Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE
loading...


ComunicareMarketingProtectia munciiResurse umane

DECLARATIA DE POLITICA SI ANGAJAMENTUL MANAGEMENTULUI IN DOMENIUL CALITATII

management

+ Font mai mare | - Font mai mic


DOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
MANAGEMENTUL DEZVOLTÃRII DURABILE – TEST GRILA
Management de proiect TRAINING IN UTILIZAREA OPTIMA A PROGRAMULUI POWERDRAFT
Taxonomia proceselor de productie
METODE DE EVALUARE A NIVELULUI CALITATIV AL PRODUSELOR
ELEMENTE ALE MANAGEMENTULUI BANCAR
METODOLOGIA AUDITULUI SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII SI/SAU MEDIULUI
Managementul riscului
Definirea si obiectul de studiu al managementului organizatiei
MANAGEMENTUL PROIECTELOR. CONOTATII CONCEPTUALE
Planificarea calitatii

TERMENI importanti pentru acest document

abordare bazata pe proces a smc : : declaratia conducerii in domeniul : director productie procedura operationala : declaratia de politica referitoare la calitate arcelormittal :

DECLARATIA DE POLITICA SI ANGAJAMENTUL MANAGEMENTULUI IN DOMENIUL CALITATII

S.C. ABC SRL in calitate de furnizor de servicii constand in activitati de [domeniul de activitate] si-a stabilit o politica in domeniul calitatii pentru a-si asigura o pozitie de varf  in domeniu.

Misiunea S.C. ABC SRL este sa realizeze serviciile mentionate astfel incat calitatea acestora sa satisfaca necesitatile si asteptarile clientilor, precum si cerintele legale si de reglementare in domeniile in care isi desfasoara activitatea.

Politica declarata este sustinuta prin:

 • Etica in afaceri, loialitate;
 • Orientarea organizatiei catre client.

Pentru ducerea la indeplinire a acestei politici S.C. ABC SRL a initiat proiectarea, documentarea si implementarea unui Sistem de Management al Calitatii (SMC) in conformitate cu cerintele standardului SR EN ISO 9001 :2001.

OBIECTIVELE STRATEGICE ale Organizatiei sunt :

-         cresterea satisfactiei clientilor prin aplicarea efectiva a Sistemului de Management al Calitatii  si cresterea increderii tuturor partilor interesate in calitatea serviciilor oferite de catre S.C. ABC SRL;

-         cresterea eficacitatii si eficientei activitatii organizatiei ;

-         cresterea gradului de constientizare al personalului prin cunoasterea si intelegerea principiilor pe care se bazeaza Sistemul de Management al Calitatii;

-         cresterea gradului de motivare al personalului prin oferirea oportunitatii fiecarui angajat de a-si dezvolta propriul potential prin activitatile desfasurate in cadrul societatii, prin educatie si instruire ;

-         optimizarea gestionarii resurselor materiale si umane care influenteaza calitatea serviciilor oferite prin documentarea si controlul proceselor.

-         certificarea Sistemului de Management al Calitatii de un organism acreditat si desfasurarea unor activitati de imbunatatire continua a acestuia.

In calitate de Director General [Presedinte] al S.C. ABC SRL ma angajez sa transpun in practica politica in domeniul calitatii prin implementarea, mentinerea in functiune si imbunatatirea continua a  Sistemului de Management al Calitatii prin:

·        Comunicarea in cadrul organizatiei a importantei satisfacerii cerintelor clientilor, precum si a cerintelor legale si de reglementare;

 • Asigurarea adecvarii continue a politicii referitoare la calitate;
 • Stabilirea, planificarea si analiza obiectivelor derivate (obiectivelor specifice) din politica referitoare la calitate;
 • Conducerea analizelor efectuate de management;
 • Asigurarea disponibilitatii resurselor, atat umane (personal calificat/instruit) cat si materiale (financiare, infrastructura performanta, mediu de lucru adecvat).

Prevederile Sistemului de Management al Calitatii sunt prezentate in Manualul de Management al Calitatii si in procedurile aferente si sunt obligatorii, din momentul aprobarii, a fi aplicate la toate nivelele de conducere si de executie din S.C. ABC S.R.L.

Data :                                                                                     DIRECTOR GENERAL

                                                                                                [Nume Director General/Presedinte]


Capitolul 1   CUPRINS

Pagina

Pagina de garda                                                                                              

Evidenta modificarilor                                                                              

DECLARATIA DE POLITICA REFERITOARE LA CALITATE A

MANEGEMENTULUI                                                                                             

1.         cuprins                                                                                                                 

2.         INTRODUCERE                                                                                                     

2.1       Scop si domeniu de aplicare                                                                                             

2.2       Referinte normative                                                                                                 

2.3       Definitii si prescurtari                                                                                                          

2.3.1       Definitii                                                                                                                      

2.3.2       Prescurtari                                                                                                                

                       

3.         PREZENTAREA ORGANIZATIEI                                                            

4.         sISTEM DE MANAGEMENT AL CALITATII                                                   

4.1             cerinte generale                                                                                                    

4.2             Cerinte referitoare la documentatie                                                                                 

4.2.1       Generalitati                                                                                                             

4.2.2       Manualul calitatii                                                                                                     

4.2.3       Controlul documentelor                                                                                         

4.2.4       Controlul inregistrarilor                                                                                          

5.         RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI                                  

5.1             Angajamentul managementului                                                                            

5.2             Orientarea catre client                                                                                                       

5.3             Politica referitoare la calitate                                                                                            

5.4             Planificare                                                                                                               

5.4.1       Obiectivele calitatii                                                                                               

5.4.2       Planificarea sistemului de management al calitatii                                                        

5.5             Responsabilitate, autoritate si comunicare                                                                    

5.5.1       Responsabilitate si autoritate                                                                                           

5.5.2       Reprezentantul managementului                                                                          5.5.3       Comunicarea interna                                                                                                         

5.6             Analiza efectuata de management                                                                      

5.6.1   Generalitati                                                                                                             

5.6.2   Elemente de intrare ale analizei                                                                           

5.6.3   Elemente de iesire ale analizei                                                                            

6.         MANAGEMENTUL RESURSELOR                                                                 

6.1             Asigurarea resurselor                                                                                                         

6.2             Resurse umane                                                                                                      

6.2.1   Generalitati                                                                                                             

6.2.2   Competenta, constientizare, instruire                                                                              

6.3             Infrastructura                                                                                                           

6.4             Mediu de lucru                                                                                                        

7.         REALIZAREA PRODUSULUI                                                                            

7.1             Planificarea realizarii produsului                                                                          

7.2             Procese referitoare la relatia cu clientul                                                              

7.2.1       Determinarea cerintelor referitoare la produs                                                                

7.2.2       Analiza cerintelor referitoare la produs                                                               

7.2.3       Comunicarea cu clientul                                                                                        

7.3             Proiectare si dezvoltare                                                                                        

7.4             Aprovizionare                                                                                                                      

7.4.1       Procesul de aprovizionare                                                                                    

7.4.2       Informatii pentru aprovizionare                                                                             

7.4.3       Verificarea produsului aprovizionat                                                                                 

7.5             Productie si furnizare de servicii                                                                          

7.5.1       Controlul productiei si al furnizarii serviciului                                                      

7.5.2       Validarea proceselor de productie si furnizarea de servicii                                         

7.5.3       Identificare si trasabilitate                                                                                     

7.5.4       Proprietatea clientului                                                                                                        

7.5.5       Pastrarea produsului                                                                                                        

7.6             Controlul dispozitivelor de masurare si monitorizare                                                     

8.         MASURARE, ANALIZA SI IMBUNATATIRE                                                   

8.1             Generalitati                                                                                                             

8.2             Monitorizare si masurare                                                                                      

8.2.1       Satisfactia clientului                                                                                               

8.2.2       Audit intern                                                                                                              

8.2.3       Monitorizarea si masurarea proceselor                                                              

8.2.4       Monitorizareasi masurarea produsului                                                                

8.3             Controlul produsului neconform                                                                            

8.4             Analiza datelor                                                                                                       

8.5             Imbunatatire                                                                                                            

8.5.1       Imbunatatire continua                                                                                                    

8.5.2       Actiune corectiva                                                                                                   

8.5.3       Actiune preventiva                                                                                                 
9.         ANEXE                                                                                                                   

9.1             Procesele sistemului de management al calitatii si interactiunea dintre ele           

9.2             Lista documentatiei SMC                                                                                      

9.3             Tabel sinoptic de corespondenta                                                                        

9.4             Organigrama firmei                                                                                               

9.5             Cerinte legale si de reglementare aplicabile                                                                                                            


Capitolul 2   INTRODUCERE

2.1    Scop si domeniu de aplicare

Manualul Calitatii prezinta sistemul de management al calitatii implementat in cadrul SC ABC SRL , in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2001, pentru domeniul de activitate:

Ø      [cod CAEN ]

Manualul Calitatii defineste metodele de conducere folosite de SC ABC SRL pentru atingerea obiectivelor politicii referitoare la calitate si precizeaza structura organizatorica si responsabilitatile personalului implicat in organizarea, documentarea, implementarea si mentinerea SMC.

Manualul Calitatii elaborat are urmatoarele scopuri:

-         de a prezenta politica referitoare la calitate, stabilita si promovata de managementul de la cel mai inalt  nivel al SC  ABC SRL;

-         de a defini procesele, care sunt conduse unitar in cadrul SMC;

-         de a preciza obiectivele calitatii, masurile tehnico-organizatorice , mijloacele, resursele si metodele utilizate pentru a demonstra capabilitatea firmei de a oferi produse/servicii conforme cu cerintele specificate de clienti si cu cele de reglementare aplicabile, pentru a preveni aparitia de neconformitati si pentru a aplica imbunatatirea continua in toate etapele de activitate.

Manualul calitatii serveste ca document de referinta prin care se asigura:

-         implementarea si mentinerea SMC in conformitate cu cerintele SR EN ISO 9001:2001;

-         prezentarea SMC in exteriorul societatii, in relatiile contractuale cu clientii sau cu organismul de certificare

Elementele descrise in acest manual, precum si procedurile sistemului de management al calitatii constituie practici obligatorii pentru intregul personal.

Cerintele referentialului , exprimate in cadrul documentelor SMC , sunt aplicabile pentru procesele executate si structurile organizatorice implicate in [domeniul de activitate], cu urmatoarele excluderi :

·        [Eventualele excluderi]

Alte eventuale excluderi posibile in viitor vor fi propuse de Reprezentantul managementului pentru calitate si vor fi aprobate in sedintele de analiza a SMC efectuate de management.

Aceste excluderi nu afecteaza abilitatea si responsabilitatea firmei de a furniza produse/servicii care sa satisfaca cerintele clientului si cerintele legale si de reglementare aplicabile.

2.2 Referinte normative

SMC implementat de SC ABC SRL  este in conformitate cu cerintele standardelor:

SR EN ISO 9001:2001         - SISTEME DE MANAGEMENT AL CALITATII- Cerinte;

SR EN ISO 9000:2006         - Sisteme de management al calitatii – Principii fundamentale si

   vocabular;

sr EN ISO 9004:2001         - Sisteme de management al calitatii – Linii directoare pentru

                                                  imbunatatirea performantelor;

SR EN ISO 19011:2003      - Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calitatii si/sau de

                                                  mediu

SR ISO/TR 10013:2003       - Linii directoare pentru documentatia sistemului de  management al

                                                  calitatii

Cerinte legale si de reglementare aplicabile conform  Anexei 9.5

2.3 Definitii si prescurtari

2.3.1       Definitii

Pentru scopul prezentului manual se aplica termenii si definitiile din standardul SR EN ISO 9000:2001, Sisteme de management al calitatii. Principii fundamentale si vocabular.

2.3.2   Prescurtari

SMC               - Sistem de management al calitatii

DG                  - Director General

RMC               - Reprezentantul managementului pentru calitate

MC                  - Manualul Calitatii

PS                   - Procedura de sistem

PO                  - Procedura operationala

Ac                   - Actiune corectiva

Ap                   - Actiune preventiva

Nc                   - Neconformitate


Capitolul 3   PREZENTAREA FIRMEI

SC ABC S.R.L. a fost infiintata in [Data infiintarii societatii]. Societatea a reusit sa se impuna cu rapiditate pe piata romaneasca de ambalaje tiparite pe carton microondulat si ondulat, datorita inaltului grad de profesionalism si a calitatii deosebite a produselor sale, devenind una dintre cele mai importante firme producatoare de ambalaje.

SC ABC S.R.L. este unul din pricipalii furnizori de [produsele societatii].

[Descrierea detaliata a activitatii pentru care se doreste certificarea.]

La livrare produsele noastre sunt insotite de declaratia de conformitate in care se specifica denumirea produsului si caracteristicile acestuia.

De la infiintare si pana in prezent firma a reusit sa-si dezvolte un portofoliu de clienti, cu diverse obiecte de activitate, precum:

1.

2.

3.

Datele de contact ale S.C. ABC S.R.L. sunt:

Tel/Fax:

E-mail:

www.abc.ro

            Societatea s-a dezvoltat treptat fiind acum o intreprindere mica dar foarte competitiva in domeniul sau de activitate.

3.1 Sedii:

 Sediul social al firmei este in [adresa] si are ca punct de lucru [adresa].

3.2 Obiectul de activitate al firmeiSC ABC S.R.L. executa si comercializeaza o gama larga de [produse/servicii ale societatii].

           

Pentru imbunatatirea continua a calitatii produselor livrate SC ABC S.R.L. a construit si implementat un SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITATII care este descris in acest MANUAL AL CALITATII.

3.3 Principalii furnizori

Furnizorii cei mai importanti ai organizatiei noastre sunt:

[1.

2.

3. ]

Capitolul 4   SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITATII

4.1    Cerinte generale

SC ABC SRL a stabilit, documentat si implementat un SMC in concordanta cu cerintele standardului SR EN ISO 9001:2001.

Pentru aceasta:

a)     au fost identificate procesele necesare SMC si modalitatea de aplicare a acestora in intreaga societate;

b)     s-au identificat furnizorii, clientii si alte parti interesate pentru fiecare proces, atat interni cat si externi;

c)      a fost stabilita succesiunea si interactiunea acestor procese;

d)     s-au identificat pentru fiecare proces datele de intrare si datele de iesire;

e)     s-au stabilit responsabilitati si autoritati clare pentru managementul fiecarui proces;

f)        au fost stabilite criteriile si metodele necesare pentru a se asigura ca executia si controlul acestor procese sunt eficace;

g)     s-au luat masuri pentru a se asigura disponibilitatea resurselor si informatiilor necesare pentru a sustine operarea si monitorizarea acestor procese;

h)      s-au luat masuri pentru monitorizarea, masurarea si analizarea acestor procese in vederea imbunatatirii lor continue;

i)        sunt implementate actiuni necesare pentru obtinerea rezultatelor planificate si imbunatatirea continua a acestor procese.

Procesele SMC din cadrul organizatiei includ:

·         procese  de management al activitatilor;

·         procese  de realizare a produselor;

·         procese  de masurare, analiza si imbunatatire;

·         procese  de asigurarea resurselor.

In Anexa 9.1 este prezentata schema proceselor din SC ABC SRL si interactiunea dintre ele.

Activitatile ce se desfasoara in cadrul acestor procese sunt prezentate in documentatia aferenta SMC.

Prezentul manual  prezinta o abordare a managementului calitatii bazata pe proces, pentru implementarea si imbunatatirea eficacitatii SMC, cu scopul principal, de crestere continua a satisfactiei clientilor firmei, prin indeplinirea tuturor cerintelor lor.

Prin aceasta abordare se exercita un control asupra legaturii, combinarii si interactiunii proceselor din cadrul firmei. De asemeni, se pun in evidenta:

-         intelegerea si indeplinirea cerintelor;

-         clasificarea proceselor in functie de valoarea adaugata;

-         performanta si eficacitatea proceselor;

-         imbunatatirea continua a proceselor pe baza masurilor obiective

4.2    Cerinte referitoare la documentatie

4.2.1 Generalitati

Pentru a stabili modul in care cerintele, aplicabile si specificate, ale SMC vor fi indeplinite, SC ABC SRL stabileste si utilizeaza proceduri documentate ale SMC in scopul asigurarii identificarii, definirii, controlului, verificarii, masurarii, monitorizarii si analizarii diferitelor procese ale SMC, in ceeace priveste eficacitatea implementarii, punerii in aplicare si a conformitatii cu standardul de referinta, a rezultatelor SMC in raport cu cerintele si imbunatatirea continua

Documentatia  SMC , construit si implementat in SC ABC SRL include:

 • Declaratia documentata privind politica referitoare la calitate si obiectivele calitatii;
 • Manualul Calitatii;
 • Proceduri documentate cerute de standardul SR EN ISO 9001:2001, denumite in continuare proceduri de sistem (PS);
 • Alte documente necesare planificarii, operarii si controlului eficace a proceselor din societate, definite in continuare proceduri operationale (PO);
 • Inregistrari ale calitatii, rezultate ca urmare a desfasurarii proceselor din societate.

Gradul de detaliere si prezentare a documentatiei SMC este in concordanta atit cu cu activitatile desfasurate in cadrul societatii  cat si cu complexitatea si interactiunea dintre procese.

Documentatia SMC este prezentata atat pe suport material ( hartie) cat si pe suport informatic.

Documentatia SMC aplicabila in cadrul SC ABC SRL  este structurata  ca in figura 1.

Lista  documentatiei SMC  este prezentata in Anexa 9.2

Documentele SMC sunt formulate simplu, fara ambiguitati, ele indicand metodele utilizate de SC ABC SRL pentru implementarea politicii privind calitatea si pentru indeplinirea obiectivelor referitoare la calitate.

Prevederile acestor documente sunt cunoscute si implementate la toate nivelurile, iar eficienta acestora se verifica periodic prin audituri interne.

Documentele SMC aplicabile in cadrul firmei sunt identificate in “Lista de referinta a documentelor asociate calitatii”, cod:PS-4.2.3-F-03 ed.1/rev.0

Inregistrarile cerute de standardul de referinta, ce furnizeaza dovezi ale implementarii, mentinerii si imbunatatirii SMC, sunt identificate in “Lista formularelor in vigoare”, cod:PS-4.2.3-F-04 ed.1/rev.0

In Anexa 9.3 este prezentat tabelul sinoptic al echivalentei cerintelor din SR EN ISO 9001:2001 cu capitolele din prezentul manual precum si structura documentatiei SMC asociata acestora.Figura 1 Structura documentatiei SMC


loading...
Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 722
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2018 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site