Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE
loading...


ComunicareMarketingProtectia munciiResurse umane

PROCEDURA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII

management

+ Font mai mare | - Font mai mic


DOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
Controlul calitatii produselor si serviciilor
MANAGEMENTUL CICLULUI DE PROIECT IN CAZUL INVESTITIILOR MARI DE INFRASTRUCTURA
MANAGEMENT FINANCIAR-BANCAR
Factori,conditii si agenti ai schimbarii - Modele de schimbare
MANAGEMENTUL PROIECTELOR
Vitalitatea intreprinderii
Rezistenta la schimbare
IMPLICATII SI RELATII INTRE STILUL DE CONDUCERE SI CULTURA ORGANIZATIONALA
STUDIU DE CAZ PRIVIND CULTURA ORGANOZATIONALA
FACTORII CARACTERISTICI SI PRINCIPALELE TRASATURI ALE STILULUI DE MUNCA AL MANAGERULUI SI AL ECHIPEI MANAGERIALE

TERMENI importanti pentru acest document

: proceduri interne verificarea proiectului : procedura proces managementul mentenantei : procedurile sistemului de management al calitatii referat : procedura sistemului calitatii :

PROCEDURA SISTEMULUI DE

MANAGEMENT AL CALITATII

COD:PO-11-2/1

EDITIA:2

Ex. Nr.

PROCEDURA  OPERATIONALA

CONTROLUL  PROIECTARII

                                               

                                         Cod:   PO – 16 – 2 / 1

                   Standardul aplicabil : SR EN – ISO – 9001 / 2001

                  

         

Elaborat

Verificat

Nume

Data

Semnatura

                                                                                                   

COD  MQ- 2 / 1

Editia 2              Revizia

  0

  1

  2

  3

  4

  5

Pagina     1

PROCEDURA SISTEMULUI DE

MANAGEMENT AL CALITATII

COD:PO-16-2/1

EDITIA:2

Ex. Nr.

PROIECTARE

                                                CUPRINS

          Capitol                                           Denumirea                                           Pagina

               1.           Pagina frontala / drept de proprietate                                                  01

               2.           Cuprins                                                                                             02

               3.            Lista de control a modificarilor procedurii                                    03

               4.           Lista de difuzare  a procedurii                                                   04

              

               5.           Scop                                                                                                  05

               6.          Domeniul de aplicare                                                                      05

7.             Definitii si prescurtari                                                                 05

8.          Documente de referinta                                                              05

9.           Responsabilitati                                                                        05

    10.          Descrierea Procedurii                                                                09

    11.          Neconformitati                                                                                14

    12.          Inregistrari                                                                                14

COD  MQ-2 / 1

Editia 2              Revizia

  0

  1

  2

  3

  4

  5

Pagina    2

PROCEDURA SISTEMULUI DE

MANAGEMENT AL CALITATII

COD:PO-16-2/1

EDITIA:2

Ex. Nr.

PROIECTARE

                        LISTA DE CONTROL AL MODIFICARILOR

 

   Nr.

   crt.

  Editia

 Revizia

Descrierea

modificarii si

sectiunea

 Nr.paginii

paragraful

Data

modificarii

 Semnatura

pentru

aprobarea

modificariiCOD  MQ- 2 / 1

Editia 2              Revizia

  0

  1

  2

  3

  4

  5

Pagina     3

PROCEDURA SISTEMULUI DE

MANAGEMENT AL CALITATII

COD:PO-16-2/1

EDITIA:2

Ex. Nr.

PROIECTARE

           

                      LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII

                                                          Cod  PO- 16– 2 / 1

            MQ – 2/0

 NR. EXEMPLARULUI

        CATRE CINE S-A
               DIFUZAT

   FUNCTIA SI NUMELE

 EDITIA

REVIZIA

   DATA SI

SEMNATURA

 DE PRIMIRE

1

DIRECTOR GENERAL

 NICOLAE POPESU

2 / 1

2

DIRECTOR TEHNIC

 POPESCU CATALIN

2 / 1

3

DIRECTOR CONCEPTIE

       CONSTANTIN GHE.

2 / 1

4

DIRECTOR ECONOMIC

STATE  ION

2 / 1

5

DIRECTOR CALITATE

BIZGU  DANUT

2 / 1

6

       COMPARTIMENT CONTROLUL CALITATII 

SAVU ION

2 / 1

7

DIRECTOR PRODUCTIE

GOGESCU GHEORHE

2 / 1

8

DIRECTOR APROVIZIONARE

CIUCLARU DAN

2 / 1

9

SANTIER INSTALATII

POPESCU CALIN

2 / 1

10

SERVICIU APROVIZIONARE

CONSTANTIN RAMIS

2 / 1

11

SERVICIU TEHNIC

GEORGESCU VASILE

2 / 1

12

SERVICIU MECANIZARE

PETRICA CONSTANTIN

2 / 1

COD  MQ- 2 / 1

Editia 2              Revizia

  0

  1

  2

  3

  4

  5

Pagina     4

PROCEDURA SISTEMULUI DE

MANAGEMENT AL CALITATII

COD:PO-16-2/1

EDITIA:2

Ex. Nr.

PROIECTARE

        1.  SCOPUL

          Procedura stabileste modul in care S.C. PROCOR  SA Targoviste realizeaza si contro-leaza prin entitatile organizatorice desemnate, modul de mentinere a activitatii de proiectare astfel incat exigentele clientului sa fie rezolvate in totalitate, iar normativele tehnice in vigoare sa fie respoectate intocmai.

          2. DOMENIUL  DE  APLICARE

          2.1. Prezenta procedura se aplica in cadrul S.C. PROCOR SA Targoviste pentru a defini modul in care Serviciile Marketing – Contractare – Proiectare, realizeaza activitatea de proiec-tare atat pentru proiectele realizate in cadrul societatii, cat si pentru proiectele primite spre exe-cutie. Deasemeni implicarea celorlalte compartimente, sectoare sau functii care participa la proiectarea unor lucrari si derularea lor.

3.      DEFINITII SI PRESCURTARI

3.1.         Definitii.

3.1.1.  Conform SR EN – ISO 9001 / 2001

3.1.2.  Conform  – MQ –  2 / 1 – Manualul calitatii

3.1.3.  Conform SR ISO – 8402 / 1995 – “Managementul calitatii”- Vocabular

3.1.4.  Conform Legea nr. 10 / 1995 – Calitatea constructiilor

4. DOCUMENTE DE REFERINTA

      4.1. Manualul Calitatii al S.C. PROCOR SA Targoviste cod MQ- 2 / 1.

4.2    SR – ISO – 8402 / 1995 – “ Managementul calitatii – Vocabular “.

4.3    SR EN – ISO – 9001 / 2001 -  Sistemele calitatii. Model pentru asigurarea

calitatii in proiectare / dezvoltare, productie,mon-    taj si service.

                4.4 SR EN – ISO – 9004 / 2001 – “ Conducerea calitatii si elemente ale sistemului

                                                                   calitatii Ghid “

                4.5. STAS  7075 / 1987  -  “ Efectuarea modificarilor in documentatia de baza”

          5. RESPONSABILITATI

5.1       Consiliul de Administratie,  Directorul  General,  DirectorulCreatie, Directo-rul  Tehnic, Directorul Aprovizionare, Directorul Economic,  Responsabilul  RQ  si  Responsabilul  CQ ( CTC ) de  la  nivelul  S.C. PROCOR SA.

5.1.1. Au  responsabilitatile  specifice  implementarii, functionarii   si  perfectionarii   continue  a  sistemului   calitatii  al  S.C. PROCOR SA  in  cadrul  Atelierului  Proiectare,

COD  MQ-2 / 1

Editia 2              Revizia

  0

  1

  2

  3

  4

  5

Pagina     5

 

PROCEDURA SISTEMULUI DE

MANAGEMENT AL CALITATII

COD:PO-16-2/1

EDITIA:2

Ex. Nr.

PROIECTARE

responsabilitati  ce  reprezinta  concretizarea   in  activitatea  de  proiectare/dezvoltare, studiere  si  analiza  ( pentru   obiectivele  si lucrarile contractate )  a  responsabilitatilor   generale  precizate   in  “Manualul   Calitatii”  al  S.C. PROCOR SA, cod : - MQ- 2 / 1

5.2.         DIRECTOR CREATIE

5.2.1    Pe  langa  responsabilitatile  mentionate  anterior, este  raspunzator,  in caliatea  sa  de  director  coordonator  al   activitatii  de proiectare, de  stabilirea  si  imple-mentarea   unor  elemente   ale  sistemului   calitatii adecvate  tipului  specific   si  obiectivelor   stabilite   pentru  activitatea   de  proiectare/dezvoltare, studiere si  analiza  in  concordanta  cu  politica  in  domeniul   calitatii   declarata   in  Manu-alul   Calitatii   si   documentele  de  referinta  ale  documentatiei   sistemului   calitatii  al   S.C. PROCOR SA. 

5.2.2. Primeste  si  analizeaza   rapoartele  periodice  privind   stadiul  implementarii elementelor  sistemului   calitatii  in   activitatea   de  proiectare/dezvoltare,  studiere  si  analiza  si  aproba  masurile  de  eliminare  a  neconformitatilor   sesizate. 

5.2.3. Aproba  alocarea  ( ori  obtine  aprobarile  pentru  alocarea )  resurselor  umane  si  materiale   necesare  realizarii  obiectivelor  calitatii  si  decide  asupra  suficientei  masurilor   pentru  mentinerea  la  nivelul   cerintelor   a   tuturor   elementelor  angajate   in  activitatile  specifice  asigurarii   calitatii  inca  din  faza  de   proiectare.                                  

5.2.4. Aproba  programele   de  perspectiva  pentru  activitatile   de  proiectare / dezvol-tare, studiere  si  analiza, precum  si  toate   documentele   care  provin  din   derularea  acesto-ra  si  sunt  esentiale   pentru   atingerea  obiectivelor   stabilite.         
5.2.5. Aproba  selectarea   personalului  din cadrul Atelierului Proiectare   pentru  activi-tatile  de  instruire   in  vederea   calificarii   personalului   la  nivelul   cerintelor  impuse   de   raporturile  stabilite   cu   beneficiarii  si  colaboratorii   contractualii.          

5.2.6. Dispune  calculul  si  evaluarea  costurilor   asociate   calitatii  in  scopul   optimi-zarii  acestora  si  minimizarii  pierderilor  datorate   calitatii  in  activitatea   de proiectare/dez-voltare, studiere  si   analiza.       

          5.3. SEFUL ATELIERULUI PROIECTARE                                            

5.3.1. Raspunde de implementarea elementelor specifice al sistemului calitatii alSC PROCOR SA in cadrul colectivului pe care il conduce, ca si de realizarea politicii   calitatii, raportand periodic Directorului de Marketing  rezultatele sistemului de  implementare.              5.3.2. Stabileste obiectivele calitatii in proiectare, ce se vor atinge in perioada conside-rata de timp si le supune aprobarii conducerii sucursalei.                

5.3.3. Solicita  alocarea resurselor materiale si umane, necesare realizarii obiectivelor calitatii in cadrul colectivului si ia masuri pentru mentinerea la nivelul cerintelor a tuturor   elementelor implicate in activitatile specifice asigurarii calitatii inca din faza de proiectare.                   

        5.3.4. Aproba toate documentele proprii ( rapoarte si inregistrari  care  dovedesc   functionalitatea sistemului ) care constituie  instrumente de lucru in domeniul asigurarii  propriei calitati.                                                                                   

COD  MQ- 2 / 1

Editia 2              Revizia

  0

  1

  2

  3

  4

  5

Pagina     6

 

PROCEDURA SISTEMULUI DE

MANAGEMENT AL CALITATII

COD:PO-16-2/1

EDITIA:2

Ex. Nr.

PROIECTARE

5.3.5. Decide asupra neconformitatilor semnalate pe parcursul desfasurarii   programului de asigurare a calitatii in proiectare si ia masuri pentru identificarea si eliminarea  cauzelor ca-re au dus la aparitia acestora.                                                

5.3.6. Planifica activitatea de proiectare conform obiectivelor stabilite la nivelul  conducerii.                                                                                                                                    5.3.7.  Stabileste programe de proiectare pe faze incluzand etape de incercari, demonstratii de calificare a proiectului si verificari adecvate naturii, utilizarii  si  complexitatii proiectului.

5.3.8.    Urmareste, la solicitarea beneficiarului graficele de executiea proiectelor si a

 colaborarilor stabilite in vederea respectarii cerintelor contractuale.

5.3.9.    Verifica incadrarea proiectelor in normele si reglementarile in vigoare privind

 conditiile de securitate si mediu, siguranta in functionare, calitate, etc.

5.3.10.                     Stabileste in mod procedurat regimul de pastrare, acces, circulatie si modificare

a documentelor de proiectare, specificatiilor, breviarelor de calcul, a rezultatelor   care atesta capacitatea profesionala a colectivului din subordine de a realiza obiectivele propuse.

5.3.11.                      Raspunde de organizarea si dotarea colectivului cu specialisti si materiale

corespunzatoare sarcinilor de proiectare si a normelor in vigoare, solicitand pentru aceasta sprijinul conducerii SC PROCOR SA.

5.3.12 Raspunde de transpunerea in proiecte a conditiilor beneficiarului si alediver-selor organizatii ( indreptatite pentru a da avizele necesare conform legislatiei in vigoare ) privind calitatea si performantele produsului sau obiectivului proiectat.

5.3.13.                      Analizeaza conditiile tehnice si de calitate in conformitate cu documentatia

transmisa de beneficiar. Analizeaza aspectele referitoare la calitate ale proiectului si ia in considerare conditiile referitoare la securitatea muncii, mediu sau alte reglementari.

Urmareste daca acestea sunt clar definite si contin criterii de acceptare-respingere, pre-cum si realizarea protectiei impotriva unei utilizari gresite a produsului.

5.3.14.                      Repartizarea lucrarilor colectivelor de specialitate in functie de specificul temei si pregatirea profesionala.

5.3.15.                      Asigura proceduri de lucru pentru desfasurarea activitatilor de proiectare,

verificare, circulatia documentelor, modificari de proiecte, remedieri, evidenta proiectelor, care sa garanteze ca:

a)     editiile actualizate ale documentelor adecvate sunt disponibile in toate locurile unde se executa activitati care asigura functionarea eficienta a sistemului calitatii.

b)    – documentele depasite sunt retrase promt din  toate   punctele  de  difuzare   sau   utilizare;  

         

COD  MQ- 2 / 1

Editia 2              Revizia

  0

  1

  2

  3

  4

  5

Pagina     7

PROCEDURA SISTEMULUI DE

MANAGEMENT AL CALITATII

COD:PO-16-2/1

EDITIA:2

Ex. Nr.

PROIECTARE

c)  - modificarile  in  documentele  de  proiectare   sunt  examinate   si   aprobate  de  aceleasi   persoane  sau  organizatii  care  le-au  examinat   si   aprobat  initial.

5.3.16. Stabileste sefii de proiect si responsabilitatile acestora.                                         5.3.17. Aproba   solutiile  de  proiectare, breviarele  de  calcul   si   toate  documentele  care  constituie   parti  scrise   sau  desenate  ale  proiectelor  si   studiilor.           

5.3.18. Asigura intocmirea Planului de proiectare general, aprobarea lui si incadrarea in termenele angajate. Deasemenea asigura realizarea la timp a analizei derularii proiectului; a verrificarii interne a proiectului si a validarii proiectuluiDispune  sefilor de proiect pastrarea  tuturor  inregistrarilor   care   constituie  dovezi   obiective  asupra   analizarii   proiectului/studiului, verificarii   solutiilor, completitudinii    documentelor  proiectului.

5.4. PERSONAL PROIECTANT                                                                                   5.4.1. Raspund   de  realizarea  proiectului   la  termenul   stabilit  cu   mijloacele   si  capacitatile   planificate.                                                                                                            5.4.2. Asigura  conformitatea   rezultatelor  proiectarii, a  calculelor  si  experimentarilor  cu  cerintele   stabilite   prin   datele   de   intrare.                                              

5.4.3.  Acorda  asistenta   tehnica   la  realizarea  obiectivelor  realizate, asigurand  rezolvarea   tuturor   neconformitatilor   si   modificarilor   la   documentatie   conform   prevederilor   din  procedurile   stabilite.

5.4.4. Furnizeaza   elementele   necesare  analizei  proiectului   la  incheierea   fazelor   planificate   de   dezvoltare.                                                                                                       5.4.5. Stabilesc   criteriile  de   acceptare-respingere  a  produsului   proiectat   in  urma   rezultatelor   calculelor   sau  incercarilor.                                                                        5.4.6. Asigura   documentarea   rezultatelor   analizei   proiectului  in  specificatii   si  desene   care   constituie   documentatia   de  baza   si  in   care  se  include   descrierea  seturilor  de  incercari   de    calificare   “asa   cum   au   fost  ele  efectuate”  si   modificate  in   vederea   corectarii   deficientelor  aparute   in   timpul   programelor    de   incercari  de  calificare.

5.4.7. Asigura  prelucrarea   datelor   si  a  informatiilor  primite   in  urma  lansarii  produsului,  a  activitatii   de  service , a  incercarii   in  exploatare, a  instruiri   personalului  etc.                                     

5.4.8. Asigura   reanalizarea   necesitatilor   clientului   si  a  specificatiilor   in  lumina  experientei  obtinute  in  exploatare, a  evaluarii   performantelor   sau  a  noilor   tehnici  si  tehnologii  in  cadrul   activitatii  de  recalificare   a   proiectului.                                     5.4.9.  Are, pentru   proiectul   pe  care   il  conduce , responsabilitatile   precizate  la  pct.  5.3.9.  si  5.3.12.

5.5. PERSONALUL DE EDITARE-ARHIVARE                                                                   5.5.1. Raspunde   de  editarea  si   multiplicarea   in  conditii  grafice  corespunzatoare   a  documentelor,  precum   si  de  pastrarea   in  conditii  optime  a  proiectelor, in  locuri   cu

COD  MQ- 2 / 1

Editia 2              Revizia

  0

  1

  2

  3

  4

  5

Pagina     8

 

PROCEDURA SISTEMULUI DE

MANAGEMENT AL CALITATII

COD:PO-16-2/1

EDITIA:2

Ex. Nr.

PROIECTARE

acces   controlat , ferite  de  distrugeri  sau   degradari.                                               

5.6. COMISIA TEHNICA DE AVIZARE .                                                                             5.6.1.  Analizeaza  solutiile   de  proiectare/dezvoltare, studiere  si   analiza   si   raspunde   de  respectarea  normelor   si  a  standardelor   in  vigoare,  caracterul   actual   al   solutiilor  si  tehnologiilor  de  executie   adoptate, precum   si  de   completitudinea   testelor, a  calculelor ,  de  alegerea  materialelor  de  executie , de  realizarea   indicatorilor   tehnico-economici   prin  executia   produsului   sau  obiectivului  proiectat. Avizul   dat  de  C.T.A.  proiectelor   constituie   pentru  beneficiar   garantia  indeplinirii   tuturor  cerintelor  contractuale   privind  performantele   tehnice   si   de  calitate   ale  produsului, precum   si   a  completitudinii   documentatiilor   de  executie.                                                                         5.6.2. Recomanda  auditarea   Atelierului Proiectare  atunci   cand   se  constata  deficiente   in  activitate   sau  se  cer   modificari   in  sistemul   de   gestionare   a   datelor   de  proiectare sau  se  cer  modificari   in  sistemul   de   gestionare    a  datelor   de   proiectare.

5.6.3. Avizeaza   lucrarile  de   proiectare  elaborate   de   terti   si   transmite   acestora   recomandarile   beneficiarului  privind   solutia   tehnica   si   cerintele   contractuale.                                                                                           

6.  CONTINUTUL PROCEDURII

                                                                                                                                 6.1.  Planificarea   si   repartizarea   activitatilor  de  proiectare.                   

6.1.1. Toate   activitatile   de  proiectare,  analiza  si  verificare  a   proiectelor  de

produse,  instalatii  sau  tehnologii   se  desfasoara   in  mod   procedural, pentru  a   asigura  indeplinirea   tuturor   cerintelor  specificate. In  acest  scop   Atelierul de Proiectare  intocmeste  Programe  de   proiectare  prin   care   se  identifica   ordinea   activitatilor, termenele   de  executie , responsabilitatile   pentru  fiecare   activitate   de  proiectare. Programele  descriu  aceste  activitati  si  sunt  actualizate  pe  masura  evolutiei   proiectarii.

           6.1.2. Activitatile  de  proiectare  si  verificare   planificate  se  repartizeaza  personalu-lui   de  executie   in  functie  de  calificarea, capacitatea  si   experienta  in  domeniu. Urmarirea   evolutiei   proiectelor   este  asigurata   prin  programele   de  proiectare   avand  ca 

scop   furnizarea   datelor   si   informatiilor   complete   pe  faze   de  elaborare  si  experimentari, repartizarea   resurselor  materiale  si  umane  pe  parcursul   intregului   ciclu  de  proiectare, precum  si  verificarea   conformitatii  produselor  cu  cerintele  din   specificatii.                                                                                                  

6.1.3. In  programele   de  proiectare   sunt   apelate  proceduri   sau  instructiuni   tehnice   de  interfata   cu  restul   compartimentelor   functionale (tehnice   sau   organizatorice) ale  S.C. PROCOR SA  sau  cu  alte   organizatii (din  componenta  ori  externe  fata  de  S.C. PROCOR SA ) , care  concura   la  stabilirea  datelor  de  intrare/iesire  ale  proiectului. Aceste  proceduri  si  instructiuni  tehnice  vor  fi  analizate  periodic  si  actualizate  ori  de  cate  ori  este  nevoie.                                                                       

COD  MQ- 2 / 1

Editia 2              Revizia

  0

  1

  2

  3

  4

  5

Pagina     9

 

PROCEDURA SISTEMULUI DE

MANAGEMENT AL CALITATII

COD:PO-16-2/1

EDITIA:2

Ex. Nr.

PROIECTARE

          6.2. Stabilirea  datelor  de  intrare  pentru  proiectare.                                                       6.2.1. Datele  de  intrare  pentru  proiectare  sunt  identificate  si  documentate  in  scris   sub  forma   comenzilor   interne  sau  din  partea  organizatiilor   ori  persoanelor   externe   fata  de  sucursala, la  care  sunt  anexate  teme  de  proiectare , specificatii  de  proiectare, cerinte  contractuale  ori  situatii  date  si  rezultate  din  exploatare , avizate  si  aprobate  conform  procedurilor   stabilite.                                                                      

6.2.2. Actualizarile   ulterioare   precum  si   completarile   la  datele  de intrare   pentru  proiectare   se  supun   analizarii  si  aprobarii   conform  procedurii  aplicate   la   analizarea  si  aprobarea   datelor  initiale  de  intrare.                                                                 

6.2.3. Cerintele   incomplete ,contradictorii, precum  si  orice  ambiguitati  sau  neconformitati  in  raport   cu  prevederile   legale   stabilite   prin  legislatie   sau   conventii   sunt  solutionate  in  faza  preliminara   dezvoltarii  activitatii  de  proiectare,  cu  persoanele   responsabile   de  elaborarea  acestor  cerinte.                                                                            6.2.4. Responsabilul  pastrarii, gestionarii  si  arhivarii  documentelor   care  contin  datele  de  intrare  pentru  proiectare, revine  sefului  Atelierului Proiectare.  conform  procedurii  de  lucru  avizate  de  responsabilul sictemului calitatii de  la  nivelul   colectivului.6.2.5. In  conditiile   unor  colaborari  externe   sunt  stabilite   prin  proceduri   de  lucru   sarcinile  si  responsabilitatile   C.T.A.  , precum   si  ale  sefului   de  proiect   privind   con-ditiile   de  avizare , acceptare  sau  respingere   a  lucrarilor   care  fac   obiectul   acestor  co-laborari.                                                                                                                                6.3. Datele  de  iesire   ale  proiectarii.                                                                      6.3.1. Rezultatele  activitatii   de  proiectare/cercetare , studiere   si  analiza  se  regasesc  sub  forma  de  documente   scrise   sau  desene   care  reflecta  cerinte, calcule, analize  si  experimentari  desfasurate  pe  parcursul   derularii   planului   de  proiectare.

Aceste  documente  se  prezinta    intr-o  forma   clara, lipsita  de  ambiguitati,  iar  calculele  si  analizele   sunt  exprimate   in  termeni   acceptati.                                      

6.3.2. Datele de iesire ale proiectarii  sunt documente avand drept scop:               

a)- sa satisfaca cerintele datelor de intrare pentru proiectare;

b)- sa contina sau sa faca referiri la cerintele de acceptare-respingere a produsului, co-respunzatoare de tip si lot;

c)- sa fie in conformiate cu cerintale din reglementarile legale existente, chiar daca aces-tea nu au fost exprimate clar prin datele de intrare;

d)- sa identifice acele caracteristici ale proiectului care sunt critice pentru securitatea si functionarea corespunzatoare a produsului / lucrarii;

e)- sa asigure toate cerintele functionale si de operare ( performante, fiabilitate );

f)- sa asigure o alegere judicioasa a materialelor si componentelor din ansamblul proie-ctat;

g)- sa solutioneze toate problemele legate de protejarea si conservarea mediului;

COD  MQ- 2 / 1

Editia 2              Revizia

  0

  1

  2

  3

  4

  5

Pagina   10

PROCEDURA SISTEMULUI DE

MANAGEMENT AL CALITATII

COD:PO-16-2/1

EDITIA:2

Ex. Nr.

PROIECTARE

h)- sa asigure posibilitatea de realizare din punct de vedere tehnic si economic a intre-gului ansamblu de solutii si recomandari;

i)- sa asigure incadrarea in normativele prescrise prin mijloace de masurare si incercare recunoscute si acceptate oficial prin reglementari documentate.

6.3.3. In activitatea de analiza a datelor de iesire sunt antrenati reprezentanti ai tuturor functiilor care au incidenta asupra calitatii produsului / lucrarii proiectate. Prin proceduri de analiza proprii domeniului sunt identificate si anticipate cerintele pentru care se impun actiuni corective asigurandu-se ca in faza finala proiectul sa raspunda cerintelor din tema, cerintelor de securitate, precum si de protectie a factorului uman, de conservare a mediului, etc.

Analizele periodice ale derularii proiectului se consemneaza in “Procesele Verbale de analiza – formular PV-ADP-01.

6.4.         Verificarea Proiectarii

6.4.1. In activitatea de proiectare sunt stabilite si planificate faze sau etape de analize, verificari si experimentari ale solutiilor in scopul satisfacerii clientului la un pret acceptabil care sa permita obtinerea unui beneficiu satisfacator pentru producator. Amploarea fiecarei faze si etapele in care vor avea loc analizele sau verificarile, depind de natura si utilizarea “produsului / lucrarii”, de complexitatea proiectului, de tehnologia care urmeaza sa fie intro-dusa, de gradul de standardizare si similitudine cu proiecte verificate anterior in practica si altele.

          6.4.2. Pentru calificarea si validarea proiectarii seful Atelierului de Proiectare va preve-dea cerinte de evaluare periodica aproiectului in etapele sale semnificative.

Amploarea si nivelul evaluarilor sunt asociate cu riscurile identificate in programul de proiectare

 6.4.3. In scopul verificarilor calculelor originale, efectuarii calculelor alternative, com-pararii cu un proiect similar sau incercarilor, de la caz la caz si daca e necesar, sunt prevazute  a se aplica evaluari independente ale proiectelor, de catre specialisti care nu au fost implicati in elaborarea proiectului respectiv.

6.4.4. Toate proiectele sunt verificate din punct de vedere al formei si continutului conform procedurilor de verificare si a reglementarilor prevazute de legislatia in vigoare.

6.4.5. Rezultatul verificarii interne se consemneaza printr-un raport F-VIP-01care contine

numele evaluatorilor, identitatea proiectului precum si masurile recomandate pentru corelarea solutiilor, reducerea cheltuielilor de executie, cresterea calitatii produsului / lucrarii etc.(F-VIP-01)

6.4.6. Obiectivele verificarii proiectelor se stabilesc in functie de natura produsului / lu-crarii proiectate, cerintele tehnice, normele sau standardele aplicabile, conformitatea cu pre-vederile stabilite in etapele de avizare anterioara.

COD  MQ- 2 / 1

Editia 2              Revizia

  0

  1

  2

  3

  4

  5

Pagina   11

 

PROCEDURA SISTEMULUI DE

MANAGEMENT AL CALITATII

COD:PO-16-2/1

EDITIA:2

Ex. Nr.

PROIECTARE

6.4.6. Obiectivele verificarii proiectelor se stabilesc in functie de natura produsului / lu-crarii proiectate, cerintele tehnice, normele sau standardele aplicabile, conformitatea cu pre-vederile stabilite in etapele de avizare anterioara.

6.4.7. Validarea  proiectului se realizeaza in cadrul C.T.A. formata din specialisti no-minalizati care verifica:

a)     – calitatea solutiilor proiectului;

b)    – oportunitatea aplicarii prevederilor si recomandarilor;

c)     – valorificarea cercetarii anterioare in domeniu;

d)    realizarea indicatorilor tehnico-economici prin masurile stabilite de proiec-tant.

Se incheie un proces verbal de validare a proiectului (PV-VP-01)

In cazul produselor / lucrarilor care necesita o omologare, C.T.A. verifica suplimentar

programul de omologare stabilit in conformitate cu procedura de omologare pentru produse / lucrari noi si reproiectate.

          6.4.8. Proiectele verificate si avizate CTA vor fi supuse ulterior verificarii suplimentare de catre verificatori atestati MLPAT.

6.5. Documentatia de baza si lansarea in executie.

6.5.1. Rezultatele analizarii proiectului se regasesc in final in specificatii si desene care constituie documentatia de baza.

6.5.2. In documentatia de baza se include descrierea produsului / lucrarii, caracteristicile tehnice, modul de operare, precum si, de la caz la caz, descrierea setului de incercari de cali-ficare pentru controlul configuratiei pe intreg parcursul ciclului de executie.

6.5.3. Documentatia de baza se aproba la nivelul de conducere al beneficiarului cores-punzator sectorului influentat de produsul / lucrarea sau care contribuie la realizarea acestora.

Aceasta aprobare constituie baza lansarii in executie a produsului / lucrarii, dupa care proiectul poate fi realizat. Verificarea proiectului de catre beneficiar va cuprinde:

a)    – verificarile ce sunt destinate asigurarii ca:

·        cerintele din comanda / contract si tema de proiectare coincid cu cele din proiect;

·        proiectul este complet ( in raport cu borderoul propriu al acestuia ) si este lizibil;

·        borderoul contine: fisa conditiilor tehnice pentru materiale, pachetul complet de desene, breviarul de calcul ( pentru elementele supuse la solicitari ), caietul de sarcini / standar-dul tehnic de produs ( conditiile tehnice de executie ), planurile de control nedistructiv, fisa de marcaje, listele pieselor de schimb si de prima dotare si a pieselor de rezerva, evidenta modificarilor, instructiunile de utilizare, intretinere mentenanta, etc.

b) – verificarea completitudinii aprobarilor proiectului

·        avizul C.T.E.;

·        referat privind aprobarea documetatiei, intocmit de Responsabilul RQ din societate;

·        vizele responsabililor Protectia Muncii, P.S.I. si dupa caz Protectia Mediului.

·        desenele sa fie semnate la rubricile: intocmit, verificat si aprobat.

COD  MQ- 2 / 1

Editia 2              Revizia

  0

  1

  2

  3

  4

  5

Pagina   12

PROCEDURA SISTEMULUI DE

MANAGEMENT AL CALITATII

COD:PO-16-2/1

EDITIA:2

Ex. Nr.

PROIECTARE

 (In cazul in care proiectul a fost modificat, se verifica daca noul document a parcurs acelasi traseu ca si documentul initial ( din punct de vedere al avizelor si aprobarilor )

          c) – verificarile ca piesele din borderou contin cel putin urmatoarele:

·        fisa de conditii tehnice pentru materiale ( denumirea materialului, marca materialului, procedura de fabricatie, STAS sau norma, incercari si cerinte in afara celor specificate ca obligatorii in procedura, STAS sau normal ).

·        desenul de ansamblu ( dimensiunile principale, inclusiv cele de gabarit, masa neta a echipamentului gol, masa produsului in functiune, lista elementelor componente ale produsului / lucrarii, detaliile de imbinare, alte elemente ).

·        breviarul de calcul ( toate elementele portante sa fie verificate prin calcul; sa fie indicata metodologia de calcul – cu indicarea normei, STAS etc., dupa care s-a efectuat calculul.

·        Caietul de sarcini ( definirea produsului / lucrarii si domeniului de utilizare; standardele, prescriptiile si normele aplicabile pentru executie; parametrii principali de lucru si de calcul; listarea materialelor utilizate, inclusiv conditiile tehnice – trimitere la fisa de conditii tehnice de materiale; conditii tehnice de executie; abateri si tolerante admise; cerinte pentru conservare, marcare, ambalare, depozitare – inclusiv la beneficiar, livrare si transport );

·        instructiuni de utilizare, intretinere si reparare ( limitari pentru o functionare sigura; verificari periodice ce se vor executa ).

d) – verificarea compatibilitatii solutiilor constructive din proiect cu standardele, prescriptiile si normele aplicabile pentru executie.

e)     verificarea posibilitatilor efective de executie in conformitate cu cerintele proiectului ( existenta dotarilor, posibilitatilor de aprovizionare, incercare, transport, etc.).

6.6. Controlul modificarilor proiectului in urma avizarii

6.6.1. Modificarile in documentatia de baza se efectueaza tinand cont de urmatoarele:

a)     – emiterea cererii de modificare;

b)    – aprobarile necesare pentru fiecare gen de modificare;

c)     – includerea modificarilor prin operare in documentatie potrivit prevederilor STAS – 7075 / 1987;

d)    difuzare controlata si retragerea documentelor din punctele stabilite.

Modiuficarea proiectului se face in mod controlat prin utilizarea formularului F-MPR-01. Toate modificarile se aproba de catre seful de proiect si de atelier. Mo-dificarile sunt tinute in eviodenta prin utilizarea formularului F-MPR-01. Aceste

documente se pastreaza de catre seful de proiect.

6.6.2.  Atelierul de Proiectare stabileste si aplica proceduri pentru identificarea,docu-mentarea, revizuirea corespunzatoare si aprobarea tuturor modificarilor aduse proiectelor exe-

COD  MQ- 2 / 1

Editia 2              Revizia

  0

  1

  2

  3

  4

  5

Pagina   13

PROCEDURA SISTEMULUI DE

MANAGEMENT AL CALITATII

COD:PO-16-2/1

EDITIA:2

Ex. Nr.

PROIECTARE

cutate si livrate beneficiarilor.

6.7.  Rectificarea proiectului

6.7.1. Periodic se fac reevaluari la produsele / lucrarile proiectate si executate pentru a stabili daca proiectul este inca valabil in raport cu toate conditiile specificate si a noilor nor-mative aparute.

6.7.2.  Rezultatul reevaluarilor se supune unei analize care, in functie de necesitatile clientului, experienta din executie, evolutia tehnicii si tehnologiilor noi, stabileste masurile necesare a se aplica pentru modificarea proiectului si refacerea sau modernizarea produsului / lucrarilor.

6.7.3.  toate masurile de rectificare se stabilesc in conformitate cu Procedurile operatio-nale care fac parte din sistemul caliatatii S.C. PROCOR Sa, la nivelul Srviciului Marketing-Proiectare.

7.   NECONFORMITATI

7.1.  Documentele de avizare a proiectelor pe faze de proiectare si avizarea finala care contin observatii sau recomandari ale C.T.E., se trateaza ca fiind generatoare de actiuni corec-tive, observatiile sau recomandarile fiind considerate neconformitati.

7.2.  Toate neconformitatile la proiecte, precum si actiunile corective ce se prescriu sunt avizate de beneficiar in cazul in care conduc la abateri de la prevederile stabilite in tema de proiectare  si/sau comanda.

7.3.  Neconformitatile in functionarea sistemului calitatii se raporteaza Sefului Ate-lierului  de Proiectare, ce stabileste termene pentru rezolvarea lor.

7.4.  Procedurile sistemului calitatii de audit intern si extern specifica modul de inregis-trare, urmarire si lichidare a neconformitatilor, precum si persoanele abilitate pentru dispune-rea, controlul, pastrarea inregistrarilor si raportarea masurilor stabilite in scopul lichidarii neconformitatilor ( impreuna cu intreaga formularistica si elemente de identificare).

8.   INREGISTRARI

8.1.  Deoarece S.C. PROCOR SA aplica un mod procedurat de “ lucru “ in ceea ce pri-veste inregistrarile calitatii sau in legatura cu aceasta, Atelierul de Proiectare stabileste si apli-ca proceduri pentru identificarea, colectarea, circulatia, indexarea, indosarierea, arhivarea,

pastrarea, intretinerea proiectelor si studiilor, precum si dispozitii asupra inregistrarilor privind calitatea.

8.2.         Unitatea care executa controlul proiectului utilizeaza propriile proceduri pentru identificarea proiectului analizat, pentru observatiile facute privitor la acesta, inclusiv modul lor de solutionare, indosarierea si arhivarea acestora.

COD  MQ- 2 / 0

Editia 2              Revizia

  0

  1

  2

  3

  4

  5

Pagina   14

 

PROCEDURA SISTEMULUI DE

MANAGEMENT AL CALITATII

COD:PO-16-2/1

EDITIA:2

Ex. Nr.

8.3.         Inregistrarile privind calitatea sunt pastrate pentru a demonstra indeplinirea cerintelor de calitate, precum si pentru a verifica functionarea corespunzatoare a sistemului calitatii. Inregistrarile pertinente ale subcontractantilor privind calita-tea, constituie si ele elemente ale acestor date.

          8.4.  Toate inregistrarile privind calitatea sunt lizibile si identificabile in raport cu pro-dusul / lucrarea executata. Ele se depoziteaza si intretin astfel incat sa fie regasite prompt.

          8.5.  Timpul de pastrare a inregistrarilor privind calitatea este limitat si inregistrat ( sta-bilit prin contract sau prin documente proprii ).

          8.6.  Daca se prevede prin contract, inregistrarile privind calitatea sunt disponibilizate pentru evaluare de catre beneficiar sau reprezentantii acestuia, in perioada de timp convenita.

8.7.    Fise de modificare a proiectului, conform formular tipF-MPR-01

8.8.         Plan general de proiectare        cod:  A – PGP – 01/0(F-PP-01)

8.9.         Proces verbal de verificare a proiectului F-VIP-01

8.10.    Proces vebal de analiza a derularii proiectului (PV-ADP-01)

8.11.    Proces verbal de validare a proiectului (PV-VP-01)

8.12.    Evidenta modificarii proiectului (F-MPR-01)

COD  MQ- 2 / 1

Editia 2              Revizia

  0

  1

  2

  3

  4

  5

Pagina   15


loading...
Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1399
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2018 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site