Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE
loading...


Alimentatie nutritieAsistenta socialaCosmetica frumuseteLogopedieRetete culinareSport

SISTEMUL DE SANATATE DIN ROMANIA

sanatate

+ Font mai mare | - Font mai mic


DOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
FIMOZA
Sindromul nefrotic
CAILE GENITALE
Anatomia si fiziologia rinichilor
STRUCTURA SI ORGANIZAREA MATERIALULUI GENETIC
Sistemele CAD-CAM
Alimentatia sportivului – la granita dintre util si placut
APLICAREA DE MEDICAMENTE PE MUCOASE
Tetralogia Fallot
INFLAMATIA

TERMENI importanti pentru acest document

sistemul de sanatate din romania : calitatea si siguranta pacientului in sistemul ingrijirilor de sanatate : referat despre indicatorii de sanatate : : calitatea serviciilor sistemelor de sanatate in romania :

SISTEMUL DE SANATATE DIN ROMANIA

Dupa al Doilea Razboi Mondial, Romania a avut un sistem de sanatate finantat de stat. Principalele lui caracteristici erau:

  • Fondurile necesare desfasurarii tuturor activitatilor din sistem erau asigurate  in totalitate de stat, statul era proprietarul absolut al tuturor resurselor materiale si furniza serviciile de sanatate pentru toata populatia.
  • Acest sistem se baza pe principiile planificarii centralizate, administrarii rigide si monopolul statului.

Astfel sistemul de ingrijiri de sanatate creat de Ministerul Sanatatii a fost unul integrat, centralizat, controlat de stat prin taxe si cu libertate limitata de optiune, dar accesibil pentru toti.

Procesul de reforma al sistemului de sanatate din Romania a inceput in 1990.  S-a incercat:

  • crearea unui fond national public de asigurari de sanatate independent, descentralizat si care sa se auto-administreze;
  • crearea unor fonduri alternative private de asigurari de sanatate;
  • descentralizarea serviciilor de sanatate;
  • mutarea accentului catre serviciile primare de sanatate;
  • autonomia spitalelor in utilizarea resurselor;
  • crearea si implementarea unui sistem de acreditare a furnizorilor de servicii de sanatate, atat pentru institutii cat si pentru personal.

Informatizarea sistemului de sanatate, face parte din proiectul reformei sectorului sanitar, avand ca obiective finale imbunatațirea managementului si a finantarii sectorului sanitar, permitand un control mai eficient al distributiei resurselor financiare, intarirea posibilitatii de control, eficientizarea sistemului, imbunatatirea calitatii serviciilor de sanatate. Tehnologiile informatice reprezinta o dimensiune obligatorie a sistemului de sanatate, crescand calitatea serviciilor de sanatate, fiind o sursa enorma de economii financiare in sistem.

In absenta unor reglementari unitare privind standarde de informatizare, precum si datorita inexistentei unui sistem de acreditari, certificari, avizari pentru furnizori, sistemele informatice s-au realizat si implementat intr-o maniera dezorganizata. Acest lucru a facut ca informatica, in loc sa ajute activitatea medicala, sa genereze mai degraba confuzie, birocratie si nesiguranta. Au aparut paralelisme in culegerea datelor primare, dublarea unor circuite de raportare, incompatibilitati datorita utilizarii unor definitii diferite ale indicatorilor si a unor codificari proprietare etc.

1.1.Participantii la sistemul informational de sanatate

1.1.1 Principalele organizatii din sistemul de sanatate

O parte dintre aceste organizatii sunt subordonate, coordonate sau sub autoritatea Ministerului Sanatatii. De asemenea, exista participanti la schimbul de informatii (Ministerul Justitiei, Ministerul Administratiei si Afacerilor Interne, Ministerul Apararii Nationale, etc.) care apartin sistemului de sanatate dar sunt independenti de Ministerul Sanatatii.

Principalele organizatii din circuitul informational de sanatate sunt:

Ministerul Sanatatii  este el  insusi un participant activ la schimbul de informatii de sanatate. Misiunea sa este implementarea strategiei si politicii guvernului in domeniul asigurarii sanatatii si a reformei  in sectorul sanitar. Atributiile Ministerului Sanatatii  in domeniul informatiilor de sanatate sunt organizarea sistemului informational al  ingrijirilor de sanatate, al sanatatii publice si a modului de raportare a datelor de catre unitatile medicale, pentru evaluarea starii de sanatate a populatiei, analiza si evaluarea periodica a indicatorilor starii de sanatate si a criteriilor de performanta a unitatilor medicale, cat si prezentarea catre Guvern de rapoarte periodice privind starea de sanatate a populatiei.

Directia Generala de Sanatate Publica, Asistenta Medicala si Pograme coordoneaza  intreaga activitate de asistenta medicala: de urgenta, curativa, de recuperare, ocupationala, furnizata atat de unitatile publice cat si de cele private, ca si medicina sportiva si medicina legala. Aceasta directie coordoneaza programele de sanatate din domeniu.

1.1.2. Institutii subordonate, sub autoritatea sau  in coordonarea Ministerului Sanatatii

1. Centrul de Calcul, Statistica Sanitara si Documentare Medicala (CCSSDM) are ca principala atributie organizarea sistemului informational al activitatii de ingrijiri de sanatate, elaboreaza indicatorii de evaluare a starii de sanatate a populatiei, eficientei activitatii retelei sanitare si acorda asistenta tehnica si metodologica catre serviciile de statistica judetene.CCSSDM elaboreaza sistemul de evidenta primara, supervizeaza  in teritoriu activitatea de statistica sanitara efectuata de Directiile Judetene de Sanatate Publica si de catre diferite unitati medicale privind colectarea, controlul, stocarea si transmisia datelor.

La nevoie, CCSSDM proiecteaza si realizeaza studii  in domeniul demografiei, de evaluare a activitatii, de estimare a nevoilor de tehnologie medicala si necesitatilor de preventie primara. In acelasi timp, asigura formarea personalului care lucreaza  in birourile de statistica din Directiile Judetene de Sanatate Publica si din spitale. CCSSDM realizeaza si trimite periodic decidentilor rapoarte privind principalele aspecte ale starii de sanatate a populatiei.

CCSSDM este direct subordonat Ministerului Sanatatii. El face in mod regulat schimb de informatii cu toate Directiile Judetene de Sanatate Publica, Institutul National de Statistica, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, Colegiul National al Medicilor din Romania si colaboreaza cu institutii internationale cum ar fi OMS, UNICEF si UE.

2. Directiile Judetene de Sanatate Publica (DJSP). Cele 41 Directii Judetene de Sanatate Publica si a Municipiului Bucuresti sunt unitati descentralizate ale Ministerului Sanatatii. Ele reprezinta autoritatea de sanatate publica la nivel local. Acestea implementeaza strategia Ministerului Sanatatii si anume politica si programele nationale de sanatate publica, activitatile de medicina preventiva si inspectia sanitara de stat, monitorizarea starii de sanatate si organizarea statisticii sanitare, cat si planificarea si realizarea investitiilor financiare din bugetul de stat  in sectorul sanitar.

Ele organizeaza culegerea si prelucrarea informatiilor statistice medicale, intocmesc rapoarte care sunt puse la dispozitia Ministerului Sanatatii si autoritatilor locale. Biroul de Statistica din DJSP organizeaza baza de date la nivel judetean, culege si codifica datele pentru introducerea lor in baza de date.

Participa la implementarea sistemului informational in spitale si  in alte unitati medicale. Biroul de Statistica este subordonat metodologic Ministerului Sanatatii si Centrului de Calcul, Statistica Sanitara si Documentare Medicala.

3. Institutii Medicale Spitalicesti sunt unitati medicale cu paturi. Acestea au personalitate juridica si sunt institutii publice care acorda servicii de  ingrijiri de sanatate (preventive, curative si de recuperare). De asemenea, ele asigura coordonarea metodologica si implementarea la nivel national a programelor de sanatate, ceea ce include: monitorizarea unor categorii de bolnavi, activitati de screening si realizarea de registre nationale si/sau teritoriale pentru bolile considerate probleme de sanatate publica.

4. Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) este o institutie publica autonoma de interes national. Este o unitate legala care asigura functionarea unitara a sistemului de asigurari sociale de sanatate  in Romania.

CNAS este coordonata de catre Ministerul Sanatatii, conduce si administreaza sistemului de asigurari sociale de sanatate  in scopul implementarii politicilor si programelor de sanatate.

CNAS stabileste strategia generala a sistemului de  ingrijiri de sanatate, administreaza si controleaza utilizarea fondurilor asigurarilor sociale de sanatate impreuna cu casele teritoriale de asigurari de sanatate.

In domeniul informatiilor, CNAS asigura organizarea si functionarea unui sistem de informatii unitare si integrat, de evidenta a asiguratilor si pentru administrarea fondului de asigurari sociale de sanatate. Ministerul Sanatatii prin consultare cu CNAS si Colegiul National al Medicilor stabileste indicatorii de raportare a activitatii si a starii de sanatate. CNAS se consulta, de asemenea, cu Colegiul Farmacistilor si cu Ordinul Asistentilor.

CNAS coordoneaza Casele Judetene de Asigurari de Sanatate, Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti si cele doua case independente Casa de Asigurari a Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei si Casa de Asigurari de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti. CNAS are in componenta sa cele 42 Case Judetene de Asigurari de Sanatate.

5. Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate (CJAS) este o institutie publica. Este o unitate cu personalitate juridica cu buget propriu, subordonata CNAS.

CJAS colecteaza contributiile si realizeaza executia bugetului aprobat, asigurand functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate la nivel local.

Atributiile in domeniul informatiilor constau in realizarea unui sistem informational unic si integrat de evidenta a asiguratilor si pentru administrarea si gestionarea fondului de asigurari sociale de sanatate.
Ea are dreptul de a dezvolta, in functie de propriile probleme, nevoi si interese, proceduri de culegere si raportare a datelor. CJAS colaboreaza cu celelalte CJAS, cu Colegiile Judetene ale Medicilor si Farmacistilor si cu Ordinul Asistentilor si are relatii contractuale cu furnizorii de servicii de sanatate.

6. Institute Nationale de Cercetare - Dezvoltare desfasoara cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica, consultanta, coordonare metodologica si activitate de formare continua medicala.

1.1.3. Furnizorii de servicii de sanatate si produse medicale care au relatii contractuale cu Casele Judetene de Asigurari de Sanatate

1. Spitalele sunt unitati medicale cu paturi, de utilitate publica. Ele sunt furnizori, publici sau privati de servicii medicale (preventive, curative, de recuperare si paliative) cu personalitate juridica.

Optional, ambulatorul de specialitate poate face parte din structura spitalului. Spitalul are relatii contractuale cu CJAS, respectiv Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti sau cele doua case de asigurari independente.

In acelasi timp, spitalul este subordonat Directiei Judetene de Sanatate Publica si Ministerului Sanatatii. Unele aspecte ale functionarii spitalului sunt subordonate, de asemenea, autoritatilor locale, respectiv primariilor.

2. Policlinicile, serviciile ambulatorii de specialitate sau centrele de diagnostic sunt unitati cu sau fara personalitate juridica.

Ele pot fi publice sau private si furnizeaza servicii medicale ambulatorii de specialitate preventive, curative, de recuperare si de urgenta. Acestea sunt fie integrate in structura spitalelor, fie unitati independente.

3. Cabinetele medicale sunt unitati cu sau fara personalitate juridica. Ele pot fi private sau publice furnizand servicii medicale ambulatorii preventive, curative, de recuperare si de urgenta. Serviciile de sanatate sunt furnizate de medici de medicina generala, medici de familie, medici specialisti si alt personal medical si nemedical (biologi, chimisti, psihologi, fizicieni, etc.).

4. Medicii de familie sunt absolventi ai Facultatilor de Medicina, acreditati si autorizati sa acorde ingrijiri primare de sanatate pacientilor inscrisi pe listele proprii. Acestia incheie anual contract cu Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate in care se stipuleaza obligatia transmiterii de date si informatii catre Directia Judeteana de Sanatate Publica. Medicii de familie colaboreaza cu alti furnizori de ingrijiri de sanatate care au contract cu Casa de Asigurari Sanatate, cum sunt ambulatorii, spitale, laboratoare, etc. Ei primesc Asistenta metodologica de la Colegiul Medicilor.

5. Farmaciile sunt organizatii cu personalitate juridica sau fara, care furnizeaza servicii farmaceutice in sistem public sau privat.

1.1.4.  Organizatii independente

1. Colegiul National al Medicilor din Romania. Aceasta organizatie profesionala are ca principal obiect de activitate apararea, controlul si supravegherea exercitarii profesiunii de medic, precum si aplicarea legilor si regulamentelor care organizeaza si reglementeaza exercitiul profesiei.

2. Colegiul Farmacistilor din Romania este echivalentul asociatiei pentru farmacisti si are aceleasi atributii.

3. Ordinul Asistentilor Medicali din Romania este echivalentul asociatiei pentru asistentii medicali si are aceleasi atributii.

4. Cele doua Case de Asigurari de Sanatate independente de Ministerul Sanatatii: Casa de Asigurari de Sanatate a Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei si Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti. Ele au regim de Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate.

1.1.5.  Principalele organizatii din afara sistemului de sanatate

1. Institutul National de Statistica (INS) este un organism de specialitate al administratiei publice centrale, subordonat direct guvernului si finantat de la bugetul de stat. Acesta este organizatorul si coordonatorul datelor statistice nationale, fiind autorizat sa stabileasca sistemul indicatorilor statistici in toate domeniile, al nomenclatoarelor, clasificarilor, metodologiilor si tehnicilor in scopul obtinerii de date obiective si asigura cercetarea statistica. Atributiile Institutului National de Statistica includ: organizarea si coordonarea culegerii de date (prelucrare, analiza si diseminare), dezvoltarea si actualizarea seturilor nationale de date demografice, economice, legislative si financiare, dezvoltarea si intretinerea bazei nationale de date statistice, realizarea de materiale statistice specifice, exploatarea sistemului informational statistic, interpretarea si diseminarea studiilor si analizelor statistice catre publicul general si autoritatile publice si efectuarea de cercetari statistice, in special in domeniul economic si social. INS coordoneaza activitatile in domeniul statisticii ale tuturor producatorilor de date, ale centrelor si birourilor de statistica, pentru realizarea fondului national de date. In acelasi timp, INS coopereaza cu toate ministerele, institutiile centrale, organisme si agentii, pentru dezvoltarea sistemului informational statistic national si coopereaza cu alte institutii nationale de statistica pentru realizarea unui sistem statistic durabil si pentru asigurarea comparabilitatii datelor statistice cu cele din alte tari si UE.2. Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului organizeaza activitatile de monitorizare a mediului; elaboreaza si publica informatii si rapoarte privind starea mediului, stabileste factorii poluanti, elaboreaza si asigura standarde pentru produsele agro-alimentare si de securitate a alimentelor. El elaboreaza indicatorii specifici pentru statistica nationala in domeniu in colaborare cu Institutul National de Statistica.

3. Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei elaboreaza metodologiile, normele, standardele si indicatorii privind securitatea si siguranta in munca. El stabileste politicile de prevenire in domeniile securitatii si securitatii in munca in relatie cu factorii de mediu de la locul de munca; strategiile de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale, si elaboreaza si dezvolta sistemul informational in domeniul muncii, solidaritatii sociale si politicilor familiare.

4. Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, Ministerul Turismului organizeaza activitatea pentru constituirea fondului propriu de date statistice din domeniul transporturilor, constructiilor si turismului, participand la sistemul informational national si international.

5. Institutul de Cercetare a Calitatii Vietii efectueaza studii si cercetari in domeniul stiintelor sociale. Acesta elaboreaza instrumentele pentru diagnosticul calitatii vietii, saraciei si dezvoltarii sociale si analizeaza politicile sociale: anti-saracie, de habitat, dezvoltarii rurale si domeniul educatiei.

1.1.6.  Organizatii internationale interesate de informatii de sanatate

Date si informatii de sanatate sunt produse si/sau utilizate de mai multe organizatii internationale care asigura asistenta tehnica si finanteaza studii si anchete din domeniul sanatatii populatiei:

1. Biroul de Legatura OMS – colaborarea Romaniei cu OMS a inceput in iunie 1948.

Pentru perioada 2002 – 2003 a fost semnate si realizate Contracte de Colaborare pentru “Sanatatea mamei si copilului”, “Bolile transmisibile”, “Sanatatea mentala”, “Abuzul de droguri” si “Tehnologii si Produse Farmaceutice pentru sanatate”. Alte programe si activitati realizate prin Biroul de Legatura OMS din Romania includ: Sanatatea si dezvoltarea copilului, Siguranta alimentului, Strategii si metode de evaluare de impact asupra sanatatii, Sanatatea mentala, etc.

2. Banca Mondiala prezenta in Romania din anul 1991, avand un portofoliu de 30 de proiecte (din care 21 sunt in desfasurare). Prin imprumuturile, asistenta tehnica si consultanta in domeniul politicilor, Banca sustine o serie de programe care au ca scop reducerea saraciei,  imbunatatirea conditiilor de viata, intarirea retelei de securitate sociala, cresterea investitiilor din sanatate, educatie si dezvoltare rurala, protejarea mediului, sprijinirea reformelor structurale, cresterea eficientei sistemului juridic si de administratie publica.

3. Agentia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internationala (USAID) - agentie guvernamentala a SUA care desfasoara in Romania un program axat pe dezvoltarea sectorului privat, guvernare democratica si sanatate din anul 1990. Programele de sanatate au ca obiect bunastarea copiilor si sanatatea femeilor si isi propun scaderea numarului de copii institutionalizati si cresterea accesului la servicii integrate de calitate.

4. Fondul Natiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) - reprezenanta UNICEF pentru Romania si Moldova isi desfasoara activitatea din anul 1991 la Bucuresti. Programul National pentru Romania 2000-2004 are trei componente: protectia copilului, sanatatea mamei si copilului si educatie pentru sanatate. Programul reflecta misiunea globala a UNICEF: crearea de conditii pentru ca toti copii, inclusiv cei mai vulnerabili si marginalizati sa poata creste intr-un mediu sigur care le poate satisface nevoile de dezvoltare, in deplin acord cu drepturile lor.


loading...
Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1025
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2018 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site