Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE
loading...


Alimentatie nutritieAsistenta socialaCosmetica frumuseteLogopedieRetete culinareSport

Fitness

FUNDAMENTELE STIINTIFICE ALE EDUCATIEI FIZICE SI A SPORTULUI

Sport

+ Font mai mare | - Font mai mic


DOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
Dezoltarea calitatilor motrice: forta si rezistenta
MOTRICITATE Sl MISCARE
ARBITRUL DE HANDBAL - Terenul de joc, timpul de joc, mingea
INOT SINCRON
INTRODUCERE IN OLIMPISM
LECTIA DE INOT
TEHNICA DE INOT A PROCEDEULUI FLUTURE
Aplicarea unor principii didactice in cadrul lectiilor de inot
MICROCICLU SAPTAMANAL DE ANTRENAMENT LA O ECHIPA DE FOTBAL - CICLUL SAPTAMANAL - PERIOADA COMPETITIONALA
ARBITRUL DE HANDBAL

TERMENI importanti pentru acest document

: teoria si metodica educatiei fizice a copiilor : epuran m psihologia educatiei fizice si sportului : 309carstea gh (2000) teoria si metodica educatiei fizice si sportului : tehnica actiunilor fizice :

FUNDAMENTELE STIINTIFICE ALE EDUCATIEI FIZICE SI A SPORTULUI

TEORIA SI METODICA EDUCATIEI FIZICE SI A SPORTULUI

1.       Principalele notiuni ale Teoriei si Metodicii EFS

·         Educatia fizica

·         Sportul

·         Antrenamentul sportiv

·         Cultura fizica

·         Dezvoltarea fizica

·         Capacitatea motrica

·         Miscarea omului – actul  - actiunea motrica - activitatea motrica

2.       Educatia fizica ca activitate sociala

·         Idealul educatiei fizice

·         Functiile educatiei fizice

·         Obiectivele educatiei fizice

3.       Mijloacele educatiei fizice

·         Tipologia mijloacelor educatiei fizice

·         Exercitiul fizic             -  continutul

- forma

- clasificarea exercitiilor fizice

4.       Componentele procesului instructiv -educativ de educatie fizica

·         Cunostinte de specialitate

·         Indici morfologici sI functionali ai organismului

·         Calitatile motrice        - viteza

- indemanarea

- forta

- rezistenta

                 - forme de manifestare

- factori de conditionare

-  unele aspecte metodice

·         Deprinderile motrice

·         Priceperile motrice

·         Elemente de continut ale celorlalte laturi ale educatiei generale

5.       Metodele de instruire in educatia fizica

·         Metodele verbale – expunerea verbala

-          conversatia

-          brainstorming-ul

-          studiul individual

-          Metodele intuitive      - demonstratia

                                                - folosirea unor metode iconografice

                                                - observarea executiei altor subiecti

-          Metoda practica - exersarea pentru formarea deprinderilor sI priceperilor motrice

-          exersarea pentru optimizarea dezvoltarii fizice

-          exersarea pentru dezvoltarea/educarea calitatilor motrice

 – viteza

-  indemanare

-  forta

-  rezistenta

6.       Lectia de educatie fizica

·         Tipologie

·         Structura

·         Dinamica sI dirijarea efortului

·         Densitate

7.       Evaluarea in educatia fizica

·         Fazele evaluarii

·         Criteriile de evaluare

·         Metodele de evaluare

8.       Planificarea sI evidenta in educatia fizica

·         Planificarea                   – planul  tematic annual

-          planul calendaristic semestrial

-          proiectarea unitatilor de invatare

-          proiectul didactic – etape sI operatii in proiectarea didactica

-          anexa planului calendaristic

·         Evidenta in educatia fizicaBibliografie
Carstea, Gh. – Teoria sI metodica educatiei fizice sI sportului ,Ed.Universul Bucuresti 1993 sI ANEFS Bucuresti 1998

Cobarzan, H, Prodea, C.  – Teoria educatiei fizice si sportului  – curs 2000

Cobarzan, H, Prodea, C.  – Metodica educatiei fizice si sportive scolare – curs 2000

Firea,Elena – Metodica educatiei fizice scolare, vol I-II, IEFS Bucuresti 1984

Marolicaru,Mariana – Tratarea diferentiata in educatia fizica, Ed.Sport-Turism, Bucuresti 1986

Mitra, Gh.,Mogos,A. – Metodica educatiei fizice scolare, Ed.Sport-Turism, Bucuresti 1980

Siclovan,I. – Teoria educatiei fizice sI sportului, Ed. Sport-Turism, Bucuresti 1979

Utiu,I. – Teoria educatiei fizice sI sportului,UBB Cluj-Napoca 1993

Utiu, I. – Metodica educatiei fizice sI sportului scolar, UBB Cluj-Napoca,1995

- Programa de educatie fizica ciclul gimnazial si liceal , Ed.Didactica sI Pedagogica, Bucuresti 1999;2000

- Ghid metodologic de aplicare a programelor scolare la educatie fizica in ciclurile primar, gimnazial si liceal. MedC, 2001

- Sistemul national scolar de evaluare la disciplina educatie fizica si sport, MEd.C, 1999

TEORIA SI METODICA ANTRENAMENTULUI SPORTIV

1.       Conceptul de capacitate de performanta in  competitii sI antrenament sportiv

2.       Relatia efort-odihna sI supracompensarea in antrenamentul sportiv

3.       Metode eficiente in instruirea sportivului de performanta: analogia, modelarea, antrenamentul total.

4.       Metode sI mijloace de dezvoltare a calitatilor motrice conditionale sI  coordinative

5.       Prezentarea principalelor aspecte ale selectiei primare sI secundare in ramura de sport preferata. Mijloace sI tehnici de evaluare in etapa selectiei primare.

6.       Proiectarea didactica in antrenamentul sportiv. Microciclul, mezociclul, macrociclul sI inducerea formei sportive.

Bibliografie

Dragnea, A. – Antrenamentul sportiv, Ed.Didactica sI Pedagogica RA, Bucuresti 1996

Nicu, A. – Antrenamentul sportiv modern, Ed. Editis Bucuresti 1993

Roman, Gh. – Antrenament si competitie in sportul de performanta, Ed. Napoca Star Cluj-Napoca, 2004

METODOLOGIA CERCETARII STIINTIFICE IN EDUCATIA FIZICA SI SPORT

1.       Metodologia particulara a educatiei fizice

·         Obiectul cercetarii in stiinta activitatilor corporale

·         Metodologia cercetarii in educatia fizica - sinteza unor etape in stiintele particulare

·         Prezentare metodelor stiintelor particulare care au legatura cu educatia fizica sI sport

-          Metoda observatiei si tehnica ei

-          Metoda experimentala. Caracteristici generale; Tipuri de experimente; variabile experimentale; organizare experiment

-          Metoda anchetei. Scopul anchetelor, clasificarea lor; etapele anchetelor; interviul anamnestic; ancheta sociometrica

-          Testele ca instrumente de masura

-          Metoda analizei de caz

-          Metoda sistemica

2.       Notiuni de statistica matematica aplicate in educatia fizica si sport

·         Calcularea valorilor centrale si interpretarea lor

·         Calcularea indicilor de abatere si interpretarea lor

·         Corelatia, interpretarea indicilor de corelatie

·         Semnificatia mediei, calculul semnificatiei

·         Probleme de comparatie

·         Reprezentari grafice

Bibliografie

Antonelli, F.- Metoda convorbirii psihologice a sportului, CNEFS, 1971

Beveridge, W.I. – Arta cercetarii stiintifice, Bucuresti, Ed. Stiintifica, 1968

Dragan, I. – Locul anchetelor de opinie in investigatia sociologica si psihologie sociala. Col. Teorie si metoda in stiintele sociale, vol.6, Bucuresti, Ed. Politica, 1968

Epuran,M., Marolicaru,M. – Metodologia cercetarii activitatilor corporale – Ed. Risoprint, Cluj-Napoca 2004

Margineanu, N. – Natura stiintei, Bucuresti, Ed. Stiintifica, 1968

Rokusfalvy, P. – Importanta conceptiei moderne de cercetare si practica psihologiei sportului. %n: Epuran, M. (sub.Red.) Psihologia sportului contemporan, Bucuresti, Ed. stiintifica, 1961

* * *

ATLETISM

Cap. Tehnica probelor

-  tehnica alergarii de viteza;

-  tehnica alergarilor de semifond, fond si maxifond;

- tehnica alergarilor de garduri si obstacole;

- tehnica alergarii de stafete;

- tehnica sariturii in lungime cu 1 ½  sI 2 ½  pasI in aer;

- tehnica sariturii in inaltime ( cu rasturnare dorsala);

- tehnica aruncarii greutatii;

- tehnica aruncarii mingii de oina (vezi sulita);

Cap. Metodica predarii probelor atletice

Alergari -  metodica predarii (succesiunea principalelor exercitii):

- exerctiilor din scoala alergarii;

- pasului alergator de semifond si fond;

- pasului alergator de accelerare;

- pasului alergator lansat de viteza;

- startului de jos si lansarii de la start;

- alergarii de garduri;

- alergarilor de stafeta.

Sarituri -  metodica predarii (succesiunea exercitiilor principale):

- exercitiilor din scoala sariturii:

- sariturii in lungime cu 1/2 pasi; 2 ½  pasi in aer;

- sariturii in inaltime cu rostogolire ventrala;

- sariturii in inaltime cu  rasturnare dorsala;

Aruncari -  metodica predarii (succesiunea exercitiilor principale) :

- exercitiilor din scoala aruncarii;

- aruncarii mingii de oina;

- aruncarii greutatii (procedeul cu saltare).

Cap. Particularitati ale predarii atletismului in invatamantul preuniversitar

- etapele invatarii exercitiilor in atletism;

Bibliografie: obligatorie

Alexei, M., Monea, Gh.,Bogdan, V., -  Tehnica probelor de atletism;

Alexei,  M. - Metodica predarii probelor atletice;

Ardelean T -  Particularitatile dezvoltarii calitatilor motrice in atletism. -  IEFS, Bucuresti 1982.

Tatu,T, Alexandrescu, D., Ardeleanu, T.  -  Atletism  Editura didactica sI PedagogicaFacultativa

Bauersfeld K.H. , Schroter -  Atletism vol. I, II, III.

Schmolinschy G.-  Bazele Stiintifice ale antrenamentului  sportiv  Vol. I,II.III.

M.T.S. - Antrenorul federal de atletism  Vol. I,II,III.

F.R.A. -  Regulamentul concursurilor de atletism -  1990 sau din 1987, art. 141; 145, 146; 161; 162;163; 166;171; 173; 181.

* * *

GIMNASTIC~

1.       Gimnastica – particularitatI, scop, sarcini si continut

2.       Mijloacele gimnasticii – caracteristici

3.       Ramurile gimnasticii –caracteristici

4.       Gimnastica de baza- scop, sarcini, mijloace, clasificare

5.       Strategia de abordare a elementelor tehnice din gimnastica de baza (tehnica, metodica):

·         Exercitii analitice (pentru dezvoltarea fizica generala si influentarea selectiva a aparatului locomotor)

-          clasificare

-          descriere

-          metodica predarii

·         Deprinderi motrice de baza propriu-zise

·         Deprinderi motrice utilitar aplicative

6.       Gimnatica acrobatica - continut, mijloace, clasificare

7.       Tehnologia insusirii elementelor acrobatice

·         Statice

·         Dinamice

      - din programa scolara (scoala primara, gimnaziu, liceu)

8.       Tehnologia insusirii sariturilor cu sprijin din gimnastica scolara

·         Bazele tehnice (fazele)

·         Metodica insusirii fazelor sariturilor cu sprijin

·         Tehnologia sariturilor cu sprijin la:

-          capra

-          lada de gimnastica

9.       Formele de organizare a gimnasticii in scoala

10.    Forme de organizare a exersarii in lectia de gimnastica

10. Locul sI rolul gimnasticii in educatia fizica scolara

11.    Jocuri dinamice, parcursuri utilitar-aplicative, stafete

12.    Locul si rolul jocului in lectia cu tematica din gimnastica

 

Bibliografie

Baiasu, N. - Gimnastica - Ed. Sport-Turism 1984

Covaci, N. – Sarituri in gimnastica, Ed. Sport-Turism, Bucuresti,1976

Fekete, J. – Gimnatica de baza, acrobatica sI sarituri, Ed. Librariile CRICAN, Oradea 1996

Grosu, E. – Complexe de exercitii pentru influentarea selectiva a aparatului locomotor, Ed. GMI Cluj-Napoca, 1998

Luca, A. – Gimnastica in scoala - Ed. Univ. “Al.I.Cuza” Iasi 1998

Negru, N., Nut,A. – Sariturile in gimnastica, Caiet de lucrari practice, 2005

Pascan, I. – Gimnastica acrobatica in scoala - Ed. Presa universitara clujeana, Cluj-Napoca 1996

Pascan, I. – Gimnastica acrobatica in ciclul gimnazial, Ed. Casa Cartii de Stiinta, Cluj-Napoca 2003

Rusu,I., Grosu,E., Pascan,I, Cucu,B – Gimnastica, Ed. GMI, Cluj-Napoca 1998.

* * *

JOC SPORTIV - BASCHET

1.      Fundamentele pregatirii tehnice;

2.      Fundamentele pregatirii tactice;

3.      Demersuri pentru invatarea si perfectionarea elementelor tehnice si actiunilor tehnico-tactice prevazute in programa scolara preuniversitara.

4.      Organizarea competitiilor de baschet in scoala.

 Bibliografie:

Pop, H., Roman, Gh. – Baschet, Ed. Napoca Star, Cluj-Napoca, 2003.

Roman, Gh. – Evaluarea in jocul de baschet, Ed. Napoca Star, Cluj-Napoca, 2003.

* * *

JOC SPORTIV -  FOTBAL

 1. Etapele invatarii si perfectionarii tehnicii si succesiunea invatarii elementelor si procedeelor tehnice.
 2. Metodele pregatirii tehnice in jocul de fotbal.
 3.  Sistematizarea si continutul tacticii individuale si colective, in atac si aparare.
 4. Clasificarea paselor in functie de distanta, directie si traiectorie.
 5. Formele apararii colective si modul lor de organizare.
 6. Formele atacului colectiv si modul lor de desfasurare.
 7. Metodica invatarii si perfectionarii tacticii in jocul de fotbal.
 8. Evolutia sistemelor de joc.
 9. Sistemul de joc cu patru fundasi si variantele sale.
 10. Obiectivele generale si directiile de actionare ale jocului de fotbal in invatamantul primar, gimnazial si liceal.
 11. Metodica invatarii si consolidarii tehnicii:

-lovirea mingii cu piciorul; capul; jocul portarului;

-preluarea prin amortizare, ricosare si contralovire;

-deposedarea adversarului de minge.

 1. Metodica invatarii jocului bilateral la elevii din ciclul gimnazial.
 2. Echipa reprezentativa scolara, esalon de masa al fotbalului de performanta. Selectia si pregatirea echipelor reprezentative scolare.
 3. Organizarea si desfasurarea lectiei de antrenament pe terenuri de dimensiuni reduse.
 4. Exemplificati un model de regulament pentru jocurile de fotbal organizate pe terenuri de dimensiuni reduse.
 5. Terminologia si semnele grafice utilizate in jocul de fotbal.

 Bibliografie: obligatorie:Neta, Gh. -Jocul de fotbal in programele scolare - Ed. Universtatii 'Babes-Bolyai' Cluj-Napoca, Uz Intern, 1977.

Neta, Gh., - Jocul de fotbal in educatia fizica din invatamantul superior - Ed. Universitatii 'Babes-Bolyai' Cluj-Napoca, Uz Intern, 1980.

Neta, Gh., Popovici, C., Ormenisan, S. – Fotbal 2000 - Ed. JRC 2000.

Popovici, C. – Tehnica jocului –curs de baza - Ed ICPIAF 1995

Popovici, C., Ormenisan, S. – Fotbal – copii si juniori - Ed Univ.Cluj 2000

Siclovan, I., Ardeleanu, C, Teodorescu, D, - Fotbal la copii - Ed. Stadion, Bucuresti 1971.

Facultativa:

 1. Apolzan, D. – Fotbal 2010 - Ed. Humanitas, Bucuresti 1999.

* * *

JOC SPORTIV -  HANDBAL

Cunoasterea continutului tehnicii si tacticii jocului de handbal pe elemente si

procedee tehnice, pe actiuni tactice individuale si colective pe fazele jocului, conform modelului de instruire pentru invatamantul gimnazial si liceal.

a. Invatarea si consolidarea urmatoarelor elemente tehnico-tactice:

a.1. Elemente si procedee tehnice de atac:

- pozitia fundamentala

- deplasarea in teren

- tinerea, prinderea si pasarea mingii

- aruncarea la poarta, azvarlita de deasupra urmarului

- cu pas adaugat

- cu pas incrucisat

- din saritura

- conducerea mingii

- dribling simplu

- dribling multiplu

- fentele

- simpla de pornire

- dubla de pornire

- schimbare simpla de directie

- schimbare dubla de directie

- de pasa

 - de aruncare la poarta

a.2. Elemente si procedee tehnice de aparare:

- pozitia fundamentala

- deplasari laterale, inainte , inapoi

- iesirea la adversar cu si fara minge

- preluarea si predarea adversarului

- blocarea mingilor aruncate la poarta

- scoaterea mingii din dribling, tehnica portarului:

- pozitia fundamentala

- deplasarea in poarta

- prinderea mingii

- respingerea mingilor cu bratul si piciorul

- alergarea mingii

b. Necesarul de cunostiinte in instruirea tehnico-tactica si practico-metodica pentru realizarea modelului final de joc.

     Atac :

b.1. Faza I -  a atacului -  contraatacul:

- contraatacul cu un varf

- contraatacul cu doua varfuri

Mijloace tehnico- tactice pentru realizarea contraatacului

- startul

- alergarea de viteza

- demarcajul fata de adversarul care se repliaza;

- degajarea mingii;

- prinderea mingii;

- driblingul;

 - aruncarea la poarta din alergare si din saritura.

Mijloacele pregatirii fizice pentru realizarea contraatacului.

Metodica invatarii si perfectionarii elementelor tehnice componente ale contraatacului.

b.2. Faza a II- a atacului: contraatacul sustinut.

     Mijloacele tehnico- tactice pentru realizarea contraatacului sustinut;

- schimbari de directie;

- pase din alergare;

- angajarea jucatorilor pe semicerc;

- aruncarea la poarta din alergare, din saritura, din plonjon;

Mijloacele pregatirii fizice pentru realizarea contraatacului sustinut

Metodica invatarii si perfectionarii elementelor tehnice componente ale contraatacului sustinut.

b.3. Faza a III- a a atacului: organizarea.

Mijloace tehnico- tactice pentru realizarea fazei a III- a a atacului:

- pozitia fundamentala;

- pasarea mingii in potcoava;

- pase cu patrundere succesive.

Mijloacele pregatirii fizice pentru realizarea fazei a III- a a atacului.

Metodica invatarii si perfectionarii fazei a III- a.

b.4. Faza a IV- a a atacului: atacul in sistem

Sistemul de atac cu unul si doi pivoti (pozitional si in circulatie).

Mijloacele tehnico- tactice pentru realizarea jocului in sistem:

- circulatia jucatorilor la semicerc;

- circulatia in opt;

- incrucisare simpla si dubla;

- demarcajul;

- angajarea jucatorllor la semicerc;

- aruncarea la poarta din plonjon (de la semicerc);

- aruncarea la poarta din saritura (de la distanta);

- aruncarea libera de la 7 metri;

- blocaj si plecare din blocaj;

- aruncare la poarta prin invaluire;

- aruncare la poarta peste paravan.

Mijloacele pregatirii fizice pentru realizarea atacului in sistem.

Metodica invatarii si perfectionarii elementelor componente ale atacului in sistem.

     Aparare

b.5. Faza a I-a a apararii -  replierea

Mijloace tehnico- tactice pentru realizarea replierii:

- alergare, oprire, intoarcere, interceptare, oprirea contraataculul, marcajul.

Mijloacele pregatirii fizice pentru realizarea replierii.

Metodica invatarii si perfectionarii elementelor tehnice componente ale replierii.

b.6. Faza a II- a a apararii -  zona temporara,

Notiuni tactice pentru realizarea zonei temporare.

Metodica invatarii si perfectionarii zonei temporare.

b.7. Faza a III- a a apararii -  organizarea apararii.

Mijloace tactice pentru realizarea fazei a III- a a apararii: ocuparea postului in cadrul

sistemului.

Metodica invatarii si perfectionarii fazei a III- a a apararii.

b.8. Faza a IV- a a apararii -  apararea in sistem.

Mijloacele tehnico- tactice de realizare a apararii in sistem; deplasarea in pozitie fundamentala (miscarea de translatie), iesirea la adversarul cu mingea, preluarea si predarea, dublarea si schimbul de oameni in aparare, asezarea apararii in momentele fixe.

Sistemele de aparare 6+0; 5+1; 3+2+1.

Mijloacele de pregatire pentru realizarea jocului de aparare in sistem.

Metodica invatarii si perfectionarii elementelor componente ale apararii in sistem.

c. Cunoasterea integrala a regulamentului jocului de handbal cu ultimele modificari.

 

Bibliografie: obligatorie

Kunst -  Ghermanescu si colaboratorii -  Teoria si metodica handbalului -  Ed. Didactica si Pedagogica 1983.

Zamfir, G., Florean, M., Tonita, T. – Handbal – Teorie si metodica Facultativa

Cercel F. -  Handbal -  Exercitii pentru fazele de joc -  Ed. Sport- Turism 1980.

Csudor G. -  Handbal -  Instruirea echipelor scolare -  Ed. Sport-  Turism 1986.

Gogaltan V -  Instruirea copiilor si juniorilor in handbal -  Ed. Stadion 1974.

* * *

JOC SPORTIV - VOLEI

 1. Caracteristicile si structura jocului de volei – implicatiile acestora in instruire. Stadiile instruirii – cerinte specifice si principii de baza. Traseul instruirii.
 2. Metodologia invatarii si consolidarii actiunilor individuale din atac: serviciul, ridicarea pentru atac, lovitura de atac. Definitii, scop tactic, descriere, traseu metodic.
 3. Metodologia invatarii si consolidarii actiunilor individuale din aparare: preluarea din serviciu, preluarea din atac, blocajul. Definitie, scop tactic, descriere, traseu metodic.
 4. Metodologia invatarii si consolidarii actiunilor tactice colective din jocul de volei:
  1. tactica colectiva la serviciu
  2. tactica colectiva in aparare: la dublarea atacului, la preluarea atacului si dublarea blocajului (sisteme de aparare)
  3. tactica colectiva in atac dupa preluarea atacului sau dupa dublarea atacului.
 5. Voleiul in lectia de educatie fizica - metodologia predarii jocului si formele de organizare ale colectivului. Modele de joc intermediare si finale pentru ciclul gimnazial si liceal.

   Bibliografie: obligatorie

Bengeanu,C., Rusu, Fl., Braicu, F. - Volei – teorie si metodica, Ed. Cartii de Stiinta, Cluj-Napoca, I999

Bota, I., Colibaba-Evulet, D.  – Jocurile sportive – teorie si metodica, Ed. Aldin, Bucuresti, 1998

Croitoru, D. -  Volei – Ed. ANEFS, 2000

Ghenade, V. – Modelarea instruirii copiilor si juniorilor, Ed. Sport-Turism, Bucuresti, 1984

Rusu, Fl. – Curs de volei, FEFS 2004.

Corectat, aranjat in pagina, schimbat fonturile, modificat diacritice, adus la zi: ing. C. Ovidiu, r_rom666@yahoo.com, Februarie 2007.


loading...DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2490
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2018 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site