Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE
loading...AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracte
EconomieTransporturiTurismZootehnie

Analiza evolutiei rentabilitatii firmei SC Crinul Alb SRL in perioada 2005-2007

afaceri

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
Auditul intern si controlul financiar preventiv
Emergenta afacerilor publice in societatile deschise
CONTRACTUL DE FRANCIZA
Programul ACCA - Ce este ACCA?
'Boom'-ul francizei in S.U.A.
Evaluarea si selectia actiunilor
'METODOLOGIA B.I.R.D.'
Etalarea mobilei in sala de vanzare la S.C. BAMOB S.R.L.
AFACERI PE WEB (e-Business)
GESTIUNEA RISCULUI IN MICILE AFACERI

Analiza evolutiei rentabilitatii firmei SC Crinul Alb SRL in perioada 2005-2007

In cadrul acestui capitol voi incerca sa analizez rentabilitatea firmei SC CRINUL ALB SRL precum si evolutia in timp a acesteia pe baza contului de profit si pierdere dar si pe baza ratelor de rentabilitate.
SC CRINUL ALB SRL este o firma care s-a infiintat in anul 1993 si care are ca obiect de activitate demolarea constructiilor, terasamente si organizare de santiere: cod CAEN 4511. Firma se poate identifica cu codul unic de inregistrare numarul 4479721 si are sediul in Agnita, strada Horea, numarul 4, judetul Sibiu.

Perioada de analiza a evolutiei rentabilitatii firmei este de trei ani: 2005, 2006, 2007 si se realizeaza pe baza bilantui contabil si a contului de profit si pierdere pe aceasta perioada.

1 Analiza diagnostic a profitului se realizeaza cu ajutorul urmatorilor indicatori:

a)      Rezultatul exploatarii (Rexpl):

Rexpl = Venituri din exploatare – Cheltuieli din exploatare

Rexpl2005 = 661.747 – 31064 = 148.683 RON

Rexpl2006 = 750.520 – 429.970 = 257.550 RON

Rexpl2007 = 2.604.729 – 1.500.843= 1.10886 RON

Graficul 1.1 Evolutia rezultatului exploatarii in perioada 2005-2007

Sursa: Situatiile financiare ale SC Crinul Alb SRL din 2005, 2006, 2007

Dupa cum se poate observa rezultatul din exploatare a avut o evolutie ascendenta inregistrand o crestere de la 148.683RON in 2005 la 1.10886 RON in anul 2007, practic o majorare de aproximativ 7,42 ori. Aceasta crestere se datoreaza in principal cresterii calitatii serviciilor oferite si totodata datorita experirntei castigate de firma de-a lungul timpului.

b)      Rezultatul financiar (Rf):

Rf = Venituri financiare – Cheltuieli Financiare

Rf2005 = 1.722 – 2.660 = -938

Rf2006 = 2.092 – 1.737 = 720

Rf2007 = 2.682 – 16.419 = -1737

Graficul 1.2 Evolutia rezultatului financiar in perioada 2005-2007

Sursa: Situatiile financiare ale SC Crinul Alb SRL din 2005, 2006, 2007

Daca in cazul rezultatului din exploatare acesta s-a concretizat in profit, in cazul rezultatului financiar s-a inregitrat o pierdere in anul 2005 respectiv 2007 si profit doar in anul 2006. Valoarea semnificativa o inregistreaza pierderea financiara din ultimul an care se ridica la suma de -1737 si aceasta datorita evolutiei negative a titlurilor financiare in care firma a investit.

c)      Rezultatul curent (Rctr):

Rctr = Rexpl   + Rf

Rctr2005 = 148.683 – 938 = 147.745RON

Rctr2006 = 257.550 + 720 = 258.270RON

Rctr2007 =1.10886 - 1737 = 1.090.149RON

Graficul 1.3 Evolutia rezultatului curent in perioada 2005-2007

Sursa: Situatiile financiare ale SC Crinul Alb SRL din 2005, 2006, 2007

Chiar daca rezultatul financiar a avut un trend descendent si face parte din rezultatul curent, acesta din urma a inregistrat o evolutie pozitiva de-a lungul celor trei ani luati in analiza astfel ca s-a majorat de aproxinativ 7 ori, ceea ce indica o buna gestionare a resurselor firmei.

d)      Rezultatul extraordinar (Rex):

Rex = Venituri extraordinare – Cheltuieli extraordinare

Rex2005 = 0RON

Rex2006 = 0RON

Rex2007 = 11.505 – 0 = 11.505RON

Dupa cum se poate observa un eveniment neprevazut si anume o despagubire realizata de catre societatea de asigurari a avut loc in anul 2007 generand un venit extraordinar in suma de 11.505RON.

e)      Rezultatul brut (Rb):

Rb = Rctr + Rex

Rb2005 = 147.745 + 0 = 147.745RON

Rb2006 = 258.270 + 0 = 258.270RON

Rb2007 =1.090.149 + 11.505 = 1.101.654RON

Graficul 1.4 Evolutia rezultatului brut in perioada 2005-2007

Sursa: Situatiile financiare ale SC Crinul Alb SRL din 2005, 2006, 2007

Practic activitatea firmei este una rentabila, fapt prezentat si de evolutia rezultatului brut care la fel ca si ceilalti principali indicatori ne indica o situatie favorabila, adica o majorare a profitului brut in proportie de 645%.

f)        Rezultatul net (Rn):

Rn = Rezultatul impozabil – Impozitul pe profit

Rn2005 = 147.745 – 1905 = 13840RON

Rn2006 = 258.270 – 41.224 = 217.046RON

Rn2007 = 1.101.654 – 17574 = 928.080RON

Graficul 1.5 Evolutia rezultatului net in perioada 2005-2007

Sursa: Situatiile financiare ale SC Crinul Alb SRL din 2005, 2006, 2007

Dupa cum se stie rezultatul net este rezultatul care ne indica suma obtinuta suplimentar de firma dupa plata tutturor datoriilor si acoperirea in intregime a costurilor generate de propria activitate, deci trendul ascendent urmarit de acest indicator prezinta eficienta activitatii desfasurate de catre SC Crinul Alb SRL.

2 Analiza rentabilitatii firmei cu ajutorul soldurilor intermediare de gestiune.

Aceasta analiza se realizeaza cu ajutorul urmatorilor indicatori:

a)      Marja comerciala (Mc)

Mc = Venituri din marfurile vandute – Cheltuieli cu marfurile vandute

Mc2005 = 10193 – 82.332 = 20.861RON

Mc2006 = 148.119 – 116.433 = 31.686RON

Mc2007 = 17167 – 132.587 = 40.580RON

Graficul 2.1 Evolutia marjei comerciale in perioada 2005-2007

Sursa: Situatiile financiare ale SC Crinul Alb SRL din 2005, 2006, 2007

Din punct de vedere al marjei comerciale se poate observa ca activitatea firmei este una rentabila, deoarece cheltuielile cu marfurile vandute au fost acoperite in intregime, marja comerciala avand o valoare pozitiva.

b)      Un alt indicator este productia exercitiului (Pex):

Pex = productia vanduta + productia stocata + productia imobilizata

Pex2005 = 358.554 + 0 + 0 = 358.554RON

Pex2006 = 600.611 + 0 + 0 = 600.611RON

Pex2007 = 2.418.798 + 0 + 0 = 2.418.798RON

Graficul 2.2 Evolutia productiei exrcitiului in perioada 2005-2007

Sursa: Situatiile financiare ale SC Crinul Alb SRL din 2005, 2006, 2007

In situatia noastra putem observa ca productia exercitiului este chiar productia vanduta de firma care asemeni marjei comerciale inregistreaza un trend ascendent majorandu-se foarte mult in cadrul ultimului an de analiza si anume: de la valoarea de 358,554RON in anul 2005 la valoarea de 600.611RON in anul 2006 – o valoarea aproape dubla – si pana la valoarea de 2.418.798RON in anul 2007. Aceasta crestere brusca si considerabila se datoreaza in special datorita dezvoltarii pietei imobiliare dar si de constructii in Romania, dezvoltare care a dus implicit si la cresterea cererii de servicii de constructii.

c)      Valoarea adaugata (Va)

Va = productia exercitiului – consumuri intermediare

Va2005 = 358.554 – 169.551 = 189.003RON

Va2006 = 600.611 – 26696 = 336.915RON

Va2007 = 2.418.798 – 1.044.790 = 1.374.008RON

Graficul 2.3 Evolutia valorii adaugate in perioada 2005-2007

Sursa: Situatiile financiare ale SC Crinul Alb SRL din 2005, 2006, 2007

Deoarece cererea pentru acest tip de servicii s-a majorat, activitatea firmei SC Crinul Alb SRL a inregistrat o dezvoltare semnificativa ceea ce a dus implicit si la urmarirei unui trend ascendent de catre indicatorul – valoare adaugata- .

d)      Excedentul brut din exploatare (EBE)

EBE = Valoarea adaugata + Subventii de exploatare – Cheltuieli cu impozite si taxe – Cheltuieli cu personalul

EBE2005 = 337.693 + 0 – 5.988 – 37.247 = 294.458RON

EBE2006 = 568.925 + 0 – 1.945 – 69.377 = 497.603RON

EBE2007 = 2.378.218 + 0 – 4.488 – 235.306 = 2.138.424RON

Graficul 2.4 Evolutia excedentului brut din exploatare in perioada 2005-2007

Sursa: Situatiile financiare ale SC Crinul Alb SRL din 2005, 2006, 2007

Acest indicator reflecta aceeasi situatie favorabila si activitate eficienta a firmei ca si ceilalti prezentati anterior. Aceasta evolutie favorabila este indicata de majorarea excedentului brut din exploatare de aproximativ 7 ori in decurs de trei ani.

3 Analiza factoriala a profitului aferent cifrei de afaceri

Analiza factoriala a profitului aferent cifrei de afaceri se realizeaza cu ajutorul urmatoarei formule:

PCA =

unde: PCA = profitul aferent cifrei de afaceri

= cifra de afaceri expritata in preturi

= cifra de afaceri exprimata in costuri

Asupra modificarii indicatorului PCA influenteaza patru factori cu actiune ditrecta si anume:

a)      modificarea volumului cifrei de afaceri (∆PCA (CA))

b)      modificarea structurii cifrei de afaceri (∆PCA (qv))

c)      modificarea costului unitar sau pe produs (∆PCA (c))

d)      modificarea pretului de vanzare fara TVA (∆PCA (p))

1. Analiza factoriala a profitului aferent CA in 2006 fata de 2005

Pentu a realiza aceasta analiza vom grupa datele necesare din contul de profit si pierdere in cadrul urmatorului tabel:

Tabelul 1 Indicatorii necesari analizei factoriale a profitului aferent CA

Nr ctr.

Indicator

Sume

Sursa: Situatiile financiare ale SC Crinul Alb SRL din 2005, 2006

PCA 2005= = 461.747 – 314.002 = 147.745RON

PCA 2006= = 748.730 – 490.460 = 258.270RON

∆PCA = PCA 2006 - PCA 2005 = 258.270 – 147.745 = 110.525RON

Asistam la o depasire a indicatorului in 2006 fata de 2005 cu 110.525RON din care:

a)      modificarea volumului cifrei de afaceri:

∆PCA (CA) = PCA0 (ICA – 1), unde ICA = CA1 / CA0

CA1 = CA din anul 2006

CA0 = CA din anul 2005

∆PCA (CA) = 147.745 ( 1,62 – 1 )

= +91.602RON

Majorarea volumului cifrei de afaceri, adica cresterea vanzarilor a influentat favorabil nivelul profitului aferent cifrei de afaceri conducand la majorarea acestuia cu 91.602RON.

b)      modificarea structurii cifrei de afaceri:

∆PCA (qv) = (-) – (Pca0 * ICA)

= (510.350 – 347.054) – 147.745*1,62

= -76.051RON

Modificarea structurii cifrei de afaceri a influentat nefavorabil nivelul indicatorului ducand la micsorarea acestuia cu 76.051RON

c)      modificarea costului unitar sau pe produs:

∆PCA (c) = (-) - (-)

= (510.350 – 490.460) – (510.350 – 347054)

= +14406RON

Asistam la o diminuare a costului unitar ceea ce a influentat favorabil nivelul profitului aferent cifrei de afaceri conducand la majorarea acestuia cu 14406lei.

d)      modificarea pretului de vanzare:

∆PCA (p) = (-) - (-)

= (748.730 – 490.460) – (510.350 – 490.460)

= +238.380RON

Preturile de vanzare au influentat favorabil acest indicator conducand la majorarea profitului cu 238.380lei.

2. Analiza factoriala a profitului aferent CA in 2007 fata de 2006

Pentu a realiza aceasta analiza vom grupa datele necesare din contul de profit si pierdere in cadrul urmatorului tabel:

Tabelul 2 Indicatorii necesari analizei factoriale a profitului aferent CA

Nr ctr.

Indicator

SumeSursa: Situatiile financiare ale SC Crinul Alb SRL din 2006, 2007

PCA 2006= = 748.730 – 490.460 = 258.270RON

PCA 2007= = 2.591.965 – 1.490.311 = 1.101.654RON

∆PCA = PCA 2007 - PCA 2006 = 1.101.654 - 258.270 = +84384RON

Asistam la o diminuare a indicatorului in 2007 fata de 2006 cu 84384RON din care:

a)      modificarea volumului cifrei de afaceri:

∆PCA (CA) = PCA0 (ICA – 1), unde ICA = CA1 / CA0

CA1 = CA din anul 2007

CA0 = CA din anul 2006

∆PCA (CA) = 258.270 ( 3,46 – 1 )

= +635.344RON

Majorarea volumului cifrei de afaceri, adica cresterea vanzarilor a influentat favorabil nivelul profitului aferent cifrei de afaceri conducand la majorarea acestuia cu 635.344RON.

b)      modificarea structurii cifrei de afaceri:

∆PCA (qv) = (-) – (Pca0 * ICA)

= (1.995.190 – 1.307.891) – 258.270*3,46

= -206.315RON

Modificarea structurii cifrei de afaceri a influentat nefavorabil nivelul indicatorului ducand la micsorarea acestuia cu 206.315RON

c)      modificarea costului unitar sau pe produs:

∆PCA (c) = (-) - (-)

= (1.995.190 – 1.490.311) – (1.995.190 – 1.307.891)

= -182.420RON

Asistam la o majorare a costului unitar ceea ce a influentat nefavorabil nivelul profitului aferent cifrei de afaceri conducand la diminuarea acestuia cu 182.420lei.

d)      modificarea pretului de vanzare:

∆PCA (p) = (-) - (-)

= (2.591.965 – 1.490.311) – (1.995.190 – 1.490.311)

= +596.775RON

Preturile de vanzare au influentat favorabil acest indicator conducand la majorarea profitului cu 596.775lei.

Analiza factoriala a profitului aferent CA in 2007 fata de 2005

Pentu a realiza aceasta analiza vom grupa datele necesare din contul de profit si pierdere in cadrul urmatorului tabel:

Tabelul 3 Indicatorii necesari analizei factoriale a profitului aferent CA

Nr ctr.

Indicator

Sume

Sursa: Situatiile financiare ale SC Crinul Alb SRL din 2005, 2007

PCA 2005= = 461.747 – 314.002 = 147.745RON

PCA 2007= = 2.591.965 – 1.490.311 = 1.101.654RON

∆PCA = PCA 2007 - PCA 2005 = 1.101.654 – 147.745 = +95909RON

Asistam la o depasire a indicatorului in 2007 fata de 2005 cu 95909RON din care:

a)      modificarea volumului cifrei de afaceri:

∆PCA (CA) = PCA0 (ICA – 1), unde ICA = CA1 / CA0

CA1 = CA din anul 2007

CA0 = CA din anul 2005

∆PCA (CA) = 147.745 ( 5,61 – 1 )

= +681.105RON

Majorarea volumului cifrei de afaceri, adica cresterea vanzarilor a influentat favorabil nivelul profitului aferent cifrei de afaceri conducand la majorarea acestuia cu 681.105RON.

b)      modificarea structurii cifrei de afaceri:

∆PCA (qv) = (-) – (Pca0 * ICA)

= (1.360.934 – 925.478) – 147.745*5,61

= -39394RON

Modificarea structurii cifrei de afaceri a influentat nefavorabil nivelul indicatorului ducand la micsorarea acestuia cu 39394RON

c)      modificarea costului unitar sau pe produs:

∆PCA (c) = (-) - (-)

= (1.360.934 – 1.490.311) – (1.360.934 – 925.478)

= -564.833RON

Asistam la o majorare a costului unitar ceea ce a influentat nefavorabil nivelul profitului aferent cifrei de afaceri conducand la diminuarea acestuia cu 564.833lei.

d)      modificarea pretului de vanzare:

∆PCA (p) = (-) - (-)

= (2.591.965 – 1.490.311) – (1.360.934 – 1.490.311)

= +1.231.031RON

Preturile de vanzare au influentat favorabil acest indicator conducand la majorarea profitului cu 1.231.031lei.

4 Analiza diagnostic pe baza ratelor de rentabilitate

Indicatorii pe baza carora se poate realiza analiza rentabilitatii firmei sunt urmatorii:

Rata rentabilitatii economice (Re):

Re = unde Pb=profit brut

Cp=capital permanent

Asupra indicatorului actioneaza doi factori directi:

a)      capitalul permanent (Cp)

∆Re (Cp) =

b)      profitul brut (Pb)

∆Re (Pb) =

Rata rentabilitatii financiare (Rf):

Rf unde Pn=profit net

Cpr=capital propriu

Asupra modificarii acestui indicator influenteaza doi factori actiune directa:

a) modificarea capitalului propriu

∆Rf (Cp) =

b) modificarea profitului net

∆Rf (Pn) =

Rata rentabilitatii resurselor consumate (Rc):

Rc =

Asupra modificarii indicatorului influenteaza trei factori cu actiune directa:

a)      modificarea structurii CA

∆Rc (qv) =

b)      modificarea costului unitar

∆Rc (c) =

c)      modificarea pretului de vanzare

∆Rc (p) =

4.Rata rentabilitatii capitalului avansat:

Ra = unde At=active totale

5.Rata rentabilitatii veniturilor (Rv):

Rv =

Asupra modificarii indicatorului influenteaza trei factori cu influenta directa:

a)      modificarea structurii CA:

Rv (qv) =

b)      modificarea costului unitar:

Rv (c) =

c)      modificarea pretului de vanzare:

Rv (c) =

In cazul nostru pentru a analiza rentabilitatea firmei cu ajutorul ratelor de rentabilitate vom utiliza urmatoarele date:

A. Analiza rentabilitatii firmei pe baza ratelor de rentabilitate in 2006 fata de 2005

Tabelul 4.1 Indicatorii necesari analizei pe baza ratelor de rentabilitate

Nr ctr.

Indicator

Sume

Sursa: Situatiile financiare ale SC Crinul Alb SRL din 2005, 2006

1. Rata rentabilitatii economice (Re):

Re2005 = = = 58,96%

Re2006 = = = 77,46%

∆Re = 77,46 – 58,96 = +18,5%

Asistam la o depasire a indicatorului din 2005 cu 18,5%.

Asupra indicatorului actioneaza doi factori directi:

a)      capitalul permanent (Cp)

∆Re (Cp) = =

= -14,64%

Modificarea capitalului permanent a avut o influenta nefavorabila asupra indicatorului ducand la diminuarea ratei rentabilitatii economice cu 14,64%.

b)      profitul brut (Pb)

∆Re (Pb) = = = 33,14%

Spre deosebire de capitalul permanent, modificarea profitului brut a avut o influenta favorabila asupra indicatorului rata rentabilitatii economice majorand nivelul acesteia cu 33,14%.

2. Rata rentabilitatii financiare (Rf):

Rf2005 = = = 53,49%

Rf2006 = = = 65,05%

∆Rf = 65,09 – 53,49 = 11,6%

Asistam la o depasire a indicatorului din 2005 cu 14,6%.

Asupra modificarii acestui indicator influenteaza doi factori actiune directa:

a) modificarea capitalului propriu

∆Rf (Cpr) = = = -44,31%

Modificarea capitalului propriu a avut o influenta nefavorabila asupra indicatorului ducand la diminuarea ratei rentabilitatii financiare cu 44,31%.

b) modificarea profitului net

∆Rf (Pn) = = = +68,07%

Spre deosebire de capitalul propriu, modificarea profitului net a avut o influenta favorabila asupra indicatorului rata rentabilitatii financiare majorand nivelul acesteia cu 68,07%.

Rata rentabilitatii resurselor consumate (Rc):

Rc =

Rc2005 = = 47,05%

Rc2006 = = 52,66%∆Rc = 52,66 – 47,05 = 5,61%

Asistam la o depasire a indicatorului din 2005 cu 5,61%.

Asupra modificarii indicatorului influenteaza trei factori cu actiune directa:

a)      modificarea structurii CA

∆Rc (qv) =

=

= -0,0001%

Modificarea stucturii CA a avut o influenta nefavorabila dar foarte redusa asupra indicatorului ducand la diminuarea acestuia cu 0,0001%.

b)      modificarea costului unitar

∆Rc (c) =

=

= -28,1%

Modificarea costului unitar in sensul majorarii acestuia a influentat negativ rata rentabilitatii resurselor consumate ducand la diminuarea acestuia cu 28,1%.

c)      modificarea pretului de vanzare

∆Rc (p) =

=

= 30,6%

Spre deosebire de structura cifrei de afaceri si costul unitar, modificarea pretului de vanzare a avut o influenta favorabila asupra indicatorului rata rentabilitatii resurselor consumate inregistrand o majorare cu 30,6%.

4.Rata rentabilitatii capitalului avansat:

Ra =

Ra2005 = = 30,73%

Ra2006 = = 32,81%

∆Ra = 32,81 - 30,71 = 2,08%

Asistam la o depasire a indicatorului din 2005 cu 2,08%.

5.Rata rentabilitatii veniturilor (Rv):

Rv =

Rv2005 = = 31,99%

Rv2006 = = 34,49%

∆Rv = 34,49 – 31,99 = 2,5%

Asistam la o depasire a indicatorului din 2005 cu 2,5%.

Asupra modificarii indicatorului influenteaza trei factori cu influenta directa:

a)      modificarea structurii CA:

∆Rv (qv) =

=

= -0,0002%

Modificarea stucturii CA a avut o influenta nefavorabila dar foarte redusa asupra indicatorului ducand la diminuarea acestuia cu 0,0002%.

b)      modificarea costului unitar:

∆Rv (c) =

=

= -42,9967%

Modificarea costului unitar in sensul majorarii acestuia a influentat negativ rata rentabilitatii resurselor consumate ducand la diminuarea acestuia cu 42,9967%

c)      modificarea pretului de vanzare:

∆Rv (c) =

=

= 48,6%

Preturile de vanzare au influentat pozitiv conducand la majorarea ratei rentabilitatii cu 48,6%.

B. Analiza rentabilitatii firmei pe baza ratelor de rentabilitate in 2007 fata de 2006

Tabelul 4.2 Indicatorii necesari analizei pe baza ratelor de rentabilitate

Nr ctr.

Indicator

Sume

Sursa: Situatiile financiare ale SC Crinul Alb SRL din 2006, 2007

1. Rata rentabilitatii economice (Re):

Re2006 = = = 77,46%

Re2006 = = = 92,97%

∆Re = 92,97 - 77,46 = +15,51%

Asistam la o depasire a indicatorului din 2006 cu 15,51%.

Asupra indicatorului actioneaza doi factori directi:

a ) capitalul permanent (Cp)

∆Re (Cp) = =

= -55,67%

Modificarea capitalului permanent a avut o influenta nefavorabila asupra indicatorului ducand la diminuarea ratei rentabilitatii economice cu 55,67%.

c)      profitul brut (Pb)

∆Re (Pb) = = = 71,17%

Spre deosebire de capitalul permanent, modificarea profitului brut a avut o influenta favorabila asupra indicatorului rata rentabilitatii economice majorand nivelul acesteia cu 71,17%.

2. Rata rentabilitatii financiare (Rf):

Rf2006 = = = 65,05%

Rf2007 = = = 88,85%

∆Rf = 88,85 - 65,05 = 23,76%

Asistam la o depasire a indicatorului din 2006 cu 23,76%.

Asupra modificarii acestui indicator influenteaza doi factori actiune directa:

a) modificarea capitalului propriu

∆Rf (Cpr) = = = -44,31%

Modificarea capitalului propriu a avut o influenta nefavorabila asupra indicatorului ducand la diminuarea ratei rentabilitatii financiare cu 44,31%.

b) modificarea profitului net

∆Rf (Pn) = = = +68,07%

Spre deosebire de capitalul propriu, modificarea profitului net a avut o influenta favorabila asupra indicatorului rata rentabilitatii financiare majorand nivelul acesteia cu 68,07%.

Rata rentabilitatii resurselor consumate (Rc):

Rc =

Rc2006 = = 52,66%

Rc2007 = =73,92%

∆Rc = 73,92 - 52,66 = 21,26%

Asistam la o depasire a indicatorului din 2006 cu 21,26%.

Asupra modificarii indicatorului influenteaza trei factori cu actiune directa:

a)      modificarea structurii CA

∆Rc (qv) =

=

= -0,1%

Modificarea stucturii CA a avut o influenta nefavorabila dar foarte redusa asupra indicatorului ducand la diminuarea acestuia cu 0,1%.

b)      modificarea costului unitar

∆Rc (c) =

=

= -18,68%

Modificarea costului unitar in sensul majorarii acestuia a influentat negativ rata rentabilitatii resurselor consumate ducand la diminuarea acestuia cu 18,68%.

c)      modificarea pretului de vanzare

∆Rc (p) =

=

= 40,05%

Spre deosebire de structura cifrei de afaceri si costul unitar, modificarea pretului de vanzare a avut o influenta favorabila asupra indicatorului rata rentabilitatii resurselor consumate inregistrand o majorare cu 40,05%.

4.Rata rentabilitatii capitalului avansat:

Ra =

Ra2006 = = 32,81%

Ra2007 = = 75,04%

∆Ra = 75,04 - 32,81 = 42,23%

Asistam la o depasire a indicatorului din 2006 cu 42,23%.

5.Rata rentabilitatii veniturilor (Rv):

Rv =

Rv2006 = = 34,49%

Rv2007 = = 42,5%

∆Rv = 42,5 - 34,49 = 8,01%

Asistam la o depasire a indicatorului din 2006 cu 8,01%.

Asupra modificarii indicatorului influenteaza trei factori cu influenta directa:

a)      modificarea structurii CA:

∆Rv (qv) =

=

= -0,05%

Modificarea stucturii CA a avut o influenta nefavorabila dar foarte redusa asupra indicatorului ducand la diminuarea acestuia cu 0,05%.

b)      modificarea costului unitar:

∆Rv (c) =

=

= -9,14%

Modificarea costului unitar in sensul majorarii acestuia a influentat negativ rata rentabilitatii resurselor consumate ducand la diminuarea acestuia cu 9,14%

c)      modificarea pretului de vanzare:

∆Rv (c) =

=

= 17,2%

Preturile de vanzare au influentat pozitiv conducand la majorarea ratei rentabilitatii cu 17,2%.

C. Analiza rentabilitatii firmei pe baza ratelor de rentabilitate in 2007 fata de 2005

Tabelul 4.3 Indicatorii necesari analizei pe baza ratelor de rentabilitate

Nr ctr.

Indicator

Sume

Sursa: Situatiile financiare ale SC Crinul Alb SRL din 2005, 2006, 2007

1. Rata rentabilitatii economice (Re):

Re2005 = = = 58,96%

Re2007 = = = 92,97%

∆Re = 92,97 – 58,96 = +34,01%

Asistam la o depasire a indicatorului din 2005 cu 24,01%.

Asupra indicatorului actioneaza doi factori directi:

a ) capitalul permanent (Cp)

∆Re (Cp) = =

= -46,5%

Modificarea capitalului permanent a avut o influenta nefavorabila asupra indicatorului ducand la diminuarea ratei rentabilitatii economice cu 46,5%.

b) profitul brut (Pb)

∆Re (Pb) = = = 80,5%

Spre deosebire de capitalul permanent, modificarea profitului brut a avut o influenta favorabila asupra indicatorului rata rentabilitatii economice majorand nivelul acesteia cu 80,5%.

2. Rata rentabilitatii financiare (Rf):

Rf2005 = = = 53,49%

Rf2007 = = = 88,85%∆Rf = 88,85 – 53,49 = 35,36%

Asistam la o depasire a indicatorului din 2005 cu 35,36%.

Asupra modificarii acestui indicator influenteaza doi factori actiune directa:

a) modificarea capitalului propriu

∆Rf (Cpr) = = = -53,49%

Modificarea capitalului propriu a avut o influenta nefavorabila asupra indicatorului ducand la diminuarea ratei rentabilitatii financiare cu 53,49%.

b) modificarea profitului net

∆Rf (Pn) = = = +76,04%

Spre deosebire de capitalul propriu, modificarea profitului net a avut o influenta favorabila asupra indicatorului rata rentabilitatii financiare majorand nivelul acesteia cu 76,04%.

Rata rentabilitatii resurselor consumate (Rc):

Rc =

Rc2005 = = 47,05%

Rc2007 = =73,92%

∆Rc = 73,92 – 47,05 = 26,87%

Asistam la o depasire a indicatorului din 2005 cu 26,87%.

Asupra modificarii indicatorului influenteaza trei factori cu actiune directa:

a)      modificarea structurii CA

∆Rc (qv) =

=

= --52,32%

Modificarea stucturii CA a avut o influenta nefavorabila dar foarte redusa asupra indicatorului ducand la diminuarea acestuia cu 52,32%.

b)      modificarea costului unitar

∆Rc (c) =

=

= 44,27%

Modificarea costului unitar in sensul micsorarii acetuia a influentat pozitiv rata rentabilitatii resurselor consumate ducand la majorarea acesteia cu 44,27%.

c)      modificarea pretului de vanzare

∆Rc (p) =

=

= 82,6%

Spre deosebire de structura cifrei de afaceri si costul unitar, modificarea pretului de vanzare a avut o influenta favorabila asupra indicatorului rata rentabilitatii resurselor consumate inregistrand o majorare cu 82,6%.

4.Rata rentabilitatii capitalului avansat:

Ra =

Ra2005 = = 30,73%

Ra2007 = = 75,04%

∆Ra = 75,04 – 30,73 = 44,31%

Asistam la o depasire a indicatorului din 2005 cu 424,31%.

5.Rata rentabilitatii veniturilor (Rv):

Rv =

Rv2005 = = 31,99%

Rv2007 = = 42,5%

∆Rv = 42,5 – 31,99 = 10,51%

Asistam la o depasire a indicatorului din 2005 cu 10,51%.

Asupra modificarii indicatorului influenteaza trei factori cu influenta directa:

d)      modificarea structurii CA:

∆Rv (qv) =

=

= -15,06%

Modificarea stucturii CA a avut o influenta nefavorabila dar foarte redusa asupra indicatorului ducand la diminuarea acestuia cu 15,06%.

e)      modificarea costului unitar:

∆Rv (c) =

=

= -41,49%

Modificarea costului unitar in sensul majorarii acestuia a influentat negativ rata rentabilitatii resurselor consumate ducand la diminuarea acestuia cu 41,49%

f)        modificarea pretului de vanzare:

∆Rv (c) =

=

= 33%

Preturile de vanzare au influentat pozitiv conducand la majorarea ratei rentabilitatii cu 33%.

Concluzii si recomandari

Asa cum se prezinta in zilele noastre, economia este rezultatul unui proces evolutiv si al dezvoltarii schimbului reciproc de activitati de la forme inferioare la cele superioare. Intr-un asfel de cadru se dezvolta si actioneaza intreprinderile, care vor aborda, indiferent de profilul lor de activitate problemele de gestiune financiara ori de cate ori efectueaza o operatiune care priveste aprovizionarea, detinerea sau cedarea de titluri de moneda.

In procesul cunoasterii, o metoda de cercetare indispensabila o reprezinta analiza, prin intermediul careia se creaza nu numai posibilitatea cercetarii lucrurilor si a fenomenelor, ci se descopera, structura se verifica si se stabilesc legaturile de cauzalitate, factorii care le genereaza si se pot lua decizii pentru activitatile viitoare. In toate domeniile stiintei, analiza joaca rolul unui mijloc necesar cunoasterii ca metoda de cercetare.

In Romania ultimilor ani, stiinta economica a facut pasi seriosi inainte in ceea ce priveste perfectionarea metodelor de analiza economico-financiara a intreprinderilor in contextul trecerii la economia de piata. A fost deschis un camp larg cercetarilor in domeniul economic si au fost introduse procedee si concepte noi de analiza utilizate curent in tarile cu o economie de piata avansata cum ar fi: fondul de rulment, necesarul sau deficitul de fond de rulment, fluxul de numerar, etc. O analiza economico-financiara pertinenta este indreptata catre evaluarea aptitudinii intreprinderii de a genera surplusuri monetare care ii garanteaza echilibrul financiar si dezvoltarea.

In cadrul acestei lucrari am urmarit in special a analiza evolutia rentabilitatii firmei. De aceea pentru a concluziona am grupat rezultatele obtinute in cadrul urmatorului tabel:

Nr. ctr

Indicator

Rata rentabilitatii economice

Rata rentabilitatii financiare

Rata rentabilitatii resurselor consumate

Rata rentabilitatii capitalului avansat

Rata rentabilitatii veniturilor

Dupa cum se poate observa toate ratele de rentabilitate inregistreza o crestere de la o perioada la alta ceea ce indica o activitate profitabila. SC Crinul Alb SRL este una dintre societatile care a beneficiat de dezvoltarea pietei in domeniul constructiilor fapt demonstrat de rezultatele obtinute in decursul ultimilor trei ani.

Grafic situatia finaciara a firmei prezentata cu ajutorul ratelor de renatbilitate i-a urmatoarea forma:

Recomandarile pe care le am vis-à-vis de actvitatea acestei entitati economice sunt legate de urmatoarele aspecte: acordarea unei mai mari atentii structurii cifrei de afaceri – factor care in anul 2007 fata de anul 2006 a influentat negativ rezultatul firmei si totodata sa acorde o mai mare atentie costurilor care de asemenea a influentat nefavorabil rezultatul obtinut de SC Crinul Alb SRL. Tinand cont de obiectul de activitate al firmei o reducere a costurilor s-ar putea realiza prin colaborarea cu alti furnizori care ofera produse de calitate la preturi bune sau achizitionarea de materiale de la un numar redus de furnizori urmarind obtinerea de discount-uri. Totodata costurile pot fi diminuate prin angajarea de personal calificat, caracterizat prin profesionalism care remunerat la valoarea sa reala ar duce la un cost mai redus decat in cazul angajarii de personal necalificat – care ar putea duce chiar la pierderi datorate lipsei de experienta si nu numai.

Chiar daca s-au inregistrat influente negative din partea acestor indicatori rezultatul final al societatii este unul pozitiv si putem concluziona ca SC Crinul Alb SRL este o societate care desfasoara o activitate rentabila.

BIBLIOGRAFIE:

Anghel Ion, Margulescu Dumitru

Baltes Nicolae

Busu Lucian

Georgescu Nicolae, Robu Vasile

Gheorghiu Alexandru

ISFANESCU Aurel, Robu Vasile

Margulescu Dumitru, Cismasu Irina

Margulescu Dumitru

Niculescu, Maria

Racoceanu Constantin

RISTEA Mihai Prof.univ.dr.,

Lect.univ.dr.Corina-Graziella DUMITRU

Valceanu Gheorghe

Situatiile financiare ale SC Crinul

“Analiza discriminanta: teorie si practica economico-financiara” Editura A.S.E., 2000 

“Analiza economico-financiara - note de curs” 2006

“Analiza economico-financiara” Editura Economica 2005

“Analiza economico-financiara” Editura ASE, 2001

“Analiza economico-financiara la nivel microeconomic” Editura Economica 2004

“Analiza economico-financiara”

Editura ASE, Bucuresti 2002

“Analiza economico-financiara” Editura Romania de Maine, 1999

“Analiza economico-financiara a intreprinderii: metode si tehnici” Editura Tribuna Economica 1994

“Diagnostic economic” Editura economica, Bucuresti 2003

“Analiza economico-financiara a profitului aferent cifrei de afaceri la nivelul unei firme” Editura Contabilitatea, expertiza si auditul afacerilor, 2007 

“Contabilitate financiara” Editura ASE, Bucuresti 2005

“Analiza economico-financiara” Editura Economica 2004

OMFP 1752/2005

Alb SRL pe perioada 2005-2007loading...Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1211
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2020 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site