Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc

Documente in alte limbi


Bulgara

. изкуство култура

Soubor kachlů z obce Bulhary u Mikulova - Nálezové okolnosti

. книга

ГЕОРГИ ГОСПОДИНОВ - И ДРУГИ ИСТОРИИ
Айзък Азимов - КРАЯТ НА ВЕЧНОСТТА 1
КРАЙ РЕКА ПИЕДРА СЕДНАХ И ЗАПЛАКАХ - Паулу Куелю

. химия

Първични химични източници на ел енергия – галванични и горивни елементи. Процеси
КАРБОНИЛНИ СЪЕДИНЕНИЯ – АЛДЕХИДИ И КЕТОНИ

. различни

Същност предмет и задачи на екологията. Етапи на формиране място сред другите науки, подразделения, основни методи и значение
Кофражни работи
Бетонови Работи

. икономика

Възстановяване на Третата българска държава. Стопанска политика на Временното руско управление. Аграрен преврат, миграционни процеси и ликвидиране на турската феодална система
СТОЙНОСТНА ОЦЕНКА НА КОРПОРАТИВНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА
УЧЕНИЯ, ОБУСЛОВИЛИ ОЦЕНКАТА НА СТОЙНОСТТА НА ПУБЛИЧНОТО ДРУЖЕСТВО

. финанси

Áŕíęiač ęŕđňč – ńúůíińň č ačäiaa

. компютри

Комуникационни модели и протоколи. Модел OSI. Мрежови стандарти и протоколи. Стандарт X.25 за комутация в обществено комутируеми мрежи
КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ. ОСНОВНИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ. ОТВОРНИ СИСТЕМИ.ЕТАЛОНЕН МОДЕЛ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ОТВОРЕНИ СИСТЕМИ. TCP/IP ПРОТОКОЛНА АРХИТЕКТУРА.
ЛАН интернет за два домашни компютъра чрез инсталиране на прокси сървър

. история

БОРБИ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА НЕЗАВИСИМОСТ И ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ВИЗАНТИЙСКО РОБСТВО
България в годините на Втората световна война (1939 – 1945 г.)
История структура и съвременно управление на система 'Архиви' в България

. управление

Съвременни методи за оценка и избор на инвестиционни проекти – нетна настояща стойност (ННС), вътрешна норма на дохода (ВНД), индекс на рентабилността (ИР). Предимства на ННС пред останалите методи.
Същност на финансите и финансовото управление на фирмата. Функции и задачи на финансовия мениджър. Финансовите отчети – основен елемент на годишния доклад на фирмите. Балансов отчет. Отчет за приходи и разходи.
ОРГАНИЗАЦИОННО ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДСИСТЕМИТЕ И НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА

. медицина

Биологично разнообразие на лечебни растения в ПП Странджа
Антибиотици
Биосинтеза на вторични метаболити

. психология

ЕЗИКЪТ НА ТЯЛОТО - КАК ДА РАЗЧИТАМЕ МИСЛИТЕ НА ДРУГИТЕ ПО ТЕХНИТЕ ЖЕСТОВЕ
Манипулацията като социален процес. Основни манипулативни техники
Методи за психическо въздействие и възпитание

. социология

Законодателната защита на населението в еволюиращата политика на българската буржоазия

. техника

СИСТЕМА ЗА ВПРЪСКВАНЕ K-JETRONIK
МОНТАЖНИ РАБОТИ
Електрическа предавателна система

. електронен

Изчисление на цифровата ЕВМ на електрическото поле и пробивното напрежение на кълбовиден разрядник
Моделиране и анализ на електрическото поле на заземители
Моделиране и анализ електрическото поле на електроди ”сфера-сфера”

Ceha slovaca

. správa

Charakteristika obecného úradu
Navrhované změny takzvaného protikuřáckého zákona by pomohly zvýšit úroveň ochrany před pasivním kouřením
POUČENÍ K VYPLNĚNÍ PŘIZNÁNÍ K DANI DAROVACÍ

. zemědělství

Diplomová práce Agronomická fakulta - Vliv ochrany rostlin na kvalitativní parametry pšenice
VPLYV VYBRANÝCH PESTOVATEĽSKÝCH FAKTOROV NA PRODUKCIU A KVALITU JAČMEŇA SIATEHO JARNÉHO (Hordeum distichon ssp. distichon)

. jídlo

VÝŽIVA LIDÍ (spotřeba potravin)
Dusičnany v zelenině - Odborná maturitní práce
TAJEMSTVÍ MINARIJSKÉ POUŠTĚ

. budova

Secesní architektura
Secesní architektura
Bezpečnost práce při přípravě a realizaci staveb A KOORDINÁTOR VE VZTAHU BOZP

. biologie

Rostliny s listovými růžicemi
Rostliny s listovými růžicemi
AKVARISTIKA ZAČÍNÁ U ROSTLIN

. knihy

Dva plus pět Georges Simenon
George Orwell: FARMA ZVÍŘAT
Jan Amos Komenský Pravidla chování - sebraná pro mládež léta 1653

. chemie

Ethylacetát
Struktura a vlastnosti pevných látek
Praktikum z organickej chémie I

. obchod

Výroba a obchod v obci Praznov v okrese Považská Bystrica - Bakalářská diplomová práce
DIPLOMOVÁ PRÁCE - KOMPARACE PRÁVNÍ ÚPRAVY VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI V ČESKÉM A NĚMECKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU
Pranje - Likanje - Kemično čiščenje

. komunikace

Přehled komunikačních technologií- komutované spojení

. účetní

Prvky účetnictví jako teorie i jako praktické činnosti
Mezinárodní účetní standardy
PAM98 PERSONALISTIKA A MZDY VERZIA 2.40 PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA

. kosmetika

Kadeřnictví u Andulky

. různé

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA BTS - MODUL TESTY
Ota Pavel (1930 – 1973)
Základní normalizace grafických dokumentů

. právo

Zabezpečení NDS
KRIMINOLÓGIA
Otázky ke zkoušce z občanského práva - studijní program 'veřejná správa'

. ekologie

ZÍSKÁVÁNÍ SLUNEČNÍ ENERGIE
ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE
Základní ekonomické pojmy

. ekonomie

Program „Výkonný obchodník“ jako nástroj péče o zákazníka
Charakteristika společnosti Škoda Auto a. s.
Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě aneb o počátcích „reálného“ socialismu v praxi

. vzdělání

Hry vevnitř - Hry v kolečku
Lež vyvolává Strach
DIDAKTIKA

. elektřina

Obvod stejnosměrného elektrického proud
Řízení střídavého proudu tyristory a triaky
Popis koncepcie prijímačov

. finance

Majetkové daně (I) – Daň z nemovitostí
Zdravotní pojištění
Daňová soustava ČR

. fyzikální

Hmota a energie - Hmotnost pohybujících se těles
Chod času v okolí hmotných těles - Rychlost světla v gravitačním poli
Lomová houževnatost

. zeměpis

DEMOGRAFICKÝ PROFIL A PŘEDPOKLADY ROZVOJE VENKOVSKÉ OBCE DO 2000 OBYVATEL
Rozdělená země, spojený svět - Historie a současnost Panamského průplavu. (Seminární práce do regionální geografie světa B – Amerika a Oceánie)
Mapa takzvané 'Velké Albánie'

. gramatika

Artikel
Podstatná jména. Množné číslo. Člen.
Slovník synonym a frazeologismů

. počítačů

Softwareová laboratoř - zdrojovÝ text programu
ZÁkladnÍ desky - pŘÍpadovÁ studie
Návod na zprovoznění kalkulátoru ŽP

. historie

História daní, ich charakteristika a daňová reforma v SR
Charakteristika vybraných makroekonomických ukazovateľov (HDP, platobná bilancia a investície) a vplyv daní na tieto ukazovatele
ÚzemnÍ vÝvoj slezska po roce 1742

. žurnalistika

Absolventská práce - FREETECHNO HISTORIE, CHARAKTERISTIKA A KONTEXT HNUTÍ
Stanag nato – zpravodajskÁ hlÁŠenÍ – 2022

. literatura

BURZY
Klasicismus, osvícenství, preromantismus
Česká kultura a literatura po roce 1945

. management

Manažerská funkce kontrolování: předmět a základní kontrolní proces
Podnikateľský zámer a podnikateľský plán - Založenie cestovnej kancelárie v Bratislave
Úvod do předmětu „Trh práce“

. marketing

Marketingová stratégia firmy - Zameranie: poskytovanie služieb
Medzinárodný marketing – význam, špecifiká, faktory, etapy, spôsob realizácie, internacionálne prostredie
Marketing a medzinárodné podnikanie

. matematika

Řešení úlohy multivibrátor
Mnohoúhelníky
Pojem množiny

. lékařství

VIZUÁLNÍ OČNÍ CVIKY
Obstrukční a restrikční nemoci plic, poruchy ventilace
ORGANICKÉ JEDY - Nasýtené alifatické uhľovodíky

. hudba

Ervín Schulhoff (1894 – 1942)
Oldřich František Korte (1926)
Sergej Vasiljevič Rachmaninov (1873 – 1943)

. psychologie

Rysy osobnosti, temperament, charakter
Poznávací procesy – paměť, myšlení a řeč
Sociologie - přednášky

. recepty

Medové čajové pečivo
Dušená hovězí kýta
Brambory na slanině

. sociologie

Slovník vybraných sociologických pojmov - Socializácia
Absolventská práce – jak na to?
Mezigenerační konflikty v dospívání

. sport

Centrum pro podporu zdraví ,,fitness and wellness“

. politika

Lži ohledně 11. září
Atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha
Izrael a demokracie

. technika

SprievodnÁ a sÚhrnnÁ technickÁ sprÁva
ZÁkladnÉ servisnÉ pokyny - pouŽitÉ prÍstroje a signÁly - kontrola a nastavenie zdroja
Pokyny pre manipuláciu s batériou

Croata

. umjetnost

. biologija

ZNAČAJ PRIMENE MINERALNIH ĐUBRIVA U BILJNOJ PROIZVODNJI

. pravo

PRIRODNA SMRT U SUDSKOMEDICINSKOJ PRAKSI

. gospodarstvo

FUNKCIJA PROMETA U HRV. GOSPODARSTVU
Pojam kraha i osobine - Privredni ciklusi
Seminarski rad iz Menadžmenta porodičnog biznisa

. obrazovanje

Kapital
INFLACIJA
MEĐUNARODNA BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ

. elektricitet

OTVORENI ILI ZATVORENI DIPOL?
POJAČALO 200-500W - Montažna šema
Uputstvo za korišćenje programa za simulaciju elektronskih kola

. bajke

OČE BLAGOSLOVI - PRIPOVJETKA IZ MOSTARA -

. geografija

EKOLOGIJA
Stara Srbija - Geografska i etnografska slika (1912.)
SUDAN - Geografski polozaj,velicina,granice i administrativna podela

. računala it

ELEKTRONSKA POŠTA
UVOD U BIOS
INTERNET EXPLORER

. povijest

Povijesni znacaj Islama za jugoistocnu Evropu (s posebnim osvrtom na Bosnu)
DRUŠTVENI POLOŽAJ ŽENE U ANTIČKOJ GRČKOJ

. književnost

RECEPCIJA POEZIJE I FILOZOFIJE LUČIJANA BLAGE
TOLKINOV REčNIK
POČETCI HRVATSKE PISMENOSTI

. marketing

DEO - AKTUELNI PROBLEMI POSLOVNE ETIKE U SAVREMENOM DRUŠTVU
DEO - MORAL KAO DRUŠTVENA POJAVA
DEO - POSLOVNA ETIKA

. matematika

ARITMETIČKE INSTRUKCIJE

. glazba

Gordi [Beograd]
KORG TRITON Le

. osobnosti

John Rawls (1921-2002)
ARTUR ŠOPENHAUER(1788-1860)

. psihologija

OSOBNOSTI (temperamenti) I ODGAJATELJI

. HR

TAJNE UREDSKOG ZAPOSLENIKA

. recepti

TESTA
TORTE
DA SE PREGRIZE - PREDJELA

. politika

REGIONALNI RAZVOJ I REGIONALNA POLITIKA HRVATSKE
IZVORI PRAVA EU

. tehnika

IZVESTAJ IZ UPRAVLJANJA ELEKTROMOTORNIM POGONIMA
665/378 Kompresor
MehaniČke osobine materijala

. turizam

KAPACITET HRVATSKOG TURISTIČKOG TRŽIŠTA

. Lijek

CT I MR DIJAGNOSTIKA VASKULARNIH OBOLENJA
KRITIČNA ISHEMIJA DONJIH ESKTREMITETA
ULTRAZVUČNO ISPITIVANJE ABDOMINALNE AORTE

Engleza

. Administration

Local Price in EPC net – Administration Guide

. animals

Brown house spider or brown recluse spider
Animal Communication
Corn Snake Care Sheet and Information

. construction

Beauty Through Geometry, The Appeal of Gerrit Rietveld, Architect
The Consolidation of Steel Bridges - Superstructures by pre-stressing
Concrete Mix Design

. art

THE TRAGEDY OF MACBETH by William Shakespeare
Neo Classical in France and England
English culture and civilisation

. biology

Environmental and Community Biology - Fern Sporebank at the Royal Botanic Gardens Edinburgh
The world seen in the eyes of the animals - The structure and the functions of the visual apparatus
Sowing Bed

. books

Edgar Allan Poe - A Tale of the Ragged Mountains
Edgar Allan Poe - Diddling
Kenjutsu and the Art of Movement

. botanics

Fern Spore Bank at the Royal Botanic Gardens Edinburgh
Woodsia Ilvensis
AROMATIC HERBS and PLANTS

. business

Business Case DHL`s gatway from Bucharest
‘Businessplan’ Ontwerpen 5 Bedrijf Van Schagen BV - PERSPLEX
Financial accounting and business management system in process of converge unique european curency

. cars

Design and development of a smart vehicle for inspection of in-service water mains
Installation Instructions for MERCEDES-BENZ
Step-by-step guide on how to derestrict a Baotian BT50QT9D

. chemistry

Basic Properties of Petroleum
Esters, Organic
Reactions of calcium carbonate and hydrochloric acid

. computers

Coment ltd
Terminal Server - Simulated Client
Proposal for a Standard Default Color Space for the Internet - sRGB

. comunications

Making Friends - Evaluation of project 2008
Project - Propagation Models in Wireless Systems
The importance of the television nowadays

. ecology

Photochemical degradation of dissolved organic substances in freshwater environment
OIL POLLUTION
Coupled solution of oil slick and depth averaged tidal currents

. economy

Modern Capitalisms by Max Weber
Interview with an entrepreneur
Business Administration – Economic of the Firms Subjects for oral exam

. education

Discrimination Learning
Summary of Basic Treatment Steps
Excessive Tantrums and Self-Injurious Behaviour

. electronics

Analysis of the parasitic devices in bipolar IC technology
Investigation Report Electronic Typeface Readability
Electronics Laboratory - Diodes

. engineering

Variable Valve Actuation system
Project in pigs
Indicativ p85-96 - reinforced concrete structural walls

. entertainment

LOVERS PHOTO CONTEST
Americans’ holidays and celebrations
The Contribution of Salons to the Network and Cosmopolitan in the Enlightenment

. financial

UNDERPERFORMANCE AND OVERCONSUMPTION CLAIMS
MODEL OF PAYMENT AND APPOINTMENT SHEET
Accounting - What is Accounting?

. fishing

Aftershaft Leech
Al's Catch All Sculpin
WHICH HOOK?

. games

Dungeon Master Player Creation Guide - Table of Contents
Need for Speed: Most Wanted Tweak Guide
Extended Championship Lode Runner Tips & Tricks

. geography

INFLUENCES OF GLOBALIZATION UPON THE EVOLUTION OF HIGHER EDUCATION
Europe: London, Paris, Amsterdam, Madrid
Saint Ana Lake - Snapshot of a beautiful place from Romania

. grammar

Issues specific to different types of writing
Critical Reasoning
SIMPLE PAST/ CONTINUOUS – complete the sentences

. health

Diseases of Genetic Origin
Abdominal Perfusion Pressure
Butter and fat

. history

Three major events that had a great impact in the 20th century
Social trust and democratization in the post-communist societies
History of British Trotskyism

. human-resources

Managing Human Resources
Employee Motivation, Today’s Workforce, and Labor Relations
Jobs & Occupations Free Icons

. legislation

Common Marine Inspection Document
Audit objectives where we undertake a substantive approach
Law – multiple choise tests

. literature

An Analysis of Mary E. Wilkins Freeman's A New England Nun
Little Women - Analysis of Major Characters - Themes, Motifs & Symbols
Uncle Tom’s Cabin - Harriet Beecher Stowe - The Incompatibility of Slavery & Christian Values

. managements

Master Validation Plan - PharmaReady 4.1 Release
Excellency in management
Quality Assurance Plan

. manuals

Neocron manual
RemoteScope User’s Guide
Magitech Portrait Editor Manual

. Marketing

Fundamentals of Marketing, Customers, and Strategic Marketing Planning
Brand training material
How important is EMOTIONAL INTELLIGENCE for social an professional success?

. Mathematic

Engineering Mathematics - Random Signals Project
Worksheet - System of Linear equations
Intersection of Surfaces

. medicines

Teeth Radiography
Supracondylar and Intercondylar Fractures of the Femur
Small bowel bleeding and capsule endoscopy

. Movie

Titanic Facts: Dimensions, Cost, Design
Brad Pitt - FILMOGRAFIE
ANIMATED CLASSICS - Titles are listed in order of theatrical release date

. music

The works of Ludwig van Beethoven (1770 - 1827)
MICHAEL JACKSON LYRICS
Real-time Style Performer for Yamaha styles

. nutrition

Bay leaves - Cultivation, production and processing, Functional properties
Cardamom (large) - description and Cultivation
Facts about: caffeine

. personalities

Elizabeth I (1558-1603 AD)
Charlie Chaplin - Sir Charles Spencer Chaplin (16 April 1889 – 25 December 1977)
Christian Rakovsky - An Autobiography

. physic

How the Measurement Problem Is an Artefact of the Mathematics
The Reality of Causes in a World of Instrumental Laws
Sub-symbolic to symbolic knowledge conversion

. political

ESSAY on Stalinism - WAR COMMUNISM AND THE NEP YEARS
Syria between past experience and current trends of modernization
A Brief History of U.S. Marines on the Yangtze River

. psychology

No More Teachers' Dirty Looks: Effects of Teacher Nonverbal Behavior on Student Outcomes
Introduction to Applications of Nonverbal Communication
Communication in the Courtroom and the 'Appearance' of Justice

. recipes

PRINTANIÈRE SAUCE (Recipe)
ESPAGNOLE SAUCE
BASIC ESPRESSO COFFEE SKILLS

. sociology

Non-Marriages, Void Marriages and Voidable Marriages
Managing the english class
Violence and Fanaticism

. software

MACHPRO - Programming Software for AMD MACH® JTAG Devices

. sports

American Football - rules
AMERICAN FOOTBALL VS RUGBY
Frank lampard - the both sides of fame

. technical

Cma cgm utrillo - life on a container ship
Tensometric Determination of the Pushing Forces Developed by the Sprinters
Safety Related Control Systems

. tourism

The castle Bran
BURJ AL ARAB
Lights in London: Trafalgar Square, Tower of London

. various

Zak McCracken and the Alien Mindbenders
Rhetoric of the Image
Content, Cognition, and Communication - Reflexivity, Reflections on Reflexivity, Demonstrating and Necessity

Estona

. mitmed

ÜLIÕPILASTE TAGASISIDEKÜSITLUSE MÕJU KÕRGKOOLILE

Finlandeza

. ruoka

Ravintoaineita

. eri

Historien om de sma grodorna
SUORAN VARIAATIOPALLON SAANNÖT
Itävalta

. talous

Yhteiskuntapolitiikan suunnanmuutos
SUOMALAISEN PUKEUTUMISEN HISTORIA

. internet

Mozilla Firefox nopeammaksi

. lääketiede

KUNTOUTTAVAN HOITOTYÖN NAYTTÖ ITSEARVIOINTI
Kirurgian luennot
KEHON ANATOMIA

. persoonallisuuksia

SINIKKA LAINE

. politiikka

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan johtaminen

. reseptejä

Alexander II / Alexander ´s sister / Alexsandra
Vodka Martini
Pink Cranberry

. sosiologia

Pohjois-Korean yhteiskunnallinen tilanne
Mukavaa ja aurinkoista työpäivää!

. tehnica

Painelaite harjoitustyö
ANNOSTELUSIMULAATTORI
TIETOA ABS-JARRUISTA - ABS-jarrujen tarkoitus ja asetetut vaatimukset.

Franceza

. administration

DROIT ADMINISTRATIF COMPARE - Etablissements publics et société d’économie mixte

. animaux

Le chien compagnie fidčle de l’homme
Le tigre - Gravement menacé d'extinction

. art

Notre Dame - Le Temps des cathédrales
Vincent van Gogh (1853-1890) - La chaise et la pipe – 1888
Dossier de langue et de civilisation française - La Pollution en France

. la biologie

LES PARTIES DU CORPS
Les poissons, les fruits de mer et les crustacés
La métamorphose de la grenouille

. diverses

Christian Dior
CALCUL DES STRUCTURES EN BETON ARME (BAEL)
Louis Pasteur - Un éventail de découvertes

. droit

L’ABKHAZIE ET L’OSSETIE DU SUD NE PEUVENT PAS ETRE CONSIDEREES DES ETATS CONFORMEMENT AU DROIT INTERNATIONAL
LA COMPETENCE DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE POUR RENDRE L’AVIS CONSULTATIF DEMANDE
L’INVIOLABILITE ABSOLUE DES FRONTIERES DE LA REPUBLIQUE DE GEORGIE

. l'économie

La décentralisation- une néccesité de la société moderne
Methodologie d’utilisation du logiciel catia v5
Automobile dacia - prÉambule ; dispositions gÉnÉrales

. éducation

DISCOURS DE LA MÉTHODE
FICHE - Complétez le tableau par les mots suivants
Projet Didactique - Têtes d’affiches

. films

Le gendarme et les gendarmette
LOUIS DE FUNE

. physique

Chutes de tension pour l'alimentation en énergie électrique des récepteurs de lumière
Symboles couramment utilisés en électricité
Reliquefaction et/ou refrigeration

. la géographie

CUBA
BERMUDES
BieN VeNUe eN BuCOvIne

. la grammaire

LES PRÉDETERMINANTS - L’ARTICLE
Verbe / temps
Étude sémantico-syntaxique des verbes d’expérience subjective (les verbes de sentiment)

. l'informatique

Tableaux et graphiques croises dynamiques
Excel 2007 - environnement
Formules et fonctions

. l'histoire

Napoléon Bonaparte (né le 15 aoűt 1769, Ajaccio, Corse
Jeanne d’Arc
Charles de Gaulle

. la littérature

Ghérasim Luca (1913 – 1994)
La lettre de vente
La banlieue franÇaise « en flammes »

. management

Le management: definition et évolution
Les options stratégiques
Les managers, acteurs-clés des organisations

. les mathématiques

CONTINUITE
FRACTIONS RATIONNELLES
DETERMINANTS

. la médecine

Radio du thorax - Électrocardiogramme (ECG)
Les sulfamides - PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES
Généralités relatives au cancer laryngien

. la musique

Le toi du moi
L'excessive
PATRICIA KAAS

. personnalités

Stendhal (1783-1842)
Louis Braille
Louis de Funčs (1914-1983)

. la psychologie

La terminologie et la langue de spécialité
Les phobies
Eléments de psychologie médicale des personnes adultes sans abri

. la sociologie

L’impacte de la publication des sondages sur la perception des citoyens a l’interieur d’un cycle electoral
L'adolescence
Association humanitaire « aly k et peb »

. la politique

CLAUSE DE L’EUROPEENNE LA PLUS FAVORISEE
DISCOURS DE LA MÉTHODE POUR BIEN CONDUIRE SA RAISON, ET CHERCHER LA VÉRITÉ DANS LES SCIENCES
Des particularitÉs routiČres dans l’union europÉenne

. technique

Rapport de Mission - Projet mecanique
Ce manuel a pour objet de fournir aux Mécaniciens-Opérateurs
Installations intérieures d’alimentation en eau pour l’extinction des incendies

. le tourisme

OBJECTIFS TOURISTIQUES DE PARIS: TOUR EIFFEL, NOTRE-DAME, LE SACRÉ-COEUR
LOUVRE - Histoire du Louvre, du chateau au muse
Comment l'Europe courtise les touristes chinois

. Sport

Windsurf - Historique, Types de pratiques
Les sports (Sports) - Vocabulaire : le sport
Le Tour de France - course de vélo (3500 kilomčtres)

. Recettes

Potage Jeannette
Potage Poutanges
Crêpes au sucre

. électronique

INTERPRETATION DES ONDES ASSOCIEES, FONCTION D'ONDE, EQUATION DE SCHRODINGER
LA COMPENSATION DE LA PUISSANCE RÉACTIVE DANS LES RÉSEAUX ÉLECTIQUES
Symboles couramment utilisés en électricité

. Comptabilité

LES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
LES CHARGES DE PERSONNELS
PRINCIPES COMPTABLES

Germana

. Lebensmittel

Mahlzeiten
SCHOKOLADE die susste Versuchung in Deutschland

. Kunst

Kleidung und Mode Des 16. Jahrhunderts
Menschenbild und Lebensweise

. Biologie

Die Anatomie des Laubblattes
Bol- en knolgewassen

. Bücher

Friedrich Nietzsche Gedichte
Friedrich Nietzsche Dionysos-Dithyramben

. Chemie

Benennung der zusammengesetzten Stoffe
Substitutionsreaktionen
VERBINDUNGSREAKTIONEN - EINFACHER STOFF + EINFACHER STOFF, ZUSAMMENGESETZTER STOFF

. verschiedene

Kollektive Handlungen
Meldungsdialog
BENEHMUNGSABWEICHUNGEN UND JUGENDVERBRECHEN

. Ökologie

Maßnahmen zur Verringerung der Verschmutzung sind von wesentlicher Bedeutung wenn wir wollen, dass das Leben auf der Erde weiterhingeht

. Wirtschaft

Welche betriebswirtschaftlichen Tätigkeiten umfaßt der Aussenhandel
Deutschland in Stückchen serviert
Protokoll regionalkonferenz

. Bildung

Schloss Mirabell, Mirabellgarten, Marmorsaal, Mirabellplatz
Lernen und offener Unterricht
Die heutige Jugend

. Film

Kal Ho Naa Ho - Lebe und denke nicht an morgen
Die Produktion und ihre Bedingungen in Film und Fernsehen
Das Produkt – Merkmale von Film- und Fernsehanalysen Teil I

. Philosophie

Die Ethik Schopenhauers und Feuerbachs
Feuerbach und Nietzsche
Die Wiederentdeckung der Sinnlichkeit Feuerbach und Nietzsche

. physikalisch

Was sind gute Temperaturleiter?
Wo schmilzt das Wachs schneller?
Konvektion der Kühlschrankluft

. Geographie

Das ist Salzburg
DIE WAHRNEHMUNG DER GROSSTADT IN DER MODERNE UND DIE MOGLICHKEIT DER BESCHREIBUNG
Darstellung der Geographishen Beschaffenheit

. Grammatik

Der deutsche Alphabet
Unregelmäßige Verben - Auswahl
Unregelmäßige Verben - Auswahl

. Computer

Installationsanleitung USB -Treiber für CarGO –Interfaces
Vorlesungsskript - Objektorientierte Softwareentwicklung mit LabVIEW
LIESMICH-Datei für den leistungsfähigen EPSON Stylus (R)-ESC/P2-Druckertreiber für Microsoft (R) Windows

. Geschichte

ADOLF HITLER - PROVATKANZLEI
Die Entstehungsgeschichte Brenndorfs
Begebenheiten und Wandlungen im Burzenland

. Literatur

Goethe und sein Leben
AUFFASSUNG DER GROSSTADT BEI ALFREDDOBLIN
BERLIN ALEXANDERPLATZ

. Management

Diskussionsfragen, Fallstudien und Rechenbeispiele zur Vorlesung aus UNTERNEHMENSMANAGEMENT
Programmorientierte Bedarfsermittlung als Teilproblem der Losgrößenplanung
Informationen im Zusammenhang mit Archiven und Ordnungssystemen - Datenschutzrechtliche Aspekte

. Mathematik

Wahrscheinlichkeitsrechnung
Das Baumdiagramm - Eine Rechenhilfe für die Menschheit

. Medizin

Brustkrebs
Zahnlexikon

. Geschichten

Das Lumpengesindel
Das Bürle
Das blaue Licht

. Rezepte

Pilze
Asiatische Hühnersuppe

. Politik

DER BINNENMARKT - EUROPAISCHE UNION
BESTIMMUNGEN ÜBER EINE VERSTARKTE ZUSAMMENARBEIT - EUROPAISCHE UNION
Die 15 Länder der Europäischen Union - Die EU in Europa, das sind wir

. Technik

Tuninganleitung Aprilia Ditech / SR50
Die schwachen Tauzieher
Das Programm für Zuschnittoptimierung

. Elektronisch

EIN- UND AUSSCHALTVERMÖGEN DER SCHALTGERATE
MULTIPROG 2001 XL - 6 Emulationen in einem Programmiergerät
Basismaterialien für die Leiterplattenfertigung

Italiana

. Elettronica

COSA BISOGNA SAPERE SULL'INTEGRATO LM3914
Progetto impianto elettrico cabina mt - bt
Controllo della velocita’ di un motore in corrente continua

. nutrizione

LA DIETA CHETOGENICA
PIANTE PER LE VENE - AZIONE, USO
ALIMENTAZIONE PER AUMENTARE DI PESO

. costruzione

Cartografia
PICCOLO MANUALE DI TOPOGRAFIA

. botanica

ABELMOSCO - Hibiscus abelmoschus L. - Descrizione
Aucuba japonica - Cornaceae
LA RIPRODUZIONE DELLE PIANTE

. computer

IL COMPUTER
La mia prima applicazione in ZOPE
Tutorial 3d max - Come configurare l’Illuminazione Globale in Vray

. libri

GUGLIELMO TELL
José Saramago - Manuale di pittura e calligrafia
Alberto Bevilacqua - Gialloparma - Romanzo

. chimica

Reazioni di complessazione
Stereoisomeria
Composti organici e meccanismi di reazione-stefanelli

. comunicazione

Etica della comunicazione pubblica
Dalla deontologia all’etica della comunicazione
Introduzione all’economia

. varie

Dispensa per i Biopranoterapeuti
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE AL RUMORE DEI LAVORATORI
HEMEL - La perfezione esiste

. educazione

STUDIO DI MARTE E SUA SPETTROSCOPIA - CORSO DI LAUREA IN FISICA E ASTROFISICA
INTELLIGENZA EMOTIVA PER EDUCATORI
Storia per classe terza

. geografia

SICILIA - La Cittŕ , Arte, La Cucina - regioni
ECOLOGIA E CONSERVAZIONE DELLA LONTRA (Lutra lutra) NEL PARCO NAZIONALE DEL POLLINO
MARTE - IL CAMPO MAGNETICO DI MARTE

. grammatica

Nozioni Preliminari sul Verbo Latino
La prima declinazione
I PRONOMI E GLI AGGETTIVI POSSESSIVI

. Storia

L'EREDITŔ DI COSTANTINO
ADRIANO
I FLAVI

. giochi

La Briscola - un tradizionale gioco di carte

. letteratura

Il bambino del tramonto
La rondine nella letteratura
PREMESSA (Lucido 1 “Amerigo Vespucci”)

. marketing

LA PUBBLICITA’
Gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale
CONTROLLO STATISTICO DELLA QUALITA’

. matematica

ESERCIZI SVOLTI SUI LIMITI: LIMITI VARI
Quadrato e rettangolo
Composizione di funzioni

. Medicina

Diagnostica per immagini e Radioterapia
APPARATO RESPIRATORIO
Le neoplasie - Terminologia

. musica

IL MITO DEGLI ABBA
Sara perche ti amo
CORSO D'ARMONIA

. biografia

LUIGI PIRANDELLO - ALL’USCITA
Antonio Pedrocchi

. psicologia

RIASSUNTO AMBIENT INTELLIGENCE
Psicologia Cognitiva
Che cosa legittima il ricorso dello Stato all’arma della pena?

. ricette

CONSERVA DOLCE DI MELANZANE
CARDI AL GRATEN
Torta salata alle erbe selvatiche

. sociologia

Sondaggio d’opinione per gli immigrati in Italia
Tecniche di Seduzione Rapida

. ingegneria

DIMENSIONAMENTO DELLE BIELLE
Progetto Cervo volante - Montaggio del Robot
Induttori su nucleo toroidale

. Diritto

IL DIRITTO (NORMA E ORDINAMENTO GIURIDICO)
LA MAGISTRATURA
CENNI DI STORIA COSTITUZIONALE ITALIANA

. fisica

Il piano a-e, il parametro di Tisserand e gli incontri ravvicinati
La soluzione del problema del moto - Il metodo sperimentale
Minimizzazione dei costi (calcoli)

. Biologia

I RENI
L'INTESTINO
L'APPARATO LOCOMOTORIO - LA COLONNA VERTEBRALE

Letona

. ēka

Kursa darbs macību priekšmeta - „Namu inženierkomunikacijas”
DZĪVOJAMAS MAJAS APKURE UN VENTILACIJA
Zaģmaterialu uzmērīšana

. māksla

Baroka stils
Maksla un zinatne - starpkaru perioda
Multikulturalisms mūsdienu sabiedrība

. bioloģija

Sūnu uzbūve, nozīme, vairošanas
PIRAIJAS
Kas ir delfīns?

. bizness

Restorana “Talsu Muiža” izstrades projekts - Diplomdarbs studiju programma “Uzņēmējdarbības vadība”
UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATRAŠNAS VIETAS IZVĒLE
Oracle datu bazes migracija no - kvalifikacijas darba apraksts

. ķīmija

Cinks
Atoma uzbūve
Nafta

. tirdzniecība

Kursa darbs Tirgzinības Veikala atvēršana
Patstavigais darbs komercdarbiba - «Latvija ES»

. grāmatvedība

Gramatvedības pamatprincipi - Gramatvedības pamata pieņēmumi
Gramatvedības uzskaites organizacija budžeta iestadē - Socialas aprūpes centra Veģi
Patstavīgais studiju darbs VADĪBAS GRAMATVEDĪBA - DAŽADAS KALKULĒTAS IZMAKSAS

. dažādi

Krustvardu mīkla ,,Skaņa’’
KURSA PROJEKTS LAUKSAIMNIECĪBAS ĒKAS - Cūku ferma
Darba aizsardzības un drošības organizacija

. izklaide

Dzīvnieki tiešam ir maskējušies cilvēki.

. tiesības

Kriminalprocesualo tiesību būtība, nozīme, funkcijas
Laupīšanas jēdziena izpratne Romas republikas laikas
Prasītaja un atbildētaja tiesiskais statuss civilprocesa, to pienakumu un tiesību realizacijas problematika

. ekoloģija

Ūdens un kanalizacijas attīrīšanas iekartu aprēķins
Vides piesarņojums
Artelpu gaisa piesarņojuma ietekme uz cilvēka veselību

. ekonomiku

Alternatīvo resursu raksturojums
Izmaksu klasifikacija un raksturojums
NodokĻi un nodevas

. fiziskās

PASAULES UZBŰVE
Vītais paris

. ģeogrāfija

Beļģija – Vacu kopiena
SPĒLE LATVIJA izmēģinajuma versija (lietošanas apraksts, saīsinats)
Organizaciju kultŪra

. informācija

Datoru saslēgšana tīkla, soli pa solim
Datu dublçđanas iekartas
Dators dizainam

. vēsture

Parīzes Dievmates katedrale
VIKINGU LAIKMETS
Janis Balodis

. literatūra

Romantisms un realisms - divi nesavienojami „ismi”?
Parskats par nozīmīgakajiem literatūras teorijas jautajumiem vidusskola
Latvijas zvĒrinatu notaru - Ētikas kodekss (jauna redakcija)

. vadība

BIZNESA PLANS
Ieskaites darbs Priekšmets “Darba vadīšana”
Verslo etika - bendrav proces modeli - interesu ir pozicines derybos

. mārketings

MARKETINGA LOMA NEKUSTAMA IPAĐUMA UZŇÇMUMA KONKURÇTSPÇJAS VEICINAĐANA: KOMPANIJAS OBER HAUS REAL ESTATE LATVIA PIEREDZES IZVÇRTÇĐANA
referats Platona dialogs “Dzīres”
Transporta uzņēmuma reklamdarbības analīze

. matemātika

ATTĒLU SARAKSTS
Funkcijas nepartrauktĪba
PatstavĪgais darbs analĪtiskaja Ģeometrija

. medicīna

Nervu sistēmas īpašības
Nervu sistēmas koncentrēšanas
JaunieŠu zinaŠanas par veselĪgu uzturu

. psiholoģija

VADĪBAS PSIHOLOĢIJA - Lekciju kursa palīgmateriali
PATSTAVĪGAIS DARBS PSIHOLOĢIJAS VĒSTURĒ
Dusmu limeňu izpausmju dzimumatđíiribas 20 – 25 gadus veciem cilvçkiem

. receptes

Iecukurotu augļu un riekstu pīrags
Kūka ar ievarījumu
Vīnogu un šokolades kūka

. socioloģija

Pašvaldību institūcijas Bērnu tiesību aizsardzības nodrošinašanai, pašvaldību palīdzība ģimenēm ar bērniem
“Community” vs institūcijas
Beļģija – Franču kopiena

. sporta

Kas ir aerobika?
Stafete
Pētījums „Kas ir motosports?”

. politika

Draudzība un Politika
Studiju darbs Pašvaldību tiesības - Vietējo pašvaldību reformas tiesiskie aspekti Latvija
KONSOLIDĒTS EIROPAS KOPIENAS DIBINAŠANAS LĪGUMS

. tehnika

Lokomotīvju tehnisko apkopju un remontu sistēma
Dīzeļdzinēja salikšana un ta izmēģinajumi, VEDz montaža un parbaude
Tekošo un kapitalo remontu tehnoloģisko procesu struktūra

. tūrisms

VIESNICU UZŇÇMÇJDARBIBAS PROBLÇMAS LATVIJA
CEĎOJUMA AĚENTŰRAS SIA „CB EXPRESS TRAVEL” DARBIBAS RAKSTUROJUMS
Lauku tūrisma mītne un maršruts

Lituaniana

. Politika

ANTIKOS TEISĖ - Antikinių šalių teisėkūros institucijos ir teisės šaltiniai
Lyginamosios politikos magistro programa - Makroekonominës politikos analizës studijos
Viešosios politikos problemos analizė

. architektūra

GRĘŽTINIŲ POLINIŲ PAMATŲ ĮRENGIMO - KURSINIS DARBAS
Detalių atvaizdai
Brėžinių apipavidalinimo standartai

. kultūra

ANTIKINĖ DAILĖ - SENOVĖS GRAIKIJOS DAILĖ
Klasikinės dailės pabaiga ir naujų raiškos būdų perspektyvos
Dažymo darbai, jų paskirtis ir sudėtis

. biologija

Biotechnologija
NYKŠTUKINIS TRIUŠIS
DANTŲ IR ŽANDIKAULIO PATOLOGIJA

. botanika

AUGALAI: RINIJŪNAI IR SAMANOS
Magnolijūnai
Vasarinių rapsų auginimo technologijų metmenys

. chemija

Nematiniř skystakristaliniř PPI dendrimerř su áterptomis Co nanodalelëmis struktűriniř ir optiniř savybiř tyrimai
Oro klampumo koeficiento ir molekulių vidutinio laisvojo lėkio nustatymas
Chitozano nanodaleliŲ sintezĖ ir tyrimas - bakalauro studijų baigiamasis darbas

. įvairių

Įrodymo ir argumentacijos taisyklės
CORYNEBACTERIUM DIPHTERIA
SPAUDOS GAMYBA – TECHNOLOGIJA PRAKTIKOS ATASKAITA

. teisė

Vietos savivalda ir valdymas
Rinkimai ir referendumai
Žmogaus teisės ir jų įtvirtinimas LR konstitucinėje teisėje

. ekologija

Aplinkos teršimo automobilių išmetamomis medžiagomis vertinimas
Ekologija ir gamtos apsauga Lietuvoje: dabartis ir perspektyvos
APLINKOS BŪKLĖ LIETUVOJE

. ekonomika

Techninio normavimo ir kainodaros
EkonominĖ integracija
Naujos kaimo sodybos projektas

. švietimas

TEORINIAI MIKROKLIMATO FORMAVIMO PAGRINDAI
VADOVO ASMENINIŲ SAVYBIŲ ĮTAKA MOKYKLOS MIKROKLIMATUI
TRENIRUOTĖS SCHEMA - POILSIS TARP SESIJŲ

. elektra

Elektroninės leidybos kursai: multimedija medžiagos perkėlimas į kompiuterį, apdorojimas, suspaudimas (glaudinimas)
PEREINAMŲJŲ PROCESŲ NEIŠSIŠAKOJUSIOJE RLC GRANDINĖJE TYRIMAS
LazeriŲ taikymai

. finansai

AR SAUGI INTERNETINĖ BANKININKYSTĖ?
KOMERCINIAI BANKAI
Bankų sistema Lietuvoje

. fizinis

FIZIKA - VALSTYBINIO EGZAMINO TEORIJA
Medžiagų mechaninių savybių tyrimas
Galios transformatoriŲ skaiČiaus ir galios parinkimas

. geografija

EŽERYNAS
Tvaigtdës ir tvaigtdynai
Gyventojř statistinis tyrimas

. kompiuteriai

Duomenų bazių valdymo sistema
.NET komponentř metaduomenř panaudojimas jř automatizuotai paieđkai vykdyti
Bendros Žinios apie arcview gis

. istorija

1979 M. TOLIMŲ TARPVALSTYBINIŲ ORO TERŠALŲ PERNAŠŲ KONVENCIJOS PROTOKOLAS DĖL SUNKIŲJŲ METALŲ
INFOTESTAS
Referats Žanna d’Arka (Sainte Jeanne d’Arc)

. įstatymai

ĮGYVENDINAMAS EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAS

. literatūra

Tenses
ND 6001 Anglų kalbos mokėjimo lygio patvirtinimo testo specifikacijos
Priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas

. valdymas

TEMA. SISTEMINIS POŽIŪRIS IR ORGANIZACIJA
TEMA. VALDYMO METODAI
Organizace znalecké a odhadcovské činnosti

. prekyba

Reklamos būtinumo pagrindimas sprendžiant saugaus eismo problemas Lietuvos keliuose - Marketingo sprendimo pagrindimas
Tarptautinio protokolo ir etiketo samprata. etiketas ir kasdieninis elgesys organizacijoje
Marketingo programa UAB “Vilšansta”

. matematika

Tikimybių teorija ir statistika
Liepajas pilsētas matematikas metodiskas apvienības secinajumi par eksamena darbu matematika
Vektoriai

. medicina

Regos fizika. mikroskopija - akies sandara
Articulatio humeri – peties sąnatys
Medelyno projektas

. biografija

Juozas Tumas - Vaižgantas
Liudvigas van Bethovenas (1770 – 1827)
BALYS SRUOGA (1896-1947)

. psichologija

VALSTYBĖS POLITIKA
TEISINĖ NEĮGALIŲJŲ UŽIMTUMĄ REGULIUOJANTI BAZĖ
POŽIŪRIS Į ŽMONES SU PROTO NEGALIA

. karjeros

Institucinė sąveika administruojant darbo apsaugą
STATISTIKOS - SAVARANKIŠKO DARBO UŽDUOTIS
VakarŲ europos valstybiŲ politiniŲ sistemŲ raida

. receptus

Glazūruoti mėsos kukuliai su obuoliais
Lašiša su medaus – garstyčių glazūra
Blynai, lietiniai

. technika

Teorinės mechanikos užduotys
JUDĖJIMAS - Probleminių situacijų pavyzdžiai
Medžiagų dielektrinių savybių tyrimas

. turizmas

Turizmo paslaugų rinkos analizė
Gamtotvarkos vadybos studijų programos 1 k. studentas - „Žmogus ir gamta“
PALANGOS KURORTO SPORTO IR REKREACINËS INFRASTRUKTŰROS PLËTROS GALIMYBIŘ STUDIJA

. Apskaitos

Pinigų apskaita
Įmonės veiklos rezultatų nustatymas apskaitoje ir apskaitos ciklo užbaigimas
APSKAITOS TEORIJA

. Sociologija

UGDYTINIŲ PAŽINIMO METODAI, JŲ TAIKYMO SOC.PEDAG. DARBE GALIMYBĖS IR YPATUMAI.
NUOSTATŲ Į REIŠKINIUS : MEILĘ, DRAUGYSTĘ, DALYKINĮ BENDRAVIMĄ, MATAVIMAS
KOKAINAS - Preparatas ir jo vartojimas

Maghiara

. élelmiszer

Kenyér tökmaggal és szárított paradicsommal
Fajlista, többsejtű eukarióta növények
LEVESEK

. autó

1-es kérdéscsoport

. kémia

Statisztika szakdolgozat - 2 felmérés kidolgozása
Atomfizika fogalmak, röviden

. épület

Szerszámok - Imbuszkulcs
Transzformátor méretezés

. gazdaság

LaposfÉrgek
A vállalkozás fogalma
PÉnzÜgyi szÁmvitel - szóbeli tételsor

. oktatás

Állapotegyenlet
A GÖRÖG EPIKA (ILIÁSZ ÉS ODÜSSZEIA)
A függőség fogalma és gyökerei: az anya-gyermek kapcsolat

. földrajz

TEOTIHUACÁN
BABILON
Finnorszag - Finn Koztarsasag: Terulete, Nepesseg, Termeszeti viszonyok

. számítógépek

Nero Burning ROM - NERO 6.0.0.9
Rendszerelmélet és információelmélet alapfogalmai
Az Intel 8259A programozható megszakításvezérlô

. marketing

Kérdőíves felmérés a fiatalok autóvásárlási igényeiről
Általános szervezeti kommunikáció - Szervezeti menedzsment
A lendületes projektvezetés kockázatai

. matematika

Korreláció és regresszió
A statisztika módszere, célja
Indexek - statisztikai mutatószámok

. orvostudomány

Tartsd magad formában a szülés elõtt és után, ezzel a három törzsgyakorlattal
Fajlista, többsejtű eukarióta állatok I

. pszichológia

A motiváció - A motivációról általában
A vásárhelyi roma közösség gyermekeinek oktatása
Az alkoholista fogalom meghatározása

. sport

A sioktatÁs elŐkÉszÍtÉse szÁrazon
Felszerelés és ismertetés, karbantartás
Az oktatást meghatározó személyi és tárgyi tényezők

. technika

Polgári eljárás jog I. félév
Az amplitúdó – fázis függvény származtatása
Mintavételes rendszerek

Olandeza

. financieren

BTW = belasting op toegevoegde waarde

. computers

Canyon CN-WCAM33 Handleiding
Korte handleiding van Direct Connect++ (DC++) V1.0
DC++ uitleg - General

. verkoop

Persoonlijk Ontwikkelingsplan
KERNDEEL MEESTERPROEF: Administratief Medewerker - Uitstroomdifferentiatie Bedrijfsadministratief Medewerker
Studieretning for mekaniske fag

. geneeskunde

Gedaanteverwisseling door ziekte en lijden

. muziek

HEDDE ZIN UM MIT TE GAON
CARNAVAL IEN OFFERE
AS GE MAR UNNE NAAM HED

. recepten

Salade van tonijn en rijst
Thaise biefstuksalade
Herfst-maaltijdsalade met rosbief

. sociologie

RUIMTELIJK KADER KINDEROPVANG
DE FAMILIE DOORSNEE

. sport

Jaarplanning oefenstof voetbaltrainingen

Poloneza

. Elektronika

Dyski ze złączem ST506/ST412, ESDI, SCSI, (E)IDE
Programowanie zagadnień telekomunikacyjnych
INSTRUKCJA OBSŁUGI programowalnych zegarów sterujących z pamięcią BZ327521, BZ327522, BZ321622

. administracja

Umowa sprzedaży samochodu
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze. (stan prawny ¬— 1 stycznia 2002 r.)
Instrukcja obsługi programu Gasoline - Struktura menu

. odżywianie

PRAWIDŁOWA DIETA
Dieta CKD - prawdziwy spalacz tłuszczu.
Wino z dzikiej róży

. budynek

PRACA DYPLOMOWA - MALOWANIE I TAPETOWANIE W BUDOWNICTWIE
Płyty fundamentowe na powierzchni gruntu - Ławy betonowe i żelbetowe
Obliczenia wytrzymałościowe belek za pomocą programu ANSYS

. kultura

'Świat jest teatrem, aktorami ludzie'. Przedstaw motyw życia jako teatru, analizując utwory renesansowe i wybrane teksty z epok późniejszych.
AUGUST COMTE

. botanika

Bulbophyllum ambrosia

. książek

Tom clancy - czerwony sztorm ii
Tom clancy - czerwony sztorm iii
Tom clancy - czerwony sztorm i

. chemia

ALKOHOLE - Alkohol nasycony, Alkohol nienasycony
Związki karbonylowe
Badanie strukturalnych i elektrycznych właściwości związków układu Bi2O3-Nb2O5-Y2O3

. różnych

OCHRONA PRAWNA ŚRODOWISKA KULTUROWEGO MIASTA JELENIEJ GÓRY
PRACA ZALICZENIOWA - Cele i zadania Obrony Cywilnej
Relacja z Kamerunu

. rozrywka

RUDOLF ARNHEIM
Ubikacja publiczna w Houston

. prawa

PRAWO DO RZETELNEGO PROCESU W POSTĘPOWANIU W SPRAWACH NIELETNICH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH W POLSCE PRZEPISÓW I STANDARDÓW MIĘDZYNARODOWYCH
PRAWO PRACY
Charakterystyka ogólna zasad prawa wspólnotowego

. gospodarka

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
GPW - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A
WPŁYW PRZEMYSŁU NA ŚRODOWISKO

. edukacja

Jak napisać pracę magisterską - uwag technicznych kilka
Testy dla wartości oczekiwanej ( średniej)
PEDAGOGICZNE ASPEKTY CZASU WOLNEGO

. bajki

„Bajki” Ignacy Krasicki

. finanse

Zyskowne systemy transakcyjne do gry na rynku akcji
Pojęcie finansów
Charakterystyka ŚrodkÓw pieniĘŻnych na tle zasobÓw obrotowych

. fizyczny

ULTRADŹWIĘKI
Diody półprzewodnikowe
Laboratorium fizyki ogólnej - Badanie propagacji mikrofal

. geografia

„Czym podróżujemy”
Socjologia miasta i urbanizacji
Kartografia

. gramatyka

Podział zaimków
Imiesłów bierny
Stopniowanie przymiotnika

. komputerów

SYSTEM OPERACYJNY DOS
Cyfrowa fotografia czarno-biała
Metody pracy w SIMULINK-u - symulacja z lini

. historia

ROSYJSKO-TURECKA WOJNA
YAMASEE INDIAN WOJNA
Ciąg dalszy historycznej wędrówki po burzliwych początkach XX w.

. literatura

„W nas jest Raj, Piekło – i do obu – szlaki.”, czyli parę uwag o sytuacji lirycznej w piosenkach Jacka Kaczmarskiego
Piosenki Jacka Kaczmarskiego. Stan badań.
„Czym jest poezja, która nie ocala ”

. zarządzanie

BIZNES PLAN - NET LINE
Analiza cyklu produkcyjnego na przykŁadzie zakŁadu cukierniczego
Analiza Strategii Biznesu - Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego

. marketingu

Plan marketingowy - Biuro podróży
BIZNESPLAN FIRMY CATERINGOWEJ „BRIDGET” SPÓŁKA JAWNA W TCZEWIE
Alfabet Biznesu - The Busines - First Step

. matematyka

Macierze odwrotne
Pojęcia macierzy
Podstawowe definicje statystyczne

. medycyna

„Charakterystyka chorób przenoszonych drogą płciową”
W firmie znaleziono niemowle z dołączoną instrukcją obsługi
ANKSJOLITYKI PIERWSZEJ GENERACJI

. psychologia

MANIPULACJA - JAKO METODA MENTALNEGO UZALEŻNIENIA
POZIOM KOMPETENCJI KOMUNIKACYJNEJ U DZIECI PRAWIDŁOWO ROZWIJAJĄCYCH SIĘ I UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO W OCENIE NAUCZYCIELI I RODZICÓW
Co oznacza funkcja motywowania

. przepisy kulinarne

Sałatka tropikalna
Pomidory smażone w cieście
RECEPTY Z BRYNDZE - Predjedlá, chuťovky, dezerty

. sportowych

Dieta przed i po treningu
PORADNIK TRENERA - Jose Mourinho
Szachy - Roszada, Historia szachów, Goniec (szachy), Król , Hetman

. polityka

Analiza pojęć związanych ze specyfiką i formą Programu aktywizacji społecznej
„Nauka o polityce”
Gospodarka PRL. Transformacja ustrojowa w latach 90- tych.

. technika

KRÓTKI POEMAT NA GAZU TEMAT
Magnetyzer samochodowy(paliwo,gaz)
Rcad Żelbet - rcad stal

Sarba

. животиња

SVINJARSTVO DANAS

. култура

Оптимална комуникација у позоришту

. биологија

II Klasa PHYCOMYCETES

. различитих

БАЛКАНСКЕ ПРОВИНЦИЈЕ

. привреда

TRŽIŠTE
PRIVREDNI SISTEM KAO NAUČNA DISCIPLINA

. рачунара

RAČUNARSKE MREŽE
RAČUNARSKE MREŽE
Adobe Photoshop 7

. историја

Опадање и пропаст српске државе
Стање илирско-трачког полуострва за време досељења српскога народа
Сјајно доба српске државе

. законодавство

Закон о пореском поступку и пореској администрацији

. литература

СУФИКСИ -AR И -AS СА СЕМАНТИЧКОМ ВРЕДНОШЋУ НОМИНА АГЕНТИС

. маркетинг

ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ БИЗНИС ПЛАНА
ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА
ПРИЛОГ-ПОДСТИЦАЈНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА

. математика

TIPOVI KOMUTACIJA

. рецепти

DANSKI KEKS
TESTO ZA PIZZU(Ljiljana Ninic)

. социологија

SEMINARSKI RAD IZ SOCIOLOGIJE 'MAks VEBER'

. техника

IZVESTAJ IZ UPRAVLJANJA ELEKTROMOTORNIM POGONIMA
Upravljanje pustanjem u rad MJS u funkciji brzine od promene napona
Uputstvo za koristenje interfejsa tacho pro

Slovena

. gospodarstvo

Značilnosti denarnih piramid, ki se ukvarjajo s 'Forexom'
Učebná pomôcka pre predmet - Výrobná technika
MIG in MAG POSTOPKA VARJENJA

. geografije

ŠVEDSKA: Površina, Število prebivalcev , Uradni jezik
Današnja bivalna kultura kot rezultat podedovanih načel, navad in potreb
Životné prostredie, biosféra, ekológia

. računalniki

RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA VS

. Zgodovina

SREDNJEVEŠKA MESTA IN PODEŽELJE
EVROPSKÁ RENESANČNÍ LITERATURA
Revolucija leta 1848

. upravljanja

Osnove finančnega poslovanja
ORGANIZACIJA SLOVENSKIH ŽELEZNIC
Dodatne naloge za študijsko leto 2007/08

. recepti

VARIVO OD POVRCA SA CUFTAMA
PANCEROTI
FASIRANO IZNENADJENJE

Spaniola

. Drogas

ÁCIDO NALIDÍXICO
TERBUTALINA
ATROPINA

. Arte

Pórtico de la Gloria, Catedral de Santiago de Compostela, siglo XII - Maestro Mateo 1168-1188
HISTORIA DEL ARTE - ELEMENTOS TÉCNICOS
El teatro

. biología

NUCLEÓTIDOS Y ÁCIDOS NUCLEICOS
LÍPIDOS : ÁCIDOS GRASOS
TÉCNICAS DE AISAMIENTO, PURIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE BIOMOLÉCULAS

. libros

EL SUSURRADOR EN LA OSCURIDAD H. P. LOVECRAFT
EL SER EN EL UMBRAL H. P. LOVECRAFT
Ajustes del helicoptero

. química

Diamante de porter

. comunicaciones

Introducción a los sistemas de comunicación
OSCILADOR ACP PARA EL RECUENTO DE ONDAS EN METASTASTOCK
Exposiçao Fotográfica - Cotidianos De Uma Cidade Planejada

. diferentes

GENERADOR DE MUEBLES NUEVOS
EDITOR DE DIBUJO: VISTAS
LOPE DE VEGA – Vida

. derecho

Elaborar sentença criminal com base no relatório abaixo
Elaborar sentença criminal com base no relatório abaixo

. economía

GUÍA PARA EL CULTIVO DE HONGOS PSILOCYBES
ASTM E1530 MÉTODO DE MEDIDA DO FLUXO DE CALOR CONTIDO
20 REGLAS PARA EL JUEGO DEL PODER

. educación

VALORES, ACTITUDES HACIA EL APRENDIZAJE Y TRABAJO, TIEMPO LIBRE DE LOS ESTUDIANTES EN LA CULTURA UNIVERSITARIA - Estudio comparativo rumano-espanol
GUIA para la realización del PUZZLE DE ARONSON ALUMNOS de ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA (IG10)
Las cinco fuerzas de Porter - Competidores potenciales

. geografía

INVESTIGACIONES DEL TERRENO
MÉTODOS MECANIZADOS
Cataluńa

. gramática

ARTÍCULOS INDEFINIDOS
CURSO DE ESPAŃOL PARA PRINCIPIANTES
Morfología Flexiva - Morfología Léxica

. computadoras

ProMOB
Creación de una plantilla rectangular con el ratón
Actividades de maqueta electronica - por zonas

. historia

EL IMPERIO DE CARLOS V
LA HISTORIOGRAFÍA LIBERAL Y ROMANTICA
CONTEXTO HISTÓRICO DEL ARTE MUDÉJAR: FACTORES ECONÓMICOS Y SOCIALES

. literatura

LA RECONQUISTA
Tristán e Isolda - Richard Wagner (Leipzig 1813 - Venecia 1883)
El caso de Charles Dexter Ward - H. P. Lovecraft

. mercadeo

CURSO DE TELEMARKETING ESTRATÉGIAS DE MARKETING
Tratamiento de ficheros cad de subcontratacion
Estructura plan de negocio

. matemáticas

CONVERTIR UN AFN EN AFD

. salud

APENDICITIS
ANEMIAS
ACCIDENTE OFIDICO

. música

Avant-Garde, Free-Jazz New-Thing
Cool-Jazz
COMENTARIO DE TEXTO - Pensamiento musical del Barroco, Clasicismo y Siglo XIX

. alimentos

Flan
Budín de Pan
Banana Frita

. sociología

Genocide and Democide
Los árabes (los moros) en España
IMPORTANCIA DE LA SOCIOLOGIA RURAL PARA LA MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

. deportes

Iniciación a la práctica del golf

. ingeniería

Tutorial detalhado – Como gravar jogos de PS2 usando o Alcohol 120%
Funciones básicas del sistema AutoMapa
Alineación remota de la pantalla - Manual de Usuario

. turismo

Almanachas - Almanacho turinys
LA RUINA DE LONDRES
PATRIMONIO ALIMENTARIO Y TURISMO sUNA AFIRMACIÓN DE LA IDENTIDAD?

Suedeza

. kultur

Den grekiska antiken

. olika

Har Session grunn til a frykte for kannibalisering ved etablering av Session Nettbutikk?
Akvariefiskar
Protein - proteinets energiinnehĹll

. utbildning

Pedagogik i Organisation

. installationer

Fysik
Buggsniffer
LOPPAN - Manual & Presentation

. geografi

Sierra Leone
Colombia

. historia

Europa på gränsen mellan gammalt och nytt
Svenskt namnskick i gangna tider
SLAKTBOK - Min mors släktingar

. litteratur

Bokrecension
En liten sammanställning av noveller och kaserier

. ledning

Spara pengar - Hur du gör för att kunna öva mycket utan att förlora en massa pengar
Programansvarig (Normer & värden)
SprievodnÁ sprÁva

. marknadsföring

Direktmarknadsföringsutbildningens framtid pa Institutionen för Data- och Affärsvetenskap
Integritet och etnicitet - En undersökning om olika etniska gruppers syn pa personlig integritet i samband med direktmarknadsföring
Centrálne bankovníctvo - Emisná činnosť NBS a vývoj hotovostného obeživa

. fiske

De viktigaste knoparna
Olika beten och tekniker
”SPINNFISKARENS KNUTAR”

. recept

Choklad tiramisu
Quesadillas
Söt tomatsas

. sociologi

FOKUSGRUPPSMÖTE – TEMA: INTEGRITET OCH ETNICITET
Integritet och etnicitet - En undersökning om olika etniska gruppers syn på personlig integritet i samband med direktmarknadsföring
Commander´s Of Genius

. sport

Individuellt Styrketräningsprogram

. teknik

Insprutningssystem – EFI
Hjälp - mina fönster immar igen - 18 fragor om imma
Lackera trätrappan

. fysiska

Bestämning av densitet

Turca

. elektrik

Kısa devre Akımlarının Hesabı
GÜNLÜK HAYAT
ASTRONOMİ ve İSLAMİ VAKİTLERİN HESABI

Ucraineana

. харчування

ОХОРОНА ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТзОВ 'ПРОДУКТІВ СВІТ'

. Будівництво

ФІЗИЧНІ ТА МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ДЕРЕВИНИ
«Монолітне залізобетонне перекриття»
Визначення географічних й прямокутних координат на топографічній карті

. косметика

Характеристика сучасного і перспективного напрямів моди в зачісках
Характеристика історичної епохи та обґрунтування вибору базової моделі зачіски

. різний

Бакалаврська робота на тему: “Нові слова. Їх творення і функціонування в сучасній англійській мові.”
СУБОПТИМАЛЬНІ СХЕМИ ФІЛЬТРАЦІЇ В ІНЕРЦІАЛЬНО-СУПУТНИКОВИХ
1. Літературний і історичний огляд моделей, методів і інформаційних технологій прийняття рішення

. право

Держава і право феодальної Франції
Держава і право Стародавньої Індії
ОСНОВИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

. економіка

ВАЛЮТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ в УКРАЇНІ
РОЗВИТОК МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА НА ПОЛТАВЩИНІ
Моделювання роздільного обліку витрат на постійні та змінні у випадку багатофакторного виробництва

. Освіта

ІНДИВІДУАЛІЗОВАНА ОЦІНКА ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАТУСУ ДІТЕЙ НА ПІДСТАВІ ОКУЛОДИНАМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЗОРОВОЇ АФЕРЕНТАЦІЇ
ОРГАНІЗАЦІЯ ДОПОМОГИ ДІТЯМ З ПОРУШЕННЯМ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ
ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ЯК ОСНОВА НАВЧАННЯ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ УЧНІВ

. Фінанси

Метод бухгалтерського обліку
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

. фізичний

Теорія відносності
ВИВЧЕННЯ ВІЛЬНИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ КОЛИВАНЬ В КОНТУРІ

. географія

Дослідження особливостей використання геоінформаційних систем для удосконалення перевізного процесу на прикладі демо-версії програми ТМ-Карта

. інформацію

Організація та планування виробництва потококонвеєрної лінії десяткового суматора з корекцією результата
Індивідуальне завдання для самостійної роботи по темі “Вивчення можливостей текстового процесора MS Word при створенні документів” з курсу “Інформатика та комп’ютерна техніка”
Використання стилів і шаблонів документів

. історія

Культура України в період становлення радянської влади
Культура України в 30-х роках ХХ століття
Культура України кінця ХІХ початку ХХ століття

. законодавство

КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 1
Цивільне право України
Опорний конспект з курсу “Конституційне право України”

. управління

Áŕ÷aíí˙ điçačňęó iđaŕíłçŕöłéíis ęóëüňóđč çŕëłçíč÷íiai ňđŕíńďiđňó
Ňčďč iđaŕíłçŕöłéíis ęóëüňóđč: ńóňíłńňü, iöłíęŕ, ińiáëčaińňł óďđŕaëłíí˙
Đaçóëüňŕňč ęłëüęłńíiai ŕíŕëłçó iđaŕíłçŕöłéíis ęóëüňóđč çŕëłçíč÷íiai ňđŕíńďiđňó

. маркетинг

Дослідження фінансового стану підприємства та ефективності реалізованої продукції на прикладі ТОВ «Тернопільський завод безалкогольних напоїв»
ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ТзОВ „ПРОДУКТІВ СВІТ”

. математика

Ознака подібності трикутників за двома кутами
Ç íŕa÷ŕëüíiai äińëłäćaíí˙ ç aaiěaňđłs ó ńađaäiačůł DG ŇĹIĐĹĚŔ ÔŔËĹŃŔ
ВЕКТОРИ

. Медицина

ІНФЕКЦІЇ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ СТАТЕВИМ ШЛЯХОМ
Специфічна профілактика і терапія інфекційних захворювань
Підсумкове заняття з розділу „Нормальна мікрофлора організму людини. Вчення про інфекцію. Імунітет”

. психологія

Теоретичні аспекти дослідження обдарованості у різних концептуальних підходах
Теоретичний огляд та аналіз проблем креативності та мотиваційно-особистісних рис особистостей
Обдарованість, як соціально-психологічний феномен

. соціологія

МЕТОД АНАЛІЗУ ДОКУМЕНТІВ
ВИМІР У СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ ПРАВА
Адміністративний примус у боротьбі з пияцтвом та попередження його серед неповнолітніх

. політика

Політика як соціальне явище. Політична влада

. техніка

Намагайтеся виконати всі завдання
Отличительные особенности DUCATI 749
VOLKSWAGEN LT-28

. Електронний

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК АСИНХРОННОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ МЕХАНІЗМУ ПІДЙОМУ ВАНТАЖОПІДЙОМНОГО КРАНА
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЕЛЕКТРОПРИВОДУ ЗА СИСТЕМОЮ “ЕЛЕКТРОМАШИННИЙ ПІДСИЛЮВАЧ-ДВИГУН ПОСТІЙНОГО СТРУМУ”
Автомат для зарядки аккумуляторных батарей


Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareTermeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved