Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE
loading...


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


CONTABILITATEA OPERATIUNILOR DIVERSE

Contabilitate

+ Font mai mare | - Font mai mic


CONTABILITATEA  OPERATIUNILOR  DIVERSE                                                                                  

                                                                                                           

                                                                                                           

         In cadrul acestor operatiuni se evidentiaza relatiile bancii cu personalul,                       

asigurarile si protectia sociala, bugetul statului si cu actionarii. Tot aici sunt contabilizate           

intrarile si consumurile de stocuri, precum si provizioanele constituite pentru acestea.                   

         Operatiunile diverse apar inregistrate in contabilitate prin internediul conturilor               

din clasa 3 – Operatiuni cu titluri si operatiuni diverse. Inregistrarile sunt in mare parte               

asemanatoare cu cele din contabilitatea celorlalte societati nebancare.                                    

 

1. CONTABILITATEA  DEBITORILOR  SI CREDITORILOR

            Potrivit prevedrilor legale, creantele si datoriile bancii se inregistreaza in contabilitate la valoarea nominala.

            Contabilitatea debitorilor si creditorilor asigura evidenta creantelor si datoriilor bancii in relatiile acesteia cu: personalul, asigurarile si protectia sociala, bugetul statului si fondurile speciale, asociatii sau actionarii, precum si cu diversi debitori si creditori.

            Contabilitatea debitorilor si creditorilor a celorlalte datorii si creante se tine pe categorii, precum si pe fiecare persoana fizica sau juridica. In acest sens, in contabilitatea analitica, debitorii si creditorii se grupeaza astfel:internisi externi iar in cadrul acestora pe termene de plata, respectiv de incasare (termen lung-peste 5 ani, mediu-de la 1-5 ani, scurt-sub un an).

            In cadrul conturilor de debitori si creditori se grupeaza distinct datoriile si creantele izvorate din tranzactiile cu clauze de rezerva de proprietate. De asemenea, in contabilitatea analitica se grupeaza distinct dbitorii si creditorii la care banca detine titluri de participare.                                                                                                                   

                                                                                                            

2.   DATORII   SI   CREANTE   PRIVIND   PERSONALUL                                                     

                                                                                                            

         Datoriile si creantele privind personalul apar in urma prestatiilor individuale ale salariatilor, prestatii ce sunt remunerate de banca. Astfel, acestia primesc remuneratii sub forma salariului de baza, sporurilor, adaosurilor, premiilor, indemnizatiilor pentru  concedii de odihna si pentru situatii de incapacitate temporara de munca si a altor avantaje sub forma materiala sau financiara. In contabilitate se inregistreaza distinct alte drepturi si avantaje care potrivit reglementarilor in vigoare, nu se suporta din fondul de salarii (masa calda, alimentatie antidot etc.) stimulente din profitul net realizat acordate dupa aprobarea bilantului contabil anual, precum si avansurile acordate potrivit legii. De asemenea, banca realizeaza o serie de retineri din remuneratia personalului in conformitate cu legislatia in viguare, cu decizii judecatoresti sau in baza unor obligatii contractuale ale angajatilor. Plata salariilor nete, ramase dupa oprirea retinerilor, se face in numerar prin casierie sau  prin virament in cont bancar.                                                                                                    

                                                                                

                           

         Contabilizarea operatiunilor                                                                      

                                                                                                           

         Datoriile si creantele privind personalul sunt inregistrate in contabilitate cu                   

ajutorul contului 351 – Personal si conturi asimilate, dezvoltat pe mai multe analitice:                   

                                                                                                            

351 – Personal si conturi asimilate                                                                        

          3511 – Personal – remuneratii datorate                                                            

          3512 – Personal – ajutoare materiale datorate                                                    

          3513 – Participarea personalului la profit                                                       

          3514 – Avansuri acordate personalului                                                            

          3515 – Drepturi de personal neridicate                                                           

          3516 – Retineri din remuneratii datorate tertilor                                                 

          3519 – Alte datorii si creante in legatura cu personalul                                         

               35191 – Alte datorii in legatura cu personalul                                              

               35192 – Alte creante in legatura cu personalul                                              

                                                                                                           

         Conturile 3511, 3512, 3513, 3515, 3516 si 35191 sunt conturi de pasiv ce se crediteaza cu sumele datorate de banca salariatilor si se debiteaza la plata acestor sume catre salariati. Contul 3514 – Avansuri acordate personalului este un cont de activ, ce se debiteaza la plata avansului catre salariati si se crediteaza la deducerea acestuia din salariu, in corespondenta cu contul 3511 – Personal – remuneratii datorate.                                

            Contul 3511 „Personal-remuneratii datorate”tine evidenta decontarilor cu personalul privind salariile cuvenite acestuia, inclusiv adaosurile si premiile achitate din fondul de salarii. Este un cont de pasiv

            Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:

-         611 „Cheltuieli cu remuneratiile personalului” cu salariile si alte drepturi cuvenite personalului

-         3721 „Pozitie de schimb” cu salariile si alte drepturi cuvenite personalului, in devize

Se debiteaza cu:

a. retineri din salarii, reprezentand:

-         contributia pentru asigurarile sociale prin debitul contului 35212 „Contributia personalului pentru pensia suplimentara”

-         contributia pentru ajutorul de somaj prin debitul contului 35222 „Contributia personalului la fondul de somaj”

-         contributia la asigurarile sociale de sanatate debitul contului 35213 „Contributia anagjatilor pentru asigurarile sociale de sanatate ”

-         impozitul pe salarii prin debitul contului 3533 „Impozitul pe salarii”

-         avansul acordat in cursul lunii prin debitul contului 3514 „Avansuri acordate personalului”

-         alte retineri datorate de personal tertilor (chirii, rate, popriri) prin debitul contului 3516 „Retineri din remuneratii datorate tertilor”

b. sumele neridicate de personal in termenul legal, in situatia platii in numerar a salariilor, prin debitul contului 3515 „Drepturi de personal neridicate”

c. salariile nete achitate personalului prin debitul conturilor 101 „Casa” si 2511 „Conturi curente”

            Soldul contului reprezinta remuneratii datorate personalului.

                                                                                                           

         Exemple de contabilizare                                                                          

                                                                                                           

1. Acordarea avansului din salariu:                                                                         

                                                                                                           

                            3514                        =                     2511                          

            Avansuri acordate personalului                              Conturi curente                    

                                                                                                           

2. Inregistrarea salariului brut cuvenit personalului:                                                     

                                                                                                           

                            611                         =                     3511                         

               Cheltuieli cu remuneratiile                    Personal – remuneratii datorate              

                       personalului                                                                         

                                                                                                           

3. Inregistrarea retinerilor din salariu (in ordine: impozit pe salariu, contributii la pensia             

    suplimentara si la ajutorul de somaj, avansul din salariu platit, popriri, alte datorii):              

                                                                                                           

                                                                                                            

                            3511                        =                       %                          

            Personal – remuneratii datorate                                   3533                          

                                                                      Impozitul pe salarii                 

                                                                              35212                        

                                                              Contributia personalului pentru              

                                                                     pensia suplimentara                   

                                                                              35222                        

                                                                 Contributia personalului la               

                                                                        fondul de somaj                     

                                                                              3514                         

                                                              Avansuri acordate personalului               

                                                                              3516                         

                                                                   Retineri din remuneratii                

                                                                        datorate tertilor                  

                                                                              35191                        

                                                                  Alte datorii in legatura cu              

                                                                           personalul                      

                                                                                                           

4. Contributia pentru fondul de sanatate, retinuta din impozitul pe salarii:                               

                                                                                                           

                            3533                        =                     35211                        

                   Impozitul pe salarii                             Contributia unitatii la                

              

                                                       asigurarile sociale                  

                                                                                                            

 Plata in numerar a salariului net catre personal:                                                       

                                                                                                            

                            3511                        =                      101                         

            Personal – remuneratii datorate                                   Casa                         

                                                                                                           

                                                                                                           

                                                                                                            

3. DATORII   SI   CREANTE   PRIVIND   ASIGURARILE   SI   PROTECTIA  SOCIALA

            Contabilitatea decontarilor privind asigurarile sociale cuprinde obligatiile bancii pentru contributia la asigurarile sociale, la asigurarile sociale de sanatate si la constituirea fondului pentru ajutorul de somaj, precum si contributia personalului pentru asigurarile sociale, pentru asigurarile sociale de sanatate  si pentru fondul de somaj.

            Eventualele sume datorate sau care urmeaza a se incasa de catre banca in perioadele urmatoare, aferente exercitiului in curs, se inregistreaza la finele acestuia ca alte datorii si creante sociale.

            Inregistrarea in contabilitate se realizeaza cu ajutorul conturilor sintetice operationale din cadrul contului 352 „Asigurari sociale, protectia sociala si conturi asimilate”

            Contul 3521 „Asigurari sociale” evidentiaza decontarile privind contributia bancii la asigurarile sociale, precum si contributia personalului la asigurarile sociale; este un cont de pasiv.

            Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:

-         6121 „Contributia unitatii la  asigurarile sociale,” cu contributia bancii la asigurarile sociale

-         6123 „Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate” cu contributia la asigurarile sociale de sanatate

-         3511 „Personal-remuneratii datorate” cu contributia personalului la asigurarile sociale de sanatate

Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:

-         111 „Cont curent la BNR” cu sumele virate  asigurarilor sociale,

-         3512 „Personal-ajutoare materiale datorate” cu sumele datorate personalului ce se suporta din

asigurarile sociale

            Soldul contului reprezinta sumele datorate  asigurarilor sociale

            Contul 3522 „Ajutor de somaj” inregistreaza decontarile privind ajutorul de somaj datorat de banca, precum si de salariati, potrivit legii; este un cont de pasiv

            Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:

-         6122 „Cheltuieli privind contributia unitatii pentru ajutorul de somaj”cu sumele datorate de banca pentru constituirea fondului de somaj

-         3511 „Personal-remuneratii datorate”, 3512 „Personal-ajutoare materiale datorate” cu sumele datorate de catre personal pentru constituirea fondului de somaj

Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:

-         3534 „Subventii” cu subventiile primite din fondul de somaj si compensate cu sumele datorate

-         111 „Cont curent la BNR” cu sumele virate reprezentand contributia bancii si a personalului pentru constituirea fondului de somaj

Soldul contului reprezinta sumele datorate   de banca si de catre personal pentru constituirea fondului de somaj

                                                                                                           

         Datoriile  si creantele bancii privind asigurarile si protectia sociala sunt legate de            

contributia bancii la alimentarea fondurilor de asigurari sociale si de somaj.                             

                                                                                                            

         Contabilizarea operatiunilor                                                                      

                                                                                                           

         Pentru evidentierea datoriilor si creantelor privind asigurarile si protectia sociala             

se utilizeaza contul 352 – Asigurari sociale, protectie sociala si conturi asimilate:                      

                                                                                                            

352 – Asigurari sociale, protectia sociala si conturi asimilate                                            

          3521 – Asigurari sociale                                                                          

               35211 – Contributia unitatii la asigurarile sociale                                         

               35212 – Contributia personalului pentru pensia suplimentara                                 

          3522 – Ajutor de somaj                                                                           

               35221 – Contributia unitatii la fondul de somaj                                             

               35222 – Contributia personalului la fondul de somaj                                          

          3526 – Alte datorii si creante sociale                                                           

               35261 – Alte datorii sociale                                                                 

               35262 – Alte creante sociale                                                                

                                                                                                           

         Aceste conturi sunt de pasiv (exceptie face contul 35262 – Alte creante sociale).                 

Ele sunt creditate la inregistrarea datoriei de plata fata de bugetele asigurarilor si                     

protectiei sociale si sunt debitate la stingerea acestor obligatii, prin efectuarea                        

varsamintelor.                                                                                             

                                                                                                           

         Exemple de contabilizare                                                                          

                                                                                                           

1. Contributia bancii la asigurarile sociale:                                                              

                                                                                                           

                            6121                        =                     35211                        

             Cheltuieli privind contributia                         Contributia unitatii la                

              unitatii la asigurarile sociale                   asigurarile sociale / asigurari            

                                                                             sociale                       

                                                                                                           

2. Contributia unitatii la fondul de sanatate:                                                             

                                                                                                           

                            6121                        =                     35211                        

             Cheltuieli privind contributia                          Contributia unitati la                

              unitatii la asigurarile sociale                    asigurarile sociale / fond de             

                                                                            sanatate                       

                                                                                                           

3. Virarea contributiei bancii la asigurarile sociale catre buget:                                         

                                                                                                           

                           35211                        =                      111                          

                  Contributia unitatii la                            Cont curent la BNR                    

                    asigurarile sociale                                                                    

                                                                                                            

4. Contributia unitatii la fondul de somaj:                                                                

                                                                                                            

                            6122                        =                     35221                        

             Cheltuieli privind contributia                     Contributia unitatii la fondul             

            unitatii pentru fondul de somaj                                 de somaj                       

                                                                                                           

 Virarea contributiei bancii la fondul de somaj:                                                         

                                                                                                           

                           35221                        =                      111                         

            Contributia unitatii la fondul de                        Cont curent la BNR                    

                           somaj                                                                            

6. inregistrarea salariilor cuvenite personalului angajat (fond de salarii 500 000 000)

                        611                             =                     3511                           500 000 000

            Cheltuieli cu salariile                             Personal-salarii datorate

personalului     

7. Retinerea din salariile datorate personalului a contributiei personalului la ajutorul de somaj

                        3511                           =                     35222                         5 000 000

            Personal-salarii datorate                      Contributia personalului

fondul de somaj

8. Retinerea din salariile datorate personalului a contributiei personalului la asigurarile sociale

                        3511                           =                     35212                         58 350 000

            Personal-salarii datorate                      Contributia personalului

la asigurarile sociale

9. Retinerea din salariile datorate personalului a contributiei personalului la asigurarile sociale de sanatate

                        3511                           =                     35213                         35 000 000

            Personal-salarii datorate                      Contributia angajatilor

 la asigurarile sociale de sanatate

10.  Retinerea din salariile datorate personalului a impozitului pe salarii

3511                           =                     3533                           80 000 000

            Personal-salarii datorate                      Impozit pe salarii

11. Retinerea din salariile datorate personalului a avansului chenzinal acordat in cursul lunii

                        3511                           =                     3514                           100 000 000

                                                                       Avansuri acordate personalului

12. Retinerea din salariile datorate personalului a ratelor si chiriilor datorate tertilor

                        3511                           =                     3516                           20 000 000

                                                                       Retineri din salarii

datorate tertilor

13. Inregistrarea contributiei bancii la asigurarile sociale

                        6121                           =                     35211                         116 650 000

            Contrib. unitatii la                                Contrib. unitatii la                    

           asigurarile sociale                                     asigurarile sociale

14. Inregistrarea contributiei bancii la asigurarile sociale de sanatate

                        6129                           =                     35214                         35 000 000

            Contrib. unitatii la                                Contrib. unitatii la

            asigurarile sociale                                 asigurarile sociale

1 Inregistrarea contributiei bancii la ajutorul de somaj

                        6122                           =                     35221                         25 000 000

            Contributia unitatii                                Contributia unitatii                               

            pentru ajutorul de                                la fondul de somaj

                   somaj                                                                  

16. Inregistrarea ajutoarelor materiale suportate din contributia unitatii la asigurari sociale

                        35211                         =                     3512                           10 000 000

            Contributia la                                       Personal-ajutoare

            asiguraru sociale                                  materiale datorate

17. Retinerea din ajutorul material a contributiei personalului la ajutorul de somaj

                        3512                            =                     35222                         100 000

            Personal-ajutoare                                Contributia personalului

            materiale datorate                                   fondul de somaj

18. Retinerea din ajutorul material a contributiei personalului la asigurarile sociale de sanatate

                        3512                            =                     35213                         700 000

            Personal-ajutoare                                Contributia angajatilor

           materiale datorate                       la asigurarile sociale de sanatate

19. Retinerea din ajutorul material a impozitului aferent veniturilor materiale

                        3512                           =                     3533                           500 000

                                                                       Impozitul pe salarii

           

4.   DATORII   SI   CREANTE   FATA   DE   BUGETUL   STATULUI                       

                   

                                                                                                           

         Bancile sunt obligate sa participe, alaturi de alte unitati economice, la alimentarea             

bugetului statului sau a unor fonduri speciale. Astfel ele efectueaza varsaminte in contul                 

impozitului pe profit, impozitului pe salarii, taxei pe valoarea adaugata si a altor impozite              

si taxe asimilate.  Totodata, ele pot beneficia de venituri din partea statului sub forma

unor subventii.

         Impozitul pe profit se determina prin aplicarea unei cote procentuale la profitul

impozabil determinat.

         Impozitul pe salarii este suportat de salariati sau de colaboratori din veniturile

brute obtinute pe parcursul unei luni si este platit de banca. Impunerea se realizeaza pe

transe de venit lunar impozabil prin aplicarea unor cote progresive de impozit.

         Societatile bancare sunt exceptate de la plata taxei pe valoarea adaugata. Totusi,

ele sunt obligate sa plateasca aceasta taxa, in conditiile legii, pentru bunuri livrate si

servicii prestate, care nu se incadreaza in specificul bancar. Suma de plata (TVA de plata)

se stabileste lunar prin diferenta dintre valoarea taxei aferente bunurilor si serviciilor

valorificate (TVA colectata) si valoarea taxei pentru bunuri si servicii achizitionate (TVA

deductibila). In cazul in care diferenta este negativa (TVA de recuperat), aceasta poate

compensa taxa de plata din luna urmatoare. Daca valoarea sumei de recuperat depaseste

un anumit plafon, in conditiile legii poate fi returnata de la buget.

         Subventiile de care pot beneficia bancile reprezinta sume de bani primite gratuit

de la stat pentru finantarea unor cheltuieli de investitii, de exploatare (de exemplu credite

cu dobanda redusa) sau pentru acoperirea unor pierderi.

            Fodurile speciale se determina prin aplicarea unor procente asupra diferitelor baze de calcul si se vireaza la bugetul statului la termenele stabilite. Pentru inregistrarea in contabilitate sed utilizeaza un cont distinct care se dezvolta in conturi analitice pe categorii de fonduri speciale.

            Contabilitatea se tine cu ajutorul conturilor sintetice operationale din cadrul contului 353 „Bugetul statului, fonduri speciale si conturi asimilate”                     

         Contabilizarea operatiunilor

         

         In contabilitate, datoriile si creantele bancii fata de bugetul statului sunt

evidentiate cu ajutorul urmatoarelor conturi:

         

353 – Bugetul statului, fonduri speciale si conturi asimilate

          3531 – Impozitul pe profit

          3532 – Taxa pe valoarea adaugata

               35323 – TVA de plata

               35324 – TVA de recuperat

               35326 – TVA deductibila

               35327 – TVA colectata

               35328 – TVA neexigibila

          3533 – Impozitul pe salarii

          3534 – Subventii

          3536 – Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

          3538 – Fonduri speciale – taxe si varsaminte asimilate

          3539 – Alte datorii si creante cu bugetul statului

               35391 – Alte datorii fata de bugetul statului

               35392 – Alte creante privind bugetul statului

               35393 – Datorii fata de stat

               35394 – Creante in legatura cu statul

          Contul 3531 „Impozitul pe profit” inregistreaza decontarile cu bugetul statului privind impozitul pe profit; este un cont bifunctional

            Se crediteaza prin debitul contului 691 „Cheltuieli cu impozitul pe profit” cu sumele datorate de banca bugetului statului, reprezentand impozitul pe profit

            Se debiteaza prin creditul contului 111 „Cont curent la BNR” cu sumele virate la bugetul statului, reprezentand impozitul pe profit

            Soldul creditor al contului reprezinta impozitul pe profit datorat de banca, gugetului statului

            Soldul debitor al contului reprezinta sumele varsate in plus de banca, la bugetul statului, in contul impozitului pe profit.

            Contul 35323 „TVA de plata” inregistreaza taxa pe valoarea adaugata de platit bugetului statului; este un cont de pasiv.

             Se crediteaza prin debitul contului 35327 „TVA colectata” cu diferentele rezultate la finele perioadei intre TVA –colectata mai mare si TVA – deductibila mai mica

            Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:

-         111 „Cont curent la BNR” cu platile efectuate catre bugetul sttului reprezentand TVA

-         35324 „TVA de recuperat” cu TVA de recuperat compensata

Soldul contului reprezinta TVA exigibila la plata

Contul 35324 „TVA de recuperat” tine evidenta TVA de recuperat de la bugetul statului; este un cont de activ

Se debiteaza prin creditul contului 35326 „TVA deductibila” cu diferentele rezultate la finele perioadei intre TVA –colectata mai mica si TVA – deductibila mai mare

Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:

-         111 „Cont curent la BNR”, 35323 „TVA de plata” cu TVA incasata de la bugfetul statului in baza cererii de rambursare sau TVA de recuperat compensata in perioadele urmatoare cu TVA de plata

Soldul contului reprezinta TVA de recuperat de la bugetul statului.

Contul 35326 „TVA deductibila”inregistreaza TVA inscrisa in facturile emise de furnizori pentru bunurile, serviciile si lucrarile achizitionate de banca sau aferenta mijloacelor fixe realizate in regie proprie, deductibila din punct de vedere fiscal; este un cont de activ

Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:

-         111 „Cont curent la BNR”, 3566 „Alti creditori diversi”, 35328 „TVA neexigibila” cu sumele reprezentand TVA deductibila potrivit legii-         35327 „TVA colectata” cu sumele reprezentand TVA aferenta mijloacelor fixe realizate in regie proprie

Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:

-         35327 „TVA colectata” cu sumele deductibile din TVA colectata

-         35324 „TVA de recuperat” cu sumele reprezentand TVA deductibila ce depasesc valoarea Tva colectata ce urmeaza a se incasa de la bugetul statului

-         627 „Cheltuieli cu alte impozit, taxe si varsaminte asimilate” cu prorata din TVA deductibila, devenita nedeductibila.

La sfarsitul perioadei contul nu prezinta sold

Contul 35327 „TVA colectata” evidentiaza sumele datorate de banca bugetului statului, reprezentand TVA aferenta vanzarilor de bunuri, prestarilor de servicii sau lucrarilor executate; este un cont de pasiv

Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:

-         35326 „TVA deductibila” cu TVA aferenta mijloacelor fixe realizate in regie proprie

-         35328 „Tva neexigibila” cu TVA neexigibila devenita exigibila in cursul lunii

-         627 „Cheltuieli cu alte impozit, taxe si varsaminte asimilate” cu TVA aferenta bunurilor si serviciilor folosite in scop personal sau predate cu titlu gratuit, precum si cea aferenta bunurilor si serviciilor acordate salariatilor sub forma de avantaje in natura

-         3556 „Alti debitori diversi”, 101 „Casa”, 3519 „Alte datorii si creante in legatura cu personalul” cu Tva inscrisa in facturile emise de clienti sau in alte documente legale reprezentand vanzari de bunuri, prestari de servicii, executari de lucrari; Tva aferenta lipsurilor imputate

Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:

-         35323 „TVA de plata” cu Tva de plata datorata bugetului statului

-         35326 „TVA deductibila” cu sumele reprezentand TVA deductibila

-         3556 „Alti debitori diversi” cu sumele reprezentand TVA aferenta clientilor insolvabili scosi din activ

La sfarsitul perioadei contul nu prezinta sold

Contul 35328 „TVA neexigibila” inregistreaza TVA neexigibila rezultata din vanzarile si cumpararile de bunuri, servicii si lucrari efectuate cu plata in rate; este un cont bifunctional

Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:

-         35326 „TVA deductibila” cu TVA aferenta cumpararilor efectuate cu plata in rate, precum si cea aferenta facturilor sosite devenita deductibila

-         3556 „Alti debitori diversi” cu Tva aferenta livrarilor de bunuri, prestarilor de servicii si executarii lucrarilor cu plata in rate; TVA aferenta livrarilor de bunuri, prestarilor de servicii si executarii lucrarilor pentru care nu s-au intocmit facturi

Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:

-         3556 „Alti debitori diversi” cu TVA aferenta cumpararilor efectaute cu plata in rate, precum si cea aferenta facturilor nesosite

-         35327 „TVA colectata” cu TVA aferenta vanzarilor de bunuri, prestarilor de servicii si executarii lucrarilor cu plata in rate, devenita exigibila in cursul exercitiului; TVA neexigibila, aferenta vanzarilor de bunuri, prestarilor de servicii si executarii lucrarilor pentru care nu s-au intocmit facturi, devenita exigibila prin intocmirea de facturi

Soldul contului reprezinta TVA neexigibila

Contul 3533 „Impozitul pe salarii” tine evidenta impozitului pe salarii si alte drepturi similare datorate bugetului; este un cont de pasiv

Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:

-         3511 „Personal-remuneratii datorate”, 3512 „Personal-ajutoare materiale datorate”, 3513 „Participarea personalului la profit”, 3519 „Alte datorii si creante in legatura cu personalul” cu sumele datorate bugetului de stat reprezentand impozitul pe salarii retinut din drepturile banesti cuvenite salariatilor, potrivit legii

 Se debiteaza prin creditul contului 111 „Cont curent la BNR” cu sumele virate la buget reprezentand impozit pe salarii si pa alte drepturi similare

Soldul contului reprezinta impozitul pe salarii datorat statului

Contul 3534 „Subventii” tine evidenta decontarilor privind fondurile alocate de la bugetul statului, precum si subventiile primite de la bugetul statului potrivit legii; este un cont de activ

Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:

-         7493 „Venituri din subventii de exploatare” cu valoarea subventiilor pentru exploatare, precum si a altor subventii de primit, potrivit legii

-         541 „Subventii pentru investitii” cu sumele locate de la bugetul de stat, precum si valoarea altor subventii pentru investitii de primit

Se crediteaza prin debitul  contului 111 „Cont curent la BNR” cu valoarea alocatiilor de la buget si a altor subventii incasate

            Soldul contului reprezinta subventiile de primit

            Contul 3536 „Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate” inregistreaza decontarile cu bugetul statului sau cu gugetele locale privind impozitele, taxele si varsamintele asimilate, cum sunt:impozitul pe dividente, impozitul pe cladiri si impozitul pe terenuri, taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat, impozitul pe dobanzi acordate la depozitele la termen constituite de catre persoanele fizice, precum si alte impozite si taxe. Este un cont de pasiv

            Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:

-         627 „Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate” cu valoarea altor impozite, taxe si varsaminte asimilate, datorate bugetului de stat

-         354 „Dividente de plata” cu impozitul pe dividente datorat

-         3721 „Pozitie de schimb” cu sumele in devize reprezentand valoarea altor impozite, taxe si varsaminte asimilate, datorate bugetului de stat

-         2537 „Datorii atasate” si 2547 „Datorii atasate” cu impozitul pe dobanzi acordate la depozitele constituite de catre persoanele fizice

      Se debiteaza prin creditul contului 111  „Cont curent la BNR” cu platile efectuate bugetului statului sau bugetelor locale privind alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

      Soldul contului reprezinta alte impozite, taxe si varsaminte asimilate, datorate bugetului statului sau bugetelor locale

Contul 3538 „fonduri speciale-taxe si varsaminte asimilate” inregistreaza datoriile si varsamintele efectuate catre alte organisme publice, cum sunt: contributia bancii pentru constituirea fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar (conform OG nr 39/1996), precum si alte varsaminte asimilate. Este un cont de pasiv

      Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:

-         627 „Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate” cu datoriile si varsamintele de efectuat, conform prevederilor legale catre alte organisme publice

-         3721 „Pozitie de schimb” cu datoriile si varsamintele de efectuat, in devize,  conform prevederilor legale catre alte organisme publice

Se debiteaza prin creditul contului 111  „Cont curent la BNR” cu platile efectuate catre alte organisme publice, privind taxele si varsamintele asimilate datorate acestora

Soldul contului reprezinta taxele si varsamintele asimilate datorate de banca orgnismelor publice

Contul 3539 „Alte datorii si creante cu bugetul statului” este un cont bifunctional

Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:

-         3515 „Drepturi de personal neridicate” cu sumele reprezentand salariile neridicate, prescrise, datorate bugetului de stat

-         6491 „Despagubiri, amenzi penalitati” cu alte datorii fata de bugetul statului cum sunt amenzile si penalitatile

-         3721 „Pozitie de schimb” cu alte datorii fata de bugetul statului, in devize,  cum sunt amenzile si penalitatile

Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:

-         111  „Cont curent la BNR” cu umele virate la buget reprezentand alte datorii fata de acesta

-         74991 „Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati” cu sumele cuvenite bancii, datorate de buget, altele decat impozitele si taxele

-         3721 „Pozitie de schimb” cu sumele in devize cuvenite bancii, datorate de buget, altele decat impozitele si taxele

Soldul creditor al contului reprezinta sumele datorate de banca bugetului

Soldul debitor al contului reprezinta sumele datorate de buget bancii.

         Conturile 3531 – Impozitul pe profit, 3533 – Impozitul pe salarii, 3536 – Alte

impozite, taxe si varsaminte asimilate sunt conturi de pasiv, ce se crediteaza la

constituirea obligatiei de plata si se debiteaza la efectuarea platii, in corespondenta cu

creditul contului 111 – Cont curent la BNR. Contul 3534 – Subventii este un cont de                        

activ. El este debitat la inregistrarea subventiei si este creditat la incasarea ei.                       

         Contul 35327 – TVA colectata este un cont de pasiv. El se crediteaza la vanzarea                  

acelor bunuri sau servicii pentru care banca plateste taxa pe valoarea adaugata si se                      

debiteaza la sfarsitul lunii in contrapartida cu contul 35326 – TVA deductibila  si cu                     

contul 35323 – TVA de plata, daca valoarea colectata este mai mare decat cea                               

deductibila.Contul 35326 – TVA deductibila este un cont de activ care este debitat la                      

achizitionarea unor bunuri sau servicii, purtatoare de TVA si este creditat la regularizare                

in corespondenta cu debitul contului 35327 – TVA colectata si cu debitul contului 35324                    

– TVA de recuperat, in cazul in care valoarea taxei deductibile este mai mare decat                        

valoarea taxei colectate.  Contul 35323 – TVA de plata este un cont de pasiv, ce se                        

crediteaza cu suma datorata bugetului, in corespondenta cu contul 35327 si se debiteaza                    

la virarea sumei catre buget, in corespondenta cu contul 111 – Cont curent la BNR sau la                   

compensarea sumei de plata cu o suma de recuperat din lunile precedente, in                                

corespondenta cu contul 35324 – TVA de recuperat. Acest ultim cont (35324) este un                         

cont de activ, ce se debiteaza cu suma de recuperat de la buget, in corespondenta cu                       

contul 35326 – TVA deductibila si se crediteaza cu suma primita de la buget, in                            

corespondenta cu contul 111 – Cont curent la BNR sau cu suma ce diminueaza obligatia                       

de plata in luna urmatoare, in corespondenta cu contul 3323 – TVA de plata.                                

                                                                                                            

Exemple de contabilizare                                                                                   

                                                                                                           

1. Inregistrarea impozitului pe profit datorat:                                                            

                            691                         =                     3531                         

           Cheltuieli cu impozitul pe profit                          Impozitul pe profit                  

                                                                                                           

2. Virarea la buget a impozitului pe profit:                                                                

                            3531                        =                      111                         

                   Impozitul pe profit                               Cont curent la BNR                    

                                                                                                            

3. Inregistrarea impozitului pe salariu:                                                                   

                              %                         =                     3533                         

                            3511                                       Impozit pe salarii                  

                 Personal – remuneratii                                                                     

                            3512                                                                           

             Personal – ajutoare materiale                                                                 

                          datorate                                                                         

                            3513                                                                           

              Participarea personalului la                                                                  

                           profit                                                                          

                                                                                                            

4. Virarea la buget a impozitului pe salariu:                                                              

                                                                                                           

                            3533                        =                      111                         

                    Impozit pe salarii                               Cont curent la BNR                    

 Inregistrarea taxei pe valoarea adaugata pentru bunuri si servicii valorificate, altele                 

    decat cele bancare:                                                                                    

                                                                                                            

                            3556                                              35327                        

                   Alti debitori diversi                                TVA colectata                      

                                                                                                            

6. Virarea taxei pe valoarea adaugata de plata catre buget:                                                

                                                                                                            

                           35323                        =                      111                         

                       TVA de plata                                  Cont curent la BNR                    

                                                                                                           

7. Inregistrarea impozitului pe dividende:                                                                 

                                                                                                            

                            354                         =                     3536                         

                   Dividende de plata                               Alte impozite, taxe si                 

                                                                     varsaminte asimilate                  

                                                                                                           

8. Virarea impozitului pe dividende catre buget:                                                           

                                                                                                           

                            3536                        =                      111                         

                  Alte impozite, taxe si                             Cont curent la BNR                    

                  varsaminte asimilate                                                                      

                                                                                                           

                                                                                                           

                                                                                                            

   DEBITORI   SI   CREDITORI   DIVERSI                                                               

                                                                                                            

            A.   Debitorii diversi apar in urma operatiunilor privind avansuri nedecontate, pagube                 

materiale, amenzi, penalitati, echipamente de lucru date personalului.

B.  Creditorii diversi reprezinta rezultatul operatiunilor cu depozite de garantii primite la operatiunile de leasing si locatie simpla si al unor datorii fata de furnizorii de bunuri si servicii.                     

        

A.     Contabilitatea debitorilor diversi

Creantele de incasat de la alte persoane fizica sau juridice se inregistreaza in conturile de debitori diversi. Inregistrarea acestora in contabilitate se realizeaza prin intermediul conturilor sintetice de grad inferior din cadrul contului 355 „Debitori diversi” prin urmare se vor prezenta corespondentele contului 3556 „Alti debitori diversi”

Contul 3556 „Alti debitori diversi” tine evidenta operatiilor privind:

-         decontarile cu clientii interni si externi pentru bunurile vandute, lucrari executate si servicii prestate

-         creantele reprezentand minusuri de numerar, debitori din reclamatii si pagube materiale si creantele provenind din alte operatiuni

-         cheltuielile si taxele de recuperat

-         sumele subscrise si nevarsate de catre subscriitorii de titluri de piata interbancara, de titluri de creante negociabile, obligatiuni si de alte titluri emise de banca

-         avansurile acordate asociatilor.

Este un cont de activ

Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:

-         3251 „Obligatiuni” cu imprumuturile obtinute pe baza obligatiunilor emise de banca, subscrise (valoarea de rambursare a obligatiunilor mai putin prima de emisiune si/sau de rambursare – in cazul in care valoarea de rambursare este mai mare decat valoarea de emisiune, si/sau de rambursare – in cazul in care valoarea de rambursare este mai mica decat valoarea de emisiune)

-         74997 „Alte venituri diverse de exploatare” cu valoarea la pret de vanzare a materialelor, obiectelor de inventar si a altor stocuri, mai putin TVA colectata aferenta; valoarea bunurilor constatate lipsa, imputate tertilor, mai putin Tva colectatta aferenta; sumele datorate de terti pentru concesiuni, licente, brevete si alte drepturi similare

-         7495 „Venituri privind bunurile mobile si imobile din executarea creantelor” cu valoarea la pret de vanzare a  bunurilor mobile si imobile provenite din executarea creantelor bancii, vandute, mai putin TVA colectata aferenta

-         7461 „Venituri din cesiunea imobilizarilor necorporale si corporale” cu pretul de vanzare a imobilizarilor necorporale si corporale cedate mai putin impozitul datorat si TVA colectata aferenta

-         3536 „Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate” cu impozitul datorat aferent vanzarilor de imobilizari necorporale si corporale

-         101 „Casa”, 111 „Cont curent la BNR”, 121 „Conturi de corespondent la banci (nostro)”, 122 „Conturi de corespondent ale bancilor (loro)”, 2511 „Conturi curente” cu sumele platite actionarilor sau asociatilor reprezentand avansuri acordate acestora; valoarea avansurilor achitate furnizorilor in contul unei livrari de bunuri, prestari de servicii sau executarea de lucrari; sumele platite necuvenit si alte sume reprezentand debite, imputate tertilor sau personalului

-         362 „Materiale” cu valoarea bunurilor rezultate din dezmembrarea unor imobilizari vandute

-         7099 „Venituri diverse de exploatare bancara” cu valoarea la pret de vanzare a valorilor din aur, metale si pietre pretioase, vandute, precum si alte sume reprezentand venituri diverse de exploatare bancara, mai putin TVA colectata aferenta

-         7462 „Venituri din cesiunea imobilizarilor financiare” cu vniturile reprezentand diferente favorabile din cesiunea imobilizarilor financiare

-         376 „Venituri inregistrate in avans” cu sumele reprezentand venituri inregistrate in avans din prime de emisiune si/sau de rambursare aferente imprumuturilor obtinute pe baza obligatiunilor emise si titlurilor emise reprezentand datorii subordonate, subscrise (in cazul in care valoarea de rambursare este mai mmica decat valoarea de emisiune)

-         3721 „Pozitie de schimb” cu sumele cuvenite de la diversi debitori in devize

-         35327 „TVA colectata” cu TVA inscrisa in facturile emise catre clienti sau alte documente legale reprezentand vanzari de bunuri, prestari de servicii sau executarea de lucrari; TVA aferenta lipsurilor imputate

-         35328 „TVA neexigibila” cu TVA aferenta livrarii bunurilor, prestarii de servicii sau executarea de lucrari cu plata in rate; TVA aferenta livrarii bunurilor, prestarii de servicii sau executarea de lucrari pentru care nu s-a intocmit factura

Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:

-         101 „Casa”, 111 „Cont curent la BNR”, 121 „Conturi de corespondent la banci (nostro)”, 122 „Conturi de corespondent ale bancilor (loro)” cu sumele incasate de la clienti si debitori diversi                                                                                                  

-         2511 „Conturi curente” cu valoarea debitelor incasate de la debitori diversi cu contul deschis la aceeasi banca

-         6497 „Alte cheltuieli diverse de exploatare” cu valoarea sconturilor acordate clientilor aferente livrarii bunurilor, prestarii de servicii sau executarea de lucrari pentru precum si valoarea sconturilor acordate debitorilor

-         3566 „Alti creditori diversi” cu decontarea avansurilo incasata de la clienti; valoarea avansurilor regularizate cu furnizorii, la primirea bunurilor, serviciilor sau lucrarilor

-         35327 „TVA colectata” cu TVA aferenta clientilor insolvabili scosi din activ

-         341 „Decontari intrabancare” cu recuperarile de debite prin alte subunitati ale aceleiasi banci

-         3811 „Creante restante”, 3821 „Creante indoielnice” cu debitele trecute la creante restante sau indoielnice

Soldul contului reprezinta sumele datorate banciide catre alti debitori

Exemple de contabilizare:

 1. Inregistrarea impozitului pe cladiri

627                             =                                 3536

                  Cheltuieli cu alte impozite                           Alte impozite

                  taxe si varsaminte                                                  taxe si varsaminte                                                                   asimilate                                                               asimilate

2. Inregistrarea taxei asupra terenurilor

                        627                                         =                                 3536

3. Inregistrarea contributiei la fondul de garantare a depozitelor

                                   627                             =                                 3538

                                                                                  Fonduri speciale, taxe si

                                                                                  varsaminte asimilate                                                    

4. Inregistrarea impozitului pe profit datorat

                                   691                             =                                 3531

            Cheltuieli cu impozitul                                      Impozitul pe profit       

                        pe profit                                                         

 Inregistrarea impozitului pe salarii datorat

                                   3511                           =                                 3533

            Personal-salarii datorate                                       Impozitul pe salarii

6. Inregistrarea penlitatilor datorate

                                   6491                           =                                 35391

            Despagubiri, amenzi                                                    Alte datorii fata de

       si penalitati                                                           bugetul statului

         Contabilizarea operatiunilor                                                                       

                                                                                                           

         Pentru a evidentia contabil operatiunile privind debitorii si creditorii diversi se               

folosesc urmatoarele conturi:                                                                              

                                                                                                           

355 – Debitori diversi                                                                                     

          3551 – Depozite de garantii varsate                                                              

          3552 – Debitori din avansuri spre decontare                                                       

          3556 – Alti debitori diversi                                                                     

          3557 – Creante atasate

           

B.     Contabilitatea creditorilor diversi

Sumele datorte tertilor de catre banca pentru furnizar de materiale, prestari de servicii si executari de lucrari, precum si alte sume datorate tertilor se inregistreaza in contul 356 „Creditori diversi” dezvoltat pe conturi sintetice de gradul II, prin urmare vom prezenta corespondentele celui mai utilizat cont.

Contul 3556 „Creditori diversi” inregistreaza operatiunile privind:

-         decontarile cu furnizorii privind aprovizionarile de bunuri,  prestari de servicii si executari de lucrari

-         sumele datorate tertilor pe baza de titluri executorii si oibligatii ale bancii fata de terti provenind din alte operatiuni

-         obligatiuni si alte titluri cu venit fix, emise de banca, amortizate si inca nerambursate

-         dobanzi (cupoane) aferente titlurilor emise de banca, scurse si inca neplatite

Este un cont de pasiv care se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:

-         101 „Casa”, 111 „Cont curent la BNR”, 121 „Conturi de corespondent la banci (nostro)”, 122 „Conturi de corespondent ale bancilor (loro)” cu plusurile de casa sau din depuneri de numerar la alte banci, precum si din alte operatiuni efectuate in numerar; sumele incasate de la clienti reprezentand avansuri pentru livrari de bunuri, prestari de servicii si executari de lucrari; sumele incasate de la diversi creditori, precum si cele necuvenite incasate

-         35326 „TVA deductibila” cu sumele reprezentand TVA deductibila potrivit legii

-         2511 „Conturi curente” cu sumel incasate de la clienti cu contul deschis la aceeasi banca reprezentand avansuri pentru livrarile de bunuri, prestari de servicii si executari de lucrari, precum si  sumele necuvenite incasate

-         35328 „TVA neexigibila” cu TVA aferenta cumpararilor efectuate cu plata in rate, precum si cea aferenta facturilor nesosite

-         361 „Valori din aur, metale si pietre pretioase”, 362 „Materiale”, 363 „Obiecte de inventar”, 367 „Alte stocuri si asimilate”, 368 „Alte bunuri diverse” cu valoarea la pret de cumparare a valorilor din aur, metale si pietre pretioase, materialelor, obieectelor de inventar, precum si a altor stocuri si bunuri intrate in patrimoniu, achizitionate cu titlu oneros de la terti

-         631 „Cheltuieli privind materialele”, 633 „Cheltuieli privind alte stocuri”, 634 „Cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti”, 649 „Alte cheltuieli diverse de exploatare” cu valoarea materiilor si materialelor nestocate aprovizionate, incluse direct pe cheltuieli, consumul de energie si apa, precum si valoarea lucrarilor executate sau a serviciilor prestate de terti

-         375 „Cheltuieli inregistrate in avans” cu chektuielile privind reparatiile capitale neprevizibile, reparatiile curente si reviziile tehnice, abonamentele, chiriile si alte cheltuieli efectuate in avans

-         431 „Imobilizari necorporale in curs”, 432 „Imobilizari corporale in curs”, 441 „Imobilizari necorporale ale activitatii de exploatare”, 442 „Imobilizari corporale ale activitatii de exploatare”, 451 „Imobilizari necorporale in afara activitatii de exploatare”, 452 „Imobilizari corporale in afara activitatii de exploatare” cu valoarea imobilizarilor facturate de furnizor, a serviciilor prestate sau a lucrarilor executate de terti pentru realizarea unor imobilizari

-         365 „Stocuri aflate le terti” cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor, obiectelor de inventar, valorilor din aur, metale si pietre pretioase, precum si a altor stocuri aflate in curs de aprovizionare

-         341 „Decontari intrabancare” cu sumele primite privind decontari intrabancare

-         3721 „Pozitie de schimb” cu sumele in devize datorate creditorilor diversi

-         6081 „Cheltuieli cu mijloacele de plata” cu sumele reprezentand cheltuieli privind mijloacele de plata

-         6099 „Cheltuieli diverse de exploatare bancara” cu sumele reprezentand alte cheltuieli care privesc activitatea bancara

Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:

-         101 „Casa”, 111 „Cont curent la BNR”, 121 „Conturi de corespondent la banci (nostro)”, 122 „Conturi de corespondent ale bancilor (loro)”, 2511 „Conturi curente” cu platile efectuate catre furnizori si creditori diversi

-         341 „Decontari intrabancare” cu sumele virate privind decontari intrabancare

-         3556 „Alti debitori diversi” cu valoarea avansurilor regularizate cu furnizorii la primirea bunurilor, prestarii de servicii si executarii de lucrari, decontarea avansurilor incasate de la clienti

-         7499 „Alte venituri” cu valoarea sconturilor obtinute de la furnizorii de bunuri, servicii sau lucrari, precum si valoarea sconturilor obtinute de la creditori

-         2821 „Creante indoielnice”, 2822 „Dobanzi indoielnice ”, 2827 „Creante atasate” cu valoarea creantelor si dobanzilor indoielnice, precum si a creantelor atasate acestora, in contrapartida bunurilor mobile si imobile preluate in patrimoniu bancii prin adjudecare .

Soldul contului reprezinta sumele datorate de banca creditorilor diversi.

                                                                                356 – Creditori diversi                                                                               

          3561 – Depozite de garantii pentru leasing si locatie simpla                                     

          3566 – Alti creditori diversi                                                                     

          3567 – Datorii atasate                                                                           

                                                                                                            

         Conturile de debitori sunt conturi de activ, ce se debiteaza la constatarea                       

creantelor bancii fata de  debitori si se crediteaza la stingerea acestor creante. Conturile               

de creditori diversi sunt conturi de pasiv. Ele inregistreaza pe credit datoria bancii fata de             

creditori si pe debit stingerea acestor datorii.                                                           

                                                                                                            

         Exemple de contabilizare                                                                          

                                                                                                            

1. Constituirea de depozite de garantii si cautiuni la alte banci:                                         

                                                                                                           

                            3551                        =                      111                         

              Depozite de garantii varsate                           Cont curent la BNR                    

                                                                                                            

2. Garantii si cautiuni restituite bancii:                                                                 

                                                                                                            

                            111                         =                     3551                         

                   Cont curent la BNR                           Depozite de garantii varsate               

                                                                                                            

3. Garantii primite pentru operatiuni de leasing si locatie simpla:                                        

                                                                                                            

                            2511                        =                     3561                         

                     Conturi curente                             Depozite de garantii pentru                

                                                                   leasing si locatie simpla               

                                                                                                           

4. Restituirea de catre banca a garantiei primita pentru operatiuni de leasing si locatie                  

    simpla:                                                                                                

                                                                                                            

                            3561                        =                     2511                         

              Depozite de garantii pentru                               Conturi curente                     

                leasing si locatie simpla                                                                  

                                                                                                           

                                                                                                            

                                                                                                           

5.6.        CONTABILITATEA  STOCURILOR

Contablitatea stocurilor asigura evidenta existentei si miscarii urmatoarelor bunuri: valori din aur, metale si pietre pretioase, materiale, obiecte de inventar, stocuri aflate la terti si alte stocuri si bunuri.

Bunurile sunt considerate ca fiind proprietatea bancii care le detine, in cadrul acestora incluzandu-se si bunurile aflate in custodie, in prelucrare sau consignatie la terti, care se inregistreaza distinct in contabilitate pe categorii de stocuri.

Detinerea de valori materiale si banesti, sub orice forma si cu orice titlu, a oricaror drepturi si obligatii patrimoniale, precum si efectuarea de operatiuni patrimoniale, fara inregistrarea lor in contabilitate sunt interzise

In aplicarea acestor prevederi este necesar sa se asigure urmatoarele reguli de evidenta primara:

 1. receptionarea tuturor bunurilor materiale intrate in patrimoniu si inregistrarea lor la locurile de depozitare. Bunurile materiale primite in custodie sau in consignatie se receptioneaza si inregistreaza distinct ca intrari in gestiune. In contabilitate valoarea acestor bunuri se inregistreaza in conturi in afara bilantului.
 2. in situatia unor decalaje ivite intre aprovizionarea si receptia bunurilor care se dovedesc a fi in mod cert in proprietatea bancii, se procedeaza astfel:

-         bunurile materiale in curs de aprovizionare sau sosite nereceptionate se inregistreaza distinct in contabilitate ca intrare in patrimoniu

-         bunurile sosite fara factura se inregistreaza ca intrari in gestiune atat la locul de depozitare, cat si in contabilitate, pe baza receptiei si a documentelor insotitoare

 1. in cazul unor decalaje intre vanzarea si livrarea bunurilor acestea se inregistreaza ca iesiri din patrimoniu nemaifiind considerate proprietatea bancii astfel:

-         bunurile vandute si nelivrate se inregistreaza distinct in gestiune, iar in contabilitate, in conturi in afara bilantului

-         bunurile livrate si nefacturate, se inregistreaza ca iesiri din gestiune, atat la locul de depozitare, cat si in contabilitate, pe baza  documentelor care confirma iesirea din gestiune potrivit legii.

 1. bunurile aprovizionate sau vandute cu clauze de proprietate se inregistreaza la intrari, la iesiri, atat in gestiune cat si in contabilitate, potrivit contractelor incheiate/

Evaluarea stocurilor se face la:

 1. intrarea in patrimoniu, bunurile de natura stocurilor procurate cu titlu oneros, se inregistreaza in contabilitate la costul de achizitie, iar bunurile produse de catre banca se inregistreaza la costul de productie.
 2. iesirea din patrimoniu, bunurile se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate prin aplicarea metodei „costului mediu ponderat” (CMP), metodei „primei intrari – primei iesiri” (FIFO) sau a metodei „ultimei intrari – primei iesiri” (LIFO).

Costul unitar mediu ponderat se calculeaza fie dupa fiecare intrare, fie lunar, ca raport intre valoarea totala a stocului initial plus valoarea intrarilor si cantitatea existenta in stocul initial plus cantitatile intrate.

Potrivit metodei „primei intrari – primei iesiri” (FIFO) bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie al primei intrari (lot). Pe masura epuizarii lotului, bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie al lotului urmator, in ordine cronologica.

Potrivit metodei „ultimei intrari – primei iesiri” (LIFO), bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie al ultimei intrari (lot). Pe masura epuizarii lotului, bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie al lotului anterior, in ordine cronologica.

Rechizitele de birou, imprimantele si alte materiale consumabile pe care banca considera ca nu este cazul sa le stocheze pot fi incluse direct in cheltuieli, cu exceptia formulelor cu regim special care se gestioneaza potrivit normelor elaborate in acest scop.

Contabilitatea sintetica se tine prin folosirea inventarului permanent, prin urmare in contabilitate se inregistreaza toate operatiunile de intrare si iesire, ceea ce permite stabilirea si cunoasterea in orice moment a stocurilor, atat cantitativ cat si valoric.

Pentru folosirea inventarului permanent, contabilitatea analitica a stocurilor se poate organiza dupa una din urmatoarele metode, in functie de specificul activitatii si necesitatile proprii ale bancii:

 1. metoda operativ-contabila (pe solduri), care consta in tinerea, la locul de depozitare, a evidentei cantitative a bunurilor materiale pe categorii, iar la contabilitate a evidentei valorice desfasurate pe gestiuni, iar in cadrul gestiunilor, pe grupe sau subgrupe de bunuri, dupa caz. Controlul exactitatii si concordantei inregistrarilor din evidenta depozitelor cu cele din contabilitate se asigura lunar, prin evaluarea stocurilor cantitative transcrise din fisele de magazie in registrul stocurilor;
 2. metoda cantitativ-valorica (pe fise de cont analitic), care consta in tinerea evidentei cantitative pe categorii de bunuri la locul de depozitare, iar in contabilitate, a evidentei cantitativ-valorice.

Contabilitate stocurilor se desfasoara pe gestiuni, iar in cadrul acestora pe categorii de bunuri. Controlul exactitatii si concordantei inregistrarilor din evidenta de la locurile de depozitare si din contabilitate se face prin punctajul periodic dintre cantitatile inregistrate in fisele de depozit si cantitatile din fisele de cont analitic de la contabilitate.

Pentru deprecierea stocurilor de materiale, obiecte de inventar si alte bunuri materiale, de regula, la finele ecercitiului, cu ocazia inventarierii, se constituie provizioane pe seama cheltuielilor.

In perioadele urmatoare, la finele fiecarui exercitiu sau la iesirea din patrimoniu a bunurilor respective, provizioanele constituite se suplimenteaza, diminueaza sau se anuleaza.

Contabilitatea se tine cu ajutorul conturilor din grupa 36 Conturi de stocuri si a contului 393 Provizioane pentru deprecierea stocurilor.

Contul 361 „Valori din aur, metale si pietre pretioase” inregistreaza valorile din aur, metale si pietre pretioase, aflate in gestiunea bancii; este un cont de activ.

Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:

-         101 „Casa”, 111 „Cont curent la Banca Nationala a Romaniei”, 121 „Conturi de crespondent la banci (nostro)”, 122 „Conturi de corespondent ale bancilor (loro)”, 2511 „Conturi curente”, 3566 „Alti creditori diversi” cu valorile din aur, metale si pietre pretioase, la pret de inregistrare, achizitionate;

-         365 „Stocuri aflate la terti” cu valorile din aur, metale si pietre pretioase, la pret de iregistrare, aduse de la terti;

-         3722 „Contravaloarea pozitie de schimb” cu valorile din aur, metale si pietre pretioase, la pret de inregistrare, achizitionare in devize de la terti;

-         74997 „Alte venituri diverse de exploatare” cu valorile din aur, metale si pietre pretioase, la pret de inregistrare, primite cu titlu gratuit si cele constatate plus la inventar;

-         341 „Decontari intrabancare” cu valorile din aur, metale si pietre pretioase, la pret de inregistrare, primite de la sediu sau de la alte subunitati ale aceleasi banci.

Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:

-         6099 „Cheltuieli diverse de exploatare bancara” cu valorile din aur, metale si pietre pretioase, la pret de inregistrare, vandute ca atare sau constatate lipsa la inventar;

-         365 „Stocuri aflate la terti” cu valorile din aur, matale si pietre pretioase, la pret de inregistrare, trimise spre prelucrare sau in custodie la terti;

-         6492 „Donatii si subventii acordate”, 671 „Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare” cu valorile din aur, metale si pietre pretioase, la pret de inregistrare, donate, precum si pierderile din calamitati;

-         341 „Decontari intrabancare” cu valorile din aur, metale si pietre pretioase, la pret de inregistrare, livrate sediului sau altor subunitati ale aceleasi banci.

Soldul contului reprezinta valorile din aur, metale si pietre pretioase, la pret de inregistrare, existente in stoc.

Contul 362 „Materiale” inregistreaza materiile si materiale consumabile (combustibili, piese de schimb, etc.), aflate in gestiunea bancii.

Contul 363 „Materiale de natura obiectelor de inventar” tine evidenta stocurilor de obiecte de inventar aflate in gestiunea bancii.

Conturile 362 si 363 au corespondente udentice cu cele ale contului 361.

Contul 367 „Alte stocuri si asimilate” evidenteaza alte stocuri aflate in gestiunea bancii (bonuri valorice, timbre fiscale si postale, tichete si bilete de calatorie, bilete de tratament si odihna, bancnote si monede care nu au curs legal, formulare cu regim special, etc.); numerarul aflat in ghiseele automate de banca (ATM-uri). Este un cont de activ.

Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:

-         111 „Cont curent la Banca Nationala a Romaniei”, 121 „Conturi de corespondent la banci (nostro)”, 122 „Conturi de corespondent ale bancilor (loro)”, 2511 „Conturi curente”, 3566 „Alti creditori diversi” cu valoarea altor stocuri si asimilate, achizitionate;

-         101 „Casa” cu alimentarea cu numerar a ghiseelor automate de banca;

-         74997 „Alte venituri diverse de exploatare” cu valoarea altor stocuri si asimilate primite cu titlu gratuit si a celor constante plus la inventar;

-         341 „Deconectari intrabancare” cu valoarea altor stocuri si asimilate primite de la sediu sau de la alte subunitati ale aceleasi banci;

-         3722 „Contravaloarea pozitiei de schimb” cu valoarea altori stocuri si asimilate, achizitionate in devize de la terti.

Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:

-         633 „Cheltuieli privind alte stocuri” cu valoarea altor stocuri si asimilate inclusa pe cheltuieli, constatate lipsa la inventar, precum si pierderile din deprecieri;

-         2021 „Credite de trezorerie” cu retragerile de numerar de catre detinatorul cartii de plata pe baza liniei  de credit acordate;

-         2511 „Conturi curente” cu retragerile de numerar la ghiseele automate de banca, de catre clientul unei alte banci;

-         3712 „Valori primite la incasare” cu retragerile de numerar la ghiseele automate de banca, de catre clientul unei alte banci;

-         6492 „Donatii si subventii acordate”, 671 „Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare” cu valoarea altor stocuri si asimilate donate, precum si pierderile din calamitati;

-         6497 „Alte cheltuieli diverse de exploatare” cu valoarea altor stocuri si asimilate vandute ca atare;

-         341 „Decontari intrabancare” cu valoarea altor stocuri si asimilate livrate sediului sau altor subunitati ale aceleasi banci.

Soldul contului reprezinta valoarea altor stocuri si asimilate existente.

      Contul 368 „Alte bunuri diverse” inregistreaza bunurile mobile si imobile provenite din executarea creantelor bancii, prin adjudecare. Este un cont de activ

      Se debiteza prin creditul urmatoarelor conturi:

-         767 „Venituri din recuperari de creante amortizate” cu valoarea la pret de inregistrare a bunurilor mobile si imobile din executarea creantelor, preluate in patrimoniul bancii prin adjudecare

-         365 „Stocuri aflate la terti” cu valoarea la pret de inregistrare a bunurilor mobile provenite din executarea creantelor, aduse de la terti

-         74997 „Alte venituri diverse din exploatare” cu valoarea la pret de inregistrare a bunurilor mobile provenite din executarea creantelor, constatate plus la inventar

-         341 „Decontari intrabancare” cu valoarea la pret de inregistrare a bunurilor mobile provenite din executarea creantelor,primite de la sediu sau de la alte subunitati ale aceleiasi banci

Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:

-         6497 „Alte cheltuieli diverse de exploatare” cu valoarea la pret de inregistrare a bunurilor mobile si imobile provenite din executarea creantelor bancii, vandute ca atare, constatate lipsa la inventar, precum si pierderile din deprecieri

-         365 „Stocuri aflate la terti” cu valoarea la pret de inregistrare a bunurilor mobile provenite din executarea creantelor, trimise la terti

-         341 „Decontari intrabancare” cu valoarea la pret de inregistrare a bunurilor mobile provenite din executarea creantelor, livrate sediului sau altor subunitati ale bancii

Soldul contului reprezinta cu valoarea la pret de inregistrare a bunurilor mobile si imobile provenite din executarea creantelor existente in patrimoniul bancii

Contul 393 „Provizioane pentru deprecierea stocurilor” tine evidenta provizioanelor pentru deprecierea stocurilor (valori din aur, mmetale si pietre pretioase, materiale, obiecte de inventar, alte stocuri). Este un cont de pasiv

Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:

-         6633 „Cheltuieli cu provizioanele pentru deprecierea stocurilor”, 6733 „Cheltuieli exceptionale privind provizioane pentru deprecieri” cu provizioanele constituite pentru deprecierea stocurilor

Se debiteza prin creditul urmatoarelor conturi:

-         7633 „Venituri exceptionale din provizioane pentru deprecieri” cu anularile sau diminuarile din provizioane constituite pentru deprecierea stocurilor

Soldul contului reprezinta provizioane constituite pentru deprecierea stocurilor

Exemple de contabilizare:

1. Se achizitioneaza formulare cu regim special in valoarea de 2000 000 lei, TVA 19% conform facturii

            %                                =                                 3566                           2 380 000       

       367 Alte stocuri                                       Alti creditori diversi                  2 000 000

   35326  TVA deductibila                                                                                 380 000

2. Se dau in consum formulare cu regim special in valoare de 1 000 000 lei, conform bonului de consum

            633                             =                                 367                             1 000 000

  Chelt privind alte stocuri                                     Alte stocuri


3. Se achizitioneaza valori din aur in valoare de 100 000 000 lei plata efectuandu-se prin contul la BNR

                        361                             =                                 111                  100 000 000

            Valori din aur,                                                 Cont curent la BNR

            metale si pitre pretioase                      

4. Inregistrarea unui plus de valori din aur in valoare de 2 000 000 lei, constatat la inventar

                        361                             =                                 74997

            Valori din aur,                                                 Alte venituri diverse

            metale si pitre pretioase                                   de exploatare

 Inregistrarea unui minus de materiale in valoare de 5 000 000 lei constatat la inventar

                        6497                           =                                 362                  5 000 000

            Alte cheltuieli diverse                                              Materiale

            de exploatare

6.      Se vand valori din aur in valoare de 100 000 000 lei, care se scot concomitent din gestiune la valoarea de 85 000 000 lei

101                             =                                 7099                           100 000 000

                      Casa                                                     Venituri diverse

                                                                                 De exploatare bancara

                        6099                           =                                 361                             85 000 000

            Cheltuieli diverse de                                        Venituri din aur, metale

            exploatare bancara                                          si pietre pretioase

7. Se achizitioneaza materiale de natura obiectelor de inventar in valoare de 2 000 000 lei, TVA 19% conform facturii

                        %                                =                                 3566                           2 380 000

363                                                                                                            Alti creditori diversi                      2 000 000

Materiale de natura

obiectelor de inventar

      35326                                                                                                           380 000     

TVA deductibil           

8. Se dau in consum materiale de natura obiectelor de inventar in valoare de 1 000 000 lei conform bonului de consum

                        632                             =                                 363                             1 000 000

   Cheltuieli privind materialele                          Materiale de natura

 de natura obiectelor de inventar                                  obiectelor de inventar

9. Se inregistreaza adjudecarea unui imobil in valoare de 200 000 000 provenit din executarea creantelor bancii

                        368                             =                                 767                             200 000 000

            Alte bunuri diverse                               Venituri din recuperari

                                                                       de creante amortizate

10. Vanzarea prin licitatie a imobilului adjudecat prin executarea creantelor bancii

                        3556                           =                                 %                                239 900 000

            Alti debitori diversi                                                  7495                               210 000 000

                                                                       Venituri privind bunurile

                                                                       mobile si imobile din executarea                                  

                                                                            creantelor

                                                                                         35327                                29 900 000

                                                                                  TVA colectata

11. Scoaterea din gestiune a imobilului vandut

                        6497                           =                                 368                             200 000 000

            Alte cheltuieli diverse                                       Alte bunuri diverse

            de exploatare

5.7.              CONTURI DE REGULARIZARE

5.7.1.        Conturi privind valori la incasare

Cecurile, efectele de comert si alte valori primite la incasare se inregistreaza in conturi distincte „Valori primite la incasare” in functie de modul de decontarea acestora si de parcursul circuitului bancar (plata imediata prin creditarea contului beneficiarului sau plata amanata in asteptarea incasarii)

Contul 3712 „Valori primite la incasare” tine evidenta cecurilor, efectelor de comert si a altor valori primite la incasare. Este un cont de activ

Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:

-         2511 „Conturi curente” cu cecurile si alte valori primite la incasare, pentru care creditarea conturilor clientelei se face imediat

-         367 „Alte stocuri si asimilate” cu retragerile de numerar la ghiseele automate de banca, de catre clientul unei alte banci

-         3716 „Conturi indisponibile privind valori la incasare” cu cecurile, efectele de comert si alte valori  primite la incasare, in asteptarea incasarii lor, pentru care creditarea conturilor clientelei se face dupa incasarea acestora

Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:

-         111 „Cont curent la BNR” cu cecurile, efectele de comert si alte valori incasate prin Casa de compensatie; receptia fondurilor primite prin Casa de compensatie reprezentand sumele retrase in numerar la ghiseele automate de banca de catre clientul unei alte banci

-         341 „Decontari intrabacare” cu cecurile, efectele de comert si alte valori primite la incasare, platite clientelei si recuperate de la clientii altor subunitati ale bancii

-         3716 „Conturi indisponibile privind valori la incasare” cu sumele reprezentand cecuri, efecte de comert, si alte valori refuzate la incasare prin Casa de compensatie

-         1611, 2611 „Valori de recuperat” cu sumele reprezentand cecuri, efecte de comert, si alte valori refuzate la plata prin Casa de compensatie, inregistrate provizoriu in acest cont pana la recuperarea acestora de la clientela sau de la alte banci

-          2511 „Conturi curente” cu sumele reprezentand cecuri, efecte de comert, si alte valori refuzate la plata prin Casa de compensatie, precum si comisioanele incasate aferente operatiunilor cu carti de plata

Soldul contului reprezinta cecuri, efecte de comert, si alte valori primite la incasare si neincasate.

Contul 3716 „Conturi indisponibile privind valori la incasare” inregistreaza in contrapartida valorilor primite la incasare. Este un cont de pasiv

Se crediteaza prin debitul contului 3712 „Valori primite la incasare” cu  cecurile, efectele de comert si alte valori remise spre incasare si pentru care creditarea conturilor clientelei se facedupa incasarea acestora

  Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:

-         2511 „Conturi curente” cu cecurile si alte valori incasate prin Casa de compensatie

-         341 „Decontari intrabacare” cu cecurile, efectele de comert si alte valori incasate prin Casa de compensatie pentru clientela de la alte subunitati ale bancii

-         3712 „Valori primite la incasare” cu  cecurile, efectele de comert si alte valori refuzate la plata prin Casa de compensatie

Soldul contului reprezinta valoarea cecurilor, efectelor de comert si a altor valori remise spre incasare si neincasate.

5.7.2.        Conturi de ajustare

Din grupa conturilor de regularizare face parte contul 372 „Conturi de ajustare”, dezvoltat astfel:

-         conturile 3721 „Pozitie de schimb” si 3722 „Contravaloarea pozitiei de schimb” sunt conturi de legatura intre ontabilitatea in devize si contabilitatea in lei, utilizate pentru restabilirea echilibrului dintre active si pasive, prin inregistrarea in contul de rezultate a castigurilor sau pierderilor aferente evaluarii operatiunilor in devize din bilant.

-         contul 3723 „Conturi de ajustare in devize” este contrapartida rezultatului din evaluarea angajamentelor privind operatiunile de schimb, la vedere si latermen, in davize (conturile 931, 933)

-         contul 3729 „Conturi de ajustare privind alte elemente in afara bilantului” este contrapartida rezultatului provenind din evaluarea operatiunilor privind angajamentele cu titluri (grupa 92)

Contul 3721 „Pozitie de schimb” este un cont bifunctional

Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:

-         101 „Casa” cu devizele cumparate, comisioanele percepute; alte sume incasate in devize reprezentand creante

-         121 „Conturi de corespondent la banci (nostro)”, 122 „Conturi de corespondent ale bancilor (loro)” cu devize cumparate, scont, dobanzi si comisioane percepute; dividente in devize incasate, aferente titlurilor in devize cu venit variabil; sume incasate in devize reprezentand diferente favorabile aferente titlurilor in devize; alte sume in devize incasate reprezentand creante

-          2511 „Conturi curente” cu devize cumparate, scont, dobanzi si comisioane percepute alte sume in devize incasate reprezentand creante

-         109 „Alte valori” cu valoarea cecurilor de calatorie in devize cumparate

-         508 „Actionari sau asociati” cu capitalul social subscris de actionari sau asociati in devize

-         3556 „Alti debitori diversi” cu sumele cuvenite de la diversi debitori in devize

-         conturile de „Creante atasate” cu creante din dobanzi in devize calculate si neajunse la scadenta

-         conturile de „Creante indoielnice” sumele de incasat in devize reprezentand creante si dobanzi indoielnice, precum si creantele atasate acestora reactivata, trecute anterior la pierderi

  Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:

-         101 „Casa” cu devizele vandute, comisioanele percepute; alte sume incasate in devize reprezentand datorii

-         1621 „Alte sume datorate” cu valoarea cecurilor de calatorie in devize vandute

-         121 „Conturi de corespondent la banci (nostro)”, 122 „Conturi de corespondent ale bancilor (loro)”, 2511 „Conturi curente” cu devize vandute, comisioane percepute; sume platite in devize reprezentand cheltuieli de achizitie si de cesiune aferente titlurilor, in devize; alte sume platite in devize reprezentand datorii

-         3536 „Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate”, 3538 „Fonduri speciale-taxe si varsaminte asimilate” cu sumele reprezentand valoarea altor impozite, taxe si varsaminte asimilate, datoarte bugetului  statului si altor organisme publice

-         3511 „Personal-remuneratii datorate”, 3519 „Alte datorii si creante in legatura cu personalul” cu salariile si alte drepturi cuvenite personalului in devize

-         conturile de „Datorii atasate” datorii din dobanzi in devize calculate si neajunse la scadenta

-         3741 „Prime de emisiune privind titlurile cu venit fix”, 3742 „Prime de rambursare privind titlurile cu venit fix” cu valoarea primelor de emisiune si/sau de rambursare in devize, repartizate pe cheltuieli in perioadele sau exercitiile urmatoare

-         3566 „Alti creditori diversi” cu sumele in devize datoarte creditorilor diversi

-         conturile de „Creante indoielnice” cu creante si dobanzi indoielnice, precum si creantele atasate acestora in devize, trecute la pierderi

-         411 „Parti in societatile comerciale legate”, 412 „Titluri de participare”, 413 „Titluri ale activitatii de portofoliu”cu diferentele nefavorabile in devize rezultate intre pretul  de vanzare al titlurilor reprezentand parti in cadrul societatilor comerciale legate, al tilturilor de participare si titlurilor activitatii de portofoliu si pretul de inregistrare a acestora

Soldul creditor reprezinta active nete in devize

Soldul debitor reprezinta datorii nete in devize

Contul 3722 „Contravaloarea pozitiei de schimb” este un cont bifunctional

Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:

-         101 „Casa” cu contravaloarea in lei reprezentand cumparari de devize si cecuri de calatorie in devize

-         111 „Cont curent la BNR”, 21 „Conturi de corespondent la banci (nostro)”, 122 „Conturi de corespondent ale bancilor (loro)”, cu contravaloarea in lei reprezentand cumparari de devize in nume propriu

-         2511 „Conturi curente” cu contravaloarea in lei a devizelor cumparate si a cecurilor de calatorie in devize cumparate de la clientela-         501 „Capital social” cu contravaloarea in lei a capitalului social in devize subscris de actionari sau asociati

-         conturile de „Venituri din dobanzi” cu contravaloare in lei a creditelor din dobanzi in devize, calculate si neajunse la scadenta, precum si a altor venituri din operatiuni in devize

-         7061 „ Venituri din opertiunile de schimb si arbitraj” cu contravaloare in lei reprezentand diferente favorabile rezultate din evaluarea soldului contului „Pozitie de schimb” trecute la venituri

-         7099 „Venituri diverse din exploatare bancara” cu contravaloare in lei a veniturilor diverse de exploatare bancara in devize

-         3723 „Conturi de ajustare in devize” cu diferentele nefavorabile rezultate din reevaluarea devizelor privind operatiunile de schimb la vedere si la termen din afara bilantului, intre data incheierii contractului si data realizarii tranzactiei

-         conturi de „Venituri din comisioane” cu contravaloarea in lei a comisioanelor incasate in devize

-         70711 „Venituri din angajamente de finantare in favoarea altor banci”, 70712 „Venituri din angajamente de finantare in favoarea clientelei” cu contravaloarea in lei a comisioanelor in devize privind angajamentele de finantare date

-         70721 „Venituri din angajamente de garantie in favoarea altor banci”, 70722 „Venituri din angajamente de garantie in favoarea clientelei” cu contravaloarea in lei a comisioanelor in devize privind angajamentele de garantie date

-         7495 „Venituri privind bunuri mobile si imobile din executarea creantelor” cu contravaloarea in lei a bunurilor mobile si imobile provenite din executarea creantelor bancii vandute in devize

-         7461 „Venituri din cesiunea imobilizarilor necorporale si corporale”, 7462 „Venituri din cesiunea imobilizarilor financiare” cu contravaloarea in lei a veniturilor  in devize din vanzarea imobilizarilor necorporale, corporale si financiare

Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:

-         111 „Cont curent la BNR”, 121 „Conturi de corespondent la banci (nostro)”, 122 „Conturi de corespondent ale bancilor (loro)”, cu contravaloarea in lei reprezentand vanzari de devize in nume propriu

-         2511 „Conturi curente” cu contravaloarea in lei a devizelor  si a cecurilor de calatorie in devize vandute clientilor; contravaloarea in lei a valorilor in devize primite in pensiune simpla si in pensiune livrata si restituite, in contrapartida creditelor in lei rambursate de clientela; contravaloarea in lei a valorilor in devize date in pensiune clientelei, in contrapartida imprumuturilor in lei primite de la aceasta

-         3723 „Conturi de ajustare in devize” cu diferentele favorabile rezultate din reevaluarea devizelor privind operatiunile de schimb la vedere si la termen din afara bilantului, intre data incheierii contractului si data realizarii tranzactiei

-         conturile de „Cheltuieli cu dobanzile” cu contravaloare in lei a datoriilor din dobanzi in devize, calculate si neajunse la scadenta,

-         6061 „ Pierderi din opertiunile de schimb si arbitraj” cu contravaloare in lei reprezentand diferente nefavorabile rezultate din evaluarea soldului contului „Pozitie de schimb” trecute la cheltuieli; cu contravaloare in lei reprezentand diferente nefavorabile rezultate din evluare devizelor privind operatiunile de schimb la vedere si la termen (operatiuni speculative) din afara bilantului, intre data incheierii contractului si data tranzactiei

-         6081 „Cheltuieli cu mijloacel de plata” cu contravaloare in lei a cheltuielior in devize privind mijloacele de plata

-         conturile de imobilizari necorporale si corporale in curs, a imobilizarilor necorporale si corporale, achizitionate in devize de la terti

-         conturile de stocuri cu contravaloare in lei a metalelor, valorilor din aur si pietre pretioase, materialelor, obiectelor de inventar si a altor stocuri achizitionate in devize de la terti

-         60336 „Pierderi din cesiune” cu contravaloare in lei a pierderilor rezultate din cesiunea titlurilor de plasament in devize

-         611 „Cheltuieli cu personalul”, 617 „Alte cheltuieli privind personalul” cu contravaloare in lei a remuneratiilor si a altor drepturi cuvenite personalului in devize

-         634 „Cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti” cu contravaloare in lei a lucrarilor si serviciilor executate de terti in devize

-         627 „Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate” cu contravaloare in lei a cheltuielilor cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate, in devize

-         6071 „Cheltuieli cu angajamentele de finantare” cu contravaloarea in lei a comisioanelor in devize aferente angajamentelor de finantare primite

-         conturile de „Cheltuieli cu comisioanele” cu contravaloarea in lei a comisioanelor in devize platite

-         60721 „Cheltuieli cu angajamentele de garantie primite de la alte banci”, 60722 „Cheltuieli cu angajamentele de garantie primite de la clientela” cu contravaloarea in lei a chltuielilor privind angajamentele de garantie primite in devize

-         6461 „Pierderi din cesiunea imobilizarilor necorporale si corporale”, 6462 „Pierderi din cesiunea imobilizarilor financiare” cu contravaloarea in lei a p;ierderilor in devize din vanzarea imobilizarilor necorporale, corporale si financiare

-         631 „Cheltuieli cu materialele”, 633 „Cheltuieli privind alte stocuri” cu contravaloarea in lei a maetrialelor nestocate aprovizionate de la furnizori, in devize

Soldul creditor reprezinta contravaloarea in lei a activelor nete in devize

Soldul debitor reprezinta contravaloarea in lei a datoriilor nete in devize

5.7.3.        Conturi de diferente

Contul 373 „Conturi de diferente” are 3 conturi sintetice de gradul II care au urmatorul continut:

-         3731 „Diferente privind devizele” inregistreaza diferentele legate de conversia in lei a operatiunilor in devize care beneficiaza de o garantie de schimb. Aceasta garantie de schimb poate fi acordata de catre stat, de o societate de asigurari, prin care se garanteaza riscul de schimb

-         3732 „Diferente din vanzarile de titluri cu posibilitate de rascumparare” – in cadrul  vanzarilor de titluri cu posibilitate de rascumparare, cand exista, la data inchiderii contbile, o mare probabilitate de exercitare a posibilitatii de rascumparare, banca cedanta neutralizeaza plusvaloarea cesiunii

-         3739 „Alte conturi de diferente” alte diferente de regularizat

7.4.    Cheltuieli de repartizat

             Cheltuielile de repartizat se refera la:

-         prime de emisiune privind titlurile cu venit fix

-         prime de rambursare privind titlurile cu venit fix

-         alte cheltuieli de repartizat

Inregistrarea in contbilitate se efectueaza cu ajutorul conturilor sintetice de gradul II din cadrul contului 374 „Cheltuieli de repartizat”

Contul 3741 „Prime de emisiune privind titlurile cu venit fix”  tine evidenta diferentelor dintre valoarea nominala si valoarea de emisiune a titlurilor cu venit fix

Contul 3742 „Prime de rambursare privind titlurile cu venit fix” tine evidenta diferentelor dintre valoarea de rambursare si valoarea nominala a titlurilor cu venit fix

Conturile 3741 „Prime de emisiune privind titlurile cu venit fix” si 3742 „Prime de rambursare privind titlurile cu venit fix” sunt conturi de activ

Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:

-         3251 „Obligatiuni” cu valoarea primei de emisiune si/sau de rambursare aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni

-         531 „Datorii subordonate la termen”, 532 „Datorii subordonate pe durata nedeterminata” cu valoarea primelor de emisiune si/sau de rambursare aferente imprumuturilor din emisiuni de titluri reprezentand datorii subordonate

Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:

-         - 6036 „Cheltuieli privind datorii constituite prin titluri” cu amortizarea primelor de emisiune si/sau de rambursare aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni si imprumuturilor din emisiuni de titluri reprezentand datorii subordonate; cu valoarea primelor de emisiune si/sau de rambursare neamortizate integral reprezentand datorii subordonate, rascumparate sau rambursate anticipat

-         3251 „Obligatiuni” cu valoarea primelor de emisiune si/sau de rambursare neamortizate aferente obligtiunilor pentru care s-a efectuat conversia in actiuni

-         531 „Datorii subordonate la termen”, 532 „Datorii subordonate pe durata nedeterminata” cu valoarea primelor de emisiune si/sau de rambursare aferente titlurilor emise de banca reprezentand datorii subordonate, pentru care s-a efectuat rambursarea in actiuni

Soldul contului reprezinta valoarea primelor de emisiune si/sau de rambursare neamortizate

Contul 3749 „Alte cheltuieli de repartizat” inregistreaza operatiunile privind:

-         cheltuieli cu achizitionarea imobilizarilor, atunci cand banca decide sa repartizeze aceste cheltuieli in perioadele sau exercitiile financiare viitoare

-         cheltuieli de emisiune aferente imprumuturilor obtinute pe baza titlurilor emise (cheltuieli de publicitate, imprimare a titlurilor sau pentru diversele documente informative si diverse comisioane platite intermediarilor)

-         comisioane si curtaje privind cumpararea si/sau vanzarea de titluri, platite o singura data si pentru care banca a decis sa repartizeze aceste cheltuieli in perioadele sau exercitiile financiare viitoare

5.7.4.        Cheltuieli si venituri in avans

Cheltuielile efectuate si veniturile realizate in perioada curenta, dar care privesc perioadele sau exercitiile urmatoare, se inregistreaza distinct in contabilitate prin folosirea conturilor de regularizare „Cheltuieli in avans” respectiv „Venituri in avans”.  In aceste conturi se inregistreaza, in principal urmatoarele cheltuieli sau venituri: dobanzi platite in avans, abonamente, chirii, polite de asigurare, cheltuieli privind reparatiile capitale neprevizibile, reparatiile curente, reviziile tehnice si alte cheltuieli, respectiv dobanzi incasate in avans, scont, agio, prime de emisiune, chirii, si alte venituri aferente perioadelor urmatoare.

Contul 375 „Cheltuieli in avans” inregistreaza cheltuielile anticipate sau efectuate in avans care urmeaza a se suporta esalonat pe cheltuieli, pe baza unui scadentar, in perioadele sau exercitiile financiare viitoare (cheltuieli privind reparatiile capitale neprevizibile, reparatiile curente, reviziile tehnice, abonamente, chirii, polite de asigurare, dobanzi inregistrate in avans) si care nu se regasesc in conturile de creante si datorii atasate. Este un cont de activ

Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:

-         101 „Casa”, 111 „Cont curent la BNR”, 121 „Conturi de corespondent la banci (nostro)”, 122 „Conturi de corespondent ale bancilor (loro)”, 2511 „Conturi curente” cu dobanzile si cheltuielile platite in avans

-         3566 „Alti creditori diversi” cu sumele aferente cheltuielilor privind reparatiile capitale neprevizibile, reparatiile curente, reviziile tehnice, abonamente, chirii, si alte cheltuieli inregistrate in avans

-         3211 „Titluri de piata interbancara”, 3221 „Titluri de creante negociabile” cu  dobanzile inregistrate in avans aferente imprumuturilor primite pe baza titlurilor emise de banca

Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:

-         6011 „Dobanzi la BNR”, 6015 „Dobanzi la valorile date in pensiune”, 6021 „Dobanzi la conturile de factoring”, 6026 „ Dobanzi la certificatele de depozit, carnetele si libretele de economii”, 6031 „Dobanzi la titlurile date in pensiune livrata”, 6036 „Cheltuieli privind datorii constituite prin titluri”, 634 „Cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti”, 635 „Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate”, 6497 „Alte cheltuieli diverse de exploatare” cu sumele repartizate in perioadele sau exercitiile urmatoare pe cheltuieli conform scadentarelor

-         3721 „Pozitie de schimb” cu dobanzile si alte cheltuieli in devize inregistrate in avans, repartizate pe cheltuieli in perioadele sau exercitiile urmatoare

Soldul contului reprezinta cheltuieli anticipate sau efectuate in avans, nerepartizate

Contul 376 „Venituri in avans” inregistreaza veniturile anticipate sau inregistrate in avans, scont, agio si comision de gestiune pentru operatiuni de factoring, dobanzi, chirii, prime de emisiune negative (valoarea de emisiune superioara valorii de rambursare) etc., care urmeaza a fi repartizate la venituri in perioadele viitoare si care nu se regasesc in conturile de creante si datorii atasate.  Este un cont de pasiv.

Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:

-         111 „Cont curent la BNR”, 121 „Conturi de corespondent la banci (nostro)”, 122 „Conturi de corespondent ale bancilor (loro)” cu dobanzi, sconturi, agio si comisioane de gestiune pentru operatiuni de factoring, precum si alte sume incasate in avans de la alte banci

-         2511 „Conturi curente”, 2521 „Conturi de factoring” cu dobanzi, sconturi, agio pentru operatiuni de factoring, precum si alte sume incasate in avans de la clientela

-         3031 „Titluri de plasament”, 3041 „Titluri de investitii” cu veniturile din dobanzi inregistrate in avans aferente creditelor acordate pe baza de titluri de piata interbancara

-         3556 „Alti debitori diversi” cu veniturile inregistrate in avans reprezenatnd prime de emisiune si/sau rambursare aferente imprumuturilor obtinute pe baza obliagtiunilor si a titlurilor emise reprezentand datorii subordonate, subscrise (in cazul in care valoarea de rambursare este mai mica decat valoarea de emisiune a titlurilor)

Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:

-         7011 „Dobanzi de la BNR” – 7015 „Dobanzi de la valorile primite in pensiune”, 7021 „Dobanzi de la creante comerciale si credite acordate clientelei”, 7022 „Dobanzi de la creditele acordate clientelei financiare”,7023 „Dobanzi la valorile primite in pensiune”, 7031 „Dobanzi de la titlurile primite in pensiune livrata”, 7036 „Venituri din datorii constituite prin titluri” cu sumele repartizate pe venituri in perioadele sau exercitiile urmatoare

-         3721 „Pozitie de schimb” cu dobanzi, sconturi, agio pentru operatiuni de factoring, si alte venituri in devize inregistrate in avans, repartizate pe venituri in perioadele sau exercitiile urmatoare

Soldul contului reprezinta venituri in avans, nerepartizate

7.   Cheltuieli de platit si venituri de primit

            Datoriile constatate de regula, la sfarsitul anului, reprezentand: dobanzi aferente titlurilor luate cu imprumut si operatiunilor in devize la termen; datorii fata de terti privind telecomunicatiile si energia electrica; comisioane pentru angajamente in afara bilantului, si care nu se regasesc in conturile de creante si datorii atasate, se inregistreaza intr-un cont distinct „Cheltuieli de platit”

            Creantele constatate de regula, la sfarsitul anului, reprezentand: dobanzi aferente titlurilor date cu imprumut si operatiunilor in devize la termen; comisioane pentru angajamente in afara bilantului, si care nu se regasesc in conturile de creante si datorii atasate, se inregistreaza intr-un cont distinct „Venituri de primit”.

            Contul 377 „Cheltuieli de platit” tine evidenta datoriilor aferente cheltuielilor efectuate si neajunse la scadenta constatate, de regula la sfarsitul anului (dobanzi privind operatiunile in  devize la termen, telefon, electricitate, comisioane pentru angajamente in afara bilantului) si care nu se regasesc in conturile de creante si datorii atasate. Este un cont de pasiv.

            Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:

-         6092 „Cota-parte privind operatiunile de exploatare bancara efectuate in comun”, 642 „Cota-parte privind operatiunile de exploatare nebancara efectuate in comun” cu sumele de platit coparticipantilor, conform contractelor, reprezentand cheltuielile aferente bancii din operatiuni de exploatare bancara si nebancara efectuate in comun

-         6093 „Venituri retrocedate privind operatiunile de exploatare bancara efectuate in comun”, 641 „Venituri retrocedate privind operatiunile de exploatare nebancara efectuate in comun”, cu sumele de platit coparticipantilor, conform contractelor, reprezentand venituri retrocedate de banca din operatiuni de exploatare bancara si nebancara efectuate in comun

-         651 „Cheltuieli cu amortizarile imobilizarilor necorporale”, 652 „Cheltuieli cu amortizarile imobilizarilor corporale” cu cheltuielile de platit cu amortizarea imobilizarilor necorporale si corporale, rezultate din operatiuni de exploatare bancara si nebancara efectuate in comun

-         6017, 6027 „Alte cheltuieli cu dobanzile”, 6037 „Cheltuieli diverse privind operatiunile cu titluri” cu datoriile din dobanzi calculate si neajunse la scadenta si alte sume datorate privind operatiuni cu titluri si operatiuni de schimb la termen de acoperire.

-         6069 „Comisioane”  cu comisioanele de platit pentru operatiuni de schimb si arbitraj

-         634 „Cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti” cu sumele datorate pentru lucrarile si serviciile executate de terti

-         3721 „Pozitie de schimb” cu datoriile aferente cheltuielilor de platit in devize

-         6071 „Cheltuieli cu angajamentele de finantare”, 6072 „Cheltuieli cu angajamentele de garantie”, 6077 „Cheltuieli cu alte angajamente primite” cu cheltuielile de platit pentru aceste tipuri de angajamente

Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:

-         - 111 „Cont curent la BNR”, 121 „Conturi de corespondent la banci (nostro)”, 122 „Conturi de corespondent ale bancilor (loro)”, 2511 „Conturi curente” cu dobanzile privind operatiuni cu titluri si operatiuni la termen precum si alte sume datorate, platite; cu sumele  platite coparticipantilor, conform contractelor, reprezentand veniturile retrocedate de banca din operatiuni de exploatare bancara si nebancara efectuate in comun; cu sumele  platite coparticipantilor reprezentand cheltuielile afernte bancii din operatiuni de exploatare bancara si nebancara efectuate in comun

-         3722 „Contravaloarea pozitiei de schimb” cu contravaloarea in lei a dobanzilor platite, in devize, privind operatiunile la termen

Soldul contului reprezinta datorii aferente cheltuielilor de paltit

Contul 378 „Venituri de primit” tine evidenta creantelor din venituri de primit, constatate de regula, la sfarsitul anului (dobanzi privind operatiunile in devize la termen, comisioane pentru angajamente in afara bilantului) si care nu se regasesc i conturile de creante si adtorii atasate. Este un cont de activ.

Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:

-         7017, 7027 „Alte venituri din dobanzi”, 7037 „Venituri diverse din operatiunile cu titluri” cu creantele din dobanzi calculate si neajunse la scadenta si alte sume cuvenite privind operatiuni  cu titluri si operatiuni de schimb la termen de acoperire.

-         7019, 7029, 7039 „Comisioane” cu comisioanele de primit aferente operatiunilor de trezorerie si interbancare, operatiunilor cu clientela si cu titluri;

-         7069 „Comisioane” cu comisioanele de primit pentru operatiunile de schimb si arbitraj;

-         3721 „Pozitie de schimb” cu creantele reprezentand venituri de primit in devize;

-         707 „Venituri din operatiunile in afara bilantului” cu veniturile de primit privind angajamente de finantare, de garantie si alte angajamente date;

-         7093 „Cheltuielirefacute privind operatiunile de exploatare bancara efectuare in comun”, 741 „Cheltuieli refacute” cu veniturile de primit aferente cheltuielilor refacute grupului, precum si cele aferente cheltuielilor refacute coparticipantilor, conform contractelor, privind operatiunile de exploatare bancara si nebancara efectuate in comun;

-         7092 „Cota-parte privind operatiunile de exploatare bancara efectuate in comun”, 742 „Cota-parte privind operatiunile de exploatare nebancare efectuate in comun” cu veniturile de primit de la coparticipanti, conform contractelor, privind operatiunile de exploatare bancara si nebancara efectuate in comun;

-         4611 „Amortizarea imobilizarilor necorporale”, 4612 „Amortizarea imobilizarilor corporale”, 4621 „Amortizarea imobilizarilor necorporale”, 4622 „Amortizarea imobilizarilor corporale” cu veniturile de primit reprezentand amortizarea legala a imobilizarilor necorporale si corporale ale bancii folosite in cadrul operatiunilor de exploatare bancara si nebancara efectuate in comun.

Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:

-         111 „Cont curent la Banca Nationala a Romaniei”, 121 „Conturi de corespondent la banci (nostro)”, 122 „Conturi de corespondent ale bancilor (loro)”, 2511 „Conturi curente” cu dobanzile si alte sume privind operatiuni cu titluri si operatiuni la termen, incasate; cu sumele incasate de la societatile grupului aferente cheltuielilor refacute, precum si cele incasate de la coparticipanti aferente cheltuielilor refacute acestora privind operatiunile de exploatare bancara si nebancara efectuate in comun; cu sumele incasate de la coparticipanti, reprezentand venituri din operatiunile de exploatare bancara si nebancara efectuate in comun;

-         3722 „Contravaloarea pozitiei de schimb” cu contravaloarea in lei a dobanzilor incasate, in devize, privind operatiunile la termen;

-         3812 „Dobanzi restante”, 3822 „Dobanzi indoielnice” cu dobanzile si alte venituri de primit, trecute la creante restante sau indoielnice.

Soldul contului reprezinta creante aferente veniturilor de primit.

5.8.CONTABILITATEA CREANTELOR RESTANTE SI INDOIELNICE

Dobanzile de primit (calculate si neajunse la scadenta) corespunzatoare creantelor constituite prin titluri si creantelor asupra debitelor, aferente exercitiului in curs, se calculeaza de la data punerii la dispozitie a fondurilor, respectiv data inregistrarii debitelor si se inregistreaza in contabilitate lunar, sau la scadenta operatiunilor daca creantele si debitele in cauza au termen de restituire in cursul lunii, in conturile „Creante atasate” din cadrul grupelor de conturi, in contrapartida conturilor de venituri.

Dobanzile de platit (calculate si neajunse la scadenta) corespunzatoare datoriilor constituite prin titluri si creantelor asupra debitelor, aferente exercitiului in curs, se calculeaza de la data primirii fondurilor si se inregistreaza in contabilitate lunar, sau la scadenta operatiunilor daca fondurile aferente au termen de restituire in cursul lunii, in conturile „Datorii atasate” din cadrul grupelor de conturi, in contrapartida conturilor de cheltuieli.

Creantele din titluri si creantele asupra debitelor, precum si dobanzile aferente, nerambursate la scadenta, respectiv neincasate la scadenta, se inregistreaza in conturile „Creante restante” si „Dobanzi restante”.

Creantele din titluri, creantele asupra debitelor, creantele restante, precum si dobanzile aferente, trecute in litigiu, se inregistreaza in conturile „Creamte restante” si „Dobanzi indoielnice”.

Contabilitatea se tine cu ajutorul conturilor din grupa 38 Creante restante si indoielnice, cu functia contabila de activ, cu urmatorul continut:

-         contul 3811 „Creante restante” inregistreaza valoarea titlurilor primite in pensiune livrata, a titlurilor de tranzactie, de plasament si investitii, precum si valoarea debitelor nerambursate la scadenta;

-         contul 3812 „Dobanzi restante” tine evidenta creantelor din dobanzi, precum si alte venituri de primit, neincasate la scadenta;

-         contul 3817 „Creante atasate” tine evidenta creantelor din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta, aferente creantelor si/sau dobanzilor restante;

-         contul 3821 „Creante indoielnice” evidentiaza valoarea titlurilor primite in pensiune livrata, a titlurilor de tranzactie, de plasament si investitii, precum si valoarea debitelor, trecute in litigiu;

-         contul 3822 „Dobanzi indoielnice” inregistreaza creantele din dobanzi, precum si alte venituri de primit, trecute in litigiu;

-         contul 3827 „Creante atasate” inregistreaza creantele din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta, aferente creantelor si/sau dobanzilor indoielnice.

Pentru inregistrarea provizioanelor pentru creante restante si indoielnice din operatiuni cu titluri si operatiuni diverse se utilizeaza contul 399 „Provizioane pentru creante restante si indoielnice”, cont de pasiv.

Teste grila:

 1. Care din urmatoarele inregistrari sunt crecte:
  1. inregistrarea salariilor datoare personalului (3511=111)
  2. plata salariului  in contul curent al unui salariat al bancii (3511=2511)
  3. retinerea impozitului pe salarii (611=3533)
  4. inregistrarea contributiei bancii la fondul de somaj (6122=35221)
  5. nici o inregistrare nu este corecta

Raspuns corect (b,d).

 1. Care din urmatoarele afirmatii este corecta:
  1. la intrarea in patrimoniu stocurile procurate cu titlu oneros sunt inregistrate la cost de productie
  2. la iesirea din patrimoniu stocuriel se inregistreaza la pretul de vanzare
  3. la iesirea din patrimoniu stocurile se inregistreaza la o valoare negociata
  4. la intrarea in patrimoniu stocurile procurate cu titlu oneros sunt inregistrate la cost de achizitie
  5. la intrarea in patrimoniu stocurile din productie proprie sunt inregistrate la cost de productie

Raspuns corect (d,e).

 1. Ce semnificatie are inregistrarea contabila si la care din unitatile bancii se intalneste:    

341      =          %   

 conturi din clasa 6

a.       la sucursala reprezinta transferarea soldurilor conturilor de cheltuieli

b.      la centrala reprezinta primirea soldurilor conturilor de cheltuieli

c.       la centrala reprezinta transferarea soldurilor conturilor de cheltuieli

d.      la sucursala reprezinta primirea soldurilor conturilor de cheltuieli

e.       nici o varianta nu este corect

Raspuns corect (a).

4. In categoria stocurilor societatii bancare pot fi cuprinse:

a.       imprimate cu regim special

b.      sumele de bani din casierie

c.       numerarul aflat in aparatele ATM

d.      bunuri imobile provenite din executarea creantelor bancii

e.       nici un raspuns nu este corect

Raspuns corect (a,c,d).

5. Cum se inregistreaza obtinerea unu imobil prin adjudecarea unei creante a bancii:

a.       368=111

b.      368=101

c.       368=767

d.      368=2517

e.       nici o varianta nu este corecta

Raspuns corect (c).

6. Cum se inregistreaza vanzarea unu imobil obtinut prin adjudecarea unei creante, incasarea efectuandu-se ulterior:

a.       368=767

b.     3566=368

c.      101=368

d.     111=368

e.      nici o varianta nu este corecta

Raspuns corect (e).

7. Cum se inregistreaza ajutoarele materiale datorate personalului suportate din bugetul asigurarilor sociale:

a.       611=3512

b.      3512=611

c.       3511=3512

d.      35211=3512

e.       nici o varianta nu este corecta

Raspuns corect (d).

8. Cum se inregistreaza sumele retrase de la aparatele ATM ale bancii de catre posesorii de carduri de plata emise de alte banci:

a.       101=367

b.      367=101

c.       3712=367

d.      3712=101

e.       nici o varianta nu este corecta

Raspuns corect (c).

9. Cum se inregistreaza impozitul pe salarii datorat de societatea bancara bugetului de stat:

a.       611=3533

b.      3533=611

c.       3533=101

d.      3533=111

e.       nici o varianta nu este corecta

Raspuns corect (e).

10.  Provizioanele pentru deprecierea stocurilor se constituie:

a.       cu ocazia cumpararii de noi stocuri

b.      cu ocazia vanzarii stocurilor depreciate

c.       cu ocazia inventarierii

d.      cu ocazia controlului BNR

e.       nici un raspuns nu este corect 

Raspuns corect (c).

 

                                                                                                                          

                                                                                                             


loading...DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 970
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2018 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site