Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE
loading...


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Contabilitate – teste grila

Contabilitate

+ Font mai mare | - Font mai mic


DOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
Datorii ale unitatii in legatura cu drepturile banesti cuvenite personalului
Evaluarea stocurilor
Contabilitatea cheltuielilor cu impozitele, taxele si varsamintele asimilate
Contributia personalului la bugetul asigurarilor pentru somaj
DELIMITARI SI FUNDAMENTARI TEORETICE PRIVIND CONTABILITATEA DE GESTIUNE SI CALCULATIA COSTURILOR
Conceptualizarea contabilitatii financiare
Lucrare de licenta CONTABILITATEA OPERATIUNILOR DE LEASING FINANCIAR LA LOCATAR
Metoda contabilitatii
Balanta de verificare
Contul de rezultate

TERMENI importanti pentru acest document

teste de grila contabilitate : : teste contabilitate : teste contabilitate anul I : contabilitate teste :

Contabilitate – teste grila

    1.    Una dintre trasaturile de mai jos nu poate fi atribuita contului. Care este aceasta?

a.

contul reprezinta un model de evidenta si calcul in expresie valorica

b.

contul reprezinta un model de individualizare si grupare a situatiei si miscarii elementelor patrimoniale

c.

contul reprezinta un model de inregistrare cronologica a evolutiei patrimoniului

d.

contul realizeaza dubla reprezentare a patrimoniului

e.

contul reprezinta un model de sistematizare a existentelor si modificarilor de sens contrar

ANS:  D

           2.  In procesul muncii practice de contabilitate balanta de verificare indeplineste mai multe functii. Una dintre functiile de mai jos nu poate fi atribuita balantei de verificare. Care este aceasta?

a.

functia de verificare a exactitatii inregistrarilor efectuate in conturi

b.

functia de realizare a concordantei dintre conturile sintetice si cele analitice

c.

functia de  legatura intre cont si bilant

d.

functia de gruparea si centralizare a datelor inregistrate in conturi

e.

functia de realizare a  dublei reprezentari a patrimoniului.

ANS:  E

           3.  Pentru a fi utile in raport cu cerintele utilizatorilor, cadrul conceptual al IASB stabileste caracteristicile calitative pe care trebuie sa le indeplineasca informatiile contabile. Care dintre acestea sunt corecte?

a.

inteligibilitatea, relevanta, oportunitatea, exhaustivitatea

b.

credibilitatea, raportul cost-beneficiu, comparabilitatea, relevanta

c.

inteligibilitatea, relevanta, credibilitatea, comparabilitatea

d.

pertinenta, raportul cost-beneficiu, oportunitatea, comparabilitatea

e.

relevanta, credibilitatea, inteligibilitatea, oportunitatea

ANS:  C

           4.  In sistemul contabil romanesc  actioneaza si principii contabile de sorginte anglo-saxona. Unul din enunturile de mai jos contine un astfel de principiu. Care este acesta?

a.

principiul prudentei; principiul permanentei metodelor

b.

principiul independentei exercitiului; principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv

c.

principiul necompensarii; principiul continuitatii activitatii

d.

principiul intangibilitatii bilantului de deschidere; pricipiul conectarii cheltuielilor la venituri

e.

principiul imaginii fidele, principiul costului istoric

ANS:  B

           5.  Dispuneti de urmatoarele date din bilant: cheltuieli de constituire 3.071 u.m.; amenajari de terenuri 5.234 u.m.; imobilizari necorporale 2.711 u.m.; impozit pe salarii 2.628 u.m.; imprumuturi bancare pe termen lung si mediu 5.999 u.m.; furnizori-debitori 2.347 u.m; produse finite 3.627 u.m; casa in lei 1.784 u.m.; creditori diversi 8.361 u.m.; ambalaje 2.401 u.m.; contributia la asigurari sociale 3.047 u.m.

Care este valoarea activului circulant si valoarea datoriilor?

a.

13.230 u.m. si 16.988 u.m.

b.

  7.812 u.m. si 11.674 u.m.

c.

10.159 u.m. si 20.035 u.m.

d.

  8.375 u.m. si 22.382 u.m.

e.

13.230 u.m. si 11.674 u.m.

ANS:  C

            6.         Formulele contabile de stornare se utilizeaza intr-una din urmatoarele situatii:

a.

pentru inregistrarea operatiilor economice sau financiare care au loc in mod  obisnuit

b.

pentru inregistrarea operatiilor care au cea mai mare frecventa in practica de contabilitate

c.

pentru corectarea altor formule contabile efectuate anterior gresit

d.

pentru inregistrarea operatiilor cu o frecventa redusa

e.

pentru inregistrarea operatiilor ce nu au caracter repetitiv

ANS:  C

           7.           In scopul realizarii obiectivului sau, metoda contabilitatii foloseste o serie de procedee. Care dintre urmatoarele grupe de procedee sunt utilizate si de alte discipline economice?

a.

documentatia, evaluarea, calculatia, inventarierea

b.

documentatia, observatia, rationamentul, balanta de verificare

c.

bilantul, contul, analiza, evaluarea

d.

contul, analiza, sinteza, calculatia

e.

bilantul, observatia, sinteza, evaluarea

ANS:  A

           8.           In structura activelor circulante nu se includ:

a.

stocurile

b.

creantele

c.

investitiile financiare pe termen scurt

d.

casa si conturile la banci

e.

cheltuielile in avans

ANS:  E

           9.           Potrivit Cadrului Conceptual al IASB, bilantul este documentul care realizeaza descrierea pozitiei financiare a intreprinderii in raporturile cu mediul extern. Ecuatia utilizata pentru a dezvalui pozitia financiara este:

a.

capital propriu = activ - datorii

b.

activ = pasiv

c.

trezoreria neta = incasari – plati

d.

capital propriu – pasiv = activ

e.

mijloace economice = surse de finantare

ANS:  A

           10.         Patrimoniul, ca obiect de studiu al contabilitatii, reprezinta:

a.

totalitatea drepturilor cu valoare economica, apartinind unei persoane fizice sau juridice

b.

totalitatea obligatiilor cu valoare economica, apartinand unei persoane fizice sau juridice

c.

totalitatea drepturilor si obligatiilor cu valoare economica, apartinand unei persoane  juridice

d.

totalitatea bunurilor cu valoare economica pe care le gestioneaza un agent economic

e.

totalitatea drepturilor si obligatiilor cu valoare economica, apartinand unei persoane fizice sau juridice, precum si bunurile economice la care acestea se refera

ANS:  E

           11.         Se cunosc urmatoarele solduri ale conturilor: 401 Furnizori 1.769 lei; 101 Capital social 1.734 lei; 161 Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni 2.738 lei; 419 Clienti-creditori 2.812 lei; 456 Decontari cu asociatii privind capitalul (sold debitor) 3.745 lei; 5311 Casa in lei 2.682 lei; 105 Rezerve din reevaluare 1.930 lei;  461 Debitori diversi 3.172 lei; 121 Profit si pierdere (sold debitor) 1.493 lei; 411 Clienti 3.962 lei.

Care este valoarea creantelor si a capitalului propriu?

a.

   7.707 lei si 5.157 lei

b.

10.879 lei  si 2.171 lei

c.

  7.797 lei  si 3.664 lei

d.

10.879 lei  si 5157 lei

e.

  7.707 lei  si 2.171 lei

ANS:  B

                        

           12.         Acreditivele reprezinta:

a.

lichiditati pastrate la banca in contul curent, la dispozitia unui furnizor, din care urmeaza a se efectua plati catre acesta, pe masura livrarii bunurilor, prestarii serviciilor, executarii lucrarilor

b.

disponibilitati banesti in lei si in devize aflate in conturile bancare ale inreprinderii

c.

lichiditati pastrate la banca intr-un cont distinct, la dispozitia unui furnizor, din care urmeaza a se efectua plati catre acesta, pe masura livrarii bunurilor, prestarii serviciilor, executarii lucrarilor

d.

sume virate la banci, puse la dispozitia tertilor, pentru efectuarea unor plati in numele intreprinderii

e.

sume de bani achitate in cursul exercitiului curent, dar care se refera la servicii ce vor fi primite in cursul exercitiului urmator

ANS:  C

           13.         Una din categoriile de mai jos nu intra in structura capitalurilor proprii, conform normelor contabile romanesti. Care este aceasta?

a.

capital si rezerve

b.

subventii pentru investitii

c.

rezerve din reevaluare

d.

rezerve

e.

rezultatul exercitiului

ANS:  B

           14.         Potrivit Cadrului conceptual al IASB, bazele de evaluare folosite pentru intocmirea situatiilor financiare sunt:

a.

costul istoric, costul curent, valoarea actualizata; valoarea de aport

b.

costul istoric, costul curent, valoarea realizabila, valoarea actualizata

c.

costul istoric, costul curent, valoarea realizabila; valoarea neta contabila

d.

costul istoric, valoarea realizabila, valoarea actualizata; valoarea amortizabila

e.

costul curent, valoarea realizabila, valoarea actualizata, valoarea justa

ANS:  B

           15.         Capitalul propriu nu cuprinde:

a.

provizioanele pentru riscuri si cheltuieli

b.

capitalul social

c.

rezervele

d.

rezervele din reevaluare

e.

rezultatul reportat

ANS:  A

           16.         In categoria stocurilor nu se includ:

a.

materiile prime  

b.

materialele consumabile

c.

acreditivele

d.

produsele finite

e.

avansurile pentru cumparari de stocuri

ANS:  C

           17.         Conform principiului prevalentei economicului asupra juridicului, informatiile prezentate in situatiile financiare trebuie:

a.

sa reflecte mai ales forma juridica a evenimentelor si a tranzactiilor

b.

sa aibe valori semnificative

c.

sa reflecte numai realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor

d.

sa puna in evidenta toate operatiile economice ale intreprinderii

e.

sa reflecte realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor, nu numai forma lor juridica

ANS:  E

           18.         Una dintre trasaturile de mai jos nu poate fi atribuita contului.  Care este aceasta?

a.

contul reprezinta un model de evidenta si calcul in expresie valorica

b.

contul este un model de sistematizare a existentelor si modificarilor de sens contrar

c.

contul este procedeul specific metodei contabilitatii cu ajutorul caruia se realizeaza dubla reprezentare a patrimoniului

d.

contul este un model de inregistrare cronologica a evolutiei patrimoniului

e.

contul reprezinta un model de individualizare si grupare a situatiei si miscarii elementelor patrimoniale

ANS:  C

           19.         Urmatoarea operatie are loc in cadrul unei intreprinderi: Aprovizionarea cu materii prime de la un furnizor.

Operatia produce modificari patrimoniale de tipul:

a.

A + x = P + x

b.

A - x  = P - x

c.

A = P + x - x

d.

A + x - x = P

e.

Nici un raspuns din cele de mai sus nu este corect

ANS:  A

           20.         Modalitatea de prezentare a unei operatii economice sau financiare prin incadrarea acesteia in debitul unui cont si in creditul altui cont, sub forma de egalitate valorica, poarta denumirea de:

a.

articol contabil

b.

inregistrare cronologica

c.

corespondenta conturilor

d.

formula contabila

e.

inregistrare sistematica

ANS:  D

           21.         Una din functiile de mai jos nu poate fi atribuita contabilitatii financiare. Care este aceasta?

a.

functia de inregistrare a tranzactiilor intreprinderii in scopul determinarii periodice a situatiei patrimoniului si a rezultatului obtinut

b.

functia de determinare a rezultatelor analitice pe produse sau activitati

c.

functia de furnizare a informatiilor necesare sintezelor macroeconomice

d.

functia de satisfacere a cerintelor informationale ale analizei financiare

e.

functia de comunicare financiara externa

ANS:  B

           22.         In structura disponibilitatilor nu se includ:

a.

conturile la banci

b.

casa

c.

acreditivele

d.

investitiile financiare pe termen scurt

e.

avansurile de trezorerie

ANS:  D

           23.         Creantele comerciale includ:

a.

creantele fata de clienti si efectele de primit

b.

creantele in cadrul grupului

c.

creantele din interese de participare

d.

alte creante

e.

creantele privind capitalul subscris si nevarsat

ANS:  A

           24.         Ciclul de exploatare al unei intreprinderi reprezinta:

a.

perioada de timp dintre achizitia materiilor prime care intra intr-un proces de productie si finalizarea sa in numerar sau sub forma unui instrument usor convertibil in numerar

b.

perioada de timp dintre achizitia materiilor prime si obtinerea produselor finite in vederea obtinerii unui instrument usor convertibil in numerar

c.

anul calendaristic

d.

perioada de timp dintre obtinerea produselor finite si vanzarea lor

e.

perioada de timp dintre vanzarea produselor finite si incasarea lor

ANS:  A

           25.         O informatie este semnificativa daca:

a.

are o valoare considerabila

b.

are o natura neobisnuita

c.

nu este neglijabila

d.

este probabil ca persoana care utilizeaza informatia sa actioneze in mod diferit in lipsa acesteia

e.

este relevanta

ANS:  D

           26.         Veniturile din exploatare nu cuprind:

a.

cifra de afaceri neta

b.

variatia stocurilor

c.

venituri din interese de participare

d.

productia imobilizata

e.

alte venituri din exploatare

ANS:  C

           27.         Veniturile extraordinare reprezinta:

a.

venituri care sunt generate de evenimente, tranzactii, operatii diferite de activitatile ordinare, obisnuite ale intreprinderii, pentru care se asteapta repetabilitatea lor

b.

venituri care sunt generate de evenimente, tranzactii, operatii diferite de activitatile ordinare, obisnuite ale intreprinderii, pentru care  nu se asteapta repetabilitatea lor

c.

venituri care sunt generate de evenimente, tranzactii, operatii identice  cu activitatile ordinare, obisnuite ale intreprinderii, pentru care  se asteapta repetabilitatea lor

d.

venituri care au un caracter frecvent si sunt de natura neobisnuita

e.

venituri care nu au un caracter frecvent si sunt de natura obisnuita

ANS:  B

           28.                                                                                Rezervele din reevaluare reprezinta plusuri create prin:                                                                            

a.

reevaluarea imobilizarilor necorporale si a celor financiare

b.

reevaluarea imobilizarilor corporale si a stocurilor

c.

reevaluarea imobilizarilor necorporale si a creantelor

d.

reevaluarea imobilizarilor corporale si a celor necorporale

e.

reevaluarea imobilizarilor corporale si a celor financiare

ANS:  E

           29.         In activitatea practica pot fi utilizate mai multe forme de prezentare a contului. Una dintre formele de mai jos nu poate fi atribuita contului. Care este aceasta?

a.

forma bilantiera a contului

b.

forma unilaterala a contului

c.

forma lista a contului

d.

forma sah a contului

e.

forma contului cu duble valori

ANS:  C

           30.         Imobilizarile corporale nu cuprind:

a.

terenuri si constructii

b.

instalatii tehnice si masini

c.

alte instalatii, utilaje si mobilier

d.

cheltuieli de dezvoltare

e.

avansuri si imobilizari corporale in curs

ANS:  D

           31.         Conform Cadrului conceptual al IASB, un activ reprezinta:

a.

o obligatie prezenta, provenita din evenimente trecute si care la decontare determina un flux de beneficii dinspre intreprindere spre mediul exterior

b.

interesul rezidual al actionarilor in activele unei intreprinderi dupa deducerea tuturor datoriilor sale

c.

o resursa controlata de intreprindere ca rezultat al unor evenimente trecute si de la care se asteapta sa genereze beneficii economice viitoare pentru intreprindere

d.

diminuari ale beneficiilor econimice inregistrate pe parcursul perioadei contabile, sub forma de iesiri sau scaderi ale valorii activelor sau cresteri ale datoriilor, care se concretizeaza in reduceri ale capitalurilor proprii, altele decat cele rezultate din distribuirea acestora catre actionari

e.

cresteri ale beneficiilor econimice inregistrate pe parcursul perioadei contabile, sub forma de intrari  sau cresteri ale valorii activelor sau descresteri ale datoriilor, care se concretizeaza in cresteri ale capitalurilor proprii, altele decat cele rezultate din contributii ale actionarilor

ANS:  C

           32.         Conform Cadrului conceptual al IASB, o datorie reprezinta:

a.

o obligatie prezenta, provenita din evenimente trecute si care la decontare determina un flux de beneficii dinspre intreprindere spre mediul exterior

b.

interesul rezidual al actionarilor in activele unei intreprinderi dupa deducerea tuturor datoriilor sale

c.

o resursa controlata de intreprindere ca rezultat al unor evenimente trecute si de la care se asteapta sa genereze beneficii economice viitoare pentru intreprindere

d.

diminuari ale beneficiilor econimice inregistrate pe parcursul perioadei contabile, sub forma de iesiri sau scaderi ale valorii activelor sau cresteri ale datoriilor, care se concretizeaza in reduceri ale capitalurilor proprii, altele decat cele rezultate din distribuirea acestora catre actionari

e.

cresteri ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile, sub forma de intrari  sau cresteri ale valorii activelor sau descresteri ale datoriilor, care se concretizeaza in cresteri ale capitalurilor proprii, altele decat cele rezultate din contributii ale actionarilor

ANS:  A

           33.         Conform Cadrului conceptual al IASB, veniturile reprezinta:

a.

o obligatie prezenta, provenita din evenimente trecute si care la decontare determina un flux de beneficii dinspre intreprindere spre mediul exterior

b.

interesul rezidual al actionarilor in activele unei intreprinderi dupa deducerea tuturor datoriilor sale

c.

o resursa controlata de intreprindere ca rezultat al unor evenimente trecute si de la care se asteapta sa genereze beneficii econimice viitoare pentru intreprindere

d.

diminuari ale beneficiilor econimice inregistrate pe parcursul perioadei contabile, sub forma de iesiri sau scaderi ale valorii activelor sau cresteri ale datoriilor, care se concretizeaza in reduceri ale capitalurilor proprii, altele decat cele rezultate din distribuirea acestora catre actionari

e.

cresteri ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile, sub forma de intrari  sau cresteri ale valorii activelor sau descresteri ale datoriilor, care se concretizeaza in cresteri ale capitalurilor proprii, altele decat cele rezultate din contributii ale actionarilor

ANS:  E

           34.         Obligatia intreprinderilor de a publica un singur set de situatii financiare, care sa satisfaca necesitatile informationale ale tuturor utilizatorilor, s-a constituit intr-un principiu, numit: 

a.

principiul intangibilitatii bilantului de deschidere

b.

pricipiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv

c.

principiul pragului de semnificatie

d.

principiul unicitatii bilantului

e.

principiul costului istoric

ANS:  D

           35.         Capitalul propriu reprezinta:

a.

interesul rezidual al actionarilor in pasivele unei intreprinderi dupa deducerea tuturor datoriilor acesteia

b.

interesul rezidual al actionarilor in activele unei intreprinderi dupa deducerea tuturor datoriilor acesteia

c.

interesul rezidual al actionarilor in activele unei intreprinderi inainte de deducerea tuturor datoriilor acesteia

d.

interesul rezidual al actionarilor in activele unei intreprinderi inainte si dupa deducerea tuturor datoriilor acesteia

e.

interesul rezidual al actionarilor in pasivele  unei intreprinderi inainte si dupa incasarea tuturor creantelor acesteia

ANS:  B

           36.         Ce semnifica inregistrarea contabila: 2133    = 456

a.

aportul la capitalul social a unui mijloc de transport

b.

restituirea catre asociati a unui mijloc de transport

c.

casarea unui mijloc de transport

d.

amortizarea unui mijloc de transport

e.

restituirea unui actionar a unui mijloc de transport

ANS:  A

           37.         Imobilizarile necorporale nu cuprind:

a.

cheltuielile de constituire

b.

cheltuielile de cercetare

c.

cheltuielile de dezvoltare

d.

concesiunile, brevetele, licentele, drepturile si valorile similare

e.

alte imobilizari necorporale

ANS:  B

           38.         Formula contabila de mai jos reprezinta:    5411 Acreditive in lei = 5121 Conturi la banci in lei   5.000 lei

a.

plata unui furnizor dintr-un acreditiv deschis in valoare de 5.000 lei

b.

reintegrarea sumei de 5.000 lei provenita dintr-un acreditiv neutilizat, in contul din care a provenit (contul de la banca)

c.

deschiderea unui acreditiv in valoare de 5.000 lei

d.

inchiderea unui acreditiv in valoare de 5.000 lei

e.

utilizarea unui acreditiv in valoare de 5.000 lei

ANS:  C

           39.         Unul din enunturile de mai jos nu reprezinta o functie a balantei de verificare. Care este acesta?

a.

functia de realizare a  concordantei dintre conturile analitice si cele sintetice

b.

functia de instrument de verificare, de control

c.

functia de legatura dintre conturile analitice si cele sintetice si dintre acestea din urma si bilant

d.

functia de verificare a exactitatii inregistrarilor efectuate in conturi

e.

functia de realizare a dublei reprezentari a patrimoniului

ANS:  E

          

40.      Cu ajutorul balantei de verificare nu se pot identifica:

a.

omisiunile de inregistrare

b.

erorile de intocmire a balantei de verificare

c.

erorile in stabilirea sumelor din formulele contabile compuse

d.

erorile de intocmire a conturilor pentru stabilirea soldurilor finale

e.

erorile de inregistrare in Cartea-mare

ANS:  A

           41.         Verificarea documentelor contabile din punct de vedere al formei nu se refera la:

a.

completarea tuturor elementelor cerute de document

b.

folosirea modelului de document corespunzator naturii operatiei consemnate

c.

respectarea  legalitatii operatiei consemnata in document

d.

existenta semnaturilor persoanelor responsabile de intocmirea documentelor

e.

existenta aceluiasi numar de ordine pe fiecare exemplar (in cazul documentelor intocmite in mai multe exemplare)

ANS:  C

           42.                                                      Notele explicative nu trebuie sa cuprinda:    

a.

informatii referitoare la salarii

b.

informatii referitoare la salariati

c.

prezentarea politicilor contabile utilizate

d.

informatii generale despre entitate

e.

informatii referitoare la conducerea entitatii       

ANS:  E

           43.     Unul din exemplele de mai jos nu constituie un exemplu de activitate de exploatare, conform IAS 7. Care este acesta?                                                                                                                                               

a.

plati privind impozitul pe profit  

b.

plati in numerar catre si in numele angajatilor

c.

incasari in numerar din vanzarea de bunuri sau servicii

d.

plati efectuate pentru achizitionarea de participatii

e.

incasari din contracte incheiate in scop de plasament

ANS:  D

           44.         Verificarea de fond a ducumentelor contabile nu vizeaza:

a.

legalitatea operatiei

b.

economicitatea operatiei

c.

relevanta operatiei

d.

necesitatea operatiei

e.

realitatea operatiei

ANS:  C

           45.         Un activ necorporal se prezinta in bilant:

a.

la cost de achizitie        

b.

la cost de productie

c.

la cost, mai putin ajustarile cumulative de valoare          

d.

la valoarea justa

e.

la valoarea de aport

ANS:  C

           46.         Unul din elementele de mai jos nu intra in structura capitalurilor proprii. Care este acesta?

a.

capital subscris varsat

b.

rezerve

c.

credite bancare pe termen lung

d.

prime de capital           

e.

rezerve din reevaluare

ANS:  C

           47.         In raport cu natura lor, cheltuielile care se efectueaza in cadrul unei intreprinderi pot fi grupate pe feluri de activitati, astfel :

a.

cheltuieli din activitatea financiara, de exploatare si bancara

b.

cheltuieli din activitatea extraordinara, ordinara si financiara

c.

cheltuieli din activitatea de exploatare, financiara si extraordinara

d.

cheltuieli din activitatea de exploatare, ordinara si financiara

e.

cheltuieli din activitatea extraordinara, ordinara si de finantare

ANS:  C

           48.         Contabilitatea veniturilor se tine pe feluri de venituri, dupa natura lor, si se grupeaza in:

a.

venituri din activitatea de exploatare, financiara, bancara

b.

venituri din activitatea de exploatare, financiara, bancara si de asigurari  

c.

venituri din activitatea extraordinara, ordinara, financiara           

d.

venituri din activitatea de exploatare, financiaraΈ extraordinara

e.

venituri din activitatea de exploatare, financiara si de finantare

ANS:  D

           49.         Reglementarile contabile romanesti  recunosc trei metode de amortizare, si anume:

a.

metoda amortizarii lineare , accelerate si a insumarii cifrelor

b.

metoda amortizarii lineare, regresive si accelerate

c.

metoda amortizarii lineare, degresive si accelerate         

d.

metoda amortizarii lineare , a insumarii cifrelor si regresive

e.

metoda amortizarii lineare, degresive si regresive

ANS:  C

           50.         Unul din elementele de mai jos nu intra in structura capitalurilor proprii. Care este acesta?

a.

capital subscris varsat

b.

rezerve

c.

subventii pentru investitii

d.

prime de capital

e.

rezultatul exercitiului

ANS:  C

           51.         Unul din enunturile de mai jos nu reprezinta o etapa a analizei contabile. Care este acesta?

a.

determinarea modificarilor pe care le produce respectiva tranzactie in structura elementelor patrimoniale, precum si determinarea sensurilor acestor modificari

b.

aplicarea regulilor de functionare a conturilor, in vederea stabilirii partii conturilor corespondente – debit sau credit – in care urmeaza sa se inregistreze tranzactia analizata, adica stabilirea formulei contabile

c.

stabilirea, pe baza elementelor patrimoniale modificate, a conturilor corespondente in care urmeaza sa se inregistreze tranzactia analizata

d.

stabilirea naturii si, respectiv, a continutului tranzactiei supuse analizei

e.

stabilirea rulajelor, a sumelor si a soldurilor finale ale conturilor corespondente

ANS:  E

           52.         Planul de conturi general reprezinta:

a.

matricea intregului sistem de conturi, in cadrul careia fiecare cont este delimitat printr-o denumire descriptiva, fiind incadrat intr-o clasa si grupa, in raport cu un anumit criteriu de clasificare

b.

matricea intregului sistem de conturi, in cadrul careia fiecare cont este delimitat printr-o denumire si un simbol cifric, fiind incadrat intr-o clasa si grupa, in raport cu un anumit criteriu de clasificare

c.

matricea intregului sistem de conturi, in cadrul careia fiecare cont este delimitat printr-o denumire si un simbol cifric, fiind incadrat intr-o clasa si subclasa, in raport cu un anumit criteriu de clasificare

d.

matricea intregului sistem de conturi, in cadrul careia fiecare cont este delimitat printr-o denumire fara   simbol cifric, fiind incadrat intr-o clasa si grupa, in raport cu un anumit criteriu de clasificare

e.

matricea intregului sistem de conturi, in cadrul careia fiecare cont nu este delimitat printr-o denumire si un simbol cifric, fiind incadrat intr-o clasa si grupa, in raport cu un anumit criteriu de clasificare

ANS:  B

           53.         Ce tip de modificare patrimoniala produce operatia:

            Plata prin cont a impozitului pe profit datorat, in valoare de 3000 lei.

a.

A = P + x - x

b.

A + x = P + x

c.

A + x - x = P

d.

A  - x = P - x

e.

niciun raspuns de mai sus nu este corect

ANS:  D

           54.         Gestiunea documentelor nu se refera la:

a.

reconstituirea documentelor contabile

b.

verificarea de forma si de fond a documentelor contabile

c.

organizarea circulatiei documentelor

d.

arhivarea documentelor contabile

e.

utilizarea si evidenta documentelor contabile

ANS:  B

           55.         Unul din elementele de mai jos nu intra in structura costului de achizitie. Care este acesta?

a.

taxele nerecuperabile

b.

reducerile comerciale primite (rabaturi, remize, risturne)

c.

pretul de cumparare

d.

cheltuielile de transport-aprovizionare

e.

alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea in stare de utilitate sau intrarea in gestiune a bunului respectiv

ANS:  B

           56.         Unul din elementele de mai jos nu intra in structura costului de productie. Care este acesta?

a.

taxa pe valoarea adaugata

b.

alte cheltuieli directe de productie (ex: salarii directe acordate muncitorilor de baza)

c.

costul de achizitie al materiilor prime consumate

d.

dobanzile la creditele bancare contractate pentru productia cu ciclu lung de fabricatie, aferente perioadei pentru care se calculeaza costul de productie

e.

o cota parte din cheltuielile indirecte de productie determinate rational ca fiind legate de fabricatia bunului respectiv

ANS:  A

57.           Ce semnifica  inregistrarea contabila:     

             %                   =          401                  3.570 lei

            357                                                      3.000 lei

            4426                                                       570 lei

a.

marfuri cumparate, sosite si receptionate;

b.

nu se poate face o astfel de inregistrare;

c.

marfuri primite spre vanzare in consignatie;

d.

marfuri cumparate pe credit din import ;

e.

marfuri cumparate pe credit, lasate in custodie furnizorului.

ANS:  E

          58.                 In conditiile utilizarii inventarului intermitent, formula corecta privind achizitionarea unui stoc de materii prime, in valoare de 119.000 lei (TVA inclusa, cota TVA 19%) este:

a.

%

=            401

141.610 lei

301

119.000 lei

4426

22.610 lei

b.

     %

=            401

141.610 lei

601

119.000 lei

   4426

 

22.610 lei

c.

%

=            401

119.000 lei

601

100.000 lei

   4426

19.000 lei

d.

%

=            401

119.000 lei

301

100.000 lei

4426

 

19.000  lei

 e.

%

=            404

119.000 lei

601

100.000 lei

4426

19.000 lei

a.

a.

b.

b.

c.

c.

d.

d.

e.

e.

ANS:  C

          59.              O societate comerciala achizitioneaza marfuri la pretul din factura de 10.000 lei si beneficiaza de urmatoarele reduceri din partea furnizorului : rabat 5%, remiza 10% si scont de decontare 2%. Determinati valoarea marfurilor din contabilitatea cumparatorului stiind ca acesta tine evidenta lor la pret de vanzare cu amanuntul (exclusiv TVA) si practica un adaos comercial de 50%:

a.

12.500 lei ;

c.

  8.550 lei ;

e.

12.718 lei .

b.

12.825 lei ;

d.

10.687,5 lei ;

 

ANS:  B

          60.                O societate comerciala scoate din functiune o instalatie tehnologica ca urmare a vanzarii, a carei valoare contabila de intrare este de 150.000 lei. Durata normala de utilizare este de 10 ani, iar durata consumata este de 9 ani, metoda de amortizare liniara. Achizitia instalatiei tehnologice a fost posibila ca urmare a subventiei pentru investitii primite, in suma de 100.000 lei. La scoaterea din gestiune a instalatiei tehnologice, inregistrarile contabile corecte sunt:

a.

%

=

2131

150.000 lei

2813

135.000 lei

6583

15.000 lei

131

=

7584

15.000 lei

b.

2813

=

2131

150.000 lei

131

=

7584

15.000 lei

c.

%

=

2131

150.000 lei

2813

135.000 lei

6583

15.000 lei

d.

%

=

2131

150.000 lei

2813

135.000 lei

6583

15.000 lei

131

=

7584

10.000 lei

e.

2813

=

2131

135.000 lei

131

=

7584

10.000 lei

a.

a.

b.

b.

c.

c.

d.

d.

e.

e.

ANS:  D

           61.         O societate comerciala care tine evidenta marfurilor la pret de vanzare, inclusiv TVA, si care practica un adaos comercial de 30% a vandut si incasat marfuri in suma de 26.299 lei, pret de vanzare, inclusiv TVA. Care este costul de achizitie, adaosul comercial si TVA aferent acestei vanzari si cum se inregistreaza iesirea din gestiune a marfurilor vandute:

a.

17.000 lei       

607

=

371

26.299 lei

  5.100 lei

378

  4.199 lei

4426

b.

17.000 lei     

607

=

371

26.299 lei

  5.100 lei

397

  4.199 lei        

4428

c.

17.000 lei       

607

=

371

26.299 lei

  5.100 lei

378

  4.199 lei

4428

d.

17.000 lei

607

=

378

26.299 lei

  5.100 lei

371

  4.199 lei

4428

e.

17.000 lei

607

=

371

26.299 lei

  5.100 lei

378

  4.199 lei    

4427

a.

a.

b.

b.

c.

c.

d.

d.

e.

e.

ANS:  C

          62.                 O societate comerciala achizitioneaza un stoc de marfa in valoare de 20.000 lei, TVA 19%, societatea practica o marja comerciala (adaos comercial) de 30%. Evaluarea marfurilor se realizeaza la pret de vanzare cu amanuntul. Inregistrarile contabile care se efectueaza cu ocazia intrarii marfurilor sunt:

         a.       %                        =             401                   23.800 lei

                371                                                                20.000 lei

               4426                                                                 3.800 lei

                371                      =                %                     10.940 lei

                                                             378                     6.000 lei

                                                             4428                   4.940 lei

         b.     %                         =             401                  23.800 lei

                371                                                               20.000 lei

               4426                                                                3.800 lei

                371                      =               %                       7.140 lei

                                                             378                     6.000 lei

                                                             4428                   1.140 lei

            c.   %                        =             401                 23.800 lei

                371                                                             20.000 lei

               4426                                                              3.800 lei

                371                      =               %                   10.940 lei

                                                             378                   6.000 lei

                                                             4427                 4.940 lei

       

           d.   %                        =              401                   23.800 lei

                371                                                                20.000 lei

               4426                                                                 3.800 lei

               371                      =                %                        7.140 lei

                                                             378                     6.000 lei

                                                             4427                   1.140 lei

         e.     %                        =                401                  23.800 lei

                607                                                                20.000 lei

               4426                                                                 3.800 lei

                371                      =                 %                    10.940 lei

                                                             378                     6.000 lei

                                                             4428                   4.940 lei

a.

a.

b.

b.

c.

c.

d.

d.

e.

e.

ANS:  A

          

63.            SC PUI SA, in perioada N, incepe lucrarile pentru realizarea unei cladiri in regie proprie. Cladirea va fi data in functiune in cursul perioadei N+1, iar cheltuielile efectuate pe parcursul celor doua perioade sunt: in exercitiul N de 70.000 lei; in exercitiul N+1 de 30.000 lei. Inregistrarea receptiei cladirii in cursul perioadei N+1 se face astfel:

a.    212           =          %                     100.000 lei

                                    231                    30.000 lei

                                    722                    70.000 lei

b.    6xx            =          722                  100.000 lei

       212           =          231                  100.000 lei

c.    212           =          722                   100.000 lei

d.   212            =            %                   100.000 lei

                                     231                    70.000 lei

                                     722                    30.000 lei

e.    212           =          231                    100.000 lei

a.

a.

b.

b.

c.

c.

d.

d.

e.

e.

ANS:  D

          64.               Se livreaza produse finite fara factura, referitor la care se cunosc: pretul de vanzare din contract si aviz de insotire 6.000 lei, TVA 19 %; costul de productie 3.000 lei. Care sunt inregistrarile contabile la data intocmirii facturii stiind ca pretul de vanzare este de 6.500 lei si TVA 19%?

a.  4111           =          %        7.735 lei

                                    418      7.140 lei

                                    701         500 lei

                                    4427         95 lei

b.  418             =          %           595 lei

                                    701         500 lei

                                    4427         95 lei

c.  4111           =          418      7.140 lei

    4428            =          4427    1.140 lei

    4111            =          %           595 lei

                                    701         500 lei

                                    4427         95 lei

d.  4111           =          %        7.735 lei

                                    701      6.500 lei          

                                    4427    1.235 lei

    4428            =          4427    1.235 lei

e.  4111           =          %           595 lei

                                    701         500 lei

                                    4427         95 lei

   4428             =          4427    1.140 lei

a.

a.

b.

b.

c.

c.

d.

d.

e.

e.

ANS:  C

65.          O societate comerciala livreaza produse finite obtinute din productie proprie unui partener extern la un pret de 10.000 euro. La data facturarii cursul de schimb valutar este de 4,0000 lei/euro. Cursul de schimb din ziua incasarii este de 4,0200 lei/euro. Ce inregistrare contabila se efectueaza la incasarea creantei?

a.

%

=

4111

40.200 lei

5124

40.000 lei

665

200 lei

b.

5124

=

%

40.200 lei

4111

4.000 lei

765

200 lei

c.

%

=

4111

40.200 lei

5121

40.000 lei

665

200 lei

d.

5124

=

%

40.200 lei

4111

40.000 lei

766

200 lei

e.

5124

=

%

40.200 lei

461

40.000 lei

765

200 lei

a.

a.

b.

b.

c.

c.

d.

d.

e.

e.

ANS:  B

           66.              O societate comerciala are o creanta de incasat de la un client extern in valoare nominala de 5.000 $, cursul BNR la data inregistrarii 3,1500 lei/$. Creanta este incasata prin contul de la banca, cursul de schimb  la data incasarii 2,9500 lei/$. Cum se inregistreaza incasarea creantei ?        

a.    5124                     =          4111                15.750 lei

b.   5124                      =          4111                14.750 lei

c.      %                        =          4111                15.750 lei

     5124                                                           14.750 lei

      665                                                              1.000 lei

d.     %                        =           4111                15.750 lei

      5124                                                          14.750 lei

       667                                                             1.000 lei

e.  5124                      =           %                     15.750 lei

                                              4111                  14.750 lei

                                              765                      1.000 lei

a.

a.

b.

b.

c.

c.

d.

d.

e.

e.

ANS:  C

          67.              SC ROUA SA prezinta urmatoarea situatie a soldurilor conturilor la 31.12.N :

- sold creditor 121- 8.000 lei (profit contabil brut) ;

- sold debitor 117 - 2.000 lei (pierdere fiscala  neacoperita din anul precedent) ;

- venituri din dividende incasate 500 lei;

- amenzi si penalitati platite 1.500 lei ;

- profit repartizabil la rezerva legala 5% din profitul brut contabil.

       Care este suma impozitului pe profit, in conditiile in care cota impozitului pe profit este de 16% ?

a.

1.440 lei ;

b.

1.120 lei ;

c.

1.280 lei ;

d.

1.650 lei ;

e.

1.056 lei .

ANS:  E

68.          O societate achizitioneaza si pune in functiune un utilaj pe data de 20 august anul N, durata de viata – 5 ani. Factura de detaliu cuprinde: pret de cumparare – 55.000 lei; rabat – 1 %, remiza – 2 %. In conditiile aplicarii metodei de amortizare degresive (AD1), care este valoarea amortizarii in anul N si formula contabila corespunzatoare:

Nota : reducerile comerciale (rabat, remiza si risturn) au fost acordate la facturare si se calculeaza in cascada.

a.

16.335,00 lei    6811    =          2813    16.335,00 lei

b.

16.008,30 lei    6811    =          2813    16.008,30 lei

c.

  5.445,00 lei    6811    =          2813      5.445,00 lei

d.

  5.336,10 lei    6811    =          2813      5.336,10 lei

e.

  4.851,00 lei    6811    =          2813      4.851,00 lei

ANS:  D

          69.                Situatia inainte de cresterea capitalului social se prezinta astfel: capital social 10.000 lei impartit in 10.000 actiuni; rezerve 8.000 lei. Se decide cresterea capitalului social prin noi aporturi in numerar pentru care se emit 5.000 de actiuni la un pret de emisiune de 1,20 lei actiune.

      Care este valoarea matematica contabila noua a unei actiuni, marimea DS-ului, raportul actiuni vechi / actiuni noi si formula contabila?

a.

Valoarea matematica

1,60 lei /act.

d.

Valoarea matematica

1,60 lei /act.

DS - ul

0,20 lei

DS - ul

0,20 lei

Raport actiuni

2/1

Raport actiuni

1/2

456

=

%

6.000

1011

5.000

456

=

1011

5.000

1041

1.000

b.

Valoarea matematica

1,60 lei /act.

e.

Valoarea matematica

1,077 lei /act.

DS - ul

0,20 lei

DS - ul

0,723 lei

Raport actiuni

2/1

Raport actiuni

2/1

456

=

1011

6.000

456

=

1012

5.000

c.

Valoarea matematica

1,077 lei /act.

DS - ul

0,723 lei

Raport actiuni

2/1

456

=

%

6.000

1011

5.000

1041

1.000

a.

a.

b.

b.

c.

c.

d.

d.

e.

e.

ANS:  A

          70.               O societate comerciala tine evidenta marfurilor la pret de vanzare, inclusiv TVA, si practica un adaos comercial de 50%. In cursul lunii iulie a vandut marfuri in valoare de 7.140 lei, pret de vanzare cu amanuntul. Sa se inregistreze iesirea din gestiune a marfurilor vandute :

a.    607                       =          371                  7.140 lei ;

b.    607                       =          371                  7.140 lei ;

     4428                       =          4427                1.140 lei ;

c.     %                         =          371                  7.140 lei

     4428                                                           1.140 lei

      378                                                            2.000 lei

      607                                                            4.000 lei

d.    %                        =            371                  7.140 lei

     607                                                             6.000 lei

    4428                                                            1.140 lei

e.    %                        =            371                  7.140 lei

    4428                                                            1.357 lei

      371                                                            2.891 lei

      607                                                            2.892 lei

a.

a.

b.

b.

c.

c.

d.

d.

e.

e.

ANS:  C

          71.                Situatia inainte de dubla marire a capitalului social se prezinta astfel: capital social 10.000 lei impartit in 10.000 actiuni; rezerve 8.000 lei. Se decide cresterea capitalului social prin dubla marire astfel:

- in faza I noi aporturi in numerar pentru care se emit 5.000 de actiuni Χ 1,20 lei / actiune pret de emisiune;

- in faza a II-a incorporare de rezerve in suma de 1.000 lei pentru care se emit 1.000 de actiuni.

         Marimile distincte ale DS - ului si DA - ului sunt:

DS - ul

DA - ul

DS - ul

DA - ul

a.

0,20 lei

0,10 lei

d.

0,723 lei

0,10 lei

b.

0,20 lei

0,30 lei

e.

0,723 lei

0,30 lei

c.

0,20 lei

0 lei

a.

a.

b.

b.

c.

c.

d.

d.

e.

e.

ANS:  A

          72.             O intreprindere de vanzari cu amanuntul are bunuri disponibile pentru vanzare in valoare de 1.000 lei, pret cu amanuntul, exclusiv TVA, si 600 lei cost de achizitie precum si un stoc final in valoare de 100 lei, pret cu amanuntul. Care este costul estimat al bunurilor vandute la sfarsitul perioadei:

a.

900 lei;

c.

400 lei;

e.

360 lei.

b.

600 lei;

d.

540 lei;

 

ANS:  D

          73.               Dispuneti de urmatoarele date la inchiderea exercitiului N: veniturile aferente exercitiului N – 18.000 lei, din care dividende cuvenite – 2.000 lei; cheltuielile aferente exercitiului N – 5.000 lei, din care cheltuieli de protocol nedeductibile – 400 lei si amenzi datorate autoritatilor romane – 1.100 lei; impozitul pe profit calculat si inregistrat in cursul exercitiului N – 800 lei, din care platit – 500 lei. Cota de impozit pe profit – 16%. Care este suma impozitului pe profit datorat si de platit pe exercitiul N:

Impozit datorat:

Impozit de platit:

a.

2.128 lei

1.628 lei

b.

3.175 lei

2.375 lei

c.

2.128 lei

1.500 lei

d.

2.000 lei

1.628 lei

e.

3.175 lei

2.675 lei

a.

a.

b.

b.

c.

c.

d.

d.

e.

e.

ANS:  A

         

74.         O intreprindere primeste de la un client un avans in suma de 5.950 lei, TVA inclusa, in vederea prestarii unui serviciu. Prestatia efectuata si facturata este de 6.000 lei, TVA 19%. Cum se inregistreaza primirea avansului prin banca si achitarea facturii de catre beneficiarul de servicii ?

a.  5121           =          419                  5.950 lei

     %                =          4111                6.000 lei

    419                                                  5.950 lei

    5121                                                     50 lei

b. 5121            =          419                  5.950 lei

     %                =          4111                8.090 lei

    419                                                  5.000 lei

    4427                                                   950 lei

    5121                                                2.140 lei

c.  5121           =          %                     5.950 lei

                                    419                  5.000 lei

                                    4427                   950 lei

     %                =          4111                7.140 lei

    419                                                  5.000 lei

    5121                                                2.140 lei

d.  5121           =          %                     5.950 lei

                                    419                  5.000 lei

                                    4427                   950 lei

     %                =          4111                7.140 lei

    419                                                  5.000 lei

    4427                                                   950 lei

    5121                                                1.190 lei

e.  4111           =          %                     7.140 lei

                                    704                  6.000 lei

                                    4427                1.140 lei

a.

a.

b.

b.

c.

c.

d.

d.

e.

e.

ANS:  D

          75.               O societate comerciala are o datorie de platit unui furnizor extern in valoare nominala de 8.000 $, cursul BNR la data inregistrarii 2,9000 lei/$. Plata facturii externe se face prin contul de la banca, cursul de schimb la data platii 3,1000 lei/$. Cum se inregistreaza plata datoriei ?

a.  401             =          5124                23.200 lei

b. 401              =          5124                24.800 lei

c.   %               =          5124                24.800 lei

    401                                                  23.200 lei

    667                                                    1.600 lei

d.   %               =          5124                24.800 lei

    401                                                  23.200 lei

    665                                                    1.600 lei

e. 401              =          %                     24.800 lei

                                    5124                23.200 lei

                                    765                    1.600 lei

a.

a.

b.

b.

c.

c.

d.

d.

e.

e.

ANS:  D

          76.               Dispuneti de urmatoarele informatii din contabilitatea curenta: venituri totale – 60.000 lei, din care venituri din dividende cuvenite – 20.000 lei; cheltuielile totale sunt in valoare de 20.000 lei, din care amenzi datorate autoritatilor romane – 18.000 lei. Care este impozitul pe profit datorat, cota de impozitare fiind de 16%:

a.

   6.400 lei

c.

   9.600 lei

e.

   6.080 lei

b.

   6.720 lei

d.

   9.280 lei

 

ANS:  E

          77.              Dispuneti de urmatoarele date: capital social subscris varsat 50.000 lei; capital social subscris nevarsat 10.000 lei; prime de emisiune 2.000 lei; prime de conversie a obligatiunilor in actiuni 1.000 lei; rezerve din reevaluare 9.000 lei; rezerve legale 6.000 lei; rezultat reportat (sold debitor) 8.000 lei; rezultatul exercitiului (sold creditor) 5.000 lei; repartizarea profitului 5.000 lei; subventii pentru investitii 3.000 lei. Conform OMFP 1752/2005, marimea capitalurilor proprii este:

a.

70 000 lei

c.

68 000 lei

e.

55 000 lei

b.

52 000 lei

d.

62 000 lei

 

ANS:  A

          78.             Cum se contabilizeaza achizitia unor materii prime din import in urmatoarele conditii : valoarea externa FOB – 1.000 euro (din factura externa), cheltuieli de transport pe parcurs extern 100 euro, taxa vamala 20%, cursul euro in vama 3,6500 lei/euro, TVA 19%.

a. 301              =          401                  3.650 lei 

b. 301              =          401                  3.650 lei 

    624              =          401                     365 lei 

c. 301              =          %                     4.818 lei 

                                    401                  4.015 lei 

                                    446                     803 lei 

d. 301              =          %                     4.818 lei 

                                    401                  4.015 lei 

                                    446                     803 lei 

    %                 =          5121                1.718 lei 

   446                                                      803 lei 

  4426                                                     915 lei 

e. 301              =          %                     4.453 lei 

                                    401                  3.650 lei 

                                    446                     803 lei 

   624               =          401                     365 lei 

    %                 =          5121                1.718 lei 

   446                                                      802 lei 

  4426                                                     915 lei 

a.

a.

b.

b.

c.

c.

d.

d.

e.

e.

ANS:  D

          79.              O societate comerciala achizitioneaza si pune in functiune la data de 25.09.N un mijloc de transport, valoarea contabila a acestuia fiind de 120.000 lei. Durata normala de utilizare este de 5 ani. In conditiile utilizarii metodei de amortizare liniare, inregistrarea contabila a amortizarii in exercitiul N este:

a.

6812

=

2813

6.000 lei

b.

6811

=

2813

6.000 lei

c.

6812

=

2813

24.000 lei

d.

6811

=

2813

24.000 lei

e.

6811

=

2813

30.000 lei

a.

a.

b.

b.

c.

c.

d.

d.

e.

e.

ANS:  B

          80.              O societate comerciala achizitioneaza o instalatie tehnologica in valoare de 120.000 lei. Cheltuielile efectuate pentru transportul si montarea instalatiei tehnologice (consemnate separat in factura) sunt de 5.000 lei,  respectiv 2.000 lei, TVA 19%. Inregistrarea contabila corecta privind intrarea in gestiune a instalatiei tehnologice este:

a.

 %                          =                 401                          151.130 lei

2131                                                                          120.000 lei

624                                                                                5.000 lei

628                                                                                2.000 lei

4426                                                                            24.130 lei

b.

%                          =                 404                           151.130 lei

2131                                                                         127.000 lei

4426                                                                           24.130 lei

c.

 %                       =                   401                            151.130 lei

2131                                                                          127.000 lei

4428                                                                            24.130 lei

d.

%                      =                    404                             151.130 lei

2131                                                                          120.000 lei

624                                                                                5.000 lei

628                                                                                2.000 lei

4426                                                                            24.130 lei       

e.

%                        =                 401                              151.130 lei

2131                                                                           127.000 lei

4426                                                                             24.130 lei

a.

a.

b.

b.

c.

c.

d.

d.

e.

e.

ANS:  B

          

81.           O societate comerciala achizitioneaza in cursul lunii un utilaj in valoare de 12.000 lei si materii prime in valoare de 20.000 lei. In cursul aceleiasi luni societatea vinde produse finite, la un pret de 40.000 lei, TVA 19%. Inregistrarea contabila corecta aferenta regularizarii TVA este :

a.

  %                     =                  4426                    7.600 lei

            4427                                                                   6.080 lei  

            4424                                                                   1.520 lei

b.

              %                     =                  4427                     7.600 lei

            4426                                                                    6.080 lei

            4423                                                                    1.520 lei

c.

     4427                  =                      %                        7.600 lei

                                              4426                      6.080 lei

                                                           4423                      1.520 lei

d.

          4427                   =                  4426                        6.080 lei

e.

          4427                    =                  4426                       7.600 lei

ANS:  C

           82.                    O societate comerciala vinde o instalatie tehnologica, care are o valoare contabila de 140.000 lei si o durata de viata utila  de 9 ani. La data vanzarii, durata de viata utila efectiv consumata este de 7 ani. Metoda de amortizare folosita : acccelerata (in primul an s-a amortizat 40% din valoarea de intrare a instalatiei tehnologice). Pretul obtinut din vanzarea instalatiei tehnologice este de 10.000 lei, TVA 19%.

Ce inregistrari se efectueaza cu ocazia vanzarii instalatiei tehnologice :

a.

 461                        =                            %                            11.900 lei

                                                          7583                           10.000 lei

                                                          4427                             1.900 lei

        6583                       =                          2131                         140.000 lei

b.

            461                       =                            %                            11.900 lei

                                                          7583                         10.000 lei

                                                                      4427                           1.900 lei

    2813                     =                            2131                      140.000 lei

                                                                                      

c.

462                     =                             %                             11.900 lei

                                                         7583                          10.000 lei

                                                         4427                            1.900 lei

                  %                    =                         2131                          140.000 lei

  2813                                                                                 119.000 lei

              6583                                                                                   21.000 lei

d.

461                     =                             %                             11.900 lei

                                                         7584                         10.000 lei

                                                         4427                           1.900 lei

               %                      =                            2131                       140.000 lei

2813                                                                                 119.000 lei

            6582                                                                                   21.000 lei

e.

461                     =                          %                                 11.900 lei

                                                     7583                              10.000 lei

                                                     4427                                1.900 lei

              %                   =                           2131                            140.000 lei

 2813                                                                                 119.000 lei

             6583                                                                                  21.000 lei

ANS:  E

           83.               O societate comerciala dispune la sfarsitul exercitiului financiar N constituirea unui provizion in valoare  de 20.000 lei, avand in vedere eventuala pierdere  a unui litigiu aflat pe rol la judecatorie. La sfarsitul exercitiului financiar N+1, se considera ca valoarea necesara de provizionat este de 18.000 lei. Inregistrarile contabile aferente exercitiilor financiare N si N+1 sunt urmatoarele :

a.

                        7814              =          491          20.000 lei

                         491               =         6814           2.000 lei

b.

                        6812             =          1511          20.000 lei

                        6812             =          1511            2.000 lei

c.

                        6814             =           491          20.000 lei

                        491               =          7814           2.000 lei

d.

                        6812             =           1511          20.000 lei

                        1511             =           7812           2.000 lei

e.

                       7812              =           1511          20.000 lei

                        1511             =           6812           2.000 lei

ANS:  D

           84.                  Se transforma 10.000 de obligatiuni in 5.000 actiuni. Valoarea nominala a unei obligatiuni este de 10 lei / obligatiune. Valoarea nominala a unei actiuni este de 18 lei / actiune.  Indicati formula contabila corecta:

a.

161      =             %      100.000 lei

                        1011      90.000 lei

                        1044      10.000 lei

b.

161      =             %      100.000 lei

                        1012      90.000 lei

                        1044      10.000 lei

c.

161      =             %      100.000 lei                  

                        1012      90.000 lei                  

                        1068      10.000 lei

d.

161      =             %      100.000 lei                                                      

                        1012      90.000 lei      

                          169      10.000 lei

e.

161      =             %      100.000 lei      

                        1012      90.000 lei                                                      

                        1061      10.000 lei

ANS:  B

           85.                O societate comerciala achizitioneaza o linie de productie, cheltuielile legate de achizitie fiind: pretul de cumparare 45.000 lei; costuri de montaj 20.000 lei; cheltuieli de transport pana la locul de montare 10.000 lei; onorariile inginerilor care monteaza linia 7.000 lei. Intreprinderea estimeaza ca la terminarea productiei va efectua cheltuieli cu mutarea, demontarea si restaurarea amplasamentului in valoare de 18.000 lei. Inainte ca activul sa atinga parametrii planificati s-au inregistrat pierderi din exploatare in valoare de 6.000 lei. In conditiile aplicarii IAS 16 Imobilizari corporale care este costul de achizitie:

a.

106.000 lei

c.

  94.000 lei

e.

100.000 lei

b.

  76.000 lei

d.

  82.000 lei

 

ANS:  E

           86.             Se rascumpara si anuleaza 1.000 de obligatiuni in conditiile: valoare nominala 2 lei/obligatiune; pret de cumparare 1,5 lei/obligatiune. Precizati care este formula contabila privind anularea obligatiunilor emise:

a.

2 000 lei            161     =     505                1 500 lei

                                           1012                  500 lei

b.

2 000 lei            161      =     505                1 500 lei

                                                                     768                  500 lei

c.

2 000 lei           161       =     505                 1 500 lei

                                                                   1041                   500 lei

d.

                        1 500 lei           161      =     505                 1 500 lei

e.

 2 000 lei          161       =    505                 1 500 lei

                                             169                    500 lei

ANS:  B

           87.               O societate comerciala achizitioneaza o cladire in baza facturii: pret de cumparare 50.000 lei; reducere comerciala 10 % (rabat), reducerea financiara 5 % (scont de decontare), TVA 19 %. In conditiile in care cladirea nu se receptioneaza si nu se pune in functiune pana la sfarsitul anului, care sunt inregistrarile contabile legate de achizitie:

Nota : reducerile (comerciala si financiara) au fost acordate la facturare si se calculeaza in cascada.

a.

45.000 lei           231       =     404     53.122,50 lei

  8.122,50 lei      4426                        

  2.250 lei           404      =    767          2.250 lei

b.

 45.000 lei          212       =     404     50.872,50 lei

   8.122,50 lei     4426            767       2.250 lei

c.

42.750 lei           231       =     404     53.122,50 lei

8.122,50 lei        4426                        

d.

50.000 lei        212          =      404     59.500 lei

  9.500 lei        4426                        

  2.250 lei       404          =     767        2.250 lei

e.

45.000 lei           231       =     401     53.122,50 lei

8.122,50 lei        4426                        

ANS:  A

           88.                 O societate comerciala detine un utilaj procurat in anul 1 la valoarea de 50.000 lei, amortizat liniar in 5 ani. La sfarsitul anului 3 se decide reevaluarea sa, valoarea justa stabilita 25.000 lei. In conditiile aplicarii IAS 16 Imobilizari corporale, ce inregistrari se efectueaza in anul 4:

a.

                   12.500 lei  6811    =          2813        12.500 lei

b.

12.500 lei          6811   =           2813       12.500 lei

10.000 lei           105    =           117         10.000 lei

c.

10.000 lei        6811     =         2813         10.000 lei

10.000 lei        105       =         117           10.000 lei

d.

12.500 lei        6811     =       2813           12.500 lei

  2.500 lei        105      =         106              2.500 lei

e.

12.500 lei        6811     =     2813             12.500 lei

                        12.500 lei         105      =     117                12.500 lei

ANS:  A

           89.         Dispuneti de urmatoarele date: valoarea contabila a unei constructii scoasa din functiune 6.000 lei, valoarea amortizata pana la scoaterea din functiune 3.600 lei, subansamblele recuperate din dezmembrare 800 lei, salariile ocazionate de dezmembrare 300 lei. Care este inregistrarea corecta a scoaterii din evidenta a constructiei:

a.

     %          =          213                   6.000 lei

    281                                              3.600 lei

               471                                               2.400 lei

b.

     %                =          212              6.000 lei

    281                                              4.400 lei

              6583                                              1.600 lei

c.

     %                =          212              6.000 lei

    281                                              3.600 lei

   6583                                             2.400 lei

d.

     %                =          212               6.000 lei

    281                                               4.100 lei

  6583                                               1.900 lei

e.

     %                =          212               6.000 lei

    281                                               3.600 lei

   1068                                              2.400 lei

ANS:  D

           90.                 Se achizitioneaza pe 30 august anul N o instalatie la costul de 700.000 lei, valoarea reziduala estimata 40.000 lei. Instalatia e amortizata liniar in 10 ani, incepand cu luna urmatoare datei achizitiei. La inceputul anului N + 2 se inlocuieste o piesa de schimb in valoare de 10.000 lei, ceea ce conduce la cresterea capacitatii de productie si a duratei de viata utila ramasa la 10 ani. Conform IAS 16 Imobilizari corporale, marimea amortizarii in anul N + 2 este:

a.

58.200 lei

b.

62.200 lei

c.

77.500 lei

d.

61.200 lei

e.
61.200 lei

ANS:  A

           91.         SC PLAY SA emite un imprumut obligatar in urmatoarele conditii: numarul de obligatiuni 20.000 titluri; valoarea nominala 100 lei/obligatiune; valoarea de emisiune 90 lei/obligatiune; valoarea de rambursare 120 lei/obligatiune; durata creditului 5 ani, cu rambursare integrala la expirarea scadentei; rata dobanzi 20% pe an. Cum se inregistreaza subscrierea  obligatiunilor si dobanda (cuponul) aferenta primului serviciu?

a.

       %        =          161                  2.400.000 lei

      461                                          1.800.000 lei

      169                                             600.000 lei

      666      =          1681                   480.000 lei

b.

       %        =          161                  2.000.000 lei

      461                                          1.800.000 lei

      169                                             200.000 lei