Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE
loading...


AdministratieDrept


ATRIBUTII ALE MINISTERULUI TRANSPORTURILOR

Administratie

+ Font mai mare | - Font mai mic


ATRIBUTII

1. MINISTERUL TRANSPORTURILOR - AUTORITATE DE STAT

Ministerul Transporturilor reprezinta autoritatea de stat in domeniul transporturilor, pe care o exercita direct sau prin organisme tehnice specializate, institutii publice subordonate, unitati care functioneaza sub autoritatea ori coordonarea sa sau societati comerciale autorizate. In aceasta calitate, Ministerul Transporturilor are urmatoarele atributii :

 1. aproba, potrivit legii, instructiuni si regulamente obligatorii pentru activitatile de transport feroviare, auto, navale si aeriene;
 2. coordoneaza si participa la investigarea incidentelor si accidentelor produse in activitatile de transport si emite reglementari specifice privind raportarea si investigarea tehnica a acestora, in conditiile legii;
 3. elaboreaza, in conditiile legii, norme de efectuare a transporturilor speciale;
 4. exercita inspectia de stat privind respectarea reglementarilor interne si internationale in activitatile specifice transporturilor;
 5. acorda, pe baza de reciprocitate, dreptul de utilizare cu plata sau gratuit a infrastructurilor de transport pentru utilizatorii straini;
 6. emite norme obligatorii de licentiere si autorizare a operatorilor economici care efectueaza sau urmeaza sa efectueze activitati de transport sau activitati specifice sigurantei traficului si stabileste conditiile de acordare, de suspendare sau de anulare a licentelor, autorizatiilor si certificatelor;
 7. stabileste organizarea regionala a transporturilor rutiere, feroviare, navale si aeriene;
 8. aproba utilizarea spatiului aerian, cu acordul organelor abilitate ale Ministerului Apararii si ale Ministerului Internelor si Reformei Administrative;
 9. exercita activitatea de registru, de inspectie de stat si de control in transporturi;
 10. asigura controlul utilizarii resurselor financiare alocate prin bugetul de stat, fonduri comunitare si a resurselor din credite interne si externe, al stadiului executarii fizice a lucrarilor de infrastructura din domeniul sau de activitate si al calitatii acestora;
 11. emite norme obligatorii de atestare, certificare, licentiere si brevetare a personalului care lucreaza in transporturi sau care concura la siguranta traficului si stabileste conditiile de suspendare, de retragere sau de anulare a atestatelor, certificatelor, licentelor sau brevetelor acordate;
 12. emite norme obligatorii de siguranta a traficului in transporturile rutiere, feroviare, navale, aeriene, precum si in transportul multimodal si combinat si supravegheaza respectarea acestora;
 13. autorizeaza functionarea porturilor, aeroporturilor civile, garilor si a autogarilor;
 14. emite norme obligatorii pentru efectuarea transporturilor de marfuri periculoase;
 15. certifica starea tehnica a mijloacelor de transport, in conformitate cu reglementarile nationale si conventiile si acordurile  internationale la care Romania este parte;
 16. asigura certificarea si omologarea de tip sau individuala a mijloacelor de transport;
 17. gestioneaza frecventele de comunicatii alocate;
 18. emite norme si asigura prin reteaua sanitara proprie, asistenta medicala si psihologica a personalului din transporturi cu atributii in siguranta circulatiei si a navigatiei, precum si controlul sanitar-veterinar specific tuturor modurilor si activitatilor de transport si emite autorizatii sanitar-veterinare in toate cazurile in care legea ii recunoaste acest drept;
 19. propune Guvernului, cu avizul Ministerului Apararii, inchiderea unor linii de cale ferata nerentabile sau mentinerea in exploatare a liniei respective si regimul exploatarii acesteia;
 20. emite reglementari specifice privind certificarea agentilor aeronautici civili si asigura eliberarea, prelungirea valabilitatii, validarea, echivalarea, modificarea, limitarea, suspendarea si revocarea documentelor de certificare a agentilor aeronautici civili;
 21. emite reglementari specifice privind siguranta si securitatea  activitatilor aeronautice civile si supravegheaza respectarea acestora;
 22. emite reglementari specifice obligatorii pentru efectuarea transporturilor aeriene de marfuri periculoase;
 23. asigura organizarea spatiului aerian national, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, aprobata cu modificari si completari prin legea nr. 130/2000, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, in colaborare cu organele specializate ale Ministerului Apararii;
 24. coordoneaza sistemul de securitate in domeniul aviatiei civile, aproba sistemele de facilitati aeronautice la nivelul aeroporturilor civile;
 25. emite reglementari specifice privind certificarea tehnicii aeronautice si asigura certificarea acesteia;
 26. emite reglementari specifice privind certificarea personalului aeronautic civil si asigura eliberarea, prelungirea valabilitatii, validarea, echivalarea, modificarea, limitarea, suspendarea si revocarea documentelor de certificare pentru aceasta categorie de personal;
 27. asigura organizarea si functionarea serviciilor civile de navigatie aeriana in spatiul aerian al Romaniei, autorizeaza efectuarea zborurilor in spatiul aerian national, in limita competentelor legale;
 28. avizeaza efectuarea de lucrari in zonele supuse servitutilor de aeronautica civila;
 29. asigura certificarea aerodromurilor civile;
 30. emite reglementari specifice privind raportarea si investigarea evenimentelor de aviatie civila, precum si a actelor de interventie ilicita asupra aeronavelor civile;
 31. aproba tarifele percepute de catre organismele tehnice specializate, institutii publice sau operatori economici, ca urmare a prestarii activitatilor pentru care le-au fost delegate competente in conformitate cu prevederile Codului aerian civil.
 32. restrictioneaza operarea aeronavelor civile pe aeroporturile din Romania sau in spatiul aerian national, dupa caz, in scopul protectiei mediului;
 33. stabileste aeroporturile din Romania care in urma derularii activitatilor specifice au impact semnificativ asupra mediului, in vederea implementarii de programe de protectie a mediului, cu avizul ministerului de resort;
 34. aproba, la solicitarea administratorului aeroportului, masuri speciale pentru operarea aeronavelor civile a caror functionare are impact semnificativ asupra mediului
 35. acorda permisiunea de intrare si de plecare a navelor romanesti si straine in/din porturile civile romanesti;
 36. supravegheaza si controleaza navigatia in apele nationale navigabile a navelor indiferent de pavilionul acestora; controleaza navele sub pavilion roman in apele internationale;
 37. stabileste, nominal si pe portiuni, caile nationale navigabile ale Romaniei; pentru apele de frontiera va tine seama si de acordurile bilaterale privind regimul frontierei de stat;
 38. stabileste regulile de navigatie in marea teritoriala, in apele interioare si in porturile romanesti, in conformitate cu reglementarile nationale si cu acordurile si conventiile internationale la care Romania este parte; organizeaza si coordoneaza sistemele de urmarire a traficului de nave in apele nationale navigabile;
 39. acorda dreptul de arborare a pavilionului roman sau poate dispune suspendarea ori retragerea acestui drept;
 40. emite reglementari cu privire la durata si continutul cursurilor de pregatire, modul de obtinere a brevetelor si certificatelor de capacitate, a documentelor de conformitate precum si cu privire la anularea sau suspendarea acestora;
 41. organizeaza sistemul de salvare pe mare si pe apele interioare navigabile;
 42. stabileste caile navigabile, porturile, radele si bazinele portuare in care pilotajul este obligatoriu;
 43. stabileste modul de recrutare, scolarizare si brevetare a pilotilor, precum si efectuarea serviciului de pilotaj maritim si fluvial;
 44. stabileste, cu acordul Ministerului Internelor si Reformei Administrative organelor de graniceri, locurile de acostare si de ancorare in afara limitelor porturilor, aflate in apele de frontiera sau in marea teritoriala;
 45. elibereaza, printr-o societate de clasificare agreata, certificate de clasificare a navei si a echipamentelor acesteia, care atesta buna stare de navigabilitate, in conformitate cu acordurile si conventiile internationale la care Romania este parte;
 46. stabileste normele tehnice privind constructia si exploatarea navelor;
 47. stabileste conditiile tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca vehiculele rutiere, metodologia de omologare pentru circulatie a acestora, precum si metodologia de inspectie tehnica periodica;
 48. certifica prin omologare, agreare si prin inspectie tehnica periodica, dupa caz, incadrarea vehiculelor rutiere in normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si folosinta conform destinatiei;
 49. autorizeaza statiile de inspectie tehnica, supravegheaza si controleaza activitatea acestora si atesta personalul care efectueaza inspectia tehnica periodica;
 50. autorizeaza operatorii economici care desfasoara activitati de reparatii, de intretinere, de reglare, de modificari constructive, de reconstructie  a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz;
 51. stabileste conditiile tehnice si metodologia de omologare si certificare a produselor si a materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, in vedere introducerii acestora pe piata;
 52. elaboreaza norme obligatorii privind clasificarea autovehiculelor destinate transportului de persoane pe categorii de confort;
 53. desemneaza/acrediteaza institutii publice subordonate, organisme tehnice specializate si societati comerciale, autorizate, care sa elaboreze si sa puna in aplicare normele tehnice si reglementarile specifice transportului rutier si sa asigure inspectia si controlul tehnic de specialitate;
 54. autorizeaza scolile de conducatori auto si centrele de pregatire si perfectionare a personalului din domeniul de transporturi rutiere, cu exceptia celor care apartin Ministerului Apararii, Ministerului Internelor si Reformei Administrative, Serviciului Roman de Informatii si altor institutii similare;
 55. emite norme metodologice privind pregatirea, examinarea si atestarea profesionala a lectorilor/formatorilor necesari in procesul de pregatire si de perfectionare profesionala a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere;
 56. emite norme privind examinarea medicala si psihologica la angajare si periodic a personalului cu atributii in  siguranta circulatiei rutiere precum si norme pentru agrearea altor unitati medicale si psihologice in vederea efectuarii acestor examinari;
 57. emite norme privind evaluarea psihologica obligatorie ce precede pregatirea teoretica si practica a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere auto si pentru obtinerea certificatului de atestare profesionala pentru conducatorii de autovehicule si de tramvaie, precum si norme vizand autorizarea laboratoarelor de psihologie ce efectueaza aceste evaluari, conform reglementarilor in vigoare;
 58. autorizeaza deplasarea pe teritoriul Romaniei a mijloacelor de transport straine si executa controlul acestei activitati, iar pentru transporturile speciale, strategice, si cu aprobarea Ministerului Apararii;
 59. stabileste, potrivit legii, norme si normative tehnice obligatorii de proiectare, constructii, reparare si exploatare a mijloacelor de transport, a drumurilor, autostrazilor, porturilor, aeroporturilor, liniilor si statiilor de cale ferata si de metrou, astfel incat acestea sa corespunda si nevoilor de aparare; asigura supravegherea aplicarii acestor norme si autorizeaza agentii economici sa efectueze astfel de activitati;
 60. stabileste, in conditiile legii, in colaborare cu Ministerul Apararii si cu Ministerul Internelor si Reformei Administrative, potrivit reglementarilor interne si internationale, norme unitare ale activitatilor de interventie, de cautare si salvare a navelor, aeronavelor, a altor mijloace de transport, precum si a vietilor omenesti;
 61. asigura buna organizare a activitatilor de supraveghere a traficului, de cercetare a evenimentelor si a situatiilor de pericol, pentru limitarea sau, dupa caz, inlaturarea acestora, solicitand, la nevoie, sprijinul altor ministere si organe de stat; coordoneaza sistemul de securitate in transporturi si activitatile de protectie impotriva actelor de interventie ilicita;
 62. controleaza respectarea de catre detinatorii de mijloace de transport a normelor privind calitatea, prevenirea si stingerea incendiilor si protectia mediului, conform reglementarilor interne si internationale;
 63. coordoneaza activitatile industriale, de constructii, de cercetare si proiectare, de sanatate, precum si alte activitati specifice transporturilor si zonelor libere;
 64. emite norme tehnice pentru constructia, reparatia, intretinerea infrastructurii si mijloacelor de transport;
 65. elaboreaza programe de pregatire si de perfectionare pentru personalul de siguranta din transporturi si organizeaza desfasurarea acestora;
 66. asigura dirijarea navelor in apele nationale navigabile, in conformitate cu reglementarile nationale si internationale;
 67. editeaza publicatii de specialitate si de informare specifice domeniilor sale de activitate;
 68. emite avizele si aprobarile de specialitate prevazute de lege in domeniile sale de activitate.
 69. monitorizeaza si verifica intocmirea cadastrului pentru domeniul public al statului aferent infrastructurii de transport;
 70. elaboreaza norme si reglementari specifice in transporturi cu privire la protectia mediului.
 71. aproba planurile de gestionare a deseurilor generate de nave si a reziduurilor marfii.

verifica si monitorizeaza, prin specialistii desemnati in comisiile de evaluare, achizitiile publice ale autoritatilor contractante aflate in subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea ministerului.


Extras din Hotararea privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor (HG nr. 367/2007)

2. MINISTERUL TRANSPORTURILOR - ORGAN DE SPECIALITATE

Ministerul Transporturilor este organizat si functioneaza potrivit dispozitiilor Hotararii Guvernului nr. 367/2007, are personalitate juridica si reprezinta autoritatea de stat in domeniul transporturilor.
Structura organizatorica a Ministerului Transporturilor este prevazuta in anexa nr. 1.
Ministerul Transporturilor, in calitatea sa de organ de specialitate al administratiei publice centrale, indeplineste urmatoarele atributii principale:

 1. elaboreaza si supune spre aprobare cadrul legislativ privind domeniul transporturilor, administrarea si utilizarea infrastructurii de transport si punerea acestei infrastructuri la dispozitia utilizatorilor, potrivit legii;
 2. elaboreaza politica economica in domeniul transporturilor;
 3. elaboreaza strategiile de dezvoltare in domeniul infrastructurii de transport, precum si a activitatilor de transport;
 4. elaboreaza si implementeaza strategii, politici, programe privind reteaua de drumuri publice din Romania: drumuri nationale, drumuri judetene, drumuri comunale, si strazi;
 5. elaboreaza politici pentru dezvoltarea transporturilor multimodale si a transportului combinat;
 6. coordoneaza, monitorizeaza si sprijina indeplinirea obligatiilor care decurg din prevederile Tratatului de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana, a celorlalte angajamente rezultate din procesul negocierilor de aderare la Uniunea Europeana, precum si a strategiilor si programelor nationale adoptate in contextul politicilor Uniunii Europene, in domeniul sau de competenta;
 7. comunica Comisiei Europene si/sau statelor membre toate masurile rezultate din directivele comunitare transpuse, potrivit domeniului sau de responsabilitate; 
 8. elaboreaza pozitiile Romaniei pe problematica afacerilor europene in domeniul sau de competenta;
 9. fundamenteaza si elaboreaza necesarul de fonduri de la bugetul de stat pentru domeniul sau de activitate;
 10. gestioneaza resursele financiare alocate prin bugetul de stat, din credite externe si din fonduri comunitare, in domeniul sau de activitate;
 11. exercita drepturile si obligatiile statului ca actionar la companiile nationale, societatile nationale si societatile comerciale aflate sub autoritatea sa, pana la finalizarea procesului de privatizare;
 12. elaboreaza si pune in aplicare strategiile de privatizare in domeniul sau de activitate si asigura gestionarea intregului proces de privatizare si postprivatizare pentru unitatile de sub autoritatea sa si/sau la care este actionar;
 13. aproba tarifele percepute de institutiile publice din subordine pentru eliberarea de autorizatii si licente, precum si cuantumul redeventelor ce se obtin prin concesionarea infrastructurilor de transport apartinand domeniului public aflate in administrarea sa, potrivit legii;
 14. asigura organizarea si dezvoltarea cercetarii in domeniul transporturilor si asigura valorificarea acesteia, ca informatii de interes public, prin reglementari tehnice si alte activitati specifice de reglementare, potrivit legii;
 15. organizeaza si finanteaza activitatea pentru constituirea fondului propriu de date statistice si a fondurilor documentare specializate din domeniul transporturilor, participand la sistemul informational national si international;
 16. promoveaza sistemul institutional pentru dezvoltarea pietei libere a transporturilor, asigura conditiile unui mediu concurential in cadrul fiecarui mod de transport, precum si intre modurile de transport;
 17. elaboreaza si promoveaza cadrul legal in vederea stimularii investitiilor in domeniul sau de activitate;
 18. initiaza si negociaza, din imputernicirea Guvernului, incheierea de conventii, acorduri si alte intelegeri internationale sau propune acestuia intocmirea formelor de aderare la cele existente si ia masuri de aplicare a acestora, in domeniul sau de activitate;
 19. reprezinta interesele statului in cadrul organismelor internationale, pe baza conventiilor, acordurilor si intelegerilor stabilite, si dezvolta relatii de colaborare cu organe si organizatii similare din alte state si cu organisme internationale interesate de domeniul sau de activitate;
 20. reprezinta interesele statului in cadrul organismelor comunitare pe baza conventiilor, acordurilor si intelegerilor stabilite si dezvolta relatii de colaborare cu entitati din statele membre in domeniul sau de competenta;
 21. sustine promovarea intereselor operatorilor economici autohtoni de profil pe pietele internationale;
 22. avizeaza si urmareste realizarea programelor si proiectelor de constructii si infrastructuri in domeniul sau de activitate;
 23. asigura administrarea, dezvoltarea si gestionarea infrastructurilor de transport apartinand domeniului public si a echipamentelor de interes national din sistemul national de transport;
 24. asigura tuturor utilizatorilor acces egal si nediscriminatoriu la infrastructurile de transport deschise accesului public;
 25. asigura beneficiarilor de transport dreptul de a alege liber modul de transport, transportatorul si mijlocul de transport;
 26. sprijina dezvoltarea si functionarea transportului public;
 27. stimuleaza libera initiativa si asigura autonomia transportatorilor;
 28. concesioneaza, in numele statului, bunurile proprietate publica ori privata a statului din domeniul transporturilor;
 29. elaboreaza si supune spre aprobare Guvernului tariful de utilizare a infrastructurii feroviare si alte tarife care sunt in competenta de aprobare a Guvernului;
 30. clasifica infrastructurile de transport in conformitate cu standardele nationale si internationale;
 31. stabileste prin norme, un mod unitar de prezentare a sistemului informational privind transportul public de persoane, in sfera de administrare a infrastructurii de transport de interes public;
 32. elaboreaza si supune spre aprobare Guvernului schema retelei nationale de transport, care are ca obiective asigurarea deplasarii persoanelor si a marfurilor intre toate localitatile tarii, precum si conectarea infrastructurilor nationale de transport la principalele infrastructuri internationale de transport;
 33. incheie, in numele statului, contracte de activitate cu compania nationala care administreaza infrastructura feroviar si contracte de servicii publice cu societatile nationale si/sau cu societatile comerciale care efectueaza transport feroviar public de calatori;
 34. realizeaza activitati de asigurari de sanatate pentru personalul propriu, pentru personalul institutiilor publice din subordine, al companiilor nationale, societatilor nationale, regiilor autonome de sub autoritatea sa, precum si al societatilor comerciale, care desfasoara activitati in domeniul transporturilor aeriene, navale, rutiere, feroviare, cu metroul, pentru membrii de familie ai acestora, precum si pentru pensionarii care au lucrat in transporturi si pentru membrii lor de familie, care folosesc reteaua sanitara proprie;
 35. emite certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat de sub autoritatea sau din subordinea Ministerului Transporturilor;
 36. emite avize de specialitate pentru obiectivele de investitii finantate integral sau partial de la bugetul de stat, din fonduri comunitare si din credite garantate de stat, precum si pentru lucrarile de interes national care sunt finantate din alte surse legal constituite, din domeniul sau de activitate;
 37. analizeaza studiile de fezabilitate pentru lucrarile din domeniul sau de activitate aflate in competenta de aprobare a Guvernului si le prezinta Consiliului interministerial de avizare lucrari publice de interes national si locuinte, sustinand necesitatea, oportunitatea si eficienta economica a acestora; participa la promovarea pentru aprobare a lucrarilor avizate, conform legii;
 38. poate desemna organisme tehnice specializate pentru: elaborarea si punerea in aplicare a normelor tehnice si a reglementarilor specifice, asigurarea pregatirii profesionale si perfectionarii personalului din transporturi, efectuarea certificarii si inmatricularii mijloacelor de transport si asigurarea inspectiei si controlului acestora, efectuarea certificarii operatorilor economici care desfasoara activitati de transport, efectuarea certificarii personalului cu atributii in domeniul sigurantei transporturilor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
 39. indeplineste functia de autoritate de implementare a proiectelor majore de infrastructura din domeniul transporturilor;
 40. coordoneaza programele de asistenta tehnica acordate de Uniunea Europeana si de alte organisme internationale;
 41. asigura managementul tipurilor de risc generatoare de situatii de urgenta, repartizate Ministerului Transporturilor si indeplinirea functiilor de sprijin specifice, in conditiile legii;

42. asigura managementul protectiei civile in domeniul sau de competenta.  
loading...
Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 606
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2018 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site