Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE
loading...


AdministratieDrept


Analiza dinamicii si structurii patrimoniului

Administratie

+ Font mai mare | - Font mai mic


DOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
Relatii publice- definitii si cadrul general
Votul forma rationala de participare la viata politica
Notiunea de politica
Analiza dinamicii si structurii patrimoniului
Functionarii publici si politicienii in procesul decizional
Notiunea de stat
Actorii vietii politice
Modele dezvoltate in relatia politica-administratie publica
Etica in administratia publica
Impactul miscarilor politice

TERMENI importanti pentru acest document

: analiza dinamicii si structurii patrimoniului : analiza dinamicii si structurii activelor : analiza dinamicii si structurii patrimoniului firmei : dinamica structurii patrimoniului :

Analiza dinamicii si structurii patrimoniului

Bilantul financiar

Analiza dinamicii si structurii activelor

In cadrul acestui subcapitol se analizeaza dinamica si structura activelor societatii comerciale Daewoo pe perioada 2003-2005.

Se vor aborda aspecte legate de gradul de imobilizare a activului total, precum si calculul ratelor de structura ale activului total. Astfel, se calculeaza rata activelor imobilizate si ratele analitice ale acesteia, respectiv: rata imobilizarilor necorporale, rata imobilizarilor corporale, rata imobilizarilor financiare.

In continuare, se calculeaza rata activelor circulante si a ratelor analitice aferente acesteia, respectiv: rata stocurilor, rata creantelor si rata disponibilitatilor. Apoi, se trateaza aspecte legate gradul net si brut de asigurare cu disponibilitati.

. Gradul de imobilizare a activului total

Nr crt

Specificatie

UM

Perioada de analiza

Simbol/Formula

0

2003

2004

2005

1

Active imobilizate

ron

0

118,286,581

137,898,660

161,407,583

Al

2

Activul total

ron

0

225,551,269

261,737,421

307,364,071

AT

3

Rata activelor imobilizate

%

0

52.44

52.69

52.51

RAI=AI/AT

4

Valoare maxim acceptabila

%

00

60

60

60

Max

5

Indicele de crestere a Al

*

*

1.17

1.17

UrAh/Alo

6

Indicele de crestere a AT

*

*

1.16

1.17

UrATyATi

7

Indicele de crestere a CA

*

*

1.24

1.12

Ica=CA1/CA0

Rata activelor imobilizate are valori normale pentru intreaga perioada analizata 2003-2005, in anul 2005 RAi este de 52.51% cu aproximativ 0.18% mai putin fata de anul 2004.

In anul 2003 se constata faptul ca ritmul de crestere al activelor imobilizate este mai mic decat ritmul de crestere al activelor totale, fapt ce denota scaderea ponderii activelor imobilizate in total activ.

In perioada 2004 - 2005 activele imobilizate si activul total au aproape acelasi ritm de crestere, astfel activele imobilizate isi pastreaza aceeasi pondere in activul total.

In perioada 2003-2004 , ritmul de crestere al activelor imobilizate este mai mic decat eel cifrei de afaceri, reflectand o situatie favorabila prin accelerarea vitezei de rotatie. In anul 2005 se constata faptul


ca indicele de crestere al activelor imobilizate este mai mare decat indicele de crestere al cifrei de afaceri cu 5% ceea ce denota incetinirea vitezei de rotatie a activelor imobilizate.

Rata imobilizarilor necorporale

Nr crt

Specificatie

UM

Perioada de analiza

Simbol/Formula

0

2003

2004

2005

1

Rata cones, brevetelor si licentelor

%

0

100

100

100

Rcbi=Concs,brev,lic/IN

2

Rata fondului comercial

%

0

0

0

0

RM=Fd com/I N

3

Rata imobilizarilor necorp in curs

%

0

0

0

0

RiNc=lnc/IN

4

Rata imobilizarilor necorporale

%

0

1.21

1.79

0.83

RiN=IN/AI

In anul 2004 rata imobilizarilor necorporale a fost de 1.79% cu aproximativ 0.58 % mai mult decat anul precedent, dupa care in anul 2005 se constata scaderea indicatorului, ajungand la 0.83%.

. Rata imobilizarilor corporale

Nr crt

Specificatie

UM

Perioada de analiza

Simbol/Formula

0

2003

2004

2005

1

Rata terenurilor si constructiilor

%

0

41.85

37.63

44.30

Rtconstr=(Terenuri+Constr)/IC

2

Rata instal tehnice si masinilor

%

0

56.70

56.85

54.81

Rins teh=(inst the+mas)/IC

3

Rata altor imob corporale

%

0

0.27

0.21

0.18

RaicorP=Aicorp/IC

4

Rata imob corporale in curs

%

0

1.18

5.31

0.71

Ricurs=lmob in curs/IC

5

Rata imobilizarilor corporale

%

0

98.57

97.93

98.94

R,c=IC/AI

6

Valoare minim acceptabila

%

0

85.00

85.00

85.00

Min

7

Indicele de crestere a IC

0

*

1.16

1.18

lic=IC1/IC0

8

Indicele de crestere a Al

0

*

1.17

1.17

IA1=AI1/AIO

9

Indicele de crestere a CA

0

*

1.24

1.12

Ica=CA1/CA0

Pe intreaga perioada analizata 2003 - 2005, se inregistreaza valorii foarte mari a acestei rate, in ultimul ajungandu-se la 98.94%. Analiza ratelor analitice reliefeaza faptul ca rata terenurilor si constructiilor are valori mari in detrimental ratei mijloacelor fixe. Aces lucru reliefeaza faptul ca societatea DAEWOO nu are o politica de investitii legate de activitatea de exploatare, investind mai mult


in terenuri si constructii. Pe termen lung aceasta situatie poate afecta in sens negativ, competitivitatea firmei, prin scaderea productivitatii muncii si a calitatii produselor.

In anul 2005, rata terenurilor si constructiilor este de 44.30% cu 6.67% mai mult decat in anul 2004, in timp ce, rata instalatiilor tehnice si masinilor este de 54.81% cu aproximativ 2.04 mai putin decat anul anterior.

In perioada 2004-2005 situatia poate fi considerata favorabila, deoarece indicele de crestere a imobilizarilor corporale este mai mic decat indicele de crestere al cifrei de afaceri, reflectand accelerarea vitezei de rotatie prin cifra de afaceri.

In anul 2005 ritmul crestere al imobilizarilor corporale este mai mare decat eel al cifrei de afaceri cu 6%, situatie ce reflecta incetinirea vitezei de rotatie. Rata imobilizarilor financiare

Nr crt

Specificatie

UM

Perioada de analiza

Simbol/Formul a

0

2003

2004

2005

1

Imobilizari financiare

ron

259,692

392,287

383,887

IF

2

Active imobilizate

ron

0

118,286,581

137,898,660

161,407,583

Al

3

Rata imobilizarilor financiare

%

0.00

0.0022

0.0028

0.0024

Rif=IF/AI

Valorile acestei rate sunt nesemnificative, situandu-se in jurul valorii de 0%. Acest lucru reflecta faptul ca administratia societatii DAEWOO nu are o politica de investitii financiare, desi are lichiditatii foarte mari, inregistrandu-se astfel costuri de oportunitate.

Analiza activelor circulante Rata activelor circulante

Nr crt

Specificatie

UM

Perioada de analiza

Simbol/Formula

0

2003

2004

2005

1

Activele circulante

ron

0

107,264,688

123,838,761

145,956,488

AC

2

Activ total

ron

0

225,551,269

261,737,421

307,364,071

AT

3

Rata activelor circulante

%

0

47.56

47.31

47.49

RAC=AC/AT

4

Valoarea minim acceptabila

%

0

40.00

40.00

40.00

Min

5

Indicele de crestere a AC

*

*

1.15

1.18

IAC=AC1/ACO

6

Indicele de crestere a Al

*

*

1.16

1.17

Iai=AIi/AI0

7

Indicele de crestere a CA

*

*

1.24

1.12

Ica=CA1/CA0


Valorile acestui indicator sunt normale pentru intreaga perioada analizata. In anul 2003 si 2004, ritmul de crestere al activelor circulante este mai mare decat cel al cifrei de afaceri, ceea reflecta incetinirea vitezei de rotatie prin cifra de afaceri.

In anul 2003 ponderea activelor circulante in activul total a fost mai mare decat cea a activelor imobilizate, dar avut un ritm de crestere mai mare si decat cel al activului total.

In anul 2005 valoarea acestui indicator este de 1.18% avand o crestere foarte mica fata de anul 2004 de aproximativ 3%.

Rata stocurilor

Nr crt

Specificatie

UM

Perioada de analiza

Simbol/Formula

0

2003

2004

2005

1

Rata materiilor prime

%

0

52.79

68.92

50.29

RMp=Mat prime/St

2

Rata productiei neterminate

%

0

20.44

12.44

13.95

RProdn=Prod neterminata/St

3

Rata produselor finite si a marfurilor

%

0

26.77

18.64

35.76

RPf=(produse finite+marfuri)/St

4

Rata stocurilor

%

0

36.08

36.15

39.50

Rs,=St/AC

5

Nivel echilibrat al ratei stocurilor

%

0

30.00

30.00

30.00

Ech

6

Valoarea maxim admisibila

%

0

50.00

50.00

50.00

Max

7

Indicele de crestere a stocurilor

*

1.16

1.29

ls.=St1/St0

8

Indicele de crestere a AC

*

*

1.15

1.18

lAc=AC1/AC0

9

Indicele de crestere a CA

*

*

1.24

1.12

Ica=CA1/CA0

Valorile acestui indicator sunt normale pe intreaga perioada analizata, inregistrandu-se cea mai mare

valoare in anul 2005 de 39.50% cu aproximativ 3.35% mai mult decat anul anterior.

In anul 2003 ritmul de crestere al stocurilor a fost mai mare decat ritmul de crestere al cifrei de afaceri,

situatie ce poate fi interpretata ca fiind negativa deoarece cresc stocurile, inregistrandu-se cresterea

cheltuielilor de stocare. Acest fapt reflecta si incetinirea vitezei de rotatie prin cifra de afaceri.

Ponderea cea mai mare este reprezentata de stocurile de materii prime, urmata de cea a stocurilor de

produse finite si marfuri. Aceeasi situatie este constata si in anul 2005, atunci cand indicele de crestere al

stocurilor a fost de 1.29%, iar cel al cifrei de afaceri de 1.12%, reflectand aceeasi situatie negativa prin

incetinirea vitezei de rotatie si cresterea stocurilor de materii prime, produse finite si marfuri.

Rata produselor finite si marfuri ajunge in anul 2005 la 35.76% cu aproximativ 17.12% mai mult decat

anul anterior. Aceasta situatie poate fi interpretata negativ din punct de vedere al politici comerciale

adoptate de societatea comerciala DAEWOO, ducand la cresterea stocurilor de produse finite si marfuri si

incetinirea vitezei de rotatie prin cfira de afaceri.

Rata creantelor

Nr crt

Specificatie

UM

Perioada de analiza

Simbol/Formula

0

2003

2004

2005

1

Rata creantelor comerciale

%

0

87.16

92.26

92.26

Rcrcom=Creante com/Creante

2

Rata altor creante

%

0

12.84

7.74

7.74

''^acrente~'^'te

creante/Creante

3

Rata creantelor

%

0

39.10

42.91

35.75

RCr=Creante/AC

4

Indicele de crestere a Cr

*

*

1.27

0.98

Ic^Cn/Cro

5

Indicele de crestere a AC

*

1.15

1.18

IAC=AC1/ACO

6

Indicele de crestere a CA

*

1.24

1.12

ICA=CA1/CAO

In perioada 2003-2004, ritmul de crestere al creantelor este mai mare decat cel al activelor circulante si al

cifrei de afaceri, situatie nefavorabila reflectata prin scaderea gradului general de lichiditate si a vitezei de

rotatie.

Situatia se redreseaza in anul 2005, indicatorul intregistrand o valoare de 35.75%, in conditiile in care

cifra de afaceri creste cu 12%, in timp ce creantele scad cu 2% fata de anul anterior. Aceasta situatie poate

fi interpretata ca fiind favorabila, deoarece creste gradul general de lichiditate si viteza de rotatie prin

cifra de afaceri.

Pentru o mai buna analiza a situatiei ar fi trebuit calculate ratele analitice al creantelor pe structura, dar

pentru ca

Rata disponibilitatilor

Nr crt

Specificatie

UM

Perioada de analiza

Simbol/Formula

0

2003

2004

2005

1

Disponibilitati

0

26,622,953

25,933,692

36,132,492

Db

2

Active circulante

0

107,264,688

123,838,761

145,956,488

AC

3

Rata disponibilitatilor

%

0

24.82

20.94

24.76

RDb=Disp/AC

4

Valoarea minim acceptabila

%

0

5.00

5.00

5.00

Min

5

Valoarea maxim acceptabila

%

0

25.00

25.00

25.00

Max

Valorile acestui indicator sunt normale pe intreaga perioada analizata. In perioada 2003-2004 se inregistreaza o scadere a acestui indicator, in anul 2004 fiind de 20.94% cu 3.88% mai putin decat anul anterior


In anuil 2005 este 24.76% cu 3.82% fata de anul 2004, situatie favorabila firmei, crescand lichiditatea activelor circulante.

Gradul net de asigurare cu disponibilitati

Nr crt

Specificatie

UM

Perioada de analiza

Simbol/Formula

0

2003

2004

2005

1

Grad net de asigurare fata de AC

%

0

24.82

20.94

24.76

Gn=Db/AC

2

Valoare minim admisibila a disp fata de AC

%

0

3.00

3.00

3.00

Min

3

Valoare maxim admisibila a disp fata de AC

%

0

5.00

5.00

5.00

Max

4

Grad net de asigurare fata de AT

%

0

11.80

9.91

11.76

Gn=Db/AT

5

Valoare minim admisibila a disp fata deAT

%

0

1.00

1.00

1.00

Min

6

Valoare maxim admisibila a disp fata deAT

%

0

1.50

1.50

1.50

Max

In perioada 2003-2004 valorile acestui indicator scad, in 2004 fiind cea mai mica valoare de 20.94%,

in anul 2005, gradul net de asigurare cu disponibilitati fata de active circulante este 24.76% cu 3.82% mai

mult decat anul anterior.

Gradul net de asigurare cu diponibilitati fata de activul total este de 11.76% in anul 2005 cu aproximativ

1.85% mai mult decat anul anterior.

Gradul brut de asigurare cu disponibilitati

Nr crt

Specificatie

UM

Perioada de analiza

Simbol/Formula

0

2004

2005

2006

1

Grad brut de asigurare fata de AC

%

0

24.82

20.94

24.76

Gb=(Db+IFTS)/AC

2

Valoare normala

%

0

30.00

30.00

30.00

Ech

4

Grad net de asigurare fata de AT

%

0

11.80

9.91

11.76

Gb=(Db+IFTS)/AT

5

Valoare normala

%

0

10.00

10.00

10.00

Ech


Structura activului

Nrcrt

Specificatie

UM

Perioada de analiza

Simbol/Formula

0

2003

2004

2005

1)

Rata activelor imobilizate

%

52.44

52.69

52.51

RA,=AI/AT

1.1

Rata imobilizarilor necorporale

%

0

1.21

1.79

0.83

RIN=IN/AI

1.2

Rata imobilizarilor corporale

%

0

98.57

97.93

98.94

Rlc=IC/AI

1.2.1

Rata terenurilor si constructiilor

%

0

41.85

37.63

44.30

Rteonstr=(Terenuri+Constr )/IC

1.2.2

Rata instal tehnice si masinilor

%

0

56.70

56.85

54.81

Rins teh=(inst the+mas)/IC

1.2.3

Rata altor imob corporale

%

0

0.27

0.21

0.18

Raicorp=AiCOrp/IC

1.2.4

Rata imob corporale in curs

%

0

1.18

5.31

0.71

Ricurs=lmob in curs/IC

1.3

Rata imobilizarilor financiare

%

0

0.00

0.00

0.00

R,F=IF/AI

2)

Rata activelor circulante

%

0

47.56

47.31

47.49

RAC=AC/AT

2.1

Rata stocurilor

%

0

36.08

36.15

39.50

Rst=St/AC

2.1.1

Rata materiilor prime

%

0

52.79

68.92

50.29

RMp=Mat prime/St

2.1.2

Rata productiei neterminate

%

0

20.44

12.44

13.95

RProdn=Prod neterminata/St

2.1.3

Rata produselor finite si a marfurilor

%

0

26.77

18.64

35.76

RPf=(produse finite+marfuri)/St

2.2

Rata creantelor

%

0

39.10

42.91

35.75

RCr=Creante/AC

2.2.1

Rata creantelor comerciale

%

0

87.16

92.26

92.26

Rcrcom=Creante com/Creante

2.2.2

Rata altor creante

%

0

12.84

7.74

7.74

Racrente=Alte

creante/Creante

3)

Gradul net de asigurare cu disponibilitati

3.1

Grad net de asigurare fata de AC

%

24.82

20.94

24.76

Gn=Db/AC

3.2

Grad net de asigurare fata de AT

%

11.80

9.91

11.76

Gn=Db/AT

4)

Gradul brut de asigurare cu disponibilitati

%

4.1

Grad brut de asigurare fata de AC

%

24.82

20.94

24.76

Gb=(Db+IFTS)/AC

4.2

Grad brut de asigurare fata de AT

%

11.80

9.91

11.76

Gb=(Db+IFTS)/AT


Analiza dinamicii si structurii capitalurilor

Analiza aspectelor legate de dinamica si structura capitalurilor societatii comerciale DAEWOO in perioada 2003-2005. in prima parte sunt analizate stabilitatea si structura finantarii, autonomia financiara globala si la termen, in continuare fiind analizate indatorarea si analiza capitalului investit.

Analiza stabilitatii financiare

Nr crt

Specificatie

UM

Perioada de analiza

Simbol/Formula

0

2002

2003

2004

1

Capital permanent

ron

0

194,957,018

235,192,264

276,930,625

Kper=Kpr+Dtml

2

Indicele de crestere a Kper

*

*

1.21

1.18

lKper=Kper1/Kper0

3

Capitalul total

ron

225,551,269

261,737,421

307,364,071

KT

4

Indicele de crestere a Kt

*

*

1.16

1.17

lKper=Kper1/Kper0

5

Rata stabilitatii financiare

%

86.44

89.86

90.10

RSF=Kper/KT

6

Valoare minim acceptabila

%

50.00

50.00

50.00

50.00

Min

7

Valoare normala

%

66.00

66.00

66.00

66.00

Normala

Valorile acestui indicator sunt foarte mari, situandu-se in jurul valorii de 90% pentru intreaga perioada analizata, ceea ce denota gradul ridicat de stabilitate financiara. In anul 2005 este de 90.10% fiind inregistrata o crestere foarte mica fata de anul de anterior. Aces procent arata faptul ca firma isi poate finanta peste 90% din activitate din capitalurile proprii.

In perioada 2004-2005 se inregistreaza cresterea ponderii capitalului permanent in totalul capitalului, apreciata ca fiind o situatie favorabila deoarece firma nu are datorii financiare, ceea ce inseamna ca a crescut capitalul propriu al societatii comerciale DAEWOO

Analiza gradului de indatorare pe termen scurt

Nr crt

Specificatie

UM

Perioada de analiza

Simbol/Formula

0

2003

2004

2005

1

Datorii pe termen scurt

ron

30,594,251

26,545,157

30,433,446

Dts

2

Capital total

ron

225,551,269

261,737,421

307,364,071

Kt

3

Rata datoriilor pe termen scurt

%

13.56

10.14

9.90

RDts=Dts/KT

4

Valoare normala

%

33.00

33.00

33.00

Val normala

5

Valoare maxim acceptabila

%

50.00

50.00

50.00

Max


Valorile acestei rate sunt foarte mici, reflectand o situatie favorabila, firma neavand datorii financiare pe termen scurt, doar datorii comerciale. Pe aproape intreaga perioada se ingistreaza un trend de scadere a acestei rate, ajungand in anul 2005 la 9.90%

. Analiza structurii finantarii curente

Nr crt

Specificatie

UM

Perioada de analiza

Simbol/Formula

0

2003

2004

2005

1

Datorii pe termen scurt

ron

0

30,594,251

26,545,157

30,433,446

Dts

2

a) comerciale

ron

0

11,677,537

8,763,585

10,047,260

Dat exp

3

b) financiare

ron

0

-

-

-

Dat fin

4

c) alte datorii

ron

0

18,916,714

17,781,572

20,386,186

Alte dat

5

Rata datoriilor comerciale

%

0

38.17

33.01

33.01

RDcom=Dcom/Dts

6

Rata datoriilor financiare pe t scurt

%

0

0.00

0.00

0.00

RDfin=Dfin/Dts

7

Rata altor datorii pe termen scurt

%

0

61.83

66.99

66.99

RAd=Alte datori i/Dts

Analiza structurii finantarii curente reliefeaza ponderea mica a datoriilor comerciale in totalul datoriilor

pe termen scurt. Situatia este nefavorabila deoarece datoriile comerciale au pondere de aproximativ 30%,

in timp ce alte datorii au o pondere de 70%.

In anul 2005 rata datoriilor comerciale este 33.01%, in timp ce rata altor datorii pe termen scurt este de

66.99%

. Analiza structurii finantarii

Nr crt

Specificatie

UM

Perioada de analiza

Simbol/Formula

0

2003

2004

2005

1

Resurse curente

ron

0

30,594,251

26,545,157

30,433,446

Rc=Cts+De

2

Capital permanent

ron

0

194,957,018

235,192,264

276,930,625

Kper=Kpr+Dtml

8

Rata structurii finantarii pe termen scurt

%

0

15.69

11.29

10.99

Rstr=Dts/Kper

9

Valoare normala a structurii finantarii

%

0

50.00

50.00

50.00

Val normala

In ultimul an firma utilizeaza in proportie de peste 90% resurse permanente si doar 10% resurse curente, aspect care arata faptul ca societatea comerciala nu este indatorata la societati de credit


Analiza autonomiei financiare globala

Nr

crt

Specificatie

UM

Perioada de analiza

Simbol/Formula

0

2003

2004

2005

1

Capiral propriu

ron

0

194,957,018

235,192,264

276,930,625

Kpr

2

Indicele de crestere a Kpr

*

*

1.21

1.18

lKpr=Kpr1/Kpr0

3

Pasiv total

ron

0

225,551,269

261,737,421

307,364,071

Kt

4

Indicele de crestere a pasivului total

*

1.16

1.17

lKt=Kt1/Kt0

5

Autonomia financiara globala

%

0

86.44

89.86

90.10

RAFG=Kpr/Kt

6

Valoare minim acceptabila

%

0

33.00

33.00

33.00

Min

7

Valoare normala

%

0.00

50.00

50.00

50.00

Normala

Valorile acestui indicator sunt foarte mari pentru intreaga perioada analizata, fiind in jurul a 90%.

In perioada 2003- 2005 firma isi finanteaza activitatea in proportie de 90% din resurse proprii, in anul

2005 fiind inregistrata valoare de 90.10%

Analiza indicelui autonomiei financiare globale

Nr crt

Specificatie

UM

Perioada de analiza

Simbol/Formula

0

2003

2004

2005

1

Capital propriu

ron

0

194,957,018

235,192,264

276,930,625

Kpr

2

Indicele de crestere a Kpr

*

*

1.21

1.18

iKp^Kpn/Kpro

3

Datorii totale

ron

0

30,594,251

26,545,157

30,433,446

Dt=Dtml+Dts

4

Indicele de crestere a Dt

*

*

0.87

1.15

lD=Dt1/Dt0

5

Indicele autonomiei financiare globale

%

0

637.23

886.01

909.95

lAFG=Kpr/Dt

6

Valoare minim acceptabila

%

0

50.00

50.00

50.00

Min

Din valorile acestui indicator se reflecta faptul ca firma nu isi finanteaza activitatea din surse externe decat intr-o proportie foarte mica, avand doar datorii comerciale si alte datorii.


. Autonomia financiara la termen

Nr crt

Specificatie

UM

Perioada de analiza

Simbol/Formula

0

2003

2004

2005

1

Capital propriu

ron

0

194,957,018

235,192,264

276,930,625

Kpr

2

Indicele de crestere a Kpr

*

*

1.21

1.18

lKpr=Kpr1/Kpr0

3

Capital permanent

ron

0

194,957,018

235,192,264

276,930,625

Kper=Kpr+Dtml

4

Indicele de crestere a Kper

**

1.21

1.18

lKper=Kper1/Kper0

5

Autonomia financiara la termen

%

0

100.00

100.00

100.00

RAFT=Kpr/Kper

6

Valoarea minim acceptabila

%

0

50.00

50.00

50.00

Min

Firma nu are datorii pe termen lung,.avand un grad de 100% de autonomie financiara.

.Analiza indatorarii

Nr crt

Specificatie

UM

Perioada de analiza

Simbol/Formula

0

2003

2004

2005

1

Datorii totale

ron

0

30,594,251

26,545,157

30,433,446

Dt=Dtml+Dts

2

Indicele de crestere a Dt

*

*

0.87

1.15

lDt=Dt1/Dt0

3

Total pasiv

0

225,551,269

261,737,421

307,364,071

Kt

4

Indicele de crestere a pasivului

*

*

1.16

1.17

lKt=Kt1/Kt0

5

Rata indatorarii globale

%

0

13.56

10.14

9.90

RIG=Dt/Kt

6

Valoarea maxim admisibila

%

000

66.00

66.00

66.00

Max

Analiza indatorarii la termen

Nr crt

Specificatie

UM

Perioada de analiza

Simbol/Formula

0

2003

2004

2005

1

Datorii pe termen mediu si lung

ron

-

-

-

-

Dtml

2

Rata indatorarii la termen

%

0

0.00

0.00

0.00

RIT=Dtml/Kpr

3

Valoarea maxim admisibila

%

0

50.00

50.00

50.00

Max


Analiza capitalului investit

Nr crt

Specificatie

UM

Perioada de analiza

Simbol/Formula

0

2003

2004

2005

1

Capital propriu

ron

0

194,957,018

235,192,264

276,930,625

Kpr

2

imprumuturi pe termen mediu si lung

ron

_

_

Itml

3

Capital investit permanent

ron

0

194,957,018

235,192,264

276,930,625

Kip=Kpr+ltml

4

Datorii financiare curente

ron

_

Dfc

5

Capital imprumutat

ron

Kim=ltml+Dfc

6

Capital investit

ron

0

194,957,018

235,192,264

276,930,625

Kinv=Kpr+Kimp

7

Ratele capitalului investit

7.1

Rata capitalului investit

%

0

86.44

89.86

90.10

Rkinv=Kinv/Kt

7.2

Rata datoriilor de exploatare

%

0

13.56

10.14

9.90

RDe=De/Kt

8

Analiza pe baza elementelor de pasiv

8.1

Stabilitatea capitalului investit

%

0

100

100

100

Sxim=Kip/Kinv

8.2

Exigibilitatea capitalului investit

%

0

0

0

0

EKinv=Dfc/Kinv

8.3

Autonomia capitalului investit

%

0

100

100

100

AKinv=Kpr/Kinv

8.4

indatorarea globala a capitalului investit

%

0

0

0

0

IG=Kim/Kinv

8.5

indatorarea la termen a capitalului investit

%

0

0

0

0

IGinv=ltml/Kinv

9

Analiza pe baza elementelor de activ

9.1

Ponderea activelor imobilizate

%

0

60.67

58.63

58.28

GAi=AI/Kinv

9.2

Ponderea necesarului de fond de rulment

%

0

25.67

30.34

28.67

GNFR=NFR/Kinv

9.3

Ponderea disponibilitatilor si plasamentelor

%

0

13.66

11.03

13.05

GDb=Db/Kinv


Capitolul 3 Analiza statica a echilibrului financiar 3.1. Analiza lichiditatii si solvabilitatii

In cadrul acestui subcapitolul sunt aspecte legate de analiza lichiditatii generale, curente si imediate, precum si a solvabilitatii generale si patrimoniale

Tabelul 3.1.1

Nr crt

Specificatie

UM

Perioada de analiza

Simbol/Formula

2001 2002

2003

2004

ELEMENTE DE CALCUL

1

Active curente

mii lei

71,872,787

107,264.688

123,838,761

145,956,488

Active curente

1.1

Stocuri

mii lei

20,868.848

38,706,375

44,767,823

57,646,932

St

1.2

Creante

mii lei

25,807,564

41,935,360

53,137,246

52,177,064

Cr

1.3

Disponibilitati

mii lei

25,196,375

26,622,953

25,933,692

36,132,492

Db

2

Pasive curente

mii lei

17,679,020

30,594,251

26,545,157

30,433,446

Pasive curente

2.1

Datorii din exploatare

mii lei

17,679,020

30,594,251

26,545,157

30,433,446

Dt expl

2.2

Datorii financiare pe termen scurt

mii lei

-

-

-

-

Dts

3.1.2. Analiza lichiditatii generale

Tabelul 3.1.2

Nr crt

Specificatie

UM

Perioada de analiza

Simbol/Formula

2001

2002

2003

2004

1

Lichiditatea generala

%

4.07

3.51

4.67

4.80

Lg=Active curente/Pasive curente

1.1

Indicele de crestere a lichiditatii gen

%

*

0.86

1.33

1.03

iLg^Lgi/Lgo

1.2

Valoare minim acceptabila

%

1.00

1.00

1.00

1.00

Min

1.3

Valoare maxim acceptabila

%

2.00

2.00

2.00

2.00

Max

Lichiditatea generala inregistreaza valori duble fata de valoarea maxim acceptabila, situatie nefavorabila

deoarece firma are lichiditati excedentare, inregistrand costuri de oportunitate.

Lichiditatea generala a avut un trend crescator, mai putin in anul 2002 cand a inregistrat o usoara scadere

fata de anul anterior. In anul 2004 valoarea indicatorului este de 4.80, crescand cu 3% fata de anul

anterior.


3.1.3. Analiza lichiditatii curente

Tabelul 3.1.3

Nr crt

Specificatie

UM

Perioada de analiza

Simbol/Formula

2001

2002

2003

2004

1

Lichiditatea curenta

%

2.88

2.24

2.98

2.90

Lc=(Active curente-Stocuri)/Pasive curente

1.1

Indicele de crestere a lichiditatii curente

%

*

0.78

1.33

0.97

lLg=Lg1/Lg0

1.2

Valoare minim acceptabila

%

0.65

0.65

0.65

0.65

Min

1.3

Valoare maxim acceptabila

%

1.00

1.00

1.00

1.00

Max

Lichiditatea curente are valori aproape triple fata de valoarea maxim acceptabila pentru acest indicator, apreciind ca fiind o situatie nefavorabila, datorita excesului de lichiditati. In anul 2004 s-a inregistrat 2.90% cu 3% mai putin decat anul anterior.

3.1.4. Analiza lichiditatii imediate

Tabelul 3.1.4

Nr crt

Specificatie

UM

Perioada de analiza

Simbol/Formula

2001

2002

2003

2004

1

Lichiditatea imediata

%

1.43

0.87

0.98

1.19

Lj=Disp banesti/Pasive curente

1.1

Indicele de crestere a lichiditatii imediate

%

*

0.61

1.12

1.22

lLg=Lg1/Lg0

1.2

Valoare minim acceptabila

%

0.35

0.35

0.35

0.35

Min

1.3

Valoare maxim acceptabila

%

0.65

0.65

0.65

0.65

Max

3.1.5. Analiza solvabilitatii generale

Tabelul 3.1.5

Nr crt

Specificatie

UM

Perioada de analiza

Simbol/Formula

2001

2002

2003

2004

ELEMENTE DE CALCUL

1

Active totale

mii lei

176,916,093

225,551,269

261,737,421

307,364,071

At

2

Datorii totale

mii lei

17,679,020

30,594,251

26,545,157

30,433,446

Dt

4

Capital propriu

mii lei

159,237,073

194,957,018

235,192,264

276,930,625

Kpr

5

Capital total

mii lei

176,916,093

225,551,269

261,737,421

307,364,071

Kt

SOLVABILITATEA

6

Solvabilitate gen

%

10.01

7.37

9.86

10.10

Sg=At/Dt

6.1

Indicele solvabilitatii gen

*

0.74

1.34

1.02

lSg=Sg1/Sgo

6.2

Valoare normala

%

2.00

2.00

2.00

2.00

Normala


7

Solv patrimoniale (rata autonomiei financiare)

90.01

86.44

89.86

90.10

Sp=Kpr/Kt

7.1

Indicele solvabilitatii patrimoniale

*

0.96

1.04

1.00

lsP=Spi/Sp0

7.2

Valoare minim acceptabila

%

30.00

30.00

30.00

30.00

Min

7.3

Valoare normala

%

50.00

50.00

50.00

50.00

Normala

Avand in vedere ca nivelul normal al acestui indicator este de 2, solvabilitatea societatii comerciale Braiconf se situeaza peste limita normala,cea mai mica valoare fiind inregistrata in anul 2002 cand a fost 7.37 cu aproximativ 26% mai putin decat anul 2001

In anul 2004 este de 10.10% cu aproximativ 2% mai mult decat anul 2003. Aceasta situatie reflecta capacitatea societatii comerciale de a-si achita obligatiile totale din resursele totale.


3.2. Analiza corelatiei dintre creante si obligatii

Tabelul 3.2.1

Nr crt

Specificatie

UM

Perioada de analiza

Simbol/Formula

2001

2002

2003

2004

VITEZA DE ROTATIE A CREDITULUI-CLIENT

1

Cifra de afaceri

mii lei

286,062,006

364,340,318

451,536,408

504,373,910

CA

2

Clienti

mii lei

25,385,586

36,552,489

49,023,138

48,137,297

CI

3

Numar de rotatii

rot

11

10

9

10

Nrot=CA/CI

4

Termen de incasare a creantelor

zile

32

37

40

35

Ti=CI/CA*365

5

Valoare maxima

zile

45

45

45

45

Max

VITEZA DE ROTATIE A CREDITULUI-FURNIZOR

6

Cheltuieli cu furnizorii

mii lei

50,453,573

68,363,673

78,747,225

88,967,265

Cfz

7

Datorii cu furnizorii

mii lei

4,305,970

11,630,741

8,701,149

9,975,678

Dfz

8

Numar de rotatii

rot

12

6

9

9

Nrot=Cfz/Dfz

9

Termen de plata a datoriilor

zile

31