Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE
loading...


Alimentatie nutritieAsistenta socialaCosmetica frumuseteLogopedieRetete culinareSport

PLANUL DE PREGATIRE IN DOMENIUL SITUATIILOR DE URGENTA IN ANUL 2009

sanatate

+ Font mai mare | - Font mai mic


DOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
APA - ROLUL, REPARTITIA SI NEVOIA DE APA
FUNCTIILE FICATULUI
CITOPLASMA SI MEMBRANA CITOPLASMATICA
Modelul in ortodontie - REALIZAREA AMPRENTEI IN ORTODONTIE
PREZENTAREA PLANTEI ALOE VERA BARBADENSIS MILLER
Proiect de interventie avand in vederea infiintarii unei clinici de dezalcoolizare
MUSCHII REGIUNII LATERALE A GATULUI
AFECTIUNILE APARATULUI LACRIMAL
RETELE NEURONALE ARTIFICIALE
AVC HEMORAGICE

TERMENI importanti pentru acest document

: pregatire pentru situatii de urgenta : LUCRARE PRACTICA IN DOMENIUL SITUATIILOR DE URGENTA : graficul de instruire anuala in domeniul Situatiilo de Urgenta a personalului angajat : pregatire in situatii de urgenta :

P L A N U L

DE PREGATIRE IN DOMENIUL

SITUATIILOR DE URGENTA

IN ANUL 2009

                                        

I.                   Baza legala

           

In anul 2009, planificarea, organizarea si desfasurarea pregatirii personalului din cadrul autoritatilor, organismelor si structurilor cu atributii  in domeniul situatiilor de urgenta se executa in conformitate cu prevederile prezentului ordin, avand la baza urmatoarele acte normative:

§               Legea nr. 481/2004 privind protectia civila, modificata si completata prin Legea nr. 212/2006;

§               Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;

§               Legea nr. 446/2006 privind pregatirea populatiei pentru aparare;

§               Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

§               Protocol privind pregatirea in domeniul protectiei civile a copiilor, elevilor si studentilor din invatamantul national preuniversitar si superior incheiat intre M.I.R.A. (nr. 250/12.07.2007) si M.E.C.T. (nr. 13527/07.09.2007);

§               Hotararea Guvernului Romaniei nr. 308/1995 privind organizarea si functionarea activitatii de pregatire in domeniul apararii civile;

§               Ordinul Ministrului Administratiei si Internelor nr. 712/2005 privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta, modificat si completat prin O.M.A.I.  nr. 786/2005;  

§               Ordinul Ministrului Administratiei si Internelor nr. 718/2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind structura organizatorica si dotarea serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta, modificat si completat cu O.M.I.R.A. 195/2007;

§               Ordinul Ministrului Administratiei si Internelor nr. 1474 / 2006 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregatire si desfasurare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta;  

§               Dispozitia Inspectorului General nr. 1122/I.G./23.09.2005 pentru aprobarea Metodologiei de elaborarea documentelor de organizare planificare si evidenta a invatamantului din institutiile de pregatire din subordinea Inspectoratului General.

§               O.M.I.R.A nr. 673 din 9.12.2008 privind pregatirea in domeniul situatiilor de urgenta a reprezentantilor institutiilor prefectului si a personalului cu functii de conducere din administratia publica locala, in perioada 2009-2012.

§               O.M.I.R.A. nr. 483 din 19.05.2008 privind organizarea si desfasurarea           programelor de pregatire a specialistilor compartimentelor pentru prevenire din serviciile voluntare pentru situatii de urgenta.

II. Obiectivele pregatirii in domeniul situatiilor de urgenta

           

OBIECTIVE GENERALE

1.                  APROFUNDAREA SI SISTEMATIZAREA CUNOSTINTELOR PRIVIND PROBLEMATICA IN DOMENIUL SITUATIILOR DE URGENTA.

2.                  DEZVOLTAREA CAPACITATILOR MANAGERIALE ALE PERSONALULUI DE COMANDA SI CONDUCERE PENTRU DESFASURAREA  ACTIUNILOR  DE INTERVENTIE.

3.                  PERFECTIONAREA DEPRINDERILOR PRACTICE IN REZOLVAREA UNOR SITUATII CONCRETE PRECUM SI REDACTAREA DOCUMENTELOR DE CONDUCERE A   ACTIUNILOR DE INTERVENTIE.

4.                  PERFECTIONAREA DEPRINDERILOR SI INSUSIREA CUNOSTINTELOR DESPRE METODELE SI PROCEDEELE NOI DE SALVARE A VICTIMELOR IN CAZUL SITUATIILOR DE URGENTA,  DEZASTRELOR  SAU ATACURILOR DIN AER.

5.  CUNOASTEREA PRINCIPALELOR MODALITATI DE PROTECTIE IN  DIFERITE SITUATII DE URGENTA SAU DEZASTRE.

6.       PERFECTIONAREA LUCRULUI IN ECHIPA.

OBIECTIVE OPERATIONALE

1.   APLICAREA IN PRACTICA PREGATIRII IN DOMENIUL SITUATIILOR DE URGENTA CONFORM  LEGISLATIEI CE REGLEMENTEAZA ACEST DOMENIU DE ACTIVITATE.

2.   FOLOSIREA UNOR PROCEDURI VIABILE DE INTERVENTIE IN CAZUL PRODUCERII SITUATIILOR DE URGENTA SAU DEZASTRELOR.

3. INTOCMIREA IN MOD CLAR, CONCIS SI EXPRESIV A DOCUMENTELOR DE CONDUCERE A ACTIUNILOR DE INTERVENTIE.

4.   MODERNIZAREA BAZEI MATERIALE A PREGATIRII.

III. Organizarea pregatirii in domeniul situatiilor de urgenta

Pregatirea in domeniul situatiilor de urgenta in anul 2009 se va realiza pe niveluri de competenta, structuri functionale si pe categorii de personal, fiind structurata astfel:

1.      Pregatirea personalului de conducere, cu atributii in domeniul managementului situatiilor de urgenta.

2.      Pregatirea salariatilor.

3.      Pregatirea elevilor.

Pregatirea salariatilor din institutiile publice se realizeaza prin instructaje si antrenamente de avertizare, alarmare, evacuare, adapostire si prim ajutor, in functie de tipurile de risc la care sunt expusi. Categoriile de instructaje, principiile, modalitatile, cerintele si conditiile organizarii activitatii de instruire sunt stabilite prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr.712/2005, modificat si completat prin  Ordinul ministrului administratiei si internelor nr.786/2005.

Pregatirea in unitati si institutii de invatamant cuprinde:

a)      instruirea conducatorilor/directorilor/cadrelor didactice desemnate sa efectueze pregatirea in domeniu – se realizeaza centralizat de catre I.S.U.J. printr-o instruire anuala;

b)      pregatirea prescolarilor, elevilor si studentilor - se organizeaza si se desfasoara conform Protocolului privind pregatirea in domeniul protectiei civile a copiilor, elevilor si studentilor din invatamantul national preuniversitar si superior incheiat intre M.I.R.A. (nr. 250/12.07.2007) si M.E.C.T. (nr. 13527/07.09.2007);

Pregatirea prescolarilor si elevilor se desfasoara prin parcurgerea temelor de specialitate  si prin activitati extrascolare incluse in cadrul programelor si planurilor activitatilor de profil, in functie de particularitatile de varsta specifice nivelurilor de invatamant.

Tematica orientativa si obiectivele de realizare a pregatirii sunt prevazute in anexa la prezentul plan.   

IV. Evidenta si evaluarea pregatirii

Instruirea persoanelor angajate in munca in domeniul situatiilor de urgenta constituie parte componenta a activitatii de pregatire desfasurate de persoanele fizice si juridice in domeniul managementului situatiilor de urgenta, potrivit prevederilor legale in vigoare.

Conducatorii institutiilor publice, patronii si managerii operatorilor economici sunt obligati, potrivit art. 28 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 481/2004 privind protectia civila, sa organizeze si sa execute instruirea in domeniul situatiilor de urgenta

Instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta este componenta a pregatirii profesionale si are ca scop insusirea cunostintelor si formarea deprinderilor necesare in vederea prevenirii si reducerii efectelor negative ale situatiilor de urgenta sau ale dezastrelor la locul de munca si in incinta institutiilor si operatorilor economici.

Instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta se realizeaza prin instructaje si prin participarea la cursuri, aplicatii, exercitii practice si antrenamente, in functie de tipurile de risc specifice.

Instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta se face la angajare si periodic si se realizeaza prin urmatoarele categorii de instructaje:

    a) instructajul introductiv general;

    b) instructajul specific locului de munca;

    c) instructajul periodic;

    d) instructajul pe schimb, acolo unde situatia o impune;

    e) instructajul special pentru lucrari periculoase;

    f) instructajul la recalificarea profesionala;

    g) instructajul pentru personalul din afara operatorului economic sau a institutiei.

Instruirea in domeniul situatiilor de urgenta se certifica prin inscrisuri realizate, dupa caz, in fisa individuala de instructaj in domeniul situatiilor de urgenta, in registrul de predare-primire a schimbului sau in procesele-verbale de instruire. Fisele individuale de instructaj se intocmesc pentru toate persoanele angajate. Dupa efectuarea instructajelor este obligatorie completarea fiselor individuale de instructaj, inscrisul efectuandu-se cu pasta sau cu cerneala. Dupa completare, fisa individuala de instructaj in domeniul situatiilor de urgenta se semneaza de persoana instruita si de catre persoanele care au efectuat si au verificat instructajul.

Modul de evaluare a pregatirii personalului  se face prin intermediului testarilor scrise, verificarilor practice dar si cu ocazia aplicatiilor, exercitiilor si concursurilor specifice.

V. Asigurarea logistica si financiara

Institutiile care asigura resursele bugetare alocate pentru desfasurarea pregatirii sunt: institutia prefectului, consiliul judetean, consiliile locale, operatorii economici angajatori si organizatiile  neguvernamentale.

Cheltuielile privind transportul, cazarea si masa participantilor la programele de pregatire se suporta de catre institutiile de la care provin participantii.

 

TEMATICA  ANUALA  DE  INSTRUIRE  PERIODICA

A  PERSONALULUI  ANGAJAT

 

 Tematica si graficele anuale de instruire:

a) Instructaj lunar.

Nr.

Crt.

Luna

Tematica

Bibliografie

Durata

in ore

0

1

2

3

4

1

Ianuarie

a) Tematica generala : art. 1 la art. 11 si art. 23 OGR 60/97, DGPSI 001 (cele cinci decizii) si cap I si II din Norme Generale PSI ord. 775/98

b) Tematici specifice: obligatiile generale si specifice ce revin categoriilor de salariati instruiti

c) Modul de utilizare a mijloacelor de prima interventie din dotarea locului de munca (hidranti, stingatoare portabile si cand este cazul instalatii speciale de PSI ).

- OGR 60/97

- DGPSI 001

- ord.MI 775/98

.

- Norme PSI depar-  tamentale ( specifi-ce)

- Instructiunile de folosire a tehnicii respective

1

0,5

.

0,5

2

Februarie

a) Tematica generala: evacuare persoane, depozite materiale, interventii la incendii

b) Tematica specifica: evaluarea riscului de incendiu, cauze potentiale de incendiu la locul de munca. Norme, reguli si masuri de prevenire si inlaturare a acestora.

- Plan de evacuare

 Plan de depozitare

 Plan de interventii

-Plan de interventie

-Instructiuni tehnice interne (ITI)

- Organizarea auto-apararii impotriva incendiilor

1

1

3

Martie

a) Tematica generala: evacuarea fumului in caz de incendii. Pericole pentru oameni.

b)Tematica specifica: reguli specifice de pre- venire a incendiului pentru locul de munca utilizat.

- Norme Generale PSI art 19 ord. 775/98 MI

- P 118-99 cap. aferent

- Norme PSI depar-

tamentale specifice

0,5

.

1,5

4

Aprilie

a) Tematica generala: stabilirea si sanctionarea contraventiilor PSI

b) Tematica specifica: cai de acces, planul de evacuare a locului de munca, interventie la locul de munca (cunoastere, protejare, masuri PSI specifice)c) Activitate practica: echiparea si utilizarea unui hidrant de incendiu interior (fiecare participant va executa minim o echipare)

- OGR 60/91

HGR 678/98

- Sectiunea 4 din Norme Generale PSI

- Ord. 775/98 MI

0,5

.

0,5

.

1

5

Mai

a) Tematica generala: protectia golurilor la propagarea incendiilor (usi rezistente la foc, instalatii speciale, etc.)

b) Tematica specifica: instalatii electrice de forta si iluminat specifice locului de munca (cunostinte tehnice generale si concrete)

c) Activitate practica: echiparea si utilizarea unui hidrant de incendiu exterior (fiecare participant va executa minim o echipare).

- P 118 - 99

0,5

.

0,5

.

1

6

Iunie

a) Tematica generala: norme de PSI la exploatarea constructiilor, instalatiilor si altor amenajari.

b) Tematica specifica: modul concret de alarmare in caz de incendiu (sarcini pe functii sau persoane).

c) Exercitiu de evacuare a locului de munca

- Cap. III din Norme Generale PSI ord.775/98 MI

- vezi cap. A pct. 3, litera f din prezentul material.

1

.

0,5

.

0,5

7

Iulie

a) Tematica generala: instructiuni pentru utilizarea gazelor naturale.

b) Activitate practica: instructaj privind primul ajutor cu accent pe arsuri si intoxicatii cu fum

Anexa 17 din Normativ I 6-98

1

.

1

8

August

a) Tematica generala: diminuarea riscului de incendiu.(ex. control PSI, masuri in urma controlului, responsabilitati, termene, rezol-vare sau sanctionare).

b) Tematica specifica: mijloace de protejare a oamenilor in caz de incendiu( a corpului, a capului, a cailor respiratorii, maini ši picioare).

c) Activitate practica: mod de utilizare a mijloacelor de protectie enumerate la litera b.

- OGR 60/97

- HGR 678/98

- Norme departa-mentale specifice

1

0,5

0,5

9

Septembrie

a) Tematica generala: tipuri de focare in caz de incendiu si modul de combatere in faza incipienta cu stingatoare portabile de incendiu

b) Tematica specifica: obligativitatea instruirii PSI a personalului, raspunderi ce revin diver-selor categorii de personal.

- Instructiuni de folosire a stingatoa-

relor portabile

- Manualul pompi-

erului, cap. aferent

- OGR 60/97

- Ordin 712/2005

1

.

1

10

Octombrie

a) Tematica generala: mijloace de incalzire (locale si centrale)

b) Tematica specifica: concret modul de incal-

zire a spatiilor utilizate de personalul instruit.

c) Activitate practica: enumerare, masuri concrete la spatiul utilizat.

1

.

0,5

.

0,5

11

Noiembrie

a) Tematica generala: cauze de incendiu (mij-loacele care le produc, imprejurarile deter-minante si sursa de producere a incendiului).

b) Tematica specifica: cunoastere concreta a fortelor de interventie in caz de incendiu la locul de munca. Cine conduce stingerea incendiilor, modalitati de cooperare.

- Cercetarea cauze-lor incendiilor de I. Craciun. S. Calota

- Plan de interven- tie.

1

.

1

12

Decembrie

Test tip grila: minim 10 intrebari, obligatoriu raspuns corect la 70% din intrebari. La nevoie se repeta testul in termen de 3 zile.

2

Nota: Se vor stabili concret zilele de instructaj pe lunile anului (exemplu luna                              ianuarie, ziua X), la sfarsitul fiecarui an pentru anul urmator.

b) pentru instructaj la 3 luni ( trimestrial).

Nr.

crt.

Trimestrul

Tematica

Bibliografia

Durata

in ore

1

I

Martie

a) Tematica generala : art. 1 la art. 11 si art. 23 OGR 60/97, DGPSI 001 (cele cinci decizii) si cap I si II din Norme Generale PSI ord. 775/98

..

b) Tematici specifice: obligatiile generale si specifice ce revin categoriilor de salariati instruiti

..

c) Modul de utilizare a mijloacelor de prima interventie din dotarea locului de munca (hidranti, stingatoare portabile si cand este cazul instalatii speciale PSI).

- OGR 60/97

- DGPSI 001

- ord.MI 775/98

.

- Norme PSI de-partamentale (specifice)

.

- Instructiunile de folosire a teh -nicii respective

1

.

0,5

.

0,5

2

II

Iunie

a) Tematica generala: norme de PSI la exploatarea constructiilor, instalatiilor si altor amenajari.

..

b) Tematica specifica: modul concret de alarmare in caz de incendiu (sarcini pe functii sau persoane).

..

c) Exercitiu de evacuare a locului de munca

- Cap. III din Norme Generale PSI ord.775/98 MI.

- vezi cap. A pct. 3, litera f din prezentul material.

.

1

..

0,5

..

0,5

3

III

Septembrie

a) Tematica generala:

- diminuarea riscului de incendiu.(ex. control PSI, masuri in urma controlului, responsa-bilitati, termene, rezolvare sau sanctionare.

- tipuri de focare in caz de incendiu si modul de combatere in faza incipienta cu stingatoare portabile de incendiu.

..

b) Tematica specifica:

- mijloace de protejare a oamenilor in caz de incendiu( a corpului, a capului, a cailor respiratorii, maini si picioare).

- obligativitatea instruirii PSI a personalului, raspunderi ce revin diverselor categorii de personal.

..

c) Activitate practica: mod de utilizare a mijloacelor de protectie enumerate la litera b.

- OGR 60/97

- HGR 678/98

- Norme departa-mentale specifice

- Instructiuni de folosire a stinga-toarelor portabile

- Manualul pompi

erului, cap. afe-rent.

.

- OGR 60/97

- ordin 712/2005

1

..

0,5

..

0,5

4

IV

Decembrie

Test tip grila: minim 10 intrebari, obligatoriu raspuns corect la 70% din intrebari. La nevoie se repeta testul in termen de 3 zile.

2

c) Pentru instructaj la 6 luni (semestrial):

Nr.

crt.

Semestrul

Tematica

Bibliografie

Durata

in ore

0

1

2

3

4

1

I

Septembrie

a) Tematica generala : art. 1 la art. 11 si art. 23 OGR 60/97, DGPSI 001 (cele cinci decizii) si cap I si II din Norme Generale PSI ord. 775/98

..

b) Tematici specifice: obligatiile generale si specifice ce revin categoriilor de salariati instruiti

.

c) Modul de utilizare a mijloacelor de prima interventie din dotarea locului de munca (hidranti, stingatoare portabile si cand este cazul instalatii speciale PSI).

- OGR 60/97

- DGPSI 001

- ord.MI 775/98

.

- Norme PSI de-partamentale (specifice)

.

- Instructiunile de folosire a teh -nicii respective

1

.

0,5

0,5

2

II

Martie

Test tip grila: minim 10 intrebari, obligatoriu raspuns corect la 70% din intrebari. La nevoie se repeta testul in termen de 3 zile.

2

Tematica orientativa, obiectivele didactice si modalitatile de

realizare a acestora pentru invatamantul primar

1. Efectele focului:

·               sa cunoasca efectele benefice ale utilizarii focului;

·               sa sesizeze urmarile incendiilor.

2. Sursele de aprindere:

·               sa identifice sursele de aprindere cu care vine in contact;

·               sa invete sa utilizeze corect sursele de aprindere din gospodarie

3. Care sunt urmarile unui incendiu?

·               sa cunoasca urmarile incendiilor asupra vietii si sanatatii oamenilor si asupra naturii vii;

·               sa inteleaga necesitatea prevenirii incendiilor pentru evitarea distrugerii bunurilor si mediul inconjurator.

4. Necesitatea asigurarii prevenirii incendiilor

·               sa-si dezvolte responsabilitatea    pentru asigurarea vietii si sanatatii proprii si a celor din jur;

·               sa  cunoasca   notiuni  fundamentale  de   prevenire  a   incendiilor  in gospodarie.

5. Ce face in caz de incendiu?

·               sa inteleaga necesitatea evacuarii dintr-o cladire incendiata;

·               sa stie ca trebuie sa anunte adultii in caz de incendiu si sa le ceara ajutorul.

6. Cum poate fi prevenit un incendiu?

·               sa recunoasca sursele potentiale si imprejurarile favorizante care pot declansa un incendiu;

·               sa manifeste un  comportament preventiv la  utilizarea surselor de aprindere.

7. Cum poate fi stins un incendiu?

·               sa cunoasca cu ce se poate stinge un inceput de incendiu;

·               sa inteleaga ca trebuie sa ceara ajutorul adultilor pentru stingerea oricarui inceput de incendiu.

8. Ce stim despre dezastre:

·               sa identifice principalele tipuri de dezastre

·               sa identifice evenimentele atipice care pot produce situatii de urgenta;

9.   Notiuni generale despre dezastre;

·                sa identifice corect principalele tipuri de riscuri

·                sa cunoasca cauzele si sa recunoasca formele de manifestare a dezastrelor naturale si a celor datorate activitatii umane

10.   Dezastre naturale

·               sa manifeste o atitudine si un comportament responsabil in
situatii de urgenta

·               Dezastre datorate activitatii umane

·               sa sesizeze corespondenta dintre activitatea umana si dezastre

12.   Dezastrele din Romania

·               sa identifice si sa localizeze principalele dezastre care afecteaza
teritoriul national si comunitatea locala (inundatiile; fenomene meteo
periculoase: ploi abundente, viituri, tornade; cutremurele; accidentele
tehnologice; alunecari de teren; incendii; munitii neexplodate)

13.   Impactul dezastrelor asupra mediului:

·               sa descrie si sa analizeze modificarile suferite de mediul inconjurator ca urmare a interventiei umane

·               sa aplice modalitatile de interventie si de ocrotire a mediului ambiant

14.   Cum avertizam, alarmam si actionam in caz de dezastru; anuntarea adultilor despre o situatie de urgenta; folosirea apelului de urgenta 112

·               sa cunoasca modul de instiintare, avertizare si alarmare a populatiei si sa actioneze conform specificului acestuia;

·               sa cunoasca modul de utilizare al apelului de urgenta;

15.   Cum actionam in caz de dezastru si cum acordam primul ajutor

·               sa cunoasca si sa acorde primul ajutor in diferite situatii

16.   Cum actionam in caz de dezastru: igiena individuala si colectiva
dupa dezastru

·               sa cunoasca necesitatea si sa utilizeze mijloacele de igiena
individuala si colectiva

17.   Cum actionam in caz de dezastru: munitiile neexplodate

·               sa cunoasca modul de comportare in cazul descoperirii munitiilor
neexplodate

18. Cum actionam in caz de dezastru (inainte, pe timpul, dupa): inundatii, cutremur, alunecari de teren, poluari accidentale, atacuri teroriste:

·               sa cunoasca si sa aplice regulile de comportament pentru fiecare tip de dezastru in parte

·               cunoasterea  si  aplicarea  regulilor  privind  limitarea  si inlaturarea efectelor dezastrelor

Modalitati de realizare:

·               Lectura dupa imagini: „Incendiul' si „Copii neascultatori'·               Convorbire: „Patania lui Gigel'.

·               Povestire: „Focul' si „Incendiul'.

·               Convorbire: „De ce nu trebuie sa ne jucam cu focul' si „Sa nu ne jucam cu chibriturile'.

·               Joc de creatie cu subiect din viata cotidiana: „De-a pompierii'.

·               Vizita la Muzeul  Pompierilor la Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Crisana” al judetului TIMIS

·               Convorbire cu specialistii: „Cum sa prevenim aparitia incendiilor'.

·               Concursuri scolare, cu sprijinul specialistilor.:

o        „Fereste-te de foc!'

o        „Cine stie castiga'

o        „Micii pompieri'

·               Concurs: „Stim sa prevenim un incendiu ?'

·               Poveste: „Necazul lui Ionel'

·               Convorbire „Ce facem in caz de incendiu ?' si „Cum ne comportam in timpul aparitiei unui incendiu'.

·               Carti de colorat; desene tematice

·               Proiectii de filme educative

·               Consultare site www.sanseinplus.ro, www.igsu.ro si www.isub.ro

Tematica orientativa, obiectivele didactice si modalitatile de realizare a acestora pentru invatamantul secundar (gimnaziu)

1.  Focul - prieten si dusman:

·               sa cunoasca rolul focului in viata omului;

·               sa inteleaga efectele utilizarii incorecte a focului.

2.   Sursele de incendiu:

·                sa inteleaga mecanismul producerii incendiilor;

·                sa fie capabil sa identifice sursele de incendiu;

·                sa cunoasca regulile de prevenire a incendiilor in locuinta.

3.   Comportarea in caz de incendiu:

·               sa poata face evaluarea reala a pericolului in cazul producerii unui
incendiu;

·               sa stie cum se anunta incendiul la pompieri;

·               sa identifice posibilitatile de salvare in cazul in care este surprins
de un incendiu.

4.   Stingerea incendiilor:

·               sa inteleaga mecanismul stingerii focului;

·               sa stie sa foloseasca principalele substante stingatoare si mijloace utilizate in  lupta impotriva incendiilor.

5.   Primul ajutor in caz de incendiu:

·               sa stie care sunt urmarile incendiilor asupra vietii si sanatatii;

·               sa poata acorda primul ajutor in cazul arsurilor si intoxicatiilor.

6.   Reguli de prevenire a incendiilor in gospodarie:

·               sa stapaneasca regulile preventive la utilizarea mijloacelor de incalzire si de pregatire a hranei, echipamentelor electrice, precum si a altor surse posibile de incendiu in gospodarie.

7.   Protectia mediului inconjurator impotriva incendiilor:

·               sa   constientizeze   consecintele   incendiilor   asupra    mediului inconjurator;

           sa cunoasca principalele reguli preventive in drumetii si excursii.

8.   Vreau sa stiu despre profesiile din cadrul serviciilor de interventii in
        situatii de protectie civila:

·               sa-si completeze cunostintele cu informatii relevante si autorizate privitoare la profesiile din cadrul serviciilor de interventii in situatii de protectie civila ;

·               sa recunoasca importanta sociala a activitatii de interventii in situatii de protectie civila.

9.   Ce stim despre dezastre:

·                sa identifice principalele tipuri de dezastre

·                sa identifice evenimentele atipice care pot produce situatii de protectie civila pe timpul dezastrelor;

10.   Notiuni generale despre dezastre;

·               sa identifice corect principalele tipuri de riscuri  sa cunoasca cauzele si sa recunoasca formele de manifestare a dezastrelor naturale si a celor datorate activitatii umane

11.   Dezastre naturale

·               sa manifeste o atitudine si un comportament responsabil in situatii de urgenta

12.   Dezastre datorate activitatii umane

·               sa sesizeze corespondenta dintre activitatea umana si dezastre

13.   Dezastrele din Romania

·               sa identifice si sa localizeze principalele dezastre care afecteaza
teritoriul national si comunitatea locala (inundatiile; fenomene meteo periculoase: ploi abundente, viituri, tornade; cutremurele; accidentele tehnologice; alunecari de teren; incendii; munitii neexplodate)

14.   Impactul dezastrelor asupra mediului:

·               sa descrie si sa analizeze modificarile suferite de mediul inconjurator ca urmare a interventiei umane

·               sa aplice modalitatile de interventie si de ocrotire a mediului ambiant

15.         Cum actionam in caz de dezastru: avertizarea si alarmarea in caz de
dezastru; anuntarea adultilor despre o situatie de urgenta; folosirea apelului de urgenta 112

·               sa cunoasca sistemul de instiintare, avertizare si alarmare a populatiei si sa actioneze conform specificului acestuia;

·                sa cunoasca modul de utilizare al apelului de urgenta;

16.   Cum actionam in caz de dezastru: protejarea individuala

·               sa cunoasca si sa foloseasca mijloacele de protectie individuala

17.   Cum actionam in caz de dezastru: protejarea colectiva

·               sa cunoasca si sa foloseasca mijloacele de protectie colectiva

18.   Cum actionam in caz de dezastru: adapostirea si evacuarea

·               sa   identifice   elementele   de   baza   privind   organizarea   si
desfasurarea adapostirii si evacuarii in diferite situatii

19.   Cum actionam in caz de dezastru: cum acordam primul ajutor in caz
de dezastre

·               sa cunoasca si sa acorde primul ajutor in diferite situatii

20.   Cum actionam in caz de dezastru: igiena individuala si colectiva dupa
dezastru

·               sa  cunoasca  necesitatea  si sa  utilizeze  mijloacele de  igiena
individuala si colectiva

21.   Cum actionam in caz de dezastru: munitiile neexplodate

·               sa cunoasca modul de comportare in cazul descoperirii munitiilor
neexplodate

22.   Cum actionam in caz de dezastru (inainte, pe timpul, dupa): inundatii, cutremur, alunecari de teren, poluari accidentale, atacuri teroriste:

·               sa cunoasca si sa aplice regulile de comportament pentru fiecare tip de dezastru in parte

·               sa cunoasca si sa aplice regulile privind limitarea si inlaturarea efectelor dezastrelor

23.   Organizarea sistemului romanesc de interventie in caz de dezastre

·               sa cunoasca organizarea Sistemului National de Management al Situatiilor de Urgenta

·               sa  cunoasca   organizarea   sistemului   local   pentru   situatii  de urgenta

24.   Obligatiile si drepturile cetatenilor in situatii de protectie civila

·               sa cunoasca obligatiile si drepturile ce decurg din reglementarile din domeniul situatiilor de protectie civila;

·               sa-si dezvolte stapanirea de sine si spiritul de solidaritate in situatii de urgenta

25.   Planul local de actiune privind inundatiile si alunecarile de teren

·               sa cunoasca si sa aplice regulile de comportament prevazute in
planul local de actiune

·               sa cunoasca si sa aplice regulile privind limitarea si inlaturarea
efectelor prevazute in planul local de actiune

26.   Planul local de actiune privind protectia antiseismica

·               sa cunoasca si sa aplice regulile de comportament prevazute in
planul local de actiune

·               sa cunoasca si sa aplice regulile privind limitarea si inlaturarea
efectelor prevazute in planul local de actiune

27.   Planul local de actiune privind radioactivitatea

·               sa cunoasca si sa aplice regulile de comportament prevazute in
planul local de actiune

28.   Planul local de actiune privind substantele periculoase detinute de
operatorii economici

·               sa cunoasca si sa aplice regulile de comportament prevazute in
planul local de actiune

·               sa cunoasca si sa aplice regulile privind limitarea si inlaturarea
efectelor prevazute in planul local de actiune

Modalitati de realizare: concursuri tematice, intalniri cu specialisti, mese rotunde;

·               conferinte, seminarii;

·               vizionari de casete, filme documentare;

·               jocuri interactive;

·               antrenamente practice;

·              

·               exercitii de simulare;

·               demonstratii practice participare  la  activitatile de  pregatire  ale formatiuni  locale de interventie;

·               excursii, drumetii tematice;

·               realizarea unor proiecte, teme, referate, lucrari in domeniul situatiilor de protectie civila;

·               vizite la expozitii cu tematica specifica;

·               Consultare site www.sanseinplus.ro, www.igsu.ro si www.isub.ro


loading...DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1907
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2018 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site