Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE
loading...AeronauticaComunicatiiElectronica electricitateMerceologieTehnica mecanica


CALCULUL ENERGIEI ELECTRICE CARE SE FACTUREAZA IN SITUATIA DEFECTARII GRUPULUI DE MASURARE

Electronica electricitate

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
Tranzactionarea centralizata a energiei electrice pe piata angro
PROIECT Linii Electrice Aeriene - Izolatoarele liniilor electrice aeriene
STUDIUL CUADRIPOLULUI DIPORT LINIAR PASIV
ALEGEREA DIAMETRULUI TUBURILOR Sl TEVILOR DE PROTECTIE PENTRU CONDUCTE Sl CABLURI
CIRCUITE ELEMENTARE DE PRELUCRARE A IMPULSURILOR
vPARAMETRII FOLOSITI IN CARACTARIZAREA PLASMEI “CLASICE”. CONEXII CU PARAMETRII PLASMEI DE QUARCI SI GLUONI
ASISTAREA PROIECTARII CU PROGRAMUL CALCULUX-INDOOR
Masurarea tensiunilor si intensitatilor curentilor electrici
MIJLOACE PENTRU MASURAREA MARIMILOR ELECTRICE
Densitatea de volum a energiei campului electrostaticPROCEDURa pentru calculul ENERGIEi ELECTRICe care se factureaza in situatia DEFECTARII GRUPULUI de masurare

CUPRINS

capitolul i    3

Scop 3

capitolul Ii

Domeniu de aplicare 3

capitolul IIi   

definitii si abrevieri

capitolul IV    4

Documente de referinta 4

capitolul V 4

Erori de inregistrare a energiei electrice 4

capitolul VI    5

Factori de corectie 5

Capitolul ViI 6

Metodologie de calcul 6

capitolul ViiI 8

Dispozitii finale 8

ANEXE 9

Anexa 1 9

Factori de corectie – contoare in montaj direct, semidirect sau indirect, cu 3 sisteme 9

Anexa 2 10

Factori de corectie – contoare in montaj semidirect sau indirect, cu 2 sisteme 10

capitolul I

Scop

Art. 1.    – Prezenta procedura contine principiile si metodologia care se aplica pentru calculul cantitatii de energie electrica consumata si eronat inregistrata sau neinregistrata de grupurile de masurare instalate la consumatori in situatia defectarii acestora. Procedura raspunde cerintei Regulamentului de furnizare a energiei electrice la consumatori, formulate in art. 108, respectiv art. 86, lit c).

capitolul II

Domeniu de aplicare

Art. 2.    – (1) Prevederile Procedurii se aplica de catre operatorii de retea, care au si calitatea de operatori de masurare a energiei electrice, de catre furnizorii si consumatorii de energie electrica.

(2) prevederile Procedurii se aplica la incheierea contractelor de furnizare a energiei electrice, in cadrul unei anexe la contract, precum si la stabilirea cantitatilor de energie electrica furnizate consumatorilor, in vederea facturarii.

(3) Prevederile Procedurii nu se aplica in situatia in care grupul de masurare inregistreaza eronat cantitatea de energie electrica datorita functionarii unui element al grupului de masurare in afara limitei admise a clasei de exactitate.

capitolul III

Definitii si abrevieri

Art. 3.    – In cuprinsul procedurii se aplica urmatoarele definitii si abrevieri:

Termen sau abreviere

Definitie

Autoritatea competenta

Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) cu sediul in Bucuresti, str. Constantin Nacu, nr. 3, Sector 2, http://www.anre.ro, e-mail: anre@anre.ro sau orice succesor al acesteia

Coeficient de corectie a cantitatii de energie electrica inregistrata

Factor cu care se inmulteste energia electrica inregistrata eronat de un grup de masurare a energiei electrice, pentru a obtine valoarea reala a energiei consumate

Contor de decontare

Contor de energie electrica pe baza caruia se efectueaza decontarea energiei electrice vadute unui consumator

Defectare a grupului de masurare

Situatia in care contorul aferent acestuia nu inregistraeza nici o cantitate de energie sau inregistreaza, in mod eronat, o cantitate de energie diferita de cea consumata

Grup de masurare a energiei electrice

Ansamblu format din transformatoarele de masurare si contorul de energie electrica aferent acestora, precum si toate elementele intermediare care constituie circuitele de masurare a energiei electrice, inclusiv elementele de securizare

Energie inregistrata eronat

Cantitate de energie inregistrata de grupul de masurare, care difera de cantitatea reala de energie consumata, din cauza unui deranjament sau a unei erori de conectare

Energie neinregistrata

Cantitate de energie consumata in intervalul de timp in care grupul de masurare nu a inregistrat consumul de energie electrica

Factura acceptata

Factura emisa de furnizorul de energie electrica care nu a fost contestata de consumator si comunicata de acesta furnizorului in termen de15 zile de la data primirii ei

Montaj direct al contorului

Montaj al contorului in reteaua de joasa tensiune in care circuitele de curent ale contorului sunt parcurse de curentul retelei

Montaj semidirect al contorului

Montaj al contorului in reteaua de joasa tensiune in care circuitele de curent ale contorului sunt conectate prin intermediul unor transformatoare de masurare de curent

Montaj indirect al contorului

Montaj al contorului in reteaua de medie sau inalta tensiune in care circuitele de curent si de tensiune ale contorului sunt conectate prin intermediul unor transformatoare de masurare de curent, respectiv de tensiune

capitolul IV

Documente de referinta

Art. 4.    – Procedura are la baza urmatoarele documente de referinta:

a)      Legea energiei electrice nr. 318 / 2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 511 din 16.07.2003;

b)      HG nr. 1007 / 2004 – pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la consumatori, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 673 din 27.07.2004;

c)      Codul de masurare a energiei electrice, aprobat prin Ordinul Presedintelui ANRE nr. 17 / 2002, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 480, din 4.07. 2002.

capitolul VErori de inregistrare a energiei electrice

Art. 5.    Grupul de masurare a energiei electrice se poate afla in una din urmatoarele situatii:

a)      contorul aferent inregistreaza corect, in limitele metrologice, consumul de energie ,

b)      contorul aferent nu inregistreaza nici o cantitate de energie,

c)      contorul aferent inregistreaza, in mod eronat, o cantitate de energie diferita de cea consumata.

Procedura trateaza situatiile prevazute la punctele b si c, pentru contoare de inductie sau pentru contoare electronice.

Art. 6.    – Inregistrarea eronata, respectiv neinregistrarea consumului de energie electrica, se poate depista cu ocazia citirii indexului contorului, a verificarii periodice a contorului sau cu ocazia verificarii schemei de montaj, a exactitatii indicatiei contorului, facuta din initiativa operatorului de retea, a furnizorului, la cererea consumatorului sau in urma sesizarii unei terte persoane.

Art. 7.    – Defectarea grupului de masurare, avand drept consecinta inregistrarea eronata a consumului de energie, respectiv neiregistrarea acestuia, se poate datora:

(1) unor deranjamente:

a)      intreruperea unui circuit exterior (intreruperea unui conductor de racordare a aparatelor sau a unui contact);

b)      intreruperea unei legaturi din interiorul unui aparat sau un alt fel de defect al acestuia;

c)      arderea unei sigurante din circuitul primar sau secundar al transformatoarelor de tensiune.

unor erori de conectare, interioare sau exterioare aparatelor, care pot fi :

a)      conexiuni inversate intrare – iesire la bobina /bobinele unui transformator de tensiune;

b)      conexiuni inversate intrare – iesire la bobina /bobinele unui transformator de curent;

c)      nerespectare a ordinei de succesiune a fazelor la conectarea circuitelor de tensiune;

d)      nerespectare a ordinei de succesiune a fazelor la conectarea circuitelor de curent;

e)      neconcordanta intre circuitele de tensiune si de curent ale aceleiasi faze.

in cazul grupurilor de masurare cu contoare electronice si unor erori specifice acestui tip de contoare, care pot fi:

a)      salturi de index;

b)      erori de programare a contorului;

c)      lipsa afisajului marimilor masurate;

d)      afisarea acelorasi valori ale marimilor masurate la un moment dat.

CAPITOLUL vi

Factori de corectie

Art. 8.    – In cazul montajului in care s-au produs deranjamente sau in care s-au facut erori de conectare a grupului de masurare a energiei, pentru determinarea cantitatii reale de energie vehiculata, se poate aplica cantitatii de energie inregistrata eronat un factor de corectie K, definit prin relatia:

Wr – cantitatea reala de energie electrica consumata,

We – cantitatea de energie electrica inregistrata eronat.

Energia eronat inregistrata poate fi energie activa sau energie reactiva.

Art. 9.    – (1) Valorile unor factori de corectie pentru energia electrica activa, in cazul grupurilor de masurare constand din contoare cu trei sisteme de masurare, in montaj direct, semidirect sau indirect, sunt prezentate in Anexa 1. Factorii de corectie au valori fixe, in majoritatea cazurilor sau sunt functii de tan φ.

(2) Valorile unor factori de corectie pentru energia electrica activa in cazul grupurilor de masurare cuprinzand contoare cu doua sisteme de masurare, in montaj semidirect sau indirect, sunt prezentate in Anexa 2. Factorii de corectie sunt functii de tan φ .

Art. 10.    – Deoarece defazajul variaza in timp, in functie de regimul de consum de energie activa si de energie reactiva, se stabileste o valoare medie a acestuia pe durata de timp in care grupul de masurare a inregistrat eronat cantitatea de energie. Se convine a considera acelasi defazaj pe cele trei faze.

Art. 11.    – (1) Defazajul se determina dupa corectarea montajului si se poate aplica pentru determinarea factorului de corectie daca structura consumului si modul de utilizare a energiei electrice au un caracter aproximativ constant, care se mentine inainte si dupa corectarea montajului; se poate calcula un defazaj mediu pe baza masuratorilor de energie activa si reactiva efectuate pentru o perioada caracteristica, de cel putin 7 zile.

(2) In cazul in care structura consumului conduce la variatii mari ale factorului de putere, furnizorul trebuie sa stabileasca, de comun acord cu consumatorul, un factor de putere mediu, cu ajutorul caruia sa se poata calcula coeficientul de corectie.

CAPITOLUL viI

Metodologie de calcul

Art. 12.    Daca se constata nefunctionarea grupului de masurare, furnizorul procedeaza la recalcularea facturilor de energie electrica, corespunzator duratei de timp in care grupul de masurare nu a functionat. Variantele de calcul al cantitatii de energie electrica activa neinregistrata se aleg in urmatoarea ordine, dupa caz:

a)      pe baza inregistrarilor unui contor martor, cu acordul partilor implicate in tranzactia de energie electrica;

b)      pe baza unui istoric de consum, stabilit pentru o perioada de timp egala ca durata si similara (din punct de vedere al conditiilor de consum, determinate, de exemplu de anotimp etc.) cu cea in care grupul de masurare nu a functionat;

c)      pe baza masurarii energiei electrice active efectuate pentru o perioada caracteristica, de cel putin 7 zile, din momentul remedierii situatiei care a condus la nefunctionarea grupului de masurare;

d)      pe baza unei estimari a consumului, tinand seama de numarul si de puterea receptoarelor din dotarea consumatorului si de durata de utilizare a fiecarui receptor (sistem pausal), conform reglementarilor.

Art. 13.    – Daca este necesar, prin acordul celor implicati in tranzactia de energie, se aplica ajustari ale datelor de consum determinate conform art. 12, pe baza indicatiilor contoarelor (grupurilor de masurare) inlocuite, tinand seama de eventuala schimbare a structurii consumului si a modului de utilizare a energiei electrice.

Art. 14.    – Daca se constata functionarea eronata a grupului de masurare, furnizorul procedeaza la recalcularea facturilor de energie electrica, corespunzator duratei timp de inregistrare eronata a energiei. Cantitatea reala de energie vehiculata se calculeaza, pe durata de timp de inregistrare eronata a energiei, cu relatia :

(kWh) (2)

Wr, respectiv We avand semnificatia de la art. 8. Pentru determinarea factorului de corectie K se face analiza schemei de montaj, identificandu-se tipul de montaj eronat, pentru care corespunde un anumit factor de corectie; pentru energia activa factorul de corectie poate fi gasit in anexele 1 – 2.

Art. 15.    – In cazul constatarii prezentei, concomitent, a doua sau mai multe tipuri de erori de conexiune sau deranjamente, care conduc fiecare la inregistrarea eronata a energiei, se aplica in metodologia de calcul, succesiv, corectia corespunzatoare fiecarui tip de eroare.

Art. 16.    – Cantitatea de energie inregistrata eronat poate fi, in functie de valoarea defazajului curent – tensiune si de modul de conectare:

a)      mai mica decat cantitatea de energie real vehiculata (situatie mai frecvent intalnita in practica);

b)      mai mare decat cantitatea de energie real vehiculata.

In cazul a) cel pagubit este furnizorul de energie electrica, iar in cazul b) cel pagubit este consumatorul.

Contravaloarea diferentei intre cantitatile de energie real vehiculata si energie inregistrata eronat se restituie celui pagubit, adica furnizorului, in cazul a), respectiv consumatorului, in cazul b), tinand seama de prevederile art. 136, pct. a), respectiv b), ale Regulamentului de furnizare a energiei electrice la consumatori.

Art. 17.    – In cazul in care grupul de masurare a energiei electrice active a functionat eronat, dar factorul de corectie nu poate fi determinat, se calculeaza cantitatea de energie real vehiculata conform precizarilor de la art. 12.

Art. 18.    – La stabilirea duratei de neinregistrare, respectiv de inregistrare eronata a energiei, se va proceda dupa cum urmeaza:

a)      pentru calculul duratei de neinregistrare a energiei, se ia in considerare intervalul de timp de la ultima citire facuta cu periodicitatea stabilita prin contractul de furnizare, la care a fost inregistrat un consum si la care factura emisa a fost acceptata, conform Regulamentului de furnizare a energiei electrice la consumatori, aprobat prin HG nr. 1007 /2004, fara a se putea depasi trei luni;

b)      pentru calculul duratei de inregistrare eronata a cantitatii de energie datorita unor deranjamente (art. 7 alin.(1), respectiv alin.(3), lit. a),c),d)), se considera perioada care urmeaza ultimei verificari a grupului de masurare la care acesta a functionat corect, fara a se putea depasi trei luni pentru orice categorie de consumator;

c)      pentru calculul duratei de inregistrare eronata a cantitatii de energie datorita unor erori de conectare (art. 7, alin. (2), resp. alin. (3), lit. b)) nu se poate depasi o luna pentru orice categorie de consumator;

d)      pentru situatii de tipul celor precizate la art. 15, se va considera, in cazul fiecarei corectii aplicate sucesiv, durata calculata corespunzatoare functionarii cu conexiune eronata sau deranjamentului.

Art. 19.    – In situatiile prevazute la art. 12, respectiv art. 14, se determina doar cantitatile de energie neinregistrata sau energie inregistrata eronat, nu se determina puterile.

Art. 20.    – Pentru consumatorii, care, conform reglementarilor platesc energie reactiva si care consuma energie reactiva din reteaua operatorului, in situatia defectarii echipamentului de masurare a acestei energii, variantele de calcul al cantitatii de energie electrica reactiva neinregistrata se aleg in urmatoarea ordine, dupa caz:

a)      pe baza aplicarii factorului de putere mediu realizat de consumator in perioada de consum anterioara aparitiei defectului, la energia activa inregistrata de contor in perioada defectarii contorului pentru energia electrica reactiva;

b)      pe baza istoricului de consum, doar cu conditia mentienerii structurii consumului, a modului de utilizare a energiei electrice si a sensului de circulatie a energiei reactive, in perioada de estimare si in perioada de defectare a grupului de masurare;c)      pe baza unei analize de consum, de comun acord cu consumatorul.

Durata de neinregistrare a energiei electrice reactive, in lipsa unei estimari mai exacte, se determina conform precizarilor art. 18, lit. a).

Art. 21.    – Pentru consumatorii care, conform reglementarilor platesc energia reactiva si care consuma energie reactiva din reteaua operatorului sau debiteaza aceasta energie, in situatia depistarii montarii eronate a grupului de masurare a acestei energii, se poate calcula energia real vehiculata conform precizarilor de la art. 14, doar cu conditia mentienerii structurii consumului, a modului de utilizare a energiei electrice si a sensului de circulatie a energiei reactive; despagubirea celui pagubit in cazul montajului eronat se face conform precizarilor art. 16. Durata de recalculare, in lipsa unei estimari mai exacte, se determina conform precizarilor art. 18 lit. b), c), d).

capitolul VIII

Dispozitii finale

Art. 22.    – Operatorii de retea, respectiv furnizorii, vor aplica prevederile procedurii in relatiile contractuale cu consumatorii de energie electrica.

Art. 23.    – Orice recalculare a cantitatii de energie consumate, ca urmare a defectarii echipamentului de masurare trebuie aplicata de furnizor numai de comun acord cu consumatorul, in conformitate cu prevederile contractului de furnizare a energiei electrice.

Art. 24.    – Constatarea defectarii echipamentului de masurare se consemneaza printr-un proces verbal semnat de furnizor si de consumator.

Art. 25.    Tariful aplicat la recalcularea cantitatii de energie electrica activa in conditiile procedurii va fi intotdeauna tariful monom simplu (D) pentru agentii economici, respectiv tariful CD pentru consumatorii casnici.

Art. 26.    – Listele din anexe, cuprinzand factorii de corectie pentru cantitatile de energie pot fi completate, prin grija furnizorului si cu acordul ANRE, atunci cand este necesar, pentru situatiile care nu au fost prevazute.

Art. 27.    Pe durata controalelor pe care le va desfasura la furnizori, ANRE va verifica modul de aplicare a prevederilor procedurii.

Art. 28.    Dupa verificarea aplicarii prevederilor Procedurii in desfasurarea activitatii de masurare a energiei electrice pe parcursul a cel putin 18 luni, departamentul de specialitate din ANRE va analiza oportunitatea elaborarii unei revizii a acesteia.

Art. 29.    – Prezenta procedura intra in vigoare incepand cu data de 1.05.2005.

Anexa 1

Factori de corectie - contoare in montaj direct, semidirect sau indirect, cu 3 sisteme de masurare

Nr. crt.

Eroare de conexiune sau deranjament

Factor de corectie en. activa

Observatii

Conexiune inversata la bornele unei bobine de curent, la oricare dintre faze

Conexiuni inversate la bornele a doua bobine de curent

In cazul contoarelor de inductie discul are tendinta de a se roti in sens invers

Circuitele de curent ale fazelor R,S,T ale contorului sunt legate respectiv la fazele S,T,R ale retelei

In cazul contoarelor de inductie discul are tendinta de a se roti in sens invers

Circuitele de curent ale fazelor R,S,T ale contorului sunt legate respectiv la fazele T,R,S ale retelei

In cazul contoarelor de inductie discul are tendinta de a se roti in sens invers

Conexiune inversata intre o faza si nulul circuitului de tensiune

Circuitele de tensiune sunt suprasolicitate si se pot arde

Doua circuite de curent sau doua circuite de tensiune sunt inversate intre ele

Contorul este practic blocat, nu se poate calcula un coeficient de corectie

Intreruperea circuitului de curent pe una dintre faze

Corectia se aplica numai in cazul montajului semidirect

Intreruperea circuitului de tensiune pe una dintre faze

Se considera sisteme simetrice de tensiuni si sisteme echilibrate de curenti

Nota : Coeficientii de corectie prezentati au la baza urmatoarea literatura tehnica de specialitate:

Masurari electrice si electronice, autori Paul Manolescu si Carmen Ionescu Golovanov, EDP, Bucuresti 1981

Anexa

Factori de corectie - contoare in montaj semidirect sau indirect, cu 2 sisteme de masurare

Nr. crt.

Eroare de conexiune sauderanjament

Factor de corectie energie activa

Observatii

Conexiune inversata la bornele primei bobine de curent (faza R)

Conexiune inversata la bornele celei de a doua bobine de curent (faza T)

In cazul contoarelor de inductie discul are tendinta de a se roti in sens invers

Conexiuni inversate la bornele ambelor bobine de curent

In cazul contoarelor de inductie discul are tendinta de a se roti in sens invers

Conexiunea primului circuit de curent al contorului la faza T, respectiv a celui de-al doilea circuit de curent la faza R a retelei

Contorul practic blocat, nu se poate calcula un coeficient de corectie

Conexiunea primului circuit de curent al contorului la faza T, respectiv a celui de-al doilea circuit de curent al contorului la faza R si conexiune inversata la bornelor celei de a doua bobine de curent a contorului

Conexiunea primului circuit de curent al contorului la faza T, respectiv a celui de-al doilea circuit de curent al contorului la faza R si conexiune inversata a bornelor primei bobine de curent a contorului

In cazul contoarelor de inductie discul are tendinta de a se roti in sens invers

Conexiunea primului circuit de curent al contorului la faza T, respectiv a celui de-al doilea circuit de curent al contorului la faza R si conexiune inversata a bornelor ambelor bobine de curent

Contorul practic blocat, nu se poate calcula un coeficient de corectie

Conectarea circuitelor de tensiune in ordinea S,T,R

In cazul contoarelor de inductie discul are tendinta de a se roti in sens invers

Conectarea circuitelor de tensiune in ordinea T,R,S

In cazul contoarelor de inductie discul are tendinta de a se roti in sens invers

Inversarea tensiunilor intre fazele R si S sau intre S si T (pentru montaj direct sau semidirect)

Contorul este practic blocat, nu se poate calcula un coeficient de corectie

Intreruperea circuitului transform. de curent sau de tensiune pe faza R

Intreruperea circuitului transform. de curent sau de tensiune pe faza T

Intreruperea circuitului transform. de tensiune pe faza de referinta (S)

Nota : Coeficientii de corectie prezentati au la baza urmatoarea literatura tehnica de specialitate:

Masurari electrice si electronice, autori Paul Manolescu si Carmen Ionescu Golovanov, EDP, Bucuresti 1981

Utilizarea contoarelor electrice de curent alternativ, autori Ion Stirbulescu si Const. Georgescu, Ed. Tehnica, Bucuresti 1969

3. Conectarea corecta a aparatelor electrice de masura trifazate, autor Ioan Kerekes, Ed. Tehnica, Bucuresti 1988loading...Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1545
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2020 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site