Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE
loading...


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Contabilitatea calcularii si retinerii din salariu

Contabilitate

+ Font mai mare | - Font mai mic


Contabilitatea calcularii si retinerii din salariu

   1) Contabilitatea decontarilor cu personalul privind retribuirea muncii cuprinde urmatoarele momente:

   Salariile calculate personalului constituie un element al consumurilor sau cheltuielilor care, in functie de destinatie, se contabilizeaza astfel:

a)                  in cazul cand salariile calculate reprezinta consumuri de productie directe sau indirecte, acestea se includ in costul produselor fabricate sau serviciile prestate si se reflecta prin formula contabila:

                                    Dt 723 „Pierderi exceptionale”

                                    Dt 811 „Productia de baza”

                                    Dt 812 „Activitati auxiliare”

                                    Dt 813 „Consumuri indirecte de productie”

                                    Ct 531 „Datorii fata de personal privind retribuirea muncii”.

          b)       in cazul in care salariile sunt calculate salariatilor incadrati in procesul de procurare, de creare a activelor, de incarcare si descarcare a valorilor materiale si in alte lucrari legate de aprovizionare, ele se includ in valoarea de intrare a acestor active:

                                    Dt 112 „Active nemateriale in curs de executie”

                                    Dt 121 „Active materiale in curs de executie”

                                    Dt 122 „Terenuri”

                                    Dt 211 „Materiale”

                                    Dt 212 „Animale la crestere si ingrasat”

                                    Dt 217 „Marfuri”

                                    Ct 531 „Datorii fata de personal privind retribuirea muncii”.

          c)       in cazul cand salariile calculate reprezinta cheltuieli ale perioadei, ele nu constituie o parte a costului de productie. Acestea se refera la conturile clasei 7 „Cheltuieli” si se scad din venituri la calcularea rezultatului financiar.

   2) Retribuirea muncii se efectueaza in limitele mijloacelor alocate in aceste scopuri si nu se limiteaza la cuantumuri maxime. Nivelul acestora nu trebuie sa fie inferior salariul minim stabilit de stat. Conform Hotararii Guvernului RM nr.152 din 19.02.2004 salariul tarifar constituie 440 lei.  

   Retinerile din sumele calculate ale retributiilor pot fi grupate astfel:

ü      Retineri obligatorii:

Ø      impozitul pe venit;

Ø      defalcari in fondul de pensii ( 2% );

Ø      asigurarea medicala ( 2% );

Ø      retineri conform titlurilor executorii.

ü      Alte retineri.

   Venitul impozabil al angajatului include toate tipurile de salarii, premii, plati suplimentare, indemnizatii, recompense, alte plati, precum si indemnizatii platite de gospodarie. Venitul impozabil al angajatorului nu cuprinde sumele si despagubirile de asigurare in baza contractelor de asigurare, despagubirile primite in cazul pierderii temporare a capacitatii de munca, iesirile angajatilor legate de indeplinirea obligatiunilor de serviciu, pensiile alimentare si indemnizatiile pentru copii, patrimoniul primit in dar si alte tipuri stabilite de Codul Fiscal.

   Impozitul pe venit la sursa de plata se calculeaza, luand in baza marimea venitului diminuat cu scutirile acordate angajatului si retinerile la sursa de plata in momentul indreptarii venitului spre plata.

   Calcularea retributiilor, determinarea venitului impozabil, sumei scutirilor si a impozitului pe venit se efectueaza in Fisa Personala de evidenta a veniturilor (Anexa 14 ) sub forma de salariu si alte plati efectuate de catre patron in folosul angajatului pe anul gestionar, precum si a impozitului pe venit retinut din aceste plati cu total cumulativ de la inceputul anului sau din ziua angajarii. In aceste scopuri scutirile acordate salariatului se determina cu total cumulativ, incepand cu luna ce urmeaza dupa luna in care a fost depusa cererea privind acordarea scutirilor la impozit pe venit retinut din salariu (Anexa 3 ).

   Numarul lunilor anului fiscal, in cursul carora salariul se considera incadrat se determina in modul urmator:

*      Incepand cu luna ianuarie – daca salariatul este angajat in anul precedent;

*      Incepand cu luna care urmeaza dupa luna in care el a fost angajat – daca salariatul a fost angajat in cursul anului fiscal.

   De exemplu: Lucratorul Cimara Ion Ion se considera angajat pe parcursul intregului an fiscal 2003. Pana la inceputul anului fiscal lucratorul a depus cererea privind acordarea scutirilor personale – 3600 lei.

   Pe parcursul anului fiscal angajatul a obtinut urmatoarele venituri: (Anexa 14 ) aratate in fisa personala a lucratorului.

   Retinerile din salariu se reflecta in felul urmator:

            Dt 531 „Datorii fata de personal privind retribuirea muncii”            Ct 534 „Datorii privind decontarile cu bugetul” – la suma impozitului pe veniturile persoanelor fizice;

            Ct 533 „Datorii privind asigurarile” – la suma primelor de asigurare, a contributiilor la asigurari sociale;

            Ct 227 „Creante pe termen scurt ale personalului” – pentru recuperarea prejudiciului material cauzat, pentru marfurile procurate in rate, imprumuturile primite, plata pentru serviciile comunale, pensiile alimentare, serviciile prestate de institutiile prescolare s.a.

   In debitul contului 531 „Datorii fata de personal privind retribuirea muncii” in afara de retineri, se reflecta plata salariilor prin formula contabila:

                        Dt 531 „Datorii fata de personal privind retribuirea muncii”

                        Ct 241 „Casa”   sau   Ct 242 „Cont de decontare”

   Suma salariilor neridicate se trece pe un subcont distinct deschis in cadrul contului 531 „Datorii fata de personal privind retribuirea muncii”.

   Conform codului muncii, tuturor angajatilor li se acorda concedii anuale, mentinandu-se locul de munca si salariul mediu. Concediul anual platit se acorda angajatilor pe o durata de cel putin 24 de zile lucratoare, cu saptamana de lucru de 6 zile.

   Concediul de odihna pentru primul an de munca se acorda muncitorilor dupa expirarea a 11 luni de munca neintrerupte la intreprindere.

   In unele cazuri al cererea angajatului si cu consimtamantul  conducatorului intreprinderii, poate fi acordat un concediu pe cont propriu, fara a fi platit.

   Calcularea retributiilor pentru concediile angajatilor are unele particularitati. Retributia pentru concedii se calculeaza pe baza salariului mediu zilnic si duratei concediului.

   Pentru calcularea salariului mediu se stabilesc doua perioade de referinta:

·        Ultimile 12 luni calendaristice – pentru angajatii in unitatile agricole, al caror timp de lucru nu se supune evidentei (nu este normat). Salariul mediu pe zi se calculeaza prin impartirea sumei salariului pentru ultimile 12 luni la numarul de luni si la 25,4 zile (numarul mediu de zile lucrate pe luna cu saptamana de lucru de 6 zile). In cazul in care luna lucrata in perioada de decontare este incompleta, plata concediului se efectueaza in baza salariului mediu pe o zi, care se determina prin impartirea castigului pentru timpul lucrat efectiv la numarul de zile lucratoare.

·        Ultimle 3 luni calendaristice de lucru  - in celelalte cazuri. Salariul mediu pe o zi se determina prin impartirea salariului pe 3 luni la numarul zilelor lucratoare ale acestei perioade. La calcularea concediului in zile calendaristice din aceasta perioada, cu exceptia zilelor de sarbatoare stabilite de legislatie.

   Angajatii care au lucrat la intreprinderea in cauza mai putin de un an sau mai putin de 3 luni, in functie de varianta utilizata, salariul mediu se calculeaza pentru timpul (lunile) efectiv lucrate.

   Suma salariilor pentru concediul legal de odihna se reflecta in acelasi cont 531 „Datorii fata de personal privind retribuirea muncii”. Modul de calculare a salariilor pentru concediul legal de odihna este stabilit conform legislatiei in vigoare.

   Suma salariilor calculate pe perioada concediului legal de odihna se inregistreaza in felul urmator:

                        Dt 811 „Productia de baza”

                        Dt 812 „Activitati auxiliare”

                        Dt 813 „Consumuri indirecte de productie”

                        Dt 712 „Cheltuieli comerciale”

                        Dt 713 „Cheltuieli generale si administrative”

                        Dt 531 „Datorii fata de personal privind retribuirea muncii”.

   Concediul de boala – este platit doar in cazul incapacitatii temporare de munca a angajatului cu prezentarea documentelor justificate de la institutia medicala cu confirmarea faptului ca el a fost bolnav. Documentul prezentat drept dovada trebuie sa fie intocmit strict conform legislatiei fara nici o stersatura, astfel va fi socotit nevalabil.

   Dupa calculul sumei concediului de boala, contabilul responsabil transmite datele cu suma calculata al banca Sociala de la locul de destinatie, de unde se face achitarea concediilor de boala.

Calculul salariului si a retributiilor

   Pentru a intra in esenta calcularii salariului si a retributiilor din salariu vom analiza un calcul cifric:

   Presupunem ca lucratorul firmei SA „TRANSSERVICE”, Gaju Ion, are un salariu ce constituie – 450 lei lunar. Gaju N. beneficiaza de scutire personala in suma de 3600 lei pe an sau 300 lei lunar. Pentru a ajunge la salariul care trebui primit Gaju Ion, facem urmatoarele calcule:

            1. Calculam salariul:

                        Dt 811.1 – 450 lei

                        Ct 531.1 – 450 lei
            2. Calculam fondul de pensii ( 2% ):

                        Dt 531.1 – 9 lei (450 lei*2%)

                        Ct 533.4 – 9 lei

           

            3. Calculam fondul social ( 28% ):

                        Dt 811.1 – 126 lei (450 lei*28%)

                        Ct 531.1 – 126 lei

            4. Calculam contributii pentru asigurarea medicala obligatorie retinuta de la salariat:

                        Dt 531.1 – 9 lei (450 lei*2%)

                        Ct 533.7 – 9 lei
            5. Calculam contributii pentru asigurarea medicala obligatorie retinuta din FRM:

                        Dt 811.1 – 9 lei (450 lei*2%)

                        Ct 533.6 – 9 lei

            6. Calculam impozitul pe venit retinut de la salariat.

   La calcularea impozitului pe venit retinut se scade din salariul tarifar contributia pentru asigurarea medicala obligatorie, in marime de 2%:

a)      450 – 9 = 441 lei

b)      diminuam scutirile de care beneficiaza salariatul:

                   441 – 300 = 141 lei

c) calculam impozitul pe venit:

                   (141 * 1 luna) * 10% / 100% = 14,10 lei.

            7. Salariul indreptat spre plata:

                        450 – 9asig.med. – 9F.P. – 14,10imp.ven. = 417,9 lei

            8. Salariul achitat:

                        Dt 531.1       – 417,9 lei

                        Ct 241, 242 – 417,9 lei

   In baza dispozitiei de plata de casa se elibereaza numerar pentru achitarea salariului conform listei de plata se elibereaza salariul fiecarui lucrator in parte.

Calculul concediului de odihna

   In luna mai angajatorului intreprinderii SA „TRANSSERVICE” Ursachi M. I s-a acordat concediu de odihna pe o perioada de 28 zile calendaristice. Salariul angajatului in lunile urmatoare constituie:

1.      mai – 350 lei / 21 zile lucratoare;

2.      aprilie - 450 lei / 20 zile lucratoare;

3.      martie - 450 lei / 22 zile lucratoare.

   Calculam salariul mediu pe luna:

                                    1250 / 3 = 416,6 lei

   Calculam numarul mediu de zile lucratoare:

                                    (21 + 20 + 22) / 3  = 21 (zile lucratoare)

   Salariul mediu pentru o zi constituie:

                                    416,6 / 21 = 19,84 lei

   Salariul pentru concediul de odihna constituie:

                                   19,84 lei * 28 zile = 555,52 lei.

            Calcularea concediului de odihna:

                                    Dt 811.1 - 555,52 lei

                                    Ct 531.1 - 555,52 lei

            Achitarea concediului de odihna:

                                    Dt 531.1 - 555,52 lei

                                    Ct 241.1 - 555,52 lei        

Calculul concediului de boala

   Concediul de boala se calculeaza in baza salariului mediu pentru ultimile 2 luni calendaristice de lucru.

   Presupunem ca angajatul firmei SA „TRANSSERVICE”, Misail Nadejda, in luna mai a fost pe foaia de boala 10 zile.

             Salariul angajatului in lunile:

1.      aprilie – 450 lei / 21 zile lucratoare2.      martie – 450 lei / 20 zile lucratoare

              Salariul mediu pe luna constituie:

                        (450 + 450) / 2 = 450 lei

                Numarul mediu de zile lucratoare:

                    (20 + 21) / 2 = 20 (zile lucratoare)

              Salariul mediu pentru o zi constituie:

                    450 / 20 = 22,50 lei/zi    

              Salariul pentru concediul de boala:

                    22,50 * 10 zile = 225 lei.

   Acestea au fost principiile de baza a ducerii evidentei contabile a retribuirii muncii.

   Scopul final al aceste evidente este un calcul corect si obiectiv al salariului.

   Dupa ce au fost trecute toate etapele de calcul al lui, ultimul pas in acest lant este plata propriu-zisa. In final salariul este inmanat lucratorului. Pentru aceasta se intocmeste lista de plata care dovedeste faptul ca banii au ajuns la destinatie. In aceasta lista se indica luna pentru care este dat salariul, numele si prenumele lucratorului care primeste salariul. In baza de jos a documentului se inscrie cu litere suma totala din situatia de plata si se pune semnatura contabilului.

   Acest document serveste ca justificare a faptului ca banii au fost platiti.

Incheierea:

   Pe parcursul scrierii aceste lucrari a fost examinat specificul evidentei muncii si retribuirii ei utilizand unele date oferite de intreprinderea SA „Transservice”.

   Evidenta muncii si retribuirii ei in conditiile date este un proces complicat si voluminos, fiindca exista diferite categorii de persoane retribuite, diferite salarii tarifare, pentru fiecare lucrator sunt calculate sumele retinerilor, decontarilor s.a.

   Contabilitatea ocupandu-se de evidenta muncii asigura efectuarea la timp a calculelor.

   Studiind situatia pentru perioada analizata in lucrare, observam, ca salariile sunt achitate lucratorilor intreprinderii, neavand datorii fasa de personal privind retribuirea muncii. Aceasta inseamna ca conducatorul si contabilul asigura achitarea la timp a salariilor, calcularea salariilor fiind executate la timp, in rest sunt respectate toate cerintele evidentei contabile, adica este dusa evidenta tuturor documentelor necesare, care in termeni stabiliti sunt prezentate organelor de control, efectuandu-se retinerile necesare (in Fondul Asigurarilor Sociale, impozit pe venit). Sunt respectate toate normele unei evidente corecte a muncii si retribuirii ei. Evidenta muncii si retribuirea ei asigura un control operativ al cantitatii si calitatii muncii, a folosirii mijloacelor incluse in fondul de salarii si platilor cu caracter social.

   Efectuand cercetarea starii actuale a contabilitatii retribuirii muncii in SA „Transservice”, municipiul Chisinau, cat si a bazelor teoretice vizand evidenta remunerarii muncii putem face urmatoarea concluzie:

        Evidenta muncii si retribuirii ei reprezinta un sector care necesita multa munca si ocupa o pondere considerabila in volumul total al lucrarilor de evidenta. Acest sector se caracterizeaza printr-un volum mare de informatie prelucrata, varietatea diferitor tipuri de calculari si retineri, complexitatea indeplinirii calculelor pe feluri de plati si ramificarea lor logica, varietatea documentelor intrate si iesite, reglementara dura privind termenii de prelucrare a informatiei.

Bibliografie:

1.      A. Nederita, V.Bucur, P.Tostogan, V.Turcan „Contabilitatea Financiara” editia a II-a, Chisinau 2003;

2.      A. Nederita „Evidenta Financiara”

3.      Legea RM cu privire la salarizarea // Monitorul Oficial al RM 2002;

4.      Instructiune cu privire la retinerea impozitului pe venit la sursa de plata // Contabilitatea si Audit, 1998, nr.5

5.      A. Nederita, V.Bucur, M.Caraus „Noul sistem contabil al agentilor economici din RM” Vol.I, Chisinau 1998;

6.      S.N.C. 3 – Componenta consumurilor si cheltuielilor intreprinderilor // Monitorul Oficial al RM, Vol. I, Chisinau 1998;

7.      Melnic Oleg „Reforme economice in RM, simpozion stiintific”, 1998;

8.      Analele ASEM, Vol. I, 2001;

9.      Revista „Contabilitate si Audit”, 2003;

10.   Revista „Contabilitate si Audit” , 05.2004;

11.  Anuar statistic de informare publica 2003.


loading...
Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 4249
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2018 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site