Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE
loading...


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


MONOGRAFIE CONTABILA

Contabilitate

+ Font mai mare | - Font mai mic


DOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR CORPORALE
Obiectul si metoda contabilitatii
CONTABILITATEA CAPITALURILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
IMATI SOFTWARE - Modul SALARII (Manual de utilizare)
Lucrarile de sinteza si raportare contabila prezentate la incheierea exercitiului financiar
Functionarea conturilor
Contabilitatea rezultatului exercitiului
Contabilitatea clientilor si a conturilor asimilate
Registrul “Jurnal de incasari si plati”
Contabilitatea operatiunilor de incasari si plati prin conturi la banci

TERMENI importanti pentru acest document

monografie contabila salarii : monografie contabila productie film : produse finite-monografie contabila : monografie salariu in produse finite : monografie cont 461 :

UNIVERSITATEA SPIRU HARET BUCURESTI

Facultatea de Management Financiar Contabil

Specializarea Contabilitate si Informatica de Gestiune

MONOGRAFIE CONTABILA

CUPRINS

I. DISPOZITII GENERALE ALE LEGII 82/1991

II. REGISTRE DE CONTABILITATE

II.1 Registrul jurnal

II.2 Registrul inventar

II.3 Registrul Cartea mare

III. PREZENTARE BILANT SI INREGISTRARI CONTABILE

1 conturi de imobilizari  corporale si necorporale

2 conturi de stocuri

3 conturi de terti

4 conturi de trezorerie

5 conturi de salarii

6 conturi de cheltuieli

7 conturi de venituri

8 conturi de TVA

9 determinarea rezultatului contabil al exercitiului

10 calculul si inregistrarea rezervelor

11 calculul si inregistrarea impozitului pe profit

12 determinarea rezultatului fiscal

13determinarea rezultatului net al exercitiului

14 calculul si inregistrarea repartizarilor din profitul net

iv.descarcarea sumelor aferente operatiilor

v.balanta de verificare

vi.BIBLIOGRAFIE

           I. Dispozitii generale ale Legii contabilitatii nr.82/1991

       

          Societatile comerciale ,societatiile /companiile nationale,regiile autonome,institutele nationale de cercetare-dezvoltare,societatile cooperatiste si celelalte persoane juridice cu scop lucrativ au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitate proprie , respectiv contabilitatea financiara , potrivit Legii 82/1991 ,si contabilitatea de gestiune adaptata la specificul activitatii.

      

          Contabilitatea , ca activitate specializata in masurarea , evaluarea ,cunoasterea , gestiunea si controlul activelor , datoriilor si capitalurilor proprii , precum si a rezultatelor obtinute din activitatea  persoanelor juridice si fizice trebuie sa asigure inregistrarea cronologica si sistematica , prelucrarea , publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara , performanta financiara si fluxurile de trezorerie , atat pentru cerintele interne ale acestora , cat si in relatiile cu investitorii  prezenti si potentiale,creditorii financiari si comerciali , clientii,institutiile publice si alti utilizatori .

      

         Contabilitatea institutiilor publice asigura informatii coordonatorilor de credite cu privire la executia bugetelor de venituri si cheltuieli , patrimoniul aflat in administrare , precum si pentru intocmirea contului general anual de executie a bugetului de stat  , a contului anual de executie a bugetului asigurarilor sociale de stat , fondurilor speciale , precum si a conturilor anuale de executie ale bugetelor locale .

         

          Contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala .

         

       Contabilitatea operatiunilor efectuate in valuta se tine atat in moneda nationala , cat si in valuta , potrivit reglementarilor elaborate in acest sens .

        

         Ministerul Finantelor Publice elaboreaza si emite norme si reglementari  in domeniul contabilitatii , planul de conturi general , modelele situatiilor financiare , registrelor si formularelor comune privind activitatea financiara si contabila , normele metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora.

       

        Orice operatiune economico-financiara efectuata se consemneaza in momentul efectuarii ei intr-un document care sta la baza inregistrarilor   in contabilitate , dobandind astfel calitatea de document justificativ

                  

                                                          

         Documentele justificative care stau la baza inregistrarilor  in contabilitate angajeaza raspunderea persoanelor care le-au intocmit,vizat si aprobat , precum si a celor care le-au inregistrat in contabilitate , dupa caz .

          

     Documentele justificative cuprind,de regula , urmatoarele elemente principale :

-         denumirea documentelor ;

-         denumirea si sediul unitatii patrimoniale care intocmeste documentul ;

-         numarul si data intocmirii acestuia ;

-         mentionarea partilor care participa la efectuarea operatiei patrimoniale (cand este cazul) ;

-         continutul operatiei patrimoniale , iar in cazurile necesare si temeiul legal al efectuarii ei ;

-         datele cantitative si valorice aferente operatiei efectuate ;

-         numele si prenumele , precum si semnaturile persoanelor care le-au intocmit , vizat si aprobat , dupa caz ;

-         alte elemente menite sa asigure consemnarea completa a operatiilor efectuate .

         Inscrierea datelor in documentele justificative si in registrele contabile se face manual sau cu mijloace de prelucrarea automata , astfel incat acestea sa fie lizibile , nefiind admise stersaturi , rozaturi , modificari sau alte asemenea procedee , precum si lasarea de spatii libere intre operatiile inscrise in acestea .

       II .   Registrele de contabilitate

 

    Registrele de contabilitate sunt documente contabile obligatorii in care unitatile patrimoniale inregistreaza periodic,

cronologic si sistematic operatiile economico-financiare consemnate in documentele justificative , care produc modificari in patrimonial acestora .

 Registrele de contabilitate obligatorii sunt :

-         Registrul-jurnal ;

-         Registrul-inventar ;

-         Cartea Mare ;

       

          Registrele de contabilitate se utilizeaza in stricta concordanta cu destinatia acestora si se prezinta in mod ordonat si astfel completatea incat sa permita in orice moment identificarea si controlul  operatiilor contabile efectuate .

         Pentru verificarea inregistrarii corecte in contabilitate a operatiunilor efectuate , lunar se intocmeste balanta de verificare .         

                                 

           Societatile care utilizeaza sisteme informatice de prelucrare automata a datelor au obligatia sa asigure respectarea normelor contabile si controlul datelor inregistrate  in contabilitate , precum si pastrarea acestora pe suporturi tehnice .

        

         Registrul jurnal,Registrul inventar, si Cartea Mare , precum si documentele justificative care stau la baza inregistrarilor  in contabilitatea  financiara se pastreaza in arhiva societatilor  respective , timp de 10 ani , cu incepere de la data incheierii exercitiului financiar  in cursul caruia au fost intocmite , cu exceptia statelor de salarii , care se pastreaza timp de 50 ani .

1.Registrul jurnal

         Registrul jurnal este un document contabil obligatoriu  in care se inregistreaza zilnic in mod chronologic , operatie cu operatie , fara spatii libere si fara stersaturi , toate miscarile patrimoniului unitatii.

     

          Registrul jurnal se poate prezenta sub forma unui registru – jurnal general , iar unitatile cu volum mare de operatii pot utilize pentru detaliere register-jurnal auxiliare pentru : operatiile de casa si banca , decontarile cu furnizorii , situatia incasarii-achitarii facturilor , situatia avansurilor spre decontare .

       

         Orice inregistrare in registrul-jurnal trebuie sa cuprinda elemente  cu privire la : felul , numarul si data documentului  justificativ, sumele corespunzatoare operatiilor efectuate , explicatii privind operatiile respective si conturile debitoare si creditoare in care s-au inregistrat .

         Unitatile patrimoniale care utilizeaza jurnale auxiliare inregistreaza sumele centralizate din acestea in Registrul-jurnal general , periodic , de regula lunar .

        2.  Registrul inventar

         Registrul inventar este  documentul contabil obligatoriu , in care se inregistreaza  toate elementele de active si de pasiv , grupate in functie de natura   lor , conform posturilor din bilantul contabil , inventariate potrivit normelor legale . Elementele patrimoniale inscrise in Registrul inventar au la baza  listele de inventariere sau alte documente care justifica continutul fiecarui post din bilantul contabil .

         Registrul-inventar cuprinde doua parti : listele de inventariere si recapitulatia inventarului . In cadrul recapitulatiei , datele preluate din listele de inventariere sunt grupate pe structurile patrimoniale de active si pasiv.

 

3.Registrul Cartea mare

         Registrul Cartea mare este un document contabil obligatoriu in care se inregistreaza lunar si sistematic , prin regruparea conturilor , miscarea si existenta tuturor elementelor patrimoniale  , la un moment dat.Acesta este un document de sinteza si sistematizare si contine simbolul contului debitor si a conturilor creditoare corespondente , rulajul debitor si creditor , precum si soldul contului pentru fiecare luna a anului curent .

         Registrul Cartea mare contine cate o fila pentru fiecare cont sintetic utilizat de unitate .Formularele folosite drept registru ,,Cartea mare “ pot imbraca diverse forme , cum ar fi : fise de cont pentru operatiuni diverse , fise de cont sah sau pe conturi corespondente , forma ,,Cartea mare” centralizatoare .

 

III .Se da urmatoarea situatie a patrimoniului prezentata prin bilantul de deschidere la 01.07.2007 :

ACTIV

-suma-

PASIV

-suma-

Cheltuieli de constituire

500

Capital social

35000

Alte imobile necorporale

1000

Rezerve

15000

Terenuri

5000

Fonduri(112)

8000

Cladiri

25000

Subventii pentru investintii

5500

Masini, utilaje,instalatii

10000

Diferente din reevaluare

3000

Mijloace de transport

30000

Rezultatul reportat (profit)

5500

Imob. corporale in curs de executie

5000

Privizioane reglementate

1500

Materii prime

3000

Provizioane pt. riscuri si cheltuieli

3000

Materiale consumabile

1000

Imprumuturi pe termen lung

10000

Obiecte de inventar

1500

Furnizori

5000

Marfuri

2500

Datorii salariale

15000

Produse finite

3000

C.A.S.

12500

Clienti

15000

Contr. pers. la asigurarile sociale

1500

Debitori diversi

1000

Fond somaj – intreprindere

2500

Titluri de plasament (503)

5000

Fond somaj – personal

500

Casa in lei

500

Impozit pe salarii

5000

Disponibil la banca

48000

Impozit pe profit

19000

Avansuri de trezorerie

500

T.V.A. de plata

7000

Acreditive

1500

Venituri constatate in avans

5500

Cheltuieli constatate in avans

1000

TOTAL ACTIV

160000

TOTAL PASIV

160000

In cursul exercitiului financiar au loc urmatoarele operatii :

1)              Societatea decide majorarea capitalului social prin emisiunea a 15000 de actiuni noi

la valoarea nominala de 1,00 lei/actiune, valoarea de emisiune fiind de 1,25 lei/actiune.

            + A 456           ‘Decontari cu asociatii privind capitalul’  D

            + P 1011         ‘Capital subscris nevarsat’  C

            + P 1041         ‘Prime de emisiune sau de aport’  C

            456 = %          18750

1011        15000

1041             3750

2)              Intr-o prima etapa actionarii varsa jumatate din valoarea actiunilor subscrisa, aportul

acestora fiind format din:

a)      un utilaj evaluat la nivelul sumei de 5000

b)      un numerar depus in contul de disponibil bancar in suma de 4375

 - A 456          ‘Decontari cu asociatii privind capitalul’  C

+ A 2123        ‘Masini utilaje instalatii’  D

+ A 5121        ‘Conturi la banci in lei‘  D

%

=456

9375

2123

5000

5121

4375

           

Regularizarea conturilor de capital:

 - P 1011         ‘Capital subscris nevarsat’  D

+ P  1012        ‘Capital subscris varsat’  C

1011 = 1012               7500

3)              Societatea majoreaza capitalul social cu 5000 lei reprezentand incorporarea in

masa acestuia a urmatoarelor elemente:

a)      rezerve 2500

b)      rezultatul raportat 1500

c)      diferente din reevaluare 1000

Pentru aceasta majorare societatea emite 5000 de actiuni noi la V.N. de 1 lei.

            + P 1012         ‘Capital subscris varsat’  C

            -  P 106           ‘Rezerve”  D

            -  P 107           ‘Rezultatul raportat’  D

            -  P 105           ‘Diferente din reevaluari’  D

           

%

= 1012

5000

106

2500

107

1500

105

1000

4)              Societatea decide diminuarea capitalului social prin rambursarea sumei de 3000

lei catre asociati, contravaloare ce va fi rambursata prin contul de disponibil bancar.

(a)    inregistrarea diminuarii

 - P  1012        ‘Capital subscris varsat’  D

+ P  456          ‘Decontari cu asociatii privind capitalul’  C

1012 = 456     3000

(b)   plata contravalorii acesteia catre asociati

- A  5121        ‘Conturi la banci in lei’  C

- P   456          ‘Decontari cu asociatii privind capitalul’  D

456 = 5121     3000

5)              Societatea rascumpara de la bursa 2000 de actiuni proprii la un pret de rascumparare

de 1,15 lei/actiune.(val. nom. este de 1 lei/actiune).

 - A  5121       ‘Conturi la banci in lei’  C

+ A   502        ‘Actiuni proprii’  D

502 = 5121     1150 x 2000 = 2300

6)              Se anuleaza actiunile proprii cumparate anterior de la bursa.

 - A   502        ‘Actiuni proprii’  C

 - P  1012        ‘Capital subscris varsat’  D

+ A  6728       ‘Alte cheltuieli exceptionale privind operatiile de capital’  D

Obs. : capitalul social sa diminueaza la valoarea nominala !

%

= 502

2300

1012

2000

6728

3000

7)              Se inregistreaza amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale aferente

exercitiului in curs dupa cum urmeaza :

cheltuieli de constituire 100

a)      cladiri 500

b)      masini, utilaje, instalatii 4000

c)      mijloace de transport 1000

+ A  6811       ‘Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor’  D

+ P  2801        ‘Amortizare cheltuieli de constituire ‘  C

+ P  2811        ‘Amortizare cladiri‘  C

+ P  2813        ‘Amortizare masini, utilaje, instalatii ‘  C

+ P  2815        ‘Amortizare mijloace de transport‘  C

6811 =

%

5600

2801

100

2811

500                                                                                                                                                               

2813

4000

2815

1000

8)              Societatea se aprovizioneaza cu urmatoarele tipuri de stocuri:

a)      materii prime 5000

b)      materiale consumabile 3000

c)      marfuri 7500

d)      obiecte de inventar 3000               T.V.A. 19%

+ A   300        ‘Materii prime’  D

+ A   302        ‘Materiale consumabile’  D

+ A   371        ‘Marfuri’  D

+ A   303        ‘Obiecte de inventar’  D

+ A  4426       ‘TVA deductibil’  D

+ P   401         ‘Furnizori’  C

%

 = 401

22015

300

5000

301

3000

371

7500

321

3000

4426

3515

9)              Se incaseaza prin contul curent contravaloarea creantelor fata de clienti.

+ A  5121       ‘Conturi la banci in lei’  D

 - A   411        ‘Clienti’  C

5121 = 411     1500

10)         Din procesul de productie se obtin produse finite la un cost de productie de 25000000 lei.

+ A  345         ‘Produse finite’  D

+ P  711          ‘Venituri din productia stocata’  C

345 = 711         2500

11)         Ssocietatea vinde marfuri la un pret de vanzare fara TVA de 9000000 TVA=22% costul de achizitie al marfurilor vandute 6500000.

(a)    vanzarea marfurilor

+ A   411        ‘Clienti’  D

+ P   707         ‘Venituri din vanzarea marfurilor’  C

+ P  4427        ‘TVA colectat’  C

411 =

%

10710

707

9000

4427

1710

           

(b)   scoaterea din evidenta sau descarcarea din gestiune a marfurilor vandute

 - A   371        ‘Marfuri’  C

+ A   607        ‘Cheltuieli privind marfuri’  D

607 = 371         6500

12)         Societatea achita datoriile fata de bugetul de stat si alte institutii publice  prin contul de disponibil bancar.

- A 5121         ‘Conturi la banci in lei’  C

- P 4311          ‘Contributia unitatii la asigurari sociale’ D

- P 4312          ‘Contributia personalului la pensia suplimentara’ D

- P 4371          ‘Contributia unitatii la fondul de somaj’ D

- P 4372          ‘Contributia personalului la fondul de somaj ’ D

- P  444           ‘Impozit pe salariu’ D

- P  441           ‘Impozit pe profit’ D

- P 4423          ‘TVA de plata’ D

%

=

5121

48000

4311

12500

4312

1500

4371

2500

4372

500

444

5000

441

19000

4423

7000

13)         Se ridica banii de la banca in vederea platii salariilor nete.

 - A  5121       ‘Conturi la banci in lei’  C

+ A  5311       ‘Casa’  D

581  =  5121         15000

5381 = 581          15000

14)         Se platesc salariile nete

 - A  5311       ‘Casa’  C

 - P   421         ‘Personal-remuneratii datorate’  D

421 = 5311         15000

15)         Se incaseaza contravaloarea creantei fata de clienti.

+ A  5121       ‘Conturi la banci in lei’  D

 - A   411        ‘Clienti’  C

5121 = 411         10710

16)         Se incaseaza prin casierie contravaloarea creantei fata de debitori diversi.

+ A  5311       ‘Casa’  D

 - A   461        ‘Debitori diversi’  C

5311 = 461         1000

17)         Societatea vinde produse finite la un pret de vanzare de 30000 lei, TVA 19%, costul de productie aferent fiind de 24500 lei.

(a)    vanzarea

+ A   411        ‘Clienti’  D

+ P   701         ‘Venituri din vanzarea produselor finite’  C

+ P  4427        ‘TVA colectat’  C

411 =

%

35700

701

30000

4427

5700

(b)   scoaterea din evidenta

- A   345         ‘Produse finite’  C

- P   711          ‘Venituri din productia stocata’  D

711 = 345          35700

(c)    incasarea creantei

+ A  5121       ‘Conturi la banci in lei’  D

 - A   411        ‘Clienti’  C

5121 = 411        2500

18)         Se incasaza prin contul curent dobanda aferenta exercitiului in curs in valoare de 2500 lei.

+ A  5121       ‘Conturi la banci in lei’  D+ P   766         ‘Venituri din dobanzi’  C

5121 = 766         2500

19)         Se varsa si restul de capital social provenit din emisiunea anterioara de actiuni noi (op. 1) sub forma de numerar varsat de disponibil bancar.

+ A 5121        ‘Conturi la banci in lei‘  D

 - A  456         ‘Decontari cu actionarii si asociatii’  C

5121 = 456        9375

Regularizarea conturilor de capital:

 - P 1011         ‘Capital subscris nevarsat’  D

+ P  1012        ‘Capital subscris varsat’  C

1011 = 1012               7500

20)         Societatea achizitioneaza un utilaj la un cost de achizitie de 15000 lei, cheltuielile de transport si punere in functiune fiind de 2000 lei, TVA 19%, DNF 5 ani.

+ P   404         ‘Furnizori de imobilizari’  C

+ A  2123       ‘Masini, utilaje, instalatii’  D

+ A  4426       ‘TVA deductibil’  D

%

= 404

20230

2123

17000

4426

3230

21)         Se plateste o penalitate ca urmare a nerespectarii clauzelor contractuale in valoare de 500000 lei prin contul de disponibil bancar.

 - A  5121       ‘Conturi la banci in lei’  C

+ P  6711        ‘Cheltuieli exceptionale privind operatii de gestiune’  D

6711 = 5121        5000

22)         Societatea primeste cu titlu gratuit un mijloc de transport la nivelul sumei de 5000000 lei, apreciidu-se DNF la 5 ani.

+ A  2125       ‘Mijloace de transport’  D

+ P   131         ‘Subventii pentru investitii’  C

2125= 131          500

23)         Se inregistreaza rambursarea cotei parti de imprumut pe termen lung formata din:                                     - rata anuala 1000;

- dobanda anuala 250.

Acestea se efectueaza prin contul de disponibil bancar.

 - A  5121       ‘Conturi la banci in lei’  C

 - P   162         ‘Credite bancare pe termen lung si mediu’  D

+ A   666        ‘Datorii legate de participatii’  D

%

= 5121

1250

162

1000

666

250

24)         La sfarsitul exercitiului financiar are loc reevaluarea activelor imobilizate corporal prin majorarea valorilor contabile dupa cum urmeaza:

-         cladiri cu 10000;

-         utilaje cu 5000;

-         mijloace de transport cu 3000.

+ A  2121       ‘Cladiri’  D

+ A  2123       ‘Masini, utilaje, instalatii’  D

+ A  2125       ‘Mijloace de transport’  D

+ P   105         ‘Diferente din reevaluare’  C

%

= 105

18000

2121

10000

2123

5000

2125

3000

25)         Se inregistreaza avansul salarial aferent exercitiului in curs in valoare de 10000 lei.

(a)    ridicarea banilor de la banca

 - A  5121       ‘Conturi la banci in lei’  C

+ A  5311       ‘Casa’  D

prin contul 581 ‘Viramente interne’

581      = 5121

        5311 = 5121       10000         

5311=   581

(b)   plata avansului

+ A  641         ‘Cheltuieli cu remuneratiile personalului’  C

- A  5311        ‘Casa’  C

- P   425          ‘Avansuri acordate personalului’  D

425 = 5311        10000

26)         Se inregistreaza cheltuielile cu cu salariile aferente exercitiului in curs in valoare de 30000000 lei.

+ A  641         ‘Cheltuieli cu remuneratiile personalului’  D

+ P  421          ‘Personal-remuneratii datorate’  C

641 = 421          30000

27)         Se inregistreaza CAS si fond somaj apartinand societatii.

+ P  4311        ‘Contributia unitatii la asigurari sociale’  C

+ A  6451       ‘Cheltuieli privind contributia unitatii la asigurari sociale’  D

6451 = 4311               7500

+ P  4371        ‘Contributia unitatii la fondul de somaj’  C

+ A  6452       ‘Cheltuieli privind contributia unitatii la ajutorul de somaj’  D

6452 = 4371               1500

28)         Se inregistreaza retinerile salariale dupa cum urmeaza :

-         pensie suplimentara

-         fond somaj

-         impozit pe salarii

-         salarii neridicate

-         retineri datorate tertilor

+ P  4312        ‘Contributia personalului la pensia suplimentara’  C

+ P  4372        ‘Contributia personalului la fondul de somaj’  C

+ P   444         ‘Impozit pe salarii’  C

+ P   426         ‘Drepturi de personal neridicate’  C

+ P   427         ‘Retineri din remuneratii datorate tertilor’  C

+ P   425         ‘Avansuri acordate personalului’  C

 - P   421         ‘Personal-remuneratii datorate’  D

421 =

%

18700

4312

900

4372

300

444

6000

426

1000

427

500

425

10000

29)         Din procesul de productie se obtin produse finite la un cost de productie de 50000 lei.

+ A   345        ‘Produse finite’  D

+ P   711         ‘Venituri din productia stocata’  C

345 = 711          50000

30)         Ulterior acestea sunt vandute integral la un pret de vanzare de 70000 lei , TVA=19% .

(a)    vanzarea produselor

+ P    701        ‘Venituri din vanzarea produselor finite’  C

+ A    411       ‘Clienti’  D

+ P  4427        ‘TVA colectat’  C

411 =

%

83300

701

70000

4427

13300

(b)   descarcarea gestiunii

- A   345         ‘Produse finite’  C

- P   711          ‘Venituri din productia stocata’  D

711 = 345          50000

(c) incasarea creantei

            5121=411           83300

31)         Se regularizeaza fondurile de TVA.

Text Box: 4427
23980	1710
	5700
	13300
RD 23980	RC 20710
TSD 23980	TSC 20710

Text Box: 4426
3515	7810
3230	
RD 6745	RC 7810
TSD 6745	TSC 7810

4427 =

%

     20710

4426

       6745

4423

     13965           se plateste la buget

32)         Se inchid conturile de venituri.

%

= 121

112000

701

100000

711

500

707

9000

766

2500

33)         Se inchid conturile de cheltuieli.

121 =

%

52150

6451

7500

6452

1500

641

30000

6711

500

666

250

607

6500

6811

5600

6728

300

34)         Determinarea rezultatului contabil al exercitiului.

112 000 – 52150 = 59850 lei

35)         Calculul si inregistrarea rezervelor legale.(5% x RC)

5% x 59850  = 2992 lei

36)         Determinarea rezultatului fiscal al exercitiului.(RC-RL)

59850– 2992 = 56850

37)         Calculul si inregistrarea impozitului pe profit.(38% x RF)

38% x 56850 = 21606

+ P  441          ‘Impozit pe profit’  C

+ A  691         ‘Cheltuieli cu impozitul pe profit’  D

691 = 441       21606

 - concomitent se inchide 691

- A   691         ‘Cheltuieli cu impozitul pe profit’  C

- P   121          ‘Profit si pierderi’  D

121 = 691       21606

 

38)         Determinarea rezultatului net al exercitiului.(RC-RL-IP)

59850– 2992 –21606 = 35252

39)         Calculul si inregistrarea repartizarilor din profitul net dupa cum urmeaza :

-         15% alte rezerve

-         10% alte fonduri

-         30% dividende cuvenite actionarilor

-         15% fond de participare a salariatilor la profit

-         30% din profit se reporteaza.

 - P   121         ‘Profit si pierderi’  D

+ P   106         ‘Rezerve’  C

+ P   118         ‘Alte fonduri’  C

+ P   457         ‘Dividende de plata’  C

+ P   112         ‘Fond de participare la profit’  C

·          P   107      ‘Rezultat raportat’  C

·         

Text Box: 121 =	%	35252
	106	5287
	118	3526
	457	10576
	112	5287
	107	10576


IV. Descarcarea sumelor aferente operatiilor 

Text Box: D	1011- Capital subscris nevarsat	C
7500
7500	15000
RD 15000	RC 15000
TSD 15000   TSC 15000

Text Box: D	1012 – Capital subscris varsat	C
3000
2000	35000(SI)
 7500
 5000
 7500
RD 5000	RC 20000
TSD 5000
SFC 50000	TSC 55000
	
Text Box: D	1041 – Prime de emisiune	C
	3750
RD -	RC 3750
TSC -
SFC 3750	TSC 3750
	
Text Box: D	105 – Diferente din reevaluare	C
1000
	 3000(SI)
18000
RD 1000	RC 18000
TSD 1000
SFC 20000	TSC 21000
	
Text Box: 	118 – Alte fonduri	C
	3526
RD -	RC 3526
TSD -
         SFC 3526  	TSC 3526
	
Text Box: D	121 – Profit si pierdere	C
52150
2992
21606
35252	112000	
RD 112000	RC 112000
TSD 112000	TSC 112000

Text Box: D	107 – Rezultatul reportat	C
1500	 5500(SI)
10576
RD 1500	RC 10576
TSD 1500
SFC 14576	TSC 16076

Text Box: D	106 – Rezerve	C
2500	15000(SI)
 2992
 5287
RD 2500	RC 8279
TSD 2500
SFC 20779	TSC 23279

Text Box: D	131 – Subventii pentru investitii	C
	5500(SI)
5000
RD -	RC 5000
TSD -
SFC 10500	TSC 10500

Text Box: D	141 – Provizioane reglementate	C
	1500(SI)
RD -	RC -
TSD -
SFC 1500	TSC 1500

Text Box: D	112 – Fondul de participare la profit	C
	8000(SI)
5287
RD -	RC 5287
TSD -
SFC 13287	TSC 13287
	
Text Box: D	151 – Provizioane pt. riscuri si cheltuieli	C
	3000(SI)
RD -	RC -
TSD -
SFC 3000	TSC 3000

Text Box: D	2125 – Mijloace de transport	C
(SI) 30000
3000
5000	
RD 8000	RC -
TSD 38000	TSC -
SFD 38000
	
Text Box: D	231 – Imobilizari corporale in curs	C
(SI) 5000	
RD -	RC -
TSD 5000	TSC -
SFD 5000
	
Text Box: D	2811 – Amortizarea cladirilor	C
	500
RD -	RC 500
TSD -
SFC 500	TSC 500
	
Text Box: D	2801 – Amortiz. chelt. de constituire	C
	100
RD -	RC 100
TSD -
SFC 100	TSC 100

Text Box: D	2813 – Amortiz. masini instalatii utilaje 	C
	4000
RD -	RC 4000
TSD -
SFC 4000	TSC 4000
	
Text Box: D	2815 – Amortiz. mijloace de transport	C
	1000
RD -	RC 1000
TSD -
SFC 1000	TSC 1000
	
Text Box: D	302 – Materiale consumabile	C
(SI) 1000
3000	
RD 3000	RC -
TSD 4000	TSC -
SFD 4000

Text Box: D	300 – Materii prime	C
(SI) 3000
5000	
RD 5000	RC -
TSD 8000	TSC -
SFD 8000
	
Text Box:

Text Box: D	345 – Produse finite	C
(SI) 3000
25000
50000	
24500
50000
RD 75000	RC 74500
TSD 78000	TSC 74500
SFD 3500
	
Text Box: D	371 – Marfuri	C
(SI) 2500
7500	
6500
RD 7500	RC 6500
TSD 10000	TSC 6500
SFD 3500

Text Box: D	404 – Furnizori de imobilizari	C
	20230
RD -	RC 20230
TSD -
SFC 20230	TSC 20230
	
Text Box: D	401 – Furnizori	C
	 5000(SI)
22015
RD -	RC 22015
TSD -
SFC 27015	TSC 27015

Text Box: D	411 – Clienti	C
(SI) 15000
10710
35700
83300	
15000
10710
35700
83300
RD 129710	RC 144710
TSD 144710	TSC 144710
	
Text Box: D		C
	15000(SI)
30000
	RC 30000
	TSC 45000

Text Box: D	425 – Avansuri acordate personalului	C
10000	10000
RD 10000	RC 10000
TSD 10000	TSC 10000
	
Text Box: D	426 – Drepturi de personal neridicate	C
	1000
RD -	RC 1000
TSD -
SFC 1000	TSC 1000
	
Text Box: D	427 – Retineri din remuneratii dat. tertilor	C
	500
RD -	RC 500
TSD -
SFC 500	TSC 500

.

Text Box: D	4311 – Contrib. unit la asig. sociale	C

12500	12500(SI)
 7500
RD 12500	RC 7500
TSD 12500
SFC 7500	TSC 20000

Text Box: D	303 – Obiecte de inventar	C
(SI) 1500
3000	
RD 3000	RC -
TSD 4500	TSC -
SFD 4500
	
Text Box: D	4371 – Contr. unitatii la fondul de somaj	C

2500	2500(SI)
1500
RD 2500	RC 1500
TSD 2500
SFC 1500	TSC 4000
	
Text Box: D	4312 – Contributia pers. la pensia suplim.	C

1500	1500(SI)
900
RD 1500	RC 900
TSD 1500
SFC 9000	TSC 2400

Text Box: D	441 – Impozitul pe profit	C

19000	19000(SI)
21606
RD 19000 	RC 21606
TSD 19000
SFC 21606	TSC 40606
	
Text Box: D	4423 – TVA de plata	C

7000	 7000(SI)
13965
RD 7000 	RC 13965
TSD 7000 
SFC 13965
	TSC 20965

Text Box: D	4372 – Contr. pers. la fondul de somaj	C

500	500(SI)
300
RD 500	RC 300
TSD 500
SFC 300	TSC 800

Text Box: D	4427 – TVA colectat	C
2710	 1710
 5700
13300
RD 20710 	RC 20710
TSD 20710	TSC 20710
	
Text Box: D	444 – Impozitul pe salarii	C

5000	5000(SI)
6000
RD 5000	RC 6000
TSD 5000
SFC 6000	TSC 11000
	
Text Box: D	456 – Decontari cu actionarii si asociatii	C
18750
3000	9375
3000
9375
RD 21750 	RC 21750
TSD 21750	TSC 21750
	
Text Box: D	457 – Dividende de plata	C
	10576
RD - 	RC 10576
TSD -
SFC 10576	TSC 10576
	
Text Box: D	461 – Debitori diversi	C
(SI) 1000	
1000
RD -	RC 1000
TSD 1000 	TSC 1000
	
Text Box: D	471 – Cheltuieli inregistrate in avans	C
(SI) 1000	
RD -	RC -
TSD 1000 	TSC -
SFD 1000

Text Box: D	472 – Venituri inregistrate in avans	C
	5500(SI)
RD- 	RC -
TSD -
SFC 5500	TSC 5500
	
Text Box: D	502 – Actiuni proprii	C
2300	2300
RD 2300 	RC 2300
TSD 2300 	TSC 2300

Text Box: D	5121 – Conturi la banci in lei 	C
(SI) 48000
4375
15000
10710
35700
2500
9375
83300	
 3000
 2300
48000
15000
  500
 1250
10000
RD 169960 	RC 80050
TSD 208960 	TSC 80050
SFD 128910
	
Text Box: D	503 – Actiuni 	C
(SI) 5000	
RD - 	RC -
TSD 5000 	TSC -
SFD 5000
	
Text Box: D	5311 – Casa in lei	C
(SI) 500
15000
1000
10000	15000
10000
RD 26000 	RC 25000
TSD 26500 	TSC 25000
SFD 1500

Text Box: D	541 – Acreditive	C
(SI) 1500	
RD - 	RC -
TSD 1500 	TSC -
SFD 1500

Text Box: D	542 – Avansuri de trezorerie	C
(SI) 500	
RD - 	RC -
TSD 500 	TSC -
SFD 500

Text Box: D	581 – Viramente interne	C
15000
10000	15000
10000
RD 25000 	RC 25000
TSD 25000	TSC 25000

Text Box:

Text Box: D	607 – Cheltuieli privind marfurile	C
6500	6500
RD 6500 	RC 6500
TSD 6500 	TSC 6500
	
Text Box: D	641 – Cheltuieli cu remun. personalului	C
30000	30000
RD 30000	RC 30000
TSD 30000	TSC 30000

Text Box: D	6451 – Ch. privind contr. soc. la asig. Soc	C
7500	7500
RD 7500	RC 7500
TSD 7500	TSC 7500
	
Text Box: D	6452 – Ch. privind contr. soc. la aj. somaj 	C
1500	1500
RD 1500	RC 1500
TSD 1500	TSC 1500

Text Box: D	666 – Cheltuieli privind dobanzile	C
250	250
RD 250	RC 250
TSD 250	TSC 250
	
Text Box: D	6711 – Despagubiri, amenzi, penalitati	C
500	500
RD 500	RC 500
TSD 500	TSC 500

Text Box: D	6728 – Alte ch. ex. privind op. de capital	C
300	300
RD 300	RC 300
TSD 300	TSC 300
	
Text Box: D	6811 – Ch. de expl. priv. amort. imobiliz	C
5600	5600
RD 5600	RC 5600
TSD 5600	TSC 5600

Text Box: D	691 – Cheltuieli cu impozitul pe profit	C
              21606	21606
RD 21606 	RC 21606
TSD 21606 	TSC 21606
	
Text Box: D	701 – Venituri din vanzarea prod. fin.	C
100000	30000
70000
RD 100000	RC 100000
TSD 100000	TSC 100000

Text Box: D	707 – Venituri din vanzarea marfurilor	C
9000	9000
RD 9000	RC 9000
TSD 9000	TSC 9000
	
Text Box: D	711 – Venituri din productia stocata	C
24500
50000
500	25000
50000
RD 75000	RC 75000
TSD 75000	TSC 75000

Text Box: D	766 – Venituri din dobanzi	C
2500	2500
RD 2500	RC 2500
TSD 2500	TSC 2500

    V.    Se intocmeste Balanta de verificare:


BALANTA DE VERIFICARE

la    31   IULIE  2007

Simbolul

Denumirea conturilor

Slod initial

Rulaj

Total sume

Sold final

conturilor

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

1011

Capital subscris nevarsat

-

-

15000

15000

15000

15000

-

-

1012

Capital subscris varsat

-

35000

5000

20000

5000

55000

-

50000

1041

Prime de emisiune / aport

-

-

-

3750

-

3750

-

3750

105

Diferente din reevaluare

-

3000

1000

18000

1000

21000

-

20000

106

Rezerve

-

15000

2500

8279

2500

23279

-

20779

107

Rezultat reportat

-

5500

1500

10576

1500

16076

-

14576
112

Fond de participare la profit

-

8000

5287

-

13287

-

13287

118

Alte fonduri

-

-

-

3526

-

3526

-

3526

121

Profit si pierderi

-

-

112000

112000

112000

112000

-

-

131

Subventii pentru investitii

-

5500

-

5000

-

10500

-

10500

141

Provizioane reglementate

-

1500

-

-

-

1500

-

1500

151

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

-

3000

-

-

-

3000

-

3000

162

Credite bancare pe termen lung si mediu

-

10000

1000

-

1000

10000

9000

201

Cheltuieli de constituire

500

-

-

-

500

-

500

-

208

Alte imobilizari necorporale

1000

-

-

-

100

-

1000

-

2111

Terenuri

5000

-

-

-

5000

-

5000

-

2121

Cladiri

25000

-

10000

-

35000

-

35000

-

2123

Masini, utilaje, instalatii

10000

-

27000

-

37000

-

37000

-

2125

Mijloace de transport

30000

-

8000

-

38000

-

38000

-

231

Imobilizari corporale in curs de executie

5000

-

-

-

5000

-

5000

-

2801

Amortizarea cheltuielilor de constituire

-

-

-

100

-

100

-

100

2811

Amortizarea cladirilor

-

-

-

500

-

500

-

500

2813

Amortizare masini, utilaje, instalatii

-

-

-

4000

-

4000

-

4000

2815

Amortizare mijloace de transport

-

-

-

1000

-

1000

-

1000

300

Materii prime

3000

-

5000

-

8000

-

8000

-

302

Materiale consumabile

1000

-

3000

-

4000

-

4000

-

303

Obiecte de inventar

1500

-

3000

-

4500

-

4500

-

345

Produse finite

3000

-

75000

74500

78000

74500

3500

-

371

Marfuri

2500

-

7500

6500

10000

6500

3500

-

401

Furnizori

-

5000

-

22015

-

27015

-

27015

404

Furnizori de imobilizari

-

-

-

20230

-

20230

-

20230

411

Clienti

15000

-

129710

144710

144710

144710

-

-

421

Personal0remuneratii datorate

-

15000

33700

3000

33700

45000

-

11300

425

Avansuri acordate personalului

-

-

10000

10000

10000

10000

-

-

426

Drepturi de personal neridicate

-

-

-

1000

-

1000

-

1000

427

Retineri din remuneratii datorate tertilor

-

-

-

500

-

500

-

500

4311

Contributia unitatii la asigurarile sociale

-

12500

12500

7500

12500

20000

-

7500

4312

Contributia personalului la pensia suplimentara

-

1500

1500

900

1500

2400

-

900

4371

Contributia unitatii la fondul de somaj

-

2500

2500

1500

2500

4000

-

1500

4372

Contributia personalului la fondul de somaj

-

500500

300

500

800

-

300

441

Impozit pe profit

-

19000

19000

21606

19000

40606

-

21606

4423

TVA de plata

-

7000

7000

13965

7000

20965

-

13965

4426

TVA deductibil

-

-

6745

6745

6745

6745

-

-

4427

TVA colectat

-

-

20710

20710

20710

20710

-

-

444

Impozit pe salarii

-

5000

5000

6000

5000

11000

-

6000

456

Decontari cu actionarii

-

-

21750

21750

21750

2175

-

-

457

Dividende de plata

-

-

-

10576

-

10576

-

10576

461

Debitori diversi

1000

-

-

1000

1000

1000

-

-

471

Cheltuieli inregistrate in avans

1000

-

-

-

1000

-

1000

-

472

Venituri inregistrate in avans

5500

-

-

-

5500

-

5500

502

Actiuni proprii

-

-

2300

2300

2300

2300

-

-

503

Actiuni

5000

-

-

-

5000

-

5000

-

5121

Conturi la banci in lei

48000

-

169960

80050

208960

80050

128910

-

5311

Casa in lei

500

-

26000000

25000000

26500000

25000

1500

-

541

Acreditive

1500

-

-

-

1500

-

1500

-

542

Avansuri de trezorerie

500

-

-

-

500

-

500

-

581

Viramente interne

-

-

25000

25000

25000

25000

-

-

607

Cheltuieli privind marfurile

-

-

6500

6500

6500

6500

-

-

641

Cheltuieli cu remuneratia personalului

-

-

30000

30000

30000

30000

-

-

6451

Cheltuieli privind contributia CAS

-

-

7500

7500

7500

7500

-

-

6452

Cheltuieli privind contributia la fondul de somaj

-

-

15000

1500

1500

1500

-

-

666

Cheltuieli privind dobanzi

-

-

250

250

250

250

-

-

6711

Amenzi, penalitati

-

-

500

500

500

500

-

-

6728

Alte cheltuieli ex. privind operatiile de capital

-

-

300

300

300

300

-

-

6811

Cheltuieli de exploatare privind amort. imobiliz.

-

-

5600

5600

5600

5600

-

-

691

Cheltuieli cu impozitul pe profit

-

-

21606

21606

21606

21606

-

-

701

Venituri din vanzarea produselor finite

-

-

100000

100000

100000

100000

-

-

707

Venituri din vanzarea marfurilor

-

-

9000

9000

9000

9000

-

-

711

Venituri din productia stocata

-

-

7500

7500

7500

7500

-

-

766

Venituri din dobanzi

-

-

2500

2500

2500

2500

-

-

TOTAL

160000

160000

1021631

1021631

1181631

1181631

283410

283410

VI. BIBLIOGRAFIE

 

- Managementul documentelor financiar contabile, Lacramioara-Rodica Haiduc.Editura Fundatiei Romania de Maine.

-Legea Contabilitatii nr 82/1991 republicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.48/14.01.2005.

-Legea nr.571/2003, privind Codul Fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, nr.927/23 decembrie 2003 modificata de:

-Ordonanta nr.83/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.793/27 august 2004.

-Legea nr.494/2004 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 83/2003, privind Codul Fiscal, Monitorul Oficial nr. 1092/24 noiembrie 2004.

-O.M.F.P. nr. 1752/2005,publicat in , Monitorul Oficial al Romaniei nr.1080/30 noiembrie 2005. 

 - Ordinul nr.1850/2004, privind registrele si formularele financiar-contabile, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, nr.23/07 ianuarie 2005.

-Noile reglementari contabile conforme cu directivele europene –editia a III-a actualizat 17 ianuarie 2008

-O.M.F.P. nr.2374/2007, publicat in Monitorul Oficial nr.25 din 14 ianuarie 2008

-  Tratat de contabilitate financiara, vol.1-2, Editura Economica, Bucuresti, 1998  - Feleaga  Niculae, Ionascu Ion      

-  Contabilitate aprofundata -  Editura Economica, Bucuresti, 1996 -Feleaga Niculae                             

  -  Bazele Teoriei si Practicii Contabile - Editia a II a, Ed. Fundatia  Romania De Maine, Buc. 2005   -   Cecilia Ionescu                                                                                   

                                                             


loading...
Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1372
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2018 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site