Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE
loading...AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie

Navigatie

Definirea si continutul procesului de management

Transporturi

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
Organizarea transporturilor maritime internationale
EVOLUTIA TRANSPORTURILOR 2001 - 2006
Masurarea si conducerea performantei lantului logistic
INTREBARI - Pentru obtinerea atestatului de conducator auto pentru transport rutier de marfa
MANEVRA NAVEI IN ZONE CU ADANCIMI MICI
Transport maritim - naval
Calculul instalatiei mobile de incarcare
SECURITATEA NAVEI SI A ECHIPAJULUI IN TRANSPORTUL MARFURILOR PERICULOASE
CONTRACTUL DE TRANSPORT – ASPECTE GENERALE
Logistica transporturilor de marfuri in context international

TERMENI importanti pentru acest document

Definirea si continutul procesului de management

Managementul, ca stiinta, s-a cristalizat relativ recent prin eforturile depuse de un mare numar de specialisti de pe intreg mapamondul, ca raspuns la stringentele necesitati ale practicii sociale.
Managementul intreprinderii este abordat din multiple puncte de vedere, care adesea se deosebesc substantial intre ele.

In vederea definirii procesului de management vom face apel la urmatoarele elemente:

a)      Resursele;

b)      Functiile conducerii;

c)      Sistemul de obiective al firmei;

d)      Mediul extern al firmei.

a) Resursele firmei denumite in literatura de specialitate si inputuri sunt urmatoarele:

umane

talentul, priceperea si munca oamenilor;

financiare

capitalul financiar necesar pentru operatii pe diverse orizonturi de timp;

materiale

echipamente, tehnici, cladiri etc.;

informationale

ansamblul datelor informatiilor necesare luarii deciziilor

b) Functiile conducerii, au analizate de diferiti specialisti, fiecare identificand mai multe sau mai putine functii. Insa indiferent cum sunt denumite ele trebuie sa surprinda sintetic procesul de management in ansamblul sau.

Noi vom adopta in cadrul cursului nostru functiile conducerii identificate de profesorul Tiberiu Zorlentean care sunt: previziunea, organizarea, coordonarea, antrenarea – motivarea control- evaluarea reglarea.

c) Sistemul de obiective este format din ansamblul obiectivelor de gradul I, II, specifice si individuale din cadrul unei firme. Analiza acestor obiective ne sugereaza ca in raport cu aceste obiectivele derivate, exista o ierarhie de niveluri ale managementului.

Din aceasta perspectiva, literatura de specialitate din domeniu distinge urmatoarele niveluri ale managementului:

Nivelul strategic (de top)

Caracterizat prin urmatoarele elemente:

Amploarea obiectivelor angajeaza intreaga firma;

La acest nivel se formuleaza obiectivul (sistemul de obiective) si se contureaza mijloacele de realizare;

Procesele de management sunt definite pe mai multi ani.

Nivelul functional (tactic)

Caracterizat prin urmatoarele elemente:

Realizarea la acest nivel, a obiectivelor derivate din obiectivul fundamental;

Urmarirea realizarii obiectivelor specifice si luarea deciziilor de corectie a abaterilor care pot apare in subsistemele conduse si coordonate la acest nivel;

Procesele la acest nivel au un caracter periodic.

Nivelul operativ

Caracterizat prin urmatoarele elemente:

Conducerea nemijlocita a proceselor de munca specifice pentru subsistemul condus;

Urmarirea realizarii obiectivelor individuale si corectarea abaterilor care apar la acest nivel.

Corespunzator celor trei niveluri de management, literatura de specialitate distinge trei tipuri de manageri: de top, functionali, operativi.

Stabilirea celor trei niveluri de management este determinata de natura si complexitatea obiectivelor si deciziilor respectivului nivel organizatoric.

d) Mediul extern influenteaza procesele de management din cadrul firmelor. In lucrarea “Management” aparuta la Londra in 1978 J Stoner distinge urmatoarele tipuri de mediu cu care se confrunta firmele:

Mediul stabil:

este specific perioadelor “linistite” cand evolutia fenomenelor este lenta si usor previzibila;

acest tip de mediu nu pune probleme deosebite managementului firmei fiind di ce in ce mai greu de gasit.

Mediul instabil:

este caracterizat prin frecvente modificari in majoritatea componentelor sale si reprezinta in perioada actuala tipul obisnuit cu care se confrunta firmele din aproape toate domeniile de activitate;

confruntarea cu un astfel de mediu impune realizarea unor procese de management care permit o atitudine prospectiva

Mediul turbulent:

este in comparatie cu cele doua tipuri prezentate anterior, relativ ostil punand-o in situatii dificile de adaptare la schimbari sau chiar de supravietuire;

desele schimbari ale componentelor mediului sunt bruste in forme si directii imprevizibile nepermitand aplicarea unui management sistemic.

Printre componentele mediului extern profesorul Virgil Balaure citeaza in lucrarea sa ”Marketing” aparuta in Editura Uranus in anul 2000, urmatoarele grupe:

Micromediul firmei:

desemneaza componentele mediului extern cu care firma intra in relatii directe de management si puternic dictate de necesitatea atingerii obiectivelor sale;

in aceasta grupa autorul mentioneaza: furnizorii de marfuri; prestatorii de servicii; furnizorii fortei de munca; clientii; concurentii; organismele publice

Macromediul firmei:

desemneaza ansamblul factorilor care actioneaza indirect pe termen lung si cu o intensitate mai slaba asupra activitatii;

in aceasta grupa autorul mentioneaza: mediul demografic; mediul economic; mediul tehnologic; mediul cultural; mediul politic; mediul institutional (legislativ) ; mediul natural.Avand in vedere elementele descrise anterior vom defini procesul de management ca fiind ansamblul actiunilor intreprinse de persoane calificate care folosind functiile conducerii (previziunea, organizarea, coordonarea, antrenarea-motivarea si control evaluarea - reglarea) prin care se combina resursele umane ,materiale, financiare, informationale intr-o maniera eficienta avand ca restrictie factorii mediului extern, in vederea realizarii sistemului de obiective al firmei

Un proces de management poate fi reprezentat cu ajutorul urmatoarei matrice:

Resurse

Functiile managementului

Previziunea

Organizarea

Coordonarea

Antrenarea - motivarea

Control

Evaluarea

reglarea

Umane

Materiale

Financiare

Informationale

In opinia noastra o astfel de abordare sistemica permite ordonarea actiunilor intreprinse in vederea realizarii obiectivelor dezirabile ale firmei.

Dupa cum rezulta din definirea procesului de management, esenta sa o reprezinta functiile sale care permit descifrarea continutului stiintei si practicii riguroase a managementului precum si utilizarea cu eficienta a metodelor, tehnicilor si procedurilor.

In acest subcapitol vom analiza foarte succint continutul fiecarei functii de management care rezulta din definitia data anterior procesului de management.

Previziunea

Prin previziune se intelege realizarea unor lucrari de specialitate in scopul estimarii proceselor si fenomenelor viitoare, a efectelor pozitive sau negative induse in sistemul condus prin folosirea unor instrumente adecvate in scopul minimizarii riscurilor si maximizarii gradului de realizare a obiectivelor urmarite.

Cand facem o previziune, avem in vedere urmatoarele elemente:

formularea obiectivelor strategice ale firmei de comert;

stabilirea perioadei (perioadelor) in care se propune realizarea acestora;

analiza statistica a activitatii anterioare (daca exista);

determinarea si analiza ponderii influentei factorilor perturbatori asupra trendului firmei de comert;

estimarea influentei conditiilor de incertitudine si risc specifice modului in care urmeaza sa se desfasoare activitatea firmei de comert;   

identificarea resurselor necesare indeplinirii scopurilor propuse si a mijloacelor de obtinere a acestora;

stabilirea modului in care vor fi masurate rezultatele;

stabilirea modului in care vor fi masurate rezultatele;

stabilirea parametrilor care definesc starea sistemului condus la un moment dat.

La nivelul unei firme, functia de previziune se concretizeaza in:

Strategia

vizeaza actiuni pe termen mediu si lung si are un grad de detaliere si rigurozitate in fundamentare mai putin pronuntate.

Politica (tactica)

vizeaza formularea liniilor generale de actiune ale firmei pe termen scurt, precum si formularea principiilor unitare de actiune la nivelul tuturor verigilor organizatorice ale organizatiei.

Planul

se fundamenteaza pe baza obiectivelor si orientarilor stabilite prin strategie, politica (politica) pe care le detaliaza si le fundamenteaza mai riguros.

Programul

detaliaza in timp si spatiu obiectivele planificate prin detaliere in:- timp, obiectivele lunare planificate se defalca pe: decade; saptamani, zile, ore.

- spatiu, sarcinile panificate la nivelul organizatiei se defalca pe: sectii, ateliere, locuri de munca.

La baza functiei de previziune stau studiile de:

Prognoza

evidentiaza tendintele evolutiei mediului ambiant si organizatiei.

Diagnoza

evidentiaza punctele forte si slabe inregistrate in trecut si cauzele care le-au generat.

Prin exercitarea functiei de previziune, managerii orienteaza organizatia spre obiective si linii de actiune in concordanta cu evolutia fenomenelor si proceselor din mediul ambiant, creand astfel premise favorabile pentru performante inalte; dimpotriva nesocotirea acestor cerinte va constitui o bariera importanta in calea performantelor inalte.

Organizarea

Prin functia de organizare vom intelege ansamblul proceselor de productie si

de munca prin care se constituie sistemul conducator, sistemul conducator,

sistemul condus si sistemul legaturilor dintre acestea.

Dupa domeniul la care se refera, distingem o serie de forme ale organizarii dintre care citam:

Organizarea productiei contine procese referitoare la:

- structura de productie;

- conceperea si functionarea sistemului de reparatii;

- sistemul de transport intern, depozitare, stocare,

desfacere a materiilor prime si produselor finite;

- sistemul de control al calitatii productiei;

alegerea celor mai bune metode de combinare a factorilor de productie.

Organizarea muncii contine procese care se refera la:

- diviziunea muncii pe operatii, sarcini, atributii, activitati, functiuni;

- recrutarea, selectia, incadrarea, personalului

- servirea normala a locului de munca;

- normarea muncii;

- stimularea eficienta a angajatilor;

- crearea conditiilor optime de munca.

Organizarea managementului contine procese ce se refera la constituirea structurilor organizatorice de conducere la diferite niveluri ale unei firme.

Organizarea informationala contine procese de munca prin care se promoveaza un limbaj specific in cadrul organizatiei concretizat in sistemul informational, date, informatii, canale si fluxuri informationale, proceduri si mijloace de prelucrare a datelor si informatiilor.

Organizarea informala este alcatuita din ansamblul gruparilor si al relatiilor interumane stabilite spontan intre membrii unei organizatii, orientate in directia satisfacerii unor interese personale.

O organizare corespunzatoare permite utilizarea cu eficienta a resurselor aflate la dispozitie si in acest mod obtinerea de performante inalte si invers..

Coordonarea

Prin functia de coordonare vom intelege ansamblul proceselor de munca prin care se sincronizeaza actiunile personalului unei organizatii in cadrul previziunilor si organizarii stabilite anterior

Realizarea acestei functii a managementului implica rezolvarea a cel putin doua probleme principale:

Comunicarea care reprezinta procesul prin care are loc schimbul de mesaje in vederea realizarii sistemului de obiective al organizatiei;

Folosirea cu eficienta a puterii formale si informale si gestionarea

conflictelor care pot apare in cadrul organizatiei.

Rezolvarea celor doua probleme permite realizarea functiei de coordonare care implica un set de procese de munca si actiuni specifice.

Coordonarea care mai este denumita si “organizarea in dinamica”, permite optimizarea proceselor realizate prin exercitarea functiilor previziunii si organizarii avand deci si un rol de corectie, ceea ce va determina atingerea obiectivelor dezirabile.

Dimpotriva, exercitarea defectuoasa a acesteia, va determina scaderea performantelor organizatiei respective.

Antrenarea-motivarea

Prin functia de antrenare-motivare vom intelege ansamblul actiunilor prin care se influenteaza de catre anumite persoane care desfasoara procese de munca specifice si care au anumite competente si responsabilitati, personalul de executie angajat in realizarea obiectivelor organizatiei

Realizarea acestei functii, presupune rezolvarea a cel putin doua probleme:

Antrenarea personalului la realizarea obiectivelor organizatiei prin gasirea liderilor cu cel mai eficient stil de conducere;

Motivarea personalului si mobilizarea capacitatii de munca latenta a acestuia in vederea realizarii obiectivelor organizatiei.

Prin exercitarea cu eficienta a acestei functii, se asigura canalizarea energiilor creatoare necesare atingerii performantelor; dimpotriva exercitarea defectuoasa a acesteia va determina risipirea energiilor si neatingerea obiectivelor vizate.

Control-evaluarea-reglareaPrin functia de control-evaluare –reglare, vom intelege ansamblul proceselor de munca prin care se urmareste si se evalueaza stadiul indeplinirii obiectivelor si se iau masuri de aducere a lor in limitele convenite.

Realizarea acestei functii implica:

urmarirea si evaluarea obiectivelor;

compararea rezultatelor obtinute cu cele propuse;

determinarea abaterilor;

aplicarea corectiilor in vederea aducerii lor in limitele stabilite.

Momentul esential al unui proces de management il constituie decizia.

Decizia in cadrul firmei poate fi definita ca fiind acel proces de alegere a unei cai de actiune din mai multe posibile in vederea realizarii unor obiective prin a carei aplicare se influenteaza procesele de munca ale unei alte persoane alta decat decidentul.

Asupra relatiei dintre functiile managementului si decizie facem urmatoarele observatii:

Previziunea se incheie cu o decizie privind obiectivele si directiile de actiune;

Organizarea se incheie cu o decizie privind formele si metodele de organizare a proceselor de munca;

Coordonarea se incheie cu o decizie privind armonizarea proceselor de munca.

Antrenarea – motivarea se incheie cu decizii privind dinamizarea si recompensarea respectiv sanctionarea personalului ;

Control – evaluarea - reglarea se incheie cu o decizie de corectie in vederea realizarii obiectivelor.

Exercitarea cu eficienta a acestor functii va asigura stabilitatea firmei si realizarea obiectivelor prevazute; dimpotriva exercitarea defectuoasa a acestora va genera disfunctionalitati in sistem.

Unii autori apreciaza ca problematica managementului trebuie abordata pornind de la subsistemele sistemului de management.

Acestia pornesc de la premisa ca pentru exercitarea eficienta a functiilor prezentate anterior se concepe si se realizeaza:

un ansamblu de reguli, metode si instrumente pentru fundamentarea deciziilor (subsistemul decizional),

un sistem de informatii (subsistemul informational);

o structura organizatorica adecvata (subsistemul organizatoric);

un sistem de stimulente pentru angajati (subsistemul motivational) in vederea realizarii obiectivelor organizatiei.

In shipping s-a introdus obligativitatea utilizarii acestei stiinte odata cu adoptarea Codului ISM de catre IMO cu intrarea in vigoare pentru toate navele propulsate cu un tonaj mai mare de 500 TRB si companiile care le conduc. Prin aceasta se impune ca o companie de navigatie si navele sale sa fie inglobate si conduse dupa un sistem al managementului sigurantei care este jalonat de Codul ISM.

Managementul are un dublu caracter:

a)      un caracter interdisciplinar, determinat de folosirea unor categorii si metode sociologice, psihologice, matematice, statistice, juridice, etc., intr-o maniera specifica, in diferite domenii ca de exemplu domeniul naval.

b)      caracter economic de sinteza, care decurge din obiectivul fundamental urmarit de acesta: de crestere a eficientei economice. Acest caracter decurge din faptul ca managementul utilizeaza o serie de categorii si de metode din multe discipline din domeniul economic: economia politica, analiza economico-financiara, organizarea productiei si a muncii, marketingul, aprovizionarea tehnico-materiala, si altele.

Ansamblul proceselor de munca ce se desfasoara in orice sistem tehnico -economic, incluzand aici si intreprinderea, se pot diviza in doua categorii principale: procese de executie si procese de management.

Procesele de executie din firme se caracterizeaza prin faptul ca forta de munca

fie ca actioneaza nemijlocit asupra obiectivelor muncii prin intermediul mijloacelor de lucru, fie in mod indirect, cu ajutorul unor categorii speciale de mijloace de munca, asigura un ansamblu de produse si servicii corespunzator naturii proceselor de munca implicate si obiectivelor previzionate.

Procesele de management se caracterizeaza, in principal, prin aceea ca o parte

din forta de munca actioneaza asupra celeilalte parti, a majoritarii resurselor umane, in vederea realizarii unei eficiente cat mai ridicate, avand un caracter preponderent multilateral.

Mai concret, procesul de management al intreprinderii consta in ansamblul fazelor, a proceselor prin care se determina obiectivele acestora si ale subsistemelor incorporate, resursele si procesele de munca necesare realizarii lor si executarii acestora, prin care se integreaza si controleaza munca personalului folosind un complex de metode si tehnici in vederea indeplinirii cat mai eficiente a ratiunilor ce au determinat infiintarea firmei.

Procesul tipic de management se poate structura in functie de modul in care sunt concepute si exercitate atributiile sale in trei faze importante:

1.- Faza previzionala, caracterizata prin preponderenta previziunii si prin exercitarea celorlalte atribute ale managementului intr-o viziune prospectiva, axata pe anticiparea de modalitati, metode, solutii, etc. organizatorice, motivationale si de evaluare superioare, corespunzator evolutiei predeterminate a firmei respective. Managementul de tip previzional se concentreaza asupra stabilirii de obiective pentru unitatea respectiva, deciziile strategice si tactice fiind prioritare, ceea ce ii confera un caracter anticipativ;

2.- Faza de operationalizare, caracterizata prin preponderenta organizarii, coordonarii si antrenarii personalului la realizarea cotidiana a obiectivelor cuprinse in planurile si prognozele adoptate de firma. Acestei faze ii corespunde managementul operativ, ce are un puternic caracter executoriu, in care predomina adaptarea si implementarea de decizii curente, majoritatea referitoare la activitati de productie;

3.- Faza de comensurare si interpretare a rezultatelor, care se caracterizeaza prin preponderenta functiei de evaluare-control, avand in vedere obiectivele si criteriile stabilite in prima faza. Ei ii corespunde managementul postoperativ, cu un puternic caracter constatativ, prin care se incheie un ciclu de conducere si se pregatesc conditiile pentru realizarea urmatorului.

Intre cele trei faze ale managementului intreprinderii exista o stransa interdependenta, acestea fiind dificil de disociat, ca urmare a unitatii si complexitatii procesului de conducere.

De reliefat ca “materia prima” pe care se fundamenteaza fazele si functiile proceselor de management, este INFORMATIA. Aceasta serveste la elaborarea deciziilorprincipalul instrument al managementului, prin care se manifesta in modul cel mai pregnant, specificitatea proceselor de management. De calitatea sa depinde sensibil eficacitatea managementului intreprinderilor, indiferent de dimensiune sau ramura de activitate.

Desi cantitativ, procesele de management reprezinta doar o pondere relativ mica in ansamblul proceselor de munca, ponderea tinde sa creasca prin continutul, complexitatea si implicatiile proceselor de management, care au un rol decisiv pentru eficienta firmelor.

In fapt, procesele de munca si management sunt complementare, delimitarea lor fiind rezultatul firesc al adancirii diviziunii sociale a muncii. Procesele de management asigura, pe baza unor competente specializate, potentarea muncii de executie, agregarea mai rationala a rezultatelor in conformitate cu necesitatile sociale, cu cerintele beneficiarilor interni si externi.loading...Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1171
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2020 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site