Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE

AdministratieDrept

Legislatie europeana si nationala in domeniul gestiunii deseurilor

legislatie

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
Lista de verificare privind legislatia de mediu
HOTARIRE Nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora
NSPM pentru comertul cu ridicata si cu amanuntul
LEGEA 188/1999 privind statutul functionarilor publici
Persoane
INFRACTIUNI PRIVIND AUTORITATEA SI FRONTIERA DE STAT
Constitutia din 1866 - CAROL I
Conditia
LEGEA Nr. 31/ 16 noiembrie 1990 Privind societatile comerciale
Legea bugetului de stat pe anul 2008, legea nr. 388/2007

Legislatie europeana si nationala in domeniul gestiunii deseurilor

Directive/DeciziiTranspunere in Reglementari nationale

Directiva nr 2006/12/CE privind deseurile

Directiva nr. 91/689/EEC

privind deseurile periculoase

O.U. nr. 61/2006 privind regimul deseurilor (M.Of. nr. 790 din 19.08.2006),

Legea nr. 27/2007 care aproba O.U. nr.61/2006 privind regimul deseurilor, completata si modificata (M.Of. nr. 38din 18.01.2007)

H.G. nr. 1470/2004 privind aprobarea Planului si Strategiei Nationale de Gestionare a Deseurilor. (M.Of. nr.  954 / 18.10.2004)

Directiva nr. 99/31/EC

privind depozitarea deseurilor

H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor (M.Of. nr. 394 din 10.05.2005)

Ordinul nr. 95/2005 ce defineste criteriile ce trebuie indeplinite de deseuri pentru a putea fi incluse pe lista specifica de deseuri a unui depozit si pe lista nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deseuri (M.Of. nr. 194  din 8.03. 2005)

Ordinul  nr. 757/2004 privind aprobarea normelor tehnice privind depozitarea deseurilor (M.Of. nr. 86 din 26.01. 2005), completata si modificata prin Ordinul nr. 1230/2005 (M. Of. nr. 1101 din 7.12. 2005)

Ordinul nr. 1274/2005 privind eliberarea permiselor de mediu pentru inchiderea instalatiilor pentru eliminarea, depozitarea si incinerarea deseurilor (M.Of. nr. 1180 din 28.12.2005).

Ordinul nr. 775/2006 pentru aprobarea listei localitatilor izolate care pot depozita deseurile municipale in acele depozite cu conditia sa indeplineasca unele din prevederile HG nr. 349/ 2005 privind depozitarea deseurilor (M.Of. nr. 675 din 7.08. 2006)

Directiva nr. 2000/76/EC

privind incinerarea deseurilor

H.G.nr. 128/ 2002 privind incinerarea deseurilor (M.Of. Partea I nr.160 din 6.03.2002)

H.G. nr. 268/2005 (M.Of. nr. 332. din 20.04.2005) care completeaza si modifica HG nr. 128/2002 privind incinerarea deseurilor

Ordinul  nr. 756/2004 pentru aprobarea normelor tehnice privind incinerarea deseurilor (M.Of. nr. 86 din 26.01.2005)

Directiva nr. 94/62/EC privind ambalajele si deseurile din ambalaje cu modificarile ulterioare

H.G. nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor din ambalaje (M.Of. nr. 639 din 20.07.2005)

H.G.nr.1872/2006 privind modificarea si completarea H.G.nr.621/2005

O.U. nr. 196/2005 aprobata si modificata de Legea nr. 105/25.04.2006 privind Fondul de Mediu (M.Of. nr. 393 din 8.05. 2006)

Legea nr. 105/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 196/22.12.2005 privind Fondul pentru mediu  

Ordinul nr. 549/2006 pentru aprobarea modelului si continutului formularului 'Declaratie privind obligatiile la Fondul pentru mediu' si a instructiunilor de completare si depunere a acestuia.

Ordinul nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru mediu

Ordinul nr. 927/2005 privind procedurile de raportare a informatiilor privind ambalajele si deseurile din ambalaje (M.Of.nr.929 din 18.10.2005)

Ordinul nr.1229/ 731/ 1095/ 2005 privind aprobarea procedurii si criteriilor de autorizare a entitatilor economice pentru a prelua responsabilitatea in ceea ce priveste indeplinirea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a ambalajelor si deseurilor din ambalaje (M.Of. Partea I, nr. 27 din 12.01. 2006)

Ordinul nr. 194/ 360/1325/2006 ce completeaza si modifica Ordinul 1229/ 731/ 1095/2005 privind aprobarea procedurii si criteriilor de autorizare a persoanelor juridice pentru a prelua responsabilitatea in ceea ce priveste atingerea tintelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor din ambalaje (M.Of.nr.499 din 8.06.2006)Ordinul nr.968/14.09.2006 ce modifica Ordinul 1229/731/1095/2005 privind autorizarea operatorilor pentru preluarea responsabilitatii privind reciclarea deseurilor

Decizia nr.

2000/532/EC, moficata prin Decizia nr. 2001/119 oentru stabilirea unei liste a deseurilor

H.G.nr.  856/2002 privind pastrarea de inregistrari legate de gestionarea deseurilor si o lista de deseuri, inclusiv cele periculoase (M.Of. nr. 659 din 5.09.2002)

Directiva nr. 86/278/EEC privind protectia mediului, si in particular, a solului, atunci cand namolul provenit de la statiile de epurare este folosit in agricultura

Ordinul nr. 344/708/ 2004 privind aprobarea normelor tehnice pentru protectia mediului, si in particular, a solului, cand namolul provenit de la statiile de epurare este folosit in agricultura (M.Of. nr. 959 din 19.10.2004)

Directiva nr. 75/439/EEC privind eliminarea uleiurilor uzate, modificata prin Directiva nr. 87/101/EEC si Directiva nr. 91 /692/EEC

H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate (M.Of. Partea I nr. 446 din 8.08. 2001),completata si modificata prin Hotararea Guvernului  441/2002 (M.Of. nr. 325 din 16.05. 2002) si

 H.G. nr.1159/2003 ce modifica Hotararea Guvernului  662/2001 privind gestionarea uleiurilor uzate (M.Of. nr. 715 din 14.10. 2003)

Directiva nr. 91/157/EEC

privind bateriile si acumulatorii ce contin anumite substante periculoase (inlocuita prin Directiva 2006/66/EC) si Directiva nr. 93/86/EC privind etichetarea bateriilor

H.G. nr. 1057/2001 privind regimul bateriilor si acumulatorilor ce contin substante periculoase (M.Of. nr. 700  din 5.11. 2001)

Directiva nr. 96/59/EC privind gestionarea bifenililor policlorinati si a trifenililor policlorinati (PCB si

PCT)

H.G.nr. 173/2000 privind gestionarea speciala si controlul bifenililor policlorinati si a altor compusi similari (M.Of. nr. 131 din 28.03.2000)

H.G.nr. 291/ 2005 pentru modificarea HG nr. 173/ 2000 (M.Of. nr. 330 din 19.04. 2005)

Ordinul nr. 1018/2005 ce stabileste Secretariatul Tehnic pentru gestionarea si controlul PBC si PCT in cadrul Directiei pentru Gestionarea Deseurilor si Substantelor Chimice Periculoase (M.Of. nr. 966 din 1.11 2005)

Ordinul nr. 257/2006 pentru completarea anexei Ordinului de Ministru nr. 1018/2005 ce stabileste infiintarea Secretariatului Tehnic pentru compusii numiti in cadrul Directiei pentru Gestionarea Deseurilor si Substantelor Chimice Periculoase (M.Of. nr. 249 din 20.03. 2006)

Reglementarea nr. 259/93 privind supervizarea si controlul transporturilor de deseuri intre tarile membre UE, in si in afara Comunitatii Europene

HG nr. 1357/2002 ce stabileste autoritatile publice responsabile cu supravegherea si controlul transporturilor de deseuri intre tari, in tara si in afara tarii (M.Of. nr. 893 din 10.12.20025)

HG nr. 228/2004 privind supravegherea si controlul transporturilor de deseuri nepericuloase destinate importului, procesarii in interiorul tarii si tranzitului (M.Of. nr. 189 din 04.03.2004) completata cu HG nr. 514/2005 (M.Of. nr. 505 din 14.06.2005)

Ordinul 1371/2225/2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Regulamentului Consiliului 259/93(CEE)

Reglementarea nr. 259/93 privind supervizarea si controlul transporturilor de deseuri intre tarile membre UE, in si in afara Comunitatii Europene

Legea nr. 6/1991 privind aderarea Romaniei la Conventia de la Basel privind miscarile transfrontaliere ale deseurilor periculoase si privind eliminarea lor (M.Of. Partea I, nr. 18 din 26.01.1991)

Legea nr. 265/2002 privind acceptarea amendamentelor Conventiei de la Basel  referitoare la miscarile  transfrontaliere ale deseurilor periculoase si eliminarea acestora (M.Of. nr. 352 din 27.05.2002)

Ordinul nr. 2/2004 ce aproba Procedura pentru Reglementarea si Controlul Transporturilor de deseuri pe teritoriul Romaniei (M.Of. nr. 324 din 15.04. 2004)

H.G. nr. 895/2006 pentru intarirea Reglementarii nr. 259/93/CEE privind supravegherea si controlul transportului in, prin si in afara UE (M.Of. nr. 638, din 25.07.2006)
Directiva nr. 2000/53/EC

privind vehiculele scoase din uz (VSU)

H.G. nr. 2406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz (M.Of.nr.32 din 11.01.2005) modificata si completata de HG 1313/2006 (M.Of. nr.829 din 09.10.2006)

Ordinul nr. 87/527/411/2005 privind modelul certificatului de distrugere si conditiile pentru eliberarea acestuia pentru vehiculele scoase din uz (M.Of. nr. 295 din 8.04.2005)

Ordinul nr. 1224/2005 privind aprobarea procedurii si conditiilor de autorizare a entitatilor legale de asumare a responsabilitatilor pentru stabilirea tintelor anuale de refolosire, reciclare si valorificare energetica a VSU (M.Of. nr. 1178 din 27.12.2005)

Ordinul nr. 816/2006 pentru infiintarea comisiei pentru evaluarea si eliberarea permiselor pentru entitatile juridice, privind asumarea responsabilitatilor legate de tintele anuale de refolosire, reciclare si valorificare energetica a VSU (M.Of. nr. 724 din 24.08.2006)

ORDIN nr. 979/2006 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 816/2006 pentru constituirea Comisiei de evaluare si autorizare a persoanelor juridice in vederea preluarii responsabilitatii privind realizarea obiectivelor anuale de reutilizare, reciclare si valorificare energetica a vehiculelor scoase din uz (M.Of. nr. 806 din 26 septembrie 2006)

Directiva nr. 2002/96/EC

privind deseurile din echipamente electrice si electronice

(DEEE)

H.G.nr.448/2005 privind deseurile din echipamente electrice si electronice (M.Of.nr. 491 din 10.06.2005)

Ordinul nr. 901/SB/ 2005 privind aprobarea masurilor specifice pentru colectarea DEEE care prezinta riscuri de contaminare pentru personalul de la punctele de colectare (M.Of.nr. 910 din 12.10.2005)

Ordinul nr. 1225/721/2005 privind aprobarea procedurii si criteriilor de evaluare si autorizare a entitatilor colective ce preiau responsabilitatile de atingere a tintelor anuale de refolosire/valorificare/reciclare a DEEE (M.Of.nr. 161 din 21.12.2005) si rectificarea acestuia in 2006 (M.Of.nr. 44 din 18.01.2005) si rectificarea acestuia prin Ordinul 1269/21.11.2006

Ordinul nr. 1223/715/2005 privind procedura de inregistrare a producatorilor, inventarul si datele raportate privind EEE si DEEE (M.Of. nr.1 din 3.01.2006)

H.G.nr.992/2005 privind limitarea folosirii anumitor substante periculoase in EEE (M.Of.  nr 822 din 12.09.2005)

H.G.nr. 816/2006 pentru completarea si modificarea HG nr. 992/2005 privind limitarea folosirii anumitor substante periculoase in EEE (M.Of. nr 822 din 12.09.2005)

Ordinul  nr.556/2006 privind etichetarea specifica aplicata echipamentelor electrice si electronice introduse pe piata dupa 31 Dec 2006.

(M.Of. nr.608 din 13.07.2006)

Ordinul nr. 66 / 20.01. 2006 privind infiintarea Comisiei pentru Evaluarea si Autorizarea entitatilor colective ce preiau responsabilitatea atingerii tintelor anuale de refolosire, valorificare si reciclare a DEEE (OM - nepublicat in Monitorul Oficial)

Directiva nr. 78/176/EEC9

privind deseurile provenite din industria de TiO2, Directiva nr. 82/883/EEC** si Directiva nr. 92/112/CEE***

Ordinul nr. 751/870/2004 privind gestionarea deseurilor din industria de dioxid de titaniu (M.Of.nr.10 din 5.01.2005)

Directiva nr. 87/217/CEE privind prevenirea si reducerea poluarii mediului cu azbest

H.G. nr.124/2003 privind prevenirea si reducerea si controlul poluarii mediului cu azbest (M.Of. nr.109 din 20.02.2003)

H.G. nr.1875/2003 privind protectia sanatatii personalului impotriva poluarii cu azbest (M.Of. nr.64 din 24.01.2006)

Ordinul  nr. 108/2005 privind reglarea periodica a azbestului si metodele pentru reglare si determinare a azbestului in mediu (M.Of. nr.217 din 15.03.2005)
Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 935
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2019 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site