Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE

AdministratieDrept

Lista de verificare privind legislatia de mediu

legislatie

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
Reglementari privind certificarea incadrarii vehiculelor rutiere inmatriculate in normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia med
Legea bugetului de stat pe anul 2008, legea nr. 388/2007
DECIZIA nr. 1 din 3 noiembrie 2000 pentru aprobarea contractelor-cadru de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii captivi
Sanctiuni contraventionale auto si masuri tehnico-administrative
INFRACTIUNI IN LEGISLATIA MARITIMA ROMANA
Notificare ROMTELECOM
Masuri de protectie contra incendiului pentru navele cisterna
Semnalizarea rutiera - regulament
Hotarare nr. 448 - Indrumari de prevenire la gospodarii cetatenesti, Regulamentul cercului de elevi 'prietenii pompierilor'
LEGE nr.112 din 25 noiembrie 1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte

Lista de verificare privind legislatia de mediu

Nr crt.Nr. actului normativ/Data emiterii/ Denumirea actului normativ

Intrebari pt. organizatie

Raspunsuri

DA / NU

0.

1.

2.

3.

Legi generale de mediu

1.

Legea 294/2003 - Lege privind aprobarea OUG 91/2002 pt. modificarea si completarea Legii protectiei mediului 137/1995

- Este disponibila cu ultimile completari si modificari ?

- In scopul asigurarii unei dezvoltari durabile sunt cunoscute principiile si elementele strategice ale acestei legi la nivelul organizatiei?

         

         

2.

Legea 293/2002 - Lege privind aprobare OUG 93/2001 pt. Modificarea si completarea Legii 73/2000 privind Fondul pt. Mediu

-          Este disponibila?

-          Este cunoscuta?

-          Este aplicabila de dvs?

     

      

     

3.

Legea 645/2002 - Lege pt. aprobarea OUG 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii

-          Este cunoscuta?

-          Este aplicabila de dvs?

     

        

Atmosfera (emisii, imisii si acustica)

-         

4.

Legea 655/2001 - Lege pentru aprobarea OUG 243/2000 privind protectia atmosferei

-          Este disponibila?

-          Este cunoscuta?

-          Este aplicabila de dvs?

     

     

        

5.

Ordinul nr. 462/1993 Ord. al MAPPM pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare (abrogat cu exceptia art. 56-57)

- Este disponibila?

- Este reglementata emisia de poluantidin surse fixe?

-Sunt cunoscuti poluantii si concentratiile maxime admisibile pt.

procesele tehnologice?

- Este aplicabila de dvs?

     

        

     

     

6.

STAS 12574/1987 Aer din zonele protejate. Conditii de calitate

- Este reglementata imisia de poluanti in cadrul organizatiei dvs?

- Sunt cunoscuti poluantii si concentratiile maxim admisibile?

        

        

7.

STAS 10009/1988 Acustica urbana –Limitele admisibile ale nivelului de zgomot

-          Este disponibil?

-          Este cunoscut?

-          Sunt luate masuri de incadrare?

        

       

       

8.

Ord. 592/2002Ord. al MAPM pt. aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limita, a valorilor de prag si a criteriilor si metodelor de evaluare a metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot si oxidului de azot, pulberilor in suspensie (PM10 si PM2,5), plumbului, benzenului, monoxidului de carbon si ozonului in aerul inconjurator

-    Este disponibila?

-    Este cunoscuta ?

      -    Este aplicabila de dvs?

        

        

        

Apa (alimentare si evacuare)

9.

Legea 107/1996 - Legea apelor - se modifica art.81 alin. (3); art. 84 alin. (3) prin OUG 107/2002

-          Este disponibila?

-          Este cunoscuta/difuzata?

     

     

10.

Lege 458/2002 - Lege privind calitatea apei potabile

-          Este disponibila?

-          Este cunoscuta?

      -    Este aplicabila de dvs?

          

     

11.

STAS 1342/1991  - Apa potabila

-          Este aplicabila de dvs?

     

 12.

HG 1591/2002 – Aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare

-          Este disponibila?

-          Este cunoscuta?

      -    Este aplicabila de dvs?

     

     

     

13.

Legea 326/1994 – Serviciile de gospodarie comunala

-          Este disponibila?

-          Este cunoscuta?

      -    Este aplicabila de dvs?

     

     

     

14.

HG 188/2002HG pt. Aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate

NTPA-011 - norme tehnice privind colectarea, epurarea si evacuarea apelor uzate orasenesti (Anexa 1)

NTPA-002/2002 - Normativ pt. conditiile de evacuare a apelor uzate din retelele de canalizare direct in statiile de epurare

NTPA-001/2002 privid stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate industriale si orasenesti la evacuara in receptorii naturali

- Este reglementata evacuarea apelor uzate din organizatia dvs. ?

- Este disponibila?

- Este cunoscuta?

- Se efectueaza monitorizarea apelor evacuate?

- Este aplicata?

         

     

     

     

     

Sol

14.

Ord. 756/1997 – Ordin MAPPM privind evaluarea poluarii mediului (inclusive pentru sol)

-          Este disponibila?

-          Sunt reglementate conditii de calitate pentru sol?

-          Este aplicabila?

        

       

       

15.

HG 101/1997 – Norme speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara

-          Este disponibila?

-          Sunt reglementate conditiile de determinare a perimetrelor de protectie sanitara?

-          Este aplicabila?                            

         

       

 

        

Deseuri si ambalaje

16.

Legea  465/2001 – Lege pentru aprobarea OUG nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile

-          Este disponibila?

-          Este cunoscuta?

      -     Este aplicabila de dvs?

     

      

     

17.

Lege 426/2001 - Lege pt. aprobarea OUG 78/2000 prvind regimul deseurilor

-          Este disponibila?

-          Este cunoscuta?

      -    Este aplicabila de dvs?

     

     

     

18.

HG 662/2001 - HG privind gestionarea uleiurilor uzate

-          Este disponibila?

-          Este cunoscuta?

      -    Este aplicabila de dvs?

     

     

     

19.

HG 162/2002 - HG privind depozitarea deseurilor

-          Este disponibila?

-          Este cunoscuta?

      -    Este aplicabila de dvs?

     

     

     

20.

HG 349/2002 - Hotarare privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje.

-          Este disponibila?

-          Este cunoscuta?

      -     Este aplicabila de dvs?

     
     

     

21.

HG 856/2002 - HG privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase

-     Este disponibila?

-          Este cunoscuta?

-          Exista deseuri periculoase rezultate din activitatea dvs?

      -    Este aplicabila de dvs?

     

     

         

     

22.

HG 124/2003 - HG privind prevenirea, reducerea si controlul poluarii mediului cu azbest

-          Este disponibila?

-          Este cunoscuta?

      -    Este aplicabila de dvs?

     

     

     

Produse toxice

23.

Legea 451/2001 - Lege pentru aprobarea OUG 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase

-          Este disponibila?

-          Este cunoscuta?

-          Exista substante/preparate periculoase utilizate de dvs?

      -    Este aplicabila de dvs?

     

     

     

     

24.

HG 1057/2001 - HG privind regimul bateriilor si acumulatorilor care contin substante periculoase

-          Este disponibila?

-          Este cunoscuta?

-          Exista astfel de baterii si acumulatori uzati de dvs?

      -    Este aplicabila de dvs?

        

       

       

       

25.

Legea 300/2002 - Lege privind regimul juridic al precursorilor folositi la fabricarea drogurilor

-          Este disponibila?

-          Este cunoscuta?

-          Exista precursori folositi de dvs. in activitatea desfasurata?

      -    Este aplicabila de dvs?

        

       

       

       

Mediul uman si protectia sanatatii

-         

26.

Ord. 536/1997 - Ord. Min. Sanatatiipt. Aprobarea Normelor de igiena si a  recomandarilor privind mediul de viata al populatiei

-          Este disponibila?

-          Este cunoscuta?

      -    Este aplicabila de dvs?

        

       

       

27.

Legea 98/1994 - Legea privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele de igiena si sanatate publica, modificata si completata prin OG 108/1999

-          Este disponibila?

-          Este cunoscuta?

      -    Este aplicabila de dvs?

       

       

       

 

Prevenirea accidentelor si apararea impotriva dezastrelor

28.

Ord. 138/2001 - Ord. al Ministrului de interne pt. Aprobarea Dispozitiilor generale privind organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor

-          Este disponibila?

-          Este cunoscuta?

      -    Este aplicabila de dvs?

        

       

       

 

29.

Legea 431/2001 - Legea 431/2001 privind apararea impotriva dezastrelor

-          Este disponibila?

-          Este cunoscuta?

      -    Este aplicabila de dvs?

         

       

       

    Intocmit:                                                                                                                

                                                                            
Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 902
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2019 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site