Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

 
CATEGORII DOCUMENTE

BulgaraCeha slovacaCroataEnglezaEstonaFinlandezaFranceza
GermanaItalianaLetonaLituanianaMaghiaraOlandezaPoloneza
SarbaSlovenaSpaniolaSuedezaTurcaUcraineana

електроненизкуство култураикономикаисториякнигакомпютримедицинапсихология
различнисоциологиятехникауправлениефинансихимия

Капиталово бюджетиране: същност, етапи и методи за оценка

управление

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
Капиталово бюджетиране: същност, етапи и методи за оценка
МЕСТЕН И РЕГИОНАЛЕН ТРУДОВ ПАЗАР. КОНКУРЕНТНА ПОЗИЦИЯ НА ФИРМАТА
Среднопретеглена цена на капитала – СПЦК
Отчитане риска при инвестиционните решения. Риск и възвръщаемост. Измерване на риска: дисперсия, стандартно отклонение, бета коефициент.
Собствено финансиране на фирмата. Прав на акционерите. Финансиране за сметка на неразпределената печалба. Цена на собственото финансиране.
Финансовия лизинг като особена форма на дългосрочно финансиране.
Стойност на парите във времето и цена на финансовите активи. Бъдеща и настояща стойност. Определяне на настоящата стойност.
ОПРЕДЕЛЯНЕ, ВЪЗЛАГАНЕ И КОНТРОЛ НА ОТГОВОРНОСТИ ЧРЕЗ СТАТУТНИ, РЕГЛАМЕНТИРАЩИ, ИНСТРУКТИВНИ, МЕТОДИЧЕСКИ И ПЛАНОВО-КОНТРОЛНИ ДОКУМЕНТИ
Интерпретация и използване на финансово-счетоводните отчети. Рентабилност и ликвидност – основни финансови принципи в управлението на фирмата. Показатели за оценка на финансовото състояние – видове, начин на изчисляване и същност.
ЧОВЕШКИ АСПЕКТИ В РАБОТАТА НА МЕНИДЖЪРИТЕ И СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА

Капиталово бюджетиране: същност, етапи и методи за оценка.

Капиталовото бюджетиране е свързано с решенията за инвестиции в дълготрайни активи, това е процес на установяване на приходите и разходите по отделните инвестиционни проекти с цел да се определи тяхната ефективност и да се избере най-добрия вариант.

Етапи:

Œ Определят се разходите по проекта и разходите за придобиване на необходимия капитал;

 Прогнозират се и се уточняват очакваните парични потоци от проекта и отделно стойността на дълготрайните активи в края на периода;

Ž Пазарния риск се оценява с помощта на b коефициент, стандартно отклонение и дисперсия, за да  се определи дисконтовия % - r;

 Очакваните парични потоци от проекта се дисконтират с изискваната норма на възвръщаемост и се определя настоящата стойност на проекта;ђ От настоящата стойност на очакваните парични потоци се изважда първоначалната инвестиция и се определя нетната настояща стойност на проекта.

Методи за оценка на инвестиционни проекти

Използват се 2 вида методи:

Характерно за първия вид е, че не се отчитат промените на стойността на парите във времето. Към тази група отнасяме методите:

* Средна норма на доход

* Сроковете купуване или изплащане

Другия вид методи отчитат променливите на стойността на парите във времето. Към тях отнасяме методите:

*  Методите на нетна настояща стойност

*  Индекс на рентабилност

*  Вътрешна норма на дохода (вътрешна норма на възвръщаемост)

Определяне на инвестиционните разходи

Към инвестиционните разходи се отнасят следните разходи: за проектиране и строителство; покупка на машини и оборудване; доставка и монтаж; квалификация на персонала; потребност от оборотни средства за усвояване на новите мощности и т.н.

Ако проекта е свързан с замяна на старо оборудване, което има остатъчна (експлоатационна) стойност или ликвидационна бракувана стойност и може да бъде продадено за производствени цели или за вторични суровини, приходите от продажбата му се приспадат от инвестиционните разходи.

Пример: Да се определят инвестиционните разходи за проект свързан с подмяна на една с друга по-производителна машина. Новата машина струва 185 000лв. Доставката и монтирането и в съществуващо производствено помещение ще струва 15 000лв. Старата машина може да се придаде по остатъчната се амортизационна стойност за 20 000лв.

Решение:

Изчисление на инвестиционните разходи:

Покупка на нова машина

Доставка и монтаж

Първоначални разходи

+

 
185 000 лв.

      15 000 лв.

-

 
200 000 лв.

Приходи от старата машина без ДДС

16 000 лв.

184 000 лв.

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 993
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Distribuie URL

Adauga cod HTML in siteTermeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2019. All rights reserved