Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
BulgaraCeha slovacaCroataEnglezaEstonaFinlandezaFranceza
GermanaItalianaLetonaLituanianaMaghiaraOlandezaPoloneza
SarbaSlovenaSpaniolaSuedezaTurcaUcraineana

AdministracjaBajkiBotanikaBudynekChemiaEdukacja
ElektronikaFinanseFizycznyGeografiaGospodarkaGramatyka
HistoriaKomputerówKsiążekKulturaLiteraturaMarketingu
MatematykaMedycynaOdżywianiePolitykaPrawaPrzepisy kulinarne
PsychologiaRóżnychRozrywkaSportowychTechnikaZarządzanie

Poloneza+ Font mai mare | - Font mai micElektronika

POMIAR ŒWIAT£A
width=123

POMIAR ŒWIAT£A   W niniejszym artykule omówione zostan¹ podstawowe metody pomiaru œwiat³a. Dzisiejsze aparaty fotograficzne posiadaj¹ wbudowane œwiat³omierze, które umosliwiaj¹ wykonywanie prawid³owo naœwietlonych zdjźę nawet w doœę [...]
Read all ... 1827 words
Dimensiune medie
+ cu poze
fisier articol

Dyski ze złączem ST506/ST412, ESDI, SCSI, (E)IDE
width=98

Spis treści: I.           Wstęp. [...]
Read all ... 9653 words
Dimensiune mare
+ cu imagini
doc articol

Programowanie zagadnień telekomunikacyjnych
Programowanie zagadnień telekomunikacyjnych Żaden człowiek nie jest samotną wyspą, nie jest nią również współczesny komputer. Podobnie jak sprawne komunikowanie się ludzi niezbędne j [...]
Read all ... 6973 words
Dimensiune mare
- fara imagini
fisier articol

INSTRUKCJA OBSŁUGI programowalnych zegarów sterujących z pamięcią BZ327521, BZ327522, BZ321622
width=111

INSTRUKCJA OBSŁUGI  programowalnych zegarów sterujących z pamięcią BZ327521,  BZ327522, BZ321622 1.Spis treści 1,     Spis treści                                          6,2,1 AU   =nastawy automatyc [...]
Read all ... 2702 words
Dimensiune medie
+ cu poze
fisier articol

administracja

Rola samorz¹du powiatowego w stymulowaniu rozwoju lokalnego (na przyk³adzie województwa œwiźtokrzyskiego)
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Rola samorz¹du powiatowego w stymulowaniu rozwoju lokalnego (na przyk³adzie województwa œwiźtokrzyskiego) Uzasadnienie podjźcia tematu Dlaczego wasn [...]
Read all ... 4178 words
Dimensiune medie
- fara imagini
fisier articol

Umowa sprzedaży samochodu
Umowa sprzedaży samochodu zawarta w dniu …………………………….. pomiędzy: …………………………………………………………………………………………….……….. (dane osobowe, w tym adres zamieszkania, nr dowodu osobistego itp.) zwanym SPRZEDAWCĄ a …………………………………… [...]
Read all ... 221 words
Dimensiune mica
- fara poza
fisier articol

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze. (stan prawny ¬— 1 stycznia 2002 r.)
WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY DEPARTAMENT PRAWNY Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze. (stan prawny ­— 1 stycznia 2002 r.)                                                        [...]
Read all ... 17308 words
Dimensiune mare
- fara imagini
fisier articol

Instrukcja obsługi programu Gasoline - Struktura menu
width=90

Instrukcja obsługi programu Gasoline 1. Struktura menu A. File - Plik - New - Nowy : Załaduj domyślne dane - Open - Otwórz : Załaduj dane zapisane w pliku. Domyślne rozszerzenie pliku to „*.irk” [...]
Read all ... 421 words
Dimensiune mica
+ cu imagini
fisier articol

odżywianie

Diety
Diety DIETA DIMONDÓW Mnóstwo œwiesych owoców i soków, gotowane oraz œwiese warzywa to produkty, które s¹ podstaw¹ diety opracowanej przez Harveya Diamonda z Instytutu Zdrowia w Santa Monica w Kalifornii oraz jego sonź Marylin. Dz [...]
Read all ... 2241 words
Dimensiune medie
- fara imagini
fisier articol

PRAWID£OWA DIETA
PRAWID£OWA DIETA Czźste jedzenie ma³ych, wartoœciowych posi³ków jest w³aœciwe i m¹dre, ale takse pora i sk³ad tych posi³ków jest bardzo wasny dla zapewnienia maksymalnych osi¹gów i sta³ego poziomu energii. Nie tylko kulturyœci powinni wiedzieę [...]
Read all ... 797 words
Dimensiune mica
- fara poza
fisier articol

Dieta CKD - prawdziwy spalacz t³uszczu.
Dieta CKD - prawdziwy spalacz t³uszczu. Jak dzia³a dieta? Wźglowodany powoduj¹ wydzielanie insuliny (hormon 'magazynier' ) przez trzustkź. Insulina przyspiesza tempo przenikania glukozy z krwi do niektórych komórek (przede wszy [...]
Read all ... 2491 words
Dimensiune medie
- fara imagini
fisier articol

Wino z dzikiej róży
width=80

Wino z dzikiej róży Owoce dzikiej róży nadają się do wyrobu nadzwyczaj dobrych win wielu typów. Wino w zależności od typu i dojrzałości owoców ma kolor od słomkowego do brunatnego. Posmak ja [...]
Read all ... 729 words
Dimensiune mica
+ cu imagini
fisier articol

budynek

Instalacja klimatyzacji pomieszczeń biurowych w budynku warsztatowo-biurowym „H”
width=80

„Zastosowanie okreœlenia przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiaj¹cy dopuszcza mosliwoœę sk³adania ofert równowasnych pod warunkiem, se zaproponowane materia³y (i u [...]
Read all ... 14312 words
Dimensiune mare
+ cu imagini
doc articol

PRACA DYPLOMOWA - MALOWANIE I TAPETOWANIE W BUDOWNICTWIE
PRACA   DYPLOMOWA MALOWANIE I TAPETOWANIE W BUDOWNICTWIE                                                                                      SPIS TREŒCI I. KOLO [...]
Read all ... 11583 words
Dimensiune mare
+ cu imagini
doc articol

Płyty fundamentowe na powierzchni gruntu - Ławy betonowe i żelbetowe
Płyty fundamentowe na powierzchni gruntu Ponieważ w Polsce w przeciwieństwie do Skandynawii, żwiru jest mało i jest on drogi, ten sposób fudamentowania domów jest u nas mało popularny.   Ten sposób f [...]
Read all ... 1540 words
Dimensiune medie
+ cu poze
fisier articol

Obliczenia wytrzymałościowe belek za pomocą programu ANSYS
AKADEMIA TECHNICZNO – ROLNICZA W BYDGOSZCZY KATEDRA PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN LABORATORIUM Temat: Obliczenia wytrzymałościowe belek za pomocą programu ANSYS. [...]
Read all ... 505 words
Dimensiune mica
+ cu imagini
fisier articol

kultura

'Świat jest teatrem, aktorami ludzie'. Przedstaw motyw życia jako teatru, analizując utwory renesansowe i wybrane teksty z epok późniejszych.
'Świat jest teatrem, aktorami ludzie'. Przedstaw motyw życia jako teatru, analizując utwory renesansowe i wybrane teksty z epok późniejszych. Życie człowieka od dawna stanowiło inspirację tw [...]
Read all ... 2093 words
Dimensiune medie
- fara imagini
fisier articol

AUGUST COMTE
AUGUST COMTE Auguste Comte (1798—1857) — jeden z rajwybitniejszych fi­lozofów francuskich XIX w., jest twórcą systemu filozofii pozytywnej, która wywarła ogromny wpływ na całą epokę kultury europejskiej (pozytywizm [...]
Read all ... 1416 words
Dimensiune mica
- fara poza
fisier articol

botanika

Bulbophyllum ambrosia
width=80

Bulbophyllum ambrosia Okres kwitnienia: Od listopada do marca Temperatura:  Roślina o umiarkowanych wymaganiach cieplnych. W lecie średnia temperatura dnia wynosi 29°C, nocy 21°C, co daje różnicę dobową [...]
Read all ... 405 words
Dimensiune mica
+ cu imagini
fisier articol

książek

„Kordian” Juliusza Słowackiego
„Kordian” Juliusza Słowackiego Kiedy w 1830 r. wybuchło powstanie listopadowe dwudziestojednoletni Juliusz Słowacki był jedynym spośród wielkich polskich romantyków obecnym w tych dniach w Warszawie. Zaznał wt [...]
Read all ... 1389 words
Dimensiune mica
- fara poza
fisier articol

Tom clancy - czerwony sztorm ii
TOM CLANCY - CZERWONY SZTORM II GWAŁT USS „Pharris' Morris, choć bardzo chciał pomachać nisko lecącemu samolotowi, nie uczynił tego. Samolot patrolowy francuskiej marynarki wojennej zasygnalizowa [...]
Read all ... 55812 words
Dimensiune mare
- fara imagini
fisier articol

Tom clancy - czerwony sztorm iii
TOM CLANCY - CZERWONY SZTORM III CZAS WYCZEKIWANIA USS 'Reuden James' Pierwsze dwa dni minęły spokojnie. Okręty wojenne eskortujące konwój płynęły na przodzie, przeczesując sonarami [...]
Read all ... 59290 words
Dimensiune mare
- fara imagini
fisier articol

Tom clancy - czerwony sztorm i
TOM CLANCY - CZERWONY SZTORM I Podziękowania Nie sposób wymienić wszystkich, którzy w mniejszym lub większym stopniu przyczynili się do powstania tej książki. Gdybyśmy nawet próbowali to z, Larrym u [...]
Read all ... 84892 words
Dimensiune mare
- fara imagini
fisier articol

chemia

POMIAR WSPÓ£CZYNNIKA LEPKOŒCI CIECZY ZA POMOC„ WISKOZYMETRU HÕPPLERA
POLITECHNIKA ŒL„SKA Wydzia³ Transportu POMIAR WSPÓ£CZYNNIKA LEPKOŒCI CIECZY ZA POMOC„ WISKOZYMETRU HÕPPLERA Cel ęwiczenia: . Obliczyę wartoœci [...]
Read all ... 958 words
Dimensiune mica
+ cu imagini
fisier articol

ALKOHOLE - Alkohol nasycony, Alkohol nienasycony
width=131

ALKOHOLE 1)       Alkohole – związki organiczne o wzorze ogólnym R-OH w których grupa hydroksylowa OH przyłączona jest bezpośrednio do łańcucha węglowego. 2)  &nb [...]
Read all ... 2272 words
Dimensiune medie
+ cu poze
fisier articol

Związki karbonylowe
Związki karbonylowe Związki karbonylowe - związki organiczne zawierające w swych cząsteczkach grupę, w której atom tlenu połączony jest z atomem węgla podwójnym wiązaniem     =C=O. Taki ukł [...]
Read all ... 1152 words
Dimensiune mica
+ cu imagini
fisier articol

Badanie strukturalnych i elektrycznych w³aœciwoœci zwi¹zków uk³adu Bi2O3-Nb2O5-Y2O3
width=123

Badanie strukturalnych i elektrycznych w³aœciwoœci zwi¹zków uk³adu Bi2O3-Nb2O5-Y2O3. 1. Wprowadzenie We wspó³czesnym œwiecie, wraz z rozwijaj¹c¹ siź technologi¹, pojawia siź coraz wiźcej urz¹dzeń, które potrzebuj¹ [...]
Read all ... 8536 words
Dimensiune mare
+ cu imagini
doc articol

różnych

Zdjźcie przedstawia
width=95

Zdjźcie przedstawia (w dusym powiźkszeniu) dwie niezwykle jasne w promieniowaniu podczerwonym galaktyki, które sfotografowa³ teleskop Spitzer. Podczas gdy na zdjźciach z HST obiekty te s¹ bardzo s³abe (te na dole) lub niewidoczne (te na górz [...]
Read all ... 2853 words
Dimensiune medie
+ cu poze
fisier articol

OCHRONA PRAWNA ŒRODOWISKA KULTUROWEGO MIASTA JELENIEJ GÓRY
Wstźp Studium historyczno-urbanistyczne Jeleniej Góry powsta³o na zlecenie Zarz¹du Miasta. Zadaniem postawionym przed zespo³em autorskim by³o opracowanie wytycznych, które pozwol¹ w przygotowywanych planach zagospodarowania przestrzenne [...]
Read all ... 56595 words
Dimensiune mare
- fara imagini
fisier articol

PRACA ZALICZENIOWA - Cele i zadania Obrony Cywilnej
                                      Centralna Szko³a Państwowej Strasy Posarnej w Czźstochowie STUDIUM PRZEMIENNE ASPIRANTÓW turnus XV pluton III PRACA ZALICZENIOWA Cele i zadania Obron [...]
Read all ... 3741 words
Dimensiune medie
- fara imagini
fisier articol

Relacja z Kamerunu
width=107

Relacja z Kamerunu Zdjęcia na stronie misji:       www.misja-kamerun-pl Piątek 4 lipca    Wieczór godzina 21, sprzęt dla Darka nie nadszedł nie mogę złapać kontaktu telefonic [...]
Read all ... 6908 words
Dimensiune mare
+ cu imagini
doc articol

rozrywka

RUDOLF ARNHEIM
RUDOLF ARNHEIM Film nie by³ g³ówna domen¹ zainteresowań niemieckiego psychologa, Rudolfa Arnheima, mimo se przewasaj¹ca wiźkszoœę jego prac dotyczy³a szeroko pojmowanej sztuki i jej odbioru. Zarazem jednak, bźd¹c autorem jednej ksi¹ski poœw [...]
Read all ... 2385 words
Dimensiune medie
- fara imagini
fisier articol

Ubikacja publiczna w Houston
width=80

Ubikacja publiczna w Houston to akurat jedna pani, która ma zamiar tam wejść Dlaczego się tak dlugo zastanawia? Spójrzmy na chwilkę, co też tam się znajduje Sciana cał [...]
Read all ... 126 words
Dimensiune mica
+ cu imagini
fisier articol

prawa

W£ASNOŒĘ A ŒWIAT WSPÓ£CZESNY I POZORNA PRZESZ£OŒĘ
    W£ASNOŒĘ A ŒWIAT WSPÓ£CZESNY I POZORNA PRZESZ£OŒĘ     Socjologia  teoretyczna a praktyka               Wszystkie rozdzia³y niniejszej ksi¹ski stanowi¹ próbź wzglźdnie nowej analizy teoretycznej  ty [...]
Read all ... 3905 words
Dimensiune medie
- fara imagini
fisier articol

PRAWO DO RZETELNEGO PROCESU W POSTŹPOWANIU W SPRAWACH NIELETNICH W ŒWIETLE OBOWI„ZUJ„CYCH W POLSCE PRZEPISÓW I STANDARDÓW MIŹDZYNARODOWYCH
PRAWO DO RZETELNEGO PROCESU W POSTŹPOWANIU W SPRAWACH NIELETNICH W ŒWIETLE OBOWI„ZUJ„CYCH W POLSCE PRZEPISÓW                              I STANDARDÓW MIŹDZYNARODOWYCH       1. Pojźcie i cechy rzetelnego procesu       Genezy zasad [...]
Read all ... 4294 words
Dimensiune medie
- fara imagini
fisier articol

PRAWO PRACY
PRAWO PRACY Etapy rozwoju prawa pracy wg. Kryterium stosunków spo³eczno-gospodarczych. I Rozwój państwa „nocnego strósa” – zak³ada³o nieingerencje w sfery gospodarcze, cech¹ charakterystyczn¹ jest indywidualizm, sfera pracy regul [...]
Read all ... 4130 words
Dimensiune medie
+ cu poze
fisier articol

Charakterystyka ogólna zasad prawa wspólnotowego
Charakterystyka ogólna zasad prawa wspólnotowego                                                                                                                                                                                       [...]
Read all ... 1141 words
Dimensiune mica
- fara poza
fisier articol

gospodarka

Związek między stopami procentowymi dla różnych okresów
Związek między stopami procentowymi dla różnych okresów. Oznaczenia: rN -     nominalna stopa procentowa [określana zazwyczaj w skali 1 roku (per annum tj. gdy jako n oznaczymy ilość lat to n=1), przy za&# [...]
Read all ... 577 words
Dimensiune mica
+ cu imagini
fisier articol

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Na europejskich i światowych rynkach kapitałowych spotykamy wiele różnego rodzaju instrumentów będących przedmiotem obrotu, tak giełdowego, jak i poz [...]
Read all ... 2703 words
Dimensiune medie
- fara imagini
fisier articol

GPW - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A
GPW        Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest spółką akcyjną utworzoną na mocy ustawy z 22 marca 1991 roku - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powiernicz [...]
Read all ... 1219 words
Dimensiune mica
- fara poza
fisier articol

WPŁYW PRZEMYSŁU NA ŚRODOWISKO
WPŁYW PRZEMYSŁU NA ŚRODOWISKO (treść wykładów opracował dr inż. Henryk Sechman) Informacje wstępne Przemysł – dział nierolniczej produkcji materialnej, w którym wydobywa [...]
Read all ... 6408 words
Dimensiune mare
- fara imagini
fisier articol

edukacja

Rotace země
Rotace země Planeta Země se otįčķ kolem osy Rotace s periodou T = 23 h 56 min 4,1 s (siderickż den..1 otočka o 360°) Rotace- od zįpadu k vżchodu (tj. v kladném směru, shodném se směr [...]
Read all ... 786 words
Dimensiune mica
+ cu imagini
fisier articol

Jak napisać pracę magisterską - uwag technicznych kilka
Jak napisać pracę magisterską - - uwag technicznych kilka Spis treści Wstęp   . 3 [...]
Read all ... 4184 words
Dimensiune medie
- fara imagini
fisier articol

Testy dla wartości oczekiwanej ( średniej)
Testy dla wartości oczekiwanej ( średniej) W stołówce studenckiej przeprowadzono wyrywkową kontrolę masy porcji obiadowej mięsa, która nominalnie powinna wynosić 120g. Losowo wybrano, a następnie zwa& [...]
Read all ... 1356 words
Dimensiune mica
+ cu imagini
fisier articol

PEDAGOGICZNE ASPEKTY CZASU WOLNEGO
PEDAGOGICZNE ASPEKTY CZASU WOLNEGO                                                                              „Że mija? I cóż, że przemija? Od tego chwila, by minęła, Zaledwie moja, już niczyja, Jak [...]
Read all ... 6875 words
Dimensiune mare
- fara imagini
fisier articol

bajki

„Bajki” Ignacy Krasicki
„Bajki” Ignacy Krasicki Pojęcia i zagadnienia Bajka - gatunek literatury dydaktycznej. Jej zadaniem jest wskazywanie uniwersalnych prawd moralnych, stąd historyjka opowiedziana w utworze jest tylko ilustracją prawdy - najcz&# [...]
Read all ... 689 words
Dimensiune mica
- fara poza
fisier articol

finanse

Europejski Bank Centralny oraz Europejski System Banków Centralnych
Europejski Bank Centralny oraz Europejski System Banków Centralnych     Europejski Bank Centralny             Europejski Bank Centralny jest najm³odsz¹ instytucj¹ finansow¹ UE i jedn¹ z najm³odszych w œwiecie. Z formalno [...]
Read all ... 1115 words
Dimensiune mica
- fara poza
fisier articol

Zyskowne systemy transakcyjne do gry na rynku akcji
width=113

Zyskowne systemy transakcyjne do gry na rynku akcji             Tradycyjny pomiar skutecznoœci mechanicznych systemów transakcyjnych polega na porównaniu osi¹gniźtego zysku netto do zysku osi¹gniźtego z prostej strategii kup i trzymaj. Str [...]
Read all ... 2715 words
Dimensiune medie
+ cu poze
fisier articol

Pojęcie finansów
Pojęcie finansów Finansami nazywamy pieniężną formę podziału wartości globalnej a wśród niej podziału PKB. Finansami nazywamy zasoby pieniężne gromadzone i wydatkowane. 1. Gromadze [...]
Read all ... 5264 words
Dimensiune mare
+ cu imagini
doc articol

Charakterystyka ŚrodkÓw pieniĘŻnych na tle zasobÓw obrotowych
I. CHARAKTERYSTYKA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA TLE ZASOBÓW OBROTOWYCH 1.Pojęcie i klasyfikacja aktywów obrotowych             Prowadzenie działalności gospodarczej w każdej jednostce gospodar [...]
Read all ... 16381 words
Dimensiune mare
+ cu imagini
doc articol

fizyczny

Zadania z fizyki
Zadania z fizyki 1. Napięcie skuteczne pomiędzy powiekami śpiącej królewny jest równe U. Królewna śpi już n lat wydając k oddechów na minutę. W pewnej chwili t, w nieskończenie mały [...]
Read all ... 260 words
Dimensiune mica
- fara poza
fisier articol

ULTRADŹWIĘKI
width=159

U L T R A D Ź W I Ę K I Cel:  pomiar prędkości fali ultradźwiękowej w różnych materiałach Przyrządy:  ultradźwiękowy tester materiałów  UNIPAN  typ 543, suwmiarka, badan [...]
Read all ... 3199 words
Dimensiune medie
+ cu poze
fisier articol

Diody pó³przewodnikowe
Diody pó³przewodnikowe 1. Wstźp teoretyczny       Pó³przewodnik jest to materia³ który przewodzi pr¹d lepiej od dielektryka, ale gorzej od przewodnika. Jest on materia³em, w którym szerokoœę pasma zabronionego Ea (przerwy energetycznej) w m [...]
Read all ... 1837 words
Dimensiune medie
+ cu poze
fisier articol

Laboratorium fizyki ogólnej - Badanie propagacji mikrofal
  Wydział Elektroniki Politechniki Wrocławskiej     Laboratorium fizyki ogólnej   Wykonał           [...]
Read all ... 2521 words
Dimensiune medie
+ cu poze
fisier articol

geografia

Program SWIP – Seismic Waves Interpretation Program
width=110

Spis treœci 1      Wstźp. 3 2      Wiadomoœci ogólne. 3 2.1       Opis wygl¹du programu. 3 2.2       Oznaczanie kana³ów.. 5 2.3       Filtry. 5 2.4       System plików.. 6 2.4.1        System katalogów.. 6 2.4.2        Sej [...]
Read all ... 9863 words
Dimensiune mare
+ cu imagini
doc articol

„Czym podróżujemy”
Temat: „Czym podróżujemy ?” ZAJĘCIA ZORGANIZOWANE CELE OPERACYJNE OBSZAR AKTYWNOŚCI UWAGI 1.      Inscenizacja opowiadania pt. ”Podróże [...]
Read all ... 595 words
Dimensiune mica
- fara poza
fisier articol

Socjologia miasta i urbanizacji
Socjologia miasta i urbanizacji Przed socjologią miasta: reformatorzy społeczni XVIII, XIX-wiecznej Europy. John Bellers 1699 – jakiś tam esej John Howard XVIII – dążył do wprowadzenia reform w [...]
Read all ... 3229 words
Dimensiune medie
+ cu poze
fisier articol

Kartografia
I. Kartografia Zestawienie zawiera najwasniejsze wykorzystane podczas prac nad studium materia³y kartograficzne. Zosta³y one uszeregowane w uk³adzie chronologiczno-rzeczowym. W opisach podano datź powstania, tytu³ i nazwź wytwórcy oraz miej [...]
Read all ... 12162 words
Dimensiune mare
- fara imagini
fisier articol

gramatyka

Imperative
Imperative. 2 osoba trybu rozkazującego w języku angielskim tworzony jest przez użycie samej formy podstawowej, czyli formy bezokolicznika bez to, np. mend, come, get, rush, run itd. Jedynie operatory to be , to have i t [...]
Read all ... 154 words
Dimensiune mica
- fara poza
fisier articol

Podział zaimków
Podział zaimków. Zaimki można podzielić na następujące klasy: 1. zaimki osobowe (personal pronouns): I, me, you, he, him, she, her, it, we, us, they, them 2. zaimki dzierżawcze (possessive pro [...]
Read all ... 89 words
Dimensiune mica
- fara poza
fisier articol

Imiesłów bierny
Imiesłów bierny. Forma imiesłowu biernego czasowników regularnych jest identyczna z formą twierdzącą czasu past simple: I hated (past simple) - nienawidziłem hated (past participle) - nienawidzony. P [...]
Read all ... 246 words
Dimensiune mica
- fara poza
fisier articol

Stopniowanie przymiotnika
Stopniowanie przymiotnika. Przymiotnik angielski jest wprawdzie, jak już wyżej nadmieniłem, nieodmienny, jednak podlega stopniowaniu. Rozróżniamy trzy stopnie przymiotnika: stopień równy (positive), wyższy ( [...]
Read all ... 351 words
Dimensiune mica
- fara poza
fisier articol

komputerów

PROJEKT SIECI KOMPUTEROWEJ
PROJEKT SIECI KOMPUTEROWEJ 1. Założenia Sieć komputerowa stanowi obecnie krwiobieg przedsiębiorstwa. Wszystkie informacje, dokumenty, plany działania i komunikacja odbywają się przy udzi [...]
Read all ... 842 words
Dimensiune mica
+ cu imagini
fisier articol

SYSTEM OPERACYJNY DOS
width=121

SYSTEM OPERACYJNY DOS             System operacyjny dla mikrokomputera osobistego IBM PC zosta³ zamówiony przez IBM w firmie Microsoft w 1980 r. Microsoft by³ znany w owym czasie z opracowania interpretatora jźzyka Basic. Pierwowzorem syste [...]
Read all ... 7080 words
Dimensiune mare
+ cu imagini
doc articol

Cyfrowa fotografia czarno-bia³a
width=107

Cyfrowa fotografia czarno-bia³a Znalezione na FotoSzortalu. Cyfrowa fotografia czarno-bia³a – zabawny oksymoron, na pierwszy rzut oka. Mia³em okazjź ostatnio podyskutowaę o metodach konwersji zdjźę kolorowych z Wackiem Wantuchem. Banaln [...]
Read all ... 2478 words
Dimensiune medie
+ cu poze
fisier articol

Metody pracy w SIMULINK-u - symulacja z lini
width=144

SYMULACJA   Z  LINII  PROGRAMU Przebieg ćwiczenia             Zamodelowano dynamikę silnika prądu stałego i na tym modelu przeprowadzono symulację z menu oraz symulację „z lini”. Budowa modelu [...]
Read all ... 386 words
Dimensiune mica
+ cu imagini
fisier articol

historia

TURNERA BUNT
TURNERA BUNT 1831 (powstanie w Sout-hampton). Nat Turner (1800-1831), piś­mienny, fanatycznie pobożny niewolnik murzyński, nazywany „prorokiem' przez swoich zwolenników, nabrał przekonania, że został wybrany prz [...]
Read all ... 108 words
Dimensiune mica
- fara poza
fisier articol

ROSYJSKO-TURECKA WOJNA
ROSYJSKO-TURECKA WOJNA 1568-1569. Za panowania sułtana Selima II (1524?--1574) turecki wielki wezyr Mehmed So-kollu (1505-1579), dążąc do powstrzyma­nia ekspansji Rosji, chciał zbudować kanał łącz [...]
Read all ... 88 words
Dimensiune mica
- fara poza
fisier articol

YAMASEE INDIAN WOJNA
YAMASEE INDIAN WOJNA 1715-1716. Do 1687 Indianie Yamasee mieszkali w północ­nej Florydzie i południowej Georgii. W 1687 podnieśli bunt przeciw hiszpańskiemu pa­nowaniu i uciekli na północ do południowo--wschodniej [...]
Read all ... 126 words
Dimensiune mica
- fara poza
fisier articol

Ciąg dalszy historycznej wędrówki po burzliwych początkach XX w.
width=144

Ciąg dalszy historycznej wędrówki po burzliwych początkach XX w. Przebieg wojny w 1916 roku Wobec pogarszającej się sytuacji militarnej i ekonomicznej dowództwo niem. dążyło do koncentracji wysi [...]
Read all ... 2774 words
Dimensiune medie
+ cu poze
fisier articol

literatura

„Dziecię Europy”, czyli jak zostać artystą ?
„Dziecię Europy”, czyli jak zostać artystą ? W komunistycznej szkole miałem same piątki, Od dziecka byłem głodny podróży i wrażeń Jacek Kaczmarski, Drzewo genealogiczne Dośw [...]
Read all ... 934 words
Dimensiune mica
- fara poza
fisier articol

„W nas jest Raj, Piekło – i do obu – szlaki.”, czyli parę uwag o sytuacji lirycznej w piosenkach Jacka Kaczmarskiego
„W nas jest Raj, Piekło – i do obu – szlaki.”, czyli parę uwag o sytuacji lirycznej w piosenkach Jacka Kaczmarskiego             Stwierdzenie, że literaturoznawcza analiza tekstów piosenek polskiego barda pozwoli na udzieleni [...]
Read all ... 17142 words
Dimensiune mare
- fara imagini
fisier articol

Piosenki Jacka Kaczmarskiego. Stan badań.
Piosenki Jacka Kaczmarskiego. Stan badań. W znakomitym, będącym popisem prawdziwie ekwilibrystycznej erudycji, przewodniku po prozie i poezji polskiej z okresu 1976-1998 autorstwa dwóch poznańskich literaturoznawców1, z [...]
Read all ... 8444 words
Dimensiune mare
- fara imagini
fisier articol

„Czym jest poezja, która nie ocala ”
„Czym jest poezja, która nie ocala ”                                                             Rzecz ludzka nie jest zakończona                                                             Kto dziejów doskonałoś [...]
Read all ... 2321 words
Dimensiune medie
- fara imagini
fisier articol

zarządzanie

Miźdzynarodowe zarz¹dzanie zasobami ludzkimi
Miźdzynarodowe zarz¹dzanie zasobami ludzkimi Miźdzynarodowe zarz¹dzanie zasobami ludzkimi to dzia³alnoœę o charakterze regulacyjnym, ukierunkowana na efektywne pozyskiwanie i wykorzystanie kapita³u ludzkiego w przedsiźbiorstwie d [...]
Read all ... 766 words
Dimensiune mica
- fara poza
fisier articol

BIZNES PLAN - NET LINE
  BIZNES PLAN NET LINE SPIS TREŚCI   I. STRESZCZENIE   II. OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.DANE O FIRMIE Opis Powstania Firmy [...]
Read all ... 10391 words
Dimensiune mare
+ cu imagini
doc articol

Analiza cyklu produkcyjnego na przykŁadzie zakŁadu cukierniczego
ANALIZA CYKLU PRODUKCYJNEGO NA PRZYKŁADZIE ZAKŁADU CUKIERNICZEGO W temacie projektu uwzględniono cykl produkcyjny, w firmie cukierniczej, produkującej sł [...]
Read all ... 4371 words
Dimensiune medie
+ cu poze
fisier articol

Analiza Strategii Biznesu - Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego
width=81

Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych Analiza Strategii  Biznesu The Fifth Avenue Sp. z o.o. I ROK STUDIÓW LICENCJACKICH ZAOCZNYCH [...]
Read all ... 5146 words
Dimensiune mare
+ cu imagini
doc articol

marketingu

PSYCHOLOGIA ZACHOWAŃ KONSUMENCKICH
width=80

PSYCHOLOGIA ZACHOWAŃ KONSUMENCKICH We wspó³czesnym œwiecie biznesu marketing zajmuje centraln¹ pozycjź w strukturze firmy. Jest tym dzia³em w firmie, który jus w za³oseniu jest utworzony po to, aby dostosowywaę siź do potrzeb klienta, i któ [...]
Read all ... 926 words
Dimensiune mica
+ cu imagini
fisier articol

Plan marketingowy - Biuro podróży
                                                      Plan marketingowy Biuro podróży             ROZDZIAŁ I  OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.1  PODSTAWO [...]
Read all ... 2949 words
Dimensiune medie
+ cu poze
fisier articol

BIZNESPLAN FIRMY CATERINGOWEJ „BRIDGET” SPÓ£KA JAWNA W TCZEWIE
BIZNESPLAN FIRMY CATERINGOWEJ „BRIDGET” SPÓ£KA JAWNA W TCZEWIE I. WIADOMOŒCI WSTŹPNE CEL SPORZ„DZENIA BIZNESPLANU   Celem sporz¹dzenia niniejszego biznesplanu jest przekonanie kredytodawcy do udzie [...]
Read all ... 2029 words
Dimensiune medie
+ cu poze
fisier articol

Alfabet Biznesu - The Busines - First Step
Alfabet Biznesu - The Busines - First Step SPIS TREŚCI ABY (zamiast wstępu) AKREDYTYWA BIZNES PLAN CENA CONTROLLING MARKETINGOWY CYKL ŻYCIA PRODUKTU DYSTRYBUCJA EKSPORT FACTORING F [...]
Read all ... 7813 words
Dimensiune mare
- fara imagini
fisier articol

matematyka

Uk³ady równań liniowych
Uk³ady równań liniowych  Rozwi¹zanie I metod¹.                                                                      Jeseli                 [...]
Read all ... 578 words
Dimensiune mica
+ cu imagini
fisier articol

Macierze odwrotne
Macierze odwrotne                       Macierz odwrotna istnieje tylko wtedy jeseli wyznacznik macierzy jest rósny od zera.                                                             Obliczanie macierzy odwrotnej:     [...]
Read all ... 258 words
Dimensiune mica
+ cu imagini
fisier articol

Pojźcia macierzy
Pojźcia macierzy Macierz jest to tablica pewnych liczb rzeczywistych:            a mn    m  -  to rzźdy macierzy,  n  -  to kolumny macierzy Pojźcia macierzy kwadratowej. Jeseli m = n to tak¹ macierz nazywamy macierz¹ kwadra [...]
Read all ... 282 words
Dimensiune mica
+ cu imagini
fisier articol

Podstawowe definicje statystyczne
PODSTAWOWE DEFINICJE STATYSTYCZNE 1.      Definicje podstawowych wskaźników statystycznych Do opisu wyników surowych (w punktach, w skali procentowej) stosuje się następujące wskaźnik [...]
Read all ... 12782 words
Dimensiune mare
+ cu imagini
doc articol

medycyna

WYNIKI - KRZYWA WZORCOWA
WYNIKI 1. KRZYWA WZORCOWA         Uzyskane wyniki zostały przedstawione w postaci krzywej wzorcowej (Rys. 3.). Na osi rzędnych przedstawiono wartości pola powierzchni piku substancji badanej, natomiast na osi odcię [...]
Read all ... 12708 words
Dimensiune mare
+ cu imagini
doc articol

„Charakterystyka chorób przenoszonych drog¹ p³ciow¹”
width=103

„Charakterystyka chorób przenoszonych drog¹ p³ciow¹”   Zapobieganie chorób przenoszonych drog¹ p³ciow¹ wi¹se siź z przeciźciem dróg szerzenia poprzez zaniechanie stosunków p³ciowych lub korzystanie z prezerwatyw (które nie zawsze za [...]
Read all ... 1709 words
Dimensiune medie
+ cu poze
fisier articol

W firmie znaleziono niemowle z dołączoną instrukcją obsługi
      W firmie znaleziono niemowle z dołączoną instrukcją obsługi Instrukcja obsługi wymaga, by niezwłocznie zbadano i wyjaśniono , czy [...]
Read all ... 108 words
Dimensiune mica
+ cu imagini
fisier articol

ANKSJOLITYKI PIERWSZEJ GENERACJI
ANKSJOLITYKI PIERWSZEJ GENERACJI BENZODIAZEPINY Wywierają działanie przeciwlękowe, uspokajające, przeciwdrgawkowe, amnestyczne (niepamięć) oraz miorelaksacyjne. W latach 60-tych termin „anksjolityki” [...]
Read all ... 3059 words
Dimensiune medie
- fara imagini
fisier articol

psychologia

ZAKŁADKOWA METODA PAMIĘCI
Zakładkowa Metoda Pamięci  Członkowie pewnej organizacji zajmującej się wymyślaniem kawałów zjechali na doroczne spotkanie, zakończone obiadem. Nastrój przyjęcia był znakomity, tym bardz [...]
Read all ... 1761 words
Dimensiune medie
- fara imagini
fisier articol

MANIPULACJA - JAKO METODA MENTALNEGO UZALEÆNIENIA
MANIPULACJA - JAKO METODA MENTALNEGO UZALEÆNIENIA Dziewczyna (i tak ³adna) poprawia makijas, wybiera strój seksowny, choę nie jest w nastroju erotycznym, ale trzźsie siź przed rozmow¹ kwalifikacyjn¹. Student na egzaminie przypochlebia siź [...]
Read all ... 5897 words
Dimensiune mare
- fara imagini
fisier articol

POZIOM KOMPETENCJI KOMUNIKACYJNEJ U DZIECI PRAWID£OWO ROZWIJAJ„CYCH SIŹ I UPOŒLEDZONYCH UMYS£OWO W OCENIE NAUCZYCIELI I RODZICÓW
POZIOM KOMPETENCJI KOMUNIKACYJNEJ U DZIECI PRAWID£OWO ROZWIJAJ„CYCH SIŹ I UPOŒLEDZONYCH UMYS£OWO W OCENIE NAUCZYCIELI I RODZICÓW.                                   I. CZŹŒĘ TEORETYCZNA 1. Wprowadzenie [...]
Read all ... 1265 words
Dimensiune mica
- fara poza
fisier articol

Co oznacza funkcja motywowania
Co oznacza funkcja motywowania Wg Sudo³a Funkcja motywowania (pobudzania) sprowadza siź do stwarzania takich sytuacji, które zachźca³yby pracowników do wykonywania dzia³ań s³us¹cych  realizacji celów i zadań przedsiźbiorstwa jako ca³oœci.  [...]
Read all ... 1144 words
Dimensiune mica
- fara poza
fisier articol

przepisy kulinarne

Przek¹ska z serem
Przek¹ska z serem. g³ówka sa³aty, 2 dymki, 2 jajka ugotowane na twardo, 2 pomidory, 20 czarnych oliwek, zielona papryka, 100 g. chudej szynki lub  piersi z kurczaka, 150 g. sera camembert lub rokpol. SOS 2 ³yski oleju, [...]
Read all ... 91 words
Dimensiune mica
- fara poza
fisier articol

Sa³atka tropikalna
Sa³atka tropikalna. 6 plastrów ananasa, 2 pomarańcze, 50 g. rodzynek, 60 ml. soku ananasowego, ³yska miodu, sól, ³yska soku z cytryny, 2 ³yski oleju, szczypta imbiru. Ananasy wyj¹ę z puszki, dok³adnie os¹czyę, pokroi [...]
Read all ... 61 words
Dimensiune mica
- fara poza
fisier articol

Pomidory smażone w cieście
width=83

Bezmięsne Pomidory smażone w cieście Składniki: szklanka mąki pół szklanki mleka 3 łyżki kwaśnej śmietany 3 jajka 4 du& [...]
Read all ... 421 words
Dimensiune mica
+ cu imagini
fisier articol

RECEPTY Z BRYNDZE - Predjedlį, chuťovky, dezerty
RECEPTY Z BRYNDZE J Predjedlį, chuťovky, dezerty Šmirkas Ingrediencie: maslo, bryndza, cibuľa, sladkį červenį paprika. Prķprava: maslo vymiešame, pridįme bryndzu, nakrįjanś cibuľu, červenś papriku a zm [...]
Read all ... 2553 words
Dimensiune medie
- fara imagini
fisier articol

sportowych

Gimnastyka i ęwiczenia si³owe
  Gimnastyka  i ęwiczenia si³owe CEL:              Doskonalenie nabytych umiejźtnoœci.                        Zadaniem zajźę z gimnastyki jest rozwijanie wszystkich grup miźœni, koordynacji, si³y, gibkoœci, odwagi oraz kszta³towanie [...]
Read all ... 1196 words
Dimensiune mica
- fara poza
fisier articol

Dieta przed i po treningu
Dieta przed i po treningu ZAPAMIETAJ! • Wciagu dnia spozywaj minimum 3-4 posilki • Staraj sie je jesc w miare o jednakowych porach , bowiem organizm wtedy najlepiej wykorzystuje dostarczane mu skladniki • Przerwy miedzy posilkami nie powinn [...]
Read all ... 459 words
Dimensiune mica
- fara poza
fisier articol

PORADNIK TRENERA - Jose Mourinho
width=80

PORADNIK TRENERA Spis treœci : Taktyka : Przyk³ady gier taktycznych Futbol totalny Pozycje zawodników [...]
Read all ... 25575 words
Dimensiune mare
+ cu imagini
doc articol

Szachy - Roszada, Historia szachów, Goniec (szachy), Król , Hetman
width=88

SZACHY - 'Pod płaszczykiem logicznego myślenia na 64 polach szachownicy rozgrywana jest straszliwa bitwa. () W szachach pomóc nam mogą tylko błędy naszego przeciwnika. Jest to gra pozbawiona litości i wdzi [...]
Read all ... 38631 words
Dimensiune mare
+ cu imagini
doc articol

polityka

CECHY SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
CECHY SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Do istotnych cech samorządu zalicza się: 1) korporacyjny charakter samorządu ( polega to na zabezpieczeniu określonym grupom społecznym - w drodze przepisów prawnych - prawa do [...]
Read all ... 251 words
Dimensiune mica
- fara poza
fisier articol

Analiza pojźę zwi¹zanych ze specyfik¹ i form¹ Programu aktywizacji spo³ecznej
Analiza pojźę zwi¹zanych ze specyfik¹ i form¹ Programu aktywizacji spo³ecznej i zawodowej – czas na aktywnoœę w „Grodzie Kingi” W niniejszym rozdziale zostan¹ przyblisone pojźcia zwi¹zane z Uni¹ Europejsk¹, Europejskim Funduszem Spo³ecznym, pro [...]
Read all ... 7235 words
Dimensiune mare
- fara imagini
fisier articol

„Nauka o polityce”
„Nauka o polityce” Państwu przewodnik spe³nia kilka celów. Umosliwia orientacjź w obszarze zagadnień teoriopolitycznych wyk³adanych na studiach stacjonarnych i zaocznych. Zagadnienia te bźd¹ rozwijan [...]
Read all ... 4571 words
Dimensiune medie
- fara imagini
fisier articol

Gospodarka PRL. Transformacja ustrojowa w latach 90- tych.
AKADEMIA      OBRONY      NARODOWEJ WYDZIA£  STRATEGICZNO  –  OBRONNY INSTYTUT   NAUK   EKONOMICZNYCH Temat: Gospodarka PRL. Transformacja ustrojowa w latach 90- tych.                                      [...]
Read all ... 3970 words
Dimensiune medie
- fara imagini
fisier articol

technika

PRACA ZALICZENIOWA - Sta³e urz¹dzenia gaœnicze pianowe – budowa, zasada dzia³ania, zastosowanie, wykorzystywane œrodki pianotwórcze, przyk³adowe rozwi¹zania techniczne
width=80

SZKO£A G£ÓWNA S£UÆBY POÆARNICZEJ w WARSZAWIE PRACA ZALICZENIOWA Temat: Sta³e urz¹dzenia gaœnicze pianowe – budowa, zasada dzia³ania, zastosowanie, wykorzystywane œrodki [...]
Read all ... 3183 words
Dimensiune medie
+ cu poze
fisier articol

KRÓTKI POEMAT NA GAZU TEMAT
Tekst dedykuję żonie Ani z podziękowaniem za cierpliwość oraz wszystkim miłośnikom jazdy 'na gazie' :=) KRÓTKI POEMAT NA GAZU TEMAT Całość dotyczy przeróbki układu zasilania s [...]
Read all ... 4369 words
Dimensiune medie
+ cu poze
fisier articol

Magnetyzer samochodowy(paliwo,gaz)
width=106

Magnetyzer samochodowy(paliwo,gaz) Jak już wiesz co i jak, należy wkleić ospowiednią stroną magnes do obejmy jak na rysunkach.Magnesów może być oczywiście więcej,tak jak na rysunkach poniżej.Zam [...]
Read all ... 456 words
Dimensiune mica
+ cu imagini
fisier articol

Rcad Żelbet - rcad stal
ZAWARTOŚĆ Ważne informacje ogólne. RCAD Żelbet ·           Ważne informacje ·           Nowości RCAD St [...]
Read all ... 1039 words
Dimensiune mica
- fara poza
fisier articol

PRACA ZALICZENIOWA - Sta³e urz¹dzenia gaœnicze pianowe – budowa, zasada dzia³ania, zastosowanie, wykorzystywane œrodki pianotwórcze, przyk³adowe rozwi¹zania techniczne
width=80

SZKO£A G£ÓWNA S£UÆBY POÆARNICZEJ w WARSZAWIE PRACA ZALICZENIOWA Temat: Sta³e urz¹dzenia gaœnicze pianowe – budowa, zasada dzia³ania, zastosowanie, wykorzystywane œrodki [...]
Read all ... 3183 words
Dimensiune medie
+ cu poze
fisier articol

KRÓTKI POEMAT NA GAZU TEMAT
Tekst dedykuję żonie Ani z podziękowaniem za cierpliwość oraz wszystkim miłośnikom jazdy 'na gazie' :=) KRÓTKI POEMAT NA GAZU TEMAT Całość dotyczy przeróbki układu zasilania s [...]
Read all ... 4369 words
Dimensiune medie
+ cu poze
fisier articol

Magnetyzer samochodowy(paliwo,gaz)
width=106

Magnetyzer samochodowy(paliwo,gaz) Jak już wiesz co i jak, należy wkleić ospowiednią stroną magnes do obejmy jak na rysunkach.Magnesów może być oczywiście więcej,tak jak na rysunkach poniżej.Zam [...]
Read all ... 456 words
Dimensiune mica
+ cu imagini
fisier articol

Rcad Żelbet - rcad stal
ZAWARTOŚĆ Ważne informacje ogólne. RCAD Żelbet ·           Ważne informacje ·           Nowości RCAD St [...]
Read all ... 1039 words
Dimensiune mica
- fara poza
fisier articol

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizare
Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved