Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

 
CATEGORII DOCUMENTE

BulgaraCeha slovacaCroataEnglezaEstonaFinlandezaFranceza
GermanaItalianaLetonaLituanianaMaghiaraOlandezaPoloneza
SarbaSlovenaSpaniolaSuedezaTurcaUcraineana

електроненизкуство култураикономикаисториякнигакомпютримедицинапсихология
различнисоциологиятехникауправлениефинансихимия

Съвременни методи за оценка и избор на инвестиционни проекти – нетна настояща стойност (ННС), вътрешна норма на дохода (ВНД), индекс на рентабилността (ИР). Предимства на ННС пред останалите методи.

управление

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
Съвременни методи за оценка и избор на инвестиционни проекти – нетна настояща стойност (ННС), вътрешна норма на дохода (ВНД), индекс на рентабилността (ИР). Предимства на ННС пред останалите методи.
ЕВОЛЮЦИЯ НА КОНЦЕПЦИИТЕ ЗА РОЛЯТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИЯ ФАКТОР
ЧОВЕШКИ АСПЕКТИ В РАБОТАТА НА МЕНИДЖЪРИТЕ И СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА
Капиталово бюджетиране: същност, етапи и методи за оценка
ПОЛИТИКАТА ПО ПЕРСОНАЛА КАТО СИСТЕМА ОТ ЦЕННОСТИ И КАТО МЕТОДОЛОГИЧНА БАЗА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ПЕРСОНАЛА
ОПРЕДЕЛЯНЕ, ВЪЗЛАГАНЕ И КОНТРОЛ НА ОТГОВОРНОСТИ ЧРЕЗ СТАТУТНИ, РЕГЛАМЕНТИРАЩИ, ИНСТРУКТИВНИ, МЕТОДИЧЕСКИ И ПЛАНОВО-КОНТРОЛНИ ДОКУМЕНТИ
Отчитане риска при инвестиционните решения. Риск и възвръщаемост. Измерване на риска: дисперсия, стандартно отклонение, бета коефициент.
ГРЕШКИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ И ГРЕШКИ НА РЪКОВОДСТВОТО
Дългосрочно финансиране на фирмата. Видове и структура на източниците на капитал на фирмите. Парични и капиталови пазари.
Финансовия лизинг като особена форма на дългосрочно финансиране.

Съвременни методи за оценка и избор на инвестиционни проекти – нетна настояща стойност (ННС), вътрешна норма на дохода (ВНД), индекс на рентабилността (ИР). Предимства на ННС пред останалите методи.

Средна норма на дохода – СНД

                    

Пример:

I = 340 000лв. и се очаква тази инвестиция да ни носи в следващите 5 години следните нетни доходи:

1г. – 40 000лв.

2г. – 60 000лв.

СНД = 5 200:170 000 = 0,3059 = 30,59лв.

 
3г. – 80 000лв.

4г. – 50 000лв.

5г. – 30 000лв.

260 000лв.

Определяне на нетните годишни парични доходи:

Нетната годишна парични доходи представляват сумата от нетната печалба, амортизационните отчисления и сумата получена от евентуално продадени активи за дадена година:

        

Нетна печалба – НП – представлява брутния приход за годината намален с размера на платените лихви и данъци.

Пример: Експлоатационния живот на даден проект е 4 години., първоначалната инвестиция е в размер на 300 000лв. Придобитите чрез инвестиции активи имат 280 000лв. амортизационна стойност. Тя ще се отчислява за 4 години по метода на линейната амортизация.

Решение:

Очакваните НП са:

                                 1г. – 20 000лв.

40% данъци

 
                                 2г. – 40 000лв.

                                 3г. – 40 000лв.

                                 4г. – 30 000лв.

Общо: - 130 000лв.

Разчита се, че в края на 4тата година използваното оборудване ще бъде продадено за 30000лв.

Как ще разберем какъв е прихода от продаденото оборудване?

Решение:

Печалба от продадено оборудване = 30 000(1 – 0,40) = 18 000лв.

Какъв е размера на НПП от инвестицията по години?

Решение:

28 000 : 4г. = 70 000

1г. – 20 000 + 70 000 =                        90 000лв.

2г. – 40 000 + 70 000 =                      110 000лв.

3г. – 40 000 + 70 000 =                      110 000лв.

4г. – 30 000 + 70 000 + 18 000 =       118 000лв.

Общо: - 428 000лв.

Период на изплащане Срок на откупуване – СО

                    

(За примера: СО = 300 000: 120 000 = 2,5год)

До тук бяха Ігр. методи, при които не се отчитат стойността на парите във времето.

ІІгр. методи, при които се отчитат стойността на парите във времето.

Индекс на рентабилността – ИР

                    

ИР >=< 1

ИР < 1 – този проект трябва да бъде отхвърлен

ИР = 1 – приходи = разходи – фирмата приключва на нула.

Пример: Фирма инвестира в проект с парични потоци от 8 000лв., 12 000лв., 15 000лв., за 3 години. Първоначалната инвестиция е в размер на 28 000лв. Да се определи дали проекта е приемлив, ако дисконтовия % r = 15%, като се използва метода ИР.

Решение:

Години

Паричен поток (1)

Дисконтов ф-р при r = 15%

НС на ПП (2).(3)

1

8 000лв.

0,870

6 960лв.

2

12 000лв.

0,756

9 072лв.

3

15 000лв.

0,658

3 870лв.

25 902лв.

   Проекта трябва да се отхвърли

ННС = 25 302 – 28 000 = -2 098 < 0    Проекта не е приемлив

Метод вътрешна норма IRR – Internal Rate of Return

При този метод се търси дисконотвия %r, с който НС на очакваните ПП се приравнява към първоначалната инвестиция, така че нетната настояща стойност ННС да е = 0.

Пример: Търси се r%, който превръща ННС в 0.

Фирма произвежда нова производствена линия. За този проект са необходими първоначални инвестиции от 740 000лв. в дадения момент и 1 000 000лв. след 1год. В резултат от инвестицията се очаква паричните потоци да бъдат както следва:

2г. – 250 000лв.; 3г. – 300 000лв.; 4г. – 350 000лв; и по 400 000 за всяка от следващите 10год.

Ако Изискваната норма на възвръщаемост е 14%, каква е нетната настояща стойност ННС на проекта. Може ли да се приеме този проект? Каква е IRR и какъв е срока на откупуване (на изплащане).

Решение:

Год.

Паричен потокДисконтов ф-р при r = 14%

ННС на ПП при r = 14%

Дисконтов ф-р при r = 13%

ННС на ПП при r = 13%

0

(700 000)

1,000

(700 000)

1,000

(700 000)

1

(1 000 000)

0,877

(870 000)

0,885

(885 000)

2

250 000

0,769

192 368

0,783

195 788

3

300 000

0,675

202 491

0,693

207 915

4

350 000

0,592

207 228

0,613

214 662

5-10

400 000

2,302

920 960

2,4517

980 680

(54 143)

14 045

Обяснение по таблицата:

числата в скобите означават, че те са отрицателни – наши инвестиции.

(54 143) < 0 – проекта е не приемлив

14 085 > 0 – проекта е приемлив

Ако вземем ∆АВС,

то АС = 14 085 + 54 143 = 68 228

х е разстоянието от 13% до r където ННС ще бъде = 0

; х = 0,0021 = 0,21%

IRR = 13% + 0,21% = 13,21% и ННС = 0

 


Следователно IRR е между 13% и 14%


14 085

 
                                          С


14

 

13

 
                                                           

                      0

                                             х

 (54 143)

 


- ННС

 
                                         А       1       В

Срока на откупуване е 6 години. Получава се от:

700 000 – 1 000 000 + 250 000 + 3000 + 350 000 + 400 000 + 400 000 = 0 Þ 6 години

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1595
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Distribuie URL

Adauga cod HTML in siteTermeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2019. All rights reserved