Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

 
CATEGORII DOCUMENTE

BulgaraCeha slovacaCroataEnglezaEstonaFinlandezaFranceza
GermanaItalianaLetonaLituanianaMaghiaraOlandezaPoloneza
SarbaSlovenaSpaniolaSuedezaTurcaUcraineana

BiologieBudovaChemieEkologieEkonomieElektřinaFinanceFyzikální
GramatikaHistorieHudbaJídloKnihyKomunikaceKosmetikaLékařství
LiteraturaManagementMarketingMatematikaObchodPočítačůPolitikaPrávo
PsychologieRůznéReceptySociologieSportSprávaTechnikaúčetní
VzděláníZemědělstvíZeměpisžurnalistika

Zabezpečení NDS

právo

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
Pojem a předmět mezinárodního práva soukromého a mezinárodní prvek v MP soukromém
Pojem obchodního práva
Pojem soudní kontroly ústavnosti
Právo Evropské unie 1
Kolizní normy, funkce a druhy
Kauza Napster aneb porušování autorského práva
Úprava občansko právních poměrů pomocí přímých a kolizních norem
INDIVIDUALI ĮMONĖ
Pojem a předmět mezinárodního práva procesního
Mezinárodně právní pomoc

Zabezpečení NDS

Zabezpečení NDS

§          systémem práv mezi objekty NDS

§         omezuje možnosti manipulace jednoho objektu s druhým

§          dva druhy práv

§         práva k objektu

§          omezují manipulaci s objektem

§         práva k vlastnostem

§          omezují manipulaci s vlastnostmi objektu

Práva ke koncovému objektu

§         není právo C a I (neobsahují v sobě další objekty)

§         jinak stejné jako u uzlových objektů

Způsob získání práv

§          lze získat :

§         přímo 

§          zadána mezi objekty

§         nepřímo

§          objekt GROUP

§          kontejnerový objekt - dědění

§          objekt ORGANIZATIONAL ROLE

§          objekt PROFILE

§          ekvivalence mezi objekty

Dědění práv

§         přenos práv i na obsah kontejneru    od nadřazených objektů

§          implicitně se dědí všechna práva

§          právo se nedědí, je-li :

§         zablokováno filtry děděných práv

§          blokuje nadřazené objekty v NDS

§         zadán stejný pověřenec i pro     nadřazený uzl. objekt

§          platí pouze pro tohoto pověřence

Trustee

§          také pověřenec, důvěrník

§         jakýkoliv objekt, který má k danému objektu práva zadána přímo

Efektivní práva

§         výsledná práva získaná :

§        přímým zadáním (pověřenec)

§        děděním z nadřazených objektů

§        ekvivalencí

§        uživ. skupinami

§        objekty PROFILE

§        objekty Organizational Role

§         ovlivněna filtry děděných práv

§         vztahují se na všechny objekty získávající práva děděním

Postup vyhodnocení efekt. práv

§          zjišťují se :

§        práva zadaná přímo

§        děděním z nadřazených objektů

§        ekvivalencí

§        uživ. skupinami

§        objekty PROFILE

§        objekty Organizational Role

§         ovlivněna filtry děděných práv

§         vztahují se na všechny objekty získávající práva děděním

Filtry děděných práv

§         blokují práva při dědění

§         lze je nastavit jak u uzlového, tak i u koncového objektu

§         u uzlového objektu

§        všechny nadřazené objekty, které získávají práva děděním k objektu

§          ztrácí tato práva k tomuto objektu a k jeho obsahu

§         u koncového objektu

§         ztrácí děděná pr. k tomuto objektu

Vlastnosti filtrů děděných práv

§         lze filtrovat právo Supervisor

§         mohou vzniknout „mrtvé“ objekty

§          nemá nad nimi nikdo kontrolu

§         vždy zajistit trustee s právem S k objektům s odfiltrovaným právem S

§         u uzlového objektu - právo I

§         vztahuje se k jednotliv. objektům

§         možnost ztráty kontroly nad obsahem uzl. objektu

§          práva se nepřenášejí na obsah

§         nelze filtrovat právo Supervisor

§         není-li k objektu zadán trustee s právem S

§          ale lze po odfiltrování pověřence smazat z NDS - ztráta kontroly

§         Object Trustee ACL

§         pokud právo Write - možná editace seznamu důvěrníků

§          nastavit právo Compare či Read

§         nelze odebrat ze seznamu pověenců posledního důvěrníka s právem S

§         pokud je odfiltrováno právo S

Implicitní práva k objektům

§          při založení stromu NDS

§        vytvořeny objekty [Public], [Root], Admin

§          [Public] k [Root] - právo B a I

§         umožňuje nepřihlášeným vidět     strukturu NDS

§          Admin k [Root] - právo S a I

§        umožňuje správci manipulovat se všemi objekty NDS

§         založení kontejneru

§        kontejner sám k sobě - právo B

§        k některým vlastnostem - R

§         Login script

§         Print job configuration

§         instalace serveru

§        server sám k sobě - Supervisor

§        [Public] - právo B k serveru

§          musí být viděn před přihlášením

§         založení objektu User

§        objekt [Public]  - právo B

§          musí se vidět i před přihlášením

§        objekt [Public] - k některým vlastnostem právo Read

§         Default server

§         E-mail Address

§         NLS - licence

§         založení objektu User

§        objekt [Root]  - právo B

§          viděn uživateli i po přihlášení

§        objekt [Root] - k některým vlastnostem právo Read

§         Network Address

§         Group Membership

Zásady přidělování práv

§         práva k vlastnostem - samostatně

§        pozor na vlastnost Object Trustee

§          nastavit Read či Compare

§         nezadávat S k serveru

§        získá právo S k soubor. systému

§         právo Supervisor k objektu

§        Supervisor i k vlastnostem

§          nelze ovlivnit nastavením práv

§         nepoužívat k přidělování práv [Public] (max. právo Browse)

§        vztahuje se i na nepřihlášené

§         nepoužívat k přidělování práv [ROOT] (max. právo Browse)

§        vztahuje se na všechny přihlášené

§         přejmenovat objekt admin

§         případně skrýt objekt admin

§         nepřidělovat admin. práva ekvivalencí

§         natrvalo, dočasně lze

Správa databáze NDS

§         Directory

§         databáze NDS s objekty

§         Partice (partition)

§         logická část NDS

§        umístěna na některém serveru

§        vytvořena pod uzlových objektem

§         povinná partice - root§        automaticky při instalaci prvého serveru v síti

§         parent a child partice

§        parent nadřazena child partici

Typy particí

§         System partition

§         informace jednoznačně konkrétnímu serveru

§         nejsou distribuovány na jiné servery

§         Schema partition

§         informace o schematu NDS

§         umístěny na každém serveru

§         při změně schématu nutná synchronizace (změny se promítnou na další servery)

§         External reference partition

§         obsahuje informace o externích objektech

(objekt není v rámci partice na serveru)

§         User defined partition

§         partice definované uživatelem

§        s tímto typem lze pracovat

§         kopie mohou být na libovolném serveru

§        změny v partici distribuovány na kopie

(NDS replika synchronization)

Repliky

§         fyzické kopie particí

§         účel replik - vyšší bezpečnost NDS

§         lze umístit na libovolný server

§         jedna partice – může mít více replik

§         na jednom serveru:

§        jedna replika téhož typu každé partice

§         pro optimální bezpečnost

§        každá partice – 3 repliky

§         repliky lze vytvářet při více než 1 serveru

Důvody dělení NDS na oblasti

§         zabezpečení NDS (fault tolerance)

§         nezávislost na jednom serveru

§         rychlí přístup uživatelů k e zdrojům

§         menší velikost NDS na jednotlivých serverech

§         snížení provozu na síti při přístupu k serveru

Druhy replik

§         Master replika

§         pouze jedna pro každou oblast

§         vzniká automaticky při vytvoření partice

§         lze do ní zapisovat změny

§         možnost o autentizaci

§         řídí všechny operace příslušné partice

§         některé operace jdou provádět pouze s touto replikou

(přesun objektů, slučování oblastí …)

§         Read/Write replika

§         v zásadě záloha master repliky

§         lze do ní zapisovat změny

§         možnost o autorizaci

§         může být převedena typ master

§         Read only replika

§         nelze do ní zapisovat změny

§         synchronizuje se do Master repliky nebo R/W repliky

§         může být převedena na typ master

§         neumožňuje autorizaci

§         Subordinance replika

§         vytvořena automaticky systémem

§        na serverech s replikou M,R/W,R-O rodičovské partice v případě, kdy replika dceřiné paritce je na jiném serveru

§         umožňuje procházení stromu NDS

§        odkaz na pořízené repliky

§         nejsou v ní uloženy žádné informace o objektech

§         může být spuštěna utilitou Dsrepair

Replika list

§         také replika ring

§         obsažena na každém serveru

§         seznam všech replik kařdé partice

(včetně serverů, na kterých jsou uloženy)

Stav repliky

§         replika state

§         ovlivněn synchronizací replik

§        synchronizace – promítnutí změn v jedné replice do ostatních

STAV  POPIS

on(0)                      neprobíhá žádná operace

new(0x1h)             umísťuje senová replika na server (nedotupná)

dying(0x2h)           odstraňuje se replika ze serveru (nedostupná)

locked(+x3h)          probíhá operace s replikou

Synchronizace NDS

§         provádí se tzv. synchronizační procesy

§         ovlivňují zatížení sítě

SYNCHRONIZAČNÍ PROCESY

§         Intermediate sync process

§         synchronizuje repliky v NDS v případě změny v partici

§         spouští se 10s po provedení změny

(nelze změnit čas intervalu)

§         zahrnuje všechny servery zahrnuté v replika list

§         Slow sync process

§         synchronizuje repliky v NDS v případě změny v objektu

§        např. při přihlášení uživatele do sítě

§        provede se aktualizace informací

- login time

- last login time

- network adress

§         spouští se 22s po provedení změny

(nelze změnit časový interval)

§         zahrnuje všechny servery zahrnuté v replika list

§         Heartbeat sync process

§         synchronizuje objekty v rámci replika list

§         spouští se každých 30 minut

§        lze spustit příkazem Dstrace

§        lze nastavit na jinou hodnotu

(SET NDS INACTIVITY SYNCHRONIZATION INTERVAL xxx)

§         Schema sync process

§         zabezpečuje jednoznačnost schématu NDS

§         synchronizuje schéma v rámci particí a serverů

§        i servery, které neobsahují žádnou repliku

§         spouští se 15s po otevření či instalaci NDS na serveru

§        pak každých 240 minut

§        lze konfigurovat

Bindery a emulace bindery

§         databáze bindery – u systémů starších než 4.x

§         v netware 4.x a 5.x – emulace z důvodů zpětné kompatibility

§        zobrazení objektů starším klientům a aplikacím

§         nastavení bindery kontextu – SET BINDERY CONTEXT

§        v souboru Autoexec.ncf

§        vztahuje se pouze na kontejner, nikoli na subkontejnery

§         zrušení bindery kontextu

§        příkaz SET BINDERY CONTEXT =

§        v souboru Autoexec.ncf

§         emulace zobrazení pro bindery aplikace pro objekty:

- user, queue, print, server, profile …

Utility pro správu NDS

§         NDS manager

§         Dsrepair.ncm

§         Dsmerge.ncm

§         Set NDS trace

§         Ndsmagr32.exe

Login script

§         Užití:

§        mapování disků (i vyhledávácích)     

§        zobrazení zpráv

§        nastavení proměnných

§        spuštění programů a menu

Typy Login Scriptu

      Kontejnerový (Container Login Script)

§        nastavuje prostředí pro všechny uživatele v kontejneru

      Profilový (Profile Login Sript)

§        nastavuje prostředí pro několik uživatelů současně

      Uživatelský (User Login Script)

§        nastavuje prostředí pro daného uživatele

      Přednastavený (Default Login Sript)

§        nespouští se: při použití profilového

§        příkaz NO_DEFALUT v kontejneru

 Definování Login Scriptu

      Login Script je vlastnost objektů

      u každého objektu lze použít jen jeden typ Login Scriptu:

Organization object -- Container login script

Organizational Unit object -- Container login script

Profile object -- Profile login script

User objects -- User login script

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1220
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Distribuie URL

Adauga cod HTML in siteTermeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2019. All rights reserved