Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

 
CATEGORII DOCUMENTE

BulgaraCeha slovacaCroataEnglezaEstonaFinlandezaFranceza
GermanaItalianaLetonaLituanianaMaghiaraOlandezaPoloneza
SarbaSlovenaSpaniolaSuedezaTurcaUcraineana

BiologieBudovaChemieEkologieEkonomieElektřinaFinanceFyzikální
GramatikaHistorieHudbaJídloKnihyKomunikaceKosmetikaLékařství
LiteraturaManagementMarketingMatematikaObchodPočítačůPolitikaPrávo
PsychologieRůznéReceptySociologieSportSprávaTechnikaúčetní
VzděláníZemědělstvíZeměpisžurnalistika

Obvod stejnosměrného elektrického proud

elektřina

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
Příklady k procvičení maturitní látky z Elektroniky
Měření na nízkofrekvenčním zesilovači
Příklad návrhu usměrňovače při známém transformátoru
Bora Djordjevic - Ravnodusan Prema Placu
Střední průmyslová škola chemická v Ostravě
REPRODUKTORY - ELEKTROAKUSTICKÉ MĚNIČE
DIODOVÝ JEV
Metalické kabely pro horizontální a vertikální rozvody
Integrační článek - Integrační RC článek
Zapojení UTP kabelu (Twist Ethernet - 10/100 Mbps)

Obvod stejnosměrného elektrického proud

Kapacita vodiče

-         


Nábojem Q získá vodič potenciál j. Experimentálně se dá zjistit, že platí vztah


kde C je veličina charakterizující vodič, tedy

-          Vodič má kapacitu 1 F, nabije-li se nábojem 1 C na potenciál 1 V

-          Kondenzátor

-         


Kapacita vodičů je určena tvarem vodiče a prostředím, které vodič obklopuje. Kapacita osamocených vodičů je velmi malý, větší kapacitu má soustava navzájem izolovaných vodičů. Taková soustava se nazývá kondenzátor a nejjednoduším příkladem je deskový kondenzátor, který tvoří dvě rovnoběžné navzájem izolované vodivé desky. Je-li na neuzemněné desce kondenzátoru o obsahu plochy S rovnoměrně rozmístěn elektrický náboj Q, má deska plošnou hustotu náboje


a porováním s výrazem Q = C. je dostaneme pro kapacitu deskového kondenzátoru ve vakuu vztah

-          Spojování kondenzátorů

-         


Pro paralení (vedle sebe) zapojení platí

-          Pro sériové (za sebou) zapojení platí


Elektrický proud

            Základní pojmy

-          elektrický proud je uspořádaný pohyb elektricky nabitých částic (nosičů náboje - elektronů, iontů, děr) ve vodičích, případně ve vakuu

-          Směr proudu je směr pohybu kladných nosičů náboje (stanoveno dohodou)

-         


Příčinou elektrického proudu je elektrické pole ve vodiči (dočasný elektrický proud vznikne např. spojíme-li vodivě desky nabitého kondenzátoru. Po vyrovnání nábojů na deskách zanikne ve vodiči elektrické pole a tím i elektrický proud)

-          Elektrický proud I je základní fyzikální veličina a platí

-          Stejnosměrný proud je proud, jehož směr ani velikost se s časem nemění - podmínky pro stejnosměrný konstantní proud

-          Uzavřený elektrický obvod

-          Elektrický zdroj v obvodu

            Elektrický zdroj

-         


elektrický zdroj je zařízení, mezi jehož póly je trvale udržováno napětí působením neelektrostatických sil uvnitř zdroje. Neelektrostatické síly při přenosu nabitých částic (uvnitř zdroje) s celkovým nábojem velikosti Q konají práci Wz. Veličinu Ue definovanou vztahem

nazýváme elektromotorické napětí zdroje.

-          podle druhu neelektrostatických sil rozlišujeme zdroje takto

-          elektrochemické zdroje

-          galvanický článek

-          baterie

-          akumulátory

-          termočlánek

-          fotočlánek

-          elektrodynamické zdroje

-          dynamo

-          alternátor

-          mechanické zdroje (van de Graafův generátor)

Elektrický proud v kovech

Vodivost kovů

-          v krystalické mřížce kovů jsou valenční elektrony atomů (vodivostní elektrony) vázány k atomovým jádrům zanedbatelnými silami a proto se pohybují neuspořádananým pohybem pdobně jako molekuly plynu. Připojíme-li kovový vodič ke zdroji elektrického napětí, vyvolá elektrické pole unášivý pohyb elektronů.

-          V kovech je elektrický proud tvořen usměrněným pohybem elektronů.

Elektrický odpor, Ohmův zákon

-          v jednoduchém obvodu měřením zjišťujeme závislost proudu I v obvodu na napětí U na rezistoru R. Graf závislost I na U se nazývá voltampérová charakteristika. Voltampérové charakteristiky kovových vodičů (rezistorů) mají při stálé teplotě tvar   přímek

-         


z voltampérové charakteristiky vyplývá, že při stálé teplotě je proud úměrný napětí a platíkde druhý vztah charakterizuje vodivost


Závislost elektrického odporu kovového vodiče

-         

Kde r je měrný odpor, l délka vodiče a S průřez

 
odpor závisí na materiálu, délce a průřezu

-         

Kde D je rozdíl teplot a a teplotní součinitel elektrického odporu

 
odpor závisí na teplotě


Práce a výkon v obvodu stejnosměrného proudu

-         


ve vnější části elektrického obvodu vykonají síly elektrického pole práci

-         


Průchodem proudu vodičem se zvyšuje vnitřní energie vodiče, roste jeho teplota. Dochází k tepelné výměně mezi vodičema  okolím. Teplo vyjadřující tento přenos se nazývá Joulovo teplo.

-          Výkon elektrickhé proudu

-         

Kde Ri je vnitřní odpor zdroje

 

Účinnost spotřebiče a účinnost zdroje

Kirchhoffovy zákony

-          složitější elektrický obvod se nazývá elektrická síť. Obsahuje uzly a větve. Uzel je vodivé spojení minimálně tří vodičů, větev je vodivé spojení sousedních uzlů.

-         


1. Kirchhoffův zákon

-          Algebraický součet proudů v uzlu je roven nule, tedy

kde n je počet větví v uzlu. Proudy do uzlu vstupující označujeme kladně, z uzlu vystupující záporně.

-          2. Kirchhoffův zákon

-          Součet úbytků napětí na rezistorech (součinů I.R) je v uzavřené smyčce roven součtu elektromotorických napětí zdrojů a tedy


            Aplikace Kirchhoffových zákonů

-          Ohmův zákon pro celý obvod

-          Zatížíme-li elektrický zdroj o elektromotorickém napětí Ue, naměříme na svorkách zdroje svorkové napětí U < Ue. Svorkové napětí klesá s rostoucím proudem v obvodu. Zdroj se chová jako ideální zdroj s elektromotorickým napětím Ue, ke kterému je sériově připojen rezistor o odporu Ri (vnitřní odpor zdroje)

-         


Z druhého Kirchohoffova zákona pak dostáváme

Kde R + Ri je celkový elektrický odpor obvodu, Ue elektromotorické napětí zdroje

 

a úpravou vztahu dostáváme Ohmův zákon pro celý obvod

-          Spojování rezistorů

-         


sériové - z 2. Kifchohoffava zákona dostáváme vztahy

-         


paralelní - dle 1. Kirchoffova zákona dostváme

-          Voltmetr, ampérmetr

-          Zvětšení rozsahu ampérmetru

-         

Kde 1.rovnice vyjadřuje 2. K.Z. pro uzavřenou smyčku II. a 2. první K. Z. n je násobek zvětšení rozsahu ampérmetru

 
Elektrický proud měříme ampérmetru, který zapojujeme do série se spotřebiče. Odpor Ra ampérmetru musí být velmi malý, aby co nejméně ovlivnil proudové a napěťové poměry v obvodu. Ampérmetrem může procházet nejvýše určitý maximální proud Ia. Při měření proudů větších, než je proud Ia, připojíme k ampérmetru paralelně rezistor s odporem Rb, a tento odpor vypočítáme z rovnic


a tedy


-          Zvětšení rozsahu voltmetru

-         


Voltmetr je přístroj na měření elektrického napětí,který se konstrukčně neodlišuje od ampérmetru. Voltmetr zapojujeme paralelně k měřené části obvodu. Odpor voltmetru má být co nejmenší, aby se nezatížila síť. Každý voltmetr je konstruován na určité maximální napětí Uv, dané maximálním proudem Iv, který může procházet cívkou voltmetru s odporem Rv. Je-li měřené napětí n krát větší než napětí Uv, tedy U = nUv, zapojíme do obvodu tzv. předřadný odpor o odporu Rp. Pomocí Kirchofových zákonů pak dostaneme rovnice

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1877
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Distribuie URL

Adauga cod HTML in siteTermeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2019. All rights reserved