Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

 
CATEGORII DOCUMENTE

BulgaraCeha slovacaCroataEnglezaEstonaFinlandezaFranceza
GermanaItalianaLetonaLituanianaMaghiaraOlandezaPoloneza
SarbaSlovenaSpaniolaSuedezaTurcaUcraineana

BiologieBudovaChemieEkologieEkonomieElektřinaFinanceFyzikální
GramatikaHistorieHudbaJídloKnihyKomunikaceKosmetikaLékařství
LiteraturaManagementMarketingMatematikaObchodPočítačůPolitikaPrávo
PsychologieRůznéReceptySociologieSportSprávaTechnikaúčetní
VzděláníZemědělstvíZeměpisžurnalistika

Ústní komunikace v managementu, nejčastější chyby v komunikaci

management

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
Vysvětlete vývoj názorů na různá pojetí manažerských funkcí
Strategické plánování, Formulace strategie
Teorie zaměřené na poznání motivačních příčin (Maslowova teorie hierarchie potřeb, Mc Clellandova teorie).
Vysvětlete aspekty rozhodování (rozhodovací kompetence, centralizace decentralizace v rozhodování, spolurozhodování)
Podstata organizování. Organizační struktury vycházející ze sdružování činností nebo jejich výsledků
Postup managera při hodnocení pracovníka
Časový management: analýza využívání času, techniky analýzy času
Vysvětlete principy manažerské funkce plánování a postup plánování
Cíle práce policie. Řízení podle cílů MBO
Vysvětlete podstatu a význam motivace v řídícím procesu. Schéma procesu motivace.

Ústní komunikace v managementu, nejčastější chyby v komunikaci

7a) Komunikační formy a procesy v práci manažera (porady, konference, brainstorming)

8a) Komunikační formy a procesy v práci manažera (rozhovory, návštěvní dny, obchůzky pracovišť)

Praktická realizace všech manažerských funkcí předpokládá komunikaci, proces umožňující sdílení informací.Manažeři všech řídících oblastí potřebují pro realizaci manažerských funkcí adekvátní množství informací. Věnují ji až 70% svého času.

Komunikace je prostředek, kterým jsou lidé v organizaci vzájemně propojeni, aby dosáhli společného cíle.

Klíčovým zdrojem a podmínkou úspěšné komunikace jsou informace.

Řídící procesy se mohou uskutečňovat racionálně uspořádanými informačními toky.

Zákl. komunikace je informační proces :

- získávání informací                                - uchovávání informací

- přenášení informací                                - výběr informací

- registrace informací                                - rozbor informací

- třídění informací                                     - využívání informací

K nejrozšířenějším formám komunikace patří

·        ústní (verbální) komunikace

·        písemná komunikace

 Ústní (verbální) komunikace

·        interpersonální komunikace  (např. rozhovor, dialog)

·        komunikace s malou skupinou (porady diskuse, besedy, semináře, přátelské rozhovory aj.)

·        komunikace s velkou skupinou (např.  přednášky shromažďování konference)

Interpersonální komunikace  -  rozhovor

Rozhovor – účelová forma komunikace

-         přijímání pracovníků

-         hodnocení pracovníků

-         zadávání úkolů

-         vytyčování cílů

-         zabezpečování rozhodnutí

-         delegování

-         řešení konfliktů

-         kritika podřízeného

Obsah rozhovoru vždy k příčině,která jej vyvolala, a k cíli, který sleduje. Cílem je dospět k řešení problému.

Příprava rozhovoru :

-         dostatek času na přípravu

-         ujasnit příčinu konání rozhovoru-         mít na paměti cíl rozhovoru

-         promyslet kdy, kde, jak dlouho bude rozhovor trvat,

-         oprostit rozhovor o rušivých vlivů – telefon, návštěvy

-         prostudovat podklady před vlastním rozhovorem

-         včas pozvat účastníka rozhovoru – informovat ho o tématu

Vedení rozhovoru :

-         komunikační kontakt na vztazích vzájemné důvěry,

-         rozvíjet otevřenost a komunikační život rozhovoru,

-         klást otázky, směřující k cíli rozhovoru,

-         kulturnost komunikace, důstojně a vhodně rozhovor ukončit.

Komunikace s malou skupinou   -  porady

Jsou nezastupitelnou manažerskou technikou pro navázání přímé komunikace, hledání řešení, informování, vytvoření osobních kontaktů, odstraňování překážek v práci. Jsou někdy efektivní a někdy ztrátové. Není rozhodující množství, ale kvalita.

Význam efektivní porady:

-         zaměřuje pozornost na to co je podstatou organizace

-         podpora rozhodnutí na nichž se lidé podíleli,

-         odpovědnější lidé za přijatá rozhodnutí,

-         Skupinová diskuse jako účinný nástroj přesvědčování, analyzování a kreativity,

-         vyprodukování nových přístupů,


Typy porad

Svolávány jsou k různým účelům. Je zde potřeba jasně formulovat cíl či hierarchii cílů.

·        Formální

Předem připravené porady s programem.Nejčastěji pravidelné porady managementu.Jsou ukládány úkoly spolupracovníkům a je prováděna kontrola již dříve zadaných úkolů a další opatření, která mají za cíl odstraňovat překážky v práci.

·        Účelové  Svolávané operativně, s malým předstihem a bez pevného programu jako reakce na aktuální řídící situaci. –tzv. operativky.

·        Řešitelské Cílem je vyřešit, rozhodnout složitý problém. Jsou zváni odborníci, sdělující svoje stanoviska. Stanoviska se vzájemně konzultují.

·        Informační Hlavní cíl je vzájemně informovat přítomné účastníky. Např. krátké ranní porady útvarů.

Tvůrčí porada (brainstorming) - k řešení specifického problému (tzn. sestavit soubor nápadů či námětů, které mohou přispět k řešení problému).

Základní pravidla:

 1. pravidlo zákazu kritiky (kritika bude později),
 2. uvolnění fantazie, rozvíjení představivosti,
 3. co největšího počtu nápadů,
 4. naprosté rovnosti účastníků,

Pro dosažení úspěšných výsledků - držet se doporučených metodických kroků:

 1. stanovení problému - tzn. specifické konkrétní problémy, ne obecné. Skupinový brainstorming je určen pro problémy závislé na objevování nápadů a nikoliv problémy, které přímo vyžadují posouzení.

 1. složení brainstormingové skupiny - optimum 12 lidí . Ideální složení dle těchto kritérií:
  - zastoupení různých oborů
  - schopnost tvořivého a pružného myšlení
  - schopnost kooperace ve skupině (vyhnout se kritikům a konflikt. lidem)
  - stejné funkční postavení

 1. příprava brainstormingu (Br)
  - povinnost vedoucího seznámit účastníky s problémem nejpozději do začátku Br a prodiskutovat s nimi zadání úkolu.
  - přesné vymezení cíle a úkolu
  - rozložení složitého problému na co nejjednodušší.

 1. vlastní průběh brainstormingu
  -
  znovu ujasnit problém a zodpovědět dotazy
  - znázornit problém -schéma
  - zápis (návrhy se zaznamenávají na archy papíru - všem na očích
  - nápady jsou vyčerpány - vedoucí ukončí Br. Následuje analýza, hodnocení dle kritérií, redukce počtu námětů - tzv. 'zpětný brainstorming' = kolektivní hodnocení návrhů s cílem získat jejich užší výběr

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1809
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Distribuie URL

Adauga cod HTML in siteTermeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2019. All rights reserved