Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE

BulgaraCeha slovacaCroataEnglezaEstonaFinlandezaFranceza
GermanaItalianaLetonaLituanianaMaghiaraOlandezaPoloneza
SarbaSlovenaSpaniolaSuedezaTurcaUcraineana

įstatymaiįvairiųApskaitosArchitektūraBiografijaBiologijaBotanikaChemija
EkologijaEkonomikaElektraFinansaiFizinisGeografijaIstorijaKarjeros
KompiuteriaiKultūraLiteratūraMatematikaMedicinaPolitikaPrekybaPsichologija
ReceptusSociologijaTechnikaTeisėTurizmasValdymasšvietimas

INTEGRUOTI KOMPIUTERINIAI DOKUMENTAI. DOKUMENTO SANDARA

kompiuteriai

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger

INTEGRUOTI KOMPIUTERINIAI DOKUMENTAI. DOKUMENTO SANDARA

Laboratorinis darbas  6 val.

Darbo tikslas. Vartotojas savo darbe neretai susiduria su dideliais kompiuteriniais dokumentais, kurių redagavimas ir maketavimas yra pakankamai sudėtingas. Tai įvairios ataskaitos, referatai, kursiniai darbai, baigiamieji darbai ir kt. Šio laboratorinio darbo tikslas ir yra suteikti žinių, kurios leistų palenginti darbą su dideliais dokumentais: pirminį dokumento variantą paruošti dalimis, į tekstą įterpiant lenteles, diagramas, formules, schemas, paveikslus ir kt., o vėliau apjungti į vieną visumą. Mokėti teisingai parinkti lapo matmenis ir paraštes, sunumeruoti dokumento puslapius, įrašyti informaciją puslapių antraštėse ir poraštėse, pateikti dokumente paaiškinamuosius tekstus. Gebėti suteikti dokumentui reikiamą struktūrą, t.y. suskirstyti skyriais ir poskyriais, o vėliau pritaikyti standartinius ar savo sukurtus stilius, kurie būtini automatiniam turinio sudarymui, po to sudaryti ir turinį.Užduotis:

1.      Sukurkite 10 – 12 puslapių referatą

2.      Sudarykite referato pasirinkta tema planą. Referate turi būti ne mažiau 4 – 5 skyrių, 2 skyriai turi turėti žemesnio lygio paskyrius, o vienas iš poskyrių - dar žemesnio lygio poskyrį

3.      Informacijos paiešką referatui atlikite interneto žiniatinkliuose

4.      Sutvarkykite kiekvieno skyriaus tekstinę informaciją ir pateikite atskira byla

5.      Referato skyriuose panaudokite specialiuosius formatus, kaip automatinę numeraciją ir ženkliukus, stulpelius ir kt.

6.      Referato skyriuose ir poskyriuose įterpkite formules, paveikslėlius, schemas, MS Word lenteles, MS Excel lenteles, diagramas ir kt.

7.      Atskiras skyrių bylas sujunkite į vieną referato bylą

8.      Sutvarkykite lapo matmenis, paraštes, puslapius sunumeruokite, įrašykite bendro pobūdžio informaciją į puslapių antraštes ir poraštes

9.      Sukurkite savo stilius arba pasinaudokite standartiniais, esant reikalui, juos nežymiai pakeiskite ir pritaikykite savo poreikiams

10.  Referato kūrimui panaudokite pastraipų stilių, dokumento struktūrinių elementų (skyrių ir įvairių lygių poskyrių) pavadinimams antraščių stilių, lentelių antraštėms – lentelių stilių, paveikslų antraštėms – paveikslų stilių

11.  Referate pateikite bent 2 išnašas, kurios papildomai paaiškintų pateiktą informaciją

12.  Atlikite referato skyrių ir poskyrių automatinę numeraciją

13.  Pasirinktoje vietoje, panaudojant skyrių ir poskyrių stilius, atlikite automatinį turinio sudarymą

14.  Po turiniu pateikite įterptų į referatą objektų (lentelių ir paveikslų) automatiniu būdu sudarytus sąrašus

15.  Parengti 10 skaidrių pateiktį referato tema, panaudojant įvairius skaidrių maketus ir objektų įterpimo būdus, bei efektus.

Rezultatai:

1.      Sukurtas referatas. Referato struktūra atitinka pateiktą užduotyje

2.      Bendras referato sutvarkymas atitinka reikalavimus

3.      Referate pakankamai įterpta įvairių objektų

4.      Referato skyriams ir poskyriams, bei įterptų objektų pavadinimams priskirti atitinkami stiliai

5.      Automatiniu būdu sudarytas turinys ir įterptų objektų sąrašai

6.      Pademonstruota pateiktis

Literatūra:

Leonavičienė B. Microsoft Office 2007. - K.: Smaltija, 2007. - 400 p.

Vidžiūnas A. Microsoft Excel 2007: skaičiuoklių taikymas apskaitoje ir vadyboje. - K: Smaltija, 2008. - 343p

Pateikčių rengimas. ECDL atstovybės Lietuvoje sertifikuota medžiaga. – Vilnius: Žara, 2001. –95p.

Tekstų tvarkymas. ECDL atstovybės Lietuvoje sertifikuota medžiaga. - Vilnius: Žara, 2001. -120p.

Masionytė Gražina. Microsoft Word: metodiniai patarimai ir praktinės užduotys [elektroninis išteklius]. 2004. -24 p.


 Laboratorinio darbo tema: PATEIKTYS ( PRISTATYMAI). KŪRIMAS IR NAUDOJIMAS

Darbo tikslas – vaizdžiai pristatyti darbą laisvai pasirinkta tema, t.y. programa MS Office PowerPoint 2007 gebėti sukurti pateiktis (skaidrių rinkinius). Mokėti į skaidres įterpti lenteles, diagramas ir kt. objektus, pritaikyti įvairius skaidrių pateikimo ir rodymo  būdus,  naudotis specialiais skaidrės efektais ir kt.

1.    Programą MS Office PowerPoint 2007 paleidimas

·      pateikiame komandų seką Start T Programs TMicrosoft Office TMicrosoft Office PowerPoint 2007.

2.    Naujos pateikties kūrimas

·      Ekrane matome atvertą langą su pirmos (titulinės) skaidrės maketu, kuriame matomi laukai skirti antraštei, paantraštei ir tekstui.

1 pav. MS Office PowerPoint 2007 programos langas

3.      Naujos skaidrės į kuriamą pateiktį  įterpimas·      Pele spragtelime ties sekcija  HOME (PAGRINDINIS) ir atveriame sekciją su joje esančiais komandų grupių mygtukais;

·       Sekcijos dalyje SLIDES (Skaidrės) pele spragtelime komandos mygtuką New Slide (Nauja skaidrė) ir atveriame langą su antrosios skaidrės maketu. Jei spragtelėsime trikampėlį mygtuko New Slide apačioje, atversime dialogo Office Theme langą ir jame galėsime pasirinkti su kokio tipo laukais ir jų išdėstymu skaidrę įterpti.

4. Skaidrės įterpimas iš kitos pateikties, sukūrimas iš struktūrinio Word dokumento ir kuriamos pateikties pasirinktos skaidrės kopijavimas

·      skaidrę iš anksčiau sukurtos pateikties įterpiame atverto dialogo Office Theme lango apačioje pele spragtelėję mygtuką Reute slides, iš integruoto (struktūrinio) Word dokumento – tame pačiame lange pele spragtelėję mygtuką Slides from Outline, o kad padaryti pasirinktos tos pačios pateikties skaidrės kopiją – pele spragtelime mygtuką Dublicate Selected Slides.

5.    Skaidrės laukų išdėstymas

·      Pele spragtelime sekcijos HOME (PAGRINDINIS) dalyje Slides (Skaidrės) komandos mygtuką Layout (Maketas) ir atveriame dialogo Office Theme langą su su skaidrės laukų išdėstymo variantais, kaip Slide Title (Skaidrės pavadinimas), Title and Content (Pavadinimas ir turinys) ir Section Header (Skaidrių sekcijos antraštė). Jei laukų išdėstymas skaidrėje netinka, tai jų dydį ir vietą galime pakeisti pele;

·      Naujus laukus į skaidrę įterpiame pele spragtelėję sekcijos INSERT (ĮTERPIMAS) dalyje Text (Tekstas) komandos mygtuką Text Box (Teksto laukas).

6. Įvairių objektų į skaidrę įterpimas

·      Paveikslėlį į skaidrę įterpiame pele spragtelėję sekcijos INSERT (ĮTERPIMAS) dalyje Illustrations (Iliustracijos) komandos mygtuką Picture (paveikslėlis);

·       Įvairias figūras įterpiame įterpiame pele spragtelėję sekcijos INSERT (ĮTERPIMAS) dalyje Illustrations (Iliustracijos) komandos mygtuką Shapes (Figūros);

·      Specialios grafikos elementus (struktūras, diagramas, ir kt) įterpiame pele spragtelėję sekcijos INSERT (ĮTERPIMAS) dalyje Illustrations (Iliustracijos) komandos mygtuką Smartart (Grafikos elementai);

·      Diagramą į skaidrę įterpiame pele spragtelėję sekcijos INSERT (ĮTERPIMAS) dalyje Illustrations (Iliustracijos) komandos mygtuką Chart (Diagrama).

7. Skaidrių antraščių, datų, laiko ir numerio įterpimas, pastabų ir padalomosios medžiagos įterpimas

·      Antraštes, įterpiame pele spragtelėję sekcijos INSERT (ĮTERPIMAS) dalyje Text (Tekstas) komandos mygtuką Header&Footer (Antraštė ir poraštė), mygtuką Date&Time (data ir laikas) ir mygtuką Slide Number (Skaidrės numeris);

·      Pastabas ir padalomosios medžiagos įrašus skaidrės pastabų lapuose įterpiame pele spragtelėję sekcijos HOME (PAGRINDINIS) dalyje Slides (Skaidrės) komandos mygtuką Notes and Handouts (Pastabos ir padalomoji medžiaga).
8.    Skaidrių dizaino pasirinkimas. Fonas

·      Skaidrių dizainą parenkame pele spragtelėję sekciją DESIGN (DIZAINAS) ir šios sekcijos dalyje Page Setup (Puslapio nustatymai) – pasirenkame puslapio nustatymus ir skaidrės orentaciją, dalyje Themes (Dizaino ir atspalvių galerija) – skaidrių foną,  šriftą, efektus ir kt.

9.  Skaidrių demonstravimas

·      Skaidrių demonstravimą pradedame pele spragtelėję sekcijos SLIDE SHOW (SKAIDRIŲ DEMONSTRAVIMAS) dalyje Start Slide (Pradėti skaidrių demonstravimą) pasirinkdami komandos mygtuką From Begining (Pradėti nuo pradžių) arba From Current Slide (Demonstruoti nuo atverstos skaidrės),  arba Custom Slide Show (Pasirinkti individualų pristatymą).

Pastaba: Jei demonstravimo metu ant skaidrės nuspausime dešinį pelės mygtuką, tai atsivers kontekstinis meniu ir jo pagalba kontroliuosime skaidrių pateikimą, galėsime įvesti pastabas ir kt. Be to, skaidrių demonstravimo metu bus pateikti skaidrių valdymo mygtukai, kaip pereiti į ankstesnę skaidrę, pereiti į tolimesnę skaidrę ir kt.

10. Skaidrių keitimo vaizdo efektų pritaikymas demonstravimo metu

·          Skaidrių keitimo vaizdo efektus pritaikome, pele spragtelėję sekcijos ANIMATIONS  (ANIMACIJOS) dalyje Transition to This Slide (Perėjimas į šią skaidrę) ir pasirinkę skaidrių keitimo schemą.

11. Demonstravimo nustatymai: skaidrės pakeitimo būdo ir pakeitimo ekrane nustatymas

·      Papildomus skaidrių demonstravimo nustatymus pasirenkame pele spragtelėję sekcijos SLIDE SHOW  (SKAIDRIŲ DEMONSTRAVIMAS) dalyje Set Up (Nustatymai) komandos mygtuką Setup Slide Show (Nustatyti skaidrių demonstravimo būdą).

12. Skaidrių demonstravimo laiko įrašymas

·      Demonstravimo laiko įrašymui pele spragtelėję sekcijos SLIDE SHOW (SKAIDRIŲ DEMONSTRAVIMAS) dalyje Set Up (Nustatymas) pasirinkdami komandos mygtuką Rehearse Timings (Repetuoti rodymo laiką), galima nustatyti kiek laiko atitinkama skaidrė bus rodoma.

13. Individualių efektų skaidrės objektams sukūrimas

·      Atskiros skaidrės dalys animuojamos: pažymime animuojamą objektą ir pele spragtelėję sekcijos ANIMATIONS  (ANIMACIJOS) dalyje Animate (Animacijos) komandos mygtuko Animate išskleistame sąraše pasirenkame efektą, jei norime daugiau animacinių efektų, pasirenkame komandos mygtuko Custom Animate (Pasirinktinė animacija)sąrašą. Pasirinktas efektas pademonstruojamas, pele spragtelėjus ekrano mygtuką Play.

14. Skaidrių šablonas. (pagrindinio puslapio, kuriame išdėstyti visoms skaidrėms skirti bendri laukai, jų atributai ir kt. objektų pakeitimas)

·          Skaidrių šablonų pakeitimus atliekame sekcijos VIEW (RODYMAS) dalies Presentations View (Pristatymo rodiniai) komandos Slide Master  (Skaidrių ruošinys) mygtuku.

15.    Skaidrių vaizdas ekrane

·      Programoje yra trys skaidrių  peržiūros ekrane režimai: redagavimo arba normalusis (Normal) – ekrane matome vieną skaidrę ir galime ją redaguoti, skaidrių rikiavimo (Slide Sorter View) – matomos visos skaidrių miniatiūros, todėl galime pritaikyti specialius efektus, kaip sukeisti jas vietomis ir kt., ir skaidrių demonstravimo (Slide Show) – jei perėjimas automatinis, tai skaidrė bus ekrane nustatytą laiką, jei ne – skaidrės ekrane pakeitimui spragtelime pele ar nuspaudžiame klaviatūros klavišą Enter. Iš vieno režimo į kitą pereiname, paspaudę pasirinkto režimo įjungimo mygtuką programos lango apačioje.
Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1494
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2019 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site