Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE
loading...


BulgaraCeha slovacaCroataEnglezaEstonaFinlandezaFranceza
GermanaItalianaLetonaLituanianaMaghiaraOlandezaPoloneza
SarbaSlovenaSpaniolaSuedezaTurcaUcraineana

AdministracjaBajkiBotanikaBudynekChemiaEdukacjaElektronikaFinanse
FizycznyGeografiaGospodarkaGramatykaHistoriaKomputerówKsiążekKultura
LiteraturaMarketinguMatematykaMedycynaOdżywianiePolitykaPrawaPrzepisy kulinarne
PsychologiaRóżnychRozrywkaSportowychTechnikaZarządzanie

Plan wychowawczy dla dzieci 3, 4, 5 letnich Przedszkola Miejskiego nr 53 w Bytomiu

edukacja

+ Font mai mare | - Font mai mic


DOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger

TERMENI importanti pentru acest document

:

Plan wychowawczy dla dzieci 3, 4, 5 letnich Przedszkola Miejskiego nr 53 w Bytomiu

                                   Prawa dziecka

 

                        Nikt nie może mnie poniżać,

                        Krzywdzić, bić, wyzywać.

I każdego mogę zawsze na ratunek wzywać.

Jeśli mama albo tata

Już nie mieszka z nami

Nikt nie może mi zabraniać

spotykać ich czasami.

Mogę uczyć się wszystkiego,

Co mnie zaciekawi.

I mam prawo sam wybierać,

Z kim się będę bawić.

Nikt nie może moich listów

Czytać bez pytania

Mam też prawo do tajemnic

I własnego zdania.

Mogę zażądać,

Żeby każdy uznał moje prawa,

A gdy różnię się od innych

To jest moja sprawa.

Nikt mnie siłą nie ma prawa

Zmuszać do niczego

A szczególnie do robienia

Czegoś niedobrego.

   Alicja Pacewicz

(„Przemoc wobec dzieci”)

Opracowała

Mgr Ilona Profus                                                                                                                                                                                                                                   

Nauczyciel mianowany

Przedszkola Miejskiego nr. 53

W Bytomiu

Plan wychowawczy dla dzieci 3, 4, 5, letnich Przedszkola miejskiego nr 53 w Bytomiu

 

 

 

Zadania

Sposób realizacji

Efekty działań dziecka

Budowanie systemu wartości moralnych i estetycznych dziecka, sprzyjanie rozwoju pozytywnego obrazu własnego „Ja”

Stworzenie dziecku okazji do prezentowania własnej osoby i opowiadania o swojej rodzinie

Uczestnictwo w zabawach i grach zespołowych, zbiorowych dających możliwość obserwowania siebie na tle innych i budowania obrazu własnego „Ja”

Uczestnictwo w sytuacjach, kiedy dziecko nabywa przekonania, że wiele zależy od niego np. współdecydowanie o wyglądzie sali, wybór trasy spaceru, wybór zbiorowej zabawy itp.

Słuchanie różnorodnych utworów literackich o wymowie moralnej – wiązanie sprawiedliwości i dobrych uczynków z pięknem

Wykorzystanie pogadanek, bajek literackich i filmowych oraz opowiadań, gdzie wyeksponowana jest dobroć, miłość, prawda i piękno do ustalania wzorców dobrego zachowania

Rozwijanie umiejętności współżycia w grupie poprzez określenie z dziećmi zasad zgodnego funkcjonowania

Umożliwienie dziecku bycia współgospodarzem sali

Wyrabianie i doskonalenie u dzieci umiejętności w zakresie czynności samoobsługowych

Gromadzenie własnych doświadczeń w trakcie kontaktów społecznych oraz poprzez obserwację innych ludzi – dowiadywanie się o swoich prawach (wykorzystanie teatrzyków, bajko terapii, dramy)

Organizowanie spotkań np. z psychologiem, lekarzem, pielęgniarką, policjantem

Stosowanie na zajęciach metod aktywnego działania

-         potrafi się przedstawić oraz podaje imię i nazwisko

-         zna imiona swoich rodziców i rodzeństwa

-         gromadzi informacje o sobie

-         nabywa poczucia podmiotowości

-         rozpoznaje dobre uczynki np. udzielenie pomocy, oddanie zguby-         potrafi ocenić postępowanie bohatera

-         potrafi przeciwtstawić się złemu traktowaniu fizycznemu

-         określa jednoznacznie postawy przeciwstawne: dobry – zły

-         uświadamia sobie, że przemoc np. bicie, zabieranie zabawek, niszczenie wytworów pracy innych, zmuszanie do jakiś czynności jest rzeczą złą

-         w kontaktach z rówieśnikami i osobami dorosłymi używa zwrotów grzecznościowych: proszę, dziękuję, przepraszam

-         zna ustalone zasady i przestrzega umów dotyczących korzystania ze wspólnych zabawek (nie zabiera innym, odkłada na wyznaczone miejsce)

-         zna i uznaje wzajemne prawa do uczestnictwa w zabawach, zajęciach, rozmowach z nauczycielem (np. czeka na swoją kolej, nie wyśmiewa wypowiedzi innych itp.)

-         starannie i sumiennie wykonuje powierzone zadania i obowiązki (opieka nad młodszym kolegą, rola dyżurnego itp.)

-         dostrzega potrzebę pomagania innym

-         nawiązuje przyjacielskie, serdeczne stosunki z rówieśnikami, okazuje pomoc, uprzejmość

-         próbuje samodzielnie rozwiązywać spory i dochodzi do kompromisów

-         rozumie i odpowiednio reaguje na polecenia nauczyciela

-         dba o estetyczny wygląd sali

-         dba o zabawki i szanuje sprzęty znajdujące się w sali i innych pomieszczeniach przedszkola

-         pomaga w czynnościach porządkowych (sprząta, układa zabawki, przysuwa krzesełka do stołu, nakrywa do stołu, pełni dyżury)

-         uczestniczy w urządzeniu sali przedszkolnej

-         czynnie uczestniczy w przygotowaniu do zabaw i zajęć np. rozkłada kredki, kartki, farby na stolik ustawia krzesełka itp.

-         zna swój znaczek rozpoznawczy

-         umie samodzielnie korzystać z toalety

-         wykazuje samodzielność w rozbieraniu się i ubieraniu się

-         wykazuje samodzielność w spożywaniu posiłków

-         zna swoje prawa jako dziecko np. prawo do bycia wysłuchanym, do miłości, szacunku, zaspokajania potrzeb fizycznych, potrzeby bezpieczeństwa, wyrażania niezadowolenia, własnego zdania, przeciwstawiania się temu co jest przykre itp.

-         Nazywa swoje stany emocjonalne (jestem zły, chce mi się płakać, jestem wesoły, chce mi się śmiać itp.)

-         Toleruje różne odmienności i zachowania innych np. spowodowane chorobą, wyglądem, jest życzliwy

-         wyrabia poczucie aktywnej odpowiedzialności za swoje i innych zdrowie i życie

-         potrafi nawiązać rozmowę, pokonuje swoją nieśmiałość

-         umie aktywnie słuchać

-         szanuje zdanie drugiego dziecka i dorosłego człowieka

-         umie zapanować nad swoimi emocjami, uczuciami (gniew, złość)

Zdobycie umiejętności poznania zasad współżycia w rodzinie, kontaktach interpersonalnych oraz życia w społeczeństwie

Inspirowanie zabaw tematycznych dotyczących rodziny i domu

Wykorzystanie pogawędek na temat uczuć panujących w rodzinie, zachęcanie dzieci do pomocy rodzicom

Wykorzystanie dzieci do dzielenia się z rodzicami wrażeniami z wydarzeń zaistniałych w przedszkolu

Współdziałanie z rodzicami w zakresie rozwijania umiejętności samoobsługowych, kulturalnego zachowania się itp.

Inicjowanie rozmów na temat pracy zawodowej rodziców – rozwijanie zainteresowania ich pracą

Zapraszanie do przedszkola rodziców o ciekawych zawodach

Kultywowanie tradycji rodzinnych poprzez przygotowywania i udział w przedszkolnych uroczystościach rodzinnych:

„Jasełka”

„Dzień Babci i Dziadka”

„Przy wielkanocnym stole”

„Dzień Matki i Ojca”

Zapoznanie dzieci z zwyczajami i tradycjami dotyczącymi Świąt (Boże Narodzenie, Wielkanoc). Zorganizowanie kiermaszu bożonarodzeniowego i wielkanocnego

Wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne przeżywanie przyjemności i radości np. wspólne wyjazdy do kina, teatru, na wycieczki, pikniki itp.

-         czuje więź emocjonalną z członkami rodziny
-         uczy się zachowań wobec bliskich osób

-         okazuje szacunek osobom starszym (właściwie zachowuje się)

-         samodzielnie w domu sprząta zabawki i pomaga w prostych pracach domowych

-         opowiada o wydarzeniach i swoich przeżyciach z przedszkola

-         stosuje w domu pozytywne wzorce zachowań wyniesione z przedszkola

-         staje się samodzielny w czynnościach samoobsługowych (potrafi samodzielnie jeść, umyć się i korzystać z toalety)

-         zna zawody wykonywane przez rodziców lub potrafi o nich opowiedzieć

-         poznaje różne ciekawe zawody, które wykonują rodzice kolegów

-         przyzwyczaja się do poruszania na rynku pracy

-         okazuje szacunek najbliższej rodzinie (babci, dziadkowi, mamie, tacie)

-         samodzielnie przygotowuje różnorodne upominki na te okazje

-         odkrywa uczucie radości z możliwości ich dawania

-         potrafi zaprezentować własne umiejętności recytatorski i wykonalne

-         poznaje tradycje związane ze świętami

-         aktywnie uczestniczy w przygotowaniach do świąt

-         samodzielnie wykonuje ozdoby świąteczne

-         przygotowuje ozdoby na kiermasze: bożonarodzeniowy i wielkanocny

-         potrafi cieszyć się ze wspólnego obcowania z rodziną, dostrzega funkcje rodziny

-         zna i rozumie co to znaczy kulturalne zachowanie się w miejscach publicznych

Poznanie najbliższego otoczenia i regionu śląskiego

Obserwowanie pracy pracowników przedszkola

Rozwijanie postaw przedsiębiorczych wychowanków – poznanie punktów usługowych działających w pobliżu przedszkola oraz miejsc użyteczności publicznej poprzez odwiedzanie ich np. zakład fryzjerski, gabinet kosmetyczny, placówki handlowe, piekarnia, szkoła, przychodnia lekarska, apteka, poczta, straż pożarna, biblioteka. Wzmożenie kontaktów z różnymi instytucjami typu: kino, teatr, muzeum.

Zachęcanie dzieci do aktywnego dbania o najbliższe środowisko (np. udział w aukcji „Sprzątanie świata”)

Wyrabianie u dzieci nawyków proekologicznych (dbanie o przyrodę – nie deptanie trawników, nie łamanie drzew, nie śmiecenie itp.). Udział dzieci w akcji LOP-u „Chrońmy przyrodę ojczystą”

Przedszkolak kustoszem sztuki ludowej – poznanie folkloru swojego regionu i budzenie zainteresowania tradycjami śląskimi poprzez:

-         zorganizowanie spotkań z twórcami ludowymi

-         wycieczki do muzeum, skansenu, poznanie miejscowych zabytków

-         poznanie sztuki ludowej i wykorzystanie jej elementów w pracy plastycznej

-         nauka niektórych piosenek i zabaw ludowych

-         zapoznanie dzieci z charakterystycznymi legendami miasta Bytom

-         aktywne uczestnictwo w poznaniu tradycji i zwyczajów związanych z obrzędami i świętami w naszym regionie (Dożynki, Barbórka, Wigilia, Święta Wielkanocne)

-         poprawnie nazywa czynności wykonywane przez pracowników przedszkola

-         wyrabia poczucie szacunku do wszystkich pracowników przedszkola

-         posługuje się nazwami popularnych zawodów

-         poprawnie nazywa czynności wykonywane przez ludzi pracujących w różnych zawodach

-         potrafi w zabawie naśladować czynności pracujących ludzi-         rozumie i wie czemu służą różne punkty usługowe

-         potrafi odpowiednio zachować się w miejscu publicznym

-         dba o ład i porządek wokół siebie (rozumie, że odpadki i papierki wyrzuca się do kosza na śmieci)

-         wykonuje drobne prace społeczno – użyteczne na rzecz przedszkola, najbliższego otoczenia (sprzątanie podwórka przedszkolnego, trawników, dekorowanie przedszkola z okazji świąt itp.)

-         rozumie dlaczego należy dbać o przyrodę

-         przestrzega zasad ochrony przyrody

-         uczestniczy w spotkaniach twórcami ludowymi

-         poznaje miejscowy folklor i zabytki

-         wykonuje różnorodne prace plastyczne (wycinki, pisanki)

-         pomaga w tworzeniu kącika regionalnego, zbiera ciekawe eksponaty

-         poznaje śląskie piosenki i zabawy

-         poznaje legendy i baśnie związane z regionem śląskim

-         poznaje herb swojego miasta

-         aktywnie uczestniczy w obrzędach i świętach związanych z naszym regionem

-         poznaje tradycje i zwyczaje śląskie

Krzewienie świadomości dziedzictwa kultywowego – budzenie przywiązania i szacunku dla ojczyzny

Zapoznanie dzieci z flagą Polski, godłem oraz nazwą stolicy

Wyjaśnienie znaczenia słów: Polska, Polacy, język polski

Słuchanie hymnu narodowego

Poznanie stolicy Polski – Warszawy i związanej z nią legendy

Rozbudzanie u dzieci zainteresowania się aktualnymi sprawami dziejącymi się w naszym kraju – wejście Polski do Unii Europejskiej

Zapoznanie dzieci z celami charytatywnych przedsięwzięć organizowanych w naszym kraju (np. „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”), pomoc innym ludziom w trudnych sytuacjach (np. pożar, powódź)

Rozbudzenie zainteresowań życiem ludzi na innych kontynentach (Murzyn, Eskimos, Chińczyk)

-         rozpoznaje flagę i godło Polski

-         wie jak nazywa się stolica Polski

-         rozumie pojęcia: Polska, Polacy, język polski

-         rozpoznaje hymn narodowy i wie jak należy się wtedy zachować

-         poznaje wygląd herbu Warszawy

-         poznaje legendę związaną ze stolicą i charakterystyczne zabytki Warszawy

-         zapoznaje się z miejscem usytuowania stolicy na mapie

-         poznaje jakie korzyści i możliwości uzyska się, kiedy Polska wejdzie do Unii Europejskiej

-         rozumie sytuację, w której ludzie czynnie uczestniczą w pomaganiu innym

-         bierze udział w akcjach charytatywnych

-         rozumie różnice występujące między ludźmi np. kolor skóry, zwyczaje, sposób odżywiania i ubierania się oraz mieszkania

-         jest życzliwy i tolerancyjny w stosunku do innych ludzi

 

 

 

Bibliografia:

1). Podstawa programowa wychowania przedszkolnego.

2). Konwencja o prawach dziecka.

3). „Moje przedszkole” – program wychowania przedszkolnego. C. Cyrański, M. Kwaśniewska, Kielce 2003r.

4). „ABC – program wychowania przedszkolnego XXI wieku”. Red. E. Bełczewska, Warszawa 2000r.

5). „Koncepcja pedagogiczna przedszkola„. Warszawa 1999r.


loading...
Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 774
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2018 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site