Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE

BulgaraCeha slovacaCroataEnglezaEstonaFinlandezaFranceza
GermanaItalianaLetonaLituanianaMaghiaraOlandezaPoloneza
SarbaSlovenaSpaniolaSuedezaTurcaUcraineana

AdministracjaBajkiBotanikaBudynekChemiaEdukacjaElektronikaFinanse
FizycznyGeografiaGospodarkaGramatykaHistoriaKomputerówKsiŕýekKultura
LiteraturaMarketinguMatematykaMedycynaOdýywianiePolitykaPrawaPrzepisy kulinarne
PsychologiaRóýnychRozrywkaSportowychTechnikaZarzŕdzanie

„Nauka o polityce”

polityka

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger

„Nauka o polityce”Państwu przewodnik spełnia kilka celów. Umosliwia orientację w obszarze zagadnień teoriopolitycznych wykładanych na studiach stacjonarnych i zaocznych. Zagadnienia te będą rozwijane w kolejnych latach studiów w ramach innych wykładów, ćwiczeń oraz na konwersatoriach specjalistycznych. Przewodnik zawiera zbiór podstawowych tematów oraz szczegółowe tezy, których omówienie i wyjaśnienie będzie głównym celem zajęć dydaktycznych. Wreszcie bibliografia przedmiotu ułatwi Państwu poznanie szerokiego spektrum stanowisk teoretycznych i metodologicznych w politologii.

                W przypadku studiów zaocznych niemosliwe będzie – z powodu ograniczonej liczby zajęć – omówienie wszystkich zagadnień. Ostatecznego wyboru dokonują osoby prowadzące zajęcia.

          Pragniemy wskazać Państwu kilka podstawowych pozycji bibliografii, które stosunkowo często będą wykorzystywane na zajęciach:

1.      Studia z teorii polityki, red. A. W. Jabłoński i L. Sobkowiak, Wrocław 1999, t. I; 1998, t. II.

2.      Studia z teorii polityki, red A. Czajowski i L. Sobkowiak. Wrocław 2000 t. III.

3.      M.G. Roskin, R.L. Cord, J.A. Medeiros, W.S. Jones ,Wprowadzenie do nauk politycznych, Poznań 2001.

4.      Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, red. B. Szmulik i M. Żmigrodzki, Lublin 2002.

5.      Andrew Heywood (2006) Politologia, wyd. PWN. Warszawa

6.      Tomasz Żyro (2004) Wstęp do teorii polityki. Wyd. PWN Warszawa

Tematyka wykładów

     I. Polityka

1.      Koncepcje definiowania polityki: formalno-prawna, behawioralna, funkcjonalna, racjonalna, postbehawioralna.

 1. Podmiotowy i przedmiotowy aspekt polityki.
 2. Kryteria postrzegania polityki.

4.      Funkcje polityki.

5.      Determinanty polityki: polityka a etyka, prawo, kultura, gospodarka i ideologia.

 1. Polityka i politologia. Metody stosowane w politologii – analiza systemowa, komparatystyka, decyzyjna, typów idealnych, statystyczna, behawioralna.
 2. Etyka i realizm polityczny.

Literatura:

 1. Andrzej W. Jabłoński, Polityka i jej właściwości, [w:] Studia z teorii polityki, red. A.W. Jabłoński, L. Sobkowiak, Wrocław 1999, t. I.
 2. M. Chmaj, M. Żmigrodzki, Wprowadzenie do teorii polityki, Lublin 1996, ss.11-20.
 3. M. Faliński, Polityka i władza, [w:] Interpretacje polityki, red. M. Szyszkowska, Warszawa 1991.
 4. T. Klementewicz, Mądry politolog po szkodzie. O praktycznej funkcji nauki o polityce, [w:] Studia Politologiczne INP Uniwersytetu Warszawskiego, 1996/1.
 5. Metafory polityki, red. B. Kaczmarek, Warszawa 2002, ss. 35-172, 220-343.

6.      Metafory polityki( 2001) pod red B. Karczmarka. Wyd. Elipsa Warszawa ss. 109-141, 152-177, 169-185, 202-229

7.      Grazyna Ulicka (2002) Determinanty polityki. [w] Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce.  Pod red. B. Szmulika i M. Żmigrodzkiego. Lublin wyd. UMCS

 1. Giovani Sartori, Teoria demokracji, Warszawa 1994, roz. III. 'Granice realizmu      politycznego'.
 2. Carl Schmitt, Teologia polityczna i inne pisma, Kraków 2000, ss.191-250.
 3. Andrew  Heywood (2006) Politologia, wyd. PWN. Warszawa Roz. 1

    II.  Władza polityczna

1.      Teoretyczne koncepcje pochodzenia władzy: psychologiczna, teologiczna, konfliktowa, umowy społecznej.

2.      Sposoby definiowania władzy politycznej: J. Locke, H. Arendt, T. Parsons, F.Ryszka P. Blaua.

3.      R. Dhala kryteria analizy (zmienne zalesne i niezalesne) władzy politycznej.

4.      Panowanie, rządzenie, zarządzanie ( administrowanie).

5.      Wpływ polityczny.

6.      Rodzaje władzy.

7.      Władza polityczna i władza państwowa.

8.      Funkcje władzy politycznej.

9.       Mierniki władzy politycznej.

10.  Granice władzy politycznej.

11.  Relacjonalne i substancjalne ujęcie władzy.

Literatura:

1.      J. Burns, Dwie cechy władzy, [w:] Władza i polityka, jak wysej.

2.      M. Chmaj, M.Żmigrodzki, Wprowadzenie do teorii polityki, Lublin 1996, roz. IV, ss.111-123.

3.      B. Hindess, Filozofie władzy. Od Hobbesa do Focaulta, Warszawa-Wrocław 1999, ss. 27-139.

4.      J. Łucewicz, Organizacyjne zachowania człowieka, Wrocław 1999, ss.132-144.

5.      A. Pawłowska, Władza, elity, biurokracja. Studium z socjologii polityki, Lublin 1998, roz. II.

6.      L. Porębski, Behawioralny model władzy, Kraków 1996, roz. II-V.

7.      G. Sartori, Teoria demokracji, Warszawa 1994, ss.58-78.

8.      A. Pawłowska, Władza polityczna – u schyłku wieku, [w:] Z zagadnień socjologii polityki, red. L.W.Zacher, Lublin 1996.

    III.   Interesy jako podstawa działań politycznych

1.      Pojęcie, rodzaje i typologie potrzeb (Maslow, Biskupski ).

2.      Relacje między potrzebami i interesami.

3.      Namiętności  i interesy (analiza historyczna pojęć)

4.      Obiektywność i subiektywność interesów

5.      Sposoby definiowania interesów.

6.      Podmiotowy i przedmiotowy podział interesów.

7.      Zagadnienie obiektywności i subiektywności interesów.

Literatura:

1.      R. Herbut, Interes polityczny jako kategoria politologiczna, [w:] Studia z teorii polityki, red. A.W. Jabłoński i  L. Sobkowiak, Wrocław 1999, t. I.

2.      H. Białyszewski, Teoretyczne problemy sprzeczności i konfliktów społecznych,    Warszawa 1983, ss.89 – 108.

3.      M. Chmaj, M.Żmigrodzki, Wprowadzenie do teorii polityki, Lublin 1996, ss.65-72.

4.      K. Doktór, Od robotniczych do urzędniczych konfliktów – grupy interesów i kultura negocjacji, [w:] Konflikty społeczne w Polsce w okresie zmian systemowych, red. M. Malikowski i Z. Seręga, Rzeszów 2000, t. I.

5.       H. Groszyk, A. Korybski, Konflikt interesów i prawo, Warszawa 1990, roz. I.

6.      A. Hirschman, Namiętności i interesy, Kraków 1997, ss. 37 – 64.

7.      T. Kocowski, Potrzeby człowieka. Koncepcja systemowa, Wrocław 1982.

8.      W.   Kymlicka, Współczesna filozofia polityczna, Kraków 1998, ss. 18 – 62.

9.      Bohdan Kaczmarek (2001) Polityka jako artykulacja interesów [w] Metafory polityki pod red B. Karczmarka. Wyd. Elipsa Warszawa

10.  M. Ziółkowski, Przemiany interesów i wartości społeczeństwa polskiego, Poznań 2000, ss. 53-91.

11.   M.G. Roskin i in., Wprowadzenie do nauk politycznych, wyd. cyt., roz. 10.

IV. Konflikt polityczny

1.      Relacja pojęć: sprzeczność - konflikt.

2.      Pojęcia konfliktu społecznego i konfliktu politycznego.

3.      Przyczyny (źródła) i istota  konfliktów.

4.      Model przyczynowy konfliktu wg J.H. Turnera

5.      Funkcje konfliktów.

6.      Metody i pseudometody, rozstrzygania konfliktów.

7.      Zarządzanie konfliktami

Literatura:

1.      L. Sobkowiak, Konflikt polityczny - analiza pojęcia, [w:] Studia z teorii polityki, red. A. W. Jabłoński i L. Sobkowiak, Wrocław 1999, t. I.

2.      P. Braud, Rozkosze demokracji, Warszawa 1995, ss.84-106.

3.      R. Dahrendorf, Teoria konfliktu w społeczeństwie przemysłowym, [w:] Elementy teorii socjologicznych, red. W. Derczyński i in., Warszawa 1975.

4.      S. Chełpa, T. Witkowski, Psychologia konfliktów, Warszawa 1999.

5.      H. Groszyk, A. Korybski, Konflikt interesów i prawo, Warszawa 1990,roz. IV.

6.      S. Jedynak, Teorie konfliktu społecznego, [w:] Konflikt i walka, red. A. Żuk, Lublin 1997, ss. 11 – 31.

7.      J. Reykowski, Konflikty polityczne, [w:] Psychologia polityki, red. K. Skarsyńska, Poznań 1999.

8.      Z. Uniszewski, Konflikty i negocjacje, Warszawa 2000, roz. V –XIII.

9.      Konflikty społeczne w Polsce w okresie zmian systemowych, red. M. Malikowski i  Z. Seręga, Rzeszów 2000, t. I, ss. 63-75, 163-171.

10.  B. Szmulik i M. Żmigrodzki (2002) Konflikt polityczny [w] Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce.  Pod red. B. Szmulika i M. Żmigrodzkiego. Lublin wyd. UMCS

V.  Decyzje polityczne i proces decyzyjny

1.      Pojęcie decyzji i decyzji politycznej.

2.      Rodzaje decyzji politycznych.

3.      Sytuacje decyzyjne.

4.      Style decyzyjne.

5.      Etapy procesu decyzyjnego.

6.      Źródła i rodzaje błędów politycznych.

7.      Racjonalność decyzji politycznych.

8.      Formy odpowiedzialności decydenta.

Literatura:

1.      A.W. Jabłoński, Polityczne procesy decyzyjne, [w:] Studia z teorii polityki, red. A. W. Jabłoński i L. Sobkowiak, Wrocław 1998, t. II.

2.      A.W. Jabłoński, Teorie politologiczne w nauce anglosaskiej, Wrocław 1991, roz.III.

3.      P. Bachrach, M. S. Baratz, Decyzje i niedecyzje,[w:] Władza i polityka, red. M. Ankwicz, Warszawa 1986,ss.19-21.

4.      A. Bodnar, Decyzje polityczne. Elementy teorii, Warszawa 1985.

5.      A. Czerwiński, M. Czapiewski, Organizacja procesów decyzyjnych, Gdańsk 1995.

6.      R. Nuttall, E. Scheuch, Ch. Gordon, Zasoby decyzyjne, [w:] Władza i polityka, jak wysej, ss.21-23.

7.      Z. J. Pietraś, Decydowanie polityczne, Warszawa – Kraków 1998.

8.      G. Rydlewski (2002) Rządowy system decyzyjny w Polsce. Studium politologiczne okresu transformacji. Dom Wydawniczy Elipsa ss. 19-34

9.      Grasyna Bartkowiak (2003) Psychologia zarządzania. Wyd. Zachodnie Centrum Organizacji. Zielona Góra Roz. 6

VI. System polityczny-koncepcja i model

1.      Pojęcie i elementy składowe systemu.

2.      Koncepcje definiowania systemu politycznego.

3.      Dynamika i zmienność systemu politycznego - zagadnienie homeostazy.

4.      Cele i funkcje systemu politycznego.

5.      Modele systemu politycznego.

Literatura:

1.      A. Antoszewski, System polityczny jako kategoria analizy politologicznej, [w:] Studia  teorii polityki, red. A. W. Jabłoński i L. Sobkowiak , Wrocław 1999, t. I.

2.      G. Almond, G. B. Powell, System polityczny, jego otoczenie, wejścia i wyjścia, [w:] Władza i polityka, red. M. Ankwicz. Warszawa 1988.

3.      M. Chmaj, M. Żmigrodzki, Wprowadzenie do teorii polityki, Lublin 1996, ss.180-188.

4.      D. Easton, Analiza systemów politycznych, w: Elementy teorii socjologicznych, red. W. Derczyński i in., Warszawa 1975.

5.      W. Lamentowicz, Funkcje systemu politycznego a sywiołowa dynamika makrostruktur sycia społecznego, [w:] Z zagadnień teorii polityki, red. K. Opałek, Warszawa 1978.

6.      A. Wojtaszczyk, Współczesne systemy polityczne, Warszawa 1992, ss.5-16.

7.      M. G. Roskin i in., Wprowadzenie do nauk politycznych, wyd. cyt., roz. 13-14

  VII.  Demokracja

1.      Koncepcje definiowania demokracji: aksjologiczna, materialna i proceduralna.

2.      Normatywna i empiryczna teoria demokracji.

3.      Kryteria demokratycznego systemu politycznego.

4.      Formy demokracji bezpośredniej i pośredniej.

5.      Demokracja bezpośrednia czy przedstawicielska (argumenty za i przeciw)?

6.      Demokracja w ujęciu przedmiotowym.

7.      Koncepcje demokracji G. Mosci, V. Pareto, J. Schumpetera,   R. Dahla.

8.      Demarchia i poliarchia.

Literatura:

1.      A.Antoszewski, Współczesne teorie demokracji, [w:] Studia z teorii polityki, red.   A. W. Jabłoński i L.Sobkowiak, Wrocław 1998, t. II.

2.      T. Buksiński, Trzy demokracje, [w:] Idee filozoficzne w polityce, red. T.Buksiński, Poznań 1998.

3.      P. W.Juchacz, Demokracja bezpośrednia, demarchia i poliarchia, jak wysej.4.      J.P. Hudzik, Wykłady z filozofii polityki, Lublin 2002, s. 110-148.

5.      W. T. Kulesza, P. Winczorek, Demokracja u schyłku XX wieku, Warszawa 1992, cz. II.

6.      S. M. Lipset, Homo politicus. Społeczne podstawy polityki, Warszawa 1995, ss.33-38, 48-52.

7.      G. Sartori, Teoria demokracji, Warszawa 1994, ss.115-167.

8.      P. C. Schmitter, T.L. Karl, Czym jest demokracjai czym nie jest, [w:] Władza i społeczeństwo , red. J. Szczupaczyński, Warszawa 1995.

9.      Andrew Heywood (2006) Politologia, wyd. PWN. Warszawa Roz. 4

10.  J. Haman (2003) Demokracja, Decyzje, Wybory. Warszawa. Wyd. SCHOLAR Roz. 1-2

 VIII.  Podmiotowość polityczna

 

1.      Pojęcie podmiotowości politycznej.

2.      Aspekty podmiotowości wg. T. Tomaszewskiego

3.      Własności podmiotu wg. Z. Spondela

4.      Subiektywny i obiektywny aspekt podmiotowości politycznej.

5.      Podmiotowość nominalna i realna.

6.      Procesy nabywania i tracenia podmiotowości politycznej.

7.      Poziomy podmiotowości politycznej.

8.      Klasyfikacje podmiotów polityki.

Literatura:

1.      M. Ciepaj, Demokracja w społeczeństwie obywatelskim, Opole 1991, ss. 141 – 155.

2.      W. Grabiński, Podmiotowość polityczna jednostki, Studia Nauk Politycznych 1989/2.

3.      M. Karwat, Podmiotowość polityczna wielkich grup społecznych, organizacji politycznych i jednostek, [w:] Elementy teorii polityki, red. K. Opałek, Warszawa 1989.

4.      K. Korzeniowski, Poczucie podmiotowości- alienacji politycznej. Uwarunkowania psychospołeczne, Poznań 1992.

5.      W. Morawski, Społeczeństwo i jednostka, dwa typy podmiotowości, [w:] Naród i społeczeństwo, Warszawa 1996, ss. 169 – 185.

6.      F. Ryszka, Nauka o polityce, Warszawa 1984, roz. VII.

7.      W. Sotwin, Podmiotowość w sferze politycznej czyli pragmatyzm - pryncypializm, Warszawa 2003.

8.      H. Spondel, Podmiotowość człowieka a psychologia historyczna, Katowice 1994, ss. 30 – 40.

9.      R. Cichocki, Podmiotowość w społeczeństwie, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2003

10.  Piotr Sztompka (2005) Socjologia zmian społecznych. Kraków. Wyd. Znak Roz. 13

IX. Elity polityczne

1.      Pojęcie elity i elity politycznej.

2.      Pojęcie klasy politycznej.

3.      Typy elit politycznych.

4.      Funkcje elit politycznych.

1.      Integracja i dezintegracja elit.

2.      Koncepcje elit politycznych G. Mosci i V. Pareto.

3.      Struktura elit politycznych wg R. Arona i T. B. Bottomora.

4.      Michelsa „selazne prawo oligarchii”

5.      Kryteria analizy elit wg A. Welscha.

6.       Autonomia elit.

Literatura:

1.      M. Burton, R.Gunther, J.Higley, Elity a rozwój demokracji, [w:] Władza i społeczeństwo, red. J. Szczupaczyński, Warszawa 1995.

2.      R. Dahl, Krytyka modelu elity władzy, [w:] Władza i polityka, jak wysej, ss.147-152.

3.      E. Etzioni - Havely, O autonomii elit w demokracjach zachodnich, [w:] Władza i społeczeństwo, red. J. Szczupaczyński, Warszawa 1998.

4.      M. Grabowska, T. Szawiel, Anatomia elit politycznych, Warszawa 1993.

5.      R. Michels, Oligarchiczne tendencje organizacji, [w:] Władza i społeczeństwo, red. J. Szczupaczyński, Warszawa 1995.

6.      A. Pawłowska, Władza, elity, biurokracja, Lublin 1998, roz. III.

7.      J. Sztumski, Elity nowoczesnych społeczeństw, [w:] Z zagadnień socjologii polityki, red. L. W. Zacher, Lublin 1996, t. I.

8.       Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, red. B. Szmulik, M. Żmigrodzki, Lublin 2002, ss. 455-475.

9.      Tomasz Żyro (2004) Wstęp do teorii polityki. Wyd. PWN Warszawa Roz. 263-280

10.  Bosena Tuziak (2003) Elity władz gminnych wobec przemian systemowych. wyd. U. Rz. Rzeszów. Roz. I

 X. Socjalizacja polityczna i świadomość polityczna

1.      Pojęcie socjalizacji i socjalizacji politycznej.

2.      Podmioty socjalizacji w ujęciu psychologicznym, socjologicznym i politologicznym.

3.      Osobowościowe, środowiskowe i systemowe determinanty socjalizacji politycznej.

4.      Dynamika socjalizacji w systemie stabilnym i niestabilnym.

5.      Warunki socjalizacji – model Geulena.

6.      Ontogeneza socjalizacji.

7.      Socjalizacja a kultura polityczna.

8.      Świadomość społeczna i świadomość polityczna.

9.      Źródła świadomości politycznej.

10.  Przedmiot (treści) świadomości politycznej.

11.  Struktura świadomości politycznej.

12.  Warstwy świadomości politycznej.

13.  Formy i funkcje świadomości politycznej.

14.  Świadomość polityczna a stabilność systemu politycznego.

Literatura:

1.      K.Hurrelmann, Struktura społeczna a rozwój osobowości, Poznań  1994,  ss.58-69.

2.      T.Gościńska-Klas, Socjalizacja polityczna. Teoria, badania, ustalenia, Kraków 1992.

3.      L.Sobkowiak, Świadomość i socjalizacja polityczna, [w:] Studia z teorii polityki, red. A.W.Jabłoński i L.Sobkowiak, Wrocław 1999, t. I.

4.      Socjalizacja polityczna w społeczeństwie. Koncepcje teoretyczne i empiryczne, red. A.Opałek - Orzechowska, Warszawa 1981.

5.      P.Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2002, roz. 12 i 17.

6.      K.J.Tilmann, Teorie socjalizacji, Warszawa 1996, ss. 5 – 37.

7.      L. Sobkowiak, Świadomość i socjalizacja polityczna, w: Studia z teorii polityki, red. A. W. Jabłoński i  L. Sobkowiak, Wrocław 1999, t. I.

8.      R. Holly, Przeobrasenia świadomości Polaków w latach osiemdziesiątych, Warszawa 1990, s..18-54.

9.      Cz. Staciwa, Świadomość społeczna i jej kształt, Warszawa 1990.

10.  Tomasz Żyro (2004) Wstęp do teorii polityki. Wyd. PWN Warszawa ss. 280-299

 XI. Partycypacja polityczna

1.      Sposoby definiowania partycypacji politycznej.

2.      Stanowisko normatywno-instytucjonalne, behawioralne  i integralne  w badaniach   partycypacji politycznej.

3.      Typologia partycypacji politycznej.

4.      Partycypacja w systemach demokratycznych i niedemokratycznych.

5.      Społeczeństwo obywatelskie.

6.      Przyczyny bierności i apatii politycznej

Literatura:

1.      R. Dahl, Demokracja i jej krytycy, Kraków 1995, ss.315-323.

2.      Demokracje zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza, red. A. Antoszewski i R. Herbut,, Wrocław 1997, roz. VIII.

3.      A. Jabłoński, Nauka o polityce w Wielkiej Brytanii. Tendencje rozwoju i stosunek do zagadnienia władzy, Wrocław 1984, ss.138-150.

4.      M. Karwat, Polityka i apolityczność, [w:] Interpretacje polityki, red. M. Szyszkowska, Warszawa 1991,ss.1993.

5.      W. Nieciuński, Uczestnictwo polityczne i zobowiązania społeczne w gospodarce rynkowej, [w:] Społeczeństwo uczestniczące, gospodarka rynkowa, sprawiedliwość społeczna, Warszawa 1991, ss.7-28.

6.      K. Opałek, Zagadnienia teorii prawa i teorii polityki, Warszawa 1986, roz. XVI.

7.      L. Sobkowiak, Partycypacja polityczna społeczeństwa polskiego w latach 80-tych (próba podsumowania), w: Życie polityczne Polski lat osiemdziesiątych, red. B. Pasierb, Wrocław 1991.

8.      A. Stelmach, S. Zyborowicz, Elity polityczne a partycypacja polityczna,[w:] Elity polityczne w Polsce, red. K. Pałecki, Warszawa 1992,ss.52-63.

XII. Reforma społeczna

1.      Sposoby definiowania reformy społecznej.

2.      Rodzaje reform.

3.      Funkcje reform.

4.      Kryteria oceny reform.

5.      Psychologiczne uwarunkowania procesu reform.

6.      Reforma jako alternatywa oraz składowa rewolucji.

7.      Funkcje reform - adaptacyjna, regulacyjna, innowacyjna.

8.      Obiektywne i subiektywne uwarunkowania reform społecznych.

9.      Współczesne pola aktywności reformatorskiej.

10.  Czynniki antyreformatorskie.

11.  Rósnice pomiędzy rewolucją a reformą

Literatura:

1.      M. Chmaj, M. Żmigrodzki, Wprowadzenie do teorii polityki, Lublin 1996, ss.205-209.

2.      R. Cichocki. Społeczne ramy reformy, [w:] Między przeszłością a przyszłością, red. J. Włodarek, Poznań 1998.

3.      W. Jermakowicz, R. Krawczyk, Reforma jako innowacja społeczna, Warszawa 1985, roz. I.

4.      J. Kowalski, W. Lamentowicz, P. Winczorek, Teoria państwa i prawa, Warszawa 1981, roz. XVII, pkt.6-9.

5.      W. Lamentowicz, Kapitalizm i reformy społeczne, Warszawa 1987, ss. 9-50, roz. V.

6.      A. Błaś, J. Boć, J. Jesewski(2003) Administracja publiczna pod red. J. Bocia. wyd. Kolonia Limited ss. 197-214

7.      James G. March, Johan P. Olsen (2005) Instytucje. Organizacyjne podstawy polityki.  Wyd. Scholar, Warszawa ss.120-147

XIII.   Opinia publiczna                                                                      

1.      Definicja opinii publicznej.

2.      Periodyzacja opinii publicznej i czynniki ją warunkujące.

3.      Opinia publiczna a opinia społeczna.

4.      Opinia publiczna czy opinie publiczne.

5.      Kompetencje i znaczenie opinii publicznej.

6.      Funkcje opinii publicznej.

7.      Mechanizmy kształtowania opinii publicznej.

8.      Sposoby manipulacji opinią publiczną.

9.      Główne metody prowadzenia badań opinii publicznej.

Literatura:

1.      E. Młyniec, Opinia publiczna, Poznań –Wrocław 2002.

2.      B. Dobek - Ostrowska, J. Fras, B. Ociepka, Teoria i praktyka propagandy, Wrocław 1997, ss. 64 – 84.

3.      F. Fulda, Procesy przemian opinii publicznej w związku z teorią spirali milczenia Elisabeth Noelle - Neumann, Edukacja polityczna 1988, vol.11.

4.      M. Iłowiecki, Media, władza, świadomość społeczna, Warszawa 1997.

5.      G. Kuśmierski, Świadomość społeczna, opinia publiczna, propaganda, Warszawa 1987.

6.      M. G. Roskin I in., Wprowadzenie, wyd. cyt., roz.8.

7.      K. Popper, Opinia publiczna w świetle zasad liberalizmu, [w:] Studia Polityczne 3/1996, ss. 7 – 17.

8.      F. Ryszka, Nauka o polityce, Warszawa 1984, ss.280-307.

9.      A. Sułek,  Sondas Polski. Warszawa 2001.

10.  Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, red. B. Szmulik, M Żmigrodzki, Lublin 2002, ss. 475-497

XV. Patologie sycia politycznego

1.      Patologia w ujęciu A. Comta
2.      Problem normalności i patologii

3.      Obiektywny i subiektywny aspekt zjawisk patologicznych

4.      Moralność a polityka i moralność polityka.

5.      Patologia społeczna a patologia polityczna

6.      Instrumentalny stosunek polityki do moralności.

7.      Kryteria definicyjne pojęcia patologii

8.      Anomia ujecie E. Durkheima i R. Merona

9.      Definicja patologii politycznej

Literatura:

1.      K. Sławik, Patologie w III Rzeczypospolitej, Katowice 1994, ss. 9-15.

2.      Dewiacje społeczne i ich kontrola w Polsce, red. A. Krakowski, Warszawa1992, ss. 5-21.

3.      A. Nowacka, E. Wysocka, Problemy i zagrosenia społeczne we współczesnym świecie. Elementy patologii społecznej i kryminologii, Katowice 2001.

4.      Z. Dobrowolski. Korupcja w syciu publicznym, Zielona Góra 2001.

5.      S. Mocek, Etyka i polityka,[w:] Studia polityczne, 1992/nr1/1.

6.      Z. J. Pietraś, Decydowanie polityczne, Warszawa-Kraków 1998, ss. 295 – 401.

7.      D. Pipes, Potęga spisku, Warszawa 1998.

8.      J. Shklar, Zwyczajne przywary, Kraków 1997.

9.      H. Świda – Ziemba, Człowiek wewnętrznie zniewolony, Warszawa 1997, ss. 380 – 412.

10.   M. Urban (2003) Polityka jako paranoja [w] Metafory polityki pod red B. Kaczmarka. Wyd. Elipsa Warszawa

Ćwiczenia

I.                    Władza polityczna

1.      Władza i autorytet (relacje).

2.      Metody i środki sprawowania władzy.

3.      Władza jej zasięg i zakres.

4.      Cele władzy (dyskusje nad wartościami i interesami)

5.      Rozmiary autorytarności procesów decyzyjnych(przymus i przemoc)

6.      Władza jako źródło porządku i dezorganizacji.

7.      Rodzaje władzy(ekonomiczna, duchowa, rewolucyjna, demokratyczna)

8.      Problem zaufania i wiarygodności w polityce

9.      Władza jako obiektywna nierówność.

10.  Zła sława władzy.

11.  Ograniczenia władzy (moralne, prawne, ekonomiczne, legitymizacyjne, międzynarodowe)

Literatura:

 1. A. Czajowski, Władza polityczna. Analiza pojęcia, [w:] Studia z teorii polityki, red. A.W. Jabłoński i  L.Sobkowiak, Wrocław  1999, t. I.
 2. P. Bachrach, M.S. Baratz, Władza, władza prawomocna, wpływ i siła, [w:] Władza i polityka - wybór tekstów ze współczesnej politologii zachodniej, red. M. Ankwicz, Warszawa 1988.
 3. Mirosław Karwat (2001) Polityka jako problem zaufania [w] Metafory polityki( 2001) pod red B. Karczmarka. Wyd. Elipsa Warszawa
 4. Mirosław Karwat (2001) Polityka jako sprawdzian wiarygodności [w] Metafory polityki, pod red B. Karczmarka. Wyd. Elipsa Warszawa
 5. J. Scott (2006) Władza. Warszawa. Wydawnictwo Sic! s.a. rozdz
 6. G. Tinder, (1995) Myślenie polityczne, Warszawa, ss.107-212.
 7. P. Sztompka (2005) Socjologia. Warszawa. Wyd. Znak Roz. 16
 8. Bertrand Russell (2001) Władza. Nowa analiza społeczna. KiW, Warszawa, Roz. 4-8, 16 – 18
 9. Yves R. Simson (1998) Ogólna teoria władzy. Wyd. ARCANA, Kraków, ss. 7-15 i 119-123

II.                 Interesy jako podstawa działań politycznych

 1. Koncepcje relacji pomiędzy grupami interesów a państwem
 2. Mechanizmy krystalizacji interesów.
 3. Ewolucja obszarów krystalizacji interesów
 4. Formalne i nieformalne sposoby artykulacji interesów w systemie politycznym.
 5. Koncepcje grup interesów.
 6. Grupy interesów (kryteria historyczne, socjologiczne, polityczne, kulturowe i ekonomiczne)
 7. Płaszczyzny podziału interesów w współczesnym świecie.
 8. Grupy interesu w procesach legislacyjnych

Literatura:

 1. A. Antoszewski (2003) Grupy interesu w systemie politycznym. [w] Grupy interesu teorie i działania pod red. Z. Machalskiego i L. Rubisza. Wyd. A. Marszałek. Toruń
 2. A. Chodurski (2003) Grupy interesów w ujęciu historycznym A. Jabłoński(2003) Teorie państwa i grup interesów w teoriach polityki, [w] Grupy interesu teorie i działania pod red. Z. Machalskiego i L. Rubisza. Wyd. A. Marszałek. Toruń
 3. A. Jabłoński(2003) Teorie państwa i grup interesów w teoriach polityki, [w] Grupy interesu teorie i działania pod red. Z. Machalskiego i L. Rubisza. Wyd. A. Marszałek. Toruń
 4. A. Heywood (2006) Politologia. PWN Warszawa ss. 333-357

III.  Konflikt polityczny i nieinwazyjne sposoby rozstrzygania konfliktów..

1.      Koncepcje teoretyczne  płaszczyzn konfliktów.

2.      Rywalizacja polityczna jako forma konfliktu.

3.      R. Dahrendorfa rekonstrukcja integracyjnej i koercyjnej (konfliktowej) teorii społeczeństwa.

4.      Sposoby wywoływania konfliktów politycznych.

5.      Specyfika kulturowa, etniczna a proces rozstrzygania konfliktów.

6.      Problem konfliktów długotrwałych i destrukcyjnych (dla siebie i przeciwnika).

Literatura:

1.      B. Szmulik i M. Żmigrodzki Konflikt polityczny [w] Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce.  Pod red. B. Szmulika i M. Żmigrodzkiego. Lublin wyd. UMC

2.       A. Antoszewski (2004) Wzorce rywalizacji politycznej we współczesnych demokracjach europejskich. Wyd. U Wr. Wrocław Roz. I

3.       S. Chełpa, T. Witkowski, Psychologia konfliktów, Warszawa 1999.

4.      Z. Uniszewski, Konflikty i negocjacje, Warszawa 2000, roz. V –XIII.

5.      Krystyna Skarzyńska (2005) Człowiek a polityka. Zarys psychologii politycznej. Scholar. Warszawa, Roz. 7

IV. Walka polityczna

 1. Pojęcia walki (kooperacji negatywnej) i walki politycznej.
 2. Podmioty walki politycznej.
 3. Proste i złosone formy (metody) walki politycznej wg H. Białyszewskiego.
 4. Funkcje walki politycznej.
 5. Przemoc w walce politycznej.

6.      Walka bez stosowania przemocy.

Literatura:

1. H. Arendt, O przemocy. Obywatelskie nieposłuszeństwo, Warszawa 1999.

2. H. Białyszewski, Teoretyczne problemy sprzeczności i konfliktów społecznych, Warszawa 1983, ss.48-51.

3. V. van Dyke, Wprowadzenie do polityki, Poznań 2000, roz. 11.

4. St. Mocek, Etyczne i polityczne aspekty przymusu i przemocy, Studia Polityczne 1997/7.

 5. W. Modzelewski, Walka bez usycia przemocy. Metody i idee, Warszawa 1986, roz. I i II.

6. A. Niesiołowski, Metody walki społecznej, Poznań 1928.

1.      M. G. Roskin i in., Wprowadzenie do nauk politycznych, wyd.cyt., roz.19.

2.      J. Rudniański, Elementy prakseologicznej teorii walki, Warszawa 1983,roz.1.

3.      G. Sharp, Walka bez usycia przemocy, Warszawa 1985.

4.      L. Sobkowiak, Kooperacja, [w:] Leksykon politologii, red. A. Antoszewski i R. Herbut, Wrocław 2002.

IV.                    Działania, zjawiska i procesy polityczne (zmiana, rozwój i potęp)

1.      Pojęcia zachowania i działania politycznego.

2.      Pojęcia zjawiska i procesu politycznego.

3.      Zmiana społeczna i polityczna

4.      Postęp i rozwój.

5.      Podmioty, cele, metody, środki i skutki działań politycznych. 

6.      Racjonalność działań politycznych.

7.      Typologia działań politycznych.

8.      Ocena działań politycznych – kryteria etyczne i prakseologiczne.

Literatura:

1.      L. Sobkowiak, Działania polityczne. Teoria i praktyka, [w:] Marketing polityczny w teorii i praktyce, red. A. W. Jabłoński i L. Sobkowiak, Wrocław 2002.

2.      A. Bodnar, Decyzje polityczne. Elementy teorii, Warszawa 1985, ss.95-122, 152-173.

3.      T. Buksiński, Racjonalność współdziałań. Szkice z filozofii polityki, Poznań 1996, roz. II.

4.      G. Woroniecka, Działanie polityczne. Próba socjologii interpretatywnej, Oficyna Naukowa, Warszawa 2001, roz. 2 i 3.

5.      K. Pałecki, Dynamika zmiany politycznej, Studia Nauk Politycznych 1992/1.

6.      K. Skarsyńska, Aktywność i bierność polityczna, [w:] Psychologia polityczna, red.  K. Skarsyńska, Poznań 1999.

7.      P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2002, roz. 19.

8.      P. Sztompka,(2005) Socjologia zmian społecznych. Kraków. Wyd. Znak. Roz. 1 i 2

9.      Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, red. B. Szmulik i M. Żmigrodzki, Lublin 2002, ss. 252-265, 290-303.

V.                 System polityczny

1.      Proces polityczny

2.      Zjawisko polityczne

3.      Zmiana polityczna

4.      Modernizacja

5.      Kryzys polityczny

6.      Transformacja (tranzycja)

7.      Homeostatyczność jako właściwość systemu politycznego?

Literatura:

1.      A. Antoszewski, Proces  i zmiana polityczna, [w:] Studia z teorii polityki, red. A.W. Jabłoński i L. Sobkowiak, Wrocław 1999, t. I.

2.      A. W. Jabłoński, Teorie zmiany i rozwoju politycznego w XX wieku, [w:] Demokratyzacja w III Rzeczypospolitej, red. A. Antoszewski, Wrocław 2002.

3.      A. Antoszewski (2004) Wzorce rywalizacji politycznej we współczesnych demokracjach europejskich. Wyd. U Wr. Wrocław Roz. III

4.      Olgierd Cetwiński, Mirosław Karwat (2001) Polityka jako homeostat systemu społecznego [w] Metafory polityki wyd. Dom Wydawniczy Elipsa

5.      Piotr Sztompka (2005) Socjologia zmian społecznych. Kraków wyd. Znak roz. 9

VII. Legitymizacja i delegitymizacja władzy i systemu politycznego

1.      Pojęcie legitymizacji władzy politycznej.

2.      Źródła legitymizacji.

3.      Legitymizacja normatywna i empiryczna.

4.      Komu władza się nalesy

5.      Typy legitymizacji władzy wg M. Webera.

6.      Wymiary legitymizacji władzy wg D. Eastona.

7.      Poziomy legitymizacji władzy wg D. Beethama.

8.      Delegitymizacja polityczna: przedmiot, przyczyny, formy, skutki.

Literatura:

1.      L. Sobkowiak, Delegitymizacja polityczna, [w:] Studia, jak wysej, Wrocław 2000, t. III.

2.      G. Almond, G. B .Powell, Legitymizacja systemu politycznego, [w:] Władza i polityka, red. M. Ankwicz, Warszawa 1986.

3.      D. Beetham, Legitymizacja władzy, [w:] Władza i społeczeństwo, red. J.Szczupaczyński, Warszawa 1995.

4.      T. Biernat, Legitymizacja władzy politycznej. Elementy teorii, Toruń 2000.

5.      S. M.Lipset, Homo politicus, Warszawa 1995,ss.81-101.

6.      A. Rychard, A. Sułek, Legitymacja. Klasyczne teorie i polskie doświadczenia, Warszawa 1988.

7.      W. Sokół, Legitymizacja systemów politycznych, Lublin 1997, roz. I.

8.      J. Tarkowski, Socjologia świata polityki, Warszawa 1994, t. I, ss. 35 – 66.

9.      M. Weber, Trzy czyste typy prawomocnego panowania, [w:] Elementy teorii socjologicznych. Materiały do dziejów współczesnej socjologii zachodniej, red. W. Derczyński i in., Warszawa 1975, ss.539-550.10.  P. Marciniak, Problem legitymizacji w społeczeństwie postkomunistycznym, [w:] Kontynuacja czy przełom? Dylematy transformacji ustrojowej, red. W. Jakóbik, Warszawa 1994.

VIII. Autokracja, autorytaryzm, totalitaryzm

1.      Niedemokratyczne systemy polityczne.

2.      Kryteria resimu autokratycznego.

3.      Kryteria resimu autorytarnego wg J. Linza i  G. Sartoriego.

4.      Kryteria resimu totalitarnego wg C. Friedricha i Z. Brzezińskiego, L. Schapiro, H. Arendt, G. Sartoriego.

5.      Geneza autorytaryzmu E. Fromma.

6.      Definicja totalitaryzmu E. Carra.

7.      Totalitaryzm państwowy i społeczny.

Literatura:

1.      R. Baecker, Totalitaryzm,1992.

2.      C.  J. Friedrich, Z. Brzeziński, Dyktatura totalitarna, [w:] Władza i polityka, red. M. Ankwicz, Warszawa 1988.

3.      E. Fromm. Ucieczka od wolności, Warszawa 1993,ss.142-174.

4.      K. Korzeniowski, Autorytaryzm i jego psychopolityczne konsekwencje, [w:] Psychologia polityczna, red. K. Skarsyńskaj, Poznań 1999.

5.       J. Linz, Resim autorytarny, [w:] Władza i polityka, jak wysej.

6.      J. Linz, Totalitaryzm i autorytaryzm, [w:] Władza i społeczeństwo, red. J. Szczupaczyński, Warszawa 1995.

7.      B. Olszewska- Dyoniziak, Antropologia totalitaryzmu europejskiego XX wieku, Wrocław 1999.

8.      G. Sartori, Teoria demokracji, Warszawa 1994, ss.232-258.

9.      H. Świda-Ziemba, Człowiek wewnętrznie zniewolony, Warszawa 1997, ss. 51 – 98.

10.  Wprowadzenie do nauki o państwie polityce, red. B. Szmulik, M. Żmigrodzki 2002, ss. 119-135

11.  Z zagadnień socjologii polityki, red. L.W. Zacher, Lublin 1996, ss. 269 – 299.

IX. .  Partie polityczne i systemy partyjne

1.      Ruch polityczny

2.      Krystalizacja ruchów politycznych

3.      Pojęcie partii i systemu partyjnego.

4.      Klasyfikacje partii i systemów partyjnych.

5.      Funkcje partii politycznych.

6.      Parlamentarna i pozaparlamentarna płaszczyzna funkcjonowania partii politycznych.

Literatura:

7.      M. Chmaj, W. Sokół, M. Żmigrodzki, Teoria partii politycznych, Lublin 1999.

8.      R. Herbut, Partie polityczne, [w:] Demokracje zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza, red. A .Antoszewski i R. Herbut, Wrocław 1997, ss. 65 – 101.

9.      R. Herbut Teoria i praktyka funkcjonowania partii politycznych, Wrocław 2002.

10.  S. M. Lipset, S. Osie podziałów, systemy partyjne oraz afiliacje wyborców, [w:] Władza i społeczeństwo, red. J. Szczupaczyński, Warszawa 1995.

11.  M. Maor, Partie, ich instytucjonalizacja i modele organizacyjne, [w:] Władza i społeczeństwo, red. J. Szczupaczyński, Warszawa 1998, t. II.

12.   S. Neumann, Partie polityczne w perspektywie porównawczej, [w:] Władza i polityka, red. M. Ankwicz, Warszawa 1986, s.. 128-133.

13.  M.G. Roskin i in., Wprowadzenie do nauk politycznych, wyd. cyt., roz. 11.

14.  W. Wesołowski (2000) Partie nieustanne kłopoty. Wyd. ISiF PAN

X. Elitystyczne koncepcje polityki - jednostka jako podmiot polityki

1.      Kreatywna rola jednostki w polityce.

2.      Problem  wybitnych jednostek w historii i polityce (koncepcje K. Marksa i T. Carleya).

3.      Typy przywództwa politycznego.

4.      Mechanizm kreacji jednostki w systemie politycznym.

5.      Jednostka jako aktor na scenie politycznej.

6.      Polityka jako teatr pozorów.

Literatura:

1.      P. Braud, Rozkosze demokracji, Warszawa 1995, roz. V.

2.      M. Karwat, Człowiek polityczny, Warszawa 1989. 

3.      J. Poprzeczko, Podmiotowość człowieka i społeczeństwa, Warszawa 1988, roz. IV-VII.

4.      B. Russell, Władza i jednostka, Warszawa 1997, ss. 53 – 70; 111 – 128

5.      S. Tokarski, Psychologia organizacji, Gdańsk 1995, ss. 63-105, 144-148.

6.      P. Sztompka,(2005) Socjologia zmian społecznych. Kraków. Wyd. Znak. Roz. 18

7.      M. Ziółkowski, Jednostka wobec władzy. Postawy społeczne wobec władzy w okresie transformacji systemowej, [w:] Między przeszłością a teraźniejszością, red. J. Włodarek, Poznań 1998.

8.       P. Pawełczyk, Polityk czyli aktor, [w:] Etyka i polityka, red. E. M.Marciniak, T.Mołdawa, K. A. Wojtaszczyk, Warszawa 2001.

9.      Jacek Ziółkowski (2005) Gra polityczna jako sztuka sugerowania [w] Metafory polityki 3. wyd. Elipsa. Warszawa

10.  P. Łukomski (2003) Polityka jako teatr [w] Metafory polityki pod red B. Kaczmarka. Wyd. Elipsa Warszawa

XI. Rewolucja społeczna

1.      Sposoby definiowania rewolucji społecznej.

2.      Rewolucja, zamach stanu, pucz, bunt, rewolta, rebelia.

3.      Obiektywne i subiektywne przyczyny rewolucji.

4.      Sytuacja rewolucyjna.

5.      Podmioty rewolucji.

6.      Rodzaje rewolucji wg P. Bodio.

7.      Fazy rewolucji.

8.      Zagadnienie przemocy i terroru w rewolucji.

9.      Prawidłowości procesu rewolucyjnego.

Literatura:

1.      H .Arendt, O rewolucji, Kraków 1991.

2.      J.Baszkiewicz, Wolność, równość, własność, Warszawa 1981, ss.18-42, 185-205,    237-266. 

3.      R.Dahrendorf, Rozwasania nad rewolucją w Europie, Warszawa 1991.

4.      J. C.Davies, Przyczynek do teorii rewolucji, [w:] Elementy teorii socjologicznych, red. W.Derczyński i in., Warszawa 1975.

5.      Z. Drąg, Mechanizmy zmiany systemów politycznych, [w:] Prace z zakresu nauk politycznych, Zeszyty Naukowe nr 500, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1998.

6.      V.van Dyke, Wprowadzenie do polityki, Poznań 2000, s.172-188.

7.      M. G.Roskin, Wprowadzenie do nauk politycznych, Poznań 2001, roz. 19.

8.      Ch. Tilly, Rewolucja i rebelia, [w:] Władza i społeczeństwo - antologia tekstów z zakresu socjologii polityki, red. J.Szczupaczyński, Warszawa 1998.

9.      J. Staniszkis, Czy rewolucja odgórna jest mosliwa, [w:] Kontynuacja czy przełom. Dylematy transformacji systemowej, red. W.Jakóbik, Warszawa 1994.

10.  P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2002, roz. 24.

XII. Mit i utopia w polityce

1.      Psychologiczna, socjologiczna i polityczna geneza mitu i utopii.

2.      Mechanizmy powstawania mitu i utopii.

3.      Funkcjonalna rola mitu i utopii w syciu społecznym i politycznym.

4.      Sposoby przezwycięsania mitu i utopii.

5.      Kreatywna i destrukcyjna rola utopii.

6.      Przeciwstawność mitu i utopii oraz ich komplementarność.

7.      Komunizm, socjalizm, faszyzm – utopie polityczne?

Literatura:

1.      B. Baczko, Wyobrasenia społeczne, Warszawa 1994, ss. 72-135.

2.      T. Biernat, Mit polityczny, Warszawa 1989.

3.      K. Borowczyk, P. Pawełczyk, W kręgu mitów i stereotypów, Toruń 1993, ss.5-20.

4.      E. Fromm, Ucieczka od wolności, Warszawa 1993, roz. VI.

5.      L. Kleszcz, Filozofia i utopia, Warszawa 1997, ss. 9 – 48.

6.      M .Kulczycki, Mity w syciu człowieka, [w:] Polska myśl polityczna XIX i XX wieku, red. W. Wrzesiński, Wrocław 1994, t. IX.

7.      K.  Manheim, Ideologia i utopia, Lublin 1992, roz. II, IV.

8.      V.Pareto, Uczucia i działania, Warszawa 1994, ss. 152-164.

9.      A.R. Mity polityczne, Przegląd polityczny, nr 30, 1996, ss. 38 – 62.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

XIII. Ideologia, doktryna, program

1.      Definicje pojęć.

2.      Historyczność ideologii

3.      Związki pomiędzy ideologią, doktryną i programem.

4.      Dyskusje wokół  znaczenia ideologii.

5.      „Koniec ery ideologii”.

6.      Funkcje ideologii, doktryny i programu.

7.      Ideologie społeczeństw postindustrialnych

8.      Lewicowość i prawicowość w polityce.

Literatura:

1.      M. Chmaj, M.Żmigrodzki, Wprowadzenie do teorii polityki, Lublin 1995, ss.75-84.

2.      S.M.Lipset, Homo politicus. Społeczne podstawy polityki, Warszawa 1995, roz.15.

3.      K. Manhaim, Ideologia i utopia, Lublin 1992, roz. II.

4.      F. Ryszka, Nauka o polityce, Warszawa 1984, roz. V.

5.      R. Tokarczyk, Współczesne doktryny polityczne, Lublin 1984,roz.I.

6.      J.J. Wiatr, Socjologia polityki, Warszawa 1999, ss.196 –199.

7.      M. G. Roskin i in., Wprowadzenie, wyd. cyt., roz . 6.

8.      Finley Moses Mores (2000) Polityka w świecie starosytnym. Wyd Znak Kraków ss 147-170

9.      Andrew  Heywood (2006) Politologia, wyd. PWN. Warszawa Roz. 3

10.  Jerzy Muszyński (2006) Społeczeństwo informacyjne. Szkice politologiczne. Toruń wyd. Marszałek. ss. 33 -61

XIV. Kultura polityczna

1.      Koncepcje kultury politycznej : G. Almonda i S. Verby, J. Wiatra, M.  Sobolewskiego.

2.      Typologia kultury politycznej G. Almonda i S. Verby.

3.      Potoczne rozumienie kultury politycznej (dobra - zła, niska - wysoka, posiadanie jej lub brak, funkcjonalność i dysfunkcjonalność wobec resimu politycznego).

4.      Funkcje kultury politycznej.

5.      Komparatystyka kultur politycznych.

6.      Społeczne uwarunkowania kultury politycznej.

7.      Obywatelska kultura polityczna.

Literatura:

1.      A.Jabłoński, Kultura polityczna i jej przemiany, [w:] Studia z teorii polityki, red. A. W.Jabłoński i L.Sobkowiak, Wrocław 1998, t. II.

2.      E. Młyniec, Kultura polityczna i opinia publiczna, [w:] Kategorie analizy politologicznej, red. A.W.Jabłoński i  L.Sobkowiak, Wrocław 1991.

3.      G. Almond, Intelektualny rodowód pojęcia obywatelskiej kultury politycznej, Studia Nauk Politycznych 1986/1.

4.      G. Almond, Problem kultury politycznej, [w:] Władza i społeczeństwo, red. J.Szczupaczyński, Warszawa 1995.

5.      G. Almond, S.Powell Kultura polityczna, [w:] Elementy teorii socjologicznych, Warszawa 1975.

6.      A. Jabłoński, Nauka o polityce w Wielkiej Brytanii, Wrocław 1984, ss.127-138.

7.      F. Ryszka, Nauka o polityce, Warszawa 1984, roz. VI.

8.      M. G.Roskin I in., Wprowadzenie, wyd. cyt., roz. 7.

9.      J. Garlicki, A. Noga - Bogomilski, Kultura polityczna w społeczeństwie demokratycznym, Warszawa 2004.

10.  T. Filipiak (2003) Polityka jako kultura polityczna – aspekty komparatystyczne [w] Metafory polityki pod red B. Kaczmarka. Wyd. Elipsa Warszawa
Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2326
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2019 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site