Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE

BulgaraCeha slovacaCroataEnglezaEstonaFinlandezaFranceza
GermanaItalianaLetonaLituanianaMaghiaraOlandezaPoloneza
SarbaSlovenaSpaniolaSuedezaTurcaUcraineana

AdministracjaBajkiBotanikaBudynekChemiaEdukacjaElektronikaFinanse
FizycznyGeografiaGospodarkaGramatykaHistoriaKomputerówKsiążekKultura
LiteraturaMarketinguMatematykaMedycynaOdżywianiePolitykaPrawaPrzepisy kulinarne
PsychologiaRóżnychRozrywkaSportowychTechnikaZarządzanie

Rcad Żelbet - rcad stal

technika

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger

ZAWARTOŚĆ

Ważne informacje ogólne.

RCAD Żelbet·           Ważne informacje

·           Nowości

RCAD Stal

·           Ważne informacje

·           Nowości

RCAD Rysunki Szalunkowe

·           Ważne informacje

·           Nowości

Ważne informacje ogólne:

1.        Począwszy od wersji 6.0 system Windows NT nie jest platformą rekomendowaną dla programów RCAD.

2.        Dla systemu Windows 2000 konieczne jest zainstalowanie uaktualnienia Windows 2000 Service Pack 3 lub nowszego. Bezpłatne uaktualnienie dostępne jest na stronach WWW firmy Microsoft (http://www.microsoft.com/downloads)

3.        W zakresie importu rysunków RCAD Żelbet współpracuje tylko z ROBOT Millennium - wersja 17.0 lub wyższa

4.        Program RCAD pracuje w środowisku AutoCAD® poczynając od wersji 2000.

5.        System Windows X64 nie jest platformą dozwoloną dla programów RCAD

Korzystanie z różnych wersji programów RCAD

Bezpośrednio po instalacji aktywowana jest najnowsza wersja każdej z w/w aplikacji. Przy pomocy  programu konfiguracyjnego 'RCAD-Konfiguracja podstawowa' możliwe jest ustalenie atywnej wersji niezależnie dla każdej aplikacji.


RCAD Żelbet

WAŻNE INFORMACJE

§         Zmienna systemowa AutoCADa measurement powinna posiadać wartość <1>. W przeciwnym wypadku jednostki w preferencjach będą nieaktywne, wadliwie będą działać makra dla konstrukcji typowych, rozmiar tabel zbrojenia będzie niewłaściwy.

§         SETpbuf  - komenda umożliwia utworzenie więcej niż 5 arkuszy (zakładek) wydrukowych

§         Zmienna systemowa AutoCADa Rasterpreview  oraz zmienna Proxygraphics powinny posiadać wartość <1>. Zmienne te mają istotny wpływ na poprawne otwarcie rysunku RCAD pod “czystym” AutoCADem

§         Uwaga na opcję PURGE !!!
Opcja PURGE powoduje usunięcie styli tekstów (style1, style2, style3) wykorzystywanych przez RCAD, styli wymiarowych, styli linii przerywanych itd. Konsekwencją ich usunięcia może być niewłaściwa wielkość lub brak czcionek w tabelach zestawczych, samych opisach kształtów czy opisach rozkładów prętów.

NOWOŚCI

Funkcjonalność podstawowa:

·         Siatki w przekroju z zakładem - pełna funkcjonalność

·         Automatyczny przekrój przez płyty ze zbrojeniem powierzchniowym

·         Zbrojenie radialne, biegunowe – nowy sposób podziału prętów

·         Rozkład liniowy prętów po łuku

·         Uzupełnienie baz standardowych kształtów prętów o nowe kształty

·         Parametryzacja sposobu prezentacji siatek w przekroju i prętów w widoku

·         Import prętów z RMI w postaci prętów bazodanowych (z kodami)

·         Import z RMI – obsługa niezgodności norm

·         Import z RMI – rozkłady kilku prętów jednocześnie

·         Połączenie rozkładów prętów punktowych – regularne + dowolne

·         Selekcja prętów nakładających się

·         Renumeracja prętów w podanym zakresie

·         Parametryzacja sposobu działania komendy do definicji opisów prętów i rozkładów

·         Export tabel zbrojenia do Excela z podziałem na strony

·         Definicja haków dla prętów punktowych bez kształtu

·         Rozkłady powierzchniowe – definicja długości haka w dialogu oraz kontrola poprawności kształtu

Konstrukcje typowe:

·         Oczep dla 3ch i 4-ch pali

·         Strzemiona czterocięte w belkach i słupach

·         Rysunki konstrukcji typowych wstawiane zgodnie ze skalą modelu·         Element liniowy - haki dla prętów punktowych

RCAD Stal

WAŻNE INFORMACJE

§         Szablony - wszystkie projekty rozpoczynane w RCAD Stal powinny być rozpoczynane w oparciu o szablon - plik o nazwie RBCS-(oznaczenie cyfrowe kraju).dwt dla stali. Pliki te znajdują się w katalogu CFG RCAD. Pliki te zawierają ustawienia warstw, kolorów, rodzin elementów, preferencji zadania, oraz szablonów rysunków i tabel zestawczych. W przypadku użycia innego szablonu (np. domyślnego szablonu AutoCAD-a) użytkownik musi zdefiniować w/w parametry samodzielnie. Szablon RCAD może być dowolnie modyfikowany i wzbogacany przez użytkownika, tak by dostosować ustawienia do standardów przyjętych w jego biurze.

§         Szablony wydruków - Wydruki w RCAD Stal (zakładki przestrzeni papieru) mogą być tworzone w oparciu o utworzone przez użytkownika pliki DWT, dostosowane do typowych formatów, zawierające wzory ramek i tabliczek rysunkowych wg przyjętych standardów użytkownika. Istnieje możliwość automatycznego wypełniania tabliczek odpowiednimi informacjami określonymi w preferencjach projektu  w pozycji 'Projekt informacje'. W tym celu należy w szablonie wydruku umieścić w odpowiednich miejscach następujące zmienne tekstowe:

var_office                     - pole 'biuro'

var_investor                 - pole 'inwestor'

var_proj_name            - pole 'Nazwa projektu'

var_address - pole 'Adres'

var_designer                 - pole 'projektował'

var_verif                       - pole 'Sprawdził'

var_date                        - pole 'data'

var_rev                          - pole 'poprawka'

var_note                        - pole 'uwagi'

W trybie 'wydruki automatyczne' można ponadto używać następujących zmiennych powiązanych z wydrukiem

var_pos - nazwa pozycji

var_scale  - skala rysunku

var_part  - nazwa części

var_material - materiał części

var_length - długość części

var_weight - ciężar części

var_paintarea - powierzchnia malowania

var_quantity - ilość sztuk danej pozycji w projekcie

var_lengthnu - długość części bez miana jednostki

var_prndate - data generacji wydruku

var_prnhour - godzina generacji wydruku

var_namenu - nazwa elementu bez miana jednostki dla blach

var_family - rodzina elementu

var_surf - wykończenie powierzchni

var_piecexp – określa czy dana część wchodzi w skład elementu warsztatowego

NOWOŚCI

Nowe funkcjonalności w zakresie modelu 3D:

·         Gięcie bach

·         Dobór długości śruby na podstawie bazy danych

·         Możliwość wyboru połączeń do aktualizacji

·         Zachowywanie oznaczeń pozycji przy kopiowaniu przez schowek

·         Kopiowanie spoin

·         Prezentacja połączeń w inspektorze wg różnych typów

·         Dodawanie i usuwanie pojedynczych linii do siatek projektowych

Nowe funkcjonalności w zakresie rysunków i zestawień:

·         Rysunki izometryczne pod dowolnym kątem

·         Prezentacja siatek konstrukcyjnych na rysunkach izometrycznych

·         Nowy styl wymiarowania dla detali

·         Możliwość określenia ilości elementów do rysunków i zestawień, różnej od wprowadzonej w modelu

·         Zestawienie materiałowe, sumaryczne dla użytych przekrojów

·         Wstawianie na wydruki zestawień powiązanych z wybranym widokiem

·         Niezależne wymiarowanie wierceń w półkach

·         Wybór promienia wymiarowania profili zakrzywionych

·         Prawidłowa prezentacja ukrytych krawędzi dla części użytkownika

Nowe elementy konstrukcyjne i zmiany w konstrukcjach parametrycznych:

·         Blachownice wielosegmentowe

·         Belki ażurowe

·         Środnik o zmiennej grubości w słupie-blachownicy

·         Makro stężeń - rozdzielenie i rozszerzenie parametryzacji blach węzłowych skrajnych i środkowej

·         Makro stężeń – rozszerzenie parametryzacji detali połączeń stężeń do słupów

·         Nowe typy zamocowań barierek – do środnika belki policzkowej

·         Stopnie gięte z blachy w schodach i klatkach schodowych
Nowości w połączeniach:

·         Dwustronne połączenie belki do środnika słupa – na blachy czołowe

·         Dwustronne połączenie belki do środnika słupa – na kątowniki

·         „Inteligentne” dobieranie wartości domyślnych dla wybranych połączeń

·         Typowe łączniki dla płatwi IPE, IPN, UPE i UPN

·         Możliwość stosowania połączenia doczołowego belka słup dla belek odchylonych w płaszczyźnie poziomej

RCAD Rysunki Szalunkowe

WAŻNE INFORMACJE

§         W przypadku wczytywania do RCAD Rysunki Szalunkowe podkładu (plik DWG) ważne jest aby zmienna systemowa AutoCADa - measurement posiadała wartość <1>. W przeciwnym wypadku jednostki w preferencjach będą nieaktywne.

§         SETpbuf  - komenda umożliwia utworzenie więcej niż 5 arkuszy (zakładek) wydrukowych

§         Komenda umożliwiająca zapis modelu w formacie ACIS nie działa dla wersji AutoCAD 2000 i 2002.

§         Brak możliwości zapisu prefabrykatów do zewnętrznej bazy *.mdb dla wersji AutoCAD 2000 i 2002.

§         Brak obsługi exportu elementów prefabrykowanych w przypadku wysyłania konstrukcji do programu CBS Pro.

§         Płaszczyzny ukośne utworzone poprzez zamianę płaszczyzn AutoCAD;
podczepienie elementów pod ten typ płaszczyzny możliwe jest jedynie dla słupów i ścian. Opcja ta nie ma zastosowania dla: belek, płyt, ław, podwalin.

NOWOŚCI

·         Support dla nowej platformy ACAD 2007

·         RCAD Center - możliwość przejęcia do aktualnego zadania wszystkich baz przekrojów, materiałów, kształtów stóp czy samych prefabrykatów użytych we wskazanym zadaniu

Nowe funkcjonalności w zakresie modelu 3D:

·         Elementy prefabrykowane - funkcjonalność umożliwiająca nieograniczoną możliwość tworzenia elementów RCAD w oparciu o bryły AutoCAD'a

·         Stopy fundamentowe - rozszerzony system definicji stóp fundamentowych o 10 nowych kształtów:

-  kielichowe prostokątne i trapezowe

-  prostokątne i trapezowe z trzonem

-  głowice fundamentowe

·         Płaszczyzny ukośne:

- Dodanie możliwości tworzenia płaszczyzny ukośnej poprzez określenie jej nachylenia

- Zmiana płaszczyzn AutoCAD

·         Schody - nowy typ elementu:

- Schody typowe jako parametryzowane.

- Schody tworzone poprzez zamianę brył AutoCADa na obiekty RCAD’a

·         Opcja do definicji otworów w belkach, ławach i belkach podwalinowych

·         Docinanie belek i ścian do zdefiniowanej polilinii

·         Belki i słupy o zmiennym przekroju 

·         Słupy z głowicami 

·         Opcja INFO 

·         Selekcja szczegółowa - opcja służąca do selekcji elementów wg kryterium przekroju

·         Połączenie z CBS Pro:

- Import i export siatek konstrukcyjnych

- Import i export nowych typów elementów jak schody, stopy z trzonem,  elementy łukowe

- Import i export elementów ukośnych

- Zapis i odczyt modelu w formacie *.geo pomimo wersji demo programu CBS Pro

·         Zapis modelu w formacie ACIS

·         Rozszerzenie integracji z RCAD Żelbet o nowo wprowadzone elementy

·         Uproszczenie i zwiększenie funkcjonalności dotyczące warstw:

- Uporządkowanie w nazewnictwie warstw tworzonych automatycznie przez Rcad

- Możliwość stworzenia własnych warstw i podpięcia ich do odpowiednich rysunków

Nowe funkcjonalności w zakresie rysunków:

·         Możliwość opisywania i tworzenie zestawień dla okien, drzwi i pozostałych otworów

·         Umożliwienie wielokrotnego wstawiania rysunku na wydruk

·         Kopiowanie rysunków w inspektorze obiektów
Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 754
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2019 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site