Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE

BulgaraCeha slovacaCroataEnglezaEstonaFinlandezaFranceza
GermanaItalianaLetonaLituanianaMaghiaraOlandezaPoloneza
SarbaSlovenaSpaniolaSuedezaTurcaUcraineana

БудівництвоЕлектроннийМедицинаОсвітаФінансигеографіяекономіказаконодавство
косметикамаркетингматематикаполітикаправопсихологіярізнийсоціологія
технікауправлінняфізичнийхарчуванняінформаціюісторія

Проектування програми професійної підготовки робочого за фахом: Слюсар - монтажник приладів і апаратури автоматичного контролю, регулювання та управління

техніка

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger

Проектування програми професійної підготовки робочого за фахом: Слюсар - монтажник приладів і апаратури автоматичного контролю, регулювання та управління1.1. Аналіз професійної діяльності фахівця: Слюсар - монтажник приладів і апаратури автоматичного контролю, регулювання та управління

1.1.1. Характеристика галузі господарської діяльності фахівця: Слюсар - монтажник приладів і апаратури автоматичного контролю, регулювання та управління

Апаратура автоматичного контролю - один з найважливіших чинників прискорення науково технічного прогресу практично у всіх господарської діяльності.

При описі явищ і процесів, а також властивостей матеріальних тіл використовуються різні фізичні величини, число яких досягає декількох тисяч: електричні, магнітні, просторові і тимчасові; механічні, акустичні, оптичні, хімічні, біологічні і ін. При цьому вказані величини відрізняються не тільки якісно, але і кількісно і оцінюються різними числовими значеннями.

Встановлення числового значення фізичної величини здійснюється шляхом вимірювання. Результатом вимірювання є кількісна характеристика у вигляді іменованого числа з одночасною оцінкою ступеня наближення набутого значення вимірюваної величини до дійсного значення фізичної величини. Вкажемо, що знаходження числового значення вимірюваної величини можливе лише досвідченим шляхом, тобто в процесі фізичного експерименту.

При реалізації будь-якого процесу вимірювання необхідні технічні засоби, що здійснюють сприйняття, перетворення і представлення числового значення фізичних величин.

На практиці при вимірюванні фізичних величин застосовуються електричні методи і неелектричні (наприклад, пневматичні, механічні, хімічні і ін.).

Електричні методи вимірювань набули найбільш широкого поширення, оскільки з їх допомогою досить просто здійснювати перетворення, передачу, обробку, зберігання, уявлення і введення вимірювальної інформації в ЕОМ.

Технічні засоби і різні методи вимірювань складають основу вимірювальної техніки. Будь-який виробничий процес характеризується великим числом параметрів, що змінюються в широких межах. Для підтримки необхідного режиму технологічної установки необхідне вимірювання вказаних параметрів. При цьому, чим достовірніше здійснюється вимірювання технологічних параметрів, тим краще якість цільового вихідного продукту.
Сучасні підприємства, наприклад нафтохімічного профілю з безперервним характером виробництва, для підтримки якості продукції, що випускається, використовують вимірювання різних фізичних параметрів, таких, як температура, об'ємна і масова витрата речовин, тиск, рівень і кількість речовини, час, склад речовини (щільність, вологість, зміст механічних домішок і ін.), напруга, сила струму, швидкість і ін. При цьому число потрібних для вимірювання параметрів досягає декількох тисяч. Наприклад, в атомній енергетиці число потрібних для вимірювання параметрів процесів досягає десятків тисяч.

Отримання обробка та аналіз вимірювальної інформації призначені не тільки для досягнення необхідної якості продукції, але і організації виробництва, обліку і складання балансу кількості речовини і енергії. В даний час важливою сферою застосування вимірювальної техніки є автоматизація науково-технічних експериментів. Для підвищення економічності проектованих об'єктів, механізмів і машин велике значення мають експериментальні дослідження, що проводяться на їх фізичних моделях. При цьому завдання отримання і обробки вимірювальної інформації ускладнюється настільки, що її ефективне рішення стає можливим лише на основі застосування спеціалізованих обчислювальних для вимірника засобів.

1.1.2. Визначення видів діяльності робочого за фахом: Слюсар - монтажник приладів і апаратури автоматичного контролю, регулювання та управління

Існує чотири види професійної діяльності: технологічна, організаційна, наукова і проектно конструкторська . Через рівень своєї кваліфікації слюсар - монтажник приладів і апаратури автоматичного контролю, регулювання та управління може займатися тільки технологічною і організаційною діяльністю. Технологічна діяльність складається з таких видів робіт: ремонт, збірка, перевірка, регулювання апаратури автоматичного контролю, а також складання і монтаж схем з'єднань середньої складності і так далі. У організаційну входять: організація робочого місця, проведення інструктажа по дотриманню правил гігієни, правил використання апаратурою автоматичного контролю, впровадження способів організації праці і робочого місця.

Таблиця 1.1. Відповідність виконуваних видів професійної діяльності освітньому і освітньо-кваліфікаційному рівням фахівця

Рівні кваліфікації

Навчальні заклади, в яких навчаються

Сфера використання видів діяльності

Технологічна

Проектувальна

Організаційна

Науково - дослідна

Робоча

(кваліфікований робочий)

ПТУ

в рамках вузла.

відсутній.

у межах бригади

відсутній.

Середня: базове вище, молодший фахівець, бакалавр

Технікум, коледж

ВПУ

у межах технологического цикла.

проектування окремих елементі

у межах дільниці

відсутній.

Повна вища:

фахівець вищої кваліфікації

Інститути, академії, університе-ти

у межах підприємства

у межах підприємства

Організа-ція роботи підприємства

елементи постановки завдань.

Науково - дослідна (Магістр)

Академії, університети, наукові центри підвищення кваліфікацїі

у межах галузі

у межах підприємства

у межах підприємства

присутній.

Технологічна діяльність складається з дуже багатьох і різноманітних видів робіт: від перевірки, чищення, забарвлення апаратури автоматичного контролю і до їх ремонту та випробування.

У організаційну діяльність входять:

-         організація робочого місця;

-         організація роботи бригади;

-         проведення інструктажу по дотриманню правил гігієни, правил використання апаратури автоматичного контролю, по техніці безпеки; впровадження передових методів праці, раціональних прийомів роботи, способів організації праці і робочого місця.

1.1.3. Характеристика трудових процесів, які виконує робочий за фахом: Слюсар - монтажник приладів і апаратури автоматичного контролю, регулювання та управління

Існує 3 групи трудових процесів. Прикладом 1 групи може бути обробка металу на верстатах, слюсарні і монтажні роботи. До 2 групи відносяться: обслуговування основних процесів хімічного виробництва. Обслуговування енергетичних установок. Трудовими процесами 3 групи є: будівельні роботи, обслуговування текстильних верстатів, транспорт.

Таблиця 1.2

Групи трудових процесів

Приклади трудових процесів

Основна учбово-виробнича характеристика ТП

Основні особливості процесу виробничого навчання

1

2

3

4

1. група ТП, основні частини якої можуть бути самостійними частинами процесу навчання

Обробка металу, слюсарні роботи, монтажні роботи і так далі

Велика повторя-емость операцій при невеликій їх варіантності на різних виробах. Можливість розрахунку, варіювання в учбових умовах. Наявність комплексів операцій.

Повна можливість організації профес-сионального навчання при використанні типових проїзвод-ственних робіт. Необхідність введення учбових об'єктів для отра-ботки деяких первинних прийомів обробки.

2. група ТП, основні частини якої не можуть бути самостійними частинами процесу навчання

Обслуговування енергетичних установок. Обслуговування автоматичних верстатів і ліній металообробки.

Невелика повторя-емость операцій при значній варі-антності у зв'язку з ситуацією. Невоз-можность або значи-тельные труднощі виділення операцій у виробничих умовах.Відсутність комплексів опера-ций.

Вивчення основ про-фессиі з прімене-нієм тренажерів, макетів, імітаторів, схем навчаних агрегатів, вирішення технологічних ситуаційних завдань, виконання робіт з учбово-виробничим алгоритмом

3. група ТП, яка займає проміжне значення між 1 і 2 групами

Будівельні роботи. Транспорт. Обслуговування текстильних верстатів.

Велика повторя-емость операцій при трудності виділення операцій у виробничих умовах.Відсутність комплексів опера-ций.

Злиття навчання на основі продук-тівной роботи з виконанням расчетно-разборно-зборочних і лабора-торно-практчеських робіт на полігоні і в майстерень

Слюсар - монтажник приладів і апаратури автоматичного контролю, регулювання та управління відноситься до 1 групи трудових процесів. Його основна учбово - виробнича характеристика полягає у великій повторюваності операцій при невеликій їх зміні на різних виробах. Можливість обчислення, зміни операцій у виробничих умовах. Наявність комплексів операцій.

Основні особливості процесу виробничого навчання слюсаря - монтажника приладів і апаратури автоматичного контролю, регулювання та управління полягають в повній можливості організації професійного навчання при виконанні типових виробничих робіт.

1.2. Проектування кваліфікаційної характеристики

1.2.1. Професійне призначення і умови використання робочого за фахом: Слюсар - монтажник приладів і апаратури автоматичного контролю, регулювання та управління

Слюсар - монтажник приладів і апаратури автоматичного контролю, регулювання та управління завдяки своїй кваліфікації може займатися наступними видами діяльності:

1. технологічною в рамках вузла:

експлуатацією;

обслуговуванням;

поточним ремонтом;

контролем параметрів;

2. організаційної в рамках бригади:

організація робочого місця і праці робочих;

проведення інструктажа, перевірка ТБ, ПБ, ВІД, ПТЕ, ПУЕ і допуск робочих до виконання робіт.

Виконуючи дані види діяльності, даний фахівець може працювати на таких підприємствах: електричні станції, на заводах у контрольному - вимірювальних цехах. Уточнення професійного призначення і умов використання фахівця приведені в таблиці 1.3.

Таблиця 1.3. Професійне призначення і умови використання фахівця

Здійснювані трудові процеси

Місце використання

Організаційний(організація робочих місць, організація планування праці і контролю якості продукції)

-         приватні фірми по зборке приладів і апаратури автоматичного контролю

-         підприємство - виробник приладів і апаратури автоматичного контролю

-         електричний цех промислових підприємств

-         цех по ремонту приладів і апаратури автоматичного контролю

Технологічний

- збірка приладів і апаратури автоматичного контролю

- регулювання приладів і апаратури автоматичного контролю

- наладка приладів і апаратури автоматичного контролю

1.2.2. Побудова функціональної структури діяльності робочого за фахом: Слюсар - монтажник приладів і апаратури автоматичного контролю, регулювання та управління

У даному розділі розглядається функціональна структура діяльності фахівця за фахом: Слюсар - монтажник приладів і апаратури автоматичного контролю, регулювання та управління. Тут розкривається суть системного підходу до організації професійної діяльності фахівця.

Мета є системообразующим чинником діяльності і може бути виражена у формі її результату і продукту.

Суб'єкт діяльності - група (індивід), яка цілеспрямовано діє для задоволення своїх потреб.

Предмет діяльності - це те, що має суб'єкт на початку діяльності, те, що зрештою перетвориться в продукт.

Продукт діяльності - матеріальне уявлення того, що виходить при здійсненні діяльності.

Процес діяльності - це сукупність цілеспрямованих дій із застосування предмету діяльності відповідно до заданої мети.

Результат діяльності - психологічний приріст досвіду особи, який він придбає досягши мети.

Засіб - це або досвід суб'єкта, який може бути виражений через сукупність професійно-методичних завдань, або всі допоміжні об'єкти, за допомогою яких здійснюється діяльність.

Відповідність функціональної структури діяльності фахівця і кваліфікаційних вимог до нього приводиться нижче в таблиці 1.3.

Таблиця 1.4. Функціональна структура діяльності фахівця і вимоги, що пред'являються до нього.

Найменування функцій

Предмет діяльності

Матеріальні засоби діяльності

Процедури діяльності

Продукт діяльності

Вимоги до фахівця

знання

уміння

1

3

4

5

6

7

8

Організаційна

Робоче місце електромонтажника - схемщика

________

1.1  Додержання правил охорони праці і виробничої дисципліни

1.2  Додержання технологічної дисципліни

1.3  Раціональна організація робочого місця

Раціонально організоване робоче місце електромонтажника - схемщика

1.1.   Знати правила ТБ виробничої дисципліни

1.2.   Знати правила технологічної дисципліни

1.3.   Знати правила раціональної організації робочого місця

1.1    Вміти додержуватись правил ТБ виробничої дисципліни

1.2    Вміти додержуватись правил технологічної дисципліни

1.3    Вміти раціонально організовувати робоче місце

Електричні та пневматичні свердлильні машини

________2.1 Отримання і підготовка

електричних та пневматичних свердлильних машин

Отримані і підготовлені лектричні та пневматичні свердлильні машини

2.1 Знати призначення та правила користування електричними та пневматичними свердлильними машинами

2.1 Вміти користуватися електричними та пневматичними свердлильними машинами

Підготовчий

Креслення і схеми, шаблони, зразки

________

2.2 Отримання креслення і схем, шаблонів, зразків

Отримані креслення і схеми, шаблони, зразки

2.2 Знати правила читання простих схем, ескізів та робочих креслень по монтажу систем автоматичного контроля, регулювання і управління, установці щитів та пультів, прокладці трубних і електричних проволок

2.2 Вміти читати креслення та схеми, розрізняти найпростіші деталі по шаблонам та зразкам

Електрозварка

________

2.3 Отримання та підготовка електрозварки

Отримана та підготовлена електрозварка

2.3 Знати призначення та правила користування електрозваркою

2.3 Вміти користуватись електрозваркою

Технологічний

Пркладки та підкладки

Інструменти для вирізки, вирубки, шаблони

3.1 Прводити вирізку, вирубку прокладок по шаблону

Вирізані, вирубані прокладки та прикладки

3.1 Знати правила вирізки, вирубки прокладок і підкладок; призначення, види та властивості металів, сплавів, виробів із пластмас і других матеріалів, які використовуються при виповненні слюсарно монтажних робіт

3.1 Вміти вирізати, вирубати прокладки, підкладки

Системи автоматичного контролю

Такелажне обладнання

3.2 Проводити найпростіші завантажувально розвантажувальні роботи при монтажі систем автоматичного контролю, регулювання і управління

Проведені найпростіші роботи при монтажі систем автоматичного контролю, регулювання і управління

3.2 Знати призначення устройства такелажного обладнання; Способи строптовки дрібних вантажів; Правила сигналізації при завантажувально розвантажувальних роботах

3.2 Вміти виконувати найпростіші завантажувально розвантажувальні роботи при монтажі систем автоматичного контролю, регулювання і управління

Деталі, металоконструкційні щити

Електрозварка, монтажні інструменти

3.3 Проводити прихватку деталів електрозваркою, виконувати правку найпростіших металоконструкцій і закріплювати щити монтажними болтами

Проведена прихватка деталів електрозваркою, виконана правка найпростіших металоконструкцій і закріплювати щити монтажними болтами

3.3 Знати правила зборки і кріплення найпростіших вузлів обовязків КВП; найпростіші способи установки змонтованих приладів, апаратури, щитів, пультів, трубопроводів і арматури; технічні вимоги на монтаж і прийом приладів та апаратури автоматичного контролю, регулювання і управління; основні відомості по виробництву загальних монтажних робіт

3.3 Вміти проводити прихватку деталей електрозваркою, виконувати правку найпростіших металоконструкцій і закріплювати щити монтажними болтами

Трубопроводи автоматичного контролю

Монтажні інструменти, КВП, обладнання для випробовування трубопроводів

3.4 Проводити зєднання захисних, імпульсних, командних та інших трубних проводок автоматичного контролю і регулювання

Зєднанні захисні, імпульсні, командні та інші трубниі проводки автоматичного контролю і регулювання

3.4 Знати загальнівідомості про устаткування монтованих приладів і апаратури автоматичного контролю, регулювання і управління трубних та електричних проводок; призначення та устаткування обладнання для випробування трубопроводів і використаних КВП; призначення і правила користування інструментами монтажу

3.4 Вміти проводити зєднання захисних, імпульсних, командних та інших трубних проводок автоматичного контролю і регулювання

Контрольний

Робота, яка виконується

4.1 Самоконтроль правильності і послідовності дій при монтажі схем середньої важкості по кресленням

Раціонально виконана робота

4.1 Знати раціональну послідовність виконання робіт

4.1 Вміти виконувати роботи згідно з установленою документацією

Зєднаний трубопровід

КВП

4.2 Контроль якості зєднання трубопроводок

Визначена якість зєднання трубопроводів

4.2 Знати порядок виконання контрольно перевіряльник робіт

4.2 Вміти користуватися КВП

1.2.3. Визначення кваліфікаційних вимог і умов атестації робочого за фахом: Слюсар - монтажник приладів і апаратури автоматичного контролю, регулювання та управління

Термін навчання - 3,5 року

Рівень кваліфікації - 3 розряд

Конкретні розряди привласнюються таким, що вчиться по закінченню училища залежно від результатів кваліфікаційних іспитів і виробничих показників, досягнутих ними під час виробничої практики на підприємстві, з урахуванням успішності після того, що профілює предметам.

Іспити проводяться по спец. технології, матеріалознавству, електротехніці з основами промислової електроніки, суспільствознавству.

По предметам, які не виносяться на іспити, а також по спецтехнології в тих випадках, якщо учбовим планом іспити не передбачені, проводяться заліки.

Крім заліків і іспитів викладачі повинні систематично контролювати знання учнів шляхом усного опиту або проведення письмових контрольних робіт.

Учні освоюють наступні цикли учбових дисциплін: загальноосвітні, політехнічні, спеціальні.

До загальноосвітнього циклу відносяться наступні дисципліни: українська мова і література, історія, соціологія, етика і психологія сімейного життя, іноземна мова, математика, основи інформатики обчислювальної техніки, географія, біологія, фізика, основи має рацію, хімія, фізичне виховання, початкова військова підготовка, основи економі-чеських знань.

До політехнічного циклу відносяться дисципліни: електротехніка, технічне креслення, електроматеріалознавство

автоматизація виробництва на основі ПК.

До спеціального циклу відносяться дисципліни: спеціальна технологія, виробниче навчання.

У кінці навчання учень проходить технологічну і переддипломну практики. Як правило, ці практики проходять одна за одною. Цілями цих практик є закріплення придбаних знань, умінь і навичків; отримання практичного досвіду виконання виробничих операцій за фахом: Слюсар по контрольно - вимірювальним приладам і автоматиці. На переддипломній практиці учень збирає інформацію і розробляє спецпитання за дипломним проектом, після чого учень виходить на захист дипломного проекту, чим і закінчується його навчання.

В кінці навчання учень проходить технологічну і переддипломну практики. Як правило, ці практики проходять одна за одною. Цілями цих практик є закріплення придбаних знань, умінь і навиків; отримання практичного досвіду виконання виробничих операцій за фахом: Слюсар - монтажник приладів і апаратури автоматичного контролю, регулювання та управління. На переддипломній практиці учень збирає інформацію і розробляє спецпитання за дипломним проектом, після чого учень виходить на захист дипломного проекту, чим і закінчується його навчання.

Рівень і якість підготовки фахівця оцінює атестаційна комісія, в її склад входять:

-         викладач спецтехнології;

-         майстер ПО;

-         заступник директора по учбовій роботі;

-         заступник директора по виховній роботі;

-         представник від підприємства (гл. енергетик);

-         директор ПТУ.

1.3. Розробка змісту професійної підготовки фахівця

1.3.1. Постановка тактичних цілей навчання

На рівні етапної появи цілі глобальна мета диференціюється в основні цілі по етапах підготовки. У разі професійної освіти до етапів підготовки відносяться різні цикли дисциплін: гуманітарні, соціально-економічні, професійно-орієнтовані і так далі. У разі діяльності інженера-педагога сюди можна віднести цілі на етапах загальнотехнічної і професійної підготовки, які є тактичними цілями і полягають в освоєнні загальнотехнічних і професійних дисциплін.

Постановка тактичних цілей підготовки слюсаря по контрольно - вимірювальним приладам і автоматиці представлена в таблиці 1.5.

Таблица 1.5. Постановка тактических целей подготовки специалиста.

Елементи структури особистості

Характеристика мети

загальна

конкретна

1

2

3

Досвід особистості

Проф. спрямованість

Сформувати інтерес до професії, бажання її виконувати, прагнення якісно здійснювати: збірку приладів і апаратури автоматичного контролю, регулювання та управління . Сформувати прагнення до постійного профзростання, розвивати якості особистості:зібраність, швидку реакцію, відповідальність, раціоналізацію, винахідливість.

Проф. компетентність

1)сформувати загальні уявлення: про слюсарні роботи;взаємодію деталей, про технічний процес зборки, про ТБ, міри ПБ

2)сформувати уміння розрізняти прилади і апаратуру автоматичного контролю між собою, характеризувати пристрій і принцип дії приладів і апаратури автоматичного контролю.

3)сформувати уміння порівнювати, узагальнювати, робити висновки, аналізувати, знімати характеристики, обирати інструменти на ріхних етапах зборки: аналіз типових видів браку, розкриття його причин, вироблення способів попередження і усунення.

Комунікативна готовність

Сформувати уміння користуватися технічною мовою, термінами: схеми, шаблони, електрозварка, такелажне обладнання, щити, трубопровід,; сформувати уміння обстоювати свою точку зору, коментувати свою діяльність; сформувати бажання до налагодження контакту з колегами.

Економічна ерудиція і правова компетентність

Сформувати уміння в галузі організації і керування виробництвом, умінь в галузі економії сировини, електроенергії, дбайливого відношення до устаткування. Сформувати уміння в галузі ТБ, ПБ, знання про обовязки адміністрації і відповідальність робітника за недотримання режиму роботи, правил ТБ, виробничої санітарії, гігієни.

Функціональні характеристики психіки

Професійна память

Сформувати види памяті: короткочасна, довгострокова, зорово образна. Короткочасна память характеризується дуже коротким збереженням після одноразового, дуже нетривалого сприйняття і негайним здійсненням зборки схем за заданим кресленням. Для довгострокової характерно тривале збереження матеріалу після багаторазового його повторення і відтворення. Даний вид памяті необхідний фахівцеві для правильного здійснення зборки приладів і апаратури автоматичного контролю. Образна память це на представлення, на картини природи життя, а так само звуки, запахи, смаки. Вона буває здоровою, дотиковою, смаковою. Що стосується нашого фахівця, то, наприклад: прилад під час випробування дає незвичайний звук, завдяки образно слуховій памяті можна уявити, що вийшло зі строю

Технічне мислення

Сформувати такі типи мислення як наочно діючий, наочно образний, відвернений типи. Наш фахівець, розбираючи, збираючи будь який механізм, - робочий використовує наочно діючий тип мислення. Дивлячись на креслення і уявляючи за допомогою яких інструментів він може виконати зборку приладів і апаратури автоматичного контролю наочно - образний

Увага

Сформувати такі види умови як зосередження, розподіл для роботи на свердлильному станку, переключення при зборці приладів і апаратури автоматичного контролю.

Творчі здібності до розвязання технічних задач

________

Типологічні властивості

Здатність до самовладання і самоконтролю

Сформувати уміння самоаналізу, самоконтролю своєї діяльності, прагнення до виправлення помилок. Розвивати здатності зберігати урівноваженість, спокій в аварійних ситуаціях. Сформувати уміння приймати оперативні технічні рішення

1.3.2. Угрупування змісту теоретичного навчання відповідно до галузі господарської діяльності і видів діяльності Слюсаря - монтажника приладів і апаратури автоматичного контролю, регулювання та управління

На сьогоднішній день однією з найпоширеніших концепцій формування структури теоретичного навчання професійної підготовки є концепція Леднева В. С., згідно якої набір учбових курсів професійної підготовки формується на основі двох чинників: структури об'єкту вивчення діяльності і структури діяльності. Як структура діяльності приймається професійна діяльність фахівця, яка включає проектування, технологію, наукові дослідження, організацію і управління. Як об'єкт вивчення приймається галузь народного господарства і складові її підоб'єкти, які лежать в основі даної професії.

Програма професійної теоретичної підготовки робочого фахівця залежно від об'єкту вивчення представлена нижче у таблиці 1.6.

Таблиця 1.6. Формування набору тим професійної теоретичної підготовки фахівця.

Структура обєкта вивчення

Види діяльності

Узагальнена структура змісту

Набір тем програми професійної підготовки

Техніка

Техніка: загальні відомості про прилади і апаратуру автоматичного контролю, регулювання та управління

Пристрій, принцип дії приладів і апаратури автоматичного контролю, регулювання та управління різного типу; призначення, види, галузь застосовування приладів і апаратури автоматичного контролю, регулювання та управління

Технологія

Технологічна

Загальна технологія

Слюсарні роботи: розмітка, виправлення, рубання, гнучка, різання, обпилювання, свердління, розгортання, нарізування, різьблення, збірка приладів і апаратури автоматичного контролю, регулювання та управління

Зборочні роботи

Організація і керування

Організаційно - управлінська
Організація виробництва

Організація робочого місця. Робочих бригад

Економіка

Організаційно - управлінська

Економіка

Основи економіки виробництва, роль економіки в сфері виробництва, економічна доцільність в експлуатації електроустаткування. Енергозберігаючі технології.

Охорона праці

Організаційно - технологічна

ОП і ТБ

Протипожежні заходи. Правила ТБ на підприємстві. Основи гігієни праці, і виробничої санітарії. Санітарні вимоги, пропоновані робітничим майстерням. Професійні захворювання і проф. ушкодження.

Правові питання

Управлінська

Правові норми галузі

Режим роботи і правили внутрішнього розпорядку на виробництві й у навчальних майстернях. Права й обовязки адміністрації і робітників. Штрафні санкції за невиконання обовязків

Екологія

Організаційно - технологічна

Екологія

Вплив електромагнітних полів на навколишне середовище і людину. Методи і засоби захисту

Наукові дослідження

Науково- дослідна

-

-

1.3.3. Вибір системи виробничого навчання

Система виробничого навчання - об'єктивне єднання змісту форм, методів навчання і дидактичних засобів професійної підготовки, яка забезпечує таким, що вчиться можливість послідовно оволодіти трудовими прийомами, комплексом трудових операцій і видами робіт, характерних для даних професій.

Існують наступні види систем виробничого навчання:

наочна - побудована по видах продукції, які випускаються; учень виконує ті ж деталі, що і робочий-инструктор; програма навчання включає список виробів, які виготовляються;

операційна - передбачає послідовне засвоєння учнями окремих операцій, які ускладнюються;

операційно-наочна - вивчення операцій в процесі виготовлення деталей складності, що росте;

операційно-потокова - учень виконує конкретну операцію і передає деталь на наступне робоче місце по постійному маршруту;

ЦИТ - передбачає розподіл трудового процесу на складники - трудові прийоми, виконання в системі вправ; для кожного трудового процесу розроблена особлива методика;

операційно-комплексна - передбачено засвоєння учнями основних прийомів виконання операцій і поступове ускладнення комплексних робіт; послідовність операцій, а також підбір об'єктів і розміщення їх в певній послідовності;

пріємо - комплексно - видова - виділяють найважливіші елементи професії - прийоми праці, види робот - і забезпечуються оволодіння прийомами роботи в кожному виді і наступне з'єднання прийомів в комплекси;

проблемно-аналітична - відбувається загальне ознайомлення з технологічним процесом в цілому, після чого слідує вивчення окремих проблемних ситуацій і вправ по їх рішенню, вивчення всього технологічного процесу і самостійне виконання завдань по його веденню, регулюванню і контролю.

Структурними елементами систем виробничого навчання є:

зміст;

форми навчання;

методи навчання;

засоби навчання.

Виходячи із запропонованих систем виробничого навчання, вибираємо для нашого робочого за фахом: Електромонтер по обслуговуванню електроустаткування операційно-комплексну систему виробничого навчання. Виходячи з цього, ми маємо наступні достоїнства і недоліки:

Переваги:

досліджувані операції постійно закріплюються при виконанні наступного комплексу робіт

учні навчаються прийомам і способам виконання робіт в тих з'єднаннях, які можуть зустрічатися на виробництві.

Недоліки:

розрахована на навчання робочих ручним і машино-ручным професіям безпосередньо в учбових умовах

1.3.4. Побудова сводно тематичного плану професійної підготовки робочого за фахом: Слюсар - монтажник приладів і апаратури автоматичного контролю, регулювання та управління

Сводно-тематичний план - це документ, який включає тематику спеціальних дисциплін, регламентує послідовність вивчення тем і кількість годин, яка відводиться на їх вивчення, посеместровоє ділення учбових курсів, відображати форми навчання.

Сводно-тематичний план професійної підготовки фахівця: Слюсар - монтажник приладів і апаратури автоматичного контролю, регулювання та управління представлений у таблиці 1.6.

Таблиця 1.6. Сводно-тематичний план професійної підготовки фахівця

Виробниче навчання

Спеціальна технологія

Тижні

№ тем

Теми

Години

Тижні

№ тем

Теми

Години

ПЕРШИЙ КУРС

І півріччя

І. Навчання в навчальних майстернях

Слюсарні роботи

1

1.

Вступне заняття

2

1

1.

Вступ

2

1

2.

Техніка безпеки і протипожежні заходи в навчальних майстернях

4

2-7

2.

Основи гігієни праці і промислової санітарії

6

1

3.

Екскурсія на підприємство

6

2-10

3.

Слюсарна справа

10

2-16

4.

Слюсарні роботи

Розмітка

Рубання, виправлення, гнучка

Різання

Обпилювання

Свердління, зенкування та розгортання

Нарізування різьблення

12

12

12

36

18

18

4.

Основи електромонтажних робіт

12

Комплексні роботи

72

11-16

5.

Екологія виробництва

4

17

Перевірочні роботи

12

16-17

Загалом 204 34

ІІ півріччя

Електромонтажні роботи

18

5.

Вступне заняття і техніка безпеки

6

18-21

6.

Розбірка та збірка арматури

5

18-21

6.

Луження, паяння та сварка

42

22-26

7.

Гнучкість труб

5

22-24

7.

Допоміжні роботи

30

27-29

8.

Пристрій трубних проводок

4

24-26

8.

Електричне зєднання струмоведучих частин

30

30-33

9.

Пристрій електропроводок

6

27-31

9.

Монтаж електропроводок

60

34-36

10.

Централізована заготовка деталей та збірка для монтажу

8

32-33

10.

Монтаж установочної арматури і світильників

24

36-37

11.

Конструкція пресу та його апаратура

4

34-37

11.

Комплексні роботи

48

37-38

12.

Улаштування і принцип дії машини для окрутки

4

37

13.

Охорона праці та промислова санітарія

2

37-39

14.

Основи трудового законодавства

6

Такелажні роботи

38

12.

Ввідне заняття та техніка безпеки6

38-40

13.

Шабреніє

54

41-42

14.

Притирка та доводка

60

42

Перевірочні роботи

12

Загалом 372 44

Загалом за І курс 576 78

ДРУГИЙ КУРС

І півріччя

1-11

15.

Заготовка деталей і збірка вузлів для монтажу приладів апаратури автоматичного контролю, регулювання і управління

132

1-3

15.

Централізована заготовка деталей і збірка вузлів для монтажу приладів апаратури автоматичного контролю, регулювання і управління

10

13-16

16.

Ремонт приладів

60

4-6

16.

Технологія ремонту кабелів

8

17.

Перевірочні роботи

12

6-10

16.

Відомості з технічної механіки

14

11

18.

Менеджмент в підприємницькій діяльності

1

12

19.

Маркетинг в підприємницькій діяльності

1

Загалом 204 34

ІІ півріччя

ІІ. Навчання на підприємстві

18-20

17.

Ознайомлення з виробництвом та інструктаж з техніки безпеки

36

13-15

20.

Техніка безпеки, електробезпека та протипожежні заходи на підприємстві

8

21-38

18.

Заготівка деталей і збірка вузлів для монтажу приладів апаратури автоматичного контролю, регулювання і управління (продовження)

210

16-20

21.

Устройство приладів і апаратури автоматичного контролю

18

38-42

19.

Монтаж трубних проводок

114

21-23

22.

Монтаж первинних пристроїв

10

42

Перевірочні роботи

12

23-25

23.

Монтаж трубних проводок

8

26-28

24.

Монтаж електропроводок

8

28-30

25.

Газозварювання

10

31-34

26.

Відомості про механізацію та автоматизацію виробництва

10

35-37

27.

Улаштування багатократних і барабаних волочильних станків

6

37-38

28.

Економічні відносини власності

2

37-38

29.

Підприємства як форма діяльності в умовах ринкової економіки

2

37-39

30.

Правове регулювання господарських відносин в промисловості

6

Загалом 372 88

Загалом за ІІ курс 576 122

ТРЕТІЙ КУРС

І півріччя

1-9

20.

Монтаж первинних пристроїв

132

1-4

31.

Монтаж щитів та пультів

17

10-17

21.

Монтаж щитів та пультів

132

4-5

32.

Монтаж приладів та апаратури

5

17

Перевірочні роботи

12

Загалом 276 22

ІІ півріччя

18-27

22.

Випробування приладів та апаратури

180

Монтаж приладів та апаратури

28-40

23.

Передвипускна виробнича практика на штатних робочих місцях підприємства

533

Перевірка та випробування змонтованих пристроїв

41

Випускні кваліфікаційні екзамени

41

Відомості об організації будівельного виробництва

Загалом 754

Загалом за ІІІ курс 1030 22

Загалом за три курси 2182 222
Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1688
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2019 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site