Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracte
EconomieTransporturiTurismZootehnie

DIAGNOSTICAREA S.C RESITA S.A - Situatia economico-financiara

afaceri

+ Font mai mare | - Font mai micDIAGNOSTICAREA S.C RESITA S.A

1 Prezentarea generala a firmeiSocietatea comerciala ,, TMK Resita", cu sediul in Resita Str. Traian Lalescu Nr.36 a fost infiintata prin hotararea Camerei Imperiale de la Viena la data de 13 aprilie 1769, iar constructia propriu-zisa a inceput in primavara anului 1770 si a durat pana in data de 3 iulie 1771, cand in cadru solemn au fost sfintite cele doua furnale si s-a apris focul. Acesta este momentul aparitiei primului complex industrial de pe actualul teritoriu al Romaniei.

Profilul de fabrictie in aceasta perioada era: piese turnate din fonta, bare forjate din fier, cercuri pentru roti de caruta, cuie, scule si unelte de uz agricol si gospodaresc, tot in aceasta perioada s-a realizat si primul export de catre uzinele din Resita, constand din 20.000 de ghiulele de tun, catre Neapole, in timpul razboiului acestuia cu Franta intre 1796-1797.(vezi anexa nr 1).

In urma privatizarii Combinatului Siderurgic Resita in anul 1999 acesta a trecut in partimoniul firmei americane Noble Ventures. In urma unor greseli de management acesta a trecut din nou in patrimoniul statului roman in anul 2002, iar in 2003 a fost reprivatizata trecand in proprietatea grupului rus Sinara, cu sediul la Hamburg, fiind integrata in firma TMK.

Societatea comerciala S.C.TMK-Resita. S.A., cu sediul in Resita, str.Traian Lalescu, nr.36, jud. Caras-Severin, telefon -0255-211883, fax-0255-211883, cu numarul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Caras-Severin J/11/59/1991 , Cod Unic de Inregistrare: RO1064207 are un capital social de: 327.55185 RON.

a) Structura actionaratului

Tabel nr.1

ACTIONARI

%

NR. ACTIUNI

VALOARE

CAPITAL SOCIAL(RON)

SINARA HANDEL

99.48813

130.350.212

2,5

325.857.530

PERSOANE FIZICE

0.30766

403.098

2,5

1.007.745

PERSOANE JURIDICE

0.20421

267.564

2,5

668.910

TOTAL CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS

100

131.020.874

2,5

327.55185

b) Domeniul de activitate si principalele produse si servicii furnizate

In prezent, SC TMK RESITA S.A este una dintre cele mai importante intreprinderi ale industriei siderurgice din Romania, avand ca principal obiect de activitate:

productia si comercializarea de oteluri.

productia si comercializarea laminatelor din otel de diferite profile si dimensiuni.

Principalele produse fabricate in cadrul SC TMK RESITA SA sunt urmatoarele:

tigla

teava

blumuri pentru clientii din tar[ si strainatate.

Principalele servicii furnizate de SC TMK RESITA S.A sunt urmatoarele:

productia si furnizarea de energie electrica.

calcar var.

furnizor de apa

Pentru culegerea, inregistrarea si interpretarea datelor si informatiilor referitoare la situatia economico-financiara si manageriala a organizatiei s-a apelat la diferite metode si tehnici precum: interviul, observarea directa si studiul documentelor informationale.

2 Documentarea preliminara

Situatia economico-financiara

In cazul SC. TMK S.A. Resita, dinamica situatiei economico-financiare este evidentiata prin intermediul urmatorilor indicatori economici:

Indicatori economici

Tabel nr.2

Nr.

Crt.

Indicator

2005

2006

2007

0

1

2

3

4

1

Cifra de afaceri

(mii U.M)

227.949,900

291.780,182

369.301,380

2

Productia marfa fabricata(mii U.M)

33.164,208

24.066,586

31.035,080

3

Nr. Salariati

1632

1655

1350

4

Productivitatea muncii(mii U.M/sal)

139.675,18

176.302,22

273.556,57

5

Fond salarii(mii U.M)

26.812,613

33.100,551

6

Salariul mediu(U.M/sal)

1826,98

16.200,97

24.518,92

7

Mijloace fixe(mii U.M)

24.257,398

103.361,984

105.664,271

8

Active circulante(mii U.M)

110.582,909

94.249,154

9942,324

9

Stocuri - total(mii U.M), din care

51.039,720

60.998,722

64.475,301

9.1

Materii prime,materiale

16.702,650

34.182,699

31.483,353

9.2

Productie in curs de fabricatie

21.061,651

14.963,042

20.357,589

9.3

Produse finite

1102,557

9.103,544

10.677,491

9.4

Avansuri pentru cumparari de stocuri

1.172,862

749,437

1.956,868

10

Facturi neincasate(mii U.M)

27.637,046

28.190,031

23.291,596

11

Profit brut(mii U.M)

609,825

5.073,371

10.061,030

12

Cheltuieli totale(mii U.M) din care

265.168,192

328.744,071

41627,135

11

Cheltuieli din exploatare(mii U.M)

264.525,541

326.034,592

409.190,089

12

Cheltuieli financiare(mii U.M)

642,651

709,542

3.437,046

13

Capital social(mii U.M)

327.552,185327.552,185

327.552,185

14

Capitaluri proprii(mii U.M)

125.008,257

26984,830

267.916,148

15

Capital permanent(mii U.M)

125.008,257

26984,830

267.916,148

16

Numar actiuni

131.020,874

131.020,874

131.020,874

17

Datorii totale(mii U.M), din care

170.280,520

204.200,777

210.699,264

17.1

Datorii pe termen scurt(mii U.M)

144.182,380

159.074,110

165.572,597

18

Profit net

192,253

4.261,632

8.451,266

2 Sistemul de management si componentele sale

a)      Subsistemul metodologic

Sistemul de Management Integrat (SMI) implementat de SC TMK Resita SA, in conformitate cu referentialele SR EN ISO 9001:2001 si SR EN 14001:1997, are in vedere demonstrarea aptitudinii firmei de a satisface continuu cerintele clientului si reglementarile aplicabile si a mari satisfactia clientului, fara ca procesele desfasurate pe amplasamentul societatii sa produca un impact negativ asupra mediului.

De asemenea, in proiectarea Sistemului de Management Integrat (SMI) si in implementarea acestuia s-a avut in vedere abordarea PDCA, cunoscuta ca "Planifica - Executa - Verifica - Actioneaza", care se doreste a fi aplicata tuturor proceselor, pentru a asigura imbunatatirea continua a sistemului de management si a produselor/ serviciilor furnizate.

In scopul realizarii obiectivelor calitatii si a celor de mediu au fost atribuite responsabilitati si autoritati care sa permita functionarea SMI. Responsabil cu conducerea SMI adoptat de TMK Resita SA este Directorul General. In scopul coordonarii operative a sistemului, Directorul General a numit prin decizie Reprezentantul Managemetului pentru Calitate si Reprezentantul Managementului pentru Mediu care au responsabilitati si autoritati pentru:

v     a asigura ca cerintele referitoare la SMI sunt stabilite, implementate si mentinute conform standardelor de referinta;

v     a raporta managementului de la cel mai inalt nivel despre functionarea SMI si despre orice necesitate de imbunatatire;

v     a asigura ca este promovata in cadrul societatii constientizarea referitoare la cerintele clientului si la imbunatatirea performantei de mediu.

La nivelul fiecarui compartiment/sectii a fost numit un Responsabil cu asigurarea calitatii si un Responsabil cu protectia mediului, care au ca principala responsabilitate documentarea, implementarea si mentinerea SMI adoptat.

Structura organizatorica a Managementului Integrat Calitate-Mediu este prezentata in anexa nr.3.

Subsistemul metodologic este cel care sta la baza conceperii si exercitarii relatiilor manageriale in cadrul unei organizatii. Sistemele, metodele si tehnicile de management utilizate in firma reprezinta instrumentarul celorlalte componente manageriale - subsistemele decizional, informational si organizatoric. La nivelul organizatiei studiate, se remarca urmatoarele tipuri de management, tehnici si metode abordate.

Acestea sunt grupate in doua categorii dupa cum urmeaza:

q       sisteme de management:

managementul prin obiective

managementul prin bugete

managementul participativ

q       metode si tehnici de management:

diagnosticarea (analiza SWOT)

sedinta

delegarea

comunicarea manageriala

tabloul de bord

sisteme expert

b)     Subsistemul decizional

Informatiile furnizate de registrele de procese verbale ale Adunarii Generale a Actionarilor si Consiliului de Administratie, precum si textele deciziilor permit evidentierea celor mai importante aspecte referitoare la conceperea si functionarea subsistemului decizional.

1) Lista deciziilor adoptate, ce urmeaza a fi analizate:

adoptarea bilantului contabil si a raportului de gestiune al administratorilor, aferente anului 2007;

aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2008;

aprobarea structurii organizatorice pentru anul 2008;

aprobarea numarului si structurii socio-profesionale a personalului pentru anul 2008;

luarea de 2 zile de concediu fara plata, in luna august de catre toti angajatii societatii;

se hotaraste infiintarea unei Comisii de receptie pentru reviziile efectuate in cadrul cuptorului electric.

se hotaraste numirea unei Comisii de receptie pentru punerea in functiune a obiectivului de investitii "protectia mediului" care presupune montarea unor filtre ce absorb praful degajat in timpul procesului de productie;

se hotaraste promovarea d-rei Tula Gabriela in functia de inginer chimist in cadrul Sectiei Laboratoare, pe o perioada de proba de 6 luni;

se hotaraste infiintarea unei Comisii pentru receptia lucrarilor de constructii-montaj in vederea inceperii probelor functionale la obiectivul de investitii "turnare continua"

se hotaraste numirea unei comisii pentru evidenta apelor reziduale pe baza Catalogului European al Apelor Reziduale.

2) Incadrarea tipologica a deciziilor

Tabel nr.3

Nr. crt.

Decizia

C1

C2

C3

C4

C5

C

I

R

S

T

C

U

M

U

A

P

A

I

Decizia 1

x

x

x

X

X

Decizia 2

x

x

x

X

X

Decizia 3

X

x

x

x

X

Decizia 4

x

x

x

x

X

Decizia 5

x

x

x

x

X

Decizia 6

x

x
x

x

X

Decizia 7

x

x

x

x

X

Decizia 8

x

x

x

x

x

Decizia 9

x

x

x

x

X

Decizia 10

x

x

x

x

X

TOTAL

Semnificatia simbolurilor utilizate:

C1 - natura variabilelor implicate

C - certa; I - incerta; R - risc;

C2 - orizontul de timp si influenta asupra firmei

S - strategica; T- tactica; C - curenta;

C3 - numarul de criterii decizionale

U - unicriteriala; M - multicriteriala;

C4 - periodicitatea adoptarii

U - unica; A - aleatoare; P - periodica;

C5 - amploarea competentelor decidentilor

A - avizata; I - integrala;

3) Parametrii calitativi ai deciziilor

Tabel nr.4

Decizia

Cerinte de rationalitate

C1

C2

C3

C4

C5

Decizia 1

X

x

X

x

X

Decizia 2

X

X

X

x

X

Decizia 3

X

X

x

X

Decizia 4

X

X

x

X

Decizia 5

X

X

x

X

Decizia 6

X

X

X

x

X

Decizia 7

X

X

X

x

X

Decizia 8

X

X

X

x

X

Decizia 9

X

X

X

x

X

Decizia 10

X

X

X

x

X

TOTAL (%)

70

100

100

100

100

Semnificatia simbolurilor este:

C1 - fundamentarea stiintifica;

C2 - "impurternicirea" deciziei;

C3 - integrarea in ansamblul deciziilor;

C4 - oportunitatea deciziei;

C5 - formularea corespunzatoare a deciziei.

4) Incadrarea tipologica pe functii ale managementului si functiunii ale firmei

Tabel nr.5

Nr. crt.

Decizia

Functii ale managementului

Functiunii ale firmei

Pv

O

Co

A

CE

PM

CD

P

C

Ps

FC

SC

Decizia 1

X

X

Decizia 2

X

X

Decizia 3

XX

Decizia 4

X

X

Decizia 5

X

X

Decizia 6

X

X

Decizia 7

X

X

Decizia 8

X

X

Decizia 9

X

X

Decizia 10

X

X

TOTAL

Semnificatia simbolurilor este:

Pv - previziune

O - organizare

Co - coordonare

A - antrenare

CE - control evaluare

PM - procesul de management

CD - cercetare dezvoltare

P - productie

C - comerciala

Ps - personal

FC - finaciar contabil

SC - societatea comerciala in anamblul sau.

c)      Subsistemul informational

Subsistemul informational comporta mai multe aspecte importante ce trebuie prezentate in ideea desfasurarii unei analize ulterioare, concrete si riguroase. Aceste aspecte vizeaza informatiile, fluxurile si circuitele informationale, mijloacele de tratare a informatiilor si documentele specifice utilizate.

Sunt prezentate cateva informatii ce se refera in principal la activitati financiar-contabile: Lista documentelor elaborate de Serviciul Financiar-Contabil, Lista documentelor care se indosariaza in Serviciul Financiar-Contabil, Situatia documentelor informationale.(vezi anexa nr.4).

Circuitele informationale majore sunt redate sub forma grafica, avand in vedere urmatoarele documente: statul de plata si nota de predare(vezi anexa nr.5).

Un alt aspect care intra sub incidenta subsistemului informational este reprezentat de dotarea informatica a firmei. Din acest punct de vedere, se poate afirma ca exista o inalta preocupare pentru atingerea unor standarde necesare desfasurarii activitatii in conditii optime. Gradul de modernizare al firmei este destul de ridicat, acesta fiind un element extrem de important daca ne raportam la obiectivul pricipal al companiei, derularea proceselor de munca cu maxima eficienta.

Numarul calculatoarelor din dotare este de 60, cele mai multe dintre ele situandu-se dupa cum urmeaza, la: Serviciul Financiar (15), Serviciul Comercial (7), Serviciul Contabilitate (7), Protocol (4), CTC (7), Biroul de Marketing (3), fiecare sectie avand cel putin un calculator.

Din punct de vedere al performantelor acestora, trebuie subliniat un anumit aspect. Acesta se refera la corelarea capacitatii de lucru a calculatoarelor pe de-o parte cu gradul de utilizare al lor in cadrul unei sectii sau serviciu si pe de alta parte, cu nevoia de performanta a computerului pe care o resimt angajatii vis-a-vis de munca pe care trebuie sa o desfasoare. Astfel, s-a constatat ca, in cadrul anumitor servicii, sectii sau birouri, un calculator ce ofera performante medii este suficient, pe cand in alte locuri, unde este necesar un computer net superior.

Doar 20 calculatoare au acces la Internet, prin conexiune de tip Dial-up, acestea fiind plasate in locuri cheie ale firmei, cum ar fi Biroul de Marketing sau Serviciul Comercial, unde se doreste o informare rapida cu privire la aspecte de tipul ultimelor noutati ale concurentei, preturi si oferte, etc. De altfel, firma si-a dezvoltat si un site propriu: www.tmk.ro, beneficind si de o adresa de e-mail: office@tmk.ro, acest site avand insa nevoie de cateva modificari pentru a atinge un nivel calitativ satisfacator.

Un numar de 25 de calculatoare din totalul de 60 sunt legate in retea, prin fibra optica, acestea aflandu-se in cadrul Serviciului Financiar-Contabil si Comercial. Pe majoritatea calculatoarelor, (conectate sau nu la retea) ruleaza o serie de aplicatii informatice menite sa eficientizeze activitatea economica a firmei. Iata in continuare, care sunt programele informatice prezente la SC TMK Resita SA, grupate pe servicii, sectii si birouri.(vezi anexa nr.6)

Trebuie facuta mentiunea ca, aceste aplicatii functioneaza atat local, cat si in reteaua de calculatoare. Majoritatea aplicatiilor sunt dezvoltate in mediul FoxPro 6 si prezinta functii de adaugare, modificare, stergere de inregistrari, listari pe ecran sau la imprimanta a diferitelor rapoarte, liste si centralizatoare.

d)     Subsistemul organizatoric

Subsistemul organizatoric este ultima componenta a sistemului de management. El trebuie studiat sub raport procesual si structural.

Din punct de vedere procesual trebuie mentionat faptul ca, se remarca prezenta celor 5 functiuni de baza ale intreprinderii: cercetare-dezvoltare, productie, comerciala, personal si financiar-contabila.

Organizarea structurala presupune existenta Regulamentului de organizare si functionare, organigrama si fisele de post.

Regulamentul de organizare si functionare stipuleaza responsabilitatile, atributiile si interdictiile personalui, impreuna cu programul de functionare al firmei, regimul convorbirilor telefonice, decontari, pauze de masa, concedii, etc.

Organigrama este una piramidala, specifica unei structuri organizatorice de tip ierarhic-functionala ( vezi anexa nr.7).

Fisele de post (vezi anexa nr.8) sunt elaborate atat pentru directori, cat si pentru executanti. Ele cuprind descrierea postului, pregatirea, respectiv calificarea necesara, responsabilitati, sarcini de raportare/statistici, imputerniciri speciale, obligatii. La nivelul fiecarui salariat nu sunt delimitate foarte clar atributiile, responsabilitatile si competentele, acestea nefiind corelate cu indeplinirea obiectivelor companiei.

Un alt element important al structurii organizatorice il constituie dimensiunea umana a componenetelor acesteia, incadrarea cu personal:

Incadrarea cu personal a structurii organizatorice la S.C RESITA S.A

Tabel nr.9

Nr. crt.

Personal

Numar

1

Total personal, din care

1350

2

Personal de management

38

3

Personal de executie

222

4

Muncitori

1090

5

Direct productivi

933

6

Indirect productivi

157

SC TMK Resita SA dispune de 34 compartimente, din care:

v     23 compartimente functionale

v     11 compartimente operationale

Concluzie

Din punctul de vedere al viabilitatii economice, intreprinderea prezinta o situatie favorabila, fiind profitabila. Din punct de vedere managerial intrepinderea beneficiaza de anumite puncte forte, insa si de pucte slabe. Se folosesc metode si tehnici de management variate:managementul prin obiective, bugete, proiecte, management participativ; delegarea, comunicarea manageriala si sedinta. Subsistemul decizional cuprinde atat deciziile microeconomice, cat si mecanismele de adoptare a acestora. Subsistemul informatic cuprinde atat informatiile, fluxurile si circuitele informationale, mijloacele de tratare a informatiilor si documentele specifice utilizate. In subsitemul organizatoric se remarca prezenta celor 5 functiuni de baza ale intreprinderii: cercetare-dezvoltare, productie, comerciala, personal si financiar-contabila, deasemenea organizarea structurala presupune existenta Regulamentului de Organizare si Functionare, organigrama si fisele de post.Documente contabile: Bilant contabil, Contul de profit si pierdere

Manualul Sistemului de Management Integrat

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2083
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved