Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


ASIGURARILE DE RASPUNDERE CIVILA

Asigurari+ Font mai mare | - Font mai micASIGURARILE DE RASPUNDERE CIVILA

1. Trasaturi ale asigurarilor de raspundere civila

2. Asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule1. Trasaturi ale asigurarilor de raspundere civila

Prin asigurarile de raspundere civila se acopera prejudiciul produs de asigurat - persoana fizica sau persoana juridica - unor terte persoane ca urmare a unui accident.

Asigurarea de raspundere civila permite, pe de o parte, ca persoana pagubita sa primeasca despagubirea cuvenita, iar pe de alta parte, ca patrimoniul asiguratului sa ramana neatins, deoarece, in schimbul primelor de asigurare platite, el nu mai poate fi urmarit pe cale judiciara pentru prejudiciul produs.

Prin asigurarile de raspundere civila pot fi acoperite numai prejudiciile aduse de asigurat unor terte persoane in anumite conditii, care trebuiesc a fi indeplinite cumulativ:

- savarsirea de catre asigurat a unei fapte ilicite (exemplu: producerea unui accident de catre conducatorul unui autovehicul prin nerespectarea regulilor de circulatie);

- sa se poata dovedi existenta unui prejudiciu, deci a unei pagube materiale sau vatamari corporale produse de asigurat tertei persoane accidentate;

- existenta unui raport de cauzalitate intre fapta ilicita a asiguratului, care a produs accidentul, si prejudiciul adus tertei persoane pagubite;

- constatarea culpei asiguratului care a savarsit fapta ilicita ce a condus la producerea accidentului.

In cazul asigurarilor de raspundere civila, suma asigurata ramane la acelasi nivel pe toata durata asigurarii.

Clasificarea asigurarilor de raspundere civila:

1. din punct de vedere juridic:

- asigurari de raspundere civila obligatorii;

- asigurari de raspundere civila facultative (contractuale).

2. dupa obiect:

- asigurari de raspundere civila rezultate din detinerea si utilizarea mijloacelor de transport;

- asigurari de raspundere civila legala sau generala.

2. Asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule

In asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule sunt cuprinse persoanele fizice si juridice detinatoare de autovehicule supuse inmatricularii in Romania.

Contractul de asigurare

Contractul de asigurare RCA se incheie cu un asigurator care are dreptul de a practica pe teritoriul Romaniei asigurarea obligatorie RCA.

In momentul incheierii unei asigurari obligatorii RCA, asiguratorul va emite asiguratului polita de asigurare RCA, vigneta si documentul international de asigurare.

Asigurarea obligatorie RCA se incheie pe perioada determinata:
a) anual ori semestrial, pentru vehiculele inmatriculate ori inregistrate, dupa caz;
b) pe perioada de valabilitate a autorizatiei provizorii de circulatie, pentru vehiculele care se inmatriculeaza sau se inregistreaza provizoriu, dupa caz, dar nu mai mult de 90 de zile;
c) pe perioada inmatricularii/inregistrarii temporare, dar nu mai mult de 12 luni.

Polita de asigurare RCA contine in mod obligatoriu informatii despre:

- partile implicate in contract,

- perioada de valabilitate a asigurarii,

- limitele de despagubire, prima de asigurare si numarul de inmatriculare/inregistrare ori numarul de identificare al vehiculului,

- statele in care acest document are valabilitate.

Asiguratorii RCA au obligatia de a stabili tarifele de prima pentru fiecare categorie de vehicule, pe perioade de un an, calculate pe baze actuariale astfel incat sa garanteze permanent:

- indeplinirea obligatiilor ce decurg din incheierea contractelor de asigurare RCA,

- constituirea rezervelor tehnice prevazute in legislatia in vigoare

- plata contributiilor catre fondurile stabilite in conformitate cu legislatia in vigoare,

- acoperirea cheltuielilor de achizitie si de administrare.

Sistemul de corectare a primei de asigurare de baza va permite acordarea unor reduceri cumulate/succesive pana la un nivel de maxim 25%, cu exceptia reducerilor acordate pensionarilor si persoanelor cu deficiente locomotorii.
Ca masura de protectie, nivelul maxim al comisionului pentru contractarea asigurarii RCA nu va depasi 15 % din valoarea primelor de asigurare incasate.

Limitele de despagubire stabilite de catre fiecare asigurator RCA, precum si tarifele de prima se notifica Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor cel tarziu cu 30 de zile inainte de inceperea perioadei in care acestea pot fi practicate, impreuna cu intregul calcul actuarial ce a stat la baza stabilirii tarifelor primelor de asigurare, inclusiv datele statistice pe care s-a bazat acest calcul, precum si o declaratie a actuarului responsabil pentru calculul primei de asigurare cu privire la corectitudinea acestuia, insusita si semnata de conducatorul societatii.
Asiguratorii RCA nu pot practica tarife de prima diferite fata de cele notificate Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor si publicate.
Limitele de despagubire si tarifele de prima notificate Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor pot fi modificate dupa minimum 3 luni de la ultima modificare.
Prima de asigurare se calculeaza pentru un intreg an de subscriere, potrivit tarifelor de prima anuale practicate de asigurator, aferente perioadei de valabilitate a politei de asigurare RCA.

Prima anuala de asigurare se calculeaza prin insumarea primelor lunare aferente fiecarei luni de valabilitate a politei de asigurare RCA, prima lunara fiind calculata ca raport de 1/12 din tariful anual de prima practicat. Perioada mai mare sau egala cu 15 zile calendaristice se considera luna intreaga.

Limitele minime de despagubire sunt stabilite de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.
Pentru pagubele materiale produse in unul si acelasi accident, indiferent de numarul persoanelor prejudiciate, limita de despagubire se stabileste pentru anul 2009 la un nivel de cel putin 300.000 euro, echivalent in lei la cursul de schimb al pietei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Nationala a Romaniei.

Pentru vatamari corporale si decese, inclusiv pentru prejudicii fara caracter patrimonial produse in unul si acelasi accident, indiferent de numarul persoanelor prejudiciate, limita de despagubire se stabileste, pentru anul 2009, la un nivel de cel putin 1.500.000 euro, echivalent in lei la cursul de schimb al pietei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Nationala a Romaniei.

Riscurile acoperite si excluderile

In conditiile in care evenimentul asigurat s-a produs in perioada de valabilitate a politei RCA, societatea de asigurari va plati despagubiri pentru:

a) vatamari corporale sau deces, inclusiv pentru prejudicii fara caracter patrimonial;

b) pagube materiale;

c) pagube consecinta a lipsei de folosinta a vehiculului avariat;

d) cheltuieli de judecata efectuate de catre persoana prejudiciata.

Indiferent de locul in care s-a produs accidentul de vehicul, asiguratorul RCA acorda despagubiri pana la limita de despagubire prevazuta in polita de asigurare RCA, pentru:
1. prejudiciul produs de dispozitivele sau instalatiile cu care a fost echipat vehiculul, inclusiv pentru prejudiciul produs din cauza desprinderii accidentale a remorcii, semiremorcii sau atasului     tractat de vehicul;
2. prejudiciul produs din culpa conducatorului vehiculului asigurat, inclusiv in cazurile in care la data accidentului conducatorul vehiculului:
- a condus vehiculul fara consimtamantul explicit sau implicit al asiguratului;
- nu este titularul unui permis care sa ii dea dreptul sa conduca vehiculul respectiv;
- nu a respectat obligatiile legale de ordin tehnic cu privire la starea si siguranta vehiculului respectiv;
3. prejudiciul produs prin fapta lucrului, cand prejudiciul isi are cauza in insusirile, actiunea sau inactiunea vehiculului, prin intermediul altui lucru antrenat de deplasarea vehiculului, prin scurgerea, risipirea ori caderea accidentala a substantelor, materialelor sau a obiectelor transportate;
4. cazul in care persoanele care solicita despagubiri pentru vatamari corporale sunt membrii familiei asiguratului, conducatorului auto sau ai oricarei altei persoane a carei raspundere civila este angajata intr-un accident de vehicul;
5. prejudiciile provocate tertilor, consecinta a deschiderii in timpul mersului sau atunci cand vehiculul este oprit ori stationeaza a usilor vehiculului de catre pasagerii acestuia fara asigurarea ca nu se pune in pericol siguranta deplasarii celorlalti participanti la trafic.

Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:
1. cazurile in care proprietarul, utilizatorul sau conducatorul vehiculului vinovat nu are raspundere civila, daca accidentul a fost produs:
a) de un caz de forta majora;
b) din culpa exclusiva a persoanei prejudiciate,

c) din culpa exclusiva a unei terte persoane;
2. prejudiciile suferite de conductorul vehiculului raspunzator de producerea accidentului;
3. prejudiciile produse bunurilor apartinand persoanelor fizice sau persoanelor juridice, daca au fost provocate de un vehicul asigurat RCA, aflat in proprietatea aceleiasi persoane fizice sau juridice si care este condus de un prepus al aceleiasi persoane juridice ori de o alta persoana pentru care raspunde persoana fizic1 sau persoana juridica;
4. prejudiciile cauzate in situatiile in care nu se face dovada valabilitatii la data accidentului a asigurarii obligatorii RCA sau asigur1torul RCA nu are raspundere;
5. partea din prejudiciu care depaseste limitele de despagubire stabilite prin polita de asigurare RCA, produs in unul si acelasi accident, indiferent de numarul persoanelor prejudiciate si de numarul persoanelor raspunzatoare de producerea prejudiciului;
6. amenzile de orice fel si cheltuielile penale la care ar fi obligat proprietarul, utilizatorul sau conducatorul vehiculului asigurat, rapunzator de producerea prejudiciului;
7. cheltuielile facute in procesul penal de proprietarul, utilizatorul sau conducatorul vehiculului asigurat, raspunzator de producerea prejudiciului, chiar daca in cadrul procesului penal s-a solutionat si latura civila;
8. sumele pe care conducatorul vehiculului raspunzator de producerea prejudiciului este obligat sa le plateasca proprietarului sau utilizatorului care i-a incredintat vehiculul asigurat, pentru avarierea ori distrugerea acestui vehicul;
9. prejudiciile produse bunurilor transportate, daca intre proprietarul sau utilizatorul vehiculului care a produs accidentul ori conducatorul auto raspunzator si persoanele prejudiciate a existat un raport contractual la data producerii accidentului;
10. prejudiciile produse persoanelor sau bunurilor aflate in vehiculul cu care s-a produs accidentul, daca asiguratorul poate dovedi ca persoanele prejudiciate stiau ca vehiculul respectiv era furat;
11. prejudiciile produse de dispozitivele sau de instalatiile montate pe vehicule, atunci cand acestea sunt utilizate ca utilaje ori instalatii de lucru;
12. prejudiciile produse prin accidente survenite in timpul operatiunilor de incarcare si de descarcare, acestea constituind riscuri ale activitatii profesionale;
13. prejudiciile produse ca urmare a transportului de produse periculoase: radioactive, ionizante, inflamabile, explozive, corozive, combustibile, care au determinat sau au agravat producerea prejudiciului;
14. prejudiciile cauzate prin utilizarea unui vehicul in timpul unui atac terorist sau razboi, daca evenimentul are directa legatura cu respectivul atac sau razboi;
15. pretentiile ca urmare a diminuarii valorii bunurilor dupa reparatie.

Raspunderea asiguratorului RCA incepe:

a) din momentul eliberarii documentului de asigurare, dar nu mai devreme de data intrarii in vigoare a asigurarii, inscrisa in document, pentru asiguratul care isi indeplineste obligatia incheierii asigurarii cel mai tarziu in ultima zi de valabilitate a perioadei de asigurare anterioare;
b) dupa 48 de ore de la expirarea zilei in care s-a eliberat documentul de asigurare, pentru persoanele care nu aveau o asigurare obligatorie RCA valabila la momentul incheierii asigurarii;
c) din momentul eliberarii documentului de asigurare, dar nu mai devreme de data intrarii in vigoare a autorizatiei provizorii de circulatie sau a inmatricularii/inregistrarii vehiculului, pentru vehiculele comercializate care urmeaza sa fie inmatriculate/inregistrate.

Raspunderea asiguratorului RCA inceteaza la ora 24,00 a ultimei zile de valabilitate inscrise in polita de asigurare RCA sau anterior acestei date in momentul radierii din evidenta circulatiei.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1401
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved