Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Prevederile CSA pentru brokeri

Asigurari+ Font mai mare | - Font mai micPrevederile CSA pentru brokeri:

M.O.311/5.07.2000OUG nr. 116/29.06.2000 pentru modificarea art. 45 alin (3) si (4) din Legea nr. 32/2000 privind soocietatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, precum si pentru stabilirea unor alte masuri tranzitorii

M.O.394/18.07.2001

Ordinul nr.1/3.07.2001 al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor    privind cuantumul si termenul de plata a a taxei de functionare datorate de asiguratori si de brokerii de asigurare

M.O.556/6.09.2001

Ordinul CSA 4/28.08.2001 pentru punerea in aplicare a Normelor privind informatiile si documentele cerute pentru autorizarea brokerilor de asigurare

M.O.501/24.08.2001

Ordinul Comisiei de Supraveghere a asigurarilor    nr. 2/14.08.2001 pentru punerea in aplicare a Normelor 2/2001 privind informatiile si documentele cerute pentru autorizarea asiguratorilor si criteriile pentru aprobarea actionarilor semnificativi si a persoanelor semnificative ale asigurarilor

Ordinul Comisiei de Supraveghere a asigurarilor nr.3/14.08.2001 pentru punerea in aplicare a Normelor 3/2001 privind clasele de asigurari care pot fi practicate de societatile de asigurare

M.O.643/15.10.2001

LEGEA 509/4.10.2001 privind aprobarea OUG 51/2001 pentru modificarea art.44 din Legea 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor

M.O.666/23.10.2001

Ordinul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr.5/10.10.2001 pentru punrea in aplicare a Normelor 5/2001 privind metodologia de calcul si de evidenta a rezervelor tehnice minimale pentru actvitatea de asigurari generale

M.O.679//26.10.2001

Ordinul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor 7/25.10.2001 pentru modificarea si completarea Normelor 5/2001 privind metodologia de calcul si evidenta a rezervelor tehnice minimale pentru activitatea de asigurari generale

Normele 5/2001 privind metodologia de calcul si evidenta a rezervelor tehnice minimale pentru activitatea de asigurari generale, republicate

M.O.765/30.11.2001

Ord. Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 8/22.11.2001 pentru punerea in aplicare a Normelor privind aplicarea legii in domeniul asigurarilor obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule

M.O.34/18.01.2002

OMFP 2.328//28.12.2001si al presedintelui CSA 2.390/28.12.2001 privind aprobarea Reglementarilor contabile specifice domeniului asigurarilor, armonizate cu Directivele Europene si SIC

M.O.43/22.01.2002

Ord. CSA 10/27.12.2001 pentru punerea in aplicare a Normelor privind limita minima a merjei de solvabilitate a asigurarilor care practica asigurarigenerale simetodologia de calcul a acesteia

Ord. CSA 11/27.12.2001 pentru punerea in aplicare a Normelor privindlimita minima a marjei de solvabilitate a asigurarilor care practica asigurari de viata si metodologia de calcul a acesteia

Ord. CSA 12/27.12.2001 pentru punerea in aplicare a Normelor privind insolvabilitatea asiguratorului si administratorul special

Ord. CSA 13/27.12.2001 pentru punerea in aplicare a Normelor privind forma si continutul rapoartelor financiare,inclusiv ale raportului privind asigurarile de viata, precum si informatiile, documentele si certificarile necesare pentru intocmirea acestor rapoarte

Ord. CSA 14/27.12.2001 pentru punerea in aplicare a Normelor privind transferul de portofoliu

Ord. CSA 15/27.12.2001 pentru punerea in aplicare a Normelor privind regimul confidentialitatii informatilor

Ord. CSA 16/27.12.2001 pentru modificarea si completarea Normelor 2/2001 privind informatiile sidocumentele cerute pentruautorizarea asigurarilor sicriteriile pentru aprobarea actionarilor semnificativi si a persoanelor semnificative ale asiguratorilor

M.O.71/31.01.2002

Ord. CSA 1/23.01.2002 pentru modificarea si completarea Normelor 6/2001 privind categoriile de active admise sa reprezinte rezervele tehnice ale asiguratorului care practica asigurari generale, regulile de dispersare a plasamentelor, precum si coeficientul de lichiditate, puse in aplicare prin Ord. CAS 6/2002

M.O.468/1.07.2002

Ordinul 5/17.06.2002 al Comisiei de supreveghere a Asigurarilor privind aprobarea listelor cuprinzand persoanele juridice autorizate in evaluarea activelor societatilor de asigurare, agreate de CSA conform prevederilor normelor aprobate prin Ord.2/2002

M.O.740/10.10.2002

Ord. CSA 8/2.10.2002 pentru punerea in aplicare a Normelor privind masurile prudentiale pentru practicarea asigurarii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autivehicule in afara teritoriului Romaniei (Carte Verde)

M.O.882/7.12.2002

Ord.CSA 9/2.12.2002 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea legii in domeniul asigurarilor obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule si autorizarea asiguratorilor care vor practica aceasta asigurare in anul 2003

M.O.97/17.02.2003

Ord.CSA 3.101/10.01.2003 pentru punerea in aplicare a Normelor privind regimul asiguratorilor si brokerilor de asigurare

M.O.117/24.02.2003

Ord. CSA 3.103/18.02.2003 pentru punerea in aplicare a Normei privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca persoanele autorizate in evaluarea activelor reprezentate de terenuri si constructii, detinute de asiguratori

M.O.216/2.04.2003

Ord. CSA 3.104/26.02.2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privid inotcmirea, verificarea si centralizarea situatiilor financiare anuale ale societatilor de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, precum si ale brokerilor de asigurare pentru anul 2002

Ord.CSA 3.105/26.02.2003 pentru aprobarea Precizarilor privind unele masuri referitoare la incheierea exercitiului financiar pe anul 2002 la societatile comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, precum si la societatile de intermediere in asigurari care, potrivit prevederilor Legii contabilitatii 82/1991, republicata, au obligatia sa intocmeasca situatii financiare anuale

M.O.276/19.04.2003

Ord. CSA 3.106/17.04.2003 pentru modificarea si completarea Normelor privind limita minima a capitalului social varsat, respectiv a fondului de rezerva libera varsat al asiguratorilor, puse in aplicare prin Ord. CSA 6/2002

M.O.427/18.06.2003

Ord. CSA 3.107/4.06.2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intcmirea, verificarea si centralizarea raportarilor contabile ale societatilor comerciale de asigurarem    asigurare-reasigurare si de reasigurare, precum si ale brokerilor de asigurare la 30.06.2003

M.O.594/20.08.2003

Lista cuprinzand societatile de asigurare si brokerii de asigurare la data de 28.07.2003, publicata in temeiul art. 15 si al art. 35 (8) din Legea 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor

M.O.608/27.08.2003

Ord. CSA 3.108/18.08.2003 pentru modificarea si completarea Normelor privind informatiile si documentele crerute pentru autorizarea brokerilor de asigurare, puse in aplicare prin Ord. CSA 4/2001

M.O.848/27.11.2003

Ord. CSA 3.112/21.11.2003 pentru punerea in aplicare a Normelor privind participarea personalului de specialitate al CSA la actiuni initiate de alte persoane juridice

M.O.858/3.12.2003

Ord. CSA 3.113/28.11.2003 pentru punerea in aplicare a Normelor privind aplicarea legii in domeniul asigurarilor obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule si autorizarea asiguratorilor care vor practica aceasta asigurare in anul 2004.

M.O.135/16.02.2004

Ord. CSA 3.102/5.02.2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea, verificarea si centralizarea situatiilor financiare anuale ale societatilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, precum si ale brokerilor de asigurare, aferente exercitiului financiar 2003

M.O.185/3.04.2004

Ord. CSA 3.106/27.02.2004 pentru punerea in aplicare a Normelor privind limitarea riscurilor de credite de consum si ipotecare

M.O.186/3.03.2004

Ord. CSA 3.105/26.02.2004 petnru punerea in aplicare a Normei minimale privind activitatea de control intern;

M.O.662/22.07.2004

Ord. CSA 3.107/7.07.2004 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30.06.2004 a societatilor comerciale de asigurari, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, precum si a brokerilor de asigurare

M.O.859/23.09.2004

Ordin CSA nr.3121/16.09.2005 pentru modificarea Normelor privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui CSA nr.3110/2004

M.O.868/23.09.2004

Lista curpinzand societatile de asigurare si brokerii de asigurare la 31.08.2004, publicata in temeiul art. 15 si al art. 35 (8) din Legea 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor

M.O.1243/23.12.2004

Ord. Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor 3109/16.12.2004 pentru punerea in aplicare a Normelor privind actualizarea limitei minime a capitalului social varsat al asiguratorilor;

Ord. Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor 3110/16.12.2004 pentru punerea in aplicare a Normelor privind autorizarea brokerilor de asigurare si sau de reasigurare;

Ord. Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor 3111/16.12.2004 pentru punerea in aplicare a Normelor privind informatiile pe care asiguratorii si intermediarii in asigurari trebuie sa le furnizeze clientilor

M.O.65/19.01.2005

Ord. CSA 3.101/12.01.2005 pentru modificarea Normelor privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau reasigurare, puse in aplicare prin Ord. presedintelui CSA 3.110/2004

M.O.694/2.08.2005

Ord. CSA 3.117/14.07.2005 pentru punerea in aplicare a Normelor privind forma si continutul raportarilor financiare, precum si informatiile, documentele si certificarile necesare pentru intocmirea acestor raportari

Ord. CSA 3.118/14.07.2005 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30.06.2005 a societatilor comerciale de asigurare, asigurare-reasigurare si de reasigurare, precum si a brokerilor de asigurare

M.O. 572/03.07.2006

Ord. C.S.A. nr. 113.112/23.06.2006 pentru punerea in aplicare a Normelor privind aprobarea fuziunii/divizarii brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare

Ord. C.S.A. nr. 113.117/23.06.2006 pentru punerea in aplicare a Normelor privind principiile de organizare ale unui sistem de control intern si management al riscului la asiguratoriPolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1460
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved