Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Principiile de baza a asigurarilor generale

Asigurari+ Font mai mare | - Font mai micPrincipiile de baza a asigurarilor generale

1. Conditiile pentru existenta unui interes asigurabil pentru asigurarea bunurilor.

2. Principiile protectiei asigurarilor proprietatii

3. Conditiile generale si speciale ale asigurarii facultative ale bunurilor.1. Conditiile pentru existenta unui interes asigurabil pentru asigurarea bunutilor

O cerinta de baza pentru existenta oricarui contract de asigurare este interesul asigurabil. Daca pentru un contract de asigurare nu exista interes asigurabil, acesta nu va fi valid din punct de vedere juridic. O persoana are interes asigurabil daca producerea unui eveniment asigurabil poate cauza o pierdere financiara sau un prejudiciu persoanei respective.

In cazul asigurarii de bunuri, prin interes asigurabil se intelege valoarea pecuniara a bunului, expusa pierderii, sau valoarea patrimoniala ce poate fi pierduta de asigurat sau beneficiar, ca urmare a producerii evenimentului asigurat.

Conditiile esentiale pentru existenta unui interes asigurabil sunt:

In cazul pierderii sau degradarii bunului, asiguratul sa sufere o dauna, ce poate fi evaluata in bani;

Bunul mentionat sa constituie obiectul asigurarii;

Asiguratul sa aiba un interes patrimonial cu privire la bunul asigurat; altfel spus, asiguratul sa aiba o relatie directa, recunoscuta legal, cu obiectul asigurarii, astfel incit sa aiba de suferit in urma distrugerii acestuia.

Regula generala in asigurarile de bunuri este ca interesul asigurabil sa existe atit in momentul incheierii asigurarii, cit si in momentul producerii riscului asigurat. De regula, interesul asigurabil decurge din statutul de proprietar al persoanei care doreste sa se asigure. Insa, in afara proprietarului bunului, mai exista si alte persoane care pot avea interes asigurabil, in situatii cum ar fi:

Proprietate in comun: o persoana care detine in comun cu una sau mai multe persoane un bun sau o cladire are dreptul de a asigura bunul sau cladirea respectiva la intreaga valoare.

Proprietate ipotecata: in cazul unui contract de ipoteca, ambele parti au interes asigurabil, de obicei in astfel de cazuri se incheie o asigurare in numele ambelor parti.

Proprietate inchiriata: chiriasul nu este obligat sa incheie un contract de asigurare, dar daca o face, el o incheie in numele si in folosul proprietarului, neputind pretinde incasarea despagubirii in urma producerii unui risc asigurat, ci doar sa pretinda proprietarului restituirea primelor de asigurare.

Asiguratul sa faca parte din familia proprietarului: persoanele din familia proprietarului pot utiliza obiectul asigurarii, ceea ce determina existenta unui interes asigurabil al acestora fata de bunul respectiv.

2.Principiile protectiei asigurarilor proprietatii.

La baza asigurarilor stau urmatoarele principii:

universalitatea asigurarilor, care consta in aceea ca persoanele si bunurile se asigura impotriva mai multor riscuri, cu plata aceloras prime de asigurare;

integralitatea asigurarilor, adica nivelul despagubirilor se determina cat mai aproape de valoarea reala a bunurilor asigurate, pentru ca aceste despagubiri sa permita refacerea bunurilor avariate sau distruse;

realitatea asigurarilor, care consta in faptul ca asigurarile de persoane si de bunuri au la baza date reale, nu fictive, temeinic verificate in prealabil;

asiguratorul plateste despagubirea si sumele asigurate numai pentru bunurile, persoanele si riscurile cuprinse in asigurare;

mutualitatea asigurarilor, care presupune existenta unei comunitati de risc, ceea ce inseamna ca asiguratii amenintati de aceleasi riscuri particita, cu primele de asigurare pe care le platesc, la constituirea fondului de asigurare cu care se apara interesele lor comune. Despagubirile si sumele asigurate se acorda numai asiguratilor care au suferit daune sau care au fost afectati ca urmare a producerii riscurilor asigurate;

realizarea unei eficiente economico-sociale ridicate In domeniul asigurarilor potrivit cerintelor gestiunii economico-financiare este necesar de a realiza si aprecia eficienta activitatii de asigurare. Activitatea de asigurari trebuie astfel organizata, condusa si realizata incat sa corestunda unor cerinte reale ale societatii, sa contribuie la desfasurarea normala a procesului reproductiei sociale, a vietii spirituale, la cresterea produsului national brut, a avutiei nationale.

3.Conditiile generale si speciale ale asigurarii facultative ale bunurilor.

Conditiile generale de asigurare facultativa a bunurilor sunt elaborate de fiecare companie de asigurare ce are licenta eliberata de Camera de Licentiere din R Moldova de a presta aceste tipuri de asigurare. Conditiile generale de asigurare determina continutul de baza, precum si modul de incheiere si executare a contractelor de asigurare facultativa a tipurilor si grupelor de bunuri, expuse la riscuri si pagube.

Asiguratorul garanteaza, in baza conditiilor generale, persoanelor domiciliati pe teritoriul Republicii Moldova si peste hotarele ei, protectie de asigurare pentru cazurile de deteriorare sau pierdere deplina (distrugere a bunurilor), survenite in perioada de valabilitate a contractului de asigurare in urma producerii oricarui din riscurile de asigurare enumerate in contract.

In conditiile generale de asigurare facultativa a bunurilor cetatenilor sunt prezentate de obicei:

obiectul asigurarii;

cazurile de asigurare si tipurile de riscuri;

- locul de asigurare;

- suma de asigurare;

- modalitatea de incheiere a contractului de asigurare;

- termenele asigurarii;

calculul si plata primei de asigurare;

obligatiile partilor;

modalitatea de intocmire a actelor de constatare a pagubei.Stabilirea marimii si platii despagubirii de asigurare.

Obiectul asigurarii

Obiectul asigurarii reprezinta totalitatea bunurilor ce pot fi cuprinse in asigurare de catre asiguratori.

Nu pot fi cuprinse in asigurare in baza conditiilor generale bunurile:

1. Aflate:

a) in locuri declarate oficial zone de calamitate naturala;

b) in stare avariata;

c) in incaperile auxiliare si anexe de uz colectiv(coridoare comune, soproane, uscatorii etc.).

Bunurile, aflate in incaperile susmentionate, pot fi cuprinse in asigurare numai in baza unui contract separat, prin achitarea unei prime de asigurare suplimentare.

2. Cele expuse demolarii sau reparatiei capitale, precum si cele cu uzura de peste 60% fata de valoarea efectiva atestata in stare noua la data incheierii contractului.

3. Plante decorative si de camera.

4. Bani in valuta nationala si straina, hirtii de valoare, documente, manuscrise, planuri, fotografii, metale pretioase, pietre pretioase si semipretioase in stare de materie minerala, cu exceptia colectiilor care pot fi asigurate in baza unui contract special.

5. Masini-unelte, utilaj, instrumente, motoare, motoare electrice si alte bunuri utilizate in confectionarea articolelor si a altor marfuri, precum si in activitatea individuala de prestare a oricarui tip de lucrari.

6. Marfuri de larg consum, materiale si alte obiecte procurate sau confectionate in scopul realizarii lor ulterioare.

7. Productia agricola, vinicola, pomicola si animaliera, cultivata in gospodarire si destinata realizarii, inclusiv prin intermediul organizatiilor specializate.

8. Toate mijloacele de transport cu actionare mecanica, barci, salupe, iahturi.

Cazurile de asigurare si tipurile de riscuri

Asiguratorul se obliga in baza contractului de asigurare sa compenseze, in limitele sumei de asigurare, paguba cauzata prin deteriorarea, distrugerea deplina sau pierderea bunurilor asigurate, in rezultatul producerii urmatoarelor tipuri de riscuri:

incendiu

deteriorare

inundatie

actiuni ilegale ale tertilor

La solicitarea asiguratului, contractul de asigurare poate fi incheiat atat pe intreg pachetul de riscuri, cit si pe o anumita sau mai multe grupe de riscuri aparte.

Locul de asigurare

Conform conditiilor generale de asigurare, locul de asigurare reprezinta teritoriul cuprins in protectia de asigurare, conform conditiilor contractului de asigurare. Bunurile se considera asigurate numai pe adresa indicata in polita de asigurare (cu exceptia contractelor de asigurare a bunurilor personale). In caz de scoatere a bunurilor asigurate din locul de asigurare, protectia de asigurare se suspenda. In caz ca Asiguratul isi schimba locul de trai, contractul de asigurare va ramine in vigoare, cu conditia ca asiguratorul a fost informat despre aceasta anticipat, insa nu mai tirziu de ziua permutarii propriu-zis.

Suma de asigurare

Suma de asigurare aferenta contractului de asigurare este stabilita prin acordul partilor in limitele valorii reale a bunurilor. Valoarea reala a bunurilor se stabileste in baza valorii lor in stare noua estimate la data incheierii contractului, cu retinerea uzurii.

In cazul cind partile intimpina divergente in stabilirea sumei de asigurare, pe motivul majorarii ei, asiguratorul are dreptul sa refuze incheierea contractului de asigurare, iar in cazul incheierii contractului pe o suma evident majorata, despagubirea de asigurare se fixeaza in limitele valorii reale a bunurilor.

In perioada de valabilitate a contractului de asigurare, asiguratului are dreptul de a majora suma de asigurare pentru perioada ramasa pina la expirarea contractului, insa in limitele valorii reale si cu conditia, ca in ziua incheierii contractului suplimentar de asigurare nu s-a produs riscul indicat in contract.

In baza contractului de asigurare, asiguratorul poarta raspundere in proportia pagubei reale si in limitele sumei de asigurare stipulate, integral sau pentru fiecare obiect de asigurare in parte.

Modalitatea incheierii contractului de asigurare. Termenele asigurarii.

Contractul de asigurare se incheie in baza cererii asiguratului depuse in scris, in care este obligat sa comunice toate circumstantele cunoscute ce ar influenta producerea riscului asigurat, acesta avind o insemnatate esentiala in stabilirea gradului de risc pentru bunurile luate in asigurare. Tainuirea sau comunicarea de catre asigurat a unor date si circumstante false despre bunurile asigurate ii acorda asiguratorului dreptul de a anula contractul.

Contractul de asigurare se considera incheiat dupa perfectarea, semnarea de catre parti si achitarea primei de asigurare de catre asigurat.

Calculul si plata primei de asigurare

Conform conditiilor generale de asigurare prima de asigurare trebuie platita pina la inceperea asigurarii, daca acordul partilor nu prevede altceva. Calculul primei de asigurare contractuale se efectueaza in conformitate cu taxele tarifare stabilite de conditiile speciale, prin aplicarea coeficientului de risc, in functie de tipul de bunuri si riscuri de asigurare.

In caz de incheiere a contractului de asigurare pe termen de un an, calculul primei de asigurare se efectueaza dupa Formula 1:

Pa = Sa x Tt/100 (1)

in care Pa - prima contractuala de asigurare;

Sa - suma contractuala de asigurare;

Tt - taxa tarifara in % fata de suma asigurata;

.

In cazul de incheiere a contractului de asigurare pe termen mai mic de un an, calculul primei de asigurare se efectueaza dupa Formula 2:

Ps = Pa x C (2)

in care Ps - prima de asigurare a contractului pe termen scurt

Pa - prima anuala de asigurare (se determina prin formula 1)

C - coeficientul care determina termenul de valabilitate in luni depline (se stabileste dupa tabela nr.1), luna neimplinita consideridu-se ca deplina.

Tabela Nr. 1 Coeficientii pentru contractele de asigurare pe termen scurt.

Termenul de valabilitate

a contractului, luni

C

In cazul de reperfectare a contractelor valabile in legatura cu majorarea sumei de asigurare pentru perioada ramasa pina la expirarea termenului de valabilitate, prima de asigurare pe contractele reperfectate se stabileste dupa Formula 3:

Pa = (Pn - Pv) x C (3)

in care Pa - prima de asigurare pe contractul reperfectat;

Pn - prima de asigurare pe contractul nou incheiat;

Pc - prima de asigurare pe contractul incheiat anterior(in vigoare);

C - coeficientul, corespunzator numarului de luni, ramase pana la expirarea contractului de asigurare, totodata, luna neimplinita consideridu-se ca deplina (se stabileste conform tabelului de mai sus).

Prima de asigurare aferenta contractului de asigurare, incheiat pe termen scurt, trebuie platita in mod unic, in numerar.

La incheierea contractului de asigurare pe termen de 12 luni, asiguratului i se acorda dreptul de a plati prima de asigurare in mod unic sau in rate, prima rata constituind 50% din suma totala a primei de asigurare contractuale. Celelalte 50% din prima de asigurare trebuie platita in decursul a patru luni de la data intrarii contractului de asigurare in vigoare.

Daca pina la expirarea termenului de 4 luni de plata primei de asigurare se va produce cazul de asigurare, atunci despagubirea de asigurare se plateste in proportia pagubei reale, in limitele sumei de asigurare contractuale, prin retinerea din ea a partii restante din prima de asigurare. In caz ca asiguratul nu-si onoreaza obligatia de a achita datoria in decurs de patru luni, contractul de asigurare se considera suspendat din ziua ulterioara datei in care a expirat termenul de plata, indiferent de soldul sumei datorate.

Contractul de asigurare intra in vigoare:

a) in cazul platii primei de asigurare ( primei cote din prima de asigurare) in numerar de la ora 00.00 a zilei ulterioare datei de perfectare a lui;

b) in caz de reinnoire a contractului de asigurare cu conditia achitarii a primei de asigurare pina la expirarea termenului de valabilitate a contractului anterior - concomitent cu expirarea acestui termen, iar daca plata a operata dupa expirarea termenului de valabilitate a acestui contract, insa nu mai tirziu de 30 de zile.

c) in caz de reperfectare a contractului de asigurare in legatura cu majorarea sumei de asigurare si stabilirea contractelor suspendate - da la ora 00.00 a zilei ulterioare datei de achitare a primei de suplimentare de asigurare sau de achitare a datoriei precum si de plata penalitatii.

Obligatiile partilor

Obligatiunile de baza a asiguratului se pot mentiona:

informarea asiguratorului despre schimbarile survenite, care au o insemnatate esentiala in stabilirea gradului de risc si care difera de cele expuse in cererea de asigurare;

- sa garanteze intretinerea corespunzatoare a bunurilor ce au fost asigurate;

- sa plateasca prima de asigurare.

O mare atentie trebuie de acordat la obigatiile asiguratului cind a survenit cazul de asigurare. La survenirea cazului de asigurare asiguratul e obligat:

- sa intreprinda toate masurile pentru a reduce marimea pagubei;

- sa depuna o cerere scrisa vizind plata despagubirii de asigurare;

- sa furnizese asiguratorului toata informatia necesara despre paguba produsa, procesele-verbale intocmite de catre organele respective, precum si alte documente necesare pentru identificarea cazului de asigurare si stabilirii marimii pagubei.

La rindul sau asiguratorul este obligat :

- sa pastreze in taina si sa nu divulge informatiile pervenite la incheierea si executarea contractului de asigurare;

- sa respecte conditiile indicate in contractul de asigurare;

- in limitele a 24 de ore dupa primirea declaratiei vizind producerea cazului de asigurare, sa trimita, la locul si timpul coordonat cu asiguratul, reprezentantul sau pentru cercetarea bunului deteriorat;

- sa intocmeasca calculul pagubei, sa stabileasca suma despagubirii de asigurare si sa garanteze plata ei la timp.

Conditiile speciale de asigurare facultativa, de obicei, sint elaborate pe fiecare grupa de bunuri, unde se indica modul de incheiere si executare a contractelor de asigurare pe fiecare grupa in parte.

Deci, deosebim conditii speciale de asigurare facultativa a:

- bunurilor casnice;

- bunurilor personale;

- constructiilor;

- apartamentelor;

- apartamentelor si caselor de locuit in caz de reparatie;

- animalelor la preturi contractuale.

Modalitatea de intocmire a actelor de constatare a pagubei. Determinarea marimii pagubei si plata despagubiri de asigurare

Paguba se considera:

in caz de distrugere totala sau rapire a bunurilor - despagubirea este egala cu Suma asigurata;

in caz de deteriorare partiala a bunurilor - despagubirea se calcula diferit in dependenta de paguba.

Daca obiectul deteriorat poate fi readus prin reparatie in stare buna de utilizare dupa destinatie, atunci paguba sunt considerate cheltuielile pentru reparatie, in limitele valorii lui la data producerii evenimentului asigurat.

Calculul si plata despagubirii de asigurare pe asigurarile bunurilor .

Etapele de efectuare a lucrarilor de stabilire a pagubei si de achitare a despagubirii sint aceleasi si includ:

Stabilirea faptului de distrugere sau deteriorare a bunurilor;

Determinarea cauzei care a dus la deteriorare si verificarea daca riscul produs este cuprins in asigurare;

Daca contractul de asigurare este valabil la data producerii riscului;

Stabilire obiectelor ce au fost afectate si apartenenta bunurilor asigurate;

Calculul sumei pagubei si a despagubirii de asigurare.

Despagubirea de asigurare este suma pe care asiguratorul o plateste asiguratului pentru refacerea bunului distrus de un risc asigurat. Cuantumul despagubirii de asigurare depinde de marimea pagubei si nu poate depasi suma asigurata. Despagubirea de asigurare se stabileste in functie de raspunderea pe care si-a asumat-o asiguratorul si care poate fi: raspundere proportionala, raspundere dupa primul risc si raspundere limitata.

Intrebari - cheie

Care este regula generala la asigurarea bunurilor privind interesul asigurabil?

Pot contracta asigurari de bunuri alte persoane decat proprietarul bunului?

Care sunt conditiile esentiale pentru existenta unui interes asigurabil

Cine elaboreaza conditiile generale si speciale de asigurare a bunurilor?

Enumerati elementele de baza a conditiilor de asigurare?

Cum se determina suma asigurata in cadrul asigurarilor de bunuri?

Explicati procedura de majorare a sumei asigurate in perioada de valabilitate a contractuli?

Care sunt conditiile cand prima este achitata in rate?

Care este durata maxima de valabilitate a contractului de asigurare de bunuri?

De ce depinde suma despagubirii in cadrul asigurarilor de bunuri?Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2807
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved