Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Producerea si comercializarea vestimentatiei textile pentru femei

confectii+ Font mai mare | - Font mai micProducerea si comercializarea vestimentatiei textile pentru femei1. DATE DE IDENTIFICARE A FIRMEI

1.1 Numele complet al firmei: SC.ALDO STYLE SRL

1.2 Coordonatele firmei:

S.C. "Aldo Style" SRL este o societate cu capital exclusiv privat. Societatea are sediul in orasul Focsani, str. Bulevardul Garii, nr 20, fiind inregistrata la Registrul Comertului cu nr.3124601.

Activitatea se va petrece in orasul Marasesti, str. Aleea Florilor, nr 3 in incinta intreprinderii SA"OMEGA". Aceasta decizie este insotita de unele avantaje economice precum sunt: platile de arenda mici, spatiu asigurat, conditii pentru a activa (energie electrica, termica, utilaj).

Date privind organizatia

Denumirea intreprinderii

Societatea Comerciala "ALDO STYLE" S.R.L.

Numarul de inregistrare

3124601

Organul de inregistrare

Camera de Inregistrari de Stat

telefon

+40 237/ 215625

fax

+40 237/ 215625

1.3 Numar de inregistrare :

- la Oficiul Comertului : J-39/175/2006

- Codul Unic de Inregistrare : 3124601

1.4 Forma juridica de constituire

Societate cu raspundere limitata (SRL) este considerata societatea comerciala al carui capital este divizat in parti sociale conform actului de constituire si ale carui obligatii sunt garantate cu patrimoniul societatii.

Organul suprem de conducere al SRL este adunarea generala. SRL are un comitet de conducere care alege presedintele sau directorul general, ce reprezinta societatea.

1.5 Data si locul inceperii activitatii firmei:

Data: 15/06/2006

Locul : Focsani, jud. Vrancea

1.6 Domeniul de activitate al firmei

-1931fabricaredeconfectii
- 5243 comert, la pretul cu amanuntul, a confectiilor


Activitatile se desfasoara la sediu, in spatii inchiriate, in targuri, piete, oriunde in tara, in zonele autorizate de autoritatea statala.

Activitatea de baza prevazuta de statut: confectionarea si comercializarea articolelor vestimentare.

1.7 Capitalul social

Capitalul social subscris si varsat al societatii este de 550000 lei fiind divizat in 3 de parti sociale , dintre care:

. 30.000 de parti sociale apartin Codrescu Iulian

. 15.000 - parti sociale - Ionescu Mihaela

. 10.000 - parti sociale - Stanescu Mariana

1.8 Asociati, actionari

Firma are trei asociati:

CODRESCU IULIAN

cu domiciliul: VIA NIZZA, NR. 9-9 A

ROMA

ITALIA

resedinta: Bd. UNIRII, NR. 10

Bloc 15, Scara A, Etajul 1, Ap. 10

Focsani

Vrancea

B.I.: Seria GA, Nr.: 230147

Nascut la: 16 octombrie 1970

Cetatenie: ITALIANA, ROMANA

Studii: ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE - BUCURESTI

FACULTATEA DE FINANTE - BANCI

IONESCU MIHAELA

cu domiciliul: STR. INDEPENDENTEI

Bloc 22, Scara B, Etaj 2, Ap. 14

Pucioasa

Dambovita

resedinta: CALLE PNISCOLA, NR. 11 - 1 B

CASTELLON

ESPANIA

B.I.: Seria DA, Nr.: 187430

Nascuta la: 6 noiembrie 1974

Cetatenie: ROMANA

Studii: FACULTATEA DE DREPT - ADMINISTRATIV - TARGOVISTE

STANESCU MARIANA

cu domiciliul: STR. PRINCIPALA, NR. 15

Focsani

jud Vrancea

B.I.: Seria VN, Nr. 302627

Nascuta la: 18 ianuarie 1977

Cetatenie: ROMANA

Studii: FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE - TARGOVISTE

SPECIALIZAREA: MANAGEMENT

1.9 Cenzori si/sau auditori ai intreprinderii

Societarea va intocmi anual bilantul contabil si contul de profit si pierderi si il va supune spre aprobare si repartizare adunarii generale a actionarilor .

Pentru asigurarea unui control asupra actelor ,operatiilor contabile si a operatiilor administrative , adunarea generala a administratorilor va desemna un cenzor , expert contabil , stabilind totodata si idemnizatia ce i se cuvine .

2. CONDUCEREA SI PERSONALUL SOCIETATII

2.1Conducerea societatii

Adunarea Generala a Actionarilor este organul de conducere care decide asupra activitatii societatii si adopta politica economica si comerciala.

Societatea este administrata de Consiliul de Administratie, compus din 7 persoane alese de Adunarea Generala a Actionarilor pe o perioada de patru ani. Consiliul de Administratie este condus de un presedinte, care are si calitatea de director general.

Gestiunea societatii este verificata Comisia de Cenzori, formata din trei membri alesi de Adunarea Generala a Actionarilor.

Ø     Directorul general al societatii este ajutat de directorul executiv tehnic si de directorul executiv economic.

Ø     Directorul tehnic este conducatorul directiei productie.

Directorul economic (seful directiei economice) are in subordine urmatoarele compartimente:

- biroul financiar-contabilitate-preturi;

- oficiul de calcul;

- biroul aprovizionare.

2.2 Personalul actual al firmei. Numar total de salariati

Tabelul 2.1- Management si specialisti

Nr.

crt.

Functia

Nr. Per-

soane

Salarii

lunare,

lei

Responsabilitati

1.

Manager general

1

3200

- gestionarea activitatii firmei.

2.

Manager producere/

tehnolog

1

2800

- planificarea, supravegherea si controlul fluxului tehnologic;

- administrarea controlului calitasii;

- administrarea personalului in producere; totalitatea activitatilor care asigura desfasurarea procesului de productie.

3.

Manager comercial

1

2200

- dezvoltarea relatiilor intre firma si exterior;

- cercetari de marketing;

- publicitate;

- aprovizionarea cu materii prime si diferite materiale;

realizarea produselor fabricate, incheerea a noilor contracte

4.

Manager

R.U.

1

1200

- asigurarea firmei cu forta de munca calificata, necesara pentru realizarea activitatilor in ansamblu;

- stabilirea relatiilor favorabile intre salariati;

- selectarea pregatirea, perfectionarea, promovarea si salarizarea personalului.

5.

Contabil

1

1200

- evidenta si utilizarea eficienta a resurselor financiare necesare pentru desfasurarea activitatii in ansamblu a firmei;

- inregistrarea tuturor cheltuielilor legate de procurarea si transportarea factorilor de productie;

- determinarea costurilor de productie si veniturile firmei;

- contribuirea la utilizarea eficienta a tuturor resurselor, astfel orientand activitatea firmei spre sporirea rezultatelor finite.

6.

Controlor

1

2200

- asigurarea sistemului de calitate.

Total

6

12800

Total salarii 153600

anuale

Tabelul 2.2 - Muncitori

Nr.

crt.

Personal / functia

Nr. de

persoane

Salarii

lunare, lei

Responsabilitati

1.

Mecanic

1

1344

- asigurarea functionarii utilajului

- combaterea dificultatilor privind

energia electrica

2.

Hamal

1

960

-

3.

Personal de deservire

1

960

-

4.

Cusator

29

1158

- indeplinirea operatiilor tehnolo-

gice, de confectionare a produselor.

5.

Croitor

2

1600

- pregatirea materiei prime, croirea

reperilor.

Total

34

6022

Total salarii anuale 463632

3. DESCRIEREA ACTIVITATII ACTUALE ALE FIRMEI

3.1 Istoric al activitatii firmei si aspecte legale

S.C."Aldo Style" SRL este o societate cu capital exclusiv privat. Societatea are sediul in orasul Focsani, str.Bulevardul Garii, nr 20, fiind inregistrata la Registrul Comertului cu nr.3124601.

Activitatea de baza prevazuta de statut: confectionarea si comercializarea articolelor vestimentare.

In Romania industria usoara este o ramura ce se dezvolta si functioneaza in ritm satisfacator. Unul din sectoarele principale ale industriei usoare este fabricarea articolelor de vestimentatie (articole tricotate, confectii).

Piata intreprinderilor industriale este in crestere, aceasta ne dovedeste faptul ca volumul productiei industriale in Romania a crescut comparativ in ianuarie 2007 fata de ianuarie 2006 cu 12%.

In ceea ce priveste piata de desfacere a articolelor vestimentare mentionam urmatoarele:

In Romania se observa o oferta deosebit de mare de marfuri industriale si anume vestimentare aceasta se datoreaza in mare masura patrunderii pe piata a marfurilor unor, tari precum sunt Turcia, China. Anume aceste marfuri penetreaza piata de azi a Romaniei. Facand o caracteristica a acestor marfuri putem spune ca sunt de o calitate inferioara celor autohtone, insa ca pret sunt mai avantajoase ceea ce determina consumatorul sa le procure. Producatorii autohtoni nu pot face fata concurentei mari ce persista pe piata, datorita pretului mai mic a produselor importate, unui sortiment foarte mare a produselor oferite de catre importatori, si se orienteaza spre export. Circa 80% din populatia Romaniei nu pun accent pe calitate procurand un produs, acestia analizeaza aspectul exterior a produsului, punand un mare accent pe pret, dar creste si numarul celor consumatori, care au cerinte exigente fata de produsul pe care doreste sa-l procure, care pun un mare accent pe calitate, marca, imaginea firmei producatoare, aceasta datorandu-se cresterii puterei de cumparare, care la randul ei se datoreaza aducerii in tara de valuta de catre cei care lucreaza peste hotare. Anume la acest grup de consumatori se va orienta produsele noastre, acestea reprezinta in general adolescentele si doamnele in varsta de 40-55 ani.

3.2. Piata

In mecanizmul de functionare a unei economii moderne piata ocupa un loc esential determinind intr-o proportie insemnata deciziile si comportamentele agentilor economici..

In Romania industria usoara este o ramura ce se dezvolta si functioneaza in ritm satisfacator. Unul din sectoarele principale ale industriei usoare este fabricarea articolelor de vestimentatie (articole tricotate, confectii).

Piata intreprinderilor industriale este in crestere, aceasta ne dovedeste faptul ca volumul productiei industriale in Romania a crescut comparativ ianuarie 2006 fata de ianuarie 2005 cu 12%.

Analizand situatia existenta la momentul actual in ceea ce priveste intreprinderile care activeaza in Romania am ajuns la concluzia ca 40% produc pentru export, si anume activeaza prin sistemul lohn. Aceasta se datoreaza in mare masura avantajelor de care bineficiaza activand prin acest sistem, aceste avantaje sunt:

- asigurarea in realizarea marfii;

- lipsa problemelor ce apar la procurarea materiei prime;

- achitarea platilor pentru marfa in termenii precizati; ceea ce constituie un element principal si da posibilitatea de achitare si firmei cu personalul si alte cheltuieli ce sunt calculate lunar, cu alte cuvinte lipsesc problemele ce tin de intrebarile: Unde se va realiza marfa? Pentru cine producem? Care sunt cerintele consumatorilor?

Insa activand astfel, aceste intreprinderi sunt supuse unor riscuri.

Dupa cum stim orice organizatie este afectata, intr-o masura mai mare sau mai mica, de modificarile a ceea ce denumim mediul inconjurator sau extern , anumiti factori ai acestui mediu pot influienta si activitatea acestor intreprinderi, acesti factori fiind politico-legali,economici, socio-culturali.

Factorii politico-legali pot influienta activitatea oricarei intreprinderi ce activeaza in sistemul lohn prin impunerea unor reglimentari ce pot fi legate de import-export a unor marfuri, mai ales ca majoritatea acestor intreprinderi au contracte incheeate numai cu una din firmele straine, sau tari, factorii economici influienteaza economia unei tari care poate influienta si puterea de cumparare.

Activand in acest sistem partenerii internationali ce au incheeate contracte cu intreprinderile din Rpmania de asemenea au un avantaj considerabil, aici este ieftina forta de munca, calitatea de producere foarte buna, fapt ce ii determina sa colaboreze anume cu intreprinderile din Romania.

In ceea ce priveste piata de desfacere a articolelor vestimentare mentionam urmatoarele:

In Romania se observa o oferta deosebit de mare de marfuri industriale si anume vestimentare aceasta se datoreaza in mare masura patrunderii pe piata a marfurilor unor, tari precum sunt Turcia, China. Anume aceste marfuri penetreaza piata de azi a Romania. Facand o caracteristica a acestor marfuri putem spune ca sunt de o calitate inferioara celor autohtone, insa ca pret sunt mai avantajoase ceea ce determina consumatorul sa le procure. Producatorii autohtoni nu pot face fata concurentei mari ce persista pe piata, datorita pretului mai mic a produselor importate, unui sortiment foarte mare a produselor oferite de catre importatori, si se orienteaza spre export. Circa 80% din populatia Romania nu pun accent pe calitate procurand un produs, acestia analizeaza aspectul exterior a produsului, punand un mare accent pe pret, dar creste si numarul celor consumatori, care au cerinte exigente fata de produsul pe care doreste sa-l procure, care pun un mare accent pe calitate, marca, imaginea firmei producatoare, aceasta datorandu-se cresterii puterei de cumparare, care la randul ei se datoreaza aducerii in tara de valuta de catre cei care lucreaza peste hotare. Anume la acest grup de consumatori se va orienta produsele noastre, acestea reprezinta in general adolescentele si doamnele in varsta de 40-55 ani.

Cu scopul de a ne promova produsele si pe piata internationala, analizam si piata internationala si anume a Romaniei, unde persista o situatie similara, avand in vedere ca sa inregistrat o crestere semnificativa privind exportul in ultimii ani.

Intreprinderea are ca scop penetrarea pietei de articole vestimentare a tarii invecinate, crearea imaginii firmei pe piata internationala aceasta fiind un element important intr-o afacere. Aici deasemenea ne v-om concentra pe acelas grup de consumatori adolescente si doamne in varsta de 40-55 ani.

Piata tinta in Romania o va constitui zona de nord si anume ne v-om axa pe orasele Cluj-Napoca, Satu -Mare, Baia-Mare, acestea fiind orase cu un numar mare de populatie, o zona unde sunt amplasate numeroase institutii de invatamant, publice si o mare zona comerciala.

Consumatorii potentiali ii constituie studentii care vin in oras din toate judetele, pentru asi continua studiile.

Un argument pentru alegerea anume acestei zone este puterea mare de cumparare ce se datoreaza venitului pe care il au majoritatea muncind peste hotare.

Analiza SWOT a industriei confectiilor de imbracaminte

Puncte tari:

. realizeaza produse competitive in raport pret/calitate, pentru piata externa destinate necesitatilor vitale si de moda ale populatiei;

. are traditie indelungata in productia si comertul cu astfel de produse pe piata interna si externa;

. detine o forta de munca stabila si bine instruita care se poate specializa intr-o perioada scurta si cu costuri reduse;

. are perspective reale de a creste exportul de confectii textile si pe alte noi piete;

. dispune de utilaje si instalatii relativ performante in majoritatea Sub-sectoarelor confectii si tricotaje;

. necesita costuri relativ mici fata de alte ramuri industriale pentru modernizari, retehnologizari si infiintari de intreprinderi mici si mijlocii;

. costul redus pentru crearea unui loc de munca in confectii

. capacitate mare de adaptare la cerintele pietei;

. are capacitatea de a-si sustine importurile, creand un excedent valutar pentru alte necesitati ale economiei.

Puncte slabe:

. ramanerea in urma din punct de vedere tehnic si tehnologic a sectoarelor primare de produse textile (pondere inca mare de utilaje si tehnologii neperformante)

. orientare intarziata a noilor I.M.M- uri catre produse mai complexe si pentru segmentul superior al pietei;

. nume de marca interne fara forta sau in curs de formare;

. informatii limitate ale I.M.M- urilor despre pietele externe si despre produsele destinate segmentului superior de piata;

. accesul dificil la sursele de finantare;

. insuficienta fondurilor de investitii si a fondurilor necesare achizitionarii resurselor materiale;

. comunicarea greoaie a agentilor economici ca urmare a accesului dificil la infrastructura de comunicatii (costuri ridicate);

. lipsa retelelor proprii de desfacere si a cooperarii interne pe orizontala;

. neincadrarea in totalitate in standardele internationale privind protectia mediului, in special in sub-sectoarele finisaje textile si argasitorii care au un impact negativ asupra mediului.

Oportunitati:

. de-localizarea productiei textile-confectii din tarile dezvoltate in tarile in curs de dezvoltare;

. existenta unui mediu concurential real datorita numarului mare de agenti economici de profil. Firmele romanesti de confectii care au produse si servicii exportabile au noi oportunitati de a deservi pietele europene, dar vor trebui sa investeasca in a invata cum sa profite de aceste oportunitati. Firmele care au produse si servicii ce nu pot fi valorificate la export pot doar sa investigheze tendintele din tarile vecine care au o experienta mai mare in privatizare, liberalizare si globalizare si sa testeze selectiv introducerea inovatiilor in Romania. Firmele care nu sunt competitive vor trebui sa-si adune resursele umane, de capital si organizationale si sa migreze spre alte segmente de piata sau chiar industrii.

. dezvoltarea asociatiilor de afaceri, care lucrand impreuna cu Guvernul Romaniei, sa poata dezvolta comertul international si legaturile investitionale pentru a capata acces la piete si tehnologii. Aceasta actiune necesita insa o mai buna comunicare si cooperare intre sectorul privat si sectorul public. Actiunile asteptate de catre unitatile economice de la Guvern sunt este crearea unui Consiliu a tuturor antreprenorilor din aceasta sfera a industriei care faciliteze:

. sprijin pentru institutionalizarea dialogului dintre sectoarele privat si public identificand preocuparile prioritare;

. analize anuale ale I.M.M- urilor si inlaturarea sistematica a constrangerilor birocratice la constituirea companiilor si a activitatilor antreprenoriale;

. cooperare cu Guvernul la negocierea accesului pe pietele externe in conditii avantajoase. Consiliul ar functiona prin asociatiile de afaceri existente si institutele de cercetare dar nu ar incerca sa le dubleze. Ar trebui mai curand sa continue cercetarea facuta deja in privinta competitivitatii moldovenesti, politicii de reforma si gruparilor de ramura decat sa reia cercetarea de la capat. Accentul ar trebui pus pe actiune mai mult decat pe studiu, precum si pe crearea unui ciclu automat de cooperare a sectoarelor privat si public pentru implementarea schimbarii

3.3 Produsele si servicile oferite de firma

Produsele oferite de catre S.C.'ALDO STYLE'"S.R.L. sunt intr-un sortiment mare, confectionate in concordanta cu moda si tinand seama de cerintele consumatorului. Comparativ cu cele existente pe piata aceste produse sunt superioare ca calitate, aspectul exterior fiind la un pret mai redus ca cele a concurentilor ceea ce va determina consumatorul sa procure anume aceste produse.

Necesitatile consumatorilor difera. Volumul si structura necesitatilor depind de mai multe circumstante: nivelul de dezvoltare economica a tarii, traditiile nationale, cultura consumului, conditiile climaterice si geografice etc. Toti cumparatorii pot fi grupati conform unor caracteristici comune din punct de vedere al structurii consumului. Impartirea cumparatorilor dupa un anumit criteriu in grupuri aparte care reactioneaza intr-un mod specific la activitatea de marketing si se numeste segmentarea pietii.

Calitatea nu poate fi considerata o categorie economica care planeaza in afara factorilor economici, iesita de sub actiunea acestora, ci trebuie inteleasa ca fiind intr-o continua modificare si in stransa interactiune cu acest factori economico-sociali.

Calitatea poate fi situata pe pozitia de factor de influenta asupra altor categorii economice si in special asupra rezultatelor economico-financiare ale firmei.

Factorii de natura tehnica se refera la structura si starea utilajelor din dotare, de al caror randament depinde buna si eficienta desfasurare a procesului tehnologic.

Factorii de natura creativa au o deosebita importanta in modificarea calitatii si realizarea unor produse cu un inalt grad de competitivitate (design, moda, cerintele clientului).

O importanta deosebita o are atat calitatea materiilor prime si auxiliarele utilizate, cat si calitatea operatiilor tehnologice executate de-a lungul fluxului tehnologic.

De modul in care este organizat controlul calitatii productiei si a produselor obtinute depinde in mod direct si nemijlocit cresterea rentabilitatii si valorificarea superioara a materiilor prime.

In urma controlului se ierarhizeaza factorii de influenta asupra calitatii, se evalueaza cauzele care au determinat produse de calitate inferioara astfel incat, in urma unor analize critice sa rezulte o cat mai obiectiva grupare a sortimentelor si grupelor de produse in vederea orientarii productiei catre acele sortimente care sa asigure o eficienta sporita a activitatii agentului economic.

Este necesara introducerea in procesul de productie numai a acelor materii prime care au caracteristicile de calitate prevazute in standardele sau normele invocate de beneficiari in momentul specificarii acestor materii prime la lansarea comenzii.

Executarea unui control riguros pe fluxul de fabricatie care sa nu permita promovarea de produse ne-conforme cu documentatia si tehnologia omologata, presupune o activitate sustinuta a controlorilor de calitate.

3.4 Planul de marketing

Afacerea sau promovarea investitiei respectiv realizarea unei sectii de confectii pentru femei a pornit de la faptul ca in prezent activitatea se desfasoara intr-un spatiu inchiriat, acest spatiu fiind insuficient pentru desfasurarea activitatii in prezent si perspectiva.

Tinand seama de comenzile si contractele incheiate, calitatea produselor pe care le realizeaza pe piata, SC ALDO STYLE SRL Focsani are certitudinea ca si in perspectiva afacerea va avea succes.

Obiectivele societati comerciale pe termen mediu si lung sunt:

- realizarea unui sediu propriu pentru sectia de tricotaje pentru asigurarea celor mai bune conditii in desfasurarea activitatii de productie;

- patrunderea pe piata externa prin realizarea de noi contracte atat cu intermediarii cu care are contracte pentru exportul produselor in lhon cat si cu alti clienti externi.

Din situatia prezentata mai sus societatea comerciala a livrat in anul 2007 la export 40% din productia realizata.

Segmentul de piata. Produsele realizate sunt destinate exportului, respectiv Italia.Aceste produse sunt realizate in majoritate pentru femei, pentru toate varstele. Clasa sociala pentru care se realizeaza aceste produse este cu preponderenta clasa mijlocie cu tendinte catre clasa superioara.

Pentru a-si mentine cota de piata, firma are in vederea imbunatatirea calitatii produselor, a finetei materialului, obiective pentru care si-a propus achizitionarea de utilaje noi cu finete 10 obtinerea greutatii produsului si-a altor caracteristici conform specificatiei clientilor.

Strategia de marketing

In cazul strategiei marketing ma voi referi la strategia de pret, strategia de distributie si strategia de promovare pentru noile produse.

Decizia si stabilirea preturilor - reprezinta o veriga a politicii globale de marketing, fiind un factor important. Avand in vedere ca agentul economic realizeaza productia in sistem lohn, el nu poate impune pretul partenerului extern. Comosionarul poate negocia pretul si poate propune la randul lui agentului economic pretul negoiat. Pe de alta parte, beneficiarii externi sunt aceiasi pentru toti producatorii din judet.

Publicitatea si promovarea - In promovarea afacerii nu se poate vorbi de produse noi. In continuare se va realiza aceiasi gama de produse sau se vor produce in continuare produsele solicitate de clienti. Strategia de promovare a noilor produse poate consta in:

- consolidarea pozitiei produselor in cadrul actualelor segmente de piata si respectiv de consumatori;

- sporirea gradului de raspandire pe piata prin atragerea a noi segmente de clienti;

- diferentierea fata de produsele similare ale altor producatori prin ridicarea nivelului calitatii produselor, societatea comerciala si-a propus achizitia de noi utilaje care sa contribuie la cresterea calitatii produselor.

Distributia - componenta a mixtului de marketing care face legatura intre productie si consum se realizeaza in mod diferit in cazul productiei de lohn de o alta activitate de productie pentruintern. Distributia comerciala este realizata de clientul partenerextern care priveste produsele prin intermediul comisionarului din Romania, deci distributia este producator - intermediar - consumator. Agentul economic nu inregistreaza cheltuieli de desfacere.

4. Asigurarea calitatii

Calitatea nu poate fi considerata o categorie economica care planeaza in afara factorilor economici, iesita de sub actiunea acestora, ci trebuie inteleasa ca fiind intr-o continua modificare si in stransa interactiune cu acest factori economico-sociali.

Calitatea poate fi situata pe pozitia de factor de influenta asupra altor categorii economice si in special asupra rezultatelor economico-financiare ale firmei.

Factorii ce influinteaza calitatea produselor׃

Factori tehnico-creativi

Factorii de natura tehnica se refera la structura si starea utilajelor din dotare, de al caror randament depinde buna si eficienta desfasurare a procesului tehnologic.

Factorii de natura creativa au o deosebita importanta in modificarea calitatii si realizarea unor produse cu un inalt grad de competitivitate (design, moda, cerintele clientului).

Factori materiali

O importanta deosebita o are atat calitatea materiilor prime si auxiliarele utilizate, cat si calitatea operatiilor tehnologice executate de-a lungul fluxului tehnologic.

Organizarea controlului calitatii productiei si produselor

De modul in care este organizat controlul calitatii productiei si a produselor obtinute depinde in mod direct si nemijlocit cresterea rentabilitatii si valorificarea superioara a materiilor prime.

In urma controlului se ierarhizeaza factorii de influenta asupra calitatii, se evalueaza cauzele care au determinat produse de calitate inferioara astfel incat, in urma unor analize critice sa rezulte o cat mai obiectiva grupare a sortimentelor si grupelor de produse in vederea orientarii productiei catre acele sortimente care sa asigure o eficienta sporita a activitatii agentului economic.

Este necesara introducerea in procesul de productie numai a acelor materii prime care au caracteristicile de calitate prevazute in standardele sau normele invocate de beneficiari in momentul specificarii acestor materii prime la lansarea comenzii.

Executarea unui control riguros pe fluxul de fabricatie care sa nu permita promovarea de produse ne-conforme cu documentatia si tehnologia omologata, presupune o activitate sustinuta a controlorilor de calitate.

Calificarea personalului

Calitatea produselor inseamna nu numai materii prime si materiale de calitate, utilaje si metode ci si profesionalismul celor ce le realizeaza.

Profesionist e o persoana care castiga satisfactie, impliniri nu doar salariu, dar si din munca prestata.

5. Organizarea activitatii de control a calitatii

Una din cerintele de baza ale cresterii nivelului calitativ al productiei si produselor o constituie si organizarea corespunzatoare a activitatii de control a calitatii. Asigurarea unui nivel calitativ al produselor, in corelatie permanenta cu nivelul maxim al cerintelor beneficiarilor si satisfacerea acestora intr-un grad cat mai ridicat face necesara organizarea stricta a activitatii de control.

Politici elaborate in acest scop sunt:

- Raspunderea pentru calitatea operatiilor va reveni controlorului pentru toate locurile de munca. Asigurarea desfasurarii la un nivel inalt calitativ al tuturor operatiilor cerute in procesul de productie reprezinta una din sarcinile de baza al tehnologului.

- Efectuarea unui control prin sondaj asupra operatiunilor.

- Extinderea autocontrolului din partea muncitorilor. Aceasta forma de control a calitatii prezinta, pe langa aspectul economic, si alte aspecte de o deosebita importanta sociala legata de psihologia muncii si anume, sporirea raspunderii muncitorilor pentru lucrarile executate.

Controlul final se va executa verificand fiecare articol (bucata cu bucata).

Procesul calitate se poate transforma utilizand resursa cea mai pretioasa:oamenii. Oamenii care lucreaza pentru intreprindere au adeseori cele mai bune idei pentru imbunatatirea calitatii si productivitatii. Totul este ca acesti oameni sa se simta in siguranta: sa nu se teama sa-ti exprime ideile; sa nu se teama sa puna intrebari.

Se recomanda ca in cadrul unitatii sa se organizeze cursuri de perfectionare profesionala si instruire in domeniul asigurarii calitatii pentru intreg personalul, indiferent de pozitia pe care o ocupa.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2683
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved