Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Gestiunea si contabilitatea operatiunilor efectuate de casele de amanet

Contabilitate

+ Font mai mare | - Font mai micGestiunea si contabilitatea operatiunilor efectuate de casele de amanet

Casa de amanet reprezinta societatea comerciala care are ca obiect principal de activitate acordarea de imprumuturi banesti clientilor, in schimbul gajarii unor bunuri mobile.

Conform articolului 1685 din Codul Civil din 1864 (actualizat pana la 1 mai 2001), "amanetul este un contract prin care datornicul remite creditorului sau un lucru mobil spre siguranta datoriei".In schimbul bunului amanetat, clientul primeste o suma de bani, apreciata de casa de amanet pe baza evaluarii bunului. Pentru acoperirea cheltuielilor de functionare si realizarea unui profit casa de amanet percepe un comision. Desi acest comision reprezinta de fapt o dobanda perceputa clientului pentru dreptul de a folosi suma de bani imprumutata, nu este indicata reflectarea lui in contul de venituri din dobanzi, deoarece casa de amanet nu poate fi considerata o institutie de credit. Valoarea bunului amanetat trebuie sa fie cel putin egala cu valoarea imprumutului plus comisionul, astfel incat firma sa isi poata recupera cheltuielile in cazul in care debitorul nu restituie imprumutul.

Casele de amanet au obligatia de a afisa in loc vizibil procentul de comision zilnic pe care il aplica. Avand in vedere faptul ca in perioada actuala bunurile care se amaneteaza sunt reprezentate aproape in totalitate de bijuterii din metale pretioase, casele de amanet afiseaza de obicei si suma pe care o pot imprumuta pentru gramul de metal pretios.

Cu alte cuvinte, obiectul de activitate al casei de amanet poate fi formulat astfel:

Activitatea de amanet intervine intre doua persoane - una juridica si cealalta fizica (mai rar persoana juridica) - prin care apar raporturi pe baza unei intelegeri convenite intre cele doua persoane, fiecare la randul ei fiind si creditor si debitor in acelasi timp.

Casa de amanet este:

creditor pentru suma imprumutata in schimbul bunului amanetat si, ca urmare, va contabiliza creanta;

debitor pentru bunul lasat ca amanet si, ca urmare, va contabiliza bunul primit in pastrare (custodie).

Clientul (proprietarul bunului) este:

creditor pentru bunul lasat ca amanet;

debitor pentru suma de bani incasata.

Relatia contractuala dintre creditor (casa de amanet) si debitor este consemnata intr-un inscris numit Contract de amanet. In contract se mentioneaza, pe langa datele de identificare ale partilor, suma imprumutata, data scadentei, comisionul precum si descrierea bunului (denumire, greutate sau masura, calitate si eventual alte observatii necesare).

Creditorul (casa de amanet) nu este obligat sa restituie amanetul inainte ca debitorul sa achite intreaga datorie, inclusiv comisionul datorat, aferent sumei imprumutate, pentru siguranta careia a fost predat amanetul.

Daca proprietarul bunului amanetat nu se prezinta la data scadentei pentru a rambursa imprumutul si comisionul datorat, casa de amanet devine proprietara bunului respectiv. In aceasta calitate, poate opta pentru vanzarea bunului sau pentru pastrarea acestuia pentru nevoi proprii. Prin urmare, societatea poate desfasura, pe langa activitatea de imprumut specifica unei institutii de credit si activitate specifica unei societati de consignatie, prin primirea bunurilor lasate ca amanet, precum si activitate specifica societatilor de comert cu amanuntul.

Trebuie mentionat faptul ca, in cazul bunurilor amanetate reprezentand bunuri culturale ramase in proprietatea casei de amanet si pentru care s-a luat hotararea sa fie comercializate, trebuie respectate prevederile Ordinului nr.1284/1996, emis de Ministerul Culturii, pentru aprobarea Normelor metodologice privind criteriile unice de clasare a bunurilor culturale care fac parte din patrimoniul cultural national precum si a Regulamentului privind desfasurarea activitatilor comerciale cu bunuri culturale[1].

In situatia in care proprietarul bunului amanetat se prezinta inainte de data scadentei si solicita prelungirea termenului pentru care a fost acordat imprumutul, contractul de amanet incheiat initial va fi modificat, specificandu-se noua data scadenta precum si comisionul suplimentar calculat pentru perioada de prelungire a contractului.

Casele de amanet inregistrate ca persoane impozabile platitoare de TVA se supun prevederilor din Titlul VI a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal[2], in ceea ce priveste taxa pe valoarea adaugata si, potrivit acestor prevederi, pentru operatiunile realizate de casele de amanet se aplica urmatoarele reguli:

dobanzile sau comisioanele incasate de casele de amanet pentru acordarea de imprumuturi sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata, indiferent daca bunurile mobile depuse de catre debitor drept gaj sunt sau nu sunt returnate;

daca imprumutul nu este restituit de catre debitor, casele de amanet datoreaza taxa pe valoarea adaugata pentru valoarea obtinuta din vanzarea bunurilor care devin proprietatea casei de amanet.

Exista situatii in care partile convin, prin contract, asupra vanzarii bunului in regim de consignatie. Pentru acest caz, casele de amanet datoreaza taxa pe valoarea adaugata numai pentru marja realizata prin vanzarea bunurilor. Din suma obtinuta in urma vanzarii, casa de amanet retine partea care i se cuvine, respectiv suma imprumutata, comisionul si TVA calculata asupra marjei comerciale, diferenta fiind restituita debitorului. Comisionul, in aceasta situatie, va fi format din suma obtinuta prin aplicarea procentului de comision practicat de casa de amanet asupra sumei imprumutate, corespunzator numarului de zile calculat intre ziua imprumutului si ziua scadentei imprumutului, la care se adauga marja comerciala. Avand in vedere faptul ca, pana la vanzarea bunului, casa de amanet nu isi poate recupera suma imprumutata proprietarului, clauzele contractuale pentru aceasta situatie vor fi astfel formulate incat solutia vanzarii bunului in regim de consignatie sa nu prejudicieze casa de amanet de eventualele beneficii care ar fi putut fi realizate prin rularea sumei de bani blocate.

Activitatea desfasurata de casa de amanet genereaza urmatoarele categorii de venituri si cheltuieli:

Venituri:

-din comisioane incasate la imprumuturile acordate;

-din vanzarea bunurilor amanetate devenite proprietatea casei de amanet;

-din valoarea bunurilor amanetate retinute in patrimoniul casei de amanet pentru folosinta proprie;

-din dobanzi la trezoreria pastrata la banca;

-din alte surse.

Cheltuieli:

-cu salariile si alte datorii legate de acestea;

-cu utilitatile;

-cu chiria (daca spatiul este inchiriat);

-cu alte impozite si taxe;

-cu contravaloarea bunurilor retinute si valorificate;

-cu dobanzi aferente creditelor primite;

-cu impozitul pe profit.

Gestiunea casei de amanet este delimitata astfel:

-bunurile amanetate, primite temporar in gestiune, se contabilizeaza cu ajutorul contului 8033 "Valori materiale primite in pastrare sau custodie":

-bunurile intrate definitiv in patrimoniul casei, ca urmare a nerestituirii imprumutului, se contabilizeaza cu ajutorul conturilor de imobilizari sau stocuri, functie de felul bunului si destinatia acestuia, pentru nevoi proprii sau pentru valorificare.

Veniturile din comisioane realizate de casele de amanet se contabilizeaza cu ajutorul contului 708 "Venituri din activitati diverse" iar veniturile realizate in urma valorificarii bunurilor amanetate se contabilizeaza cu ajutorul contului 707 "Venituri din vanzarea marfurilor".

In literatura de specialitate sunt prezentate doua modalitati de contabilizare in conturi de creante a operatiunilor efectuate de casa de amanet:

-prima varianta recomanda utilizarea contului 461 "Debitori diversi",

-a doua varianta recomanda utilizarea contului 2678 "Alte creante imobilizate".

Reglementarile contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, aprobate prin Ordinul nr.306/2002[3], mentioneaza la contul 2678: "cu ajutorul acestui cont se tine evidenta creantelor legate de participatii, imprumuturilor acordate pe termen lung si a altor creante imobilizate, cum sunt depozite si garantii platite". Ori imprumutul acordat de casa de amanet este un imprumut pe termen scurt si nu este justificata inregistrarea lui in categoria imobilizarilor. Prin urmare, contul 461 "Debitori diversi" pare a fi cea mai buna solutie pentru contabilizarea acestor operatiuni. Ca opinie personala, consideram utila adaptarea planului de conturi general prin utilizarea unui cont de creanta special creat in clasa 4, a carui denumire ar putea fi "Amanet-imprumuturi acordate".

Dezvoltarea pe analitice a conturilor folosite se poate face in functie de necesitati. De exemplu, contul 461 "Debitori diversi" poate fi dezvoltat pe analitice chiar pana la nivelul fiecarei persoane fizice beneficiara a unui imprumut. Contul 708 "Venituri din activitati diverse" poate fi si el dezvoltat pe analitice pentru venituri din comisioane percepute la imprumuturi si pe venituri din marja comerciala obtinute in cazul vanzarii in regim de consignatie a bunurilor amanetate (vezi cazul 3 din exemplul prezentat).

EXEMPLU

O societate comerciala care desfasoara activitati specifice casei de amanet inregistreaza urmatoarele operatiuni:

Pe data de 01.02.2004, casa de amanet acorda, pe baza unui contract incheiat cu o persoana fizica, un imprumut in suma de 4.000.000 lei pentru 20 de zile. Persoana fizica preda casei de amanet bunul mobil reprezentand o bratara din aur de 18k, in greutate de 22 grame, evaluata la 6.600.000 lei. Casa de amanet percepe un comision zilnic de 0,5%. Conform clauzelor contractuale, comisionul se poate achita fie la acordarea imprumutului sau la rambursarea lui fie se poate retine din suma imprumutata. Contractul de amanet mai prevede si procentul de comision in caz de prelungire a duratei imprumutului. Pentru exemplul considerat acest procent este 1%. In caz de nerambursare a imprumutului in termen de 30 de zile de la scadenta bunul amanetat devine proprietatea casei de amanet, conform aceluiasi contract mentionat mai sus.

La primirea bunului amanetat se va intocmi in doua exemplare fie un bon de intrare fie o nota de receptie fie un alt document justificativ. Un exemplar va fi predat proprietarului bunului iar cel de-al doilea exemplar ramane la gestionarul casei de amanet. In practica, intrarea bunurilor amanetate se face de multe ori pe baza copiei contractului de amanet care, prin semnaturile celor doua parti (client si gestionar), constituie dovada predarii/primirii bunurilor respective.

Suma imprumutata este operata in registrul de casa pe baza contractului de amanet. Suma incasata cu ocazia rambursarii imprumutului se opereaza in registrul de casa pe baza de chitanta, intocmita in minim doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte. Pe chitanta se va inscrie separat comisionul incasat, pentru a facilita contarea operatiunii.

Cazul 1

La data scadentei, proprietarul bunului ramburseaza imprumutul si achita comisionul datorat.

Pe data de 01.02.2004:

a)Inregistrarea intrarii in gestiune a bunului amanetat:

DEBIT 8033 "Valori materiale 6.600.000

primite in pastrare sau custodie"

-analitic Amanet

b)Inregistrarea imprumutului acordat:

461"Debitori diversi"

5311"Casa in lei"

Pe data de 20.02.2004, la scadenta:

c)rambursarea imprumutului, inclusiv comisionul (4.000.000 x 0,5% x 20 zile = 400.000 lei):

5311"Casa in lei"

%

461 "Debitori diversi"

708"Venituri din activitati diverse"

4.000.000

d)Restituirea bunului amanetat:

CREDIT 8033 "Valori materiale 6.600.000

primite in pastrare sau custodie"

-analitic Amanet

Cazul 2

La data scadentei, proprietarul bunului nu poate achita intreaga datorie si solicita prelungirea contractului cu inca 10 zile.

. a)Acordarea imprumutului si primirea bunului amanetat:

DEBIT 8033 "Valori materiale 6.600.000

primite in pastrare sau custodie"

-analitic Amanet

461"Debitori diversi"

5311"Casa in lei"

b)Pe data de 20.02.2004, data primei scadente, proprietarul bunului achita comisionul calculat initial:

5311"Casa in lei"

708"Venituri din activitati diverse"

c)Pe data de 01.03.2004, dupa expirarea termenului de prelungire, imprumutul este rambursat in intregime impreuna cu comisionul calculat pentru cele zece zile (4.000.000 x 0,5% x 10 zile = 200.000 lei):

5311"Casa in lei"

%

461 "Debitori diversi"

708"Venituri din activitati diverse"

4.000.000

d)Restituirea bunului amanetat:

CREDIT 8033 "Valori materiale 6.600.000

primite in pastrare sau custodie"

-analitic Amanet

Proprietarul bunului opteaza pentru restituirea intregii datorii la expirarea termenului de prelungire. Comisionul, in acest caz, se va calcula astfel:

-pentru primele 20 de zile ramane valabil comisionul calculat initial (4.000.000 x 0,5% x 20 zile = 400.000);

-pentru cele 10 zile de prelungire comisionul se determina prin aplicarea procentului penalizator de 1% asupra sumei imprumutate (4.000.000 x 1% x 10 zile = 400 000 lei)

Pe data de 01.03.2004, data celei de-a doua scadente, datornicul restituie suma imprumutata si comisionul cumulat:

5311"Casa in lei"

%

461 "Debitori diversi"

708"Venituri din activitati diverse"

4.000.000

Observatie: In situatia in care datornicul restituie la sfarsitul perioadei pentru care a fost acordat imprumutul o parte din suma imprumutata plus comisionul datorat pana la acea data pentru intreaga suma imprumutata si solicita o prelungire pentru diferenta ramasa de achitat, se incheie un nou contract pentru suma respectiva. Bunul amanetat va ramane in pastrarea casei de amanet pana la achitarea intregii datorii. In acest caz nu se va mai intocmi actul justificativ pentru intrarea in gestiune a bunului amanetat si nici nu se va opera in registrul de casa suma imprumutata. Este indicat insa, pentru o evidenta mai buna, sa se specifice pe chitanta intocmita in urma incasarii partiale a datoriei, urmatoarele :

-partea rambursata din imprumut

-comisionul incasat

-numarul si data noului contract incheiat pentru diferenta de rambursat.

Cazul 3

La data scadentei, prin acordul scris al partilor, se convine ca bunul amanetat sa fie vandut in regim de consignatie iar din suma obtinuta in urma vanzarii casa de amanet sa retina partea care i se cuvine reprezentand suma imprumutata, comisionul calculat pana la data scadentei, adaosul comercial precum si taxa pe valoarea adaugata aferenta adaosului comercial. Diferenta va fi achitata proprietarului bunului.

Pretul de vanzare se formeaza astfel:

-pret de evaluare 6.600.000 lei

-adaos 5% 330.000 lei

-TVA (330.000 x 19%) 62.700 lei

-pret vanzare 6.992.700 lei

a)Primirea bunului amanetat:

DEBIT 8033 "Valori materiale 6.600.000

primite in pastrare sau custodie"

-analitic Amanet

b)Inregistrarea imprumutului acordat:

461"Debitori diversi"

5311"Casa in lei"

c)la data scadentei se inregistreaza transferul bunului amanetat in gestiunea valorilor materiale primite in consignatie. Se completeaza in doua exemplare "bonul de primire in consignatie".

CREDIT 8033 "Valori materiale 6.600.000

primite in pastrare sau custodie"

-analitic Amanet

DEBIT 8033 "Valori materiale 6.600.000

primite in pastrare sau custodie"

-analitic Consignatie

De asemenea, se evidentiaza si datoria pe care debitorul o are in legatura cu comisionul, pana la acea data:

4.000.000 x 0,5% x 20 zile = 400.000 lei

461"Debitori diversi"

708"Venituri din activitati diverse"

d)Vanzarea bunului pe baza de bon fiscal sau factura fiscala. Pe baza documentului de vanzare se face si inregistrarea in "borderoul de iesire a obiectelor din consignatie"(anexa 2.2/III).

5311"Casa in lei"

%707 "Venituri din vanzarea marfurilor"

708"Venituri din activitati diverse"

4427"TVA colectata"

6.600.000

e)Incarcarea gestiunii de marfuri cu bunul vandut:

371"Marfuri"

%

461 "Debitori diversi"

462" Creditori diversi"

378" Diferente de pret la marfuri"

4428"TVA    neexigibila"

f)Descarcarea gestiunii de marfuri cu valoarea bunului vandut:

%

607 " Cheltuieli privind marfurile"

378" Diferente de pret la marfuri"

4428"TVA    neexigibila"

Marfuri

Concomitent se face si inregistrarea:

CREDIT 8033 "Valori materiale 6.600.000

primite in pastrare sau custodie"

-analitic Consignatie

g)Se achita proprietarului diferenta de bani cuvenita:

462"Creditori diversi"

5311"Casa in lei"

h)Se regularizeaza taxa pe valoarea adaugata si se achita taxa de plata datorata bugetului de stat:

4427"TVA colectata"

TVA de plata"

4423"TVA de plata"

Casa in lei"

Cazul 4.

Proprietarul bunului nu se prezinta la data scadentei sa achite datoria iar bunul amanetat devine, conform contractului de amanet, proprietatea casei de amanet. Pot interveni urmatoarele doua situatii:

. Casa de amanet hotaraste valorificarea bunului. Stabilirea pretului de vanzare se face pornind de la valoarea evaluata a bunului amanetat la data acordarii imprumutului la care se adauga (daca este cazul) un adaos comercial si taxa pe valoarea adaugata:

-valoarea evaluata a bunului 6.600.000

-adaos 5% 330.000

-TVA ( 6.930.000 x 19% ) 1.316.700

Total: 8.246.700

a)Depunerea bunului amanetat:

DEBIT 8033 "Valori materiale 6.600.000

primite in pastrare sau custodie"

-analitic Amanet

b)Acordarea imprumutului:

461"Debitori diversi"

Casa in lei"

c)Inregistrarea bunului in gestiunea de marfuri, dupa expirarea termenului prevazut in contract:

371"Marfuri"

%

461 "Debitori diversi"

7588" Alte venituri din exploatare"

378" Diferente de pret la marfuri"

4428"TVA    neexigibila"

si, concomitent:

CREDIT 8033 "Valori materiale primite in pastrare sau custodie"    -analitic Amanet-6.600.000

Se observa faptul ca s-a utilizat contul 7588 "Alte venituri din exploatare" pentru inregistrarea diferentei dintre pretul de evaluare si valoarea de inregistrare in contabilitate a bunului devenit proprietatea casei de amanet. In practica pot interveni astfel de situatii datorita decalajului dintre data acordarii imprumutului si data la care bunul poate deveni proprietatea casei de amanet, cat si datorita faptului ca in multe cazuri se subevalueaza bunul cu ocazia acordarii imprumutului.

d)Vanzarea marfii pe baza bonului fiscal sau a facturii fiscale:

5311"Marfuri"

%

707" Venituri din vanzarea marfurilor"

4427"TVA    colectata"

e)Scaderea din gestiune a marfii vandute:

%

607 " Cheltuieli privind marfurile"

378"Diferente de pret la marfuri"

4428"TVA neexigibila"

371 "Marfuri"

Daca se opteaza pentru evidenta marfurilor fara includerea adaosului comercial si taxei pe valoarea adaugata, la operatiile 4.1.(c) si 4.1.(e) nu vor mai interveni conturile 378 "Diferente de pret la marfuri" si 4428 "TVA neexigibila".

f)Regularizarea taxei pe valoarea adaugata si achitarea taxei de plata:

TVA colectata"

TVA de plata"

4423"TVA de plata"

Casa in lei"

. Casa de amanet hotaraste sa retina bunul amanetat pentru nevoi proprii. In functie de felul bunului si de valoarea lui, acesta va fi contabilizat in categoria imobilizarilor corporale, in categoria materialelor de natura obiectelor de inventar, in categoria materiilor prime sau in categoria materialelor consumabile. Legislatia in vigoare (Hotararea de Guvern nr.1553/18.12.2003) prevede ca incepand cu data de 1 ianuarie 2004 valoarea de intrare a mijloacelor fixe, stabilita in conditiile art.3 alin.2 lit.a) din Legea nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 15.000.000 lei. Se va completa o "Nota de receptie si constatare de diferente" (cod 14-3-1A) pe baza careia se va deschide fisa mijlocului fix (cod 14-2-2) sau fisa de magazie (cod 14-3-8), dupa caz. Inregistrarea in patrimoniul societatii se va face la valoarea de piata. Referitor la taxa pe valoarea adaugata, Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, nu reglementeaza calcularea taxei in aceasta situatie.

Consideram valoarea de piata a bunului la data intrarii in patrimoniul casei de amanet ca fiind 7.200.000 lei.

a)Primirea bunului amanetat si acordarea imprumutului:

DEBIT 8033 "Valori materiale 6.600.000

primite in pastrare sau custodie"

-analitic Amanet

461"Debitori diversi"

Casa in lei"

b)Inregistrarea in patrimoniu a bunului retinut de casa de amanet pentru nevoi proprii:

21x"Imobilizari corporale"

(sau 303 "Materiale de natura obiectelor de inventar")

%

461 "Debitori diversi"

7588"Alte venituri din exploatare"

4.000.000

Cazul 5

Conform contractului de amanet comisionul se retine din imprumutul acordat. In acest caz venitul se poate evidentia la restituirea imprumutului, odata cu incasarea plusului monetar. Consideram aceleasi date ca si in cazurile prezentate anterior, respectiv un imprumut de 4.000.000 lei pentru un termen de 20 zile (comision 4.000.000 x 0,5% x 20 zile = 400.000 lei).

a)Primirea bunului amanetat si acordarea imprumutului, mai putin comisionul:

DEBIT 8033 "Valori materiale 6.600.000

primite in pastrare sau custodie"

-analitic Amanet

461"Debitori diversi"

Casa in lei"

b)La data scadentei, proprietarul achita suma de 4.000.000 lei si isi primeste bunul inapoi.

5311"Casa in lei"

%

461 "Debitori diversi"

708 "Venituri din activitati diverse"
3.600.000

si:

CREDIT 8033 "Valori materiale 6.600.000

primite in pastrare sau custodie"

-analitic Amanet

Pe langa inregistrarile de mai sus, la oricare din cazurile prezentate, pe parcursul perioadei se opereaza si inregistrarea cheltuielilor casei de amanet. La sfarsitul perioadei se inchid conturile de venituri si cheltuieli stabilindu-se rezultatul si se determina impozitul pe profit datorat bugetului de stat.

In concluzie, riscul asumat de casa de amanet dat de neincasarea imprumutului este acoperit prin valoarea bunurilor acceptate ca amanet precum si prin existenta cererii bunurilor respective pe piata.

Riscul asumat de casa de amanet dat de vanzarea intarziata a bunului precum si riscul de neincasare a comisionului aferent imprumutului se acopera prin diferenta dintre valoarea evaluata a bunului (mai mare) si suma de bani imprumutata (mai mica).

Casele de amanet inregistrate ca persoane impozabile platitoare de TVA se supun prevederilor din Titlul VI a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal[4], in ceea ce priveste taxa pe valoarea adaugata si, potrivit acestor prevederi, pentru operatiunile realizate de casele de amanet se aplica urmatoarele reguli:

dobanzile sau comisioanele incasate de casele de amanet pentru acordarea de imprumuturi sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata, indiferent daca bunurile mobile depuse de catre debitor drept gaj sunt sau nu sunt returnate;

daca imprumutul nu este restituit de catre debitor, casele de amanet datoreaza taxa pe valoarea adaugata pentru valoarea obtinuta din vanzarea bunurilor care devin proprietatea casei de amanet.

Exista situatii in care partile convin, prin contract, asupra vanzarii bunului in regim de consignatie. Pentru acest caz, casele de amanet datoreaza taxa pe valoarea adaugata numai pentru marja realizata prin vanzarea bunurilor. Din suma obtinuta in urma vanzarii, casa de amanet retine partea care i se cuvine, respectiv suma imprumutata, comisionul si TVA calculata asupra marjei comerciale, diferenta fiind restituita debitorului. Comisionul, in aceasta situatie, va fi format din suma obtinuta prin aplicarea procentului de comision practicat de casa de amanet asupra sumei imprumutate, corespunzator numarului de zile calculat intre ziua imprumutului si ziua scadentei imprumutului, la care se adauga marja comerciala. Avand in vedere faptul ca, pana la vanzarea bunului, casa de amanet nu isi poate recupera suma imprumutata proprietarului, clauzele contractuale pentru aceasta situatie vor fi astfel formulate incat solutia vanzarii bunului in regim de consignatie sa nu prejudicieze casa de amanet de eventualele beneficii care ar fi putut fi realizate prin rularea sumei de bani blocate.

Activitatea desfasurata de casa de amanet genereaza urmatoarele categorii de venituri si cheltuieli:

Venituri:

-din comisioane incasate la imprumuturile acordate;

-din vanzarea bunurilor amanetate devenite proprietatea casei de amanet;

-din valoarea bunurilor amanetate retinute in patrimoniul casei de amanet pentru folosinta proprie;

-din dobanzi la trezoreria pastrata la banca;

-din alte surse.

Cheltuieli:

-cu salariile si alte datorii legate de acestea;

-cu utilitatile;

-cu chiria (daca spatiul este inchiriat);

-cu alte impozite si taxe;

-cu contravaloarea bunurilor retinute si valorificate;

-cu dobanzi aferente creditelor primite;

-cu impozitul pe profit.

Gestiunea casei de amanet este delimitata astfel:

-bunurile amanetate, primite temporar in gestiune, se contabilizeaza cu ajutorul contului 8033 "Valori materiale primite in pastrare sau custodie":

-bunurile intrate definitiv in patrimoniul casei, ca urmare a nerestituirii imprumutului, se contabilizeaza cu ajutorul conturilor de imobilizari sau stocuri, functie de felul bunului si destinatia acestuia, pentru nevoi proprii sau pentru valorificare.

Veniturile din comisioane realizate de casele de amanet se contabilizeaza cu ajutorul contului 708 "Venituri din activitati diverse" iar veniturile realizate in urma valorificarii bunurilor amanetate se contabilizeaza cu ajutorul contului 707 "Venituri din vanzarea marfurilor".

In literatura de specialitate sunt prezentate doua modalitati de contabilizare in conturi de creante a operatiunilor efectuate de casa de amanet:

-prima varianta recomanda utilizarea contului 461 "Debitori diversi",

-a doua varianta recomanda utilizarea contului 2678 "Alte creante imobilizate".

Reglementarile contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, aprobate prin Ordinul nr.306/2002[5], mentioneaza la contul 2678: "cu ajutorul acestui cont se tine evidenta creantelor legate de participatii, imprumuturilor acordate pe termen lung si a altor creante imobilizate, cum sunt depozite si garantii platite". Ori imprumutul acordat de casa de amanet este un imprumut pe termen scurt si nu este justificata inregistrarea lui in categoria imobilizarilor. Prin urmare, contul 461 "Debitori diversi" pare a fi cea mai buna solutie pentru contabilizarea acestor operatiuni. Ca opinie personala, consideram utila adaptarea planului de conturi general prin utilizarea unui cont de creanta special creat in clasa 4, a carui denumire ar putea fi "Amanet-imprumuturi acordate".

Dezvoltarea pe analitice a conturilor folosite se poate face in functie de necesitati. De exemplu, contul 461 "Debitori diversi" poate fi dezvoltat pe analitice chiar pana la nivelul fiecarei persoane fizice beneficiara a unui imprumut. Contul 708 "Venituri din activitati diverse" poate fi si el dezvoltat pe analitice pentru venituri din comisioane percepute la imprumuturi si pe venituri din marja comerciala obtinute in cazul vanzarii in regim de consignatie a bunurilor amanetate (vezi cazul 3 din exemplul prezentat).

EXEMPLU

O societate comerciala care desfasoara activitati specifice casei de amanet inregistreaza urmatoarele operatiuni:

Pe data de 01.02.2004, casa de amanet acorda, pe baza unui contract incheiat cu o persoana fizica, un imprumut in suma de 4.000.000 lei pentru 20 de zile. Persoana fizica preda casei de amanet bunul mobil reprezentand o bratara din aur de 18k, in greutate de 22 grame, evaluata la 6.600.000 lei. Casa de amanet percepe un comision zilnic de 0,5%. Conform clauzelor contractuale, comisionul se poate achita fie la acordarea imprumutului sau la rambursarea lui fie se poate retine din suma imprumutata. Contractul de amanet mai prevede si procentul de comision in caz de prelungire a duratei imprumutului. Pentru exemplul considerat acest procent este 1%. In caz de nerambursare a imprumutului in termen de 30 de zile de la scadenta bunul amanetat devine proprietatea casei de amanet, conform aceluiasi contract mentionat mai sus.

La primirea bunului amanetat se va intocmi in doua exemplare fie un bon de intrare fie o nota de receptie fie un alt document justificativ. Un exemplar va fi predat proprietarului bunului iar cel de-al doilea exemplar ramane la gestionarul casei de amanet. In practica, intrarea bunurilor amanetate se face de multe ori pe baza copiei contractului de amanet care, prin semnaturile celor doua parti (client si gestionar), constituie dovada predarii/primirii bunurilor respective.

Suma imprumutata este operata in registrul de casa pe baza contractului de amanet. Suma incasata cu ocazia rambursarii imprumutului se opereaza in registrul de casa pe baza de chitanta, intocmita in minim doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte. Pe chitanta se va inscrie separat comisionul incasat, pentru a facilita contarea operatiunii.

Cazul 1

La data scadentei, proprietarul bunului ramburseaza imprumutul si achita comisionul datorat.

Pe data de 01.02.2004:

a)Inregistrarea intrarii in gestiune a bunului amanetat:

DEBIT 8033 "Valori materiale 6.600.000

primite in pastrare sau custodie"

-analitic Amanet

b)Inregistrarea imprumutului acordat:

461"Debitori diversi"

5311"Casa in lei"

Pe data de 20.02.2004, la scadenta:

c)rambursarea imprumutului, inclusiv comisionul (4.000.000 x 0,5% x 20 zile = 400.000 lei):

5311"Casa in lei"

%

461 "Debitori diversi"

708"Venituri din activitati diverse"

4.000.000

d)Restituirea bunului amanetat:

CREDIT 8033 "Valori materiale 6.600.000

primite in pastrare sau custodie"

-analitic Amanet

Cazul 2

La data scadentei, proprietarul bunului nu poate achita intreaga datorie si solicita prelungirea contractului cu inca 10 zile.

. a)Acordarea imprumutului si primirea bunului amanetat:

DEBIT 8033 "Valori materiale 6.600.000

primite in pastrare sau custodie"

-analitic Amanet

461"Debitori diversi"

5311"Casa in lei"

b)Pe data de 20.02.2004, data primei scadente, proprietarul bunului achita comisionul calculat

initial:

5311"Casa in lei"

708"Venituri din activitati diverse"

c)Pe data de 01.03.2004, dupa expirarea termenului de prelungire, imprumutul este rambursat in intregime impreuna cu comisionul calculat pentru cele zece zile (4.000.000 x 0,5% x 10 zile = 200.000 lei):

5311"Casa in lei"

%

461 "Debitori diversi"

708"Venituri din activitati diverse"

4.000.000

d)Restituirea bunului amanetat:

CREDIT 8033 "Valori materiale 6.600.000

primite in pastrare sau custodie"

-analitic Amanet

Proprietarul bunului opteaza pentru restituirea intregii datorii la expirarea termenului de prelungire. Comisionul, in acest caz, se va calcula astfel:

-pentru primele 20 de zile ramane valabil comisionul calculat initial (4.000.000 x 0,5% x 20 zile = 400.000);

-pentru cele 10 zile de prelungire comisionul se determina prin aplicarea procentului penalizator de 1% asupra sumei imprumutate (4.000.000 x 1% x 10 zile = 400 000 lei)

Pe data de 01.03.2004, data celei de-a doua scadente, datornicul restituie suma imprumutata si comisionul cumulat:

5311"Casa in lei"

%

461 "Debitori diversi"

708"Venituri din activitati diverse"

4.000.000

Observatie: In situatia in care datornicul restituie la sfarsitul perioadei pentru care a fost acordat imprumutul o parte din suma imprumutata plus comisionul datorat pana la acea data pentru intreaga suma imprumutata si solicita o prelungire pentru diferenta ramasa de achitat, se incheie un nou contract pentru suma respectiva. Bunul amanetat va ramane in pastrarea casei de amanet pana la achitarea intregii datorii. In acest caz nu se va mai intocmi actul justificativ pentru intrarea in gestiune a bunului amanetat si nici nu se va opera in registrul de casa suma imprumutata. Este indicat insa, pentru o evidenta mai buna, sa se specifice pe chitanta intocmita in urma incasarii partiale a datoriei, urmatoarele :

-partea rambursata din imprumut

-comisionul incasat

-numarul si data noului contract incheiat pentru diferenta de rambursat.

Cazul 3

La data scadentei, prin acordul scris al partilor, se convine ca bunul amanetat sa fie vandut in regim de consignatie iar din suma obtinuta in urma vanzarii casa de amanet sa retina partea care i se cuvine reprezentand suma imprumutata, comisionul calculat pana la data scadentei, adaosul comercial precum si taxa pe valoarea adaugata aferenta adaosului comercial. Diferenta va fi achitata proprietarului bunului.

Pretul de vanzare se formeaza astfel:

-pret de evaluare 6.600.000 lei

-adaos 5% 330.000 lei

-TVA (330.000 x 19%) 62.700 lei

-pret vanzare 6.992.700 lei

a)Primirea bunului amanetat:

DEBIT 8033 "Valori materiale primite in pastrare sau custodie" -analitic Amanet 6.600.000

b)Inregistrarea imprumutului acordat:

461"Debitori diversi"

5311"Casa in lei"

c)la data scadentei se inregistreaza transferul bunului amanetat in gestiunea valorilor materiale primite in consignatie. Se completeaza in doua exemplare "bonul de primire in consignatie".

CREDIT 8033 "Valori materiale primite in pastrare sau custodie"    -analitic Amanet 6.600.000

DEBIT 8033 "Valori materiale primite in pastrare sau custodie"-analitic Consig. 6.600.000

De asemenea, se evidentiaza si datoria pe care debitorul o are in legatura cu comisionul, pana la acea data:

4.000.000 x 0,5% x 20 zile = 400.000 lei

461"Debitori diversi"

708"Venituri din activitati diverse"

d)Vanzarea bunului pe baza de bon fiscal sau factura fiscala. Pe baza documentului de vanzare se face si inregistrarea in "borderoul de iesire a obiectelor din consignatie"(anexa 2.2/III).

5311"Casa in lei"

%

707 "Venituri din vanzarea marfurilor"

708"Venituri din activitati diverse"

4427"TVA colectata"

6.600.000

e)Incarcarea gestiunii de marfuri cu bunul vandut:

371"Marfuri"

%

461 "Debitori diversi"

462" Creditori diversi"

378" Diferente de pret la marfuri"

4428"TVA    neexigibila"f)Descarcarea gestiunii de marfuri cu valoarea bunului vandut:

%

607 " Cheltuieli privind marfurile"

378" Diferente de pret la marfuri"

4428"TVA    neexigibila"

Marfuri

Concomitent se face si inregistrarea:

CREDIT 8033 "Valori materiale primite in pastrare sau custodie"    -analitic Consig. 6.600.000

g)Se achita proprietarului diferenta de bani cuvenita:

462"Creditori diversi"

5311"Casa in lei"

h)Se regularizeaza taxa pe valoarea adaugata si se achita taxa de plata datorata bugetului de stat:

4427"TVA colectata"

TVA de plata"

4423"TVA de plata"

Casa in lei"

Cazul 4.

Proprietarul bunului nu se prezinta la data scadentei sa achite datoria iar bunul amanetat devine, conform contractului de amanet, proprietatea casei de amanet. Pot interveni urmatoarele doua situatii:

. Casa de amanet hotaraste valorificarea bunului. Stabilirea pretului de vanzare se face pornind de la valoarea evaluata a bunului amanetat la data acordarii imprumutului la care se adauga (daca este cazul) un adaos comercial si taxa pe valoarea adaugata:

-valoarea evaluata a bunului 6.600.000

-adaos 5% 330.000

-TVA ( 6.930.000 x 19% ) 1.316.700

Total: 8.246.700

a)Depunerea bunului amanetat:

DEBIT 8033 "Valori materiale 6.600.000

primite in pastrare sau custodie"

-analitic Amanet

b)Acordarea imprumutului:

461"Debitori diversi"

Casa in lei"

c)Inregistrarea bunului in gestiunea de marfuri, dupa expirarea termenului prevazut in contract:

371"Marfuri"

%

461 "Debitori diversi"

7588" Alte venituri din exploatare"

378" Diferente de pret la marfuri"

4428"TVA    neexigibila"

si, concomitent:

CREDIT 8033 "Valori materiale primite in pastrare sau custodie"    -analitic Amanet 6.600.000

Se observa faptul ca s-a utilizat contul 7588 "Alte venituri din exploatare" pentru inregistrarea diferentei dintre pretul de evaluare si valoarea de inregistrare in contabilitate a bunului devenit proprietatea casei de amanet. In practica pot interveni astfel de situatii datorita decalajului dintre data acordarii imprumutului si data la care bunul poate deveni proprietatea casei de amanet, cat si datorita faptului ca in multe cazuri se subevalueaza bunul cu ocazia acordarii imprumutului.

d)Vanzarea marfii pe baza bonului fiscal sau a facturii fiscale:

5311"Marfuri"

%

707" Venituri din vanzarea marfurilor"

4427"TVA    colectata"

e)Scaderea din gestiune a marfii vandute:

%

607 " Cheltuieli privind marfurile"

378"Diferente de pret la marfuri"

4428"TVA neexigibila"

371 "Marfuri"

Daca se opteaza pentru evidenta marfurilor fara includerea adaosului comercial si taxei pe valoarea adaugata, la operatiile 4.1.(c) si 4.1.(e) nu vor mai interveni conturile 378 "Diferente de pret la marfuri" si 4428 "TVA neexigibila".

f)Regularizarea taxei pe valoarea adaugata si achitarea taxei de plata:

TVA colectata"

TVA de plata"

4423"TVA de plata"

Casa in lei"

. Casa de amanet hotaraste sa retina bunul amanetat pentru nevoi proprii. In functie de felul bunului si de valoarea lui, acesta va fi contabilizat in categoria imobilizarilor corporale, in categoria materialelor de natura obiectelor de inventar, in categoria materiilor prime sau in categoria materialelor consumabile. Legislatia in vigoare (Hotararea de Guvern nr.1553/18.12.2003) prevede ca incepand cu data de 1 ianuarie 2004 valoarea de intrare a mijloacelor fixe, stabilita in conditiile art.3 alin.2 lit.a) din Legea nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 15.000.000 lei. Se va completa o "Nota de receptie si constatare de diferente" (cod 14-3-1A) pe baza careia se va deschide fisa mijlocului fix (cod 14-2-2) sau fisa de magazie (cod 14-3-8), dupa caz. Inregistrarea in patrimoniul societatii se va face la valoarea de piata. Referitor la taxa pe valoarea adaugata, Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, nu reglementeaza calcularea taxei in aceasta situatie.

Consideram valoarea de piata a bunului la data intrarii in patrimoniul casei de amanet ca fiind 7.200.000 lei.

a)Primirea bunului amanetat si acordarea imprumutului:

DEBIT 8033 "Valori materiale primite in pastrare sau custodie" -analitic Amanet 6.600.000

461"Debitori diversi"

Casa in lei"

b)Inregistrarea in patrimoniu a bunului retinut de casa de amanet pentru nevoi proprii:

21x"Imobilizari corporale"

(sau 303 "Materiale de natura obiectelor de inventar")

%

461 "Debitori diversi"

7588"Alte venituri din exploatare"

4.000.000

Cazul 5

Conform contractului de amanet comisionul se retine din imprumutul acordat. In acest caz venitul se poate evidentia la restituirea imprumutului, odata cu incasarea plusului monetar. Consideram aceleasi date ca si in cazurile prezentate anterior, respectiv un imprumut de 4.000.000 lei pentru un termen de 20 zile (comision 4.000.000 x 0,5% x 20 zile = 400.000 lei).

a)Primirea bunului amanetat si acordarea imprumutului, mai putin comisionul:

DEBIT 8033 "Valori materiale primite in pastrare sau custodie"-analitic Amanet 6.600.000

461"Debitori diversi"

Casa in lei"

b)La data scadentei, proprietarul achita suma de 4.000.000 lei si isi primeste bunul inapoi.

5311"Casa in lei"

%

461 "Debitori diversi"

708 "Venituri din activitati diverse"

3.600.000

si:

CREDIT 8033 "Valori materiale primite in pastrare sau custodie" -analitic Amanet 6.600.000

Pe langa inregistrarile de mai sus, la oricare din cazurile prezentate, pe parcursul perioadei se opereaza si inregistrarea cheltuielilor casei de amanet. La sfarsitul perioadei se inchid conturile de venituri si cheltuieli stabilindu-se rezultatul si se determina impozitul pe profit datorat bugetului de stat.

In concluzie, riscul asumat de casa de amanet dat de neincasarea imprumutului este acoperit prin valoarea bunurilor acceptate ca amanet precum si prin existenta cererii bunurilor respective pe piata.

Riscul asumat de casa de amanet dat de vanzarea intarziata a bunului precum si riscul de neincasare a comisionului aferent imprumutului se acopera prin diferenta dintre valoarea evaluata a bunului (mai mare) si suma de bani imprumutata (mai mica).*** Ordinul 1284/1996 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr.322/04.12.1996

***Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr.927/23.12.2003

***Ordinul ministrului finantelor publice nr.306/2002 pentru aprobarea Reglementarilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr.279/25.04.2002

***Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr.927/23.12.2003

***Ordinul ministrului finantelor publice nr.306/2002 pentru aprobarea Reglementarilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr.279/25.04.2002

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 5023
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved