Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Situatiile financiare in conformitate cu Standardele Internationalede Contabilitate IAS1

Contabilitate

+ Font mai mare | - Font mai micSituatiile financiare in conformitate cu Standardele Internationalede Contabilitate IAS1

Acest Standard International de Contabilitate revizuit inlocuieste IAS 1, Prezentarea politicilor contabile, IAS 5, Informatiile ce trebuie prezentate in situatiile financiare, si IAS 13, Prezentatre activelor curente si a datoriilor curente, care au fost aprobate de Consiliul IAS in iulie 199Obiectivul acestui Standard este de a stabili baza pentru prezentarea situatiilor financiare cu scop general, pentru a asigura comparabilitatea, atat cu situatiile financiare ale intreprinderii pentru perioadele precedente, cat si situatiile financiare ale altor intreprinderi. Obiectivul situatiilor financiare cu scop general este de a oferi informatii despre pozitia financiara, performanta si fluxurile de numerar ale unei intreprinderii. Situatiile financiare prezinta, de asemenea, rezultateale gestiunii resurselor incredintate conducerii intreprinderilor. Pentru a atinge acest obiectiv, situatiile financiare ofera informatii despre:

activele;

datoriile;

capitalul propriu;

veniturile si cheltuielile, inclusiv castigurile si pierderile;

fluxurile de numerar ale intreprinderii.

Responsabilitatea intocmirii si prezentarii situatiilor financiare revine consiliului de administratie si/sau altui organ de conducere a intreprinderii.

Un set complet de situatii financiare include urmatoarele componente:

bilantul;

contul de prfit si pierdere;

osituatie care sa reflecte fie:

toate modificarile capitalului propriu; fie

modificarile capitalului propriu, altele decat acelea provenind din tranzactiile de capital cu proprietarii si distribuirii catre proprietari;

situatia fluxurilor de numerar;

politicile contabile si notele explicative.

Bilantul

O entitate va prezenta activele curente si imobilizate si datoriile curente si pe termen lung ca si clasificari separate in bilant, cu exceptia cazului in care o prezentare bazata pe lichiditate ofera informatii care sunt credibile si mai relevante. Atunci cand se aplica aceasta exceptie toate activele si datoriile trebuie prezentate pe larg, in ordinea lichiditatii.

Indiferent de metoda de prezentare adoptata pentru fiecarec element de activ si datorie care combina sume ce se asteaptaa fi recuperate sau achitate la nu mai    mult de douaspezece luni de la data bilantului si mai mult de douspezece luni dupa data bilantului ,o entitate va prezenta valoarea ce se preconizeaza a fi recuperata sau achitata dupa mai mult de douasprezece luni.

Atunci cand entitatea furnizeaza bunuri sau presteaza servicii in cadrul unui ciclu de exploatare clar identificabil, clasificarea separata in bilant a activelor curente si imobilizarile curente si pe termen lung ofera informatii utile,facandu-se distinctie intre activele nete care sunt in mod continu rulate sub forma de capital circulant si cele utilizate in acticitatea pe termen lung a entitatii. De asemenea,acest fapt evidentiaza activele ce se preconizeaza a fi realizate in cadrul ciclului curent de exploatare si datoeiile in cursul aceleasi perioade.

Activele curente: un activ va fi calsificat ca activ curent cand satiface oricare dintre urmatoarele conditii:

a) se asteapta sa fie raealizat sau este detinut cu intentia de a fi vandut sau consumat in cursul normal al ciclului de exploatare al entitatii;

b) este detinut ,in principal,in scopul tranzactiilor;

c) se asteapta a fi realizat in termen de douasprezece luni de la data bilantului sai

d) reprezinta numerar sau echivalente de numerar ,cu exceptia cazului in care este interzisa modificarea sau utilizarea sa pentru a atinge o datorie pentru o perioada de cel putin douasprezece luni de la data bilantului.

Toate celelalte active for fi clasificate ca active imobilizate.

Prezentul Standard utilizeaza termenul "imobilizate" pentru a cuprinde activele corporale,necorporale,de exploatare si financiare pe termen lung.Acesta nu interzice utiolizarea descrierilor alternative,atata timp cat sensul este clar.

Datorii curente: o datorie va fi clasificata ca datorie curenta atunci cand satisface oricare dintre urmatoarele crieterii:

a) se astepta sa fie decontata in cursul normal al ciclului de exploatare al entitatii;

b) este detinuta in primul rand spre a fi tranzactionata ;

c) este exigibila in termen de dousprezece luni dupa data bilantului ; saud) o entitate nu are drept neconditionat de a amana achitarea datoriei pentru cel putin dousprezece luni dupa data bilantului.

Toate celelalte datorii vor fi clasificate ca datorii pe termen lung.

Anumite datorii curente,cum ar fi datoriile comercialesi cele catre anagjati si late costuri de exploatare , fac parte din fondul de rulment utilizat in ciclul normal de exploatare a entitatii. Astfel de elemente de exploatare sunt clasificate ca datorii curente , chiar daca sunt exigibile dupa mai mult de dousprezece luni de la data bilantului. Acelasi ciclu normal de exploatare al unei entitatii nu este clar identificabil, se considera ca durata lui este de douasprezece luni.Alte datorii curente nu sunt decontate ca parte a ciclului normal de exploatare ,dar sunt exigibile in termen de dousprezece luni dupa data bilantului sau sunt detinute in primul rand in scopul de a fi tranzactionate.

Informatii ce trebuie prezenate in bilant :

imobilizari corporale ;

investitii imobiliare ;

imobilizari necorporale

active financiare fara investitii financiare contabilizate prin metoda punerii in echivalenta,creante comerciale si similare si numerar si echivalente de numerar ;

investitii financiar contabilizate prin metoda punerii in echivalenta;

active biologice ;

stocuri ;

creante comerciale si similare ;

numerar si echivalente de numerar ;

datorii comerciale si similare ;

provizioane ;

datorii financiare ;

datorii si creante pentru impozitul curent , dupa cum sunt definite in IAS 12 Impozitul pe profit

interes minoritar,prezentat in cadrul capitalurilor proprii si;

capital emis si rezerve atribuibile actionarilor societatii-mama.

Contul de profit si pierdere

Profitul sau pierderea perioadei..

Toatele elementele de venit si cheltuiala recunoscute intr-o perioada vor fi incluse in profit sau pierdere , cu exceptia cazului in care un Standard sau o Interpretare cere contrarul

In mod normal ,toate elementele venoturilo si cheltuielilor recunoscute intr-o perioada sunt incluse in profit sau in pierdere.Aceasta include efectele modificarilor in estimarle contabile.Totusi, pot exista circumstante cand anumite elemente pot fi excluse din profitul sau pierderea prioadei curente. IAS 8 trateaza doua astefel de circumstante: corectarea erorilor si efectul modificarilor in politicile contabile.

Informatii ce trebuie prezentate in contul de profit si pierdere:

veniturile din activitatile curente ;

costurile de finantare ;

partea din profitul sau pierderea aferenta    entitatilor asociate si asocierilor in participatie ,contabilizata prin metoda punerii in echivalenta;

cheltuieli cu impozite si taxe ;

o suma unica reprezentand totatul profiturilor sau pierderilor postimpozitare din activitatile intrerupte si profiturilor recunoscute la evaluarea valorii juste minus costul de vanzare sau la cedarea activelor sau grupului care constituie activitati intrerupte si;profitul sau pierderea din activitati curente.

Urmatoarele elemente vor fi prezentate in contul de profit si pierdere ca alocari ale profitului sau pierderii pentru perioada:

profitul sau pierderea atribuibil (a) detinatorilor capitalurilor proprii ale societatii-mama.

Alte elemente-rand ,titluri si subtitluri vor fi prezentate in contul de profit si pierdere atunci cand o astfel de prezentare este relevanta pentru intelegerea performantei financiare a entitatii.

Situatia modificarilor capitalurilor proprii

O entitate va prezenta o situatie a modificarilor in capitalurile proprii care apar in situatia propriu-zisa:

-profitul sa pierderea perioadei;

- fiecare element de venit si cheltuiala pentruperioada care,asa cum este cerut de Standrdele sau Interpretari,este recunoscut direct in capitalurile proprii, si totalul acestor elemente.

-tatalul veniturilor si cheltuielilor pentru perioada ,detaliind separat sumele totale atribuibile actionarilor societatii-mama si intereselor minoritare.

Situatia fluxurilor de trezorerie

Informatiile privind fluxurile de trezorerie sunt folositoare utilizatorilor situatiilor financiare , oferind o baza pentru evaluarea capacitatii entitatii de a genera numerar si echivalente de numerar, precum si a necesitatiilor entitatii de a utiliza fluxurile de trezorerie respective.IAS 7 Situatiile fluxurilor de trezorerie stabileste cerintele pentru prezentarea situatiei fluxurilor de trezorerie si a informatiilor aferente

-vor prezenta informatii despre bazele de intocmire a situatiilor financiare si despre politicile contabile specifice utilizate in conformitate

- vor prezenta informatiile cerute de IFRS-uri care sunt prezentate in bilant, contul de profit si pierdere , situatia modificarilor capitaturilor proprii sau situatiile fluxutrilor de trezorerie si;

- vor oferi informatii suplimenatre care sunt prezenate in bilant ,contul de profit si pierdere , situatia modificarilor capitalurilor proprii sau situatia fluxurilor de trezorerie , dar care sunt relevate pentru intelegerea oricarora dintre ele.

Politicile contabile

O entitate va prezenta in sumarul privind politicile contabile semnificative:

a) baza (bazele de evaluare utilizata(e) la intocmirea situatiilor financiare ; si

b) celelalte politici contabile utilizate care sunt relrvate pentru intelegerea corespunzatoare a situatiilor financiare .

Este impirtant ca utilizatorii sa fie informati asupra bazei de evaluare utilizata in situatiile financiare ,deoarece baza pe care situatiile financiare sunt intocmite afecteaza in mod semnificativ analiza lor.Atunci cand este utilizata mai mult de o baza de evaluare in situatiile financiare,de exemplu ,atunci cand sunt reevaluate anumite clase de active imobilizate, este suficienta indicarea categoriilor si datoriilor la care se aplica fiecare baza de evaluare.

In a decide daca o anumita politica de contabilitate ar trebui prezentata, conducerea ia in considerare daca prezentarea ar ajuta utilizatorii la intelegerea modului in care tranzactiile,alte evenimente si conditii se regasesc in performanta financiara si pozitia financiara raportate.Prezentarea anumitor politici contabile este utila in mod deosebit utilizatorilor atunci cand acele politici sunt selecate din alternativele permise in Standarde si in Intreprinderi.Un exemplu este prezentarea optiunii uniu asociat in recunoasterea intereselor intr-o enitate controlata in comun utilizand metoda consolidarii proportionale sau metoda punerii in echivalenta .Unele Stendarde cer in mod specific prezentarea anumitor politici contabile, inclusiv a alegerilor facute de conducere intre diferilte politici contabile permise. De exemplu IAS 16 cere prezenatrea bazelor de evaluare utilizate pentru clasele de imobilizari corporale.IAS 23 Costurile indatorarii cere    a se prezenta daca costuruile de indatorare sunt recunoscute imediat drept cheltuiala sau capitalizare ca parte a costurilor actiovelor cu ciclu lung de productie.

O entitate va prezenta in rezumatul politicilor contabile semnificative sau in alte note rationamentele profesionale, in afara celor care implica estimari, pe care conducerea le-a facut in aplicarea politicilor contabile ale entitatii si care avut cel mai mare efect asupra sumelor recunoscute in situatiile financiare.

In procesul de aplicare a politicilor contabile ale entitatii , conducerea face mai multe rationamente, in afara de cele care implica estimari care pot afecta semnificativ sumele recunoscute in situatiile financiare. De exemplu , conducerea face ratinamente pentru a determina:

a)     daca activele financiare sunt investitii pastrate pana la scadenta.

b)    Momentul in care marea majoritate a riscurilor si recompenselor semnificative ale proprietatii activelor financiare si de leasing sunt transeferate altor ventitati

c)     Daca, in realitate, anumite vanzari de bunuri sunt acorduri de finantare dsi daca astfel dau nastere unui venit si ;

d)    Daca realitatea relatiei dintre entitate si o entitate cu scop special ca entitatea cu scop special este controlata de catre entitate.

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1620
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved