Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


CONTRACT DE AUDIT FINANCIAR SI CERTIFICARE A BILANTULUI CONTABIL

Contracte+ Font mai mare | - Font mai micCONTRACT DE AUDIT FINANCIAR SI CERTIFICARE A BILANTULUI CONTABIL

1. PARTILE CONTRACTANTE

Art.1

S.C , avand sediul in ., inregistrata in Registrul Comertului sub nr ., avand sediul in ., cod fiscal , reprezentata de catre .. denumita in prezentul contract PRESTATOR,si

S.C , avand sediul in ., inregistrata in Registrul Comertului sub nr , avand sediul in , cod fiscal , reprezentata de catre in calitate de BENEFICIAR,

2. SEDIUL MATERIEI

Art.2

Cu respectarea dispozitiilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, partile contractante au convenit incheierea prezentului contract de audit financiar si certificare a bilantului contabil.

3. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.3

Obiectul contractului il constituie examinarea profesionala sistematica de catre prestator, in calitate de auditor, a activitatilor financiar-contabile si exprimarea unor opinii responsabile asupra fidelitatii imaginii date de conturile anuale ale societatii (bilant, cont de profit si pierdere si anexe).

Art.4

In scopul ameliorarii calitatii si utilizarii informatiilor financiar-contabile, auditul se va explica in cursul anului la principalele cicluri ale activitatii unitatii patrimoniale si anume:

- Cumpararile;

- Vanzarile;

- Imobilizarile;

- Stocurile;

- Trezoria;

- Fluxul de numerar.

Art.5

Opinia auditorului cu privire la conturile anuale va fi prezenta in 'Raportul de Audit' si se va sprijini pe rezultatele activitatii desfasurate in cursul anului, prezentate in anexe, din care nu pot lipsi referiri concrete cu privire la:

- Operatiile legate de inregistrarea sau modificarea capitalului social sau al patrimoniului propriu al

- Inventarierea patrimoniului si modul de valorificare a rezultatelor acestuia si faptul ca rezultatele inventarierii sunt cuprinse in bilantul anual;

- Organizarea gestiunilor de valori materiale, precum si a evidentei analitice si sintetice a elementelor patrimoniale;

- Tinerea corecta si la zi a contabilitatii;

- Preluarea corecta in balanta de verificare a datelor din conturile sintetice si concordanta dintre contabilitatea sintetica si cea analitica;

- Intocmirea bilantului contabil pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice si respectarea normelor metodologice cu privire la intocmirea acestuia si a anexelor sale;

- Evaluarea patrimoniului conform reglementarilor legale in vigoare;

- Contul de profit si pierdere este intocmit pe baza datelor din contabilitate privind perioada de raportare;

- Stabilirea, in conformitate cu dispozitiile legale, a profitului net si punctul de vedere referitor la destinatiile acestuia, propuse de Consiliul de Administratie.

- Situatia creditelor si a altor imprumuturi ale unitatii patrimoniale si garantarea acestora;

- Propuneri de masuri pentru a fi avute in vedere de Consiliul de Administratie sau de Adunarea Generala a Actionarilor sau Asociatilor.

Art.6

Rezervele, precum si refuzul de certificare a conturilor, vor fi in prealabil notificate conducerii unitatii patrimoniale, cu aratarea motivelor, cat si a marimii impactului asupra conturilor. Mentionarea in raport va fi insotita de explicatiile sau observatiile primite.

4. PRETUL SI MODALITATILE DE PLATA

Art.7

Onorariul pe care beneficiarul trebuie sa il plateasca prestatorului este in suma de . lei/$.

Onorariul este stabilit pentru perioada si trebuie platit cel tarziu la data de

Art.8

Plata se face prin virament in contul nr. ., deschis la Banca . sau direct la casieria prestatorului sau beneficiarului, pe baza de factura. Onorariul se negociaza anual.

5. OBLIGATIILE PARTILOR

Art.9

Prestatorul se obliga:

- sa procedeze la examinarea profesionala sistematica a activitatilor financiar-contabile si la exprimarea unor opinii responsabile asupra fidelitatii imaginii date de conturile anuale ale societatii (bilant, cont de profit si pierdere si anexe).

Art.10

Beneficiarul prestatiilor se obliga:

- sa plateasca prestatorului onorariul la termenele si in conditiile stabilite in prezentul contract;

- sa asigure conditiile necesare pentru realizarea lucrarilor si prestatiilor prevazute in contract prin punerea la dispozitia expertilor si specialistilor a documentelor si informatiilor necesare.

Art.11

In conformitate cu pricipiile deontologice ale activitatii de audit, partile se obliga sa asigure deplina confidentialitate a lucrarilor.

6. DURATA

Art.12

Contractul se incheie pe o perioada de ani, incepand cu data de pana la data de , putand fi prelungit prin acordul scris al partilor contractante cu cel putin zile inainte de expirare. In acest sens se incheie un act aditional scris si semnat de ambele parti.

7. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

Art.13

In cazul in care beneficiarul nu isi indeplineste in termenele stabilite obligatia de plata a pretului acesta va plati penalitati de intarziere de ..% din valoarea onorariului pentru fiecare zi de intarziere.

Art.14

Partea care nu isi indeplineste obligatiile contractuale va plati daune interese.

8. FORTA MAJORA

Art.15

Forta majora exonereaza de raspundere partile, in cazul neexecutarii partiale sau totale a obligatiilor asumate prin prezentul contract. Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului si care impiedica partile sa execute total sau partial obligatiile asumate.

Aparitia si incetarea cazului de forta majora va trebui notificata in termen de zile. In termen de . zile de la notificarea mai sus mentionata, partea aflata in situatia de forta majora va prezenta dovada existentei sau incetarii starii de forta majora.

9. REZILIEREA CONTRACTULUI

Art.16

Intentia de reziliere a prezentului contract trebuie notificata de catre parti intr-un termen de zile, inainte de data propusa pentru reziliere, atat celeilalte parti cat si Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, filiala in raza careia se afla prestatorul

10. LITIGII

Art.17

Litigiile care se vor naste din prezentul contract sau in legatura cu prezentul contract, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiintarea lui vor fi solutionate pe cale amiabila.

Art.18

Daca partile nu vor ajunge la o intelegere amiabila, atunci litigiile vor fi inaintate spre solutionare Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

Art.19

Curtea de Arbitraj va solutiona litigiile in conformitate cu regulamentul si regulile sale de procedura, pe baza prevederilor prezentului contract si a dreptului material roman.

11. ALTE CLAUZE

Art.20

Lucrarile de audit financiar, verificarea si certificarea bilantului se vor efectua de catre . (nume, prenume, domiciliu, adresa, telefon si profesia pentru fiecare).

Art.21

Prezentul contract se incheie in exemplare, din care un exemplar se depune la Filiala Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania din raza in care isi are sediul prestatorul, in termen de zile de la incheiere.

Art.22

Prezentul contract intra in vigoare incepand cu data semnarii si se completeaza cu prevederile legislatiei in materie.

Data semnarii .

Localitatea ..

Prestator

BeneficiarPolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1766
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved