Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


CONTRACT DE PARTICIPARE LA SCHIMBURI INTERCULTURALE

Contracte

+ Font mai mare | - Font mai micNr._____data___________CONTRACT DE PARTICIPARE LA SCHIMBURI INTERCULTURALE

I.            PARTILE

., persoana juridica romana, 17 PJ/2002, cod fiscal ., cu sediul social in ., reprezentata prin in calitate de Presedinte A.C.T.O.R.

si

Numele si prenumele.............................

Domiciliul sau resedinta ............................

Telefon .......... E-mail:......................

Act identitate ... seria...numarul ......... CNP...........

emis de .........la data de .........., in calitate de Participant

II.         OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.2. Obiectul contractului il constituie pregatirea, derularea si evaluarea proiectului de schimb intercultural de tineret numit.............................

III.       DURATA CONTRACTULUI

Art. 3 Durata prezentului contract este de: 3 luni (trei luni) de la data semnarii de catre parti

IV.      DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR

Art. 4.     Drepturile participantului

a.       Dreptul de a fi respectat ca persoana, fara deosebire de rasa, etnie, sex sau orientare sexuala, convingeri politice sau religioase, abilitate fizica/psihica, nivel de educatie, stare civila si situatie socio-economica

b.      Dreptul de a avea acces la informatii in legatura cu A.C.T.O.R.

c.       Dreptul de a participa activ la derularea tuturor programelor A.C.T.O.R.

d.      Dreptul de a participa la sesiuni de formare in legatura cu proiectul de schimb in care este implicat

e.       Dreptul la supervizare-orientare din partea unui leader de grup

f.        Dreptul de a i se elibera de catre A.C.T.O.R. un certificat nominal care sa ateste participare sa la proiect;

g.      Dreptul de a i se asigura cazarea, masa, transportul international sau national in limitele impuse de finantatorii A.C.T.O.R.;

Art.5 Obligatiile organizatiei A.C.T.O.R. sunt:

a.       Obligatia de a organiza o pregatire a participantului (cu informari referitoare la organizatie in general, la programul in care va activa, prezentarea locului de desfasurare a proiectului, prezentarea colegilor, sarcinile concrete ale participantului, s.a;

b.      Obligatia de a desemna un leader de grup, special pregatit

c.       sa elibereze chitanta pentru contributia financiara a participantului
Art.6. Obligatiile participantului:

 1. Obligatia de a indeplini la timp sarcinile primite din partea A.C.T.O.R.
 2. Obligatia de a participa la o evaluare realizata de psihologul organizatiei
 3. Obligatia de a anunta din timp orice schimbare survenita in derularea programului
 4. Obligatia de a pastra si proteja confidentialitatea informatiilor la care are acces in cadrul activitatilor, inclusiv timp de 1 (un) an dupa incetarea activitatii
 5. Obligatia de a participa la cursurile de instruire organizate, initiate sau propuse de catre organizatie, daca este cazul , pentru a putea corespunde gradului de eficienta necesar in proiect;
 6. Obligatia de a cunoaste misiunea si activitatile A.C.T.O.R.;
 7. Obligatia de a respecta procedurile, politicile si regulamentele interne A.C.T.O.R.
 8. Obligatia de a ocroti bunurile pe care le foloseste in cadrul activitatilor;
 9. Obligatia de a completa corect si la timp toate formularele sau rapoartele necesare si convenite la inceputul proiectului.
 10. Obligatia de a trata cu respect toate persoanele cu care vine in contact in timpul proiectului
 11. Obligatia de a raporta situatiile de conflict deschis de interese sau aparenta de conflict de interese.
 12. Obligatia de a achita la termenul anuntat inainte de inceperea proiectului suma solicitata de A.C.T.O.R. pentru organizarea in bune conditii a proiectului. (suma solicitata va insemna un procent de 30% din valoare totala a calatoriei, la care se va adauga o taxa ce va fi folosita pentru pregatirea leaderului si pregatirea participantului la proiect)
 13. Obligatia de a ajuta grupul sa fie omogen si sa se straduiasaca sa rezolve neintelegerile interne ale grupului cat mai delicat si discret posibil, astfel incat participantii din celelalte tari sa nu fie implicati ;

n.      Obligatia de a constientiza ca reprezinta pentru ceilalti parteneri la proiect - Romania si sa nu aduca in vreun fel prejudicii imaginii acesteia;

 1. Obligatia de a returna leaderului de grup sau unui reprezentant al A.C.T.O.R.IMEDIAT dupa terminarea proiectelor a tuturor biletelelor de calatorie, precum si toate documentele ce folosesc la decontarea cheltuielilor. In caz contrar va suporta penalitati.

Art.7 .Drepturile A.C.T.O.R.:

a.       de a folosi implicarea participantului, conform contractului incheiat si conform necesitatilor fiecarui proiect de schimb

b.      de a sanctiona nerespectarea regulamentelor organizatiei si clauzelor prezentului contract

c.       de a primi din partea participantului rapoarte de activitate, in maximum o saptamana de la terminarea proiectului

d.      de a folosi taxa de participare ca penalizare pentru tanarul care renunta sa fie prezent in proiect, dupa ce biletele de calatorie au fost cumparate. A.C.T.O.R. isi rezerva dreptul de a solicita participantului, in cauza, plata integrala a biletului de calatorie.

V.        RASPUNDEREA, RENEGOCIEREA, REZILIEREA SI LITIGIILE

Art.8.    Eventualele dispute privind incheierea, modificarea, executarea sau incetarea prezentului contract se vor solutiona pe cale amiabila. Daca partile nu le pot rezolva pe cale amiabila, atunci competenta de solutionare apartine instantelor judecatoresti.

Incheiat azi, ........, si redactat in doua exemplare, care s-au remis partilor.

Participant    Presedinte A.C.T.O.R.

Barbu Eugenia

Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1421
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved