Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE
loading...AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Conceptul de audit si categorii de audit

Economie

+ Font mai mare | - Font mai mic
DOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
Factorii de productie - Tipologia factorilor de productie
SPONSORIZAREA
Cererea
Proiect Audit financiar contabil - ASPECTE PRACTICE PRIVIND AUDITAREA S.C ANTOTHTON S.A
PIATA CAPITALURILOR - Actiuni si obligatiuni
Revizuirea generala a situatiilor financiare
Contributia factorilor la cresterea economica (cresterea PIB)
DEZVOLATAREA ECONOMICO-FINANCIARA A POLITICII DE CAPITAL
FONDURILE STRUCTURALE SI FONDURILE DE TIP STRUCTURAL
Tipologia bunurilor economice

„ Conceptul de audit si categorii de audit ”

1.1. Evolutia auditului
Practica auditului are o vechime de peste un mileniu. In diferite perioade s-au folosit

termeni diferiti, cu un continut apropiat, cum sunt: inspectie, control, revizie, verificare, expertiza contabila, supervizare etc. Fiecare din acesti termeni presupun:

• compararea situatiei reale cu situatia care ar trebui sa existe;

• stabilirea si analiza abaterilor si riscurilor;

• propunerea sau recomandarea unor masuri menite sa contribuie la atingerea obiectivelor entitatii.

Acesti termeni pot avea o sfera de cuprindere diferita si pot sa se bazeze pe unele tehnici si procedee specifice de investigare.

Termenul de audit, in general vine de la cuvantul latin „audire” a asculta si a informa pe

altii. In tarile anglo – saxone de azi, acest termen are semnificatia unei revizii a informatiilor contabile si de alta natura, realizata de catre un profesionist independent in vederea exprimarii unei opinii asupra regularitatii si sinceritatii informatiilor auditate.

In acceptiunea actuala, generalizarea utilizarii termenului „audit” este legata de dezvoltarea societatilor comerciale din secolul al XIX-lea, cand a avut loc o delimitare a competentelor si responsabilitatilor managerilor (directorilor executivi) de cea a proprietatilor (actionarilor si asociatilor). In aceasta perioada conducerea afacerilor si gestionarea patrimoniului societatilor comerciale este tot mai mult preluata de catre acesti manageri. In urma acestor evolutii proprietarii au simtit nevoia sa cunoasca modul in care managerii si alte persoane cu functii de conducere gestioneaza afacerile incredintate.

La inceput proprietarii verificau personal activitatea managerilor, iar ulterior au inceput sa apeleze la serviciile unor profesionisti independenti de conducerea entitatilor, care au fost insarcinati sa verifice modul in care averea lor era gestionata de catre managerii companiilor, inclusiv onestitatea si corectitudinea acestora. In aceste conditii apare o noua profesie, cea de auditor.

In S.U.A, dupa criza economica din 1929, pentru redresarea companiilor s-au cautat solutii menite sa duca la reducerea cheltuielilor si cresterea eficacitatii. In acest scop, la inceput s-a facut apel la cabinetele externe de audit iar ulterior marile entitati au inceput sa isi organizeze compartimente proprii de audit intern.

Auditul extern si intern s-a organizat sub presiunea publicului, in special a actionarilor si a celorlalti utilizatori de informatii contabile, care manifesta o anumita neincredere in corectitudinea si competenta managerilor. In acelasi timp, managerii au simtit si ei nevoia organizarii compartimentelor de audit intern, cel putin din doua motive:

a) cresterea complexitatii actului managerial, diversificarea activitatilor si cresterea

concurentei, in conditiile mondializarii afacerilor, a generat necesitatea apelarii la serviciile unor consultanti chemati sa acorde o asistenta manageriala;

b) descentralizarea activitatilor din marile entitati pe fabrici, pe zone geografice, pe alte

sectoare de activitate si modificarea politicilor manageriale, prin extinderea competentelor si responsabilitatilor acordate (delegate) conducatorilor de activitati sau de sectoare a facut ca directiile generale sa nu mai poata stapani toate riscurile care ameninta atingerea obiectivelor manageriale.

Dupa criza economica din 1929, investitorii si publicul au acuzat contabilitatea pentru

pierderile suferite. Se apreciaza ca aceasta criza nu a fost numai economica, ci si o criza a calitatii informatiilor furnizate de contabilitate . Aceste informatii mascau situatia reala a intreprinderilor deoarece erau insuficiente, lipsite de relevanta, prea optimiste si adesea inselatoare. Managerii, urmarind interesele lor, aveau tendinta sa prezinte in fata actionarilor si a celorlalti utilizatori de informatii, situatii „infrumusetate”, asa cum vom vedea in continuare. Pentru cresterea increderii in informatiile furnizate de contabilitate, legislatiile nationale, standardele (normale) internationale si bursele de valori incep sa impuna societatilor comerciale obligativitatea publicarii situatiilor financiare, auditate de catre persoane competente si independente.

Pana la inceputul secolului XX activitatea auditorilor externi si interni se caracteriza prin faptul ca:

·  urmarea, in primul rand, depistarea fraudelor si erorilor;

·  verificarea tranzactiilor si operatiunilor se facea, de regula, in mod exhaustiv;

· auditorii nu erau preocupati sa faca o evaluare a controlului intern si ca urmare, nu stabileau riscurile datorate insuficientei controlului intern.

Evolutia auditului din a doua parte a secolului XX s-a concretizat printre altele, in:

· obiectivul principal al auditului nu mai este acela de a depista erorile si fraudele, de a

contribui la asigurarea integritatii patrimoniului, ci de a oferi o garantie rezonabila asupra

corectitudinii informatiilor furnizate diferitelor categorii de utilizatori;

· auditorii devin tot mai mult preocupati de „evaluarea controlului intern”;

· auditorii generalizeaza si amelioreaza tehnicile de verificare prin sondaj, reducand

continuu ponderea verificarilor totale;

· practicile de audit sunt tot mai mult armonizate si standardizate la nivel international.

Managerii si celelalte persoane care detin functii de conducere, au obligatia legala sa

instituie un control intern menit sa asigure prevenirea, detectarea si eliminarea fraudelor si erorilor.

Auditorii au drept obiectiv principal acela de a oferi o garantie, o asigurare rezonabila

asupra fidelitatii informatiilor. Auditorii nu isi propun de regula, sa depisteze fraude si erori, ci analizeaza eficacitatea controlului intern si fac recomandari menite sa duca la cresterea contributiei acestuia la prevenirea si depistarea fraudelor si erorilor.

Auditorii se bazeaza tot mai mult, in activitatea lor pe evaluarea eficacitatii controlului intern. In functie de concluziile la care ajung in urma aprecierii modului de organizare si a modului de functionare a controlului intern, in urma evaluarii aportului mediului de control si a procedurilor de control intern la prevenirea anomaliilor (fraudelor si erorilor) si la stapanirea riscurilor, auditoria cauta raspunsuri la patru intrebari:

· ce categorii de probe de audit trebuie colectate si care sunt procedurile de audit care trebuie folosite pentru colectarea acestor probe;

· ce marime trebuie sa aiba esantionul de informatii care va fi testat cu ajutorul

procedurilor de audit;

· care sunt metodele ce urmeaza sa fie folosite pentru selectarea din populatia auditata a elementelor care vor fi verificate;

· cand trebuie aplicate diferite tipuri de proceduri de audit, care proceduri se aplica in cursul anului si in care succesiune si care proceduri se aplica la inchiderea exercitiului.

Expansiunea si diversificarea afacerilor si ameliorarea controlului intern din societatile

comerciale si institutiile publice, au impus renuntarea la verificarile totale (exhaustive) care era prea costisitoare si care necesitau un volum mare de munca. Ca urmare, auditorii incep sa apeleze tot mai mult la sondaje atunci cand testeaza:

·      eficienta si eficacitatea controlului intern. Aceasta testare se face cu ajutorul: „testelor de control” care sunt denumite si „teste de proceduri” sau „teste ale mecanismelor de control intern”

·      corectitudinea informatiilor furnizate conducerii de sistemul contabil si sistemul de control intern precum si corectitudinea declaratiilor (asertiunilor) facute de conducerea entitatii prin intermediul situatiilor financiare.

 Existenta unor anomalii in continutul acestor informatii se testeaza cu scopul colectarii probelor de audit si eventual al depistarii unor erori cu ajutorul „procedurilor de fond” care includ testele de detaliu si procedurile analitice Aceste proceduri de fond sunt denumite si „controale (teste) substantive” sau „teste substantiale”

Dezvoltarea practicilor de audit extern si intern au impus standardizarea si armonizarea acestora, la inceput la nivel national, iar ulterior si la nivel international.

Institutul American al Contabililor Publici (IACP) a publicat in anul 1917 primul „Ghid

profesional al Auditorilor Financiar”. Federatia Internationala a Contabililor (IFAC) care are misiunea de a contribui la dezvoltarea profesiei contabile si a profesiei de auditor, a elaborate „Standardele Internationale de Audit” (ISA) care sunt supuse unui proces continuu de revedere si imbunatatire. Incepand cu anul 1950 „Institutul Auditorilor Interni' (IIT) publica Normele (standardele) Internationale de Audit Intern.

Aceste standarde stabilesc doar principiile generale, definesc conceptele, stabilesc

obiectivele si precizeaza modul de organizare si exercitare a profesiei de auditor. Auditorii trebuie sa apeleze la rationamente profesionale atunci cand adapteaza aceste standarde la specificul activitatilor auditate. Pentru a putea recurge la aceste rationamente profesionale ei trebuie sa aiba o buna competenta profesionala, o bogata experienta practica si un comportament etic adecvat.

1.2. Conceptul de audit

Prin audit se intelege examinarea profesionista a informatiilor in vederea exprimarii opiniei responsabile si independente prin raportarea la un criteriu sau standard , cercetarea efectuata in scopul de a produce o judecata motivata si independenta , cu referinte la normele de evaluare , in vederea aprecierii fiabilitatii ori eficacitatii sistemelor si procedurilor unei entitati economice , un examen obiectiv al unui element , cu scopul de a exprima o opinie sau de a obtine o concluzie asupra obiectului auditului ,  procesul desfasurat de persoane fizice sau juridice legal abilitate (auditori) , prin care se analizeaza si evalueaza , profesionist , informatii privind o entitate , prin tehnici si procedee specifice , in scopul obtinerii de dovezi , numite probe de audit.

 Pe baza probelor de audit , auditorii emi t, in raportul de audit , o opinie responsabila si independenta , prin apelarea la criterii de evaluare care rezulta din reglementarile legale sau din buna practica recunoscuta unanim in domeniul in care isi desfasoara activitatea entitatea auditata .          

Procesul de audit , numit si misiune de audit , se deruleaza pe baza unor standarde nationale sau internationale. Analiza informatiilor in misiunea de audit se face pe baza unor procedee si tehnici unanim recunoscute in domeniu , care furnizeaza probe de audit , pe baza carora se fundamenteaza opinia de audit.

Evaluarea si interpretarea rezultatelor obtinute se efectueaza in conditiile existente si luarii in considerare a unor criterii de evaluare , care au la baza referinte contabile identificate (norme contabile nationale sau internationale sau referinte contabile recunoscute unanim in domeniu) ori principiile sanatoase de management , respectiv buna practica manageriala recunoscuta in domeniu.

 Potrivit reglementarilor contabile conforme cu directivele europene , situatiile financiare anuale , intocmite de persoanele juridice care la data bilantului indeplinesc criteriile de marime , se auditeaza , conform legii. Intra in aceasta categorie persoanele juridice care la data bilantului depasesc limitele a doua dintre urmatoarele trei criterii:

– total active: 3.650.000 euro;

– cifra de afaceri neta: 7.300.000 euro;

– numar mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50.

Aceste persoane juridice intocmesc situatii financiare anuale care cuprind: bilant , cont de profit si pierdere , situatia modificarilor capitalului propriu , situatia fluxurilor de trezorerie , notele explicative la situatiile financiare.

Situatiile financiare ale entitatilor economice se auditeaza de catre auditori financiari , persoane fizice sau juridice – audit financiar extern independent.

Entitatile economice ale caror situatii financiare anuale sunt supuse auditului financiar extern independent au obligatia sa organizeze auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romania. In consecinta , entitatile economice obligate de lege sa auditeze situatiile financiare prin auditori financiari externi independenti au obligatia sa organizeze si efectueze auditul intern.

Obiectivul auditului consta in posibilitatea exprimarii opiniei auditorului cu privire la:

·        intocmirea situatiilor financiare sub toate aspectele semnificative , inconformitate cu un cadru general de raportare financiara ( auditul de atestare financiara).

·        respectarea reglementarilor legale , a statutelor si reglementarilor , a normelor si deciziilor manageriale (auditul conformitatii sau legalitatii).

·        aplicarea bunei practice si respectarea principiilor sanatoase de management in utilizarea fondurilor ( auditul performantei sau rezultatelor).

Aria de aplicabilitate a auditului este definita de procedurile de audit considerate a fi necesare in circumstante date , pentru a realiza obiectivul auditului.

Competenta auditorilor este necesara pentru:

·      culegerea probelor de audit. Aceasta culegere necesita competente multiple, pe langa celecontabile;

       intelegerea si utilizarea criteriilor de apreciere;

       evaluarea probelor in raport cu criteriile:

Am vazut ca auditorii trebuie sa aiba o atitudine independenta si nepartinitoare.

Pentru a nu pierde increderea utilizatorilor de informatii auditorii trebuie sa pastreze un grad inalt de detasare fata de operatiunile si activitatile auditate. Nu se poate pune problema asigurarii unei independente perfecte deoarece:

-auditorii externi sunt remunerati de entitatea auditata. Ca urmare, in unele situatii ei pot sa se abata de la procedurile si principiile auditului, cu scopul de a mentine entitatile – client;

-auditorii interni sunt independenti fata de structurile si activitatile auditate, dar sunt subordonati fata de conducerea superioara a entitatii.

1.3.Categorii de audit

1.3.1. Auditul financiar este:

– o examinare independenta (o expresie de opinie) a situatiilor financiare efectuata de un auditor extern, profesionist, in conformitate cu orice obligatie statutara relevanta;

– un aport de credibilitate asupra informatiilor contabile publicate de entitatea economica;

– o revedere critica pentru evaluarea unei situatii financiare contabile determinate;

– o examinare efectuata de un profesionist competent si independent, in vederea exprimarii unei opinii motivate asupra valabilitatii si corectei aplicari a procedurilor interne stabilite de conducerea entitatii economice, precum si asupra a imaginii fidele a activelor, datoriilor, pozitiei financiare, profitului sau pierderii entitatii;

– o atestare sau certificare a documentelor si evidentelor, a sistemului contabil si de control intern.

Auditul financiar reprezinta activitatea de examinare, in vederea exprimarii de catre auditorii financiari, a unei opinii asupra situatiilor financiare, in conformitate cu standardele de audit, asimilate de Camera Auditorilor Financiari din Romania.

Auditul financiar are ca obiective:

– reflectarea imaginii fidele a activelor, datoriilor, pozitiei financiare, profitului sau pierderii entitatii economice;

– exprimarea unei opinii privind masura in care situatiile financiare prezinta o imagine fidela a afacerilor entitatii economice si a rezultatelor pentru exercitiul incheiat, cu respectarea legilor in vigoare si a practicilor din tara in care entitatea economica isi are sediul;

– mentinerea calitatii si coerentei sistemului contabil, astfel incat sa asigure certitudinea reflectarii in situatiile financiare, in mod corect, sincer si complet a elementelor de activ si de pasiv, situatiei financiare si rezultatelor exercitiului;

– imbunatatirea utilizarii informatiei contabile;

– aprecierea performantelor si eficientei sistemelor de informare si organizare.

Auditul financiar necesita o metodologie de examinare care sa asigure opinia independenta, astfel incat sa apere, in mod egal, toti utilizatorii informatiei contabile; actionari/asociati, statul, salariatii, bancile, debitorii, clientii, furnizorii etc.

Auditul financiar reprezinta activitatea de examinare in vederea exprimarii de catre auditorii financiari a unei opinii asupra situatiilor financiare , in conformitate cu standardele de audit ,armonizate cu standardele internationale de audit si adoptate de Camera Auditorilor Financiare din Romania.

Auditul finaciar consta in colectarea probelor privind situatiile financiare ale unei entitati patrimoniale si utilizarea acestor probe in exprimarea de catre auditor a unei opinii privind conformitatea elaborarii, prezentarii si publicarii acestora in conformitate cu un anumit cadru de raportare financiara acceptat.

In normele minimale de audit elaborate de CAFR, prin situatii financiare se intelege: bilantul, contul de profit si pierdere, situatia modifiaarii capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie ,notele explicative.

Potrivit standardelor de audit ISA 120 Cadrul general al standardelor de audit,paragraful 11, obiectivul auditului financiar consta in exprimarea de catre un auditor financiar a unei opinii, potrivit careia situatiile financiare au fost intocmite sub toate aspectele semnificatice , in conformitate cu un cadru general identificat de raportare financiara”.

Expresiile folosite pentru exprimarea opiniei auditorului sunt: ,,ofera o imagine fidela” sau ,,prezinta in mod fidel sub toate aspectele semnificative” , termini care sunt echivalenti”. In general auditul financiar este asociat cu auditorii externi (indepedenti).

Auditul financiar reprezinta o activitate importanta exercitata de un segment al profesionitilor contabili — auditori fmanciari — care permite exprimarea unei opinii legata de intocmirea situatiilor financiare sub toate aspectele semnificative in conformitate cu cadrul aplicabil de raportare financiara in scopul imbunatatirii nivelului de incredere al utilizatorilor carora le este destinat raportul de audit.

Auditul financiar il gasim ancorat in stiinta contabilitatii, care i-a dat viata si il hraneste permanent cu tot ceea ce ofera ea, fara de care auditul, nu ar putea exista.

De aceea rolul auditului financiar Ii indreapta atenia spre modul cum sunt aplicate dar i respectate IFRS/IAS-urile, luand In considerare prevederile Standardelor Internationale de Audit, a regulilor de eticä i deontologie profesionala promovate de Codul de eticä I.F.A.C., precum i a respectärii de cätre toi titularii situatiilor fmanciare a cadrului aplicabil de raportare financiara i a reglementärilor nationale.

Auditorul trebuie sa-i formuleze o opinie motivatä, urmare a indeplinirii misiunii de audit cel putin asupra doua aspecte:
                 - Validitatea si corecta aplicare a procedurilor interne aprobate de conducerea entitatii cu privire la modul de realizare a controlului intern si auditul intern unde este cazul;

-  Imaginii fidele, sincere, dar si complete a tranzactiilor si altor evenimente care se concretizeaza in active, datorii si capitaluri proprii ale entitatii la data raportarii, cu indeplinirea criteriilor de recunoatere.

Obiectul auditului fmanciar are multiple valente, dar cea mai importanta o reprezinta notiunea de finalitate, ca rezultat al evaluarii, organizarii si functionarii managementului unui sistem si a modului in care acesta ii duce la indeplinire obiectivele din misiunea asumata, respectiv eficientizarea sistemului.

Obiectivul unui audit al situailor financiare este de a da posibilitatea auditorului sa exprime o opinie cu privire la situatiile financiare, daca acestea sunt intocmite, sub toate aspectele senmificative, in conformitate cu un cadru aplicabil de raportare financiara.

In ceea ce privete rolul auditului financiar, acesta consta in verificarea si examinarea informatiei financiare avand o utilitate interna (conducerea si gestionarea entitatii) si o alta externa, de informare a tertilor (actionari, investitori, institutii guvernamentale, clienti, furnizori, creditori, institutii bancare), exercitat in scopul protejarii resurselor si asigurarii credibilitatii acestor informatii.

Scopul final al auditului il constituie verificarea situatiilor financiare anuale, concretizat in intocmirea raportului de audit, prin intermediul caruia auditorul comunica utilizatorilor concluziile sale.
                Rapoartele sunt prezentate in diverse forme, insa toate trebuie sa informeze utilizatorii despre concordanta dintre informatii si criterlile stabilite.

1.3.2. Auditul conformitatii sau legalitatii, care consta in atestarea responsabilitatii financiare a agentilor economici. Presupune examinarea si evaluarea inregistrarilor financiare si exprimarea opiniilor asupra situatiilor financiare.

Consta in auditul:

– sistemelor si tranzactiilor financiare, respectiv evaluarea conformitatii cu statutele si reglementarile in vigoare;

– controlului intern si functiilor acestuia;

– onestitatii si al caracterului adecvat in legatura cu deciziile administrative luate in cadrul entitatii economice auditate.

Auditul de conformitate consta in a determina daca o persoana fizica sau o entitate patrimoniala a respectat anumite norme legale reglementari sau politici ale unei companii , prestabilite.

Deci criteriile care sunt urmarite in auditul de conformitate pot fi:

-fie un set de acte normative, de legi, cum ar fi de exemplu reglementarile emise de Ministerul Finantelor Publice;

-fie anumite directive ale conducerii unei companii, cum ar fi politica de personal.

Atunci cand auditeaza situatiile financiare ale unei entitati patrimoniale un auditor extern nu-si propune sa efectueze si un audit de conformitate, dar in anumite situatii daca se considera ca anumite politici sau contracte au avut o influenta semnificativa asupra situatiilor financiare ale entitatii respective, auditul de conformitate devine parte integranta a auditului financiar.  Obiectivul sau scopul auditului de conformitate este acela de a stabili daca s-au respectat anumite criterii definite de o autoritate competenta. Aceste criterii sunt de regula specifice unor entitati sau unor sectoare de activitati, cum sunt:

• respectarea deciziilor sau politicilor conducerii;

• respectarea manualelor de proceduri referitoare la derularea operatiunilor;

• respectarea clauzelor contractuale,

• respectarea reglementarilor legale si a altor restrictii externe. Astfel, inspectia fiscala

poate fi considerata un audit de conformitate;

• asigurarea exhausticitatii, realitatii si exactitatii informatiilor;

• asigurarea securitatii activelor,

• asigurarea unei atmosfere de lucru moral – etice etc.

1.3.3. Auditul performantei sau a rezultatelor, care:

– este sinonim cu sintagma „valoare pentru bani”;

– consta in economicitate, eficienta si eficacitate si acopera: activitati economice si administrative, urmarind principii si practici de management; eficienta utilizarii resurselor umane, financiare, inclusiv examinarea sistemelor de informare asupra indicatorilor de performanta si procedurile utilizate de entitatile economice auditate; eficienta si performanta in legatura cu atingerea obiectivelor entitatii economice auditate, precum si impactul efectiv al activitatilor comparativ cu impactul dorit.

 Auditul operational (de performanta) – consta in

exprimarea de catre auditor a unei opinii privind conformitatea cu anumite criterii prestabilite , dar aceste criterii sunt diferite de criteriile folosite la cele doua categorii de audit prezentate anterior. De exemplu auditul operational se poate referi la revizuirea activitatilor unei entitati in corelatie cu directivele managementului acesteia cu scopul de a stabili performantele acesteia si de a stabili masuri de dezvoltare a acesteia.

 Auditul de eficacitate sau al performantelor. La fel ca si auditul de conformitate si

auditul de eficacitate face comparatii, dar baza de comparatie, criteriile sunt diferite. In cadrul auditului de eficacitate criteriile nu mai sunt fixe ele se modifica de fiecare data in functie de rationamentul auditorilor, care analizeaza care sunt cele mai bune, eficace, sigure si oportune solutii in functie de noile conjuncturi interne si externe aparute, in functie de noile restrictii care trebuie respectate, tinand seama de informatiile si resursele disponibile.

Auditul de eficacitate poate fi privit din doua puncte de vedere:

• audit de management,

• audit operational.

Auditul de management se preocupa de calitatea criteriilor care trebuie respectate. Auditul de management nu cenzureaza deciziile conducerii entitatii nu se pronunta asupra politicilor si strategiilor acesteia, ci face un diagnostic asupra procesului formalizat de elaborare si armonizare a deciziilor si de comunicare a lor catre toate sectoarele sau persoanele interesate.

Auditul de management acorda consiliere conducerii, facand recomandari pentru:

• modificarea unor proceduri de lucru care au devenit desuiete, care sunt prea

complicate sau incomplete, ori care nu mai sunt utile;

• modificarea sau actualizarea organigramelor, a fiselor posturilor, a grilelor de separare

a sarcinilor incompatibile,

• eliminarea unor incoerente dintre deciziile luate in diferite perioade sau de catre

diferiti conducatori, (audit strategic). Astfel, auditul poate constata incoerente intre politicile

aplicate pentru un produs intre compartimentele de marketing – publicitate, fabricatie si financiar.

1.3.4. Auditul operational analizeaza riscurile si amenintarile din diferite sectoare de activitate si face recomandari pentru eliminarea deficientelor, pentru ameliorarea controlului intern din sectorul respectiv in vederea cresterii performantelor si a atingerii obiectivelor.

Auditul operational se preocupa de analiza modului in care conducatorii de activitati sau de sectoare si-au stabilit obiectivele si de actiunile intreprinse pentru atingerea acestor obiective.

Astfel, auditul operational analizeaza daca politicile si strategiile generale stabilite de conducerea entitatii sunt cunoscute si intelese de conducatorii de activitati. In acest sens, se chestioneaza conducatorii de activitati pentru a stabili daca acestea isi cunosc misiunea incredintata, daca au o politica menita sa asigure indeplinirea misiunii, daca aceasta politica este coerenta cu politica generala a entitatii, daca actiunile intreprinse si masurile luate sunt in concordanta cu politica adoptata si daca au mijloacele necesare pentru indeplinirea misiunii.

Auditul operational analizeaza riscurile si amenintarile din diferite sectoare de activitate si face recomandari pentru eliminarea deficientelor, pentru ameliorarea controlului intern din sectorul respectiv in vederea cresterii performantelor si a atingerii obiectivelor.

Auditul operational se preocupa de analiza modului in care conducatorii de activitati sau de sectoare si-au stabilit obiectivele si de actiunile intreprinse pentru atingerea acestor obiective.

Astfel, auditul operational analizeaza daca politicile si strategiile generale stabilite de conducerea entitatii sunt cunoscute si intelese de conducatorii de activitati. In acest sens, se chestioneaza conducatorii de activitati pentru a stabili daca acestea isi cunosc misiunea incredintata, daca au o politica menita sa asigure indeplinirea misiunii, daca aceasta politica este coerenta cu politica generala a entitatii, daca actiunile intreprinse si masurile luate sunt in concordanta cu politica adoptata si daca au mijloacele necesare pentru indeplinirea misiunii.

1.3.5. Auditul de gestiune este esential diferit fata de auditul financiar. Auditul de gestiune are vocatie interna, avand ca obiect verificarea si certificarea pertinentei costurilor, cercetarea conformitatii rezultatelor si performantei calculate analitic pe categorii de activitati, pe purtatori de costuri si centre de responsabilitate.

Auditorul, controlorul de gestiune si orice responsabil contabil trebuie sa raspunda la 4 interogatii :

·                procedura functioneaza ?;

·                Care sunt masurile corective necesare pentru o mai buna functionare ?;

·                Cum pot fi prevenite eventualele disfunctionalitati ?

·                Ce probleme se pun pentru o evolutie previzibila in viitor ?.

Auditul de gestiune include :

·                auditul economicitatii si eficacitatii

·                auditul de program

Auditul economicitatii si eficientei are ca scop sa determine :

·  daca entitatea isi atrage , protejeaza si foloseste resursele de maniera                           economica si eficienta ,

·  cauzele practicilor ineficiente sau neeconomicoase

·  daca entitatea a respectat legile si normele vizand economicitatea si  eficienta

Auditul de program are ca scop sa determine :

·                gradul in care sunt obtinute rezultatele sau avantajele dorite

·                eficacitatea entitatii programului , activitatilor sau functiilor

·                daca entitatea a respectat legile si normele aplicabile programului .

Asemanari  si deosebiri : auditul de regularitate si cel de performanta :


         • fata de auditul de conformitate (regularitate) care este supus unor norme si reglementari destul de clare, auditul de performanta este mult mai deschis judecatilor si interpretarilor. Din acest motiv auditorul trebuie sa fie foarte atent la independena si obiectivitatea raportului
         • spre deosebire de auditul de regularitate, planificarea auditului de performanta trebuie sa includa respectarea celor trei indicatori: economicitate, eficienta, eficacitate;
          • alegerea subiectilor auditati este abordata in mod diferit. In cazul auditului financiar subiectii sunt definii de lege, in contrast cu auditul de performana la care criteriile de selectare a subiectilor sunt mult mai complexe fiind necesara efectuarea unor studii preliminare detaliate inainte de elaborarea planurilor;
          • criteriile de evaluare, sunt apreciate in mod diferit. La auditul de regularitate acestea au la baza legi sau norme care permit aprecieri de natura “corect/incorect”, “legal/ilegal”. In cazul auditului de performanta nu exista o baza de referinta fixa, auditorul avand largi posibilitati de stabilire a acestor criteriiAuditul operational se deosebeste de auditul financiar prin urmatoarele aspecte:

Aspecte:

Deosebiri:

Auditul operational:

Auditul financiar:

1. Scopul auditului urmarit prin efectuarea testelor

- pune accentul pe eficienta si eficacitate

- pune accentul pe faptul daca informatiile istorice au fost corect inregistrate

- vizeaza performantele operationale de perspectiva. De exemplu: evaluarea daca un nou tip de materii prime este achizitionat la cel mai mic pret permitand, astfel, economisirea de bani in viitoarele cumparari de materii prime de acest tip

- este orientat spre trecut

2. Distributia rapoartelor

- rapoartele sunt destinate in esenta managementului entitatii

- raportul este, de regula, remis numerosilor utilizatori ai situatiilor financiare (actionari, banci etc.)

- rapoartele auditului operational difera considerabil de la un audit la altul, datorita distributiei limitate a acestora si naturii diversificate a auditului eficientei si eficacitatii

- in rapoartele auditului financiar se folosesc formule si expresii foarte precise, din cauza distribuirii lor mai multor utilizatori

3. Includerea unor elemente nefinanciare in cazul auditului operational

- acopera orice aspect al eficientei si eficacitatii entitatii economice si pot, prin urmare, implica un evantai larg de activitati.

De exemplu, eficacitatea unui program de promovare sau eficienta angajatilor din productie pot face parte dintr-un audit operational

- auditul financiar este limitat la aspectele care afecteaza direct fidelitatea prezentarilor din structurile financiare

Raportul de audit la situatiile financiare ale exercitiului 2008 (situatiile sunt prezentate in lei)  la SC TURISM FELIX SA

Societatea comerciala “TURISM FELIX” S.A. cu sediul in Baile Felix,Comuna Sinmartin, jud. Bihor, are ca activitate de baza tratamentul balnear,cazare hoteliera,alimentatie publica si agrement,turism intern si international,exploatarea surselor de apa termominerala si distribuirea acestora. Potrivit clasificarii C.A.E.N.,activitatea principala a societatii este activitatea de « cazare hoteliera « . Este o societate detinuta public,conform terminologiei prevazuta in Legea nr.297/2004 privind piata de capital,fiind inregistrata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare conform certificatului de inregistrare a valorilor mobiliare nr.3191/04,12,2006.

 In exercitiul financiar 2008, cifra de afaceri realizata este de 55.448.042 lei, capitalul propriu 169.350.203 lei, iar profitul net realizat este de 9.639.949 lei

 Situatiile financiare intocmite sub responsabilitatea conducerii societatii au fost analizate si aprobate de catre Consiliul de Administratie intrunit in sedinta din luna februarie 2009.

 Principalele politici contabile pe care intreprinderea le-a adoptat la intocmirea situatiilor financiare sunt prezentate in nota 6 “Principii, politici si metode contabile”, si sunt structurate pe urmatoarele categorii:

1. ACTIVE CIRCULANTE

1) Stocurile de:


- materii prime

- material

– marfuri

- ambalaje

 – obiecte de inventar   - in depozit

                                     - in folosinta

 2) Creante

 3) Active circulante banesti

2. IMOBILIZARI

A. Imobilizari necorporale

B. Imobilizari corporale - terenuri

                                       - mijloace fixe

C. Imobilizari financiare

Situatiile financiare ale exercitiului 2008 au fost intocmite in conformitate cu prevederile OMF nr.1752/2005, pentru aprobarea reglementarilor contabile armonizate cu directiva a IV-a a Comunitatii Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aplicand tratamentul de baza, respectiv prezentarea datelor la cost istoric, cu exceptia imobilizarilor corporale care au fost reevaluate in cursul exercitiilor precedente si in cursul anului 2008.

 Tranzactiile in valuta sunt contabilizate la cursul de schimb la data tranzactiei, iar activele si pasivele de la sfarsitul exercitiului sunt evaluate la cursul B.N.R. din ultima zi a exercitiului, diferentele de curs aferente acestora au fost inregistrate la venituri sau cheltuieli ale perioadei, dupa caz.

Activele necorporale sunt prezentate la cost istoric diminuat cu amortizarea cumulata.

Terenurile sunt prezentate la valoarea reevaluata.

 Imobilizarile corporale sunt prezentate la valoarea reevaluata mai putin amortizarea cumulata.


 Cresterea in valoare a activelor corporale reevaluate este creditata in capitaluri, respectiv in rezerve din reevaluare. Amortizarea este calculata prin metoda liniara.

Investitiile sunt evidentiate la cost istoric. Costurile indatorarii se recunosc ca si cheltuiala in perioada in care apar.

Stocurile sunt prezentate in situatiile financiare la costul de achizitie, iar pentru iesirea din gestiune se foloseste metoda FIFO. Se aplica ponderile legale cu privire la perisabilitati.

 Veniturile sunt recunoscute in situatiile financiare la momentul efectuarii tranzactiilor, excluzand reducerile comerciale si impozitul, si in conformitate cu aplicarea principiilor prevalentei economicului asupra juridicului si independentei exercitiului financiar

 Cheltuielile aferente veniturilor se recunosc in momentul producerii tranzactiilor sau evenimentelor, cu aplicarea principiului de separare a exercitiilor.

 NOTE PRIVIND BILANTUL CONTABIL

1. IMOBILIZARI NECORPORALE

Imobilizarile necorporale sunt prezentate in Nota nr.1 la situatiile financiare la 31.12.2008 in suma neta de 106.365 lei si reprezinta programe informatice, marca societatii .


Imobilizarile necorporale au fost amortizate la 31.12.2008 in proportie de 59,29% utilizand metoda de amortizare liniara. La sfarsitul exercitiului curent amortizarea cumulata a acestora este in suma de 154.894 lei, din care, in anul 2008 suma de 46.733 lei .

   

     2007          2008

Sold la inceputul perioadei

248.359

261.259

Achizitii in timpul exercitiului

24.442

3.966

Reduceri

11.541

3.966

Sold la finele perioadei

261.260

261.259

Amortizarea calculata

108.162

154.894

Valoarea contabila neta

153.098

106.365

Evaluarea imobilizarilor necorporale s-a facut la costul de achizitie, iar in situatiile financiare sunt prezentate la valori  nete.

                       

2. IMOBILIZARI CORPORALE

Evolutia imobilizarilor corporale in exercitiul analizat are urmatoarea structura:

 

                                                                                   SOLD                 INTRARI             IESIRI                  SOLD

                                                                                 31.12.2007                                                               31.12.2008

Terenuri

80.143.455

-

1.086.120

79.057.335

Constructii

65.224.344

7.426.404

12.154.793

60.495.955

Instalatii tehnice si masini

20.887.334

2.354.083

327.543

222.913.875

Alte instalatii, utilaje si mobilier

3.319.595

147.969

6.697

3.400.867

TOTAL

169.574.728

9.928.457

13.635.152

165.868.033

Avansuri si imobilizari corporale in curs

10.655.833

23.513.594

8.413.399

25.756.029

Total imobilizari corporale

180.230.561

33.442.051

22.048.551

191.624.062


Fata de 2007 valoarea bruta a mijloacelor fixe a scazut cu 3.706.695 lei. Intrarile de mijloace fixe in suma de 9.928.457lei se compun din:

 - inregistrarea diferentei din intrari de imobilizari la:

 -constructiilor 7..426.404


                   - instalatiilor tehnice si masini 2.354.083

 - altor instalatii, utilaje, mobilier 147.969

S-au inregistrat iesiri de imobilizari in suma totala de 13.635.152 lei pe urmatoarele categorii:

-terenuri 1.086.120

- constructii 12.154.793

-instalatii tehnice si masini 327.543

-alte instalatii,utilaje si mobilier 66697

Ponderea iesirilor de mijloace fixe se localizeaza la terenuri si cladiri ca urmare actiunii de reevaluare efectuata in cursul anului 2008.

Politica contabila a societatii pentru activele corporale a fost tratamentul contabil alternativ, respectiv prezentarea in situatiile financiare a mijloacelor fixe la valoarea reevaluata, mai putin amortizarea cumulata.

La imobilizarile corporale in curs la inceputul anului a existat un sold de 10.653.834 lei, s-au inregistrat cresteri de 23.513.594 lei si reduceri de 8.413.399 lei, ramanand un sold la sfarsitul perioadei de 25.756.029 lei. Cresterea substantiala se explica pe seama lucrarilor de investitii la Complexul Lotus si Felix.

 Soldul imobilizarilor corporale in curs de 25.756.029 lei reprezinta proiecte si lucrari ce umeaza a fi realizate in perioada urmatoare.

Amortizarea cumulata la 31 decembrie 2008 pe categorii de imobilizari se prezinta astfel:

Amoritzare

31.12.2007

Cresteri      Diminuari

Amortizare

01.12.2008

Grad de

uzura scriptic

%

Imobilizari necorporale

108.162

46.733

-

154.894

59.29

Constructii

2.563.768

2.316.112

3.169.097

1.710.788

2.83

Instalatii tehnice si masini

7.898.388

2.149.311

319.978

9.727.721

42.45

Alte instalatii, utilaje si mobilier

542.191

261.601

64.493

739.298

21.74

Total imobilizari corporale

11.004.347

4.727.023

3.553.563

12.177.806

7.34

TOTAL

11.112.508

4.773.756

3.553.563

12.332.701

6,44


Gradul de amortizare scriptica a mijloacelor fixe din patrimoniul societatii este de 6,44%, valoare explicabila prin faptul ca in tabloul activelor imobilizate supuse amortizarii, ponderea o detin cladirile si terenurile.              

Terenurile nu se amortizeaza, iar cladirile au o durata mare de amortizare. In plus, se mai arata faptul ca in cursul anului 2008 s-au inregistrat intrari de mijloace fixe de 33.442.051 lei .

Din vanzarea mijloacelor fixe complet amortizate s-a obtinut un venit in suma de 1.255.935 lei.

Calculul amortizarii mijloacelor fixe s-a facut dupa metoda liniara, duratele de utilizare ale acestora stabilite la darea in folosinta fiind cele prevazute prin reglementarile legale, actualizate.

Toate achizitiile s-au facut din fonduri proprii, iar evaluarea lor s-a facut la cost de achizitie conform cu prevederile IAS 16.

 Imobilizari corporale restrictionate (ipotecate)

 Unitatea in cursul anului 2008 a contractat mai multe credite bancare necesare pentru finantarea lucrarilor de investitii,credite care au fost garantate cu cladirile Complexului International si a Complexului Termal.

Conform situatiei de la 3112.2008 sunt angajate credite totale de 12.900.000 lei. In cadrul imobilizarilor corporale, societatea nu detine bunuri care sa faca obiectul leasing-ului financiar sau operational.

                       

3. IMOBILIZARI FINANCIARE

In Nota la situatiile financiare ale exercitiului 2008 sunt prezentate imobilizarile financiare, iar valoarea acestora este de 1.180.315lei.

Evolutia imobilizarilor financiare, pe total si in structura, se prezinta astfel:

Denumirea

Sold la

01.01.2008

Cresteri

Reduceri

Sold la

31.12.2008

Interese de participare, din care:

100.600

-

-

1.180.315

- in cadrul grupului

10.000

-

10.000

-

- in afara grupulu

90.600

-

-

90.600

-alte titluri imobilizate(actiuni)

  1.089.715

      1.089.715

Total

100.600

1.089.715

10.000

1.180.315


Interesele de participare detinute de societate sunt la:

1. SC Transilvania Travel SA in valoare de 90.600 lei.

2. S-a lichidat participarea la Centrul de sana tate Felix.

3. Alte titluri titluri imobilizate(actiuni cotate) in suma de 1.089.715 lei.

                       

4. STOCURI

In totalul activelor societatii, la 31.12.2008, stocurile detin o pondere relativ mica, de 5.91%, fiind cuprinse in situatiile financiare la valoarea de inregistrare. Stocurile sunt prezentate in situatiile financiare la costul de achizitie, iar costul se determina prin metoda FIFO

Intrucat normele profesionale impun asistarea auditorilor la inventariere, aratam faptul ca membrii comisiei de auditare in cursul lunilor octombrie si noiembrie 2008 au participat la un numar de 7 unitati la care sa efectuat inventare. In 7 cazuri am participat la inventarierea mijloacelor fixe si obiectelor de inventar in folosinta, respectiv la Restaurantul Nufarul,Hotel International,Baza de tratament International,Restaurantul Termal,Restaurantul Somes,Restaurantul Mures si Hotel Unirea. Auditorii delegati la inventariere au asitat efectiv la inventarul partial efectuat de comisiile de inventariere desemnate prin decizia conducerii societatii.se mentioneaza faptul ca derularea acestor inventare sau facut in conformitate cu OMF 1753..

La 31.12.2008, stocurile erau in valoare de 741.139 lei, din care: 407.125 lei reprezinta stocuri nete de marfuri existente in gestiunea societatii si suma de 334.004 lei reprezinta materiale consumabile si ambalaje.

Evaluarea stocurilor s-a facut conform tratamentului de baza, respectiv costul istoric. In cursul anului 2008 s-a efectuat inventarierea patrimoniului societatii. Din situatia statstica privind inventarele efectuate rezulta ca s-au efectuat un numar de 332 inventare constatandu-se un plus de 36.964 lei si un minus de 20.938 lei, diferente care sunt reflectate integral in situatiile financiare. Nu s-au constituit  provizioane pentru deprecierea  stocurilor.


5 SITUATIA CREANTELOR

In nota nr.5 la situatiile financiate sunt prezentate creantele pe care societatea le are in urma operatiunilor patrimoniale efectuate.

Structura si evolutia creantelor se prezinta astfel :
Sold la                          Sold

31.12.2007                  31.12.2008

Cresteri/

descresteri

Creante comerciale

929.450

1.503.169

+573.719

Alte creante

190.564

886.852

+696.288

TOTAL

1.120.014

2.390.021

+1.270.007

Fata de anul precedent creantele au crescut cu 1.270.007 lei,. Societatea are constituite provizioane pentru deprecierea creantelor conform datelor din Nota nr.5.

Principalii clienti in sold la 31.12.2008 erau:

Nr. crt

Denumire client

Suma

1

SC Sind Romania SRL felix

181.168,45

2

Casa de Asigurari de Sanatate Bihor

105.209.62

3

Spitalul de recuperare Felix

26.156.03

4

SC Electrocentrale »

34.561,85

5

SC Transilvania Tour Felix

67.198,84

6

SC GCLPS SA Sinmartin

38.825,04

7

SC Transilvania Construct srl

82.164,00

8

SC Crito Prod SRL

29.768.72

9

SC ICCO ELECTRONICS

18.805.51

10

SC Transilvania Travel SA Bucuresti

683.379.22

11

SC PROGES SRL Oradea

58.667.13

12

Sind Tour Operator SRL Buc.

11.591,40

13

SC OTIS Lift

13.131,60


   14

       Liceul teoretic Liviu Rebreanu

        10.536,00

Clienti peste 90 zile

1

SC Crito Prod SRL

19.429.88

2

SC ICCO Electronics

18.805.51

3

SC Sind Tour Opoerator

11.581.40

4

SC Turism SindMin SRL

82.164.00

5

P.F. Puscas Avram

7.187.60

6. MIJLOACE BANESTI

Numerarul si echivalentul de numerar al societatii la 31.12.2008 fata de 31.12.2007 se prezinta astfel:

                  Sold la 31.12.2007                            Sold  31.12.2008

- disponibil la banci           1.641.961                                           9.336.041

 - casa in lei                          180.452                                                     140

- avans trezorerie                                                                                   - 

- alte valori                              1.081                                                      651

 TOTAL                            1.823.494                                             9.336.832

 Fata de anul precedent disponibilitatile societatii au crescut cu 7.513.338 lei,iar la sfarsitul anulu 2008 societatea are in sold investitii pe termen scurt de119.978 lei care reprezinta titluri de plasament .

                       

7. SITUATIA DATORIILOR

In nota nr.5 la situatiile financiare auditate sunt prezentate datoriile pe care S.C. “TURISM FELIX” S.A. le are in urma operatiilor patrimoniale efectuate.

Evolutia datoriilor la 31.12.2008fata de 31.12.2007 pe total si in structura, este:

 

                                              

31.12.2007            31.12.2008

Evolutie

Datorii comerciale

3.966.056

8.659.521

+4.693.465

Avansuri incasate pt.comenzi

90.884

53.037

-37.847

Alte datorii

2,106.960

2.029.458

-77.502

Sume datorate inst. de credit

900.000

+900.000

Total

6.163.920

11.642.016

+5.478.096


Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an, in suma de 11.742.016lei din care :

- datorii comerciale 8.659.521 lei

- alte datorii 2.982.445lei

Datoriile comerciale, in suma de 8.659.521 lei reprezinta 73.75%

Principalii furnizori neachitati sunt :

Nr. Crt

Denumire furnizor

Suma

1

S.C. Electrocentrale Oradea

267.023

2

Electrica SA Oradea

459.722

3

INSTITUTUL DE STUDII PROIECT

17.850

4

Agrirom

20.259

5

Avimar SA Baia mare

39.375

6

Compania de Apa Oradea

47.564

7

Dafra SA Oradea

17101

8

EUROAUTO SRL Oradea

23.076

9

Fermazootehnica Baia Mare

58.356

10

FORELIT Salard

30.280

11

Pentax SRL Oradea

29.693

12

Romconex SRL Orasea

64.334

13

Unimar Com SRL Oradea

51.177

Furnizori de imobilizari

1

ALU PVC SYSTEM

327.316

2

AQUA PLUSSRL Baile Felix

1.145.939

3

ICEMED SA

999.092

4

SC Selina SRL Oradea

747,572

5

SC Proiect Bihor Oradea

268.704

6

SC Transilvania Construct

402.973

7

SC Vand construct SRL Timisoara

103.907

8

SC Crito Prod SRL Oradea

412.149

Alte datorii, in suma de 2,982.445 reprezinta 26.25% din total datorii si sunt concretizate in :


                                                                   Sold la 31.12.2007            Sold la 31.12.2008

obligatii fata de personal , asigurari                  1,666.616                              1.706.742

sociale si bugetul de  stat                                       -                                                -

taxa pe valoarea adaugata                                      -                                                -

alte datorii fata de stat si institutii publice            151.033                                 167.644

alte datorii                                                            289.331                              1.108.059

 

TOTAL                                                              2.106.980                              2.982.445

Fata de finele exercitiului financiar 2007 datoriile societatii au crescut cu 5.478.096 lei in mod deosebit pe seama furnizorilor de imobilizari.

8. DATORII CONTINGENTE - LITIGII

Societatea a a vut in cursul anului 2008 un numar de 17 litigii aflate pe rol. Societatea mai are pe rolul instantei doua actiuni in anularea unor hotarari ale Consiliului Local al comunei Sinmartin privind vanzarea si respectiv concesionarea unor terenuri din proprietatea societatii, in ambele cazuri invocandu-se exceptia de nelegalitate.

De asemenea este pe rolul instantelor de judecata litigiul cu SC VOLUM PROIECT Timisoara la care urmare obiectiunilor la raportul de expertiza,sa aprobat efectuarea unei contraexpertize.

S-a castigat procesul privind recuperarea de la Tor Gavril si Tigan Florica a sumei de 10.809.05 lei,reprezentand penalitati achitate de societate catre AVAS,urmand a se efectua executarea silita de catre executorul judecatoresc.

Conducerea societatii considera ca va rezolva favorabil aceste litigii si ca nici acestea si nici celelalte nu vor avea un efect advers semnificativ asupra rezultatelor economice si a pozitiei financiare a societatii.

Societatea nu a constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli generate de litigii.


9. NOTA ASUPRA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE

Societatea prezinta contul de profit si pierdere prin formularul cod 20 in conformitate cu cerintele IAS 1 “Prezentarea situatiilor financiare”.

In anul 2008 sub aspectul rezultatelor financiare societatea a obtinut profit in suma de 9.639.949 lei.

Pe activitati, rezultatele financiare sunt prezentate in nota nr. 10 la situatiile financiare.

VENITURI

Nr crt

Explicatii

Suma la 31.12.2007

Pondere %

Suma la 31.12.2008

Pondere %

1.

Venituri din productia vanduta

27.299.969

58.04

35.309.216

61.17

2.

Venituri din alimentatie publica

16.041.594

34.10

20.138.826

34,89

3.

Variatia stocurilor

183.001

0,39

101.662

0,18

 4.                    Productia imobilizata

365.574

0,78

3.403

-

6.

Alte venituri din exploatare

109.050

0.23

1517.601

2.63

                  Total venituri din exploatare

43.999.188

98,41

57.070.708

98.87

                 Venituri financiare

3.040.275

1,59

653.504

1.13

              TOTAL VENITURI

47.039.465100

57.724.212

100

La finele anului 2008 societatea a inregistrat cu 10.684.747 lei venituri mai mari decat in anul precedent.

 Din activitatea de cazare, agrement, tratament si alte activitati specifice s-au obtinut peste 60% din veniturile realizate.

 CHELTUIELI

 

Nr crt

Explicatii

Suma la 31.12.2007

Pondere %

Suma la 31.12.2008

Pondere %

1

Chelt cu mat prime, mat

2.169.473

5.59

2.225.533

4.77

2

Alte cheltuieli materiale

2.274.776

5.86

970.476

2.08

3

Cheltuieli cu energia si apa

5.816.993

14.98

6.393.590

13.70

4

5

6

7

8

9

10

11

Cheltuieli cu marfurile

Cheltuieli cu personalul

Cheltuieli cu amortizarea si ajustarea

Cheltuieli cu alte impozite

si taxe

Cheltuieli cu prestatiile externe

Cheltuieli cu despagubiri , donatii si active cedate

Ajustari privind provizioane

Total cheltuieli de exploatare

Cheltuieli financiare

Total cheltuieli

5.831.488

15.285.864

3.907.249

1.416.751

1.899.244

66.477

99.775

38.768.053

65.234

38.833.286

15.02

39.36

10.06

3.65

4.89

0.17

0.25

99.83

0.17

100

6.965.300

17.445.250

4.765.794

1.518.139

4.450.866

1.293.280

-985.582

45.041.022

1.082.210

46.652.434

14.93

37.39

10.22

3.25

9.54

2.77

-2.11

96.55

3.45

100


15.285.864

10. REPARTIZAREA PROFITULUI

Din situatia repartizarii profitului prezentata in Nota nr.3 la situatiile financiare ale anului 2008rezulta ca profitul net la sfarsitul anului 2008a fost repartizat astfel: - rezerva legala 553.589 - surse proprii de finantare 9.086.360 TOTAL 9.639.949

11. CAPITALUL PROPRIU

Componenta distincta a situatiilor financiare anuale, capitalurile proprii, au urmatoarea structura:

                                           Sold la 31.12.2007         Sold la  31.12.2008                  Evolutie

 - capital social subscris        49.614.946.                    49.614.946                                  -

           si varsat

- prime de capital                            -                                     -                                          -   

- rezerve din reevaluare        105.806.001                    96.062.454                           -9.743.547

- rezerve legale                          1.605.753                     2.159.342                             + 547.589

- alte rezerve                            10.244.192                   12.327.101                           +2.082.909

- rezultatul reportat                          -                                    -                                          -   

- profitul exercitiului                 6.567.766                     9.086.360                          +2.518.594

      nerepartizat

   TOTAL                              173.838.658                  169.250.203                         -4.588.455


Fata de anul precedent capitalurile proprii au scazut cu 4.588.455 lei in special pe seama reducerii rezervelor din reevaluare.De mentionat ca urmare deprecierii actiunilor detinute spre tranzactionare la 31.12.2008 sa diminuat capitalurile proprii cu suma de 5.555.985 lei.

12. STRUCTURA ACTIONARIATULUI

La 31.12.2008 capitalul social este in suma de 49.614.946 impartit in 496.149.456 actiuni la valoarea nominala de 0,1 lei/actiune avand urmatorii actionari majoritari:

Nr crt

Actionar

Nr actiuni la 31.12.2007

Procent %

Nr. actiuni la 31.12.2008

Procent %

1

S.I.F. TRANSILVANIA

              312.272.500

62,93920

    313.579.000

63,20000

2

S.I.F. OLTENIA

                80.672.002

16,25962

       83.671.902

16,86000

3

S.I.F MUNTENIA                          -                

     -     

        12.056.500     2,43000

4

S.I.F. BANAT CRISANA              -   

     -

         9.950.000     2,01000

5

S.I.F. MOLDOVA                         -

     -

          3.697.026      0,75000

6

Persoane fizice

              33.387.588

   6,72934

       33.763.588

 6,8100

7

Alte persoane juridice

              69.817.366

  14,07184

       39.431.440

7,95000

8

    Total                                496.149.456

       100

496.149.456

           100

13. CONTURILE DE TREZORERIE

Soldurile conturilor de casa si banca sunt conforme cu documentele justificative, care atesta existenta acestora la sfarsitul anului 2008 si sunt in suma de 9.336.833 lei,respectiv in crestere fata de cele existente la inceputul anului cand au fost in suma de 1.823.494 lei.

Situatia fluxurilor de numerar, conform IAS 7, furnizand informatii care permit evaluarea capacitatii societatii de a genera numerar si echivalent de numerar, clasifica fluxurile de numerar in timpul exercitiului pe activitati de exploatare, investitii si de finantare.

Metoda folosita pentru stabilirea situatiei fluxurilor de numerar este metoda indirecta, stabilindu-se miscarile de numerar si de echivalente de numerar astfel ca disponibilitatile banesti totale care la 01.01.2008 au fost de 9.787.034 lei au devenit la 31.12.2008: 9.416.833 lei, rezultand o descrestere de flux de numerar de 368.201 lei..14. PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI

Sunt prezentati in Nota nr.9 la situatiile financiare incheiate la 31.12.2007.

Apreciata prin prisma indicatorilor de lichiditate, solvabilitate si eficienta, activitatea desfasurata poate fi caracterizata astfel:

Nr. crt

INDICATORUL

La data de 31.12.2007

La data de 31.12.2008

Evolutie

1

Lichiditatea curenta

         1.93

        1,08

-0,85

2

Lichiditatea imediata

         1.77

        1,12

-0,65

3

Grad de indatorare

           0

        7.09

+7.09

4

Rotatia stocurilor

       16,50

      17.11

+0.61

5

Viteza de rotatie a debitelor – clienti

     8,02 zile

   9.86 zile

+1,84

6

Viteza de rotatie a creditelor – furnizori

   32,78 zile

 56,34 zile

+23,56

7

Marja bruta din vanzari

   23,76 zile

  23,76 zile    

8

Rezultat pe actiune sociala

      0,01

      0,02

+0.01

9

Raportul dintre pretul de piata si rezultatul pe o actiune

    67.40

      8.75

-58.65


Din datele prezentate mai sus se desprind urmatoarele concluzii:

Societatea isi poate acoperi datoriile pe termen scurt, iar activele circulante pot fi transformate rapid in lichiditati, desi acest indicator inregistreaza o scadere fata de anul precedent.

Gradul de indatorare al societatii este 7.09 intrucat in cursul anului 2008 societatea a contract credite bancare necesare finantarii lucrarilor de investitii.

Viteza de rotatie a stocurilor la 31.12.2007 a fost de 16,50 zile iar la 31.12.2008 de 17.11 zile Stocurile in unitate sunt reinnoite la 167.11 zile se mentine un nivel apropiat de cel inregistrat in 2007.


Viteza de rotatie a debitelor – clienti a fost de 8,02 zile la finele anului precedent , iar la 31.12.2008  este de 9.86 zile constatandu-se o oarecare incetinire a ritmului de incasare a creantelor.Acest indicator arata numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre societate.

Viteza de rotatie a creditelor – furnizor a fost de 32.78 zile la 31.2007 si la 31.12.2008 este de 56.34 zile , lucru care aproximeaza numarul de zile de creditare pe care societatea le-a obtinut de la furnizori.

Viteza de rotatie a debitului client de 9.86 e este mai mica decat viteza de rotatie a creditului furnizor de 56.34, ceea ce inseamna devansarea duratei de incasare a creantelor comerciale fata de durata medie de plata a datoriilor

Raportul dintre pretul de piata si rezultatul pe actiune inregistreaza o descrestere semnificativa de la 64.70 in 2007 la 8.75 in 2008,situatie explicata de scaderea pe piata bursiera.

Marja bruta din vanzari care este de 23,76 zile se mentine la nivelul anului 2007.

Eficienta activitatii caracterizata prin – rentabilitatea capitalului angajat, marja bruta si rezultatul pe actiune – scot in evidenta capacitatea intreprinderii de realizare de profituri, urmare a exploatarii resurselor de care dispune.

15. CONTINUITATEA EXPLOATARII

Asa cum se arata in Nota nr.6, Situatiile financiare intocmite la 31.12.2008 au la baza principiile, politicile si metodele contabile proprii ale societatii iar intocmirea acestora s-a facut sub responsabilitatea conducerii societatii precum si avand in vedere principiul continuitatii activitatii justificat si de amplele modernizari a bazei materiale si cresterea continua a numarului de turisti ce beneficiaza de serviciile Statiunii Felix.

B  loading...


Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1270
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2020 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site