Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


EFICIENTA ECONOMICA A INVESTUTIILOR - ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE A INVESTITIILOR SI FACTORUL TIMP

Economie+ Font mai mare | - Font mai micF I S A T E H N I C ATEMATICA- EFICIENTA ECONOMICA A INVESTUTIILOR

ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE A INVESTITIILOR SI FACTORUL TIMP

A.-Subiecte:

a)- Factorul timp in procesul investitional.

b)-Tehnica actualizarii

c)- Principalelel momente de referinta in actualizare

d)- Actualizarea principalilor indic la mom.luarii deciziei de investitii(M)

B.-Indicatori de evaluare a eficientei activitatii economice

e)- Indicatori

a)- Factorul timp in procesul investitional.

Analiza indicatorilor eficientei economice a investitiilor,trebuie facuta avind in vedere

interdependenta investitiilor,cu factorul timp.In scopul unei corecte analize a eficientei econo

mice a investitiilor,apare necesara luarea in considerare a  duratelor de timp in care se efectu

eaza sau functioneaza investitiile .Daca acest factor nu ar avea importanta,ptr evitarea compli

catiilor,s-ar face abstractie de el.Dar ca si in cadrul celorlalte domenii economice,un alegerea

corecta a functionarii proceselor economice in alegerea corecta a functionarii proceselor econo

mice generate de efectuarea investitiilor,precum si determinarea modalitatilor in care acestea

pot fi mai eficiente,timpul este un criteriu esential.Treceerea fondurilor din  forma bani in

forma capitalurilor si apoi iar in forma  bani ,este rezultatul unui proces complex,care se

desfasoara pe durate de timp ce trebuie luate in consideratie.Intr-o prima etapa,sursa investitiilor

o reprezinta veniturile.Fie ca acestea sint publice sau private,fie ca sint ale persoanelor fizice

sau juridice,in majoritatea cazurilor,este nevoie de o perioada mai lunga sau mai scurta de

timp ptr formarea unor resurse ce vor putea fi utilizate ptr finantarea investitiilor.

Acest proces poarta denumirea de  economisire si prin natura sa are o desfasurare in timp.

Apoi utilizarea acestor  economii ,ptr a fi concretizate in investitii,nu se poate efectua

intotodeauna,intr-un singur moment,ci totul se desfasoara esalonat,dupa grafice bine stabilite,

in etapa pregatirii proiectelor de investitii.

Pe de alta parte,in alte cazuri,cind se apeleaza la resurse externe,ptr finantarea unor proiecte

de investitii,de exemplu de la banci sau alte institutii financiare,este necesara,cunoasterea cu

precizie,a datelor de rambursare a creditelor,precum si cuantumul acestor rate si dobinzi aferente.

Toate aceste aspecte ca evolutie si influenta in derularea investitiilor,se calculeaza,

tinindu-se cont de durata de timp ptr care au fost contractate acets resurse.Deci cum se observa,

este foarte important  studiul incidentei timpului  asupra investitiilor si asupra procesului

investitional in ansamblul sau.

Totusi analiza indicatorilor de eficienta,in general si a investitiilor in special, poate crea o

dispersare a valorilor in timp,care nu este oportuna ptr obtinerea unor rezultate utile,in analiza

unor procese investitionale.Acest inconvenient,este generat de faptul ca nu se poate beneficia de

o buna compatibilitate a diverselor valori ,atunci cind acestea sint situate in momente diferite de

timp.De aici se naste necesitatea gasirii unei modalitati de raportare a tuturor valorilor de calcul

(valori investite,cheltuieli,venituri,etc) la un acelasi moment,fapt ce se realizaeza cu ajutorul 

 tehnicii actualizarii 

b)-Tehnica actualizarii

Acest concept,poate fi analizat din mai multe puncte de vedere,cum ar fi :

$-abordarea psihologica ;

$-abordarea socio-politica ;

$-abordarea financiara ;

Tehnica acualizarii,este deci acel proces,prin care se realizeaza aducerea tuturor

veniturilor dispersate in timp,la un singur moment,de referinta,care in general este considerat

a fi momentul prezent,in vederea realizarii unei corecte analize dinamice.

$-abordarea psihologica ;

Se cunoaste ca ''o unitate monetara''de astazi,''valoreaza 1+i'' anul urmator,si ca ''i''

reprezinta "coeficientul de actualizare'',care nu este altceva decit "expresia numerica a

preferintei ptr prezent''

Aceasta propozitie este valabila,atita timp,cit nu este "inflatie"si nu "exista risc"

In astfel de situatii,agentul economic este dispus sa "plateasca o dobinda" cu scopul de a

"dispune imediat" de "o suma de bani"ptr achizitionarea unui bun sau serviciu,in loc sa

astepte "pina intr-un moment viitor cind el insusi"ar dispune de aceasat suma ptr a-si satisface

"achizitia respectiva".

$-abordarea socio-politica ;

Un "coeficient de actualizare foarte ridicat",reflecta,din partea consumatorului,o puternica

inclinatie spre "consumul imediat" si ca urmare,va rezulta o lipsa de "mijloace financiare"

Aceasta nerabdare a consumatorului este "temperata"de catre "producatori"prin realizarea

"investitiilor"ce au fost alese.

Coeficientul de actualizare este deci"un dat al economiei"fiind "un raspuns la un moment

dat,la un anumit tip de compartament al societatii.Pe de alta parte,prevederile publice prin inter-

mediul"fiscalitatii "nu sint total neutre ptr acest coeficient.Puterea politica isi asuma responsabili

tatea politica de arbitraj intre"prezent si viitor"prin influentarea acestui coeficient de actualizare,

aceasta actiune,reflectind caracterul dirijist sau liberal al politicilor.

$-abordarea financiara ;

Coeficientul de actualizare-este un instrument de arbitraj,"intre prezent si viitor"

el "permitind orientarea alegerii investitiilor".Alegerea acetui coeficient,depinde de "situatia

financiara"a investitorului.

-Daca este in situatie de "autofinantare"coeficientul de actualizare,va fi determinat,din"rentabi

litatea medie a fondurilor de investite"in decursul ultimilor 5-10 ani,si va tinde sa ia in calcul si

anumite "situatii aleatoare".Acest coeficient,este in general"superior ratei dobinzii aferenta impru

muturilor de pe piata financiara".Pentru ca un proiect de investitii,sau fie acceptabil,trebuie sa aiba

o "rata de rentabnilitate"mai mare decit "coeficientul de actualizare".

Daca investitorul a recurs la "imprumuturi de pe piata financiara",rata va fi "o medie ponde

rata a costurilor diferitelor surse de capital",careia ii va fi "adaugata o anumita marja de securitate"

(datorata rsicului investitional;-ratei de modificare a preturilor;-rata inflatiei;)-precum si altor

factori specifici,ce pot influenta asupra investitiilor de realizat.

Aceasta este "valoarea minima a coeficientului de actualizare"deoarece se fixeaza valoarea

"ratei minime de rentabilitate"pe care trebuie sa o aibe investitia,trebuind totodata sa fie mai mare

decit "rata dobinzii ptr imprumuturi".

In ipoteza in care investitorul,plateste o "taxa de impozit(T)considerind (d)ca fiind "rata

dobinzii",atunci "coeficientul minim de actualizare"va fi (1-T).

Coeficientul de actualizare"i"are rol de "multiplicare sau fructificare"-daca valorile(cheltu

ielile sau veniturile),se manifesta in "trecut-fata de anul de referinta" si de "diminuarea-disconta-

rea sau reducerea"-daca valorile vor fi obtinute sau cheltuite in viitor,fata de anul de referinta.

Coeficientul de actualizare,se alege astfel incit sa indeplineasca mai multe conditii:

&-sa fie mai mare decit dobinda ceruta in mod curent ptr creditele bancare;

&-sa fie mai mare decit rentabilitatea medie pe ramura,sau cea obtinuta de unitati asemana

toare

&-sa fie diferentiata pe ramuri

&-ptr a tine cont de factorii de "incertitudine"ce nu au putut fi luati in calcul,se adauga

suplimentar

&-sa ia in consideratie,nivelul ratei medii a dobinzilor practicate pe piata financiara;

&-sa ia in consideratie rata medie anuala a inflatiei;

&-sa ia in consideratie,rata medie a inflatiei la modificarea cursurilor valutare

In lumina celor prezentate mai sus,putem spune ca"tehnica actualizarii"-este acel

proces prin care se realizeaza,-aducerea tuturor valorilor dispersate in timp la un singur moment

care in general,este considerat,a fi momentul prezent,in vederea realizarii unei corecte analize

economice

Astfel daca o unuitate monetara este investita in prezent,dupa un an aceasta va valora (1+i)

2

dupa doi ani,va valora (1+i),etc.De aici,putem determina"factorul de fructificare sau de

n

acumulare dupa formula:-ffr = (1 + i ),care ajuta la "actualizarea unei anumite valori" ce s-a

produs cu "n" ani inainte de momentul la care se face analiza.

Astfel,daca ne situam intr-un anumit moment(mo si vrem sa aflam care este "valoarea

--

totala actuala"a unor sume-(S ,S ,S .Sn),produse in momentele (m ,m ,m .mn),situate cu

(n-1,n-2,..2,1),ani in trecut,vom avea:

2 3 n

Stot = S1(1+I) + S (1+I) + S (1+I) +...Sn(1+I)

In cazul in care aceste sume sint egale,adica S=S =S =S =..Sn,atunci Stot= este o suma de

valori anuale constante limitate in timp,deci conform calculului anuitatilor,vom avea:

n

Stot = S[(1 + i) - 1]

i

Raportarea unei valori in trecut,adica "actualizarea inversa"fata de cea realizata cu

ajutorul "factorului de fructificare",se realizeaza cu ajutorul"factorului de discontare"cu

urmatoarea formula:

fds 1 n

(1 + i)

In acest caz,daca ne situam intr-un moment(mo si vrem sa aflam care este "valoarea

totatala actuala" a unor sume (S ,S ,S ,..Sn),produse un momentele(m ,m ,m ,..mn), situate cu

(1 ..n ani), in viitor,dupa momentul (mo),vom avea:

3 n

Stot = S / (1+I) + S / (1+I) + S / (1+I) +..Sn(1+I)

In cazul in care aceste sume sint egale,adica S=S =S =S =..Sn,atunci Stot=este o suma

de valori anuale constante limitate ce se vor produce in viitor,deci vom avea:

n

Stot = S[(1+i) - 1]

n

i(1-i)

Pentru usurarea muncii de analiza acesti factori sint calculati ptr diverse valori ale "coefi-

cientului de actualizare" si in functie de diferite perioade de timp in tabelele financiare.

c)- Principalelel momente de referinta in actualizare

Pornind de la acest aspect,si avind in vedere importanta momentului in care se face

evaluarea investitiei,deoarece valorile sint diferite in timp,in functie de  momentul  in care se

constituie,o importanta deosebita o are,stabilirea modului de calcul al pricipalilor indicatori,

care intereseaza in diferite momente,in care se poate situa activitatea de analiza a unui proces

investitional.Dintre momentele mai importan te care stau la baza modului de calculal indica-

torilor,amintim :

1.-momentul adoptarii deciziei de investitii-(m) ;

2.-momentul inceperii lucrarilor de investitii-(n) ;

3.-momentul punerii in functiune a noului capital-(p) ;

4.-momentul inceperii restituirii creditelor primite-(u) ;

5.-momentul scoaterii dinfunctiune a capitalului respectiv-(v) ;

Precizarea acestor momente de referinta,da posibilitatea constituirii unui  grafic al ciclului

de viata al investitiei(se considera a fi un ciclu deoarece,in mod normal, dupa ce isi indeplineste

obiectivele propuse,urmeaza inlocuirea acesteia cu o alta in scopul continuarii activitatiisistemu-

lui in care acestea functioneaza)usurind astfel problema eterogenitatii valorilor ce se obtin sau

se cheltuiesc in cadrul diferitelor perioade din acest ciclu.

In primul rind,avem o perioada in care se contureaza "conceptual investitia",numita si

"perioada de elaborarea a documetatiilor tehnico-economice de executie a obiectivelor de

investitii"(g).In aceasta perioada se efectuiaza,"cheltuielile legate de proiectare si cercetare",

dar nu pot fi excluse si anumite "venituri exceptionale"ce se pot obtine in urma acestor activitati.

Cu alte cuvinte aceasta perioada este o perioada de "sustinere a eforturilor ptr raelizarea

investitiilor

O a doua perioada importanta, este cea cuprinsa intre "momentul inceperii efective a

lucrarilor de investitii" si cel in care "se pune in functiune obiectivul"realizat prin acea investitie.

Aceasta perioada este numita si "durata efectuarii l;ucrarilor de investitii"(d),fiind perioada

In care se efectuiaza investitia propriu zisa.

Principalul indicator al acestei perioada este"valoarea investitiei" fiind concretizata in

sintetizarea costurilor,sau eforturilor pe care le face intreprinderea ptr realizarea obiectivului

propus

O a treia perioada importanta in analiza investitiilor-este "perioada de gratie sau de

ragaz"(f),pe care investitorul care a apelat la "credite" ptr a putea "finanta investitia",o poate

avea dde la institutia financiar de credit.In aceasta perioada,investitorul are posiubilitatea de a

amina inceperea restituirii creditelor.

Una dintre cele mai importante etape,in cadrul ciclului de viata al unei investitii,este

"durata de functionarea investitiei"(D),perioada in care pe linga faptul ca intreprinderea

efectuiaza in continuare "eforturi" ptr obtinerea rezultatelor(cheltuielile de exploatare a obiecti

vului realizat)se obtinb si "efecte"asteptate(veniturile din functionarea acestui obiectiv)

Prezentarea indicatorilor eficientei investitiilor,trebuie sa aiba la baza si elaborarea unui

studiu de fezabilitate,care sa fie realizat intr-o forma structurata, care sa cuprinda aspecte cum

ar fi :-informatii generale despre sector si intreprindere,

-informatii despre produse si piete de desfacere,

-aspecte tehnice si tehnologice de productie,

-aspecte despre conducerea intreprinderii,

-situatia economica si financiara,

-strategiile viitoare posibile,

-variantele dezvoltarii viitoare,

-fundamentarea proiectului de investitii propus,

-fundamentarea unui buget de venituri si cheltuieli a investitiei propuse, si a rezultatelor

ce se urmaresc a se obtine.

Analiza eficientei economice a investitiilor,trebuie sa fie fauta,tinind cont si de

 riscurile pe care le confera proiectarea si derularea unei activitati de investitii.

Din acest p.v,cf opiniei lui O'Shaughnessy Wilson, cind nu controlam cu certitudine

constructia noastra,sintem din p.v teoretic,fie intr-un context de  risc  fie intr-un context de

 incertitudine 

Pentru delimitarea acestor doua notiuni,s-a spus ca in situatia de  risc trebuie sa ne

facem doua tipuri de liste :

*-o lista bine definita cu rezultate posibile ;

*-o lista cu probabilitati asociate

ptr fiecare  incertitudine sau eveniment.Unii autori chiar considera ca  o investitie pe termen

lung,inseamna o cheltuiala de fonduri si mijloace materiale sigura,ptr un viitor ce contine

 elemente de incertitudine .Se considera ca pe parcursul desfasurarii procesului de productie,

apar o serie de cauze,care influenteaza rezultatele economicoi-financiare ale societatii, cum ar fi: 

-depasirea volumului de cheltuieli ptr investitii,prevazut initial ;

-cresterea preturilor la materii prime si materiale si energie ;

-epuizarea unor surse de aprovizionare cu materii prime si materiale ;

-prelungirea duratei de realizare a obiectivului ;

-depasirea perioadei de atingere a parametrilor proiectati,etc.

Toate aceste aspecte duc la modificarea  ratei inerne de rentabilitate a proiectului de

investitii fapt ce impune o analiza a  sensibilitatii proiectelor de investitii fata de modificari

ce pot sa apara prin recalcularea ratei de rentabilitate.

Rata interna de rentabilitate,arata bonitatea unei investitii,exprimind  capacitatea

investitiei de a realiza pofit ,pe intreaga durata de functionare a unui obiectiv de investitii

si arata profitul net ce se obtine la 1 leu efort total(cu investitia si productia).

Acest indicator,are doua forme si anume :

*-rata interna de rentabilitate economica(RIRE)-in cazul analizei economice ; si

*-rata interna de rentabilitate financiara(RIRF)-in cazul analizei financiare.

*-Sensibilitatea proiectelor de investitii,la modificarile de costuri si conditii de exploatare

viitoare se poate determina atit pe baza  ratei interne de rentrabilitate finan ciara cit si pe baza

 ratei interne de rentabilitate de rentabilitate economica 

*-In ceea ce priveste  riscul investitiilor,acesta se prezinta sub forma :

- riscului investitiilor in strainatate  ;

- riscului financiar  ;

- riscului de faliment 

d)- Actualizarea principalilor indic. la momentul luarii deciziei de investitii(M)

Aceasta etapa de calcul a indicatorilor este una din cele mai importante.

Acum se hotaraste daca investitia "are viitor sau nu"dac raspunde scopurilor propu

se,daca este "eficienta", si deci "daca va fi realizata sau nu".Cel ce propune investitia,

trbuie sa demonstreze "finantatorului"(fie el proprietar,reprezentant al asociatilor sau banca),ca

"obiectivul de realizat" este"viabil din pv economic" si ca "rezultatele ce se vor obtine"vor

acoperi cheltuielile totale necesare in vederea realizarii si functiuonarii investitiei"asigurindu-se

totodata "o cota de participare la "profitul total"al intreprinderii respective.

Pentru acest moment,se va avea in vedere,intergul ciclu de viata al investitiei,incluzind:

*-durata de elaborare a documentatiei tehnico-economice;

*-durata de executie a investitiei;

*-durata de efectuare a lucrarilor de investitii

*-durata de functionare a obiectivului de investitie.

In scopul unei mai bune fiundam,entari a "proiectului de investitii"va trbui sa cunoastem

cel putin urmatorii indicatori:

m

@-Valoarea investitiei totale actualizate( Ita care prezinta urmatoarea formula:

m (g+d) t g t (g+d) t

Ita = Suma It /(1+i) - Suma It / (1+i) = Suma It /(1+i)

(t=1) (t=1) (t=g+1)

unde I Id reprezinta valorile anuale ale investitiei efectuate in perioada (d).

In azul in care valoarea anuala a investitiei este considerata constanta sau poate fi consi-

derata ca o medie anuala) pe durata(d),"valoarea investitiei totale "se va calcula dupa formula:

Ic constant    m (g+d) t g d dIta = Suma Ic (1+i) = Ic - (1+i) -(1+i) - (1+i)

(t=g+1)

m

@-Profitul total net actualizat-(Pnta )

Pentru calculul acestui indicator se scade din valoarea productiei din anul respectiv,valoa

rea cheltuielilor de productie efectuate,inclusiv cota de amortizare aferenta capitalului in care

s-a concretizat investitia respectiva,dupa urmatoarea formula:

m

Pnta Vpt - (Chpt + It

Acest indicator arata care este valoarea prezenta a profiturilor ce se vor obtine de pe

urma realizarii investitiilor si se calculeaza dupa formula:

m (g+d+D) t

Pnta = Suma    (1+i) - Pnt

(t=1)

unde Pn Pnd,reprezinta marimea profiturilor anuale obtinute pe durata (D)

In cazul in care,marimea acestor profituri este omogena in timp,indicatorul se calculeaza,

astfel Pnc profitul annual obtinut in perioada de functionare a obiectivului realizat

m (g+d+D) t D

Pnta = Suma (1+i) -Pnc = Pnc . 1+i) -

(t=g+d+1)    (g+d) D

(1+i) i(1+i)

m

@-Randamentul economic actualizat al investitiei(Ra

Acest indicator se calculeaza ca un raport intre "profitul net "obtinut si "valoarea

m

totala investita"Cunoscind Pnta,ca fiind profitul net total actualizat si considerind ca valorile

anuale ale investitiei si considerind ca valorile anuale ale investitiei si valoarea profiturilor nete

anuale ca fiind constante(Ic si Pc atunci randamentul economic actualizat al investitiei se va

calcula dupa formula:

m m D

Ra) = Pnta . (1+i) - . Pnc

m (g+d) D

Ita (1+i)    i(1+i)

d

(1+i) - . Ic

g d

(1+i) i(1+i)

B.-Indicatori de evaluare a eficientei activitatii economice

i)- Orice program de activitate(productie,investitie,promovare a progresului tehnic,

organizare aprovizionare desfacere),presupune,mai multe modalitati de realizare.

La rindul ei fiecare modalitate de realizare,are la baza mai multe variante de proiect,fiecare

caracterizindu-se,printr-o varietate de informatii referitoare la eforturi,efecte,raportul existent

intre acestea,durata de realizare a activitatii,durata de obtinere a efectelor economice sau sociale.

De aceea ptr alegerea variante optime a proiectelor, se foloseste un"sistem de indicatori

ai eficientei economice"care surprin aceste informatii din p.v cantitativ,si pe cit posibil calitativ.

Indicatorii folositi in aprecierea activitatii economice se pot clasifica,dupa maimulte criterii,

unul din acestea fiind si dupa"sfera de cuprindere-si de referinta",clasificare care grupeaza

urmatorii indicatori:

1.-Indicatori care reflecta efectele economice (capacitatea de productie,valoarea produc

tiei,profitul,incasarile valutare,etc)

2.-Indicatori care cuantifica eforturile ptr realizarea activitatii respective(volumul

investitiilor.marimea imobilizarilor,cheltuielile de productie,structura costurilor de productie,

numarul total de salariati,si structura acestora,etc)

3.-Indicatori referitori la perioada in care se desfasoara activitatea analizata

Din aceasta categorie fac parte :-dimensiunea perioadei de cercetare-proiectare ;-productie-

desfacere ;-marimea vietii unui produs ;-durata de executie a unei activitati ;-perioada pina la mar

ginea parametrilor proiectati ;-durata de amortizare a utilajelor,etc

Acesti indicatori,nu sint indicatori propriu-zisi de efcicienta economica,deoarece,ei nu

asigura comparabilitatea intre efectul economic obtinut si  efortul care a generat acest

efect sau a determinat rezultatul respectiv.

4.-Indicatori propri-zisi ai eficientei economice,care asigura comparabilitatea intre

 rezultatele obtinute si  eforturile financiare facute ,tinind seama totodata si de alte elemente

definitorii ale eficientei economice.(structura resurselor,si a rezultatelor ;-gradul de abundenta ;

-influenta factorului tipm,etc),sintetizati in indicatori ca :-rata profitului,productivitatea muncii,

productia la 1 mimlion capital fix,volumul desfacerilor de marfuri la 1 milion capital fix,investitia

specifica,coeficientul de eficienta economica a investitiei,etc.

Un alt criteriu de clasificare al indicatorilor,il constituie nivelul la care se fac evalua

rea si analiza economica care cuprinde indicatori ca :

1.-Indicatori calculati la  nivel macroeconomi- si care se refera in principal la

 evaluarea efectelor economice - ale intregii economii nationale (produs national brut ;produs

national net annual ;produsul intern brut sau net ;produsul global brut,etc) sau la  evaluarea

resurselor consumate (valoarea investitiilor,consumul dintr-o anumita resursa.etc)

si a  eficientei acestora -(produsul national net la 1 leu investit ;-produsul intern brut sau net pe

cap de locuitor,etc )

2.-Indicatori calculati la  nivel microeconomic ,unde se ontilnesc indicatori, de

volum sau de eficienta economica ce caracterizeaza realizarile unitatii economice sau o

activitatea oarecare(valoarea productiei,numarul de salariati,productia la 1 milion capital fix,etc)

Indicatorii din cadrul acestei clasificari,mai pot fi grupati si in :

@-indicatori cu caracter general,-care sint comuni fiecarei sfere de activitate(productie

,comert,investitii,etc

@-indicatori de baza-care sint diferiti in functie de obiectul analizei rata rentabilitatii,pro

ductivitatea muncii la 1 mil capital fix)

@-indicatori specifici-care prezinta anumite particularitati,in functie de sfera de activitate,

ramura sau proces ecocnomic(aprovizionare,productie,desfacere,investitii,etc)

@-indicatori suplimentari-care vin sa compare ''eforturile suplimetarte'' cu ''efectele

economice corespunzatoare acestor efeorturi''si ''eficienta economica suplimentara'' obtinuta

in urma ''sporirii consumului de resurse''

Indicatorii generali ai eficientei economice,caracterizeaza,eficienta de ansamblu a firmei

si a oricarui proiect economic,indiferent de nivelul la care acesta se realizeaza(atelier,sectie,firma,

domeniu de activitate,etc).Acesti indicatori,se pot clasifica dupa natura obiectului analizei,dupa

cum urmeaza :

*-grupa 1-indicatori generali ai intregii activitati economice

*-grupa 2-indicatori ai eficientei economice a factorilor de productie

*-grupa 3-indicatori de structura a resurselor consumate si a rezultatelor obtinute

*-grupa 1-indicatori generali ai intregii activitati economice

1.-rata profitului(r) reflecta cel mai bine  capacitatea unei societati sau a unei activitati

economice de a obtine profit ,tinind cont de intregul profit .El mai poate prezenta si alte forme,

cum ar fi- rata rentabilitatii ;-profitabilitatea ;-rentabilitatea 

(r) = P / C x sau (r ') = Vn / C x 100

unde Preprezinta profitul annual sau pe produs ;-Ccheltuieli anuale de productie sau pe produs

drept profit luindu-se profitul brut sau net ; Vn -venitul net al intreprinderii,ca excedent de val

oare obtinut pri diferenta dintre productia marfa si cheltuielile efectuate . Prin acest indicator

se reflecta totalitatea efectelor finale comparativ cu totalitatea  resurselor consumate ,

indiferent de natura lor.(umane,materiale,sau financiare),el putindu-se calcula pe intraga

activitate sau pe sortimente-la 100 lei cheltuieli de productie sau desfacere,etc.Prin urmare,

 venitul net curpinde  profitu societatii comerciale la care se adauga impozitele si taxele 

platite de acesta catre stat.De precizat ca in analizele economice,se ia in considerare,in locul

 costurilor de productie-(C)  ''volumul total al capitalului de productie',care cuprinde-capitalul

fix si circulant al societatii : (r) = P / Cf Cc x (r ') = Vn / Cf + Cc x

-- 21 --

2.-cheltuieli la 1 mil lei productie(venituri)-cunatifica volumul cheltuielilor ce se fac ptr obti

nerea unei productii de 1 mil lei :- Ca = C Q x 1.000.000

*-grupa 2-indicatori ai eficientei economice a factorilor de productie-cuprinde indicatori

care caracterizeaza eficienta factorilor de productie ce participa la desfasurarea proceselor econo

mice(forta de munca ;-capitalul fix ;- materiile prime)

1.- gradul de utilizare al fortei de munca-se exprima prin calcularea  productivitatii muncii(W)-

W = Q / N unde Q -reprezinta valoarea productiei ; N -numarul de salariati,el expri-

mind valoare productiei obtinuta in medie de un salariat,sau in functie de  timpul de munca   :

W = q / T sau W' = T / q,unde T=numarul de ore consumate ptr obtinerea prod

2.-gradul de inzestrare tehnica a muncii-(Z)-care exprima '' volumul de capital fix de care se

serveste un salariat in procesul de transformare a obiectelor muncii'',cu formula :

Z = Cf / N,unde Cf -reprezinta volumul capitatalului fix ;- N -numarul de salariati

3.-indicatori care se refera la aspecte privind ''dinamica,structura si eficienta utilajelor-cum ar fi :

*-productia la 1 mil lei capital fix(Qf Qf Q Cf x

*-profitul la 1 mil capital fix(Pf Pf Q Cf x

4.-indicele de valorificare al materiilor prime(iv arata valoarea productiei ce se obtine la

un(1)leu  materie prima folosita ptr realizarea intregului  volum de productie sau numai a

unui sortiment,prin relatia : (iv) = Q M,unde - M costul materiei prime consumate ptr

obtinerea productiei,sau

*-  coeficientul de utilizare al materiilor prime  gs exprimat prin raportul in care

se afla  cantitatea de materii prime incorporata in produsul finit  si cantitatea totala de

materie prima utilizata     (gs Gf / Gt,unde :- Gf reprezinta greutatea produsului finit ;

Gt greutatea bruta a metalelor supusepreluarii.

*- consumul specific de un anumit material  cs -indicator care serveste la la adoptarea

deciziilor microeconomice in conditiile actuale ale conjucturii economice,dupa formula :

(cs Mp / q,unde Mp cantitatea de materie prima consumata dintr-un anumit sortiment

- q productia fizica obtinuta

*-grupa 3-indicatori de structura a resurselor consumate si a rezultatelor obtinute

Evidentiaza,indicatorii de structura ai resurselor consumate si rezultatele obtinute

1.-ponderea muncitorilor in numarul total de salariati-(p cu formula :

-(p1) = Nm / N x 100,unde Nm-numarul de salariati ;- N- numarul de muncitori

2.-modul de folosire al timpului de munca al salariatilor-cu indicele de utilizare al fondului

de timp(iu ,cu formula (iu) = te / td x 100 ,unde :- te -fondul de timp efectiv de lucru ;

- td fondul de timp maxim disponibil

3.-folosirea capacitatilor de productie-cu '' ponderea capitalului fix activ,in total capital fix''

(f cu formula (f1) = CA / Cf x 100,unde - CA volumul capitalului fix activ ;

Cf -volumul total al capitalului fix.

4.-indicatori de structura- ponderea materiilor prime din import sau deficitare in volumul

total al materiilor prime(p cu formula (p )= Md / M x 100,unde -costul materiilor prime

din import ;-costul total al materiilor prime.

*-ponderea cheltuielilor materiale in cheltuielile totale(p cu formula:(p )=CM / C x 100

unde CM volumul cheltuielilor materiale ;- C cheltuieli totale de productie

*-structura rezultatelor obtinute-cu ponderea produselor de calitate dintr-o clasa pc in

valoarea totala a productiei,cu formula : (pc)=Qc / Q x 100,unde : - Qc valoarea productiei

dintr-o anumita clasa de calitate ;- Q productia totala exprimata in lei.

In concluzie,in analiza eficientei economice,acesti indicatori,sint foarte importanti,deoare

ce creeaza o imagine generala asupra activitatii pe care o desfasoara agentul economic,respectiv,

investitiile reprezentind suportul material al dezvoltarii economice,elementul hotaritor in asigu

rarea modrnizarii,dezvoltarii si restructurarii economiei nationale,prin ele asigurindu-se nu numai

 sporirea absoluta a  capitalului fix dar si o  imbunatatire structurala a acetuia permitind

fabricarea unor produse de calitate mai buna si cu un inalt grad de complexitate si eficienta.
Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1768
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved