Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE
loading...AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Moneda si politici monetare - test grila

Economie

+ Font mai mare | - Font mai mic
DOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
Politici Macroeconomice
DEZVOLTAREA DURABILA; ECHILIBRUL SI CALITATEA VIETII
SISTEMUL ECONOMIEI MONDIALE
REMUNERAREA FACTORILOR DE PRODUCTIE
SISTEMUL PRETURILOR IN ROMANIA
Protectionismul netarifar
Clasa Conturilor de Stocuri si Productie in Curs de Executie
Clasificarea serviciilor
PIATA MONETARA
Tablouri de bord electronice (TBE)

Moneda si politici monetare - test grila

stabilitatea
masura a valorii

uniformitatea

durabilitatea

intermediar al schinbului

Precizati care dintre variantele de raspuns de mai jos este corecta :

a)        

b)        

c)        

R : a

Functiile monedei sunt urmatoarele :

a. acceptabilitatea

b.divizibilitatea

c. instrument de rezerva a valorii

d.moneda, lichiditate prin excelenta

e. divizibilitatea

Precizati care din variantele de raspuns este cea correcta:

a)        

b)        

c)        

R : c

Moneda este angajata in diferite circuite, astfel:

Circuitul marfar al monedei

Circuitul bancar

Circuitul finantarii

Circuitul public

Circuitul international

Precizati care varianta de raspuns de mai jos este corecta :

a)        

b)        

c)        

R : b

Un criteriu de clasificare a semnelor monetare este ‘’emitentul’’, in raport de acest criteriu putem grupa moneda in :

Moneda de hartie

Moneda creata de tezaur

Moneda metalica

Moneda creata de banci

Moneda creata de agentii economici

Precizati care din variantele de raspuns este cea corecta :

a)        

b)        

c)        

R : b

5. In functie de obligetiile pe care si le asuma emitentul, monedele se pot clasifica astfel:

1. Moneda legala

2. Moneda fractionara

3. Moneda convertibila

4. Moneda facultativa

5. Moneda neconvertibila

Precizati care din variantele de rasouns este cea corecta:

a)      

b)      

c)      

R : a

6. Moneda de hartie conventionala, emisa si pusa in circulatie de catre stat, fara obligetia acestuia de a o converti in aur, fiind un titlu de credit al statului, nepurtator de dobanda, titlu cu putere legala si nelimitata in stingerea obligatiilor de plati il reprezinta . . .

a) Moneda-hartie reprezentativa

b) Hartia –moneda

c) Moneda metalica

R : b

7. Caracteristici ale monedei ca activ financiar sunt:

1. volatilitatea;

2. acceptabilitatea

3. stabilitatea;

4. durabilitatea;

5. scadenta

Alegeti varianta correcta de raspuns:

a.

b.

c.

R : b

8. Elementele definitorii ale unitatilor monetare sunt:

1. etalonul monetar;

2. paritatea monetara;

3. legalitatea;

4. valoarea paritara.

Alegeti varianta correcta de raspuns:

a)        

b)        

c)        

R : c

Precizati care dintre urmatoarele active este considerat mijloc de plata

a)                   depozitul la vedere

b)                   biletul de trezorerie

c)                   depozitul pe termen scurt

R : a

Agregatele monetare se delimiteaza, dupa caracteristicile commune, in trei grupe:

moneda primara

moneda mijloc de plata

moneda bancara

moneda fiduciara

moneda mijloc de detinere a averii

Alegeti varianta corecta de raspuns :

a)        

b)        

c)        

R : b

Politica monetara reprezinta un instrument de intervenetie globala asupra evolutiei economiei. Precizati daca afirmatia este adevarata (A) sau falsa (F)

R : (A)

Componentele principale ale bazei monetare sunt:

rezervele minime obligatorii;

moneda de cont

depozitele la vedere

numerarul in circulatie

moneda centrala

Alegeti varianta corecta de raspuns:

a.

b.

c.

R : c

Masa monetara exprima . . . . . . de plata ale sistemului bancar, fiind cuprinse in bilantul bancilor.

Completati spatiul liber cu varianta correcta de raspuns:

a. angajamentele

b.mijloacele

c. activele

R : a

Creatia de active finaciare se realizeaza prin fluxuri primare, representand contrapartea cererii de lichiditate.

Precizati daca afirmatia este adevarata (A) sau falsa (F)

R : (A)

Multiplicatorul monetar exprima raportul dintre masa monetara si masa mijloacelor de plata.

Precizati daca afirmatia este adevarata (A) sau falsa (F).

R : (F)

Formele inflatiei sunt:

prin costuri

importata

structurata

prin credite

prin preturi

Alegeti varianta correcta de raspuns:

a)        

b)        

c)        

R : c

Asigurarea echilibrului monetar presupune realizarea urmatoarelor conditii:

a. raportul in care se afla cele doua sfere ale circulatiei monetare : sfera numerarului si sfera monedei scripturale (a platilor prin virament)

b.emisiunea monetara, realizata de catre Banca centrala, tinand seama de cerintele proceselor economice si de concordanta care trebuie sa existe intre circuitul valorilor reale si cel al valorilor monetare, poate contribui la echilibrul monetar

c. proportia in care se distribuie capitalul agentilor economici in propriu si imprumutat (strain)

Alegeti variantele corecte de raspuns.

R : a, b, c

Determinati valoarea multiplicatorului monetar stiind ca:

numerarul in circulatie = 450

depozitele de referinta pentru constituirea rezervelor = 1800

rezervele bancare excedentare = 35

rata rezervelor monime obligatorii = 0,10%

Alegeti varianta corecta de raspuns :

a.

b.

c.

R : c

Delimitarea monedei de alte active financiare se face conform urmatoarelor criterii:

randamentul

operativitatea

lichiditatea

Alegeti varianta correcta de raspuns:

a)        

b)        

c)        

R : a

Multiplicatorul monetar se determinea in functie de urmatoarele variabile monetare:

a. depozite

b.credite interbancare

c. excedentul de reserve

Precizati care este varianta incorrecta de raspuns.

R : b

Viteza de circulatie a monedei influenteaza oferta de moneda.

Precizati daca afirmatia este adevarata (A) sau falsa (F).

R : (F)

Circulatia monetara indeplineste doua functii, care se regasesc permanent in miscarea banilor :

de acumulare

de substitutie

de transformare

de institutionalizare

Alegeti varianta corecta de raspuns :

a)        

b)        

c)        

R : b

Masurarea cantitatii de moneda (a ofertei de moneda) se realizeaza prin doua abordari:

prin lichiditate

prin motivatie

prin patrimoniu

prin tranzactii

Alegeti varianta correcta de raspuns:

a)        

b)        

c)        

R : a

Care dintre urmatoarele institutii sunt institutii de credit

casele de economisire

fondurile mutuale

bancile de investitii

cooperativele de credit

bancile ipotecare

Alegeti varianta de raspuns:

a)        

b)        

c)        

R : a

Pe ansamblul economiei economisirea trebuie sa fie egala cu invetitia

Precizati daca afirmatia este adevarata (A) sau falsa (F) pentru fiecare sector al economiei.

R :

Functia economica a pietelor financiare consta in canalizarea economisirii spre investitii productive.

Precizati daca afirmatia este adevarata (A) sau falsa (F)

R : (A)

Problema principala a pietelor financiare o reprezinta . . . . . .

a)         patrimoniu

b)         gradul de lichiditate

c)         costurile de tranzactie

R : c

Ansamblul activelor monetar-financiare care formeaza mijloacele de plata:

bancnota si moneda divizionara

depozite la vedere

plasamente lichide sau pe termen scurt

plasamente stabile

Alege varianta corecta de raspuns :

a)        

b)        

c)        

R : b

Ansamblul activelor monetar-financiare care formeaza mijloacele de economisire

depozite la vedere

plasamente lichide sau pe termen scurt

bancnota si moneda divizionara

plasamente stabile

Alege varianta corecta de raspuns :

a)        

b)        

c)        

R : b

Detinatorii de capacitati de finantare, le plaseaza in :

a)         angajeaza imprumuturi

b)         emit actiuni si obligatiuni

c)         in plasamente pe termen lung, fie sub forma de actiuni sau obligetiuni, fie prime de asigurare

R : c

Subiectii care au nevoi financiare le acopera pe doua cai :

in plasamente pe termen lung, fie sub forma de actiuni sau obligatiuni, fie prime de asigurare, etc.

in bancnote, depozite la vedere, depozite pe termen scurt, bonuri pe termen scurt, plasamente gestionate de banci sau case de economii, etc.

angajeaza imprumuturi ;

emit actiuni si obligatiuni

Alege varianta corecta de raspuns:

a)        

b)           

c)        

R : c

Tipuri de fonduri mutuale sunt urmatoarele :

necomercializabile

deschise

participative

de acoperire

de economisire

Precizati care dintre variantele de raspuns de mai jos este corecta

a)        

b)        

c)        

R : a

Precizati care dintre instrumentele de mai jos sunt instrumente cu cupon tranzactionate pe piata monetara :

certificate de depozit

bilete la ordin

depozite

accepte bancare

aranjamente de rascumparare

Alegeti varianta corecta de raspuns :

a)        

b)        

c)        

R : c

Din punct de vedere al maturitatii titlurilor, pietele financiare sunt:

primare

de capital

monetare

necotate

derivate

Alegeti varianta correcta de raspuns:

a)        

b)        

c)        

R : b

Precizati care dintre urmatoarele instrumente nu sunt tranzactionate pe piata monetara:

a. bon al Trezoreriei publice

b.bilet la ordin negociabil

c. obligetiune de stat franceza la 10 ani

R : c

Precizati care dintre urmatoarele instrumente de piata monetara nu sunt negociabile :

a. depozitele monetare

b.biletele de trezorerie

c. certificatele de deposit

R : a

Diferentele dintre economia indatorarii si economia pietelor financiare constau in urmatoarele:

a. caile de acoperire a riscurilor

b.caracterul intermedierii

c. modul de finantare a economiei

R : a

Diferentele dintre creditele bancare si plasamnetele financiare constau in urmatoarele :

a. modul de intermediere

b.gestiunea riscurilor

c. gradul de lichiditate

R: c

Bancile comerciale desfasoara urmatoarele tiprui de operatiuni active:

scontarea ;

garantii, avaluri, cautiuni ;

operatiuni de comision ;

operatiuni de finantare ;

acordarea de credite.

Precizati care din variantele de raspuns este cea correcta:

a)        

b)        

c)        

R : a

Bancile comerciale desfasoara urmatoarele tipuri de operatiuni active:   

imprumuturi pe gaj de efecte publice si comerciale ;

garantii, avaluri, cautiuni ;

plasamente in titluri de stat

operatiuni de comision ;

operatiuni de refinantare.

Precizati care din variantele de raspuns este cea corecta:

a)        

b)        

c)        

R : c

41. Operatiunile de lombardare reprezinta:

a) principala operatiune efectuata de bancile de investitii

b) principala cale de constituire a depozitelor la bancile comerciale

c) modalitatea de procurare a resurselor de catre bancile comerciale de la Banca Centrala, prin garantarea cu portofolii de titluri publice

Precizati care din varianta de mai sus este cea corecta

R : c

42. Bancile de trezorerie se caracterizeaza prin urmatoarele :

a) colecteaza micile economii si le utilizeaza pe destinatii de interes general ;

b) acorda crdite de leasing si pentru finatarea constructiilor de locuinte ;

c) actioneaza sub forma ‘’caselor de scontare’’ si efectueaza intermedierea intre banci, Trezorerie si intreprinderi

Precizati care din varianta de mai sus este cea corecta.

R : c

43. Bancile de trezorerie se caracterizeaza prin urmatoarele :

a) acorda credite de leasing si pentru finantarea constructiilor de locuinte ;

b) sunt specializate in acordarea de credite oentru domenii de activitate pe=recum agricultura, silvicultura, lucrari artizanale ;

c) actioneaza sub forma ‘’caselor de scontare’’ si efectueaza intermedierea intre banci, Trezorerie si intreprinderi.

Precizati care din varianta de mai sus este cea corecta.

R : c

44. Bilantul unei banci de depozit prezinta urmatoarea structura :

mii u.m.

Active

Pasive

Numerar    5.000

Credite acordate statului    35.000

Credite acordate agentilor economici    65.000

Credite acordate populatiei    . . . . . . .

Portofoliul de titluri publice    10.000

Portofoliul de actiuni    3.000

Depozite la banca centrala    2.000

Capital social    17.500

Fond de rezerva    10.000

Profit nedistribuit    25.000

Depozite ale clientilor    50.000

Imprumuturi bancare    30.000

Refinantari    . . . . . . . .

TOTAL    155.000

Elementele punctate in schema bulantului reprezinta :

a) Credite acordate populatiei = 5.000

Imprumuturi de la alte banci = 25.000

b) Credite acordate populatiei = 50.000

Titluri emise (obligatiuni) = 25.000

d)         Suma creditelor acordate populatiei = 35.000

Imprumuturi de la banca centrala = 22.500

R : c

45. Indiferent de specificul zonei geografice si de dimensiune banca de investitii prezinta o anumita structura :

a) Departamentul de cooperare internationala

b) Departamentul de interventie pe pieta

c) Departamentul Instrumente cu venit fix

Precizati care din varianta de mai sus este cea corecta.

R : c

46. Rescontul, ca relatie financiara intre Banca centrala si bancile comerciale, se caracterizeaza prin urmatoarele :

1. furnizeaza la nevoie lichiditati bancilor comerciale

2. rata scontului este stabilita de piata ;

3. operatiunile de rescont au un dublu sens ;

4. se desfasoara pa baza unei rate a dobanzii.

Precizati care din varianta de mai jos este cea corecta :

a)      

b)      

c)      

R : c47. Se presupune ca depozitele totale ale unei banci sunt de 100 milioane Euro, aceasta avand 85 milioane Euro in credite si titluri financiare, iar rata rezervelor obligatorii este de 12%.

Precizati care dintre variantele de mai jos reprezinta valoarea rezervelor excedentare :

a)      

b)      

c)      

R : b

48. Functiile managementului in sistemul bancar se manifesta intr-un cadru specific, ele putand fi structurate in general, in trei categorii, astfel :

functia de intermediar pincipal in relatia economii – investitii, hotaratoare in cresterea economiei ;

functia de protejare a resurselor financiare disponibile la un moment dat, prin pastrare in depozite bancare ;

functia de transfer al platilor intre titularii de cont, functie prin care bancile determina si controleaza fluxurile circulatiei monetare scripturale ;

functia de previziune ;

functia de control

Precizati care din variantele de mai jos este cea corecta :

a)                    

b)                    

c)                    

R : a

49. Managementul bancilor are la dispozitie o gama diversificata de instrumente de evaluare a mediului bancar, astfel :

1. instrumente de planificare, analiza, evaluare si control ;

indicatorii de performanta ;

puncte tari ;

puncte slabe ;

controlul de gestiune

Precizati care din variantele de mai jos este cea corecta :

a)                    

b)                    

c)                    

R : b

50. Modelul SWOT folosit de regula, de conducerea superioara permite bancii sa analizeze relatia cu mediul sau in raport cu propriile sale :

puncte tari;

puncte slabe;

oportunitati;

amenintari;

influenta pietei.

Precizati care din variantele de mai jos este cea corecta :

a)                    

b)                    

c)                    

R : b

51. Metodologia de calcul a profitabilitatii bancilor presupune:

intocmirea situatiei plasamentelor si resurselor in lei si devize si determinarea dobanzilor aferente excendetului sau deficitului de resurse, tinandu-se seama concomitant de rezerva minima obligatorie constituita conform normelor bancii centrale;

corectarea extracontabila a profitului determinat din datele contabile ale unitatii operative cu rezultatele obtinute la punctul nterior ;

in functie de calitatea creditelor se va proceda la includerea pe cheltuieli si suportarea din rezultate a provizioanelor specifice de risc ;

gradul de acoperire al pierderilor ;

folosirea activelor din mijloace fixe

Precizati care din variantele de mai jos este cea corecta :

a)                    

b)                    

c)                    

R : b

52. In practica bancara, principalele elemente de structura a costurilor, reflectate si in declaratiile financiare pentru cheltuielile cu operatiunile, includ :

1.cheltuieli cu dobanzile ;

2.cheltuieli cu comisioane, taxe, speze ;

3.cheltuieli cu amortizarile ;

4.cheltuieli materiale ;

5.cheltuieli cu personalul.

Precizati care din variantele de mai jos este cea corecta :

a)                    

b)                    

c)                    

R : a

53.Rata profitului brut (Rpb) se calculeaza astfel :

a)                  ca raport procentual intre profitul brut si veniturile totale ;

b)       ca raport intre profitul brut si numarul mediu de salariati ;

c)       ca raport intre salariile aferente si cheltuielile cu functionarea

Precizati care din variantele de mai sus este cea corecta.

R : a

54.Rentabilitatea bancii ( R) se calculeaza astfel :

ca raport intre comisioanele incasate si salariile + cheltuieli aferente

ca raport intre profitul brut si total cheltuieli

ca raport intre comisioane incasate si cheltuieli de functionare

Precizati care din variantele de mai sus este cea corecta .

R : b

55. Lichiditatea creditelor, arata gradul de lichiditate al creditelor, respectiv capacitatea de rambursare a acestora, creditele fiind apreciate cu un grad de lichiditate redus. Un nivel al acestui indicator arata o lichiditate activa scazuta si se calculeaza astfe :

a) ca raport intre total credite si total active ;

b)                     ca raport intre total active si total passive;

c)                     ca raport intre capital propriu si credite.

Precizati care din variantele de mai sus este cea corecta .

R : a

56.Care dintre variantele de raspuns cuprinde numai solutiile corecte la urmatoarele afirmatii:

venit net

1. Randamentul capitalului = ----- ----- ----- X 100

active totale

ROE

2. ROA = ------------

EM

Profit net

3. Rrf = ----- ----- ------- X 100

Capitalpropriu

Profit net

4. Rua = ----- ----- ----- X 100

Venituri totale

a)                    

b)                   

c)                    

R : b

57. Riscul bancar reprezinta un fenomen ce poate aparea pe parcursul derularii activitatii cu efecte negative asupra performantelor bancare. Functie de expunere riscurile pot fi:

financiare

ambientale

de creditare

de lichiditate

speculative

Alegeti varianta care cuprinde numai raspunsuri corecte:

a)                  

b)                  

c)                  

d)                  

R : c

58. Alegeti varianta care cuprinde numai raspunsuri corecte la urmatoarele afirmatii:

Lichiditate = capacitatea bancilor de a-si sustine intreaga activitate cu ajutorul capitalului propriu

Lichiditatea creditelor = capacitatea de rambursare a acestora

Solvabilitate = capacitatea bancilor de a efectua in orice moment plati din contul titularilor

Indicatorii de solvabilitate reprezinta raportarea procentuala a capitalului propriu la totalul activelor, creditelor, surselor atrase.

a)                  

b)                  

c)                  

d)                  

R : b

59. Care varianta cuprinde numai raspunsuri corecte la intrebarea « Ce elemente compun structura costurilor unei banci? »:

cheltuieli cu operatiile

cheltuieli cu salariile

cheltuieli cu dobanzile

cheltuieli cu operatiunile

cheltuieli generale de functionare

cheltuieli cu provizioanele pentru credite

a)                  

b)                  

c)                  

R : b

60. Marja neta a dobanzii ….:

….este raportul procentual dintre venituri nete totale si active generatoare de venit

….este raportul procentual dintre venituri nete din dobanzi si active totale

….este raportul procentual dintre venituri nete din dobanzi si active generatoare de venit

…. are valori normale intre 2 % si 8 %

…. are valori normale intre 3 % si 10 %

Alegeti varianta corecta :

a)                  

b)                  

c)                  

R : a

61. Marcati cu Adevarat (A) sau Fals (F) urmatoarea afirmatie:

Indicele lichiditatii este raportul procentual al sumei activelor ponderate la suma pasivelor ponderate

R : (F)

62. Care dintre termenii de mai jos trebuie introdus in formula ca formula riscului lichiditatii sa fie corecta :

numerar + depozite _________ la alte banci

RL = -------- ----- ------ ----- ----- ----------- X 100

Depozite ___________

a)                     la termen

b)                    la vedere

c)                     la scadenta

d)                    pe termen lung

R : b

63. Valoarea optima a indicatorului de risc al lichiditatii este :

a)                    

b)                   

c)                    

d)                   

e)                    

R : d

64. Evaluarea riscului valutar poate fi realizata prin intermediul a doi indicatori de baza. Pozitia valutara individuala si pozitia valutara globala. Pozitia valutara individuala poate fi :

a)       scurta – lunga

b)       mica - mare

c)       restransa- extinsa

R : a

65. Conceptul de credit in literatura de apecialitate este abordat din mai multe puncte de vedere, si anume :

1. din punct de vedere juridic ;

2. din punct de vedere social ;

3. din punct de vedere cultural ;

4. din punct de vedere economic ;

5. din punct de vedere financiar.

Alegeti varianta corecta de raspuns:

a)                    

b)                    

c)                    

R : b

66. Din punct de vedere juridic creditul exprima relatii de repartitie a unei parti din produsul intern brut sau din venitul national in vederea satisfacerii unor anumite nevoi de capital. Precizati daca afirmatia este adevarata (A) sau falsa (F)

R : (F)

67. Din punct de vedere economic creditul exprima o conventie intre creditori si debitori si care serveste procesul de productie si de circulatie a marfurilor. Precizati daca afirmatia este adevarata (A) sau falsa (F).

R : (F)

68. Pentru definirea creditului, este necesara prezentarea unor opinii, care s-au conturat cu privire la acest concept, respectiv:

1. creditul ca forma a relatiilor de schimb;

2. creditul ca expresie a relatiilor de redistribuire;

3. creditul ca incredere;

4. creditul ca expresie a relatiilor de repartitie;

5. creditul ca instrument al relatiilor de distribuire.

Alegeti varianta corecta de raspuns:

a)        

b)        

c)        

R : c

69. Creditul reprezinta o categorie economica ce exprima relatii de repartitie a unei parti din PIB sau din venitul national, prin care se mobilizeaza si se distribuie disponibilitatile din economie si se creeaza noi mijloace de plata in scopul satisfacerii unor nevoi de capital si al realizarii unor obiective ale politicii econimice.

Precizati daca afirmatia este adevarata (A) sau falsa (F).

R : (A)

70. Continutul si semnificatia conceptului de credit rezulta si din functiile care sunt atribuite creditului si care, in functie de opiniile care s-au conturat, pto fi grupate astfel :

1. o grupa de opinii abordeaza functiile creditului in acelasi mod ca si functiile finantelor, respectiv functiile de repartitie si de control. Potrivit acestei idei, relatiile de credit fac parte din relatiile financiare in sens larg ;

2. o grupa de opinii considera trei functii caracteristice ale creditului (repartitie, control si emisiune) ;

3. o grupa de opinii apreciaza creditul prin aceea ca este insotit permanent de dobanda, atribuindu-i-se functia de purtator de dobanda ;

4. o grupa de opinii apreciaza creditul in functie de scadenta acestuia ;

5. o grupa de opinii apreciaza creditul dupa natura devectelor creditate.

Alegeti varianta corecta de raspuns :

a)        

b)        

c)        

R : c

71. Dintre toate opiniile exprimate cu privire la functiile creditului, retin atentia cele care atribuie creditului urmatoarele functii:

1. de folosinta;

2. de repartitie;

3. de control;

4. de emisiune;

5. de utilizare.

Precizati care din variantele de mai jos este cea correcta:

a)        

b)        

c)        

R : b

72. Indeplinindu-si functia de repartitie creditul mobilizeaza si redistribuie trei mari categorii de resurse:

1. capitalurile disponibile degajate temporar din circuit ;

2. capitalurile rentierilor ;

3. economiile si veniturile diferitelor clase si paturi sociale ;

4. capitalurile circulante;

5. capitalurile imobiliare;

Alegeti varianta correcta de raspuns:

a)        

b)        

c)        

R : a

73. Capitalurile disponibile degajate temporar din circuit se pot pune pe seama actiunii unui complex de factori din care cei mai importantti sunt:

1. modul  de ciculatie a capitalului fix ;

2. modul de circulatie a capitalului ciculant ;

3. modul de plata a salariilor ;

4. modul de plata a furnizorilor ;

5. modul de incasare a creantelor

Alegeti varianta corecta de raspuns :

a)        

b)        

c)        

R : c

74. In cadrul functiei de repartitie a creditului, capitalul de imprumut, rezultat in urma metamorfozei prin credit a capitalurilor disponibile din economie, are anumite caracteristici proprii care permit stabilirea de deosebiri fata de capitalul real, si anume :

1. ceea ce transfera creditoruldebitorului nu este capital insusi, cid oar insusirea (capacitatea) acestui capital de a adduce profit (valoarea de intrebuintare a acestui capital);

2. are o dubla existenta, pe de o parte este capital- proprietate in mana creditorului, iar pe de alta parte, este capital de folosinta in mana debitorului ;

3. atat in cazul creditorului cat si in cazul debitorului ceea ce se transfera este capitalul aducator de venit ;

4. creditul este un seismograf al eficientei economice ;

5. riscurile creditului pot fi generate de fenomene economice individuale.

Alegeti varianta corecta de raspuns :

a)        

b)        

c)        

R : a

75. Prin functiile pe care le indeplineste, creditul genereaza o serie de efecte favorabile, cum ar fi :

1. sporirea puterii productive a intreprinderii prin redistribuirea capitalului ;

2. concentrarea capitalului ;

3. reducerea cheltuielilor pe care le presupune circulatia monetara ;

4. adaptarea elastica a masei de bani in circulatie la necesarul economiei;

5. diminuarea puterii productive a intreprinderilor prin redistribuirea capitalului.

Alegeti varianta correcta de raspuns:

a)        

b)        

c)        

R : a

76. Elementele incluse in relatiile de credit care evidentiaza functiile si caracteristicile creditului pot fi:

1. participanttii la raportul de credit ;

2. promisiunea de rambursare ;

3. scadenta ;

4. dobanda (pretul creditului);

5. volumul creditului.

Alegeti varianta corecta de raspuns:

a)        

b)        

c)        

R : b

77. Rolul creditului este concretizat in rezultatele obtinute in economie prin manifestarea relatiilor de credit sau in contributia creditului la realizarea anumitor obiective de politica economica. Acest rol poate fi privit prin unele directii mai importante:

1. contributia creditului in defavorizarea speculatiei cu hartii de valoare, in sensul ca prin credit se pot cumpara asemenea hartii de valoare pentru a le revinde la cursuri superioare ;

2. contributia creditului in favorizarea speculatiei cu hartii de valoare, in sensul ca prin credit se pot cumpara asemenea hartii de valoare pentru a le revinde la cursuri superioare ;

3. contributia creditului in intensificarea procesului de concentrare a capitalului, in sensul ca procesul acumularii capitalului este favorizat prin credit, in conditiile in care aceasta vizeaza obiective de investitii ;

4. prin prisma contributiei sale in realizarea procesului de egalizare a ratei profitului ;

5. contributia creditului la ridicarea nivelului de trai al populatiei, in sensul ca prin credit se pot procura bunuri de valoare mare si folosinta indelungata.

Alegeti varianta corecta de raspuns:

a)        

b)        

c)        

R : b

78. In economia de piata creditul prezinta unele caracteristici, si anume:

1. partile participante la relatia de credit nu au in toate cazurile calitatea de detinatori de capital sau de utilizatori de capital ;

2. obiectul creditului il constituie transmiterea de capital de imprumut fie sub forma baneasca, fie sub forma de marfa ;

3. este in buna masura credit acordat de banci cu toate ca initial el a imbracat si forma creditului comercial (vanzarea pe datorie a unor marfuri) ;

4. are o dubla destinatie, in sensul ca poate duce la cresterea capitalului real (in cazul creditului pentru investitii), fie ca serveste doar miscarii capitalului (a trecerii lui dinforma materiala in forma baneasca) ;

5. partile participante la relatia de credit au, in toate cazurile, fie calitatea de detinatori de capital, fie calitatea de utilizatori de capital.

Alegeti varianta corecta de raspuns:

a)        

b)        

c)        

R : b

79. In cadrul abordarii sistemice a creditului, elemente principale ale sistemului creditului pot fi:

1. functiile sistemului de credit. Acestea reprezinta elementul definitoriu al sau ;

2. datele de intrare cu care este alimentat sistemul de credit. Sunt formate din totalitatea actiunilor sistemului referitoare la manifestarea fondului de imprumut al economiei si la documentatia ce se foloseste in activitatea de creditare ;

3. rezultatele obtinute in urma indeplinirii de catre credit a functiilor sale;

4. conditiile in care se desfasoara activitatea de creditare;

5. nivelul creditului.

Alegeti varianta corecta de raspuns:

a)        

b)        

c)        

R : a

80. Creditul comercial se caracterizeaza prin urmatoarele:

1. nu are nici o limita atatca volum cat si ca durata;

2. reprezinta creditul pe care si-l acorda agentii economici la vanzarea marfii sub forma amanarii platilor;

3. avantajul acestei forme de credit consta in faptul ca intreprinzatorii isi pot desface productia fara sa astepte momentul in care cumparatorii vor detine banii. Se apreciaza, ca se accelereaza circuitul capitalului real;

4. creditul comercial prezinta unele limite, in sensul ca orice intreprinzator va putea vinde marfa pe credit in masura in care acesta detine rezerve de capital care sa ii permita continuarea activitatii;

5. o limita a creditului comercial deriva din sdestinatia marfurilor vandute prin acest tip de credit, respectiv cei doi participanti la raportul de credit trebuie sa apartina aceluiasi sector de activitate.

Alegeti varianta corecta de raspuns:

a)        

b)        

c)        

R : b

81. Creditul bancar prezinta avantajul unei mai mari flexibilitati comparativ cu cel comercial, activitatea de creditare bancara se poate realiza prin folosirea mai multor metode, astfel:

1. avansurile de cont curent;

2. linia de credit simpla;

3. linia de credit neconfirmata;

4. linia de credit revolving

5. credite cu destinatie speciala.

Alegeti varianta corecta de raspuns:

a)        

b)        

c)        

R : c

82. Imprumuturile obligatare se pot diferentia prin caracteristicile acestora, astfel:

1. modalitati de lansare;

2. modalitati de rambursare;

3. tipuri de obligatiuni;

4. volum de obligatiuni;

5. modalitati de remunerare.

Alegeti varianta corecta de raspuns:

a)        

b)        

c)        

R : a

83. Creditul ipotecar reprezinta un credit garantat cu proprietati imobiliare sub forma cladirilor (in special in mediul urban) sau de natura terenurilor, cunoaste mai multe forme si are o amploare deosebita si in Romania:

1. credit ipotecar cu dobanda variabila;

2. credit ipotecar cu dobanda fixa;

3. credit ipotecar cu rambursare progresiva (cu reduceri ale anuitatilor, mai mari la inceputul perioadei de rambursare) ;

4. credit ipotecar inversat pirtator de anuitati (caz in care imprumutul aduce proprietarului un venit regulat) ;

Alegeti varianta corecta de raspuns:

a)        

b)        

c)        

R : c

84. Clasificarea creditelor dupa calitatea debitorului se prezinta astfel:

1. credite de exploatare;

2. credite de investitii;

3. credite pentru persoane fizice;

4. credite pentru agenti economici;

5. credite de circulatie.

Alegeti varianta corecta de raspuns:

a)        

b)        

c)        

R : b

85. Clasificarea creditelor dupa scopul acordarii creditelor se prezinta astfel:

1. credite de consum;

2. credite nedemutabile;

3. credite neamortizabile;

4. credite de exploatare;

5. credite de investitii.

Alegeti varianta corecta de raspuns:

a)        b)        

c)        

R : b

86. Clasificarea creditelor dupa natura garantiei se prezinta astfel:

1. credite de circulatie ;

2. credite de speculatie ;

3. credite reale ;

4. credite personale ;

5. credite legate.

Alegeti varianta corecta de raspuns:

a)        

b)        

c)        

R : b

86. Clasificarea creditelor dupa intinderea drepturilor creditorului, se prezinta astfel:

1. credite personale cu gaj individual;

2. credite personale cu gaj colectiv;

3. credite demutabile;

4. credite nedemutabile;

5. credite legate.

Alegeti varianta corecta de raspuns:

a)        

b)        

c)        

R : c

87. Clasificarea creditelor dupa modul de stingere a obligatiilor (rambursare) se prezinta astfel:

1. credite de circulatie;

2. credite private;

3. credite nerambursabile;

4. credite amortizabile;

5. credite in alb.

Alegeti varianta corecta de raspuns:

a)        

b)        

c)        

R : b

88. Clasificarea creditelor dupa termenul de rambursare se prezinta astfel:

1. credite pe termen scurt ;

2. credite pe termen redus ;

3. credite pe termen mediu ;

4. credite pe termen lung ;

5. credite pe termen foarte lung.

Alegeti varianta corecta de raspuns:

a)        

b)        

c)        

R : b

89. Indiferent de criteriile de clasificare utilizate se pot desprinde cateva caracteristici esentiale ale creidtului in economia contemporana, si anume:

1. s-au produs schimbari in destinatia creditului, in sensul ca a sporit ponderea celor speculative si cele destinate satisfacerii nevoilor statului;

2. se produc modificari frecvente ale nivelului dobanzii, cu scopul de a favoriza sau limta dimensiunile creditului;

3. remarca sporirea creditului bugetar in detrimentul celui comercial ;

4. prin scontarea efectelor de comert (a cambiilor) se realizeaza implementarea creditului comercial cu cel bancar ;

5. se remarca sporirea creditului bancar.

Alegeti varianta corecta de raspuns:

a)        

b)        

c)        

R : c

90. In conditiile economiei de piata se intalnesc mai multe concepte asupra dobanzii, si anume:

1. clasic ;

2. neoclasic ;

3. keynesist ;

4. merxisista ;

5. monetarista

Alegeti varianta corecta de raspuns:

a)        

b)        

c)        

R : a

91. Clasificarea dobanzilor din punct de vedere al bancii se prezinta astfel:

1. dobanda de refinantare;

2. dobanda variabila;

3. dobanda bonificata;

4. dobanda perceputa.

Alegeti varianta corecta de raspuns:

a)        

b)        

c)        

R : c

92. Factorii care influenteaza rata dobanzii bonificate sunt:

1. rata inflatiei;

2. rata de refinantare (taxa oficiala a scontului);

3. ratele dobanzii practicate de celelalte banci comerciale;

4. gradul de risc;

5. erodarea monetara.

Alegeti varianta corecta de raspuns:

a)        

b)        

c)        

R : a

93. Factorii care influenteaza rata dobanzii percepute sunt:

1. nivelul cheltuielilor cu operatiunile bancare;

2. profitul bancar;

3. rezerva minima obligatorie;

4. rata somajului;

5. rata inflatiei.

Alegeti varianta corecta de raspuns:

a)        

b)        

c)        

R : a

94. Clasificarea dobanzilor din punct de vedere al nuvelului la care se practica dobanda se prezinta astfel:

1. taxa oficiala a scontului (tos);

2. dobanda bonificata ;

3. taxa privata a scontului (tps) ;

4. dobanda practicata intre intreprinzatori ;

5. dobanda practicata pentru titluri guvernamentale si alte efecte de comert, emise de societati comerciale.

Alegeti varianta corecta de raspuns:

a)        

b)        

c)        

R : a

95. Alte forme ale dobanzii in functie de nivelul la care se practica se concretizeaza in :

1. dobanda perceputa ;

2. dobanda bonificata ;

3. dobanda la creditul de licitatie ;

4. dobanda la creditul lombard ;

5. dobanda la rezervele minime obligatorii.

Alegeti varianta corecta de raspuns:

a)        

b)        

c)        

R : c

96. Clasificarea dobanzilor din punct de vedere al relatiei existente intre rata dobanzii si rata inflatiei se prezinta astfel:

1. dobanda nominala;

2. dobanda reala;

3. dobanda de referinta;

4. dobanda bonificata;

5. dobanda perceputa.

Alegeti varianta corecta de raspuns:

a)        

b)        

c)        

R : c

97. Pentru dobanzile aferente conturilor curente se practica urmatoarele metode de calcul:

1. metoda directa;

2. metoda indirecta;

3. ,etoda simpla;

4. metoda in scara sau hamburgheza;

5. metoda compusa.

Alegeti varianta corecta de raspuns:

a)        

b)        

c)        

R : a

98. In procesul creditarii apreciem ca trebuie rezolvate doua tipuri mari de probleme, si anume:

1. probleme juridice;

2. probleme de principiu;

3. probleme concrete;

4. probleme sociale.

Alegeti varianta corecta de raspuns:

a)        

b)        

c)        

R : b

99. In cazul problemelor de principiu se au in vedere urmatoarele:

1. caracterul clientului ;

2. competenta clientului ;

3. participarea clientului cu o parte din capitalul sau la afacerea sau actiunea care urmeaza sa fie creditata ;

4. garantia imprumutului ;

5. daca a mai lucrat cu banca respectiva.

Alegeti varianta corecta de raspuns:

a)        

b)        

c)        

R : b

100. Decizia bancara de a acorda un credit trebuie sa fie sustinuta de capacitatea de rambursare, prezenta si viitoare a clientului. In analiza si evaluarea unui agent economic in relatia de creditare exista doua directii definitorii, si anume :

1. numarul personal;

2. randamentul actiunii ce urmeaza a se credite;

3. actiunea ce urmeaza a fi creditata ;

4. analiza economico-financiara ;

5. analiza aspectelor nefinanciare.

Alegeti varianta corecta de raspuns:

a)        

b)        

c)        

R : b

101. In cadrul analizei economico-financiare a unei persoane juridice care solicita imprumut, investigarea datelor din bilantul contabil presupune parcurgerea unor etape, si anume:

1. analiza gradului de indatorare;

2. analiza solvabilitatii;

3. analiza imobilizarilor si surselor de acoperire a acestora;

4. analiza decontarilor, prelevarilor, varsamintelor, datoriilor si obligatiilor fata de terti;

5. analiza stocurilor si a celorlalte elemente de active circulante.

Alegeti varianta corecta de raspuns:

a)        

b)        

c)        

R : b

102. Contul de rezultate, un alt document de siteza, pune in evidenta evolutia fluxurilor din venituri si cheltuieli si raportul dintre acestea pe perioada intregului exercitiu financiar. In baza datelor pe care le ofera contul de rezultate se poate realiza o analiza asupra :

1. veniturilor, cheltuielilor si profitului obtinute pe segmente de activitate (exploatare, financiare si exceptionale) ;

2. repartizarii profitului net ;

3. pierderilor inregistrate si modul de recuparare a lor ;

4. nivelul creditelor de la alte banci ;

5. gradul de indatorare.

Alegeti varianta corecta de raspuns:

a)        

b)        

c)        

R : b

103. In paralel cu analiza si evaluarea performantele clientilor, bancile vor face aprecieri si asupra serviciului datoriei, care poate fi:

1. foarte bun, atunci cand rambursarea ratelor scadente si plata dobanzilor se face inainte de scadenta;

2. bun, atunci cand rambursarea ratelor scadente si plata dobanzilor se fac la scadenta sau cu o intarziere de maximum 7 zile;

3. slab, in situatia in care rambursarea intarzie pana la 30 de zile ;

4. necorespunzator, atunci cand ratele si dobanzile sunt platite cu o intarziere mai mare de 30 de zile.

Alegeti varianta corecta de raspuns:

a)        

b)        

c)        

R : b

104. Se cunosc cinci categorii de performanta financiara a clientilor persoane juridice, astfel:

1. credite in observatie ;

2. credite de nivel standard ;

3. credite substandard ;

4. credite indoielnice

5. credite pierdere.

Alegeti varianta corecta de raspuns, in ordinea descrescatoare a performantei inferioare, adica de la cele care nu implica riscuri la cele mai neperformante.

a)        

b)        

c)        

R : b

105. Creditele pentru stocuri reprezinta o modalitate specifica de creditare a agentilor economici, in sensul ca se pot efectua acordari si rambursari pe intreaga perioada de valabilitate a creditului, cu conditia ca soldul debitor al contului prin care se evidentiaza imprumutul sa nu depaseasca plafonul de credit aprobat.

Precizati daca afirmatia este adevarata (A) sau falsa (F).

R : (F)

106. Care dintre urmatoarele functii ale Bancii Centrale este prioritara pentru diminuarea falimentelor bancare :

a) politica monetara ;

b) prudentiala

c) banca a bancilor

R : b

107. Precizati care din urmatoarele riscuri afecteaza direct pozitia monetara a unei banci:

a) riscul de piata;

b) riscul de capital;

c) riscul de reglementare

R : a

108. Precizati care din urmatoare ;e functii evidentiaza faptul ca i se spune pe langa banca centrala si banca de emisiune :

a) realizarea executiei de casa a buigetului de stat, fiind banca a guvernului;

b) creditarea bancilor comerciale si a altro banci, manifestandu-se ca ‘’banca a bancilor’’

c) emisiunea de moneda necesara circulatiei

R : c

109. Precizati cand a avut loc denominarea leului :

a)                     in anul 2005

b)                     la 1 iulie 2005

c)                     la 31 decembrie 2005

R : b

110. Prin denominarea leului moneda metalica a redevenit la subdiviziunile leului, astfel:

a)                     10 bani noi (RON) = 1000 lei vechi (ROL)

b)                     10 bani noi (RON) = 100 lei vechi (ROL)

c)                     10 bani noi (RON) = 10.000 lei vechi (ROL)

Precizati raspunsul corect.

R: a

111. Prin denominarea leului, moneda metallica a redevenit la subdiviziunile leului, astfel:

a)                     1 ban nou (RON) – 100 lei vechi (ROL)

b)                     1 ban nou (RON) = 1000 lei vechi (ROL)

c)                     1 ban nou (RON) = 10 lei vechi (ROL)

R : a

112. Banca Centrala poate vinde si cumpara efecte publice ca instrument de politica monetara denumita piata . . . . . . . . . . . .

Completati spatiul lipsa cu varianta corecta de raspuns : 

a)                     intermediara

b)                     inchisa

c)                     deschisa

R : c

113. Banca nationala a Romaniei poate mobiliza resurse banesti actionand ca agent al statului in ceea ce priveste emiterea, vanzarea si rascumpararea de obligatiuni prin care statul se poate imprumuta de la public pe termen scurt

Precizati daca afirmatia este adevarata (A) sau falsa (F)

R : (A)

114. Functiile Bancii Centrale sunt :

1) functia de creditare a economiei ;

2) functia de centru valutar ;

3) functia de supraveghere a inflatiei ;

4) functia de instrument al statului ;

5) functia economica

Alegeti varianta corecta de raspuns :

a)                      

b)                  

c)        

R : b

115. Normele prudentiale reglementeaza . . . . . . . . .

Completati spatiul liber cu varianta corecta de raspuns

a)                     raportul dintre riscuri si ratele dobanzii

b)                     capacitatea de finantare

c)                     structura bilantiera

R : c

116. Prin functia disciplinara si prudentiala este inteleasa exercitarea controlului asupra bancilor si institutiilor de credit, in scopul asigurarii securitatii depozitelor si al prevenirii falimentelor bancare, aria de aplicare se concentreaza asupra urmatoarelor :

1. Lichiditatea si solvabilitatea bancilor

2. reglementarile privind rata inflatiei ;

3. Concentrarea si divizarea riscurilor bancare ;

4. Volumul activelor necorporale;

5. Autorizarea, crearea si transformarea bancilor

Alegeti varianta correcta de raspuns:

a)                    

b)                    

c)                    

R : c

117. In cadrul operatiunilor passive effectuate de Banca Centrala intalnim:

a)                     acordarea de imprumuturi bancilor comerciale

b)                     depunerile sau constituirea surselor atrase

c)                     creditul pe gaj de efecte publice

Precizati care este varianta corecta de raspuns.

R : b

118. In cadrul operatiunilor passive effectuate de Banca Centrala intalnim:

a) operatiuni de creditare;

b) emisiunea baneasca;

c) creditul guvernamental

Precizati care este varianta correcta de raspuns

R : b

119. In cadrul operatiunilor active de Banca Centrala intalnim:

a) emisiunea baneasca;

b) rescontul de cambia, constand in cumpararea de efecte comerciale de la banci;

c) constituirea de capital propriu

Precizati care este varianta corecta de raspuns

R : b

120. Dereglementarea, ca etapa cu trasaturi si efecte proprii, nu poate fi considerata decat o perioada de tranzitie catre o alta reglementare

Precizati daca afirmatia este adevarata (A) sau falsa (F)

R : (A)

121. Norma lui Cooke reprezinta o inovatie la nivel international in domeniul reglementarilor prudentiale, fiind exprimata prin raportul minimal dintre fondurile proprii ale bancii si activele financiare.

Precizati daca afirmatia este adevarata (A) sau falsa (F)

R : (F)

122. Scopul principal al normelor prudentiale institutionalizate pe plan mondial, pentru reglementarea structurilor bilantiere bancare, vizeaza :

1. consolidarea bilanturilor ;

2. cresterea eficientei bancare ;

3. protejarea deponentilor ;

4. corelarea lichiditatii cu exigibilitatea ;

5. asigurarea lichiditatii bancare

Alegeti varianta corecta de raspuns

a)                    

b)                    

c)                    

R : c

123. Coeficientul fondurilor proprii si al resurselor permenente reprezinta raportul dintre resursele bancare pe termen lung si utilizarea lor . Valoarea acestui raport trebuie sa fie:

a)         de minim 60%

b)        de maxim 60%

c)         egala cu 60%   

R : a

124. Norma Cooke prevede un raport minimal fonduri proprii si active ponderate in sens restrans si in sens larg. Valorile acestui raport sunt :

a)        

b)       

c)        

R : c

125. Completati cu termenul corespunzator pentru ca afirmatia de mai jos sa fie corecta:

Lichiditatea potentiala este raportul intre lichiditatea activelor si exigibilitatea pasivelor mai mari de_______________

a)       1 an

b)       5 ani

c)       1 luna

R : c

126. Cecul reprezinta un ordin scris dat de client bancii sale, prin care cere acesteia sa plateasca o anumita suma fie lui, fie altei personae specificata de client. Atunci cand se completeaza in momentul emiterii lui numai cu numele beneficiarului, care este singurul in drept sa incaseze cecul respective, atunci acesta se mai numeste:

a. cec la purtator;

b.cec nominative;

c. cec la ordin.

Precizati care din varianta de raspuns de mai sus este cea corecta.

R : b

127. Din categoria instrumentelor de plata de debit, exista un instrument care este cel mai utilizat si acesta se numeste :

a. cambia ;

b.trata ;

c. cecul.

Precizati care din varianta de raspuns de mai sus este cea corecta.

R : c

128. Pentru ca un cec sa fie valabil trebuie sa cuprinda unele elemente, astfel :

numele celui care trebuie sa plateasca (trasul) ;

locul unde trebuie sa se faca plata (poate fi sediul trasului sau la o terta banca) ;

cantitatea marfurilor ;

felul marfurilor ;

data si locul emiterii pentru a permite calcularea termenului de prezentare la plata si constatarea capacitatii legale a tragatorului in momentul emiterii.

Precizati care din variantele de raspuns de mai jos este cea corecta :

R : a

129. Pentru a fi valabila, cambia trebuie sa satisfaca unele din urmatoarele conditii obligatorii :

Denumirea cambiei trecuta in textul titlului ;

numele trasului, respectiv al persoanei care este obligata in relatia cambiala ;

indicarea scadentei ;

mentionarea cantitatii de produse ;

felul marfurilor.

Precizati care din variantele de raspuns de mai jos este cea corecta :
a) 1, 2, 3

b) 2, 3, 4

c) 3, 4, 5

R : a

130.In sistemele de plati si decontari trei surse de riscuri posibile pe care si le asuma partile, cat si intermediarii implicati, astfel :

diferenta de timp dintre momentul incheierii tranzactiei si momentul desfasurarii fiecarei dintre cele doua componente mentionate, cunoscuta sub denumirea de intarziere in executare ;

nesimultaneitatea finalizarii celor doua componente ale tranzactiei ;

posibilitatea esecului in finalizarea componentei privind transferul de fonduri banesti, datorat mediului de decontare ;

neinscrierea cantitatilor de marfuri care se platesc ;

neinscrierea felului marfurilor.

Precizati care din variantele de raspuns de mai jos este cea corecta :

a)                             

b)                            

c)                             

R : a

131.In sistemul de plati exista o serie de riscuri din care mentionam :

1. Riscul de tranzactie

2. Riscul de pret

3. Riscul de lichiditate

4. Riscul de finantare

5. Riscul de piata

Precizati care din variantele de raspuns de mai jos este cea corecta :

a.

b.

c.

R : b

132.Cele mai cunoscute tipuri de cec-uri sunt :

cec-ul circular

cec-ul la vedere

cec-ul de calatorie

cec-ul la purtator

a)                    b)                   

c)                    

R : c

133.Distribuitorul de numerar este :

a)       un instrument electromagnetic ce asigura eliberarea automata a bancnotelor si monedelor metalice

b)       un functionar bancar ce are astfel de atributiuni

c)       un automat bancar care faciliteaza accesul la sevicii si informatii asupra soldului

R : a

134.Cartea de plata se mai numeste si :

card

carte de debit

instrument de plata pentru marfuri si servicii

mijloc de plata universal 

Alegeti varianta ce contine numai variante corecte :

a)        

b)       

c)        

R : b

135.Bararea cec-ului semnifica faptul ca:

cec-ul poate fi incasat de catre beneficiar numai de la o anumita banca

cec-ul a fost completat gresit si este anulat

cec-ul nu poate fi platit de catre tras decat bancii inscrise intre liniile de barare

poate fi incasat de catre beneficiar numai pana sau de la o anumita data

a)                    

b)                   

c)                    

d)                   

R : c

136. In sens restrans analiza monetara cuprinde:

1. Definirea masei banesti si a altor agregate monetare ;

2. Explicarea preturilor bunurilor;

3. Explicarea modificarii ofertei si cererii de moneda, precum si evolutia agregatelor monetare;

4. Explicarea nivelului inflatiei;

5. explicarea modului in care se realizeaza echilibrul monetar si efectele acestuia.

Alegeti varianta correcta de raspuns:

a)                    

b)                    

c)                    

R : b

137. In urma analizei monetare, trebuie sa se stabileasca urmatoarele:

1. Care este volumul masei banesti si al lichiditatii si care sunt modificarile ce au intervenit in perioada de referinta;

2. Care este mecanismul modificarilor masei banesti si al lichiditatii si care sunt fluxurile care insotesc aceste modificari;

3. Care este volumul cererii de bani, cum s-a modificat aceasta in perioada de referinta si care sunt cauzele acestei modificari;

4. Care este volumul inflatiei;

5. Care este modul in care evolutia masei banesti si a cererii de bani a influentat asupra echilibrului monetar?

Alegeti varianta correcta de raspuns:

a)        

b)        

c)        

R : c

138. O problema esentiala a analizei monetare se refera la modul cum modificarile masei banesti actioneaza asupra evolutiei economiei reale (productie, preturi, import, export, etc), problema circumscrisa mecanismului de transmitere a politicii monetare.

Precizati daca afirmatia este adevarata (A) sau falsa (F).

R : (A)

139. Analiza ofertei de moneda se concretizeaza in analiza cantitatii de mijloace de reglare a schimburilor, mijloace puse la dispozitia subiectilor economici nebancari de catre sistemul bancar.

Precizati daca afirmatia este adevarata (A) sau falsa (F).

R : (A)

140. Pentru analiza monetara, lichiditatea este considerata intr-o tripla perspectiva :

lichiditatea unui instrument financiar ;

solvabilitatea unui subiect economic ;

lichiditatea unui subiect economic ;

solvabilitatea economiei nationale ;

lichiditatea economiei nationale.

Alegeti varianta correcta de raspuns:

a)        

b)        

c)        

R : b

141. La nivelul instrumentului financiar, lichiditatea depinde de trei elemente probabile:

probabilitatea preschimbarii sale intr-un termen scurt in bani ;

probabilitatea obtinerii in schimb a unei sume de bani determinate ;

probabilitatea ca in perioada de referinta cele doua probabilitati anterioare sa nu se modifice ;

probabilitatea cresterii solvabilitatii ;

probabilitatea scaderii solvabilitatii

Alegeti varianta corecta de raspuns:

a)        

b)        

c)        

R : a

142. La nivelul agentului economic, lichiditatea apare ca diferenta intre activele financiare lichide si pasivele neexigibile.

Precizati daca afirmatia este adevarata (A) sau falsa (F).

R : (F)

143. Structural si topologic agregatele monetare pot fi grupate in trei grupe:

moneda primara (baza monetara, moneda de rezerva), cuprinde moneda creata de catre Banca centrala;

masa mijloacelor de plata, masa monetara in sens restrans;

masa mijloacelor de detinere a averii, care reprezinta lichiditati secundare;

datoriile existente de agentii economici;

creantele existente de agentii economici.

Alegeti varianta corecta de raspuns:

a) 1, 2, 3;

b)                            

c)                             

R : a

144. In cadrul analizei procesului de creatie monetara, se disting trei metode de analiza:

metoda bazata pe modele empirice;

metoda bazata pe modele sintetice;

metoda bazata pe bilanturile bancilor, pe bilantul consolidat al sistemului bancar, reluand factorii centrali ai procesului de creare a monedei, constituind totodata baza de pornire pentru analiza influentei subiectilor nebacari;

metoda bazata pe modele econometrice, care cuprind, pe langa banci, subiecti nebancari si tranzactiile lor;

metoda bazata pe balanta fluxurilor banesti, pornind de la bilanturile bancilor si oferind un cadru analitic foarte general al procesului de modificare a agregatelor monetare

Alegeti varianta corecta de raspuns:

a)                    

b)                    

c)                    

R : c

145. Identitatea M=Ki – Di – Ee, arata ca masa monetara este egala cu volumul creditelor si a altor plasamente interne (Di), din care se scade volumul angajamentelor nemonetare fata de subiectii autohtoni (Di) si la care se adauga soldul net al creantelor bancilor fata de subiectii straini (Ee)

Precizati daca afrimatia este adevarata (A) sau falsa (F).

R : (A)

146. Analiza cererii de moneda evidentiaza faptul ca cererea de moneda apare ca un element al conceptului mai general de alegere economica, propunandu-se in esenta sa releve:

1. motivele pentru care subiectii economici tind sa detina anumite cantitati de moneda;

2. factorii care determina marimea cantitatii de moneda;

3. factorii care nu determina marimea cantitatii de moneda;

4. cauzele care duc la modificarea in timp a marimii cantitatilor de moneda detinute de catre subiectii economici

5. factorii care influenteaza scaderea inflatiei

Alegeti varianta corecta de raspuns:

a)                             

b)                             

c)                             

R : a

147. Viteza de rotatie a monedei se calculeaza in doua moduri, si anume :

1. sub forma de coeficient, aratand numarul de rotatii pe care il realizeaza masa baneasca pentru a servi un anumit volum de incasari si plati ;

2. ca durata in zile a unei rotatii ;

3. ca volum de masa monetara pusa in cicrculatie ;

4. ca diferenta intre numarul de rotatii intr-un an a masei monetare

Alegeti varianta corecta de raspuns:

a) 3, 4;

b)                    

c)                    

R : c

148. In conditiile circulatiei banilor in cont factorii principali care actioneaza asupra vitezei de circulatie si rotatie a banilor sunt urmatorii:

1. modul in care sunt organizate si se desfasoara decontarile cu numerar in economia nationala;

2. modul in care activele circulante ale agentilor economici isi desavanrsesc rotatia, trecand dintr-o forma in alta pana cand reajung in forma baneasca initiala;

3. modul in care se realizeaza veniturile si cheltuielile bugetului de stat;

4. modl cum se realizeaza si se folosesc resursele de finantare a investitiilor;

5. modul in care sunt organizate si se desfasoara decontarile fara numerar in economia nationala

Alegeti varianta corecta de raspuns:

a)      

b) 2, 3, 4, 5;

c) 1, 2, 3, 4.

R : b

149.Criteriul pentru delimitarea modelelor economice este:

1. dupa caracterul interdependentelor: deterministe sau probabiliste;

2. dupa scopul modelarii: descriptiv-explicative, explorative, normative;

3. dupa comportamentul temporal: statice, cvasistationare, normative;

4. in functie de relatiile structurale.

Alegeti varianta corecta de raspuns:

a)                    

b)                    

c)                    

R : b

150. Elaborarea modelelor monetare presupune luarea in considerare a unor elemente definitorii, necesare asigurarii validitatii si a coerentei modelelor, si anume :

1. Fundamentarea teoretica;

2. Alegerea variabilelor si formalizarea legaturilor dintre acestea;

3. Cuantificarea parametrilor modelului;

4. Gradul de realizare a inflatiei.

Alegeti varianta corecta de raspuns:

a)    

b)    

c)    

R : a

151. Precizati daca urmatoarea afirmatie este adevarata (A) sau falsa (F) :

Lichiditatea unui instrument depinde de probabilitatea preschimbarii sale dupa un timp scurt in bani

R : (A)

152. Care sunt metodele de analiza a modificarilor masei monetare :

metoda bazata pe bilantul consolidat al sistemului bancar

metoda bazata pe bilantul Bancii Nationale

metoda bazata pe balanta fluxurilor banesti

Alegeti varianta care contine numai raspunsuri corecte

a)                  

b)                  

c)                  

R : c

153. Precizati daca urmatoarea afirmatie este adevarata (A) sau falsa (F) :

Multiplicatorul creditului ilustreaza cresterea mai rapida a creditului acordat de banci decat a masei monetare in circulatie    

R : (F)

154. Completati cu termenul potrivit astfel ca afirmatia de mai jos sa fie corecta:

In cadrul analizei dupa metoda bilanturilor contabile baza informationala o constituie bilantul contabil consolidat al sistemului bancar in cadrul caruia sunt eliminate ________

valoarea creditelor neperformante

valoarea creditelor externe contractate

creantele si datoriile reciproce dintre institutiile bancare

fondurile proprii de dezvoltare ale bancilor

R : c

155. Precizati daca urmatoarea afirmatie este adevarata (A) sau falsa (F) :

Multiplicatorul monetar este raportul dintre masa monetara si cantitatea de moneda primara

R : (A)

156. Obiectivul fundamental al politicii monetare il constituie :

a. Cresterea masei monetare

b. Alocarea efficienta a resurselor in cadrul economiei

c. Stabilitatea preturilor

Precizati varianta corecta de raspuns.

R : c

157. Obiectivul fundamental al politicii economice in constituie:

a. Echilibrarea balantei de plati externe

b. Cresterea masei monetare pana la un nivel optim

c. Infaptuirea politicii valutare a bancii centrale

Precizati varianta corecta de raspuns.

R : a

158. Unul din obiectivele fundamentale al politcii economice il constituie:

a. Cresterea masei moetare

b. Reducerea deficitului bugetar

c. Infaptuirea politicii valutare a bancii centrale

Precizati varianta corecta de raspuns.

R : b

159. Pentru echilibrarea balantei de plati externe se utilizeaza urmatoarele instrumente de politica economica:

1. Politica monetara

2. Politica fiscala

3. Politica veniturilor

4. Politica valutara

5. Politica comerciala

Precizati care din variantele de raspuns de mai jos este cea corecta :

a.

b.

c.

R : b

160. Pentru a se realiza stabilitatea preturilor ca obiectiv de politica economica se utilizeaza urmatoarele instrumente de politica economica :

1. Politica monetara

2. Politica fiscala

3. Politica veniturilor

4. Politica valutara

5. Politica comerciala

Precizati care din variantele de raspuns de mai jos este cea corecta :

a.

b.

c.

R : b

161. Pentru cresterea gradului de ocupare a fortei de munca, ca obiectiv de politica economica, se utilizeaza urmatoarele instrumente de politica economica :

1. Politica monetara

2. Politica fiscala

3. Politica veniturilor

4. Politica valutara

5. Politica comerciala

Precizati care din variantele de raspuns de mai jos este cea corecta :

a.

b.

c.

R : c

162. Obiectivele intermediare monetare sunt de mai multe feluri :

1. obiective cantitative(agregate de moneda sau de credit) ;

2. obiective calitative ;

3. rata dobanzii ;

4. rata (cursul) de schimb ;

5. paritatea monetara.

Precizati care din variantele de raspuns de mai jos este cea corecta :

a.

b.

c.

R : b

163. In cadrul obiectivelor cantitative ale politicii monetare se disting urmatoarele categorii de agregate :

1. agregate ale masei monetare ;

2. agregate valutare ;

3. agregate ale monedei Bancii centrale ;

4. agregate fiscale ;

5. agregate ale finantarii sau indatorarii.

Precizati care din variantele de raspuns de mai jos este cea corecta :

a.

b.

c.

R : a

164. In cadrul agregatelor finantarii si indatorarii pot fi definite diferite tipuri de agregate sau obiective :

1. agregate sau obiective ale masei monetare;

2. aggregate sau obiective fiscale;

3. agregate sau obiective ale creditului intern net;

4. agregate sau obiective valutare;

5. agregate sau obiective ale creditului global sau ale datoriei interioare totale.

Precizati care din variantele de raspuns de mai jos este cea corecta :

a.

b.

c.

R : b

165. Obiectivul intermediar ‘’rata (cursul) de schimb’’ al politicii monetare s-a concretizat in :

1. flotarea pura ;

2. apararea unei paritati in cadrul sistemului ratelor de schimb ;

3. fixarea unui obiectiv in termeniitei de schimb reale ;

4. rata inflatiei ;

5. rata somajului ;

Precizati care din variantele de raspuns de mai jos este cea corecta :

a.

b.

c.

R : b

166. Prin intermediul actiunii exercitate de banca centrala, prin folosirea instrumentelor de politica monetara, obiectivele pot fi influentate in mod direct, variatia acestora generand modificari la nivelul principalelor variabile monetare din economie care, mai departe, influenteaza economia in ansamblul sau .

De-a lungul timpuluipentru obiectivele operationale ale politicii monetare s-au inclus tintele operationale, si anume :

controlul creditului ;

controlul ratei inflatiei ;

controlul ratei somajului ;

controlul ratei dobanzii pe termen scurt de pe piata interbancara ;

controlul bazei monetare.

Precizati care din variantele de raspuns de mai jos este cea corecta :

a.

b.

c.

R : c

167. In cadrul instrumentelor directe de politica monetara intalnim :

1. credite de refinatare ;

2. plafonul de credite ;

3. credite directionate ;

4. operatiunile open-market ;

5. mecanismul rezervelor minime obligatorii.

Precizati care din variantele de raspuns de mai jos este cea corecta :

a.

b.

c.

R : b

168. In cadrul instrumentelor indirecte de politica monetara intalnim :

1. mecanismul taxei oficiale a scontului ;

2. credite de refinantare ;

3. mecanismul rezervelor minime obligatorii ;

4. plafonul de credite ;

5. credite directionate.

Precizati care din variantele de raspuns de mai jos este cea corecta :

a.

b.

c.

R : b

169. Din analizele efectuate asupra instrumentelor politicii monetare rezulta ca, la indemana bancii centrale se afla urmatoarele modalitati de influentare a cantitatii de moneda centrala detinuta de banci :

1. operatiunile de open-market ;

2. modificari in rata somajului;

3. modificari in rata inflatiei ;

4. modificari in nivelul dobanzii ;

5. modificari in rata scontului.

Precizati care din variantele de raspuns de mai jos este cea corecta :

a.

b.

c.

R : c

170. Baza de calcul a rezervelor obligatorii in Romania este reprezentata de :

a. volumul creditelor acordate agentilor economici ;

b. sume care intra in contul curent al Trezoreriei statului;

c. mijloace banesti in moneda nationala si valuta care reprezinta obligetii ale bancii fata de persoanele fizice si juridice.

Precizati care din variantele de raspuns de mai sus este cea corecta .

R : c

171. Taxa oficiala a scontului reprezinta

un impozit

o taxa

o dobanda

R : 3

172. Swap- ul valutar reprezinta o simultaneitate de tranzactii efectuate de :

Orice banca

Bancile comerciale

Banca Nationala

Bancile de afaceri

R : 3

173. Stabilitatea relativa a preturilor este considerata atunci cand indicele de pret reprezentativ este de :

minim 2%

maxim 2%

R : 3

174. Instrumentele directe de politica monetara sunt:

rata dobanzii

sistemul de garantii acceptate

plafonul de credit

nivelul minim al activelor lichide

plafonul de indatorare al clientului

creditele directionate

Alegeti varianta care contine toate raspunsurile corecte:

a)                    

b)                   

c)                    

d)                   

e)                    

R : d

175. Completati cu termenul corespunzator pentru ca afirmatia de mai jos sa fie corecta:

Mecanismul rezervelor minime obligatorii a fost introdus in Romania in _________

R : 3

176. Relatiile monetare internationale in anii dupa al doilea razboi mondial erau caracterizate prin protectionism, instabilitate si agresivitate, determinand necesitatea organizarii unui sistem monetar international. Au fost cunoscute planuri pentru organizarea unui sistem monetar international si anume :

1. Planul Maastricht ;

2. Planul Cooke ;

3. Planul White ;

4. Planul Keynes ;

5. Planul Friedman

Precizati care din variantele de mai jos este corecta :

a)        

b)        

c)        

R : c

177. Principiile de baza ale Sistemului Monetar International pot fi urmatoarele :

1. Echilibrarea balantei de plati ;

2. Lichiditatea ;

3. cooperarea monetara internationala ;

4. dezvoltarea economica a tuturor tarilor din lume ;

5. Paritatea monetara.

Alegeti varianta correcta de raspuns:

a)        

b)        

c)        

R : c

178. Pentru reducerea gradului de dezechilibrare in balantele de plati internationale ale tarilor membre se recomadau masuri drastice de stabilizare, cum ar fi :

1. controlul ratei somajului ;

2. controlul creditului ;

3. controlul salariilor ;

4. controlul preturilor ;

5. modificarea cursului de schimb.

Alegeti varianta corecta de raspuns :

a)        

b)        

c)        

R : b

179. Sistemul monetar international se bazeaza pe reguli care provin in mod direct din practicile comerciale impuse de catre state. Principalele reguli trebuie sa definesca:

1. fixarea unei valori paritare care sa faca moneda subevaluata, ceea ce creeaza un curs de schimb avantajos pentru exportatori si dezavantajos pentru importatori;

2. un regim de schimb constand in principii care asigura convertibilitatea in monede ;

3. aprovizionarea cu bani lichizi in cantitate suficienta pentru a face fata progresului comertului international ;

4. un sistem de rezerve, acesta confera diferitelor natiuni participante la schimb mijloace de plata ce permit surmontarea dezechilibrelor temporare intre cantitatile de devize intrate si cele iesite din tara ;

5. mecanisme de reajustare in caz de dezechilibre ale balantei de plati curente (schimburi de marfuri si servicii) conservate pe termen mediu si lung

Alegeti varianta corecta de raspuns :

a)        

b)        

c)        

R : b

180. In cazul schimburilor fixe monedele sunt folosite prin raportare la un etalon (metal pretios, deviza sau cos de deviz). Fiecare moneda va avea un curs de schimb oficial, adica prin raportare la acest etalon numit paritate si anume :

1. flotatia pura si impura ;

2. aprecierea si deprecierea ;

3. fixitatea rigida ;

4. fixitatea ajustabila ;

5. variatiile intramarginale.

Alegeti varianta corecta de raspuns:

a)        

b)        

c)        

R : cloading...


Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1703
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2020 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site