Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE
loading...AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie

Navigatie

Managementul sigurantei (ISM)

Transporturi

+ Font mai mare | - Font mai mic
Managementul sigurantei (ISM)

Codul ISM este un standard international in transporturile maritime care obliga la implementarea unui sistem al managementului sigurantei (SMS) in vederea operarii in siguranta a navei si pentru prevenirea poluarii mediului (marin).
Vom aborda in continuare continutul Codului International pentru managementul sigurantei (ISM Code) care cuprinde:

I.Conventia Internationala din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare (International Convention for the Safety of life at sea, 1994) – capitolul IX “Managementul pentru exploatare in siguranta a navelor.”

II.Codul International de Management pentru exploatarea in siguranta a navelor si prevenirea poluarii - rezolutia I.M.O A 741 (18).

III.Linii directoare privind punerea in aplicare de catre administratii a codului international de management al sigurantei exploatarea in siguranta a navelor si prevenirea poluarii - rezolutia I.M.O A 788 (19).

Din continutului primului document se desprind urmatoarele observatii pe care le consideram relevante pentru lucrarea noastra:

Deoarece Conventia internationala pentru ocrotirea vietii umane pe mare din 1974 nu s-a dovedit a fi eficienta avandu-se in vedere numarul mare de accidente si incidente navale, a fost adaugat in urma rezolutiei 1 a Conferintei Guvernelor contractante la aceasta conventie adoptata la 24 Mai 1994 un nou Capitol (IX ) intitulat “Managementul pentru exploatare in siguranta a navelor.”

Acest capitol se aplica navelor indiferent de data lor de constructie, dupa cum urmeaza:

navelor de pasageri, inclusiv navelor de pasageri de mare viteza cel mai tarziu la 1 iulie 1998;

petrolierelor, navelor cisterna pentru produse chimice, navelor pentru transportul gazelor, vrachierelor si navelor de marfuri de mare viteza, avand tonajul brut    mai mare sau egal cu 500 T.R.B. cel mai tarziu pana la 1 iulie 1998;

altor nave de marfuri si unitatilor mobile de foraj maritim avand tonajul brut mai mare sau egal cu 500 T.R.B., cel mai tarziu la 1 iulie 2002;

acest capitol nu se aplica navelor utilizate in scopuri guvernamentale necomerciale.   

Privind managementul sigurantei documentul prevede urmatoarele:

compania de navigatie si nava trebuie sa indeplineasca cerintele Codului International de Management al Sigurantei;

nava trebuie sa fie exploatata de o companie care detine un document de conformitate care trebuie eliberat de Administratie sau o organizatie recunoscuta de Administratie.

Pentru a duce la indeplinire cerintele de mai sus, organismele abilitate trebuie sa elibereze un “Certificatul de management al sigurantei “ care atesta ca managementul companiei si managementul practicat la bordul navei sunt in conformitate cu sistemul de management aprobat.

Sistemul de management al sigurantei trebuie mentinut conform prevederilor Codului International de Management al Sigurantei.

Al doilea document scoate in evidenta urmatoarele:

Nu exista doua companii de navigatie sau armatori identici, si din acest motiv, navele sunt exploatate in conditii foarte diverse, ceea ce determina necesitatea ca acest cod sa se bazeze pe principii si obiective generale.Conditia fundamentala a unui bun management al sigurantei este implicarea eficienta a managementului de top, rezultatele finale fiind determinate de angajarea, competenta, atitudinea si motivatia personalului de la toate nivelurile.

Obiectivele Managementului Sigurantei vizeaza:

asigurarea unor practici sigure in exploatarea navei si a unei ambiante de lucru fara pericole;

stabilirea unor masuri de siguranta contra riscurilor identificate;

imbunatatirea continua a competentei personalului de la tarm si de la bordul navelor in ceea ce priveste managementul sigurantei inclusiv pregatirea acestui personal pentru situatii de urgenta, cu referire atat la siguranta cat si la protectia mediului marin.

Politica in domeniul sigurantei si protectiei mediului trebuie sa fie astfel conceputa incat sa raspunda necesitatilor indeplinirii obiectivelor.

Pentru garantarea exploatarii in siguranta a fiecarei nave si pentru asigurarea legaturii intre companie si personalul de la bord, fiecare companie desemneaza o persoana imputernicita cu sarcini, responsabilitati, competente care sa asigure supravegherea aspectelor de exploatare ale fiecarei nave, legate de siguranta si prevenirea poluarii si care sa asigure alocarea resurselor adecvate si a suportului corespunzator de la tarm in functie de necesitati.

Comandantul navei este investit cu responsabilitati si competente (autoritate) din partea companiei privind:

punerea in aplicare a politicii companiei privind siguranta la bordul navelor si protectia mediului;

motivarea echipajului pentru aplicarea acestei politici;

intocmirea ordinelor si instructiunilor intr-un mod clar si simplu.

Sistemul de management al sigurantei in vigoare la bordul navei pune accentul in mod expres pe autoritatea comandantului. Din acest motiv compania trebuie sa se asigure ca:

un comandant detine calificarea necesara pentru a comanda o nava; cunoaste perfect sistemul de management al sigurantei elaborat si implementat de companie; beneficiaza de sprijinul necesar pentru executarea in siguranta a sarcinilor sale;

fiecare nava dispune de personal calificat si brevetat avand aptitudinile fizice si intelectuale cerute de prevederile internationale pertinente.

Compania trebuie sa stabileasca proceduri de intocmire a planurilor si instructiunilor pentru operatiunile principale la bordul navei privind siguranta navei si prevenirea poluarii; realizarea diferitelor sarcini implicate de realizarea obiectivelor vizate trebuind sa fie repartizata unui personal calificat.

Compania trebuie sa stabileasca in cadrul sistemului de management al sigurantei, proceduri pentru identificarea echipamentelor si a instalatiilor tehnice a caror defectare brusca in exploatare poate cauza situatii periculoase. In acest scop sistemul de management al sigurantei trebuie sa prevada masuri specifice in scopul cresterii fiabilitatii echipamentelor sau instalatiilor respective. Totodata compania trebuie sa stabileasca proceduri pentru controlul tuturor documentelor si datelor care se refera la sistemul de management al sigurantei. Nava trebuie sa fie exploatata de o companie careia i s-a eliberat un Document de conformitate in ceea ce o priveste.
Al treilea document scoate in evidenta procedurile de verificare a conformitatii la codul I.S.M. care se raporteaza la standardele de management, competenta, calificare si certificare. Responsabilitatea certificarii navei apartine unei comisii numita special in acest scop. Pe plan intern problemele de constructie a navelor sunt reglementate si supravegheate de Registrul Naval Roman.

El este organul de stat pentru supravegherea si clasificarea navelor si exercita, din imputernicirea si in numele guvernului, in limitele competentelor sale, supravegherea respectarii prevederilor conventiilor si acordurilor internationale, la care a aderat Romania.

Prezentam in continuare cele mai importante activitati ale Registrului Naval Roman:

Stabilirea cerintelor tehnice care asigura securitatea de navigatie a navelor in conformitate cu destinatia lor, avand ca scop protejarea vietii omenesti pe mare si pe caile navigabile interioare, conservarea integritatii incarcaturilor transportate precum si supravegherea tehnica asupra indeplinirii acestor cerinte si clasificarea navelor.

Constatarea in urma inspectiilor daca navele supuse supravegherii, precum si materialele si produsele destinate pentru constructia lor corespund regulilor si conditiilor suplimentare. Aplicarea si respectarea regulilor si conditiilor suplimentare este obligatorie pentru institute de proiectare, armatori, santiere navale si pentru orice intreprinderi care produc materiale si produse destinate navelor supuse supravegherii RNR. Activitatea de supraveghere a RNR nu se substituie activitatilor armatorilor, organelor de control ale santierelor navale sau uzinelor furnizoare.

RNR efectueaza supraveghere asupra urmatoarelor categorii de nave, in constructie sau in exploatare:

1.Nave de pasageri, nave cisterna (destinate transportarii lichidelor combustibile sau altor incarcaturi periculoase), remorchere sau impingatoare, indiferent de puterea masinilor principale sau de marimea navei;

2.Nave autopropulsate nementionate anterior, maritime cu puterea principala a masinilor de 75 CP sau mai mult, sau de navigatie interioara cu puterea masinilor principale de 50 CP sau mai mult;

3. Nave, nementionate anterior, maritime, cu tonajul brut de 80 TRB sau mai mult;

In urma unui acord special, Registrul Naval Roman, poate supraveghea si alte nave, instalatii sau echipamente, nementionate anterior.

Sistemul trebuie sa fie aprobat de Administratia de pavilion, sau de o Organizatie recunoscuta de aceasta.

Administratia reprezinta guvernul unui stat, iar in cazul Romaniei este nominat Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei pentru a reprezenta Administratia, iar MLPTL a delegat marea parte a atributiunilor Autoritatii Navale Romane.

Compania care opereaza nave este obligata sa detina un certificat pentru tipurile de nave pe care le are in operare. Pentru prima data in istoria navigatiei, Compania (nu numai navele) trebuie sa fie aprobata si certificata in domeniu. (se poate face comparatie cu aviatia civila unde compania care opereaza cu avioane trebuie sa aiba LICENTA)

Pot fi identificate cel putin cinci motive pentru necesitatea implementarii Codului ISM:

a)      Este o lege, deoarece Codul ISM este cerut de Cap. IX din SOLAS si este obligatorie pentru navele maritime mai mari de 500 TRB;

b)      Face nava un loc de munca mai sigur;

c)      Conduce la prevenirea poluarii mediului;

d)      Defineste clar sarcinile fiecaruia si face munca mai usoara;

e)      Creeaza o cultura de siguranta a muncii si de responsabilitate individuala si colectiva.

Se intentioneaza o mai mare aplicabilitate a cerintelor Codului ISM pentru toate navele peste 150 TRB cu exceptia celor de agrement, constructii de lemn, nepropulsate si a celor de pescuit, prin urmare o generalizare a sistemelor de management de siguranta.

De asemenea implementarea Codului ISM are implicatii in toate domeniile transporturilor maritime conducand la modificari ale MARPOL, STCW, ILO.loading...


Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1156
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2020 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site