Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Clasificarea unei pensiuni turistice rurale

Turism+ Font mai mare | - Font mai micClasificarea unei pensiuni turistice rurale

Documentatia necesara pentru clasificarea unei pensiuni turistice:cerere de eliberare a certificatului de clasificare;

copie certificat constatator de la registrul comertului, din care sa rezulte obiectul de activitate si
structura actionariatului, in cazul persoanelor
juridice;

certificat de unic de inregistrare la Oficiul registrului
comertului, insotit de anexele privind avizele/
acordurile si/sau autorizatiile legale:

- P.S.I., sanitara, sanitar-veterinara, de mediu si de protectia muncii, dupa caz, pentru fiecare structura turistica ce face obiectul clasificarii;

autorizatia emisa de primarie in temeiul Legii
nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice

si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent.

schita privind amplasarea si adresa unitatii;

schita privind structura, amplasarea si nominalizarea camerelor, respectiv a spatiilor de
alimentatie;

fisa privind incadrarea nominala a camerelor si a
spatiilor de alimentatie pe categorii de clasificare;

avizul specific privind amplasamentul si functionalitatea obiectivului, emis de Ministerul Transportului, Constructiilor si Turismului - Autoritatea Nationala pentru Turism, in cazul constructiilor noi;

copie acte de calificare ale personalului pensiunii
sau ale administratorului pensiunii;

Eliberarea certificatului de clasificare

Documentatia de clasificare se transmite Autoritatii
Nationale pentru Turism - Directia generala de
autorizare (denumita in continuare D.G.A.) sau
prin reprezentantul filialei ANTREC a judetului
respectiv, care verifica indeplinirea criteriilor de
clasificare si intocmeste certificatul de clasificare.

Certificatul de clasificare va fi insotit de fisa
privind incadrarea nominala a camerelor si, respectiv, fisa privind structura spatiilor de alimentatie destinate servirii turistilor, prin care se stabilesc capacitatea si structura unitatii.

Proprietarul pensiunii turistice va solicita D.G.A.
din cadrul Autoritatii Nationale pentru Turism
clasificarea structurilor de primire turistice si/sau a
structurilor de alimentatie destinate servirii turisti
lor cu minimum 60 de zile inainte de darea lor in
folosinta.

Verificarea la fata locului a indeplinirii criteriilor
se face de catre specialistii din Autoritatea
Nationala pentru Turism - D.G.A. impreuna cu
reprezentantii ai Asociatiei Nationale de Turism
Rural, Ecologic si Cultural cu sprijinul si colaborarea unor specialisti desemnati de consiliile judetene, consiliile locale, in prezenta reprezentantului agentului economic in cauza.

In functie de conditiile concrete constatate in
unitatea verificata se pot propune in mod exceptional unele compensari pentru dotari si servicii in vederea acordarii sau mentinerii categoriei.

Eliberarea certificatului de clasificare se face in
termen de cel mult 60 de zile de la data primirii
documentatiei de clasificare complete.

La expirarea acestui termen proprietarul de pensiune
turistica poate pune in functiune pe propria raspundere structura turistica respectiva la numarul de
flori/stele solicitat, urmand ca la primirea efectiva a
certificatului de clasificare sa isi continue activitatea
la categoria inscrisa in certificatul obtinut.

Punerea in functie este conditionata de detinerea
autorizatiilor legale:

o autorizatia sanitara de functionare;

o autorizatia sanitar-veterinara (numai pentru

unitatile de alimentatie); o avizul/autorizatia de prevenire si stingere a

incendiilor - P.S.I.; a autorizatia de mediu.

Pensiunile turistice care la data verificarii nu
indeplinesc cel putin criteriile pentru categoria
minima nu se clasifica si, in consecinta, nu pot
desfasura activitate de turism. Motivatia neclasificarii se consemneaza in nota de verificare intocmita in doua exemplare, dintre care un

exemplar se preda agentului economic proprietar si/sau administrator al unitatii respective.

Proprietarii de pensiuni turistice si agentii economici au obligatia sa respecte pe toata perioada de
functionare a structurilor de primire turistice
conditiile si criteriile de clasificare, inclusiv in
cazul celor care si-au inceput activitatea pe propria
raspundere. Nerespectarea criteriilor de clasificare
se sanctioneaza potrivit Hotararii Guvernului
nr. 1.328/2001.

in situatia in care s-au modificat conditiile care au
stat la baza acordarii clasificarii astfel incat nu se
mai asigura categoria de clasificare acordata, agentul economic, respectiv proprietarul pensiunii turistice este obligat sa solicite o noua clasificare a
structurii de primire turistice in cauza, in
termen de 30 de zile de la aparitia modificarilor, in
acelasi termen este obligatorie solicitarea eliberarii
unui nou certificat de clasificare in cazul trecerii
structurii turistice in proprietatea si/sau in administrarea altui agent economic.

Certificatele de clasificare eliberate vor fi vizate de
Directia Generala Autorizare din 3 in 3 ani.

Agentul economic/proprietarul de pensiune turistica va solicita vizarea certificatului cu cel putin 60 de zile inainte de expirarea termenului de 3 ani de la emiterea acestuia sau de la ultima viza.

In termen de 60 de zile de la data inregistrarii
cererii agentului economic/proprietarului de pensiune turistica, Directia Generala Autorizare va
proceda la reverificarea structurii de primire turistice in cauza si va acorda un nou certificat de
clasificare, in masura in care sunt indeplinite
conditiile si criteriile minime de clasificare pentru
categoria respectiva. La aceasta verificare vor
participa si reprezentantii ai Asociatiei Nationale
de Turism Rural, Ecologic si Cultural - ANTREC.

In caz contrar structura de primire turistica va fi
clasificata la o categorie inferioara. Daca nu sunt
indeplinite cel putin conditiile si criteriile pentru
categoria minima de clasificare, se procedeaza la
retragerea certificatului de clasificare.

Titularul certificatului de clasificare poate solicita
reclasificarea structurii de primire turistice prin
transmiterea la Directiei Generale Autorizare a
unui memoriu justificativ, daca in urma unor

lucrari de modernizare si de imbunatatire a dotarilor si serviciilor estimeaza ca aceasta corespunde unei categorii superioare de clasificare. Memoriul justificativ va fi insotit de documentatia de clasificare sus-mentionata, in masura in care s-au produs modificari in privinta structurii spatiilor, a capacitatilor, a echiparii sanitare etc.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2025
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved