Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AccessAdobe photoshopAlgoritmiAutocadBaze de dateC
C sharpCalculatoareCorel drawDot netExcelFox pro
FrontpageHardwareHtmlInternetJavaLinux
MatlabMs dosPascalPhpPower pointRetele calculatoare
SqlTutorialsWebdesignWindowsWordXml

LECTIE INFORMATICA Clasa: X-a - Tipul 'String' si tipul 'Inregistrare' - aplicatii

calculatoare+ Font mai mare | - Font mai mic 

Liceul: Stefan Odobleja -Craiova

Disciplina: InformaticaData: 5 ianuarie 2009; Ora 1000

Clasa: X-a

Profesor:

Propunator

Unitatea: Tipul 'String' si tipul 'Inregistrare'

Tema Tipul 'String' si tipul 'Inregistrare' - aplicatii

Tipul lectiei Recapitulare si sistematizarea cunostintelor

Locul de desfasurare Laboratorul de informatica

Timpul alocat lectiei: 50 minute

Nivelul initial al clasei: elevii si-au insusit toate notiunile teoretice legate de siruri de caractere ,inregistrari si fisiere si au dezvoltat aplicatii.

Scopul lectiei: recapitularea si sistematizarea cunostintelor teoretice si practice prin rezolvarea de aplicatii concrete

Obiecte de referinta

sa realizeze programe in limbajul Pascal pentru rezolvarea de probleme;

sa urmareasca etapele de realizare a unei aplicatii.

Obiective educationale

I. Obiective cognitive

sa aplice corect tipul string si tipul inregistrare in aplicatii concrete;

sa analizeze modul de functionare al programelor.

II. Obiective afective

sa manifeste interes fata de problemele propuse, sa se implice cu placere in rezolvarea lor si in toate etapele lectiei;

sa se bucure de rezultatele obtinute.

III. Obiective psihomotorii:

sa isi formeze si sa isi dezvolte deprinderi de lucru specifice temei de studiu;

sa isi dezvolte gandirea logica, capacitatea de generalizare si problematizare;

Obiective operationale. La finalul orei, elevul trebuie:

sa elaboreze algoritimi pentru problemele propuse;

sa scrie corect programele aferente problemelor utilizand limbajul Pascal;

sa testeze programele realizate pentru situatii sau cazuri diferite.

Strategii didactice

A. Principii didactice

1. principiul participarii si invatarii active;

2. principiul asigurarii progresului gradat al performantei;

3. principiul conexiunii inverse.

B. Metode didactice

1. metode de comunicare orala: conversatia, explicatia;

2. metode activ participative: problematizarea, exercitiul,

algoritmizarea.

C. Procedee didactice

1. conversatia de recapitulare si consolidare a cunostintelor;

2. problemaizarea prin crearea situatiilor problema;

3. exercitii si probleme de consolidare a cunostintelor.

D. Forme de organizare

1. frontala;

2. individuala;

E. Forme de dirijare a invatarii

1. dirijata de profesor sau prin materiale didactice;

2. independenta.

F. Resurse materiale

1. materiale bibliografice;

2. set de aplicatii;

3. calculator.

Material bibliografic

Tudor Sorin- Manual pentru clasa a IX-a varianta PASCAL

editura L&S Infomat

Metode de evaluare

set de aplicatii cu urmarirea atingerii performantei minime;

evaluare formativa.

Desfasurarea activitatii presupune parcurgerea urmatoarelor etape:

Moment organizatoric - Pregatirea lectiei:

pregatirea setului de probleme(aplicatii);

pregatirea temei.

Organizarea si pregatirea clasei

verificarea frecventei;

verificarea cantitativa si calitativa a temei;

verificarea existentei si operationalitatii resurselor materiale.

Captarea atentiei clasei

anuntarea subiectului pentru tema respectiva;

anuntarea obiectivelor urmarite;

anuntarea modului de desfasurare a activitatii.

Verificarea aprofundarii cunostintelor teoretice

1. Notiuni teoretice legate de functia length:

-Functia length este folosita pentru aflarea lungimii unui sir de caractere

- Forma generala in Pascal a functiei length este:

function length(s:string):integer

si intoarce lungimea sirului s-numar intreg.

2. Notiuni teoretice legate de functia pos:

-Functia pos este are rolul de a verifica daca un sir este un subsir pentru altul

- Forma generala in Pascal a functiei pos este:

function pos(subsir,sir:string):byte;

Pentru aceasta se scriu, in ordine, urmatorii parametrii:

*subsirul cautat

*sirul in care se face cautarea

Functia returneaza:

*0, daca nu a fost gasit subsirul cerut

*pozitia de inceput a subsirului, in cazul in care acesta a fost gasit

3. Notiuni teoretice legate de functia insert:

-Functia insert este are rolul de a insera un sir de caractere incepand cu o anumita pozitie, in alt sir.

- Forma generala in Pascal a functiei insert este:

function insert(sir_de_ins:string; var ir_unde_ins:string; poz:integer);

Pentru aceasta ea primeste ca parametrii urmatoarele:

* sir_de_ins- sirul care urmeaza a fi inserat

* ir_unde_ins -sirul in care se face inserarea

* poz -pozitia in care se face inserarea

4. Notiuni teoretice legate de functia delete:

-Functia delete are rolul de a sterge un subsir din cadrul unui sir dat.

- Forma generala in Pascal a functiei delete este:

function delete(var sir:string; indice, nr_car:integer);

Pentru aceasta ea primeste ca parametrii urmatoarele:

* sir - variabila care contine sirul din care se face stergerea

* indice -indicele primului caracter al subsirului care se sterge

* nr_car -numarul de caractere pe care le are subsirul

5. Notiuni teoretice legate de tipul inregistrare:

- Cum se declara

- Inregistrari imbricate

-Vectori de inregistrari

6. Notiuni teoretice legate de instructiunea with:

Forma generala in Pascal a instructiunii with este:

with var1, var2,.., varn do instructiune

si are rolul ca, in cadrul instructiunii subordonate, adresarea sa se faca simplificat, adica prin utilizarea exclusiva a numelui campului.

Prezentarea problemelor de rezolvat: enuntul, explicare cerinte, indicatii de inceput. Enunturile problemelor sunt urmatoarele:

Problema1

Sa se realizeze un program care inlocuieste toate aparittile unui subsir cu alt subsir intr-un sir decaractere. De latastatura se citesc 3 siruri: sirul care trebuie sters, care trebuie inlocuit, si sirul care le contine.(sir_sters,sir_adaugat,sir)

Exemplu: 1) Fie sir='abcdbc', sir_sters='bc',sir_aduagat='qq' ; Se va afisa pe ecran sirul:'aqqdqq'.

- Scrierea programelor pe calculator, depanarea programelor si testarea acestora

Rezolvarea asteptata este prezentata in anexa nr. 1.

- Realizarea conexiunii inverse (a feedback-ului).

Pentru asigurarea feedback-ului se rezolva macar o problema, cealalta putand fi lasata ca tema pentru acasa.

Anexa nr. 1

Rezolvarea in limbajul Pascal a problemei

program apl1;

var sir, sir_sters, sir_ad: string;

poz, lung:byte;

begin

writeln('introduceti sirul'); readln(sir);

writeln('introduceti sirul care se sterge');readln(sir_sters);

writeln('introduceti sirul care se adauga');readln(sir_ad);

lung:=length(sir_sters);

poz:=pos(sir_sters,sir);

while poz<>0 do

begin

delete(sir,poz,lung);

insert(sir_ad,sir,poz);

poz:=pos(sir_sters,sir);

end;

writeln(sir);

end.

Problema 2

nume_elev:string[30]

data_nasterii:

zi:string[3];

luna:string[3];

an:string[5];

nota matematica-real

nota informatica-real

nota engleza-real

media notelor:real

(media se calculeaza, nu se citeste)

Cititi n inregistrari de tipul celei de mai sus si afisati-le in ordinea alfabetica a numelui.

- Scrierea programelor pe calculator, depanarea programelor si testarea acestora

Rezolvarea asteptata este prezentata in anexa nr. 2.

- Realizarea conexiunii inverse (a feedback-ului).

Pentru asigurarea feedback-ului se rezolva macar o problema, cealalta putand fi lasata ca tema pentru acasa.

Anexa nr. 2

Rezolvarea in limbajul Pascal a problemei

program apl2;

type data_nastere=record

zi:string[3];

luna:string[3];

an:string[5];

end;

type elev=record

nume_elev:string[30];

data_nasterii:data_nastere;

nota_mate:real;

nota_info:real;

nota_engl:real;

media:real;

end;

var elevi:array[1..20]of elev;

f:text;

un_elev:elev;

i,n:integer;

ok:boolean;

aux:elev;

begin

assign(f,'date.txt');

reset(f);

i:=0;

readln(f,n);

for i:=1 to n do

begin

with un_elev do

begin

readln(f,nume_elev);

with data_nasterii do begin

readln(f,zi);

readln(f,luna);

readln(f,an);

end;

readln(f,nota_mate);

readln(f,nota_info);

readln(f,nota_engl);

media:=(nota_mate+nota_info+nota_engl)/3;

end;

elevi[i]:=un_elev;

end;

close(f);

repeat

ok:=true;

for i:=1 to n-1 do

if elevi[i].nume_elev>elevi[i+1].nume_elev

then

begin

aux:=elevi[i];

elevi[i]:=elevi[i+1];

elevi[i+1]:=aux;

ok:=false;

end;

until ok;

for i:=1 to n do begin

with elevi[i] do

begin

write(nume_elev,' ');

with data_nasterii do begin

write(zi,':',luna,':',an,' ');

end;

write(nota_mate:2:2,' ',nota_info:2:2,' ',nota_engl:2:2,' ',media:2:2,' ');

writeln;

end;

end;

readln

end.',media:2:2,' ');

writeln;

end;

end;

readln

end.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 3578
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved