Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AccessAdobe photoshopAlgoritmiAutocadBaze de dateC
C sharpCalculatoareCorel drawDot netExcelFox pro
FrontpageHardwareHtmlInternetJavaLinux
MatlabMs dosPascalPhpPower pointRetele calculatoare
SqlTutorialsWebdesignWindowsWordXml

PROIECT LA INGINERIA PROGRAMARII

calculatoare

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
Editarea schemelor electronice
Gestionarea memoriei
Protocolul UDP
Sistem de rezervare online al biletelor de avion
PROIECTAREA SISTEMULUI INFORMATIC
Apelul altor programe
Personalizarea aplicatiei Windows Explorer
LIMBAJE DE PROGRAMARE
Achizitii de date cu ajutorul unei interfete SOUNDBLASTER
Comenzi pentru fisiere

PROIECTARE

Cuprinsul

Arhitectura programului

Descrierea comunicarii intre module

Principalele structuri de date

Structuri de baze de date si fisiere

Proceduri (functii, subrutine)

1. Arhitectura programului

Arhitectura programului este prezentata in figura de mai jos.

Fig. 1. Schema de proiectare

Referitor la schema de proiectare de mai sus facem urmatoarele precizari.

Simbolurile utilizate sunt:

Simbol

Explicatie

reprezinta un dispozitiv. Reprezinta marimile de intrare sau marimile de iesire. Fiecare dintre acestea au primit un nume sugestiv

reprezinta o activitate sau un task. Fiecare dintre acestea au primit un nume sugestiv

reprezinta un canal, cu ajutorul caruia se transporta date

reprezinta un rezervor, cu ajutorul caruia se retin date

De asemnea trebuie sa precizam ca pentru a nu incarca schema, in legatura cu denumirile dispozitivelor si activitatilor, am folosit precurtari ale acestora, astfel:

“Dir” provine de la “Director”

“Fis. Log” provine de la “Fisier log”

“Tst” provine de la “Tastatura”

“Fis. sistem” provine de la “Fisier sistem”

“BD” provine de la “Baza de date”

“Rez. interog” provine de la “Rezultat interogare”

“Interog.” provine de la “Interogator”

“Interpr. Alarma” provine de la “Intrepretare Alarma”

“Modif. date” provine de la “Modificare date”

“Trans. telecom” provine de la “Transmitere telecomenzi”

“Afisare F. log” provine de la “Afisare Fisier log”

“Print” provine de la “Printare”

“Distrib.” provine de la “Distribuitor”

“Scrie F. log” provine de la “Scrie Fisier log”

“Modif. T Reactie” provine de la “Modificare Timp Reactie”

“Modif. Anexe” provine de la “Modificare Anexe”

“Scrie BD” provine de la “Scrie Baza de Date”

“Imprim.” provine de la “Imprimanta”

Pe parcursul lucrarii ne vom referi la notatiile utilizate pe schema de proiectare.

Sistemul Energy are

1.ca intrari:

-mouse;

-tastatura;

-director;

-baza de date;

-fisier sistem;

-fisier log;

-proces.

2.ca iesiri:

-monitor;

-director;

-difuzor;

-imprimanta;

-fisier sistem;

-fisier log;

-proces;

-baza de date.

Sistemul lucreaza astfel: mesajul de la mouse si tastatura intra in taskul Dialog 1. De aici, mesajul, se imparte in 2 clase de operatii: vizualizare sau modificare.

Pe partea de vizualizare:

- dinspre taskul Dialog 1 se ajunge la taskul Main care se ocupa cu preluarea informatiei brute si trimiterea catre taskurile specializate pentru a fi viuzalizate. Aceastea sunt: Tabel, Grafice, AfisareFisierLog, AfisareAlarme, Printare. Desigur toate actiunile sunt salvate intr-un fisier log

- in functie de informatia primita de la operator prin mouse si tastatura, taskul Main face o cerere catre taskul InterogareBazaDate. Aceasta va comunica cu baza de date si va trimite inapoi spre Main informatia utila sub forma bruta.

Pe partea de modificare:

- de la taskul Dialog 1 se ajunge la taskul Dialog 2, iar de aici programul se ramifica in doua: fie se alege modificarea propriu-zisa, fie transmiterea de telecomenzi.

Pe partea de transmitere telecomenzi:

de la Dialog 2 ajunge in taskul specializat de trimitere telecomenzi;

- acesta furnizeaza informatia catre taskul de Distributie. Acesta sincronizeaza in cele din urma toate actiunile spre si dinspre proces;

- totodata orice telecomanda trimisa se salveaza in fisierul log prin comunicarea dintre taskul de trimitere telecomenzi si taskul de scriere in fisier log;

Pe partea de modificare date, de la Dialog 2 se ajunge la taskul Modificare_date care imparte mesajul in 2 directii:

- modificare timpi de reactie;

- modificare anexe;

Timpii de reactie sunt scrisi in fisierele sistem iar anexele sunt scrise in baza de date. Exista o comunicare continua intre proces si taskul Distributie, independenta de actiunea operatorului uman. Astfel taskul Distributie trimite cereri spre proces si primeste informatii in timp real de la acesta. La fiecare raspuns primit de la proces informatia utila este trimisa catre taskul Interpretare Alarme. Aceasta in functie de pragul de alarma setat in anexe hotaraste daca e sau nu ALARMA RIDICATA. In caz afirmativ trimite informatia catre taskul Main care apoi o va afisa. In momentul ridicarii unei alarme se porneste un counter. Daca timpul de reactie al utilizatorului este mai mare decat cel scris in fisierul sistem, atunci taskul Main trimite un semnal catre difuzor. Orice informatie utila primita de la proces este salvata in baza de date.

Taskul Server este specializat pentru comunicare cu Directorul. Astfel actiuniile Directorului sunt asemenatoare cu cele ale operatorului local. Astfel Server-ul trimite informatia primita de la Director catre taskul Dialog 1. Singura diferenta intre operatorul local si Director este faptul ca se foloseste o interfata remote asigurata de taskul Server. Acesta este de fapt un traducator de mesaje.

2. Descrierea comunicarii intre module

Vor fi prezentate mai jos 5 dintre canalele utilizate in schema de proiectare.

Canalul1

Ne referim la canalul de comunicatie dintre dispozitivul Proces si task-ul Distribuitor ca in figura

Fig. 2. Canalul 1

-prototipul:

Bool ComunicareProces(long CuvantProces)

CuvantProces reprezinta codificarea informatiei vehiculate dinspre Proces, informatie ce va fi prelucrata de task-ul Distribuitor. Functia returneaza true in cazul in care comunicarea s-a efectuat cu succes si false in caz contrar.

Canalul2

Ne referim la canalul de comunicatie dintre task-ul Distribuitor si dispozitivul Proces ca in figura:

Fig. 3. Canalul 2

-prototipul:

Bool ComunicareSpreProces(long CuvantSpreProces)

CuvantSpreProces reprezinta codificarea informatiei ce a fost prelucrata de task-ul Distribuitor si este transmisa dispozitivului Proces. Functia returneaza true in cazul in care comunicarea s-a efectuat cu succes si false in caz contrar.

Canalul3

Ne referim la canalul de comunicatie dintre task-ul Modificare Anexe si dispozitivul Baze de date ca in figura

Fig. 4. Canalul 3

-prototipul:

Bool ModificareAnexe(char *anexa,char *valoareaDeModificat,

tip_datataDeMoficat valoareNoua )

*anexa - anexa ce se modifica, *valoareaDeModificat - valoarea din anexa ce se modifica, valoareNoua - valoarea cu care se inlocuieste. Functia returneaza true in cazul in care comunicarea s-a efectuat cu succes si false in caz contrar.

Canalul 4

Ne referim la canalul de comunicatie dintre task-ul Interogare si dispozitivul Baze de date ca in figura:

Fig. 5. Canalul 4

Prototipul:

Bool Interogare( char *numetabela , char *camp1,char *camp2, )

*numetabela – tabela din Baza de date interogata, (*camp1, *camp2,) campuri dorite din tabela respectiva. Functia returneaza true in cazul in care comunicarea s-a efectuat cu succes si false in caz contrar.

Canalul 5

Ne referim la canalul de comunicatie Modificare date si Modificare Timpi reactie ca in figura

Fig. 6. Canalul 5

Prototipul:

Bool ModifTimpiReactie(char *nume_t_reactie1,char

*nume_t_reactie2,..int valoare_t_reactie1,int valoare_t_reactie2,. )

*nume_t_reactie1, *nume_t_reactie2, - timpii de reactie ce urmeaza a fi modificati valoare_t_reactie1, valoare_t_reactie2.. noile valori ale timpilor de reactie *nume_t_reactie1, respectiv *nume_t_reactie2.

3. Principalele structuri de date

Vor fi prezentate mai jos 5 dintre rezervoarele utilizate in schema de proiectare.

Rezervorul 1

Ne referim la rezervorul care se afla pe schema de proiectare intre task-ul “Main” si task-ul “Tabel” ca in figura de mai jos

Fig. 7. Rezervor 1

Semnificatie: retine datele referitoare la consumul energetic, preluate de task-ul “Main” cu ajutorul task-ului “Interogator”, cu scopul de a fi utilizate ulterior in cadrul task-ului “Tabel”, pentru afisarea sub forma tabelara

Pentru realizarea acestuia vom utiliza o structura de forma:

Typedef struct

Consum_Energetic;

In cadrul acesteia se folosesc urmatoarele structuri:

Typedef struct

Debitare_Sudura;

Typedef struct

Prelucrari_Mecanice_1

Typedef struct

Prelucrari_Mecanice_2

Typedef struct

Turnatorie

Typedef struct

Montaj

Typedef struct

Scularie;

Typedef struct

Servicii

Typedef struct

Statie_Transformare_Medie_Tensiune

Rezervorul 2

Ne referim la rezervorul care se afla pe schema de proiectare intre task-ul “Fis. log” si task-ul “Main” ca in figura de mai jos.

Fig. 8. Rezervor 2

Semnificatie: retine datele referitoare la manevrele realizate de operator si ora la care acestea au fost efectuate, preluate de task-ul “Main” cu sopul de a fi utilizate ulterior.

Pentru realizarea acestuia vom utiliza o structura de forma:

Typedef struct

Manevra_Fisier_Log;

Rezervorul 3

Ne referim la rezervorul care se afla pe schema de proiectare intre task-ul “Anexe” si task-ul “Interpr. Alarma” ca in figura de mai jos.

Fig. 9. Rezervor 3

Semnificatie: retine datele referitoare la valorile de prealarma si alarma, preluate de task-ul “Anexe” de la dispozitivul BD, cu sopul de a fi comparate ulterior cu valorile din porces in cadrul task-ului “Interpr. Alarma”.

Pentru realizarea acestuia vom utiliza o structura de forma:

Typedef struct

Alarme;

Pentru fiecare sectie vom realiza cate o instanta a acestei structuri, astfel:

- Alarme alarme_debitare sudura;

- Alarme alarme_prelucrari_mecanice_1;

- Alarme alarme_prelucrari_mecanice_2;

- Alarme alarme_turnatorie;

- Alarme alarme_montaj;

- Alarme alarme_scularie;

- Alarme alarme_montaj;

- Alarme alarme_servicii;

- Alarme alarme_statie_transformare_medie_tensiune;

Rezervorul 4

Ne referim la rezervorul care se afla pe schema de proiectare intre task-ul “Distrib.” si task-ul “Scrie BD” ca in figura de mai jos.

Fig. 10. Rezervor 4

Semnificatie: retine datele preluate de task-ul “Distrib.” de la proces cu scopul de a fi adaugate ulterior in baza de date.

Pentru realizarea acestuia vom utiliza o structura de forma:

Typedef struct

Distribuire_Date_Proces;

In vectorul distribuitor_debitare sudura[4] se retin urmatoarele informatii:

distribuitor_debitare sudura[0]=valoare_putere_activa_debitare_sudura;

distribuitor_debitare sudura[1]=valoare_cos_fi_debitare_sudura;

distribuitor_debitare sudura[2]=valoare_energie_absorbita_debitare_sudura;

distribuitor_debitare sudura[3]=valoare_curent_absorbit_debitare_sudura;

distribuitor_debitare sudura[4]=valoare_joasa_tensiune_debitare_sudura;

In vectorul distribuitor_prelucrari_mecanice_1[5] se retin urmatoarele informatii provenite de la proces:

distribuitor_prelucrari_mecanice_1[0]=valoare_putere_activa_ distribuitor_prelucrari_mecanice_1;

distribuitor_prelucrari_mecanice_1[1]=valoare_cos_fi_ distribuitor_prelucrari_mecanice_1;

distribuitor_prelucrari_mecanice_1[2]=valoare_energie_absorbita_ distribuitor_prelucrari_mecanice_1;

distribuitor_prelucrari_mecanice_1[3]=valoare_curent_absorbit_1_ distribuitor_prelucrari_mecanice_1

distribuitor_prelucrari_mecanice_1[4]=valoare_joasa_tensiune_ distribuitor_prelucrari_mecanice_1;

distribuitor_prelucrari_mecanice_1[3]=valoare_curent_absorbit_2_ distribuitor_prelucrari_mecanice_1

In vectorul distribuitor_prelucrari_mecanice_2[4] se retin urmatoarele informatii provenite de la proces:

distribuitor_prelucrari_mecanice_2[0]=valoare_putere_activa_distribuitor_prelucrari_mecanice_2;

distribuitor_prelucrari_mecanice_2[1]=valoare_cos_fi_distribuitor_prelucrari_mecanice_2;

distribuitor_prelucrari_mecanice_2[2]=valoare_energie_absorbita_distribuitor_prelucrari_mecanice_1;

distribuitor_prelucrari_mecanice_2[3]=valoare_curent_absorbit_distribuitor_prelucrari_mecanice_2

distribuitor_prelucrari_mecanice_2[4]=valoare_joasa_tensiune_distribuitor_prelucrari_mecanice_2;

In vectorul distribuitor_turnatorie[4] se retin urmatoarele informatii provenite de la proces:

distribuitor_ turnatorie[0]=valoare_putere_activa_turnatorie;

distribuitor_ turnatorie[1]=valoare_cos_fi_turnatorie;

distribuitor_ turnatorie[2]=valoare_energie_absorbita_turnatorie;

distribuitor_ turnatorie[3]=valoare_curent_absorbit_turnatorie;

distribuitor_ turnatorie[4]=valoare_joasa_tensiune_turnatorie;In vectorul distribuitor_montaj[3] se retin urmatoarele informatii provenite de la proces:

distribuitor_montaj[0]=valoare_putere_activa_montaj;

distribuitor_montaj[1]=valoare_cos_fi_montaj;

distribuitor_montaj[2]=valoare_energie_absorbita_montaj;

distribuitor_montaj[3]=valoare_joasa_tensiune_montaj;

In vectorul distribuitor_scularie[4] se retin urmatoarele informatii provenite de la proces:

distribuitor_scularie[0]=valoare_putere_activa_scularie;

distribuitor_scularie[1]=valoare_cos_fi_scularie;

distribuitor_scularie[2]=valoare_energie_absorbita_scularie;

distribuitor_scularie[4]=valoare_joasa_tensiune_scularie;

distribuitor_scularie[3]=valoare_curent_absorbit_scularie;

In vectorul distribuitor_servicii[3] se retin urmatoarele informatii provenite de la proces:

distribuitor_servicii[0]=valoare_putere_activa_servicii;

distribuitor_servicii[1]=valoare_cos_fi_servicii;

distribuitor_servicii[2]=valoare_energie_absorbita_servicii;

distribuitor_servicii[4]=valoare_joasa_tensiune_servicii;

In vectorul distribuitor_statie_transformare_medie_tensiune[7] se retin urmatoarele informatii provenite de la proces:

distribuitor_statie_transformare_medie_tensiune[0]=valoare_medie_tensiune_1_distribuitor_statie_transformare_medie_tensiune;

distribuitor_statie_transformare_medie_tensiune[1]=valoare_medie_tensiune_2_distribuitor_statie_transformare_medie_tensiune;

distribuitor_statie_transformare_medie_tensiune[2]=valoare_curent_total_distribuitor_statie_transformare_medie_tensiune;

distribuitor_statie_transformare_medie_tensiune[3]=valoare_cos_fi_distribuitor_statie_transformare_medie_tensiune;

distribuitor_statie_transformare_medie_tensiune[4]=valoare_energie_absorbita_distribuitor_statie_transformare_medie_tensiune;

distribuitor_statie_transformare_medie_tensiune[5]=valoare_putere_activa_distribuitor_statie_transformare_medie_tensiune;

distribuitor_statie_transformare_medie_tensiune[6]=valoare_joasa_tensiune_trafo_princ_distribuitor_statie_transformare_medie_tensiune;

distribuitor_statie_transformare_medie_tensiune[7]=valoare_joasa_tensiune_trafo_rezerva_distribuitor_statie_transformare_medie_tensiune;

Rezervorul 5

Ne referim la rezervorul care se afla pe schema de proiectare intre task-ul “Main” si task-ul “Interog.” ca in figura de mai jos

Fig. 11. Rezervor 5

Semnificatie:

Retine criteriile de selectie dintre care utilizatorul poate alege atunci cand doreste vizualizarea starii semnalizarilor. Astfel utilizatorul poate alege numarul si numele sectiilor pentru care doreste vizualizarea, precum si categoriile de semnalizari(de stare sau de avarie). Datele se pot referi la starea curenta sau la o stare anterioara a semnalizarilor, tot in functie de optiunea utilizatorului. Este nevoie ca aceste informatii sa fie preluate de task-ul „Interog.” de la task-ul „Main” pentru ca taskul „Interog” sa returneze in urma interogarii bazei de date doar informatiile utile.

Pentru realizarea acestuia vom utiliza o structura de forma:

Typedef struct

Tipuri_Semnalizari;

Campul ”tip_semnalizare” poate avea 3 valori, si anume:

-daca tip_semnalizare=0 vom avea semnalizari de stare

-daca tip_semnalizare=1 vom avea semnalizari de avarie

-daca tip_semnalizare=2 vom avea semnalizari de stare si semnalizari de avarie.

Campul „sectii” este un tablou cu urmatoarea semnificatie:

-daca sectii[0]!=0, sectia Debitare sudura este selectata

-daca sectii[0]=0, sectia Debitare sudura nu este selectata

-daca sectii[1]!=0, sectia Prelucrari Mecanice 1 este selectata

-daca sectii[1]=0, sectia Prelucrari Mecanice 1 nu este selectata

-daca sectii[2]!=0, sectia Prelucrari Mecanice 2 este selectata

-daca sectii[2]=0, sectia Prelucrari Mecanice 2 nu este selectata

-daca sectii[3]!=0, sectia Turnatorie este selectata

-daca sectii[3]=0, sectia Turnatorie nu este selectata

-daca sectii[4]!=0, sectia Montaj este selectata

-daca sectii[4]=0, sectia Montaj nu este selectata

-daca sectii[5]!=0, sectia Scularie este selectata

-daca sectii[5]=0, sectia Scularie nu este selectata

-daca sectii[6]!=0, sectia Servicii este selectata

-daca sectii[6]=0, sectia Servicii nu este selectata

-daca sectii[7]!=0, sectia Statie transformare medie sudura este selectata

-daca sectii[7]=0, sectia Statie transformare medie sudura nu este selectata.

4. Structuri de baze de date si fisiere

Ne vom referi la baza de date prezentata in partea de SPECIFICATII, asupra careia vom specifica, tipul, lungimea, restrictiile campurilor si de asemenea relationarea dintre tabele.

Pentru tabela Debitare_sudura avem urmatoarele:

Denumire_sectie - de tip Text, lungimea maxima: 40 caractere

Pentru variabilele de consum energetic:

Putere_activa - de tip Text, lungimea maxima: 5 caractere

cos_fi - de tip Text, lungimea maxima: 5 caractere

Energie_absorbita - de tip Text, lungimea maxima: 5 caractere

Curent_absorbit - de tip Text, lungimea maxima: 5 caractere

Joasa_tensiune - de tip Text, lungimea maxima: 5 caractere

Pentru semnalizarile de stare:

Intrerupator_principal_ST - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Intrerupator_secundar_ST - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Separator_ST - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Descarcator_ST- de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Armare_intrerupator_general_ST - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Compensator_ST - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Armare_siguranta_1_ST - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Armare_siguranta_2_ST - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Armare_siguranta_3_ST - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Pentru semnalizarile de avarie:

Lipsa_tensiune_comanda_AV - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Siguranta_1_arsa_AV - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Siguranta_2_arsa_AV - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Siguranta_3_arsa_AV - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Separator_blocat_AV - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Descarcator_blocat_AV - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Intrerupator_principal_blocat_AV- de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Intrerupator_secundar_blocat_AV - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Compensator_defect_AV - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Alarma_incendiu_AV - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Pentru telecomenzi:

Intrerupator_principal_TC - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Intrerupator_secundar_TC - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Separator_TC - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Descarcator_TC - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Compensator_TC - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Pentru retinerea datei si orei la care se face o adaugare in cadrul sectiei:

Data_ora - de tip Date/Time, Format General Date

Pentru tabela Prelucrari_mecanice_1 avem urmatoarele:

Denumire_sectie - de tip Text, lungimea maxima: 40 caractere

Pentru variabilele de consum energetic:

Putere_activa - de tip Text, lungimea maxima: 5 caractere

cos_fi - de tip Text, lungimea maxima: 5 caractere

Energie_absorbita - de tip Text, lungimea maxima: 5 caractere

Curent_absorbit_1 - de tip Text, lungimea maxima: 5 caractere

Joasa_tensiune - de tip Text, lungimea maxima: 5 caractere

Curent_absorbit_2 - de tip Text, lungimea maxima: 5 caractere

Pentru semnalizarile de stare:

Intrerupator_principal_ST - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Intrerupator_secundar_ST - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Separator_ST - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Armare_intrerupator_principal_ST - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Compensator_ST - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Armare_siguranta_ST - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Pentru semnalizarile de avarie:

Intrerupator_principal_blocat_AV - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Intrerupator_secundar_blocat_AV - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Separator_blocat_AV - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Compensator_defect_AV - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Alarma_incendiu_AV - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Alarma_efractie_AV - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Lipsa_tensiune_comanda_AV - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Siguranta_1_arsa_AV - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Siguranta_2_arsa_AV - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Pentru telecomenzi:

Intrerupator_principal_TC - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Intrerupator_secundar_TC - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Separator_TC - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Compensator_TC - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Pentru retinerea datei si orei la care se face o adaugare in cadrul sectiei:

Data_ora - de tip Date/Time, Format General Date

Pentru tabela Prelucrari_mecanice_2 avem urmatoarele:

Denumire_sectie - de tip Text, lungimea maxima: 40 caractere

Pentru variabilele de consum energetic:

Putere_activa - de tip Text, lungimea maxima: 5 caractere

cos_fi - de tip Text, lungimea maxima: 5 caractere

Energie_absorbita - de tip Text, lungimea maxima: 5 caractere

Curent_absorbit - de tip Text, lungimea maxima: 5 caractere

Joasa_tensiune - de tip Text, lungimea maxima: 5 caractere

Pentru semnalizarile de stare:

Intrerupator_principal_ST - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Separator_ST - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Armare_intrerupator_principal_ST - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Armare_separator_ST - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Armare_siguranta_1_ST - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Armare_siguranta_2_ST - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Armare_siguranta_3_ST - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Pentru semnalizarile de avarie:

Intrerupator_general_blocat_AV - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Separator_blocat_AV - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Lipsa_tensiune_comanda_AV - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Alarma_incendiu_AV - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Siguranta_arsa_AV - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Pentru telecomenzi:

Intrerupator_principal_TC - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Separator_TC - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Pentru retinerea datei si orei la care se face o adaugare in cadrul sectiei:

Data_ora - de tip Date/Time, Format General Date

Pentru tabela Turnatorie avem urmatoarele:

Denumire_sectie - de tip Text, lungimea maxima: 40 caractere

Pentru variabilele de consum energetic:

Putere_activa - de tip Text, lungimea maxima: 5 caractere

cos_fi - de tip Text, lungimea maxima: 5 caractere

Energie_absorbita - de tip Text, lungimea maxima: 5 caractere

Curent_absorbit - de tip Text, lungimea maxima: 5 caractere

Joasa_tensiune - de tip Text, lungimea maxima: 5 caractere

Pentru semnalizarile de stare:

Intrerupator_general_ST - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Separator_ST - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Armare_sigurante_ST - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Descarcator_ST - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Intrerupator_secundar_ST - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Pentru semnalizarile de avarie:

Intrerupator_general_blocat_AV - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Separator_blocat_AV - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Sigurante_arse_AV - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Descarcator_blocat_AV - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Intrerupator_secundar_blocat_AV - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Alarma_incendiu_AV - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Alarma_efractie_AV - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Lipsa_tensiune_comanda_AV - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1Pentru telecomenzi:

Intrerupator_generall_TC - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Intrerupator_secundar_TC - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Separator_TC (- de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Descarcator_TC - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Pentru retinerea datei si orei la care se face o adaugare in cadrul sectiei:

Data_ora - de tip Date/Time, Format General Date

Pentru tabela Montaj avem urmatoarele:

Denumire_sectie - de tip Text, lungimea maxima: 40 caractere

Pentru variabilele de consum energetic:

Putere_activa - de tip Text, lungimea maxima: 5 caractere

cos_fi - de tip Text, lungimea maxima: 5 caractere

Energie_absorbita - de tip Text, lungimea maxima: 5 caractere

Joasa_tensiune - de tip Text, lungimea maxima: 5 caractere

Pentru semnalizarile de stare:

Intrerupator_general_ST - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Separator_ST - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Descarcator_ST - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Armare_intrerupator_general_ST - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Compensator_ST - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Armare_sigurante_ST - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Armare_separator_ST - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Pentru semnalizarile de avarie:

Lipsa_tensiune_comanda_AV - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Alarma_incendiu_AV - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Separator_blocat_AV - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Compensator_defect_AV - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Intrerupator_general_blocat_AV - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Sigurante_arse_AV - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Pentru telecomenzi:

Intrerupator_general_TC - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Separator_TC - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Descarcator_TC - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Compensator_TC - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Pentru retinerea datei si orei la care se face o adaugare in cadrul sectiei:

Data_ora - de tip Date/Time, Format General Date

Pentru tabela Scularie avem urmatoarele:

Denumire_sectie - de tip Text, lungimea maxima: 40 caractere

Pentru variabilele de consum energetic:

Putere_activa - de tip Text, lungimea maxima: 5 caractere

cos_fi - de tip Text, lungimea maxima: 5 caractere

Energie_absorbita - de tip Text, lungimea maxima: 5 caractere

Joasa_tensiune - de tip Text, lungimea maxima: 5 caractere

Curent_absorbit (- de tip Text, lungimea maxima: 5 caractere

Pentru semnalizarile de stare:

Separator_ST - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Intrerupator_general_ST - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Armare_intrerupator_general_ST - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Compensator_ST - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Armare_sigurante_ST - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Armare_separator_ST - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Pentru semnalizarile de avarie:

Lipsa_tensiune_comanda_AV - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Intrerupator_general_defect_AV - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Compensator_defect_AV - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Motor_separator_ars_AV - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Separator_blocat_AV - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Alarma_incendiu_AV - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Sigurante_arse_AV - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Pentru telecomenzi:

Separator_TC - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Intrerupator_general_TC - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Compensator_TC - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Pentru retinerea datei si orei la care se face o adaugare in cadrul sectiei:

- Data_ora - de tip Date/Time, Format General Date

Pentru tabela Servicii avem urmatoarele:

Denumire_sectie - de tip Text, lungimea maxima: 40 caractere

Pentru variabilele de consum energetic:

Putere_activa - de tip Text, lungimea maxima: 5 caractere

cos_fi - de tip Text, lungimea maxima: 5 caractere

Energie_absorbita - de tip Text, lungimea maxima: 5 caractere

Joasa_tensiune - de tip Text, lungimea maxima: 5 caractere

Pentru semnalizarile de stare:

Intrerupator_general_administrativ_ST - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Intrerupator_general_mec_sef_ST - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Intrerupator_general_grup_servicii_ST - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Intrerupator_general_statie_aer_comprimat_ST - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Armare_sigurante_administrativ_ST - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Armare_sigurante_mec_sef_ST - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Armare_sigurante_grup_servicii_ST - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Armare_sigurante_statie_aer_comprimat_ST - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Grup_compensator_ST - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Pentru semnalizarile de avarie:

Lipsa_tensiune_comanda_administrativ_AV - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Lipsa_tensiune_comanda_mec_sef_AV - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Lipsa_tensiune_comanda_grup_servicii_AV - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Lipsa_tensiune_comanda_statie_aer_comprimat_AV - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Siguranta_arsa_administrativ_AV - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Siguranta_arsa_mec_sef_AV - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Siguranta_arsa_grup_servicii_AV - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Siguranta_arsa_statie_aer_comprimat_AV - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Intrerupator_general_blocat_administrativ_AV - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Intrerupator_general_blocat_mec_sef_AV - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Intrerupator_general_blocat_grup_servicii_AV - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Intrerupator_general_blocat_statie_aer_comprimat_AV - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Alarma_incendiu_administrativ_AV - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Alarma_incendiu_mec_sef_AV - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Alarma_incendiu_grup_servicii_AV - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Alarma_incendiu_statie_aer_comprimat_AV - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Compensator_defect_AV - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Alarma_efractie_grup_servicii_AV - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Alarma_efractie_statie_aer_comprimat_AV - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Pentru telecomenzi:

Intrerupator_general_administrativ_TC - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Intrerupator_general_mec_sef_TC - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Intrerupator_general_grup_servicii_TC - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Intrerupator_general_statie_aer_comprimat_TC - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Grup_compensator_TC - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Pentru retinerea datei si orei la care se face o adaugare in cadrul sectiei:

- Data_ora - de tip Date/Time, Format General Date

Pentru tabela Statie_transformare_medie_tensiune avem urmatoarele:

Denumire_sectie - de tip Text, lungimea maxima: 40 caractere

Pentru variabilele de consum energetic:

Medie_tensiune_1 - de tip Text, lungimea maxima: 5 caractere

Medie_tensiune_2 - de tip Text, lungimea maxima: 5 caractere

Curent_total - de tip Text, lungimea maxima: 5 caractere

cos_fi - de tip Text, lungimea maxima: 5 caractere

Energie_absorbita - de tip Text, lungimea maxima: 5 caractere

Putere_activa - de tip Text, lungimea maxima: 5 caractere

Joasa_tensiune_trafo_princ - de tip Text, lungimea maxima: 5 caractere

Joasa_tensiune_trafo_rezerva - de tip Text, lungimea maxima: 5 caractere

Pentru semnalizarile de stare:

Intrerupator_medie_tensiune_1_ST - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Intrerupator_medie_tensiune_2_ST - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Separator_1_ST - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Separator_2_ST - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Descarcator_1_ST - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Descarcator_2_ST - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Armare_siguranta_1_ST - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Armare_siguranta_2_ST - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Armare_separator_1_ST - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Armare_separator_2_ST - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Pentru semnalizarile de avarie:

Lipsa_tensiune_comanda_AV - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Alarma_incendiu_AV - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Incercare_efractie_AV - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Intrerupator_medie_tensiune_1_blocat_AV - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Intrerupator_medie_tensiune_2_blocat_AV - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Separator_1_blocat_AV - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Separator_2_blocat_AV - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Siguranta_principala_1_arsa_AV - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Siguranta_principala_2_arsa_AV - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Motor_intrerupator_1_ars_AV - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Motor_intrerupator_2_ars_AV - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Motor_separator_1_ars_AV - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Motor_separator_2_ars_AV - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Lipsa_ulei_intrerupator_1_AV - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Lipsa_ulei_intrerupator_2_AV - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Temperatura_ulei_prea_mare_intrerupator_1_AV - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1Temperatura_ulei_prea_mare_intrerupator_2_AV - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Trafo_principal_ars_AV - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Trafo_secundar_ars_AV - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Presiune_ulei_trafo_principal_prea_mare_AV - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Presiune_ulei_trafo_secundar_prea_mare_AV - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Temperatura_ulei_trafo_principal_prea_mare_AV - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Temperatura_ulei_trafo_secundar_prea_mare_AV - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Nivel_scazut_ulei_trafo_principal_AV - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Nivel_scazut_ulei_trafo_secundar_AV - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Pentru telecomenzi:

Intrerupator_medie_tensiune_1_TC - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Intrerupator_medie_tensiune_2_TC - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Separator_1_TC - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Separator_2_TC - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Descarcator_1_TC - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Descarcator_2_TC - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Pentru retinerea datei si orei la care se face o adaugare in cadrul sectiei:

- Data_ora - de tip Date/Time, Format General Date

Pentru tabela ANEXA_1 avem urmatoarele:

Nr_crt - de tip AutoNumber, Primary Key, lungimea maxima Long Integer

Sectie - de tip Text, lungimea maxima: 40 caractere

Denumire_variabila - de tip Text, lungimea maxima: 30 caractere

UM - de tip Text, lungimea maxima: 5 caractere

Domeniul_de_variatie - de tip Text, lungimea maxima: 10 caractere

Domeniul_de_masura - de tip Text, lungimea maxima: 25 caractere

Prealarma_inferioara - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Alarma_inferioara - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Prealarma_superioara - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Alarma_superioara - de tip Yes/No, poate lua valoarea 0 sau 1

Obs - de tip Text, lungimea maxima: 100 caractere

Pentru tabela ANEXA_2_Semnalizari_de_avarie avem urmatoarele:

Nr_crt - de tip AutoNumber, Primary Key, lungimea maxima Long Integer

Sectie - de tip Text, lungimea maxima: 40 caractere

Denumirea - de tip Text, lungimea maxima: 50 caractere

Pentru tabela ANEXA_2_Semnalizari_de_stare avem urmatoarele:

Nr_crt - de tip AutoNumber, Primary Key, lungimea maxima Long Integer

Sectie - de tip Text, lungimea maxima: 40 caractere

Denumirea - de tip Text, lungimea maxima: 50 caractere

Pentru tabela ANEXA_3 avem urmatoarele:

Nr_crt - de tip AutoNumber, Primary Key, lungimea maxima Long Integer

Sectie - de tip Text, lungimea maxima: 40 caractere

Denumirea - de tip Text, lungimea maxima: 40 caractere

In ceea ce priveste relationarea tabelelor, vom avea:

Fiecare dintre tabelele ANEXA_1, ANEXA_2_Semnalizari_de_avarie, ANEXA_2_Semnalizari_de_stare si ANEXA_3 contin cate un camp numit: Sectie care va face legatura fiecarei dintre acestea cu toate tebelele care reprezinta defapt sectiile, prin campul lor, Denumire_sectie.

Pentru a nu incarca figurile vom arata in continuare relationarea fiecarei anexe cu toate tebelele sectiilor.

Astfel in figura de mai jos vom arata relationarea tabelei ANEXA_1 cu toate cele 8 tabele corespunzatoare celor 8 sectii.

Fig. 12. Relationarea Anexei 1 cu cele 8 tabele

In figura de mai jos vom arata relationarea tabelei ANEXA_2_Semnalizari_de_stare cu toate cele 8 tabele corespunzatoare celor 8 sectii.

Fig. 13. Relationarea Anexei 2 semnalizare de stare cu cele 8 tabele

In figura de mai jos vom arata relationarea tabelei ANEXA_2_Semnalizari_de_avarie cu toate cele 8 tabele corespunzatoare celor 8 sectii.

Fig. 14. Relationarea Anexei 2 semnalizari de stare cu cele 8 tabele

In figura de mai jos vom arata relationarea tabelei ANEXA_3 cu toate cele 8 tabele corespunzatoare celor 8 sectii.

Fig. 15. Relationarea Anexei 3 cu cele 8 tabele

Trebuie amintit, insa, ca aceste relationari sunt active in acelasi timp.

5. Proceduri (functii, subrutine)

In cadrul acestui paragraph vom prezenta cateva proceduri, in cazul nostrum taskuri. Vom prezenta 5 taskuri.

Taskul 1

Denumire: Main ;

Activat de: Fis.log, Dialog1, Interog, Interp.Alarma ;

Activeaza: Interog., Server, Tabel, Grafic, Afisare

F.log, Afisare alarma, Print, Scrie F.log;

Prelucrari

Intrari

Iesiri

Modeleaza datele de intrare pentru a putea fi trimise celorlalte module.

Fis.log

Dialog1

Interog.

Interp.Alarma

Interog.

Server

Tabel

Grafic

Afisare F.log, Afisare alarma Print

Scrie F.log

Scurta descriere:

Task-ul primeste informatii de la server, fisierele de log si utilizator pe care le prelucreaza in mod adecvat pentru fiecare dintre task-urile destinatie: realizare de tabele si grafice cu valorile variabilelor de proces, pentru scoaterea la imprimanta sau afisarea pe consola.

Fig. 16. Taskul 1

Taskul 2

Denumire: Dialog1 ;

Activat de: Mouse, Tst., Fis.sistem, Server ;

Activeaza: Main, Dialog2 ;

Prelucrari

Intrari

Iesiri

Informatia venita de la tastatura, mouse, fisiere sistem si server este centralizata si urmeaza apoi a fi prelucrata in functie de destinatie.

Mouse

Tst.

Fis.sistem Server

Main

Dialog2

Scurta descriere:

Task-ul realizeaza un dialog cu utilizatorul, in urma caruia se va activa unul din cele doua task-uri: Main, pentru obtinerea de rapoarte, vizualizari grafice, listari la imprimanta si Dialog2, de unde se pot efectua modificari asupra datelor si trimiterea de telecomenzi catre proces.

Fig. 17. Taskul 2

Taskul 3

Denumire: Dialog2 ;

Activat de: Dialog1;

Activeaza: Modif.date, Trimit.telecom;

Prelucrari

Intrari

Iesiri

Prin activarea lui de catre Dialog1 se poate trece la modificari ale datelor si telecomenzilor.

Dialog1

Modif.date, Trimit.telecom

Scurta descriere:

Utilizator are drepturi de modificare asupra datelor si trimiterea de telecomenzi catre proces.

Fig. 18. Taskul 3

Taskul 4

Denumire: Distrib. ;

Activat de: Trimit.telecom

Activeaza: Modif.date, Trimit.telecom ;

Prelucrari

Intrari

Iesiri

Datele primite de la proces respectiv telecomenzile sunt distribuite mai departe catre proces, baza de date si interpretorul de alarma.

Trimit.telecom

Modif.date, Trimit.telecom

Scurta descriere :

Task-ul are rolul de a centraliza informatii despre valorile variabilelor de proces care in functie de destinatie sunt prelucrate adecvat inainte de trimitere.

Fig. 19. Taskul 4

Taskul 5

Denumire: Modif..TReactie ;

Activat de: Modif.date ;

Activeaza: Fis.sitem;

Prelucrari

Intrari

Iesiri

Energeticul sef poate prelucra informatiile referitoare la timpii de reactie ai procesului.

Modif.date

Fis.sitem

Scurta descriere:

Task-ul ofera posibilitatea de a modifica valoarea timpilor de reactie ai sistemului.

Fig. 20. Taskul 5


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2829
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site