Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

AccessAdobe photoshopAlgoritmiAutocadBaze de dateCC sharp
CalculatoareCorel drawDot netExcelFox proFrontpageHardware
HtmlInternetJavaLinuxMatlabMs dosPascal
PhpPower pointRetele calculatoareSqlTutorialsWebdesignWindows
WordXml


Sistem informational – Sistem informatic

algoritmi

+ Font mai mare | - Font mai mic
DOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
Tipuri de limbaje de programare
Constructia si simularea executiei unui program (in limbaj de asamblare)
Sistem informational – Sistem informaticSistem informational – Sistem informatic

Sistem informational

Un sistem poate fi privit ca un ansamblu de elemente interconectate si interconditionate prin relatii fizice, sociale si de alta natura, intre ele si nu mediul extern sistemului, care functioneaza in vederea realizarii unui scop sau a finalizarii unui obiect.

Activitatea desfasurata intr-un sistem organizat, in vederea realizarii unui obiectiv poate fi definita ca fiind rezultatul actiunii conjugate, a 3 subsisteme ce actioneaza intr-o stransa interdependenta si care la randul lor pot fi considerate sisteme:

Sistemul de conducere sau decizional ( S.D. )

Sistemul condus, de executie sau operational ( S.O. )

Sistem informational.

Sistemul de conducere are rolul de a dispune, indruma si coordona activitatea in vederea realizarii abiectivelor fixate, cu eficienta maxima.

Sistemul condus are rolul de a executa practic deciziile luate si de a furniza date privind actiunile realizate, sau in curs de executie, folosind pt aceasta resursele materiale, financiare stiintifice si umane existente, repartizate pe obiective dinainte stabilite.

Pentru executarea activitatiilor de baza ale procesului decizional: planificare, urmarire, control si decizie, sistemului de conducere ii sunt necesare permanent informatii despre starea si evolutia sistemului de executie, despre legaturile acestuia cu exteriorul. De la sistemul de conducere, spre sistemul condus vor circula decizii. Acest circuit de informatii si decizii reprezinta un proces permanent care se realizeaza prin existenta Sistemului Informational.

Sistemul Informational este un instrument indispensabil conducerii, avand ca parti componente mijloacele si procedeele ce asigura legaturile intre elementele de executie si elementele decizionale pentru conducere si organizare.

In felul acesta, prin sistemul informational se pot cunoaste la timp si in cantitati necesare toate elementele de caracterizare a activitatilor desfasurate, el cuprinzand fondul de informatii, tehnicile de colectare si stocare, mijloacele si metodele necesare in vederea prelucrarii si transmiterii informatiilor.

Deci, sistemul informational este un ansamblu de fluxuri si circuite informationale organizate intr-o conceptie unitara, el utilizeaza modele, proceduri, resurse umane si materiale pentru colectarea, inregistrarea, prelucrarea, stocarea si/sau transmiterea datelor si a informatiilor, prin intermediul carora asigura interconexiunile informationale dintre sistemul de conducere si sistemul condus.

Sistemul informational primeste intrari, le prelucreaza si furnizeaza iesiri. Intrarile si iesirile unui sistem informational, sunt date, informatii si decizii.

Ansamblul operatiilor la care sunt supuse intrarile pentru a furniza iesirile se constituie in proceduri.

In cazul cand metodele, procedurile si mijloacele utilizate pentru colectarea, inregistrarea, prelucrarea, stocarea si/sau transmiterea datelor si a informatiilor sunt cu preponderenta automatizate, sistemul informational devine un sistem informatic.

Sistemul informatic – intrument al conducerii stiintifice a societatilor comerciale

Conceptul de sistem informatic

In masura in care activitatiile din cadrul sistemului informational sunt realizate cu ajutorul echipamentelor electronice de culegere, transmitere, stocare si prelucrare automata a datelor, se spune ca avem de a face cu informatizarea sistemului informational si implicit cu aparitia conceptului de sistem informatic.

Sistemul informatic, reprezinta un ansamblu de elemente intercorelate, functional in scopul automatizarii obtinerii informatiilor necesare conducerii in procesul de elaborare a deciziilor.

Un sistem informatic, este compus, in principal din urmatoarele elemente:

a.     Baza tehnica sau hardware-ul sistemului informatic, care este constituita din totalitatea mijloacelor tehnice de culegere, transmitere, stocare si prelucrare a datelor, in care locul central revine calculatorului electronic.

b.     Sistemul de program sau software-ul sistemului, ce cuprinde totalitatea programelor pentru functionarea sistemului informatic, in concordanta cu functiunile si obiectivele ce au fost stabilite.

c.      Baza stiintifico-metodologica, care este constituita din modele matematice ale proceselor si fenomenelor economice, metodologii, metode si tehnici de realizare a sistemelor informatice.

d.     Baza informationala cuprinde datele suspuse prelucrarii, fluxurile informationale, sistemele si nomenclatoarele de coduri.

e.      Resursele umane si cadrul organizatoric, care cuprinde personalul de specialitate si cadrul necesar functionarii sistemului informatic.

Obiectivele sistemului informatic

Obiectivele sistemului informatic pot fi clasificate dupa mai multe criterii astfel:A. In functie de sfera de cuprindere pot fi: principale ( generale ) si secundare ( derivate ).

B. Din punct de vedere al domeniului de activitati asupra carora se rasfrang efectele utilizarii calculatoarelor electronice, obiectivele pot fi clasificate astfel:

a.     Obiective ce afecteaza activitatiile de baza din cadrul unitatilor economice ( comerciala, productia, etc. ) cum ar fi:

cresterea gradului de incarcare a capacitatilor    de productie existente si reducerea duratei ciclului de fabricatie;

cresterea volumului productiei;

reducerea consumurilor specifice de materii prime si materiale

reducerea personalului administrativ – functionaresc;

cresterea gradului de utilizare a capacitatii de cazare;

sporirea volumului incasarilor din cativitati de prestari servicii;

cresterea profitului si a rentabilitatii etc.

b. obiectivele ce afecteaza functionarea sistemului informational cum ar fi:

cresterea vitezei de raspuns a sistemului la solicitarile beneficiarilor;

cresterea exactitatii si preciziei in procesul de prelucrare a datelor si informarea conducerii;

reducerea costului informatiei;

rationalizarea fluxurilor informationale;

rationalizarea circuitelor informationale;

sporirea completitudinii situatiilor de informare – raportare , etc.

C. Din punct de vedere al posibilitatiilor de cuantificare a efectelor acestora:

a.     obiective cuantificabile, cum ar fi:

accelerarea vitezei de rotatie a mijloacelor circulante, prin inlaturarea imobilizarilor de mijloace circulante;

reducerea cheltuielilor de transport;

reducerea cheltuielilor indirecte;

cresterea volumului productiei;

rationalizarea formularisticii de evidenta, etc.b.     obiective necuantificabile, care influenteaza in mod direct indicatorii cuantificabili.

Clasificarea sistemelor informatice

Sistemele informatice se clasifica dupa mai multe criterii:

A. In functie de domeniul de utilizare, acestea se clasifica in 4 grupe, astfel:

a. sisteme informatice pentru conducerea activitatiilor unitatiilor economico sociale, care se caracterizeaza prin aceea ca datele de intrare, de regula sunt furnizate prin documente intocmite de om, iar la iesire sunt furnizate de catre sistem tot sub forma de documente, pentru perceperea acestora de catre om.

b. sisteme informatice pentru conducerea sistemelor tehnologice care se caracterizeaza prin aceea ca datele de intrare sunt asigurate prin intermediul unor dispozitive automate care transmit sub forma de semnale informatii despre diversi parametrii ai procesului tehnologic, iar datele de iesire se transmit de asemenea sub forma de semnale unor organe de executie, regulatoare, care modifica automat parametrii procesului tehnologic.

c. sistemele informatice pentru activitatea de cercetare stiintifica, si proiectare, care asigura atutomatizarea calculelor tehnico-ingineresti.

d. sistemele informatice speciale, care sunt destinate unor domenii specifice de activitate, ca de exemplu: informare si documentare tehnico-stiintifica, medicina, etc.

B. Un alt criteriu de clasificare al sistemelor informatice economice este nivelul ierarhic ocupat de sistemul economic in structura organizatorica a societatii, conform caruia avem urmatoarea clasificare:

a. sisteme informatice pentru conducerea activitatii la nivelul unitatilor economie. Acestea pot fi descompuse in subsisteme informatice asociate functiunilor economico-sociale sau chiar unor activitati;

b. sisteme informatice pentru conducerea activitatii la nivelul organizatiilor economico-sociale cu structura de grup.

c. sistemele informatice teritoriale. Sunt constituite la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale si servesc la fundamentarea deciziilor adoptate de catre organele locale de conducere;

d. sistemele informatice pentru conducerea ramurilor, subramurilor si activitatilor la nivelul economiei nationale.

Se constituie la nivelul ramurilor, subramurilor si activitatilor individualizate in virtutea diviziunii sociale a muncii si specificate in clasificarea ramurilor economiei nationale. Principala lor functiune consta in fundamentarea si reglarea echilibrului dezvoltarii economico-sociale in profil de ramura.

e. sistemele informatice functionale generale au ca atribut principal faptul ca intersecteaza toate ramurile si activitatiile ce au loc in spatiul economiei nationale, furnizand informatiile necesare coordonarii de ansamblu si sincronizarilor in procesul reproductiei din cadrul economiei de piata.

C. In functie de modul de organizare a datelor in cadrul sistemelor informatice acestea pot fi:

a.     sisteme informatice cu organizarea datelor in fisiere clasice. Acest mod de organizare a datelor are tendinta de rasfrangere sub aspectul aplicabilitatii, datorita neajunsurilor pe care le prezinta.

b.     Sisteme informatice cu organizarea datelor in baze de date. Aceasta categorie de sisteme prezinta o tendinta de extindere si dezvoltare. De la baze de date cu structuri arborescente si retea, s-a trecut la baze de date rationale.

Sistemul informatic – instrument al conducerii moderne

Obtinerea de catre agentii economici si societatiile comerciale a unei eficiente economice sporite, este conditionata de existenta unei conduceri stiintifice bazate pe o buna cunoastere a legilor economice.

Plecand de la faptul, pe de o parte, ca modelele matematice reprezinta componenta stiintifica a unui sistem informatic, iar pe de alta parte, tinand seama de facilitatile oferite de utilizarea calculatorului electronic, se poate aprecia ca sistemul informatic constituie un adevarat instrument in conducerea stiintifica a activitatii economice.

Proiectarea la nivel micro si macroeconomic a unor sisteme informatice care sa utilizeze tehnica bazelor de date si care sa contina o serie de modele matematice, iar situatiile de informare – raportare sa aiba un caracter de semnalare preventiva a abaterilor fata de starea normala, reprezinta o forma superioara de organizare si prelucrare a datelor.

Stadiul actual si tendintele dezvoltarii sistemelor informatice

In ultimii ani asistam la una dintre cele mai importante transformari din istorie ale infrastructurii tehnologice a societatii. Aceasta schimbare consta defapt in adaugarea unui nou substrat in infrastructura tehnologica, substrat care este uzual denumit tehnologia informatiei. In acest nou substrat se evidentiaza in mod decisiv informatica. Aceasta extindere este pe cale de a produce o schimbare majora in societatea noastra si anume, trecerea de la orientarea industriala, in care accentul se pune pe masina si energie, la o noua orientare informationala in care accentul este pus pe robot si informatie. Masina si energia vor juca un rol important, fundamental in societatea informationala, dar pentru noile masini, pentru noile industrii, ca si pentru celelalte activitati ale omului devin esentiale tehnologiile informatice care au la baza electronica, informatica, si comunicatiile moderne.Informatizarea activitatilor economico-sociale a cunoscut profunde transformari precum:

a.     Se manifesta in mod clar o tendinta spre divizarea costurilor software-ului sistemelor informatice. Reducerea costurilor sistemelor informatice se datoreaza, pe de o partea, reducerii costurilor hardware-ului, iar pe de alta parte, reducerii costului software-ului. In prezent se manifesta o tendinta clara in dezvoltarea sistemelor informatice bazate tot mai mult pe platformele software    la nivel inalt. O platforma software corespunde unei platforme de aplicatii si contine functii software de baza si functii specifice aplicatiei companiei.

b.     Se manifesta o intensa tendinta spre tehnologia sistemelor informatice bazate pe retele de calculatoare. Cresterea complexitatii, varietatii aplicatiilor si aparitia de noi produse informatice cu un raport pret / performanta din ce in ce mai avantajos au facut necesara si rentabila conectarea intre ele a calculatoarelor in cadrul unor retele care constituie la ora actuala suportul cel mai adecvat pentru teleinformatica.

c.      In domeniul organizarii datelor, se manifesta tendinta spre baze de date orientate obiect.

Structurile clasice de date bazate pe text si valori numerice fie se dovedesc insuficiente, fie complexitatea lor depaseste posibilitatiile de stocare si prelucrare oferite de tehnologiile clasice. Aplicatiile asociate cu disciplinele tehnologice cum ar fi : proiectarea asistata pe calculator, sistemele informatice geografice si sistemele bazate pe cunostinte, presupun stocarea unor cantitati mari de informatii cu o structura complexa.

Unele aplicatii informatice solicita monitorizarea unor desene formate din grupuri de elemente complexe ce trebuie sa fie combinate, separate, suprapuse si modificate astfel incat sa permita elaborarea unor variante de proiect. Bazele de date clasice sau relationale ofera prea putin suport teoretic si practic pentru tipurile neconventionale de date.

d.     Se manifesta tendinta catre sisteme deschise.

Apreciem ca in prezent domeniul informaticii se caracterizeaza prin cel mai pronuntat dinamism. Se asista la o proliferare de produse hardware si software, apar de la o zi la alta noi versiuni si noi produse.

Faptul ca un sistem este deschis, nu implica si nu impune nici o implementare practica de sistem, tehnologie sau mijloc de interconectare, termenul de sistem deschis se refera doar la recunoasterea reciproca si aplicabilitatea acelorasi standarde.

Astfel de standarde au cel putin urmatoarele efecte mai importante:

Producatorii se simt incurajati sa le implementeze deoarece, avand in vedere larga circulatie a acestor standarde, produsele lor informatice vor fi mult mai vandabile decat daca nu le utilizeaza;

Asigura o crestere a gradului de portabilitate de pe o platforma de sistem pe alta, atat a datelor cat si a produselor software;

Faciliteaza insusirea teoretica si practica a hardware-ului si software-ului de catre utilizatori

Standardizarea se regaseste intr-o multitudine de domenii de activitati

Standardizarea retelelor de calculatoare. Au luat o amploare deosebita preocuparile privind realizarea unor retele eterogene de calculatoare, precum si interconectarea retelelor a.i. sa se obtina sisteme teleinformatice de dimensiuni mari.

Aceste preocupari s-au materializat atat in plan practic, prin realizarea unor sisteme mari cat si in plan teoretic, prin elaborarea de catre ISO ( International Standard Organization ) a unui model arhitectural stratificat de referinta pentru interconectarea sistemelor deschise.

Modelul a fost adoptat in 1983 si reprezinta un cadru conceptual de lucru pentru definirea de standarde referitoare la interconectarea calculatoarelor eterogene. Scopul fundamental al acestui standard international este asigurarea unei baze comune pentru coordonarea de noi standarde privind interconectarea sistemelor, permitand in acelasi timp evaluarea standardelor existente.

Conceptul de sistem „deschis” in viziunea ISO denota capabilitatea oricaror 2 sisteme, omogene sau neomogene care „respecta” modelul de referinta si standardele corespunzatoare de a putea fi interconectate. De asemenea a fost adoptat teoretic si practic si un model arhitectural ierarhizat, elaborat de catre Departamentul Apararii din S.U.A. ( Departament of Defence – DoD )

Standardizarea arhitecturii Sistemelor de Gestiune a Bazelor de Date. In acest sens amintim arhitectura propusa de CODASYL si ANSI.

Standardizarea limbajelor de programare s-a materializat prin propunerile grupului de lucru CODASYL, care au elaborat limbajul de programare COBOL. Unele limbaje cum sunt: C, C++, Basic, SQL, au devenit standarde de facto, datorita faptului ca s-au impus prin performantele si facilitatiile ce le ofera.Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 981
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2020 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site