Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AccessAdobe photoshopAlgoritmiAutocadBaze de dateCC sharp
CalculatoareCorel drawDot netExcelFox proFrontpageHardware
HtmlInternetJavaLinuxMatlabMs dosPascal
PhpPower pointRetele calculatoareSqlTutorialsWebdesignWindows
WordXml


Macrocomenzi si Macrofunctii

baze de date+ Font mai mare | - Font mai micMacrocomenzi si MacrofunctiiMACRO grup de operatii identificate printr-un nume (numar).

Excel executa autoFormat atunci cand apasam o combinatie de taste , cand actionam obiectul, elementul de meniu sau butonul cu care macro-ul a fost asociat.

Actiunile pe care le contine un macro sunt codificate intr-un limbaj de programare numit VISUAL BASIC iar acest cod este creat intr-un document special ,numit foaie pentru module.

Un macro poate fi simplu, executand 2-3 actiuni sau complex, executand sute de comenzi.

Putem folosi macrourile in 2 scopuri:

- pentru executarea unor actiuni repetitive

- pentru crearea unor meniuri si casete pentru dialog definite de utilizatori.

In aceste cazuri, macro creat se numeste macrocomanda iar in terminologia VISUAL BASIC procedura SUB.

sa efectuam calcule si prelucrari ale valorilor din foile de lucru si atunci macroul se numeste macrofunctia iar in terminologia VISUAL BASIC -procedura FUNCTION.

VISUAL BASIC accepta 2 tipuri de proceduri:

SUB

FUNCTION

Diferenta dintre ele este ca procedurile FUNCTION pot sa returneze o valoare.

1. Sintaxa SUB

SUB (nume procedura)[lista parametri]

[secventa instructiuni]

END SUB

2. Sintaxa FUNCTION

FUNCTION (nume functie) [lista parametri] [secventa instructiuni]

[nume functie] [expresie]

END FUNCTION

Pentru crearea unui macro, se pot folosi 2 metode:

a)      utilizarea inregistratorului de macro;

b)     introducerea instructiunilor in foaia pentru module.

3. Inregistrarea unei macrocomenzi

Cea mai rapida metoda pentru crearea unei macrocomenzi care executa o serie de actiuni este sa o memoram in inregistratorul de macro.

Acesta lucreaza ca un magnetofon. Dupa ce a pornit el inregistreaza, traduce in limbajul ales sa memoreaza actiunile, apoi le reexecuta la cerere.

Pentru memorarea unei macrocomenzi, se parcurg etapele:

din meniul TOOLS- RECORED MACRO RECORD NEW MACRO

in caseta Macro Name se introduce numele comenzii;

in caseta Description -descrierea macrocomenzii;

-actionam butonul OPTION pentru a stabili optiunile pentru macrocomanda;

-indicam tasta pentru acces rapid in caseta Short cut key;

-executam actiunile care dorim sa fie inregistrate in macrocomanda;

-atunci cand am terminat de inregistrat actiunile, actionam butonul STOP MACRO sau se executa subcomanda Stop recording a comenzii RECORD MACRO (din meniul TOOL).


4. Executia unei macrocomenzi

Ne plasam in foaia de lucru in care o vom utiliza si executam macrocomanda pentru a efectua actiunile inregistrate.


Etape:

-din meniul TOOLS- MACRO;

-se deschide fereastra de dialog MACRO;

-intoducem numele macrocomenzii care dorim sa apara in TOOLS;

-actionam butonul OK, apoi butonul CLOSE;

-din acest moment la activarea meniului TOOLS va fi afisata si comanda asociata.

5. Asocierea unei macrocomenzi cu un obiect grafic (desenat in foaia de lucru)

-vom asocia o macrocomanda unui buton plasat intr-o foaie de lucru, buton pe care il vom crea cu bara de instrumente DRAWING;

-pentru crearea butonului din bara de instrumente DRAWING se actioneaza butonul CREATE BUTTON;

-plasam indicatorul mouse in locul in care dorim sa apara coltul din stanga sus al butonului;

-antrenam mouse pana in coltul diametral opus;

-eliberam butonul mouse;

-dupa crearea butonului se poate introduce un text pentru identificarea butonului.

asignarea unei macrocomenzi butonului desenat:

-se selecteaza butonul desenat;

-TOOLS-ASSIGN MACRO;

-in caseta de dialog se selecteaza numele macrocomenzii pe care dorim sa o asociem iar daca aceasta nu exista, continuam la fel ca in cazul inregistrarii unei macrocomenzi;

asocierea unei macrocomenzi cu un buton dintr-o bara cu scule:

-VIEW- TOOLBARS;

-actionam butonul CUSTOMIZE;

-din caseta CATEGORIES-se selecteaza optiunea CUSTOM;

-ne alegem unul din butoanele afisate si se trage pe o bara cu scule;

-din meniul TOOLS- ASSIGN MACRO;


-se alege numele macrocomenzii care se asociaza butonului respectiv;

-clic pe butonul CLOSE.

vizualizarea unui macro, din meniul TOOLS- MACRO:

-selectam numele macrocomenzii, apoi actionam butonul EDIT;

-macro apare afisat intr-o fereastra;

-in acest scop foloseste culori diferite:

comentarii-verde

cuvinte cheie- albastru

elemente definite de utilizator- negru

erorile- rosu.

MACROFUNCTII

-spre deosebire de o macrocomanda care poate fi inregistrata, o macrofunctie trebuie introdusa direct intr-o foaie pentru module;

6. Folosirea unei macrofunctii

Etape:

-se introduc datele initiale intr-o foaie de lucru;

-se selecteaza celula in care dorim sa afisam rezultatul;

-din meniul INSERT- FUNCTION;

-in caseta de dialog Function Wizard (Step 1 of 2), la sfarsitul listei sunt situate functiile definite de utilizator;

-in caseta Function Category, selectam User Defined;

-actionam butonul NEXT;

-Function wizard va introduce numele functiei in celula selectata dar fara argumente;

-in a doua caseta de dialog precizam argumentele functiei prin selectarea celulelor care contin valori si separand referintele cu";"

-actionam butonul FINISH.

Exemplu

=DIFERENTA (D3; C3)

A

B

C

D

E

F

Denumire

produs

Fabricatia

Preturi

intrare

Preturi

iesire

Diferenta

pret

Macrofunctia nu se poate inregistra, trebuie tastata intr-o foaie pentru module, folosind procedura FUNCTION.

-numim de exemplu aceasta functie "Diferenta".

-Function Diferenta (Pret iesire, Pret-intrare);

-Diferenta= Pret-iesire- Pret-intrare;

-END FUNCTION-s-a inchis procedura (ca un program)

Dupa ce am scris aceasta procedura, din meniul INSERT FUNCTION;

Aceasta functie va apare in categoria functiilor definite de utilizator.

Pe bara VISUAL BASIC, exista un buton Insert module.

Se da clic pe el si se insereaza foaia pentru module in care se va scrie procedura.

22. Sabloane

Sunt utile in momentul in care se creaza repetat foi de calcul care contin aceleasi date;

Un sablon difera de un registru obisnuit prin doua aspecte:

sabloanele au extensie .XLT;

deschiderea unui sablon deschide o copie identica a sablonului si nu direct sablonul fizic al documentului;

22.1. Crearea unui sablon

-se creaza o mapa de lucru cu o singura foaie care include formatarea, stilurile, textele si alte informatii care dorim sa apara in toate foile noi de acest tip;

-FILE SAVE AS..

-in caseta Save In selectam repertoriul TEMPLATES;

-in caseta Save as Type selectam tipul de fisier TEMPLATE;

-in caseta File Name, introducem numele sablonului;

-actionam butonul SAVE;

-pentru inserarea unei foi noi, care se bazeaza pe un sablon definit de utilizator se executa cick cu butonul drept al mouse pe eticheta foii unde dorim sa inseram foaia de calcul;

-va apare meniul rapid al etichetei foii;

-din acest meniu se alege comanda INSERT;

-se selecteaza sablonul a carui foaie dorim sa o inseram;

-apoi se selecteazaOK;

Obs.

cand se insereaza foi dintr-un sablon se insereaza toate foile in acest sablon. Aceasta inserare poate genera dezordine daca sablonul selectat contine mai multe foi;

se sterg foile albe din sabloanele registrului.

Exista sabloane predefinite( ex. pentru facturi, devize etc.):

din FILE MENU eticheta Spread Sheet Solutions.

TEME LABORATOR

Tema 1

Sa se creeze registrul "IAN 13" in folderul personal.

In acest registru sa se creeze foaia AGENTI cu structura: Cod agent, Nume agent, Valoare vanduta, Comision;

Coloana Comision se va calcula;

Coloana Valoare vanduta se va completa cu valori cuprinse intre 0-3.000.000;

Lista va avea min. 8 inregistrari;

Pentru agentii cu vanzari =100.000 - 1.000.000 , comisionul se calculeaza ca fiind 2% din valoarea vanduta;

Pentru agentii cu vanzari >1.000.000, comisionul=5% din valoarea vanduta;

Sa se verifice pentru coloana Nume agent functiile LOWER PROPE si UPPER.

Sub lista se vor afisa urmatoarele informatii:

media vanzarilor;

valoarea max. a comisionului;

valoarea min. a comisionului;

nr. agentilor cu vanzari >1.500.000;

suma pe coloana Valoare vanduta;

suma tuturor comisioanelor pentru agentii cu vanzari >2.000.000;

sa se afiseze data si ora curenta;

(Functiile se vor introduce cu butonul FUNCTION WIZARD de pe bara de formule ).

Tema 2

se creaza mapa de lucru PRODUSE .XLS

prima foaie se va numi VANZARI , cu structura: Nr.crt; Cod produs; Cod raion; Denumire produs; Pret vanzare Cantitate vanduta ; Valoare vanduta;

produsului=100 - 199

- cod raion = 1

 


se vor introduce 5 inregistrari


se vor introduce 5 inregistrari

produsului=300 - 399

- cod raion = 3

 


se vor introduce 5 inregistrari

val. Vanduta = pret vanzare * cantitatea vanduta

folosind formularul pentru date se vor mai adauga 3 inregistrari cu cod produs = 400- 499 si cod raion = 4

folosind formularul pentru date se vor cauta produsele cu :cod raion =3

se vor sterge inregistrarile cu :cod raion =2 , folosind formularul pentru date

se va sorta lista dupa cod raion (cheie principala ) si cod produs (cheie secundara )

se vor afisa primele 7 inregistrari cu pretul de vanzare cel mai mare ;TOP

se vor afisa ultimele 5 inregistrari cu cantitatea vanduta cea mai mica ;BOTTOM

sa se adauge la sfarsitul listei , campul FABRICA;

pentru primele 3 inregistrari , FABRICA este Bucuresti;

pentru urmatoarele 3 , FABRICA este Brasov;

pentru urmatoarele 3 , FABRICA este Timisoara

restul inregistrarilor se completeaza individual

folosind comanda AUTOFILTER sa se afiseze numai inregistrarile cu cod raion=1 si Fabrica Brasov

aceste inregistrari sa se copieze intr-o alta foaie de lucru care se va numi Brasov;

se revine in foaia de lucru VANZARI, unde se vor afisa numai inregistrarile cu Fabrica- Timisoara si se va copia intr-o alta foaie (Timisoara )

lista filtrata din foaia de lucru Timisoara sa se sorteze dupa denumirea produsului;

se revine in foaia Vanzari si folosind comanda ADVANCED FILTER sa se copieze inregistrarea cu cod raion=2 si pretul de vanzare> 50.000 (tot in foaia Vanzari )

sa se afiseze inregistrarile care au Fabrica Bucuresti si lista filtrata sa se copieze intr-o alta foaie care se va numi Bucuresti

in foaia Vanzari se va realiza un subtotal pe codul raionului si un total general folosind comanda SUBTOTALS din meniul DATA

raportul rezultat sa se formateze si sa se copieze intr-o noua foaie de lucru numita RAPORT 1

se va insera un titlu acestui raport : " Situatia Vanzarilor la data de- - - - "

data se va afisa folosind functia pentru data.

Exemplu :

Nr.crt.

CODP

CODR

DENP

PRETV

CANTV

VALV

Advanced Filter

domeniul de crirterii deasupra listei pe un rand

CODR PRETV daca le trecem pe acelasi rand (conditiile)se creaza functia AND iar daca

(AND )

(OR ) sunt pe randuri diferite Tfunctia OR

TEMA 3

(DIAGRAME)

se creaza mapa de lucru "ANGAJATI" in folderul Personal;

se creaza o lista cu urmatoarea structura: MARCA, Nume si prenume, Functia, Salariul brut, Impozit.

impozitul se va calcula ca fiind 15% din Salariu brut;

se introduc 8 inregistrari;

se sorteaza lista dupa "Nume si prenume";

se realizeaza o diagrama 3 - D COLUMN in aceeasi foaie de lucru;

diagrama se realizeaza dupa coloanele: "Nume si prenume", "Salariu brut" si "Impozit";

diageama va avea un titlu si o legenda;

se adauga titluri de axa diagramei si linii de grila;

se adauga etichete de date pentru diagrama;

se modifica marginile, culoarea si modelul markerilor de date;

se alege o culoare si fontul ARIAL + Bold + 12 pentru legenda;

legenda se plaseaza in coltul dreapta-sus;

se alege o culoare pentru zona diagramei;

se va formata baza diagramei;

pentru peretii diagramei se alege culoarea chenarului si grosimea.

TEMA 4

(Tabele pivotante )

multe inregistrari diferite;

se deschide registrul "Produse" si foaia "Vanzari";

se copiaza lista din foaia "Vanzari" intr-un nou registru numit "19 Jan";

sa se realizeze un tabel pivotant din aceasta lista in aceeasi foaie de lucru;

- se vor cumula datele "Cantit. Vanduta" si "Val. Vanduta" pentru fiecare produs in parte ( aceste

campuri trebuie trase in zona Data);

articolele dintr-un camp vor fi aranjate in linii, eticheta campului fiind "denumirea produsului" va fi tras in zona "Row";

campul-pagina va fi "cod raion" (se trage in zona Page);

sa se sorteze tabelul-pivot dupa denumirea produsului in ordine descrescatoare;

sa se adauge campul pagina "cod produs";

sa se imparta paginile din tabelul-pivotin foi de calcul separate;impartirea se va face dupa campul "cod raion";

sa se vizualizeze paginile (foile de calcul cu produsele respective)

Tema 5

(MS Query)

sa se creeze directorul "JAN 21" pe HDD

sa se lanseze aplicatia FOXPRO.

sa se creeze in "JAN 21" bazele de date :

LOCATARI. DBF

PLATI. DBF

a)      COD BLOC , C , 4

NR-AP. , N, 2

NUME-FAM, C, 30

NR-PERS. , N, 2

b)      COD BLOC C, 4

NR-AP    N, 2

INTRETINERE N, 6

RESTANTE N

in LOCATARI. DBF 12 inregistrari:

3 cu COD-BLOC = 10 G

5 cu COD-BLOC = 10 F

4 cu COD-BLOC = 11 A

campul RESTANTE nu este obligatoriu pentru toti locatarii;

in baza de date PLATI. DBF se aduc date (cu APPE FROM)

se inchide FOX;

se lanseaza EXCEL, apoi MS Query;

pentru interogare se folosesc bazele de date create anterior;

intre cele 2 baze de date vor exista 2 campuri de legatura;

in panoul de date se vor afisa campurile: COD-BLOC, NR-AP, NUME-FAM, INTRET, RESTANTE

se vor afisa numai locatarii cu codul blocului 10F cu restante;

se vor afisa toate inregistrarile;

se vor transfera datele in EXCEL;

la sfarsitul listei se vor adauga 2 campuri: PENALIZARI, TOTAL PLATA;

campul " Penalizari " se va calcula numai pentru cei cu restante, ca fiind 0, 5* Restante (functia IF)

campul " Total plata " se va calcula ca fiind Restante + Intretinere + Penalizari

se formateaza domeniul listei;

situatia va avea un titlu;

foaia de calcul se va numi " Plati "

in dreapta jos se va afisa data si ora curenta (folosind FILE PAGE SETUP HEADER/FOOTER;

situatia se va lista la imprimanta.

TEMA 6

(Macrocomenzi)

-sa se deschida mapa de lucru "Produse" si foaia de calcul "Vanzari";

-sa se copieze foaia "Vanzari " intr-un nou registru de lucru cu numele "Jan 23";

-sa se filtreze lista , astfel incat sa fie afisate numai produsele care au codul raionului "1";

-lista filtrata se va copia intr-o alta foaie -Raion 1;

-se revine in foaia de lucru "Vanzari" din regisrul Jan 23 si se vor afisa toate inregistrarile( se va elimina filtrul);

-in aceasta foaie se va realiza o diagrama dupa campurile "Denumire produs" si Valoare vanduta";

-toate operatiile realizate pentru diagrama vor fi inregistrate intr-o macrocomanda, ce se va numi "Grafic";

-pentru executia macrocomenzii se actioneaza foaia de lucru "Raion 1";

-se va vizualiza foaia de module obtinuta prin inregistrarea macrocomenzii;

-Macro creat va fi asociat cu un obiect grafic (buton pe care il vom desena) numit "EXECUTA MACRO";

-se va asocia macrocomanda cu un buton din categoria CUSTOM;

-macrocomanda GRAFIC , se va asocia cu o comanda din meniul TOOLS.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1050
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved