Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AccessAdobe photoshopAlgoritmiAutocadBaze de dateCC sharp
CalculatoareCorel drawDot netExcelFox proFrontpageHardware
HtmlInternetJavaLinuxMatlabMs dosPascal
PhpPower pointRetele calculatoareSqlTutorialsWebdesignWindows
WordXml


Siruri de caractere

c

+ Font mai mare | - Font mai micSiruri de caractere.

O constanta sir de caractere se reprezinta intern printr-un tablou de caractere terminat prin caracterul nul , memoria alocata fiind lungimea sirului + 1 (1 octet pentru caracterul terminator al sirului ).Un tablou de caractere poate fi initializat fara a-i specifica dimensiunea:

char salut

sau mai simplu, specificand sirul intre ghilimele:

char salut[]="Bonjour!"

(tabloul este initializat cu continutul sirului de caractere -se aloca 9 octeti)

Folosirea unui pointer la un sir de caractere initializat nu copiaza sirul, ci are urmatorul efect:

se aloca memorie pentru sirul de caractere, inclusiv terminatorul nul la o adresa fixa de memorie

se initializeaza spatiul cu valorile constantelor caractere

se initializeaza pointerul Psalut cu adresa spatiului alocat

char *Psalut="Buna ziua!";

(pointerul este initializat sa indice o constanta sir de caractere)

Asadar, in C nu exista operatia de atribuire de siruri de caractere (sau in general de atribuire de tablouri), ci numai atribuire de pointeri - atribuirea t=s nu copiaza un tablou, pentru aceasta se foloseste functia strcpy(t, s)

Pentru a usura lucrul cu siruri de caractere, in biblioteca standard sunt prevazute o serie de functii, ale caror prototipuri sunt date in fisierele <ctype.h> si <string.h>

In fisierul <ctype.h> exista o serie de functii (codificate ca macroinstructiuni) care primesc un parametru intreg, care se converteste in unsigned char si intorc rezultatul diferit de 0 sau egal cu 0, dupa cum caracterul argument satisface sau nu conditia specificata:

islower(c) 1 daca cI

isupper(c) 1 daca cI

isalpha(c) 1 daca cI

isdigit(c) 1 daca cI

isxdigit(c) 1 daca cI

isalnum(c) 1 daca isalpha(c) isdigit(c)

isspace(c) 1 daca cI

isgraph(c) 1 daca c este afisabil, fara spatiu

isprint(c) 1 daca c este afisabil, cu spatiu

iscntrl(c) 1 daca c este caracter de control

ispunct(c) 1 daca isgraph(c) && !isalnum(c)

Conversia din litera mare in litera mica si invers se face folosind functiile:

tolower(c) si toupper(c)

Exemplul 19 Scrieti o functie care converteste un sir de caractere reprezentand un numar intreg, intr-o valoare intreaga. Numarul poate avea semn si poate fi precedat de spatii albe.

#include <ctype.h>

int atoi(char *s)

Exemplul 20 Scrieti o functie care converteste un intreg intr-un sir de caractere in baza 10.

Algoritmul cuprinde urmatorii pasi:

void inversare(char[]);

void itoa(int n, char s[])

void inversare(char s[])

Exemplul 21: Scrieti o functie care converteste un intreg fara semn intr-un sir de caractere in baza 16.

Pentru a trece cu usurinta de la valorile cifrelor hexazecimale la caracterele corespunzatoare; '1',.,'a',.,'f' vom utiliza un tablou initializat de caractere.

static char hexa[]="0123456789abcdef";

void itoh(int n, char s[])

Fisierul <string.h> contine prototipurile urmatoarelor functii:

char* strcpy(char* d,const char* s)

copiaza sirul s in d inclusiv intoarce d

char* strncpy(char* d,const char* s,

int n)

copiaza n caractere din sirul s in d completand eventual cu intoarce d

char* strcat(char* d,const char* s)

concateneaza sirul s la sfarsitul lui d intoarce d

char* strncat(char* d,const char* s,

int n)

concateneaza cel mult n caractere din sirul s la sfarsitul lui d completand cu intoarce d

int strcmp(const char* d,

const char* s)

compara sirurile d si s intoarce

daca d<s

0 daca d==s si

1 daca d>s

int stricmp(const char* d,

const char* s)

compara sirurile d si s (ca si strcmp()

fara a face distinctie intre litere mari si mici

int strncmp(const char* d,

const char* s, int n

similar cu strcmp() cu deosebirea ca se compara cel mult n caractere

int strincmp(const char* d,

const char* s, int n

similar cu strncmp() cu deosebirea ca nu

se face distinctie intre literele mari si mici

char* strchr(const char* d,char c)

cauta caracterul c in sirul d; intoarce un pointer la prima aparitie a lui c in d, sau NULL

char* strrchr(const char* d,char c)

intoarce un pointer la ultima aparitie a lui c in d, sau NULL

char* strstr(const char* d,

const char* s)

intoarce un pointer la prima aparitie a subsirului s in d, sau NULL

char* strpbrk(const char* d,

const char* s)

intoarce un pointer la prima aparitie a unui caracter din subsirul s in d, sau NULL

int strspn(const char* d,

const char* s)

intoarce lungimea prefixului din d care contine numai caractere din s

int strcspn(const char* d,

const char* s)

intoarce lungimea prefixului din d care contine numai caractere ce nu apar in s

int strlen(const char* s)

intoarce lungimea lui s ('0' nu se numara

char* strlwr(char* s)

converteste literele mari in litere mici in schar* strupr(char* s)

converteste literele mici in litere mari in s

void* memcpy(void* d,

const void* s,int n)

copiaza n octeti din s in d; intoarce d

void* memmove(void* d,

const void* s,int n)

ca si memcopy, folosita daca s si d se

intrepatrund

void* memset(void* d,const int c,

int n)

copiaza caracter c in primele n pozitii din d

int memcmp(const void* d,

const void* s,int n)

compara zonele adresate de s si d

char* strtok(const char* d,

const char* s)

cauta in d subsirurile delimitate de caracterele din s primul apel intoarce un pointer la primul subsir din d care nu contine caractere din s urmatoarele apeluri se fac cu primul argument NULL intorcandu-se de fiecare data un pointer la urmatorul subsir din d ce nu contine caractere din s in momentul in care nu mai exista subsiruri, functia intoarce NULL

Ca exercitiu, vom codifica unele din functiile a caror prototipuri se gasesc in <string.h> scriindu-le in doua variante: cu tablouri si cu pointeri

Exemplul 22:Scrieti o functie avand ca parametru un sir de caractere, care intoarce lungimea sirului

/*varianta cu tablouri*/

int strlen(char *s)

/*varianta cu pointeri*/

int strlen(char *s)

Exemplul 23:Scrieti o functie care copiaza un sir de caractere s in d

/*varianta cu tablouri*/

void strcpy(char *d, char *s)

/*varianta cu pointeri*/

void strcpy(char *d, char *s)

Postincrementarea pointerilor poate fi facuta in operatia de atribuire deci:

void strcpy(char *d, char *s)

Testul fata de din while este redundant, deci putem scrie

void strcpy(char *d, char *s)

Exemplul 24: Scrieti o functie care compara lexicografic doua siruri de caractere si intoarce rezultatul sau dupa cum d<s, d==s sau d>s

/*varianta cu tablouri*/

int strcmp(char *d, char *s)

/*varianta cu pointeri*/

int strcmp(char *d, char *s)

Exemplul 25: Scrieti o functie care determina pozitia (indexul) primei aparitii a unui subsir s intr-un sir d. Daca s nu apare in d, functia intoarce

int strind(char d[], char s[])

return -1;

Functii de intrare / iesire relative la siruri de caractere.

Pentru a citi un sir de caractere de la intrarea standard se foloseste functia gets() avand prototipul

char *gets(char *s);

Functia gets() citeste caractere din fluxul standard de intrare stdin in zona de memorie adresata de pointerul s Citirea continua pana la intalnirea sfarsitului de linie. Marcajul de sfarsit de linie nu este copiat, in locul lui fiind pus caracterul nul Functia intoarce adresa zonei de memorie in care se face citirea (adica s sau NULL daca in locul sirului de caractere a fost introdus marcajul de sfarsit de fisier.

Pentru a scrie un sir de caractere terminat prin caracterul NULL la iesirea standard stdout se foloseste functia

int puts(char *s);

Caracterul terminator nu este transmis la iesire, in locul lui punandu-se marcajul de sfarsit de linie.

Caracterele citite intr-un tablou ca un sir de caractere (cu gets() pot fi convertite sub controlul unui format folosind functia:

int sscanf(char *sir, char *format, adrese_var_formatate);

Singura deosebire fata de functia scanf() consta in faptul ca datele sunt preluate dintr-o zona de memorie, adresata de primul parametru (si nu de la intrarea standard).

Exemplul 26: Scrieti o functie care citeste cel mult n numere reale, pe care le plaseaza intr-un tablou x. Functia intoarce numarul de valori citite.

Vom citi numerele intr-un sir de caractere s De aici vom extrage in mod repetat cate un numar, folosind functia sscanf() si il vom converti folosind un format corespunzator. Ciclul se va repeta de n ori, sau se va opri cand se constata ca s-au terminat numerele.

Vom scrie functia in 2 variante: folosind tablouri sau folosind pointeri

/* varianta cu tablouri */

int citreal(int n, double x[])

return j;

/* varianta cu pointeri */

int citreal(int n, double *px)

return j;

Tablouri de pointeri.

Un tablou de pointeri este definit prin:

tip *nume[dimensiune];

Exemplul 27: Sa se sorteze o lista de nume.

Folosirea unui tablou de siruri de caractere este lipsita de eficienta, deoarece sirurile sunt de lungimi diferite. Vom folosi un tablou de pointeri la siruri de caractere.

Prin sortare nu se vor schimba sirurile de caractere, ci pointerii catre acestea.


Citirea sirurilor de caractere presupune:

rezervarea de spatiu pentru siruri

initializarea tabloului de pointeri cu adresele sirurilor

Pentru rezervarea de spatiu se foloseste functia char *strdup(char *s);

care:

salveaza sirul indicat de s intr-o zona de memorie disponibila, alocata dinamic

intoarce un pointer catre zona respectiva sau NULL

Citirea numelor este terminata prin EOF Functia de citire intoarce numarul de linii citite:

int citire(char *tabp

return j;

Sortarea o vom realiza cu algoritmul bulelor: daca sirul de nume ar fi ordonat, atunci doua nume consecutive s-ar afla in relatia < sau . Vom cauta asadar relatiile >, schimband de fiecare data intre ei pointerii corespunzatori (schimbare mai eficienta decat schimbarea sirurilor). Se fac mai multe parcurgeri ale listei de nume; la fiecare trecere, o variabila martor - sortat, initializata la 1 este pusa pe 0, atunci cand se interschimba doi pointeri. Lista de nume va fi sortata in momentul in care in urma unei parcurgeri a listei se constata ca nu s-a mai facut nici o schimbare de pointeri.

void sortare(char *tp[], int n)

}

void afisare(char *tp[], int n)

void main(void)

Exemplul 28 Definiti o functie, avand ca parametru un intreg, reprezentand o luna, care intoarce (un pointer la) numele acelei luni

char *nume_luna(int n)

return(n<1||n>12)?nume[0]:nume[n];

Probleme propuse (Siruri de caractere).

1. Scrieti o functie C care stabileste daca un sir de caractere dat ca parametru reprezinta un palindrom. Pentru aceasta este necesar ca primul si ultimul caracter din sirul de caractere sa fie egale, al doilea si penultimul, s.a.m.d.

Functia intoarce 1 daca sirul de caractere este un palindrom si 0 in caz contrar.

2. Un text citit de pe mediul de intrare reprezinta un program C. Sa se copieze pe mediul de iesire, pastrand structura liniilor, dar suprimand toate comentariile.

3. Dintr-un text, citit de pe mediul de intrare, sa se separe toate cuvintele, plasandu-le intr-un vector cu elemente siruri de caractere de lungime 10 (cuvintele mai scurte se vor completa cu spatii libere, iar cele mai lungi se vor trunchia la primele 10 caractere.

Se vor afisa elemenetele acestui tablou, cate 5 elemente pe o linie, separate intre ele prin 2 asteriscuri.

4. Dintr-un text citit de pe mediul de intrare sa se afiseze toate cuvintele care contin cel putin 3 vocale distincte.

5. Scrieti un program care citeste si afiseaza un text si determina numarul de propozitii si de cuvinte din text. Fiecare propozitie se termina prin punct, iar in interiorul propozitiei cuvintele sunt separate prin spatii, virgula sau liniuta.

6. De pe mediul de intrare se citeste un text format din cuvinte separate prin spatii libere. Sa se afiseze acest text la iesire, pastrand structura liniilor si scriind in dreptul liniei cel mai lung cuvant din linie. Daca mai multe cuvinte au aceeasi lungime maxima, va fi afisat numai primul dintre ele.

7. Scrieti un program care citeste de la intrarea standard cuvinte, pana la intalnirea caracterului punct si afiseaza cate un cuvant pe o linie, urmat de despartirea acestuia in silabe. Se utilizeaza urmatoarele reguli de despartire in silabe:

o consoana aflata intre doua vocale trece in silaba a doua

in cazul a doua sau mai multe consoane aflate intre doua vocale, prima ramane in silaba intaia, iar celelalte trec in silaba urmatoare.

Nu se iau in considerare exceptiile de la aceste reguli.

8. Sa se transcrie la iesire un text citit de la intrarea standard, suprimand toate cuvintele de lungime mai mare ca 10. Cuvintele pot fi separate prin punct, virgula sau spatii libere si nu se pot continua de pe o linie pe alta.

9. Scrieti un program care citeste de la intrarea standard un text terminat prin punct si il transcrie la iesirea standard, inlocuind fiecare caracter printr-un numar corespunzator de spatii libere care ne pozitioneaza la urmatoarea coloana multiplu de 5. Se va pastra structura de linii a textului.

10. Scrieti un program pentru punerea in pagina a unui text citit de la intrarea standard. Se fac urmatoarele precizari:

cuvintele sunt separate intre ele prin cel putin un spatiu

un cuvant nu se poate continua de pe o linie pe alta

lungimea liniei la iesire este N

lungimea maxima a unui cuvant este mai mica decat N / 2

In textul rezultat se cere ca la inceput de linie sa fie un inceput de cuvant, iar sfarsitul de linie sa coincida cu sfarsitul de cuvant. In acest scop, spatiile se distribuie uniform si simetric intre cuvinte. Face exceptie doar ultima linie. Caracterul punct apare doar la sfarsit de text.

11. Modificati functia strind() astfel incat sa intoarca in locul indexului un pointer si NULL in caz ca ca subsirul s nu apare in sirul destinatie d (adica scrieti functia strstr()

Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1019
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site