Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AccessAdobe photoshopAlgoritmiAutocadBaze de dateCC sharp
CalculatoareCorel drawDot netExcelFox proFrontpageHardware
HtmlInternetJavaLinuxMatlabMs dosPascal
PhpPower pointRetele calculatoareSqlTutorialsWebdesignWindows
WordXml


EXCEL

excel

+ Font mai mare | - Font mai micEXCEL

E1. Se cere sa se construiasca un tabel cu cheltuielile pentru utilitati: electricitate, gaze, apa. Tabelul va avea 15 coloane: una pentru tipul utilitatii, 12 pentru lunile unui an, una pentru totalul anual al cheltuielilor pentru fiecare utilitate si una cu media anuala a cheltuielilor pentru o utilitate. Faceti pasii indicati:a)     In celula A1 introduceti capul de tabel: "CHELTUIELI ANUALE LA UTILITATI" si centrati-l in spatiul ocupat de celulele A1 pana la O1;

b)    In randul 2 (A2 la O2) introduceti identificatori pentru coloane: "Cheltuieli Ianuarie Februarie . Decembrie Total Media";

c)     In coloana A introduceti identificatori pentru randuri (sub textul "Cheltuieli"): Electricitate Gaze Apa Total";

d)    Formatati cu stil ingrosat si font Tahoma toate textele realizate pana in acest moment;

e)     In domeniul B3:M5 introduceti date; la nevoie faceti corecturi;

f)      Selectati blocul de celule B3:M3 si atribuiti numele Electricitate (Inserare - Nume);

g)     Selectati blocul de celule B4:M4 si atribuiti numele Gaze;

h)     Similar pentru B5:M5 pentru numele Apa;

i)       In celula N3 introduceti formula de calcul sum(electricitate); similar in celula N4 pentru gaze sum(gaze), iar in N5 sum(apa);

j)       In acelasi mod se introduce formula mediei in celulele O3, O4, O5;

k)     In celula B6 se introduce formula de calcul pentru totalul pe coloana: sum(B3:B5);

l)       Copiati formula anterioara in celulele C6 pana la N6;

m)  Construiti in O6 formula de calcul pentru media aritmetica a cheltuielilor lunare: average(B6:M6);

n)     Atribuiti stilul ingrosat valorilor din celulele N6 si O6;

o)    Aplicati formatari conditionate pe fiecare rand cu valori numerice din tabel; valoarea maxima sa fie afisata cu stilul ingrosat si culoare rosu, iar valoarea minima cu italic si verde. Pentru aceasta, selectati celula B3, apoi prin Format - Formate conditionale se alege pentru Conditia 1 formatare in functie de formula, se scrie conditia =max(electricitate)=B3, apoi se stabileste tipul de formatare cu ingrosat si rosu; similar, dupa apasare pe butonul Adaugare se obtine Conditia 2 careia i se aplica cerintele pentru valoarea minima. Dupa inchiderea casetei de dialog, se copiaza cu Descriptorul de formate formatarea din celula B3 in celulele C3:M3. Similar se procedeaza pentru celelalte doua linii;

p)    Treceti in modul de vizualizare Examinare fragment (sfarsit) de pagina si mutati manual intreruperea de pagina dupa luna iunie (se indica cu mouse-ul intreruperea de pagina de mutat astfel incat cursorul de mouse sa devina sageata dubla si se gliseaza intreruperea de pagina pana in locul dorit);

q)    Alegeti optiuni pentru tiparire: orientare de pagina tip vedere, pe fiecare pagina sa se repete capul de tabel si coloana cu identificatorii de linii (coloana A); din Initializare pagina - Foaie (Sheet) - Imprimare titluri - se completeaza Randuri de repetat la inceput si, respectiv, Coloane de repetat la stanga (se scrie in fiecare caseta, identificatorul grupului de randuri/coloane);

r)      Examinati tabelul inainte de tiparire;

s)     Selectati identificatorii de coloane corespunzatoare lunilor si valorile cheltuielilor pentru apa (B5:M5) si reprezentati grafic sub forma de linie, dand numele graficului "APA"; similar procedati pentru celelalte doua utilitati si construiti alte doua grafice pe care le numiti in consecinta;

t)       In modul de vizualizare Examinare fragment de pagina definiti ca zone de tiparire coloanele care contin valorile maxime pentru cheltuieli si coloanele pentru total si medie (se selecteaza blocul de celule, clic dreapta in zona selectata, se alege Stabilire zona de imprimat (Set Print Area); se selecteaza celalalt bloc si dupa clic dreapta in blocul selectat se alege Adaugare la zona de imprimat (Add to Print Area); acelasi efect in Initializare pagina, sectiunea Foaie (Sheet), clic in caseta cu Zona de tiparit (Print Area), se gliseaza caseta de dialog in asa fel incat sa se ofere acces la blocul de celule de selectat, se selecteaza blocul, se inchide caseta de dialog. Anularea zonei de tiparire prin clic dreapta in bloc, apoi alegerea optiunii Reinitializare zona de imprimare (Reset Print Area)). Examinati tabela inainte de tiparire;

u)     Reveniti la afisarea in modul de vizualizare normal, selectati aceleasi coloane, alegeti optiunea de tiparire si, in caseta de dialog, stabiliti sa se tipareasca numai zona selectata; examinati tabela inainte de tiparire, inchideti caseta de dialog fara tiparire, anulati selectarea.v)     Studiati optiunile disponibile din meniul Instrumente in varianta Microsoft Office de pe calculatorul la care aveti acces.

w)   Studiati meniul Ajutor (Help).

E2. In foaia curenta de calcul realizati un tabel continand un raport trimestrial al datelor din primul tabel. Se recomanda atribuirea de nume cheltuielilor trimestriale pentru fiecare utilitate (de exemplu, apa-tr1 blocului de celule B5:D5 etc.), iar in celula corespunzatoare din cel de-al doilea tabel se va insera formula sum(apa-tr1) etc. Asupra acestui nou tabel aplicati o formatare automata (Format - Autoformatare). Dati foii de calcul numele Cheltuieli pe orizontala.

E3. Intr-o noua foaie de calcul construiti un nou tabel, cu acelasi continut ca cel din foaia precedenta, transformand liniile in coloane si invers (lipire speciala cu transpunere). Atribuiti acestei foi de calcul numele Cheltuieli pe verticala si reluati operatiile de mai sus adaptate corespunzator situatiei.

E4. Construiti un registru pentru incasari si plati, cu urmatoarele coloane: N.o., Numar document, Data, Tip document, Descriere operatie, Plata, Incasare, Sold.

Pe prima linie se scrie capul de tabel (tilul), pe linia a doua se scriu identificatorii de coloane, iar datele incep cu randul 4.

Formatati linia cu identificatori in asa fel incat acestia sa fie scrisi, pentru a fi vizibili, acolo unde este cazul, pe doua randuri. Formatati in stil ingrosat capul de tabel si identificatorii de coloane.

Completati automat coloana N.o. cu o serie liniara de date.

In celula H3 (coloana Sold) se introduce cifra 0, apoi in celula H4 formula de calcul al soldului: H3+G4-F4; se copiaza formula precedenta in toate celulele din coloana Sold.

Aplicati o formatare conditionata celulelor pentru care soldul este negativ (stil ingrosat si culoare rosu).

Previzualizati foaia pentru tiparire. Introduceti intreruperi manuale de pagina la sfarsitul fiecarei foi de tiparit (Inserare - Sfarsit de pagina).

In modul de vizualizare normal, inserati la sfarsitul fiecarei pagini un rand in care scrieti textul Total in coloana B, iar in coloanele Plata si Incasare inserati functii pentru calculul totalului pe coloana.

In coloana Sold copiati formula pentru sold din celula de deasupra, folosind insa referirea absoluta pentru a se copia valoarea soldului din celula respectiva. Examinati foaia inaintea tiparirii.

Adaugati antet si subsol pentru pagini. In antet se va scrie textul Registru de incasari si plati, aliniat la stanga, dar si data la care se tipareste, camp aliniat la dreapta. In subsol se va scrie centrat numarul de pagina. Examinati foaia inaintea tiparirii. Daca aveti conditii puteti si tipari documentul obtinut.

E5. Intr-o foaie noua de calcul construiti o lista (colectie de randuri dintr-o foaie de calcul care contine date elementare legate intre ele) de exercitiu pentru gestiunea resurselor umane ale unei institutii bugetare. Lista ar putea sa contina campurile (coloanele): Numarul de ordine (marca), Numele, Initiala tatalui, Prenumele, Data nasterii, Localitatea nasterii, Judetul localitatii de nastere, Functia, Departamentul, Data incadrarii, Data acordarii functiei, Salariul de incadrare, Localitatea de domiciliu, Adresa, Telefonul mobil, Telefonul fix. Dupa completarea cu date, se cere sa se efectueze cautari si grupari de date pe probleme specifice activitatii de gestiune a personalului.

Atribuiti numele Personal registrului deschis (salvare), iar primei foi de calcul Exercitiu.

Introduceti structura de campuri in linia 2, formatand celulele cu atributele: stil inclinat, corp de 12, fond gri.

Introduceti, incepand din linia 3, date concrete pentru exercitiu.

Construiti un formular (macheta) pentru introducerea datelor si efectuati operatii asupra listei, folosind butoanele oferite pentru administrarea datelor (creare rand nou, stergere, cautari etc.); pentru aceasta, dupa ce s-a selectat o celula din lista, si numai dupa ce s-au stabilit identificatorii de coloana, se foloseste calea Date - Macheta. Formularul va purta numele foii de calcul in care se gaseste lista.

Dupa ce este introdusa prima inregistrare, se solicita stabilirea de conditii de validare pentru datele din campuri. Pentru Salariul de incadrare, de exemplu, se poate cere ca valoarea sa fie intre limite - salariul minim pe economie - si, respectiv, un maxim stabilit de lege pentru un anume moment ales, pentru campurile de tip text cu limita de dimensiune (2 pentru codul judetului etc.), iar pentru marca salariatului se cere sa apartina unui interval stabilit de conducatorul compartimentului, dupa regulile proprii. Stabilirea conditiilor are loc dupa ce s-a selectat prima celula de date din camp sau din grupul de celule care primeste conditionarea care se construieste, apoi se alege optiunea Date - Validare, iar in caseta Validare date obtinuta se completeaza setarea criteriului de validare, in Mesaj de intrare se scrie un titlu de atentionare, apoi instructiuni de cum sa arate datele, iar in Avertizare la eroare, titlul avertizarii (erorii), mesajul de eroare corespunzator, dar si actiunea la eroare (oprirea acceptarii datelor introduse - cu reluarea sau anularea actiunii, avertisment sau informatii); dupa stabilirea conditiei pentru o singura celula, aceasta se copiaza in celelalte celule (Copiere, selectare celule primitoare, alegere Lipire speciala, iar in caseta obtinuta se alege optiunea Validare). Dupa o noua modificare a criteriului, prin aceeasi caseta de Validare din Date, proliferarea ei peste tot se face bifand optiunea Aceste modificari se aplica tuturor celorlalte celule care au aceleasi setari.Dupa ce ati realizat macheta, testati pe mai multe inregistrari prin care sa se verifice conditiile de validare a datelor introduse, dar si cautari (se folosesc butoanele din macheta).

Sortati datele grupand inregistrarile pe functii de incadrare.

Calculati subtotaluri pe functii de incadrare (Date - Subtotaluri, iar in caseta stabiliti ca la fiecare modificare in coloana Functie sa se calculeze subtotal de salariu).

Folosind functia Contor adaugati un subtotal care sa arate cati salariati sunt la fiecare functie (in caseta de subtotal se anuleaza bifa de la Inlocuire subtotaluri curente).

Construiti un filtru pentru a gasi toate persoanele care au o anumita varsta (rezultata din data nasterii), eventual in vederea constituirii dosarului de pensionare; Date - Filtrare - Filtrare automata, care odata bifata, ofera pentru fiecare coloana cate un buton cu sageata unde se gasesc elemente pentru construirea criteriului de filtrare.

Construiti o filtrare complexa, combinand filtrul de mai sus cu o anume functie de incadrare.

Creati o diagrama care sa compare salariile specifice unei functii, pe departamente.

E6. Un cadru didactic de scoala preuniversitara construieste, pentru disciplina sa, o lista a elevilor si un algoritm pentru calculul mediilor elevilor dintr-o clasa. Tabelul are urmatoarele coloane: N.o., Nume si prenume, Clasa, 4 coloane pentru note, Media, Situatia (promovat sau corigent, dupa cum rezulta din media pe unitatea de timp scolar). Are nevoie sa obtina la sfarsitul tabelului informatii statistice privind situatia clasei: media pe clasa, cea mai mare medie, cea mai mica medie, numarul elevilor promovati (se aplica functia COUNTIF cu conditia "p", daca prin litera p s-a marcat situatia de promovat), procentul de promovabilitate (formula ce contine valoarea obtinuta cu functia precedenta, impartita la numarul total al elevilor, rezultat din aplicarea functiei COUNTA) .

Pentru calcularea mediei trebuie avut in vedere ca, in situatia data, un elev poate avea una pana la patru note; conditia se exprima printr-o expresie conditionala (IF) de forma: if(E5=0,D5,if(F5=0,(D5+E5)/2, if(G5=0,(D5+E5+F5)/3,(D5+E5+F5+G5)/4)))), presupunand ca notele s-au scris in coloanele D:G, iar primul elev ocupa randul 5 in tabel.

Pentru o clasa cu 25 de elevi faceti pe profesorul de fizica.

Sortati descrescator inregistrarile dupa medie si obtineti clasamentul clasei.

Presupunand ca sustineti orele la toate clasele scolii (cel putin trei), incercati in aceeasi foaie de calcul tabele distincte pentru fiecare clasa, pentru fiecare tabel efectuand toate actiunile intreprinse pentru tabelul de mai sus. Stabiliti "fizicianul scolii" si, in plus, dati raspuns la intrebarile de la primul tabel, la nivel de scoala.

E7. In aprecierea pentru stabilirea calificativelor anuale ale salariatilor, un anume procent (de exemplu, 40%) este dat de media punctajelor atribuite de membrii colectivului de munca, restul de "parerea sefului". Presupunand ca lucrati intr-un colectiv cu 16 persoane (exclusiv seful), compuneti un tabel care sa includa aprecierea prin note de la 1 la 10 a fiecarui component despre ceilalti. Intr-o noua coloana atribuiti calificativul dat de colectiv fiecarui membru al sau, dupa regula: media peste 9.00 induce calificativul Foarte bine, intre 7.00 si 9.00 inclusiv, calificativul Bine, intre 5.00 si 7.00, calificativul Satisfacator, iar sub 5.00, calificativul Nesatisfacator. Intr-o coloana vecina va trebui nota ce reprezinta "parerea sefului" si in coloana urmatoare, trebuie, dupa acelasi algoritm ca pentru calificativul dat de colectiv, acordat automat calificativul final.

La inceputul tabelului introduceti un titlu (cap de tabel) cu textul Calificative anuale, cu stil de caractere ingrosat, corpul caracterelor cu 2 puncte mai mare decat al celor din tabela, alinierea centrata corespunzatoare.

Atribuiti in randul 4 identificatori pentru coloane (care pot fi N.o., Nume si prenume, Functia, Aprecierea 1, Aprecierea 2, ., Aprecierea 14, Media, Calificativ colectiv, Media "sefului", Calificativul final), cu stil ingrosat si aliniere centrata.

In prima coloana introduceti o serie liniara pentru numerotarea din rubrica N.o.

Dupa ce introduceti cele 14 aprecieri pentru fiecare component, scrieti formula de calcul al mediei punctelor acordate de colectiv pentru prima persoana, o copiati in toate celulele si, in celula pentru calificativ, inserati in prima linie cu date, formula de calcul if(adresa celulei cu media>9;"Foarte Bine";if(aceeasi adresa>=7;"Bine";if(aceeasi adresa>=5;"Satisfacator";"Nesatisfacator"))), formula pe care o copiati in toata coloana.Introduceti nota cu "parerea sefului" si refaceti algoritmul de acordare a calificativului final, folosind aceeasi formula ca mai sus.

Examinati lucrarea inainte tiparirii. Adaptati parametrii foii de calcul pentru a aparea ca o lucrare profesionista.

Trasati un chenar tabelului, linii despartitoare intre coloane si o linie separatoare intre identificatorii de coloana si prima linie a tabelului.

E8. Presupunand ca aveti un tabel cu datele de incadrare ale salariatilor unei unitati de productie (numele si prenumele, departamentul/locul de munca, functia, salariul brut de incadrare, alte date), se cere sa se preia acele campuri (coloane) care participa la calculul salariului si sa se construiasca un nou tabel in care sa se introduca apoi o coloana cu impozitul, apoi cate o coloana in care sa se calculeze, de exemplu, 1%, respectiv, 3% din salariul brut, valori care, impreuna cu impozitul trebuie scazute, pentru fiecare angajat, din salariul brut de incadrare, pentru ca in alta coloana sa se obtina salariul net pe care il va incasa fiecare component al listei. Intocmiti o situatie statistica privind: salariul net minim, salariul net maxim si salariul net mediu (se vor utiliza functiile MIN, MAX, Average).

E9. Pentru ilustrarea evolutiei productiei realizate pe primul trimestru al anului curent, realizati un tabel cu date privind denumirea produsului si valori ale acestora pe lunile ianuarie, februarie si martie. Coloanele se vor dimensiona la latimea optima, iar tabelul se va formata prin Autoformatare.

Reprezentati grafic pe fiecare produs in parte, apoi cumulat productia pe trimestrul I.

Atribuiti graficului titlul PRODUCTIA PE TRIM. I.

Inlocuiti cu alte valori datele din luna februarie si martie pentru produsele 2 si 4.

Examinati inainte de tiparire foaia de calcul (daca aveti conditii, imprimati continutul foii curente de calul)

Salvati foaia de calcul cu numele PRODUCTIA TRIM. I.

E10. O societate comerciala de distributie vinde clientilor sai produse pe credit comercial, urmand ca acestia sa achite contravaloarea facturii; tinand cont de faptul ca:

. optional, societatea poate efectua, la cerea clientului, transportul marfurilor la o destinatie aleasa de catre acesta, practicand tarife diferentiate in functie de cantitatea de transportat si destinatie;

. societatea are repertoriate produsele si preturile intr-un nomenclator (tabel) de produse, aceste elemente vor fi cautate in nomenclator printr-o consultare verticala, in functie de codul produsului;

. valoarea se va calcula luand in considerare si un adaos comercial fix de 15% si cheltuieli de transport;

. TVA se va aplica diferentiat in functie de codul introdus de utilizator astfel:

.. pentru cod produs < = 100 TVA = 0;

.. pentru 100 < cod produs < = 102 TVA = 6%;

.. pentru 102 < cod produs TVA = 19%.

Se cere:

Sa se calculeze totalurile pentru campurile: cheltuieli de transport, valoarea TVA si valoarea facturii.

Se cere rotunjirea sumelor corespunzatoare TVA.

Numarati pozitiile facturii prin utilizarea unei functii.

Reprezentati grafic ponderea valorica a 3 dintre produsele semnificative, utilizand 2 tipuri de grafice.

Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1500
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved