Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
ArhitecturaAutoCasa gradinaConstructiiInstalatiiPomiculturaSilvicultura


CONDITII DE ASIGURARE - ASIGURAREA AUTOVEHICULELOR PENTRU AVARII SI FURT - CASCO UNITA

Auto+ Font mai mare | - Font mai mic

SOCIETATEA DE ASIGURARE

UNITA S.A.

CONDITII DE ASIGURARE

ASIGURAREA AUTOVEHICULELOR PENTRU AVARII SI FURT - CASCO

Definitii

In sensul prezentelor conditii contractuale urmatorii termeni se definesc dupa cum urmeaza:

Contract de asigurare: act juridic incheiat intre Asigurat si Asigurator care reglementeaza relatiile reciproce stabilite prin prezentele "Conditii de asigurare".

Polita de asigurare: document semnat de catre Asigurator si Asigurat/Contractant care atesta incheierea contractului de asigurare;

Asigurat: titularul interesului cu privire la autovehiculul asigurat. Atunci cand Asiguratul este una si aceeasi persoana cu Contractantul, notiunea de Asigurat preia si continutul notiunii de Contractant;

Contractant: persoana fizica sau juridica, alta decat Asiguratul, care semneaza polita de asigurare, obligandu-se sa plateasca prima de asigurare si sa respecte obligatiile care ii revin prin contract ;

Beneficiar: persoana indicata de Asigurat indreptatita sa primeasca despagubirea in caz de dauna;

Asigurator: societatea de asigurare "UNITA" S.A.;

Dauna: paguba materiala (avariere, distrugere sau furt) consecinta directa a evenimentului asigurat;

Dauna totala: furtul autovehiculului asigurat sau avarierea acestuia astfel incat costul estimat al reparatiei depaseste suma asigurata sau reparatia nu mai este economica.

Dauna partiala: dauna a autovehiculului asigurat, astfel incat prin reparare, reconditionare sau inlocuirea unor parti componente cuantumul pagubei sa nu depasesca suma asigurata;

Despagubire: suma datorata de Asigurator in cazul producerii evenimentului asigurat;

Eveniment asigurat: eveniment cauzator de daune care intra sub incidenta asigurarii, produs in perioada valabilitatii politei de asigurare;

Risc asigurat: eveniment viitor, posibil dar incert, care ar putea provoca daune pentru care Asiguratorul acorda despagubiri in baza contractului de asigurare;

Suma asigurata: suma pentru care s-a incheiat asigurarea (limita maxima pana la care Asiguratorul acorda despagubiri in cazul producerii unui eveniment asigurat);

Prima de asigurare: suma de bani pe care Asiguratul o plateste Asiguratorului pentru preluarea riscului (pretul asigurarii);

Fransiza: valoare fixa sau procent din suma asigurata stabilita prin polita, care ramane in sarcina Asiguratului si care se scade din despagubirea datorata pentru fiecare eveniment asigurat;

Furt prin efractie: furt savarsit prin inlaturarea oricaror dispozitive de inchidere a autovehiculului ori prin intrebuintarea de mijloace sau instrumente care permit patrunderea fara drept in autovehicul sau spatiul in care se afla autovehiculul asigurat;

Vandalism: pagubele produse direct sau indirect ca urmare a oricaror fapte agresive produse cu intentia de a provoca pagube, fara a exista o motivatie ori din razbunare, comise de o terta persoana chiar necunoscuta, sau de un grup de persoane;

Forta majora: situatie absolut imprevizibila si insurmontabila in momentul aparitiei, independenta de vointa partii si care face imposibila executarea obligatiilor asumate prin contractul de asigurare;

Autovehicul: vehiculul destinat transportului terestru, cu exceptia celor care circula pe sine, echipat cu motor de propulsie care se deplaseaza pe drum prin mijloace propri si conform legii este supus inmatricularii. In cuprinsul prezentelor conditii de asigurare termenul de autovehicul" cuprinde ori de cate ori contextul o permite si vehiculele tractate (remorci, semiremorci si alte asemenea);

Modificari constructive permanente: modificari aduse autovehiculului (suprastructuri, carosari, instalatii speciale, etc.) a caror valoare se adauga la valoarea autovehiculului luat ca baza de calcul in stabilirea sumei asigurate.

Echipament suplimentar: aparatura audio-video nedetasabila, jante speciale, sistem de alarma, GPS, etc. montate la autovehicul suplimentar fata de modelul luat ca baza de calcul in stabilirea sumei asigurate a autovehiculului;

Valoarea ramasa: valoarea partilor din autovehicul ramase neavariate, care pot fi intrebuintate sau valorificate potrivit evaluarii Asiguratorului.

Articolul 1. Obiectul asigurarii

Societatea 'UNITA' S.A. - numita in continuare Asigurator - in baza prezentelor 'Conditii de asigurare' si a incasarii primei de asigurare, asigura pentru riscurile de avarii si furt autovehiculele inmatriculate in Romania sau strainatate (autovehicule si/sau remorci, semiremorci), detinute de persoane fizice sau juridice cu domiciliul, resedinta sau sediul in Romania. Autovehiculele inmatriculate in strainatate, cu exceptia celor achizitionate in leasing, pot fi asigurate numai pentru riscul de avarii.

Asigurarea poate fi contractata si de catre alte persoane decat detinatorul autovehiculului (conform cartii de identitate a autovehiculului), persoane care au un interes asigurabil cu privire la autovehicul. Interesul asigurabil trebuie sa reiasa dintr-un contract de inchiriere, leasing, comodat, locatie de gestiune, etc. incheiat cu detinatorul autovehiculului.

Raporturile dintre Asigurat si Asigurator, drepturile si obligatiile fiecarei parti, se stabilesc prin contractul de asigurare, ce cuprinde:

Cerere-chestionar / inspectie de risc;

prezentele conditii de asigurare;

polita de asigurare;

alte clauze suplimentare agreate de parti, stipulate prin acte aditionale, suplimentele, etc., care fac parte integranta din contractul de asigurare.

Prin emiterea politei de asigurare, Asiguratorul se angajeaza ca, la producerea evenimentului asigurat, sa despagubeasca Asiguratul, cu conditia ca acesta sa fi platit prima de asigurare la termenele si in cuantumul stabilit prin polita.

Asigurarea produce efecte si in cazurile in care autovehiculul asigurat este condus de catre alte persoane decat Asiguratul.

Asigurarea se incheie numai pentru riscurile prevazute in prezentele 'Conditii de asigurare', cu fransizele, excluderile, extinderile, clauzele speciale prevazute expres in aceasta si in suplimentele de asigurare. In interpretarea si aplicarea prevederilor contractuale, mentiunile, suplimentele, adnotarile, au prioritate si completeaza sau, dupa caz, inlocuiesc prevederile din prezentele 'Conditii de asigurare'

Nu se cuprind in asigurare autovehiculele utilizate in principal la:

a)     transportarea in vrac a oricarui exploziv si material inflamabil (de exemplu - nitroglicerina, dinamita sau explozive asemanatoare);

b)     transportarea in vrac a deseurilor toxice.

Articolul 2. Riscurile asigurate

Riscurile asigurate sunt cele corespunzatoare felului asigurarii incheiate, conform prezentelor 'Conditii de asigurare'.

2.1. Asigurarea de avarii

Asiguratorul acorda despagubiri pentru pagubele produse prin avarierea sau distrugerea autovehiculului asigurat, in Romania si strainatate, cauzata de:

a) ciocniri, loviri sau izbiri cu alte vehicule sau orice alte corpuri mobile ori imobile, aflate in interiorul sau exteriorul autovehiculului asigurat, zgarieri accidentale, derapari, rasturnari sau caderi (cadere in prapastie, cadere in apa, cadere din cauza ruperii podului etc.), caderi pe autovehiculul a unor corpuri (copaci, blocuri de gheata sau de zapada, bolovani, etc.);

b) incendiu, explozie (inclusiv explozia rezervorului de carburant sau a rezervorului de aer comprimat), afumare, patare, carbonizare sau diverse alte distrugeri ca urmare a incendiului, precum si prin avarieri cauzate de apa ca urmare a actiunilor intreprinse pentru salvarea autovehiculului asigurat sau a constructiei in care se afla acesta.

c) inundatie, furtuna, uragan, cutremur de pamant, prabusire sau alunecare de teren, ploaie torentiala, grindina, trasnet, greutatea stratului de zapada sau de gheata, avalanse de zapada, cadere a unor corpuri pe cladirea in care se afla autovehiculul asigurat.

c.1) in caz de inundatie se acorda despagubiri pentru pagubele produse ca urmare a acoperirii locului unde se afla autovehiculul asigurat cu un strat de apa provenit din orice cauza, precum si pentru pagubele produse prin actiunea mecanica a apelor curgatoare sau a corpurilor purtate de acestea.

c.2) in caz de trasnet, ploaie torentiala, furtuna, uragan, cutremur de pamant, prabusire sau alunecare de teren, greutatea stratului de zapada sau de gheata si avalanse de zapada se acorda despagubiri si pentru pagubele produse autovehiculului asigurat prin efecte indirecte ale acestor fenomene - de exemplu prabusirea unui copac lovit de trasnet, actiunea mecanica a corpurilor purtate de vant (pe timp de furtuna sau uragan), daramarea constructiilor sau a unor parti ale acestora (acoperisuri, pereti, etc.) datorita greutatii stratului de zapada sau de gheata ori avalanselor de zapada, cutremurelor de pamant, prabusirilor sau alunecarilor de teren.

d) pagube produse de autori necunoscuti rezultate ca urmare a unuia din riscurile de mai sus.

Asiguratorul acorda despagubiri si pentru:

a) cheltuieli de transport al autovehiculului, in cadrul sumei asigurate, daca acesta nu poate fi deplasat prin forte proprii, de la locul producerii evenimentului asigurat la atelierul de reparatii cel mai apropiat sau la locul de adapostire, in limita tarifelor de transport percepute de firmele specializate. Prin loc de adapostire se intelege locul unde este parcat sau garat in mod obisnuit autovehiculul;

b) cheltuieli facute in vederea limitarii pagubelor, daca sunt necesare, in urma unor pagube produse de riscuri cuprinse in asigurare si in cadrul sumei asigurate;

c) pagubele, produse autovehiculului asigurat, prilejuite de masurile luate in timpul producerii evenimentului asigurat, pentru salvarea autovehiculului sau a constructiei in care se afla acesta precum si pentru salvarea persoanelor imobilizate in acesta (de exemplu - descarcerarea);

d) pagubele produse modificarilor constructive permanente, daca acestea sunt cuprinse in sumele asigurate corespunzatoare si erau montate la autovehicul, sau au fost asigurate ulterior printr-un supliment de asigurare, iar avariile ori distrugerile sunt ca urmare a unui eveniment asigurat;

e) pagubele produse echipamentelor suplimentare, special construite pentru autovehicule, inscrise in contract pentru sumele asigurate declarate de Asigurat si pentru care s-au platit primele de asigurare aferente, daca acestea erau montate la autovehicul iar avariile ori distrugerile sunt ca urmare a unui eveniment asigurat;

f) pagubele produse anvelopelor ori camerelor autovehiculului si capacelor de roti, daca erau montate la autovehicul iar avariile s-au intamplat odata cu cele produse din orice cauza cuprinsa in asigurare, insusi corpului autovehiculului;

g) pagubele produse rotilor de rezerva si sculelor livrate de producatorul autovehiculului ca dotare standard (de exemplu - cric, cheie de roti, etc.) numai daca acestea se aflau in autovehicul iar avariile ori distrugerile sunt ca urmare a unui eveniment asigurat.

2.2. Asigurarea riscului de furt

Asiguratorul acorda despagubiri si pentru pagubele produse ca urmare a furtului sau a tentativei de furt intamplat pe teritoriul Romaniei. In cadrul prezentelor 'Conditii de asigurare' riscul de furt cuprinde:

a) furtul autovehiculului asigurat, al unor parti componente ori piese ale acestuia;

b) pagubele de orice fel cauzate autovehiculului asigurat ca urmare a furtului ori tentativei de furt, inclusiv butucii de yale, cu conditia prezentarii tuturor cheilor declarate la incheierea politei de asigurare;

c) furtul sau distrugerea ca urmare a tentativei de furt a echipamentelor suplimentare, daca acestea au fost cuprinse in asigurare pentru riscul de furt si daca erau montate la autovehicul.

Extinderea asigurarii riscului de furt in afara teritoriului Romaniei

La solicitarea Asiguratului, prin derogare de la pct. 2.2.1, riscul de furt poate fi acoperit si in afara teritoriului Romaniei, in baza unui supliment de asigurare, astfel:

fara plata unei prime de asigurare aditionale, pe aceeasi perioada pentru care se incheie la Asigurator o asigurare de raspundere civila a autovehiculelor cu valabilitate in afara teritoriului Romaniei (Carte Verde)

prin plata unei prime de asigurare aditionale, aferenta perioadei solicitata de Asigurat, in cazul in care nu se incheie la Asigurator o asigurare de raspundere civila a autovehiculelor cu valabilitate in afara teritoriului Romaniei (Carte Verde).

Extinderea asigurarii riscului de furt in afara teritoriului Romaniei se acorda numai pentru tarile membre ale sistemului Carte Verde si numai pentru autovehicule inmatriculate in Romania.

Articolul 3. Excluderile din asigurare

Nu sunt cuprinse in asigurare si deci Asiguratorul nu acorda despagubiri, pentru:

a)     pagubele produse prin intrebuintare, functionare, uzare sau defecte de fabricatie ale materialului. Daca insa, datorita defectarii din orice cauza a unor piese sau parti componente ale autovehiculului asigurat, inclusiv a anvelopelor sau camerelor acestora, se cauzeaza daune, din riscuri asigurate, altor piese sau parti componente ale acestuia, pentru aceste daune se acorda despagubiri;

b)     pagubele produse prin influenta temperaturii asupra motorului autovehiculului asigurat; pagubele cauzate motorului, cutiei de viteze sau diferentialului datorita lipsei ori insuficientei ungerii sau a supraincalzirii acestora din orice cauza; pagube produse prin aspiratia apei in motor;

c)     pagubele produse prin actiunea curentului electric asupra instalatiei electrice, alternatorului, electromotorului, becurilor sau altor piese ori accesorii ale autovehiculului asigurat, care folosesc curentul electric sau sunt actionate de acesta;

d)     pagubele produse ca urmare directa a trepidatiilor autovehiculului asigurat in timpul mersului;

e) pagubele produse numai anvelopelor ori camerelor prin taiere, intepare sau explozie

f)       pagubele produse autovehiculului asigurat ca urmare a utilizarii acestuia ca utilaj sau instalatie de lucru, in conformitate cu destinatia lui speciala, precum si pagubele produse la dispozitivele sau instalatiile montate pe autovehiculul asigurat in timp ce acestea erau utilizate conform destinatiei lor;

g)     pagubele produse partilor componente de rezerva, pieselor de rezerva, prelatelor, huselor, carburantilor sau oricaror altor bunuri aflate in autovehiculul asigurat, cu exceptia celor prevazute la art.2, pct.2.1.2, lit.g. si a prelatelor montate la autovehiculele cu coviltir;

h)     avariile produse autovehiculului asigurat sau orice alte deteriorari ale pieselor ori partilor componente ale acestuia, ca urmare a furtului sau tentativei de furt, daca autovehiculul nu a fost asigurat si pentru riscul de furt;

i)   pagubele produse acelor parti componente ale autovehiculului ce erau avariate la incheierea asigurarii si sunt mentionate in raportul inspectiei de risc, care nu au fost remediate de Asigurat si constatate de Asigurator pana la data producerii riscului asigurat;

j)   pagubele produse direct sau indirect ca urmare a oricaror fapte agresive produse cu intentia de a provoca pagube, fara a exista o motivatie ori din razbunare, comise de o terta persoana chiar necunoscuta, sau de un grup de persoane.

Sunt excluse din asigurare situatiile in care, din actele incheiate de organele in drept si/sau din orice alt mijloc de proba, rezulta ca la data producerii evenimentului asigurat :

a)     autovehiculul asigurat era condus sau actionat, in momentul producerii accidentului fara a exista un certificat de inmatriculare valabil sau alta autorizatie de circulatie valabila;

b)     autovehiculul asigurat era condus sau actionat, in momentul producerii accidentului, de catre o persoana care nu poseda permis de conducere valabil pentru categoria respectiva de autovehicule sau careia permisul de conducere i-a fost suspendat, anulat sau retinut in vederea anularii ori suspendarii, fara a i se fi eliberat o autorizatie provizorie de conducere sau aceasta a expirat, cu exceptia cazului in care autovehiculul adaptat cu comanda dubla a fost condus de catre cursantul unei scoli de soferi, in timpul orelor de conducere, asistat de un instructor auto sau de examinator

c)     persoana care a condus autovehiculul asigurat si a produs accidentul se afla sub influenta bauturilor alcoolice, a produselor sau substantelor stupefiante ori medicamentelor cu efecte similare, ori s-a sustras sau refuza recoltarea probelor biologice sau toxicologice sau a parasit locul producerii accidentului, in situatiile in care acest fapt nu este permis de reglementarile legale;

d)     persoana care a condus autovehiculul asigurat - comitea, la momentul producerii accidentului, o infractiune cu intentie sau incerca sa se sustraga urmaririi in urma comiterii unei asemenea fapte.

Prevederile art.3, pct.3.2, lit. b, c si d, nu se aplica in situatia de furt a autovehiculului asigurat.

Asiguratorul nu acorda, de asemenea, despagubiri pentru:

a)     pagubele indirecte, ca de exemplu reducerea valorii autovehiculului asigurat dupa reparatie;

b)     pagubele produse prin intreruperea folosirii autovehiculului asigurat, chiar ca urmare a unei cauze cuprinse in asigurare;

c)     cheltuielile ocazionate de deplasarea la locul producerii evenimentului asigurat, precum si costul ingrijirilor medicale de care beneficiaza conducatorii auto accidentati in cursul producerii evenimentelor asigurate;

d)     cheltuielile efectuate pentru transformarea sau imbunatatirea autovehiculului asigurat in comparatie cu starea lui de dinaintea producerii evenimentului asigurat, pentru repararea unor avarii sau distrugeri produse de cauze necuprinse in asigurare si pentru reparatii nereusite;

e)     pagubele produse in legatura cu utilizarea autovehiculului asigurat la concursuri, intreceri sau antrenamente pentru acestea, inclusiv cele produse in afara unui program oficial

f)       pagubele produse cu intentie de catre Asigurat sau prepusii acestuia, daca aceasta rezulta din actele incheiate de organele in drept (politie, pompieri sau alte organe de cercetare) sau in urma cercetarilor efectuate de catre Asigurator;

g)     pagubele produse, atat exteriorului cat si interiorului autovehiculului, de actiunea acizilor sau a oricaror substante corozive;

h)     acea parte din paguba care s-a marit, dupa producerea evenimentului asigurat, prin neluarea masurilor necesare pentru limitarea ei, daca acest fapt rezulta din actele incheiate de organele in drept (politie, pompieri sau alte organe de cercetare) sau in urma cercetarilor efectuate de catre Asigurator;

i)       pagubele cauzate de incendiu sau explozie care se datoreaza folosirii flacarii deschise, inclusiv la repararea autovehiculului, ori ca urmare a depozitarii/ transportarii necorespunzatoare a unor substante periculoase sau combustibile;

j)       pagubele provocate de explozii sau incendii cauzate de materialele ori substantele periculoase transportate (radioactive, ionizante, inflamabile, explozive, corosive, combustibile), care au determinat sau agravat producerea pagubei, sau daca nu exista avize legale pentru autovehicul si conducatorul auto eliberate de autoritatea competenta;

k)     pagubele produse ca urmare a patrunderii voluntare cu autovehiculul asigurat in albii de rauri sau in zone inundate ori acoperite de apa (pe carosabil sau in afara acestuia);

l)       pagubele produse ca urmare a utilizarii autovehiculului pe sectoare de drum sau in zone interzise circulatiei publice, care prezinta un pericol iminent de avariere a acestuia, sau ca urmare a patrunderii in zone cu restrictie de gabarit;

m)    pagubele produse ca urmare a unei coliziuni cu un autovehicul feroviar (exclusiv tramvai);

n)     pagubele produse autovehiculului asigurat ca urmare a operatiunilor de incarcare sau descarcare a marfurilor in/din autovehicul sau a acestuia in/dintr-un alt vehicul;

o)     pagubele produse oricarui ansamblu sau parti componente ale autovehiculului asigurat datorita incarcarii si/sau ancorarii necorespunzatoare a marfii pe timpul transportului;

p)     pagubele produse ca urmare a utilizarii autovehiculului in situatii neconforme cu specificatiile constructorului referitoare la capacitatea maxima de incarcare;

q)     pagubele produse autovehiculului asigurat ca urmare a transportarii, tractarii sau remorcarii acestuia de catre un alt autovehicul tractor;

r)      pagube produse in timp ce autovehiculul se afla incredintat unei unitati reparatoare si au rezultat ca urmare a:

manevrarii defectuase a autovehiculului;

defectarii sau functionarii anormale a utilajelor si instalatiilor din dotarea unitatii reparatoare;

furtului sau tentativei de furt.

s)     pagubele produse de:

razboi, razboi civil, greve sau tulburari civile revolutie, rebeliune, insurectie, dictatura militara, conspiratie, lege martiala, invazie sau actiune a unui dusman extern, operatii belicoase, regim militar sau uzurparea puterii, indiferent daca s-a declarat razboi sau nu, orice actiune a oricarei persoane sau a persoanelor care actioneaza in numele sau in legatura cu orice organizatie al carei scop include rasturnarea sau influentarea oricarui guvern de jure sau de facto prin terorism sau orice mijloace violente;

confiscare, expropriere, nationalizare, rechizitionare, sechestrare, acaparare, retinere, insusire, revendicare, distrugere sau avariere din ordinul oricarui guvern de jure ori de facto sau oricarei autoritati publice;

explozie atomica, radiatii sau infestari radioactive;

poluare sau contaminare din orice cauza;

riscul cibernetic;

t)       cazurile in care, la incheierea asigurarii sau ulterior, Asiguratul sau persoanele cuprinse in asigurare au dat declaratii neconforme cu realitatea, ori acestea sunt in contradictie cu starea de fapt, sau au incercat sa obtina prin frauda sau tentativa de frauda despagubiri necuvenite.

In cazul cuprinderii in asigurare si a riscului de furt, Asiguratorul nu acorda despagubiri daca:

a) la organele de politie nu s-a inregistrat o reclamatie in legatura cu furtul ori tentativa de furt si daca acestea nu confirma furtul ori tentativa de furt;

b) dupa comiterea furtului sau a tentativei de furt, paguba s-a marit prin neluarea de catre Asigurat a unor masuri pentru limitarea ei, pentru acea parte din paguba care s-a marit, daca acest fapt rezulta din actele incheiate de organele in drept (politie, alte organe de cercetare) si/sau orice mijloc de proba, ori in urma cercetarilor efectuate de catre Asigurator;

c) la comiterea furtului ori a tentativei de furt au luat parte persoane din familia Asiguratului, persoane care locuiesc si/sau gospodaresc impreuna cu acesta, precum si orice prepus al acestuia;

d) in timpul cat autovehiculul asigurat nu era folosit si era parasit de conducatorul auto, nu i s-a scos cheia din contact si nu a fost incuiat (cu exceptia cazurilor cand aceste masuri nu erau posibile datorita particularitatilor de constructie a autovehiculului), ori au fost lasate in acesta chei si/sau documentele originale ale autovehicului (certificatul de inmatriculare si/sau cartea de identitate);

e) in momentul furtului sau tentativei de furt, autovehiculul asigurat era desfacut in partile sale componente, cu exceptia cazurilor cand furtul sau tentativa de furt s-a produs ca urmare a patrunderii prin efractie in incaperea in care se afla autovehicululul, desfacut in partile sale componente;

f) asiguratul nu a luat masuri pentru a preveni furtul autovehicului asigurat sau a unor parti componente ale acestuia, in cazul in care cheile autovehiculului au fost furate sau pierdute;

g) asiguratul a incredintat autovehiculul asigurat unei persoane care nu il restituie;

h) in situatia reclamarii furtului de casetofon cu fata detasabila, nu se depune la Asigurator, concomitent cu avizarea furtului, fata detasabila a acestuia;

i) nu se depun la Asigurator sau la politie, concomitent cu avizarea furtului autovehiculului, randurile de chei si telecomenzi, dupa caz, declarate de Asigurat la incheierea asigurarii, precum si actele originale ale autovehiculului (cartea de identitate, certificatul de inmatriculare/autorizatia de circulatie provizorie);

j) asiguratul sau persoanele cuprinse in asigurare fac declaratii contradictorii sau neconforme cu realitatea, precum si in cazurile in care in legatura cu dauna se efectueaza investigatii si cercetari asupra persoanelor cuprinse in asigurare, de catre organele de urmarire penala, pana la finalizarea acestora;

Nu intra sub protectia asigurarii bunurile furate din autovehiculul asigurat sau avariate in cursul comiterii furtului sau tentativei de furt, altele decat cele din dotarea acestuia, nici partile componente, piesele si bunurile prevazute la art. 3 pct.3.1 lit.g

Articolul 4. Suma asigurata

Autovehiculul se asigura la valoarea reala a acestuia din momentul incheierii sau reinnoirii asigurarii. In sensul prezentelor 'Conditii de asigurare', prin valoarea reala se intelege valoarea de nou a autovehiculului mai putin uzura, stabilita in raport cu vechimea acestuia, potrivit scalei Asiguratorului pentru coeficientii valorii ramase. Tabelele cuprinzand cotele de valoare ramasa a autovehiculelor fac parte integranta din contractul de asigurare.

Valoarea de nou a autovehiculului din momentul incheierii sau reinnoirii asigurarii, se determina direct sau prin echivalare (functie de producator, model, caracteristici tehnice), astfel:

a) pentru autovehiculele de productie romaneasca:

pe baza facturilor, in cazul autovehiculelor achizitionate de nou (inclusiv T.V.A.)

pe baza listelor de preturi de comercializare sau cataloagelor de specialitate, in celelalte cazuri;

b) pentru autovehiculele de productie straina:

pe baza facturilor de comercializare, a facturilor proforma sau a contractelor de leasing (pret DDP) in cazul autovehiculelor achizitionate de nou de la reprezentantele din Romania sau strainatate (caz in care se adauga taxele necesare importului definitiv)

pe baza listelor de preturi de comercializare sau cataloagelor de specialitate, in celelalte cazuri.

In cazul autovehiculelor uzate (second - hand) comercializate in rate sau leasing, prin firme specializate, sumele asigurate la data incheierii/reinnoirii asigurarii reprezinta:

pretul DDP specificat in contractul de rate sau leasing, pentru primul an de asigurare;

pretul DDP din primul an de asigurare, mai putin cota de uzura obtinuta prin scaderea din coeficientul de valoare ramasa aferent primului an de asigurare a celui corespunzator vechimii autovehiculului, pentru anul doi si urmatorii ani de asigurare.

Suma asigurata, reprezentand valoarea reala a autovehiculului, se stabileste si se inscrie in polita in Lei (RON) sau, la solicitarea Asiguratului, in valuta (EUR sau USD).

Pentru asigurarile ce se reinnoiesc si au continuitate la Asigurator, suma asigurata a autovehiculului la data reinnoirii, se stabileste pornind de la valoarea de comercializare de nou stabilita pentru prima polita de asigurare incheiata la Asigurator, mai putin uzura stabilita in raport cu vechimea acestuia, potrivit scalei Asiguratorului pentru coeficientii valorii ramase

Pe parcursul duratei asigurarii sau la reinnoirea acesteia, la cererea scrisa a Asiguratului, suma asigurata poate fi majorata datorita executarii unor modificari constructive permanente sau montarii unor echipamente suplimentare pe autovehiculul asigurat, prin plata primei de asigurare suplimentare corespunzatoare si cu respectarea prevederilor conditiilor de asigurare privind incheierea unei asigurari noi (intrare in vigoare, inspectie de risc) in ceea ce priveste diferenta de suma asigurata.

Echipamentele suplimentare montate la autovehicul se asigura la valoarea declarata de Asigurat in cererea-chestionar. Valoarea totala a acestora nu poate sa depaseasca 20% din valoarea reala a autovehiculului asigurat, cu exceptia modificarilor constructive permanente si a carosarilor executate de firme autorizate pentru astfel de lucrari.

Aparatele, echipamentele si dotarile montate de producator la autovehiculul asigurat sunt cuprinse in asigurare numai daca valoarea acestora a fost luata in considerare la stabilirea sumei asigurate a autovehiculului.

Suma asigurata reprezinta:

a) in cazul platii primei de asigurare in Lei (RON):

echivalentul in Lei al sumei asigurate inscrisa in polita in valuta, la cursul BNR valabil la data producerii evenimentului asigurat;

suma asigurata inscrisa in polita in Lei;

b) in cazul platii primei de asigurare in valuta, suma asigurata inscrisa in polita in valuta.

In cazul in care, la data producerii evenimentului asigurat, suma asigurata inscrisa in polita nu corespunde valorii reale a autovehiculului de la data incheierii asigurarii, se va proceda astfel:

a) daca asigurarea s-a incheiat pentru o suma asigurata mai mare decat valoarea reala a autovehiculului la data incheierii asigurarii (supraasigurare), Asiguratorul recalculeaza si restituie prima de asigurare platita de Asigurat - aferenta excedentului de suma asigurata, iar despagubirea nu va putea depasi, in nici un caz, valoarea reala a autovehiculului de la data incheierii asigurarii;

b) daca asigurarea s-a incheiat pentru o suma asigurata, mai mica decat valoarea reala a autovehiculului la data incheierii asigurarii (subasigurare), Asiguratul suporta o parte proportionala din paguba - aferenta deficitului de suma asigurata.

In timpul perioadei de asigurare si in limitele acesteia, Asiguratul poate solicita asigurari suplimentare pentru extinderea acoperirii si a altor riscuri decat cele asigurate initial.

Articolul 5. Fransize

Polita de asigurare se incheie cu aplicarea unor fransize, mentionate in aceasta, ce reprezinta partea din fiecare dauna suportata de Asigurat. Fransizele sunt dupa cum urmeaza:

Incluse in conditiile generale de asigurare: fransiza de 15% din suma asigurata in caz de furt total (furtul autovehiculului), cu posibilitatea reducerii sau majorarii acesteia, in functie de optiunea Asiguratului, in schimbul majorarii/reducerii primei de asigurare, conform tarifului de prime al Asiguratorului.    

Optionale pentru cazurile de daune partiale/furt partial sau daune totale din avarii, cu reducerea primelor de asigurare, conform tarifului de prime al Asiguratorului.

Articolul 6. Inceperea si incetarea protectiei prin asigurare

Polita de asigurare se incheie pe baza cererii scrise a Asiguratului, facuta prin completarea cererii-chestionar care, impreuna cu anexele la polita si declaratiile facute de Asigurat, fac parte integranta din acesta.

Asigurarea se considera incheiata cand sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

- efectuarea inspectiei de risc de catre Asigurator, insusita de Asigurat sau prepusii sai;

- plata anticipata a primei de asigurare sau a primei rate, daca s-a convenit plata primei in rate;

- emiterea politei de asigurare,

si este valabila exclusiv pentru autovehiculele si riscurile specificate in polita.

La incheierea politei de asigurare, solicitantul este obligat sa prezinte actele originale ale autovehiculului (certificatul de inmatriculare si/sau cartea de identitate), precum si cheile pe care le poseda. In cazul autovehiculelor noi, achizitionate direct de la producatori sau de la dealerii din Romania, polita de asigurare se poate incheia si prin prezentarea facturii de cumparare si a autorizatiei provizorii de circulatie.

Asigurarea se incheie pe perioade de 1 an sau de minimum 6 (sase) luni. Pentru autovehiculele comercializate in rate sau leasing, asigurarea se poate incheia pe toata durata contractului de vanzare in rate sau leasing.

In cazul reinnoirii asigurarii, raspunderea Asiguratorului continua fara intrerupere daca prima de asigurare, corespunzatoare noii sume asigurate stabilite conform art. 4, se achita inainte de expirarea perioadei de asigurare in curs si se emite o noua polita pentru perioada urmatoare de asigurare.

Raspunderea Asiguratorului incepe la ora 000 a primei zile din perioada de valabilitate inscrisa in polita, dar nu mai devreme de ziua urmatoare datei efectuarii inspectiei de risc, emiterii politei si platii primei de asigurare.

Pentru autovehiculele noi, achizitionate de la dealerii autorizati din Romania in rate / leasing sau achitate integral, pentru care plata primei de asigurare (integral sau rata intai) si emiterea politei de asigurare se efectueaza concomitent cu livrarea autovehiculului, raspunderea Asiguratorului incepe din momentul receptionarii autovehiculului de catre Asigurat sau prepusii acestuia.

Raspunderea Asiguratorului inceteaza :

a) la termen - la ora 24 a ultimei zile din perioada pentru care s-a incheiat polita si s-a platit prima de asigurare;

b) inainte de expirarea termenului prevazut in polita de asigurare, astfel :

la data producerii unei daune totale;

la data transmiterii proprietatii asupra autovehiculului catre o terta persoana, cu exceptia contractelor de leasing in cazul in care transferul proprietatii se face catre utilizator;

la ora 000 a zilei urmatoare expirarii termenului de pasuire, daca sumele datorate cu titlu de prima nu au fost platite la scadenta si nici in termenul de pasuire acordat;

la data convenita de parti.

In cazul emiterii unui supliment de asigurare, care prevede plata unei prime suplimentare, la contractul de asigurare existent, raspunderea Asiguratorului incepe la ora 000 a zilei urmatoare datei emiterii suplimentului de asigurare, platii primei de asigurare corespunzatoare si efectuarii inspectiei de risc, si inceteaza :

la data expirarii politei de asigurare la care este anexat sau,

la ora 24 a ultimei zile din perioada pentru care s-a incheiat suplimentul de asigurare.

In cazul in care evenimentul asigurat s-a produs inainte de inceperea raspunderii Asiguratorului si asigurarea a ramas fara obiect, precum si in cazul in care producerea evenimentului asigurat a devenit imposibila dupa inceperea raspunderii Asiguratorului, asigurarea se reziliaza de drept, iar prima de asigurare platita pentru perioada ulterioara rezilierii se restituie la cererea Asiguratului.

In cazul in care, dupa analizarea informatiilor obtinute cu privire la obiectul asigurarii si riscurile asigurate, atat la incheierea asigurarii cat si pe durata acesteia, preluarea riscului este considerata inacceptabila in conditiile date, Asiguratorul poate rezilia unilateral polita de asigurare sau poate propune Asiguratului modificarea acesteia, in termen de 30 de zile de la emiterea politei de asigurare, respectiv de la data luarii la cunostinta despre modificarile aparute (inclusiv producerea unui eveniment asigurat).

Daca Asiguratul refuza modificarea politei de asigurare, aceasta se considera reziliata, in termen de 20 de zile de la data notificarii facute catre Asigurat.

Articolul 7. Prima de asigurare

Prima de asigurare se stabileste in aceeasi valuta in care a fost stabilita si suma asigurata inscrisa in polita. La optiunea Asiguratului, prima de asigurare poate fi platita in lei sau in valuta. Plata in lei a primei de asigurare stabilita in valuta se face prin raportare la cursul BNR valabil la data emiterii politei de asigurare.

Plata primei de asigurare se face anticipat si integral pentru intreaga durata a asigurarii sau in rate subanuale, situatie in care rata intai de prima se plateste inainte de intrarea in vigoare a asigurarii (la emiterea politei de asigurare), iar urmatoarele rate la scadentele mentionate in polita de asigurare.

Daca prima de asigurare se plateste in rate subanuale, Asiguratul poate plati rata de prima scadenta in termen (denumit termen de pasuire) de 15 zile calendaristice de la data scadentei prevazuta in polita de asigurare, perioada in care autovehiculul ramane totusi sub protectia asigurarii.

In cazul in care Asiguratul nu plateste rata de prima la scadenta si nici in termenul de pasuire acordat, asigurarea se suspenda automat din a 16-a zi de la scadenta.

Asigurarea poate fi repusa in vigoare la cererea scrisa a Asiguratului, prin achitarea ratei restante, intr-un termen de maxim 30 de zile de la data scadentei, fara decalarea datei expirarii asigurarii.

Conditiile pentru repunerea in vigoare a asigurarii sunt urmatoarele:

a) respectarea prevederilor conditiilor de asigurare privind incheierea unei asigurari noi (termen de intrare in vigoare, efectuarea inspectie de risc, etc.);

b) neinregistrarea in perioada de suspendare a unor evenimente care ar fi impus Asiguratorului acordarea unor despagubiri daca asigurarea ar fi fost in vigoare.

Daca in cursul celor 15 zile de suspendare Asiguratul nu solicita repunerea in vigoare a contractului de asigurare, contractul se considera desfiintat de drept din a 16-a zi de la scadenta, fara a mai fi necesara punerea in intarziere si fara orice alta formalitate prealabila. Orice plata efectuata de Asigurat dupa expirarea termenului de pasuire, nu repune asigurarea in vigoare, suma platita urmand a fi restituita.

La asigurarile individuale, ce se reinnoiesc pe noi perioade de cate un an, daca reinnoirea se face inainte sau in termen de 30 de zile dupa data expirarii asigurarii anterioare, primele de asigurare se reduc (BONUS) cu 15%, 25%, 35% ori 40% corespunzator, dupa caz, unui an de asigurare anterior reinnoirii, respectiv doi, trei, patru sau mai multi ani anteriori consecutivi de asigurare, daca nu s-au platit ori nu se datoreaza despagubiri in anii anteriori de asigurare, sau daca despagubirile platite ori datorate se cuvin pentru pagube produse din culpa exclusiva a unor terte persoane aflate in afara autovehiculului asigurat, identificate si care au incheiata o asigurare obligatorie de raspundere civila auto, valabila la data producerii evenimentului.

La asigurarile individuale care se reinnoiesc pe noi perioade de cate un an, primele de asigurare in anii pentru care se face reinnoirea se majoreaza (MALUS) in functie de numarul daunelor produse in cursul anului anterior de asigurare, daca Asiguratorul a platit si/sau datoreaza despagubiri mai mari de 60% din prima de asigurare incasata, astfel

cu 10% pentru o singura dauna;

cu 15% pentru doua daune;

cu 20% pentru trei daune;

cu 30% pentru patru sau mai multe daune.

In situatia incetarii contractului de asigurare inainte de expirarea perioadei de valabilitate inscrisa in polita, prima de asigurare corespunzatoare perioadei ramase pana la expirarea asigurarii se restituie numai in cazurile in care nu s-au platit ori nu se datoreaza despagubiri pentru evenimente asigurate produse inainte de data incetarii contractului.

Articolul 8. Obligatiile Asiguratului

Asiguratul este obligat sa intretina si sa utilizeze autovehiculul asigurat in bune conditii si in conformitate cu reglementarile legale, si sa actioneze in functie de imprejurari in scopul prevenirii producerii evenimentelor asigurate. Asiguratorul are dreptul sa verifice modul in care este intretinut autovehiculul asigurat, Asiguratul fiind obligat sa permita acest lucru.

In cazul nerespectarii de catre Asigurat a obligatiei prevazute la aliniatul 1, Asiguratorul este indreptatit sa suspende polita de asigurare fara decalarea datei expirarii asigurarii sau sa denunte contractul fara restituirea primelor de asigurare platite, fiind indreptatit totodata si sa refuze plata eventualelor despagubiri solicitate.

In cazul in care se constata inlaturarea deficientelor, Asiguratorul poate repune in vigoare polita de asigurare, in scris, incepand cu ziua urmatoare zilei avizarii, cu respectarea conditiilor prevazute la art. 7, pct. 7.3, lit. a si b, privind repunerea in vigoare.

Asiguratul este obligat sa puna la dispozitia Asiguratorului toate actele si evidentele necesare pentru verificarea existentei autovehiculului asigurat si a interesului asigurabil in ceea ce priveste acest autovehicul (actele originale - certificatul de inmatriculare sau, dupa caz, autorizatia de circulatie provizorie, factura de cumparare sau, dupa caz, contractul de vanzare-cumparare si cartea de identitate, etc), pentru stabilirea valorii reale a autovehiculului asigurat;

In cazul in care circumstantele privind riscul, asa cum acestea au fost declarate de catre Asigurat se schimba in cursul executarii contractului, Asiguratul este obligat sa comunice in scris Asiguratorului schimbarile intervenite, in termen de 48 de ore de la data luarii la cunostinta (ex: activitate de taxi, rent a car, paza si protectie, etc.)

Asiguratul este obligat sa transmita in scris Asiguratorului care administreaza polita respectiva, in termen de 5 zile lucratoare de la data aparitiei urmatoarelor modificari:

schimbarea numelui Asiguratului sau a domiciliului/sediului acestuia;

schimbarea numarului de inmatriculare si/sau a seriei de sasiu ori a caroseriei autoportante;

retragerea definitiva a autovehiculului din circulatie;

inlocuirea autovehiculului nou in perioada de garantie.

Asiguratul trebuie sa anunte Asiguratorului pierderea interesului patrimonial in ceea ce priveste autovehiculul asigurat, in termen de 5 zile de la data aparitiei acestei situatii. Polita de asigurare se considera reziliata din ziua urmatoare zilei in care s-a implinit acest termen, prima de asigurare corespunzatoare perioadei ramase pina la expirarea asigurarii restituindu-se numai in cazurile in care nu s-au platit ori nu se datoreaza despagubiri pentru evenimente asigurate produse inainte de data incetarii contractului.

In cazul producerii unui eveniment asigurat, Asiguratul este obligat:

a) sa ia, pe seama Asiguratorului si in limita sumei asigurate, potrivit cu imprejurarile, masuri pentru limitarea pagubelor;

b) sa ia, potrivit cu imprejurarile, masuri pentru conservarea urmelor furtului sau tentativei de furt, pentru salvarea, pastrarea si paza autovehiculului asigurat sau a partilor componente ramase ca urmare a producerii riscului asigurat, precum si pentru prevenirea producerii unor pagube ulterioare;

c) sa instiinteze imediat, daca este cazul, conform uzantelor din tara unde s-a produs evenimentul asigurat, organele de politie, unitatile de pompieri sau alte organe de cercetare, cele mai apropiate de locul producerii evenimentului asigurat si, dupa caz, corespondentii din strainatate indicati de catre Asigurator, solicitand intocmirea de acte cu privire la cauzele si imprejurarile producerii evenimentului asigurat, persoanele vinovate de producerea evenimentului asigurat si pagubele produse;

d) sa instiinteze Asiguratorul despre producerea evenimentului asigurat, in scris, in termen de 2 zile lucratoare de la producerea, respectiv luarea la cunostinta despre producerea acestuia, dand informatii asupra naturii si marimii pagubelor. Daca din cauza nerespectarii acestui termen nu s-au putut stabili cauza si intinderea pagubei, Asiguratorul poate refuza plata despagubirii.

e) sa furnizeze toate informatiile si probele documentare solicitate de Asigurator si sa permita acestuia sa faca investigatii referitoare la cauza, imprejurarile si marimea pagubei;

f) sa nu dea nici o declaratie politiei sau altor organe de cercetare prin care sa renunte la pretentii fata de cel vinovat de producerea riscului asigurat, conservand dreptul de regres al Asiguratorului impotriva persoanei vinovate de producerea prejudiciului;

g) sa depuna la Asigurator, in vederea stabilirii dreptului la despagubire, toate documentele necesare si/sau solicitate cu privire la evenimentul asigurat.

Asiguratul are obligatia de a aviza in scris Asiguratorul despre pierderea/furtul cartii de identitate, a certificatului de inmatriculare, a cheilor si/sau telecomenzilor autovehiculului in termen de doua zile lucratoare de la producerea evenimentului. De asemenea Asiguratul trebuie sa depuna la Asigurator si dovada de la politie referitoare la pierderea/furtul cartii de identitate si/sau certificatul de inmatriculare.

In cazul furtului, Asiguratul este de asemenea obligat:

a)     sa comunice organelor de politie sau altor organe de cercetare orice informatie care ar duce la gasirea autovehiculului asigurat, a partilor componente sau a pieselor furate ale acestuia si sa faca demersurile necesare pentru redobandirea acestora, chiar si dupa ce a primit despagubirea;

b)     sa comunice imediat Asiguratorului gasirea autovehiculului asigurat, a partilor componente sau a pieselor furate ale acestuia;

c)      asiguratul are obligatia ca in cazul in care organele de cercetare i-au comunicat identitatea persoanei care a savarsit furtul, sa comunice acest fapt Asiguratorului in termen de 3 zile lucratoare. In cazul nerespectarii acestei obligatii de catre Asigurat si daca din acest motiv Asiguratorul a fost pus in imposibilitatea de a exercita dreptul de regres impotriva persoanei care a savarsit furtul, Asiguratul va restitui despagubirea primita in termen de 15 zile de la data solicitarii Asiguratorului.

Asiguratul are obligatia de a conserva dreptul de regres al Asiguratorului impotriva celor vinovati de producerea si/sau marirea pagubelor, neindeplinirea acestei obligatii dand Asiguratorului dreptul sa refuze plata despagubirii.

Obligatiile prevazute la pct. 8.1, 8.6, 8.7, 8.8 si 8.9, exista si pentru conducatorul autovehiculului asigurat, cand acesta nu este Asiguratul.

In cazul in care se produce un eveniment asigurat si Asiguratul sau conducatorul autovehiculului asigurat nu a respectat sau nu respecta obligatiile ce ii revin, prevazute in prezentele 'Conditii de asigurare', Asiguratorul este eliberat de obligatia platii despagubirilor, partial sau total, in functie de influenta nerespectarii acestor obligatii asupra aparitiei sau stabilirii existentei obligatiei sale privind plata unor despagubiri, respectiv asupra marimii despagubirilor pe care ar fi obligat sa le plateasca.

Articolul 9. Constatarea si evaluarea pagubelor. Stabilirea si plata despagubirilor

Constatarea si evaluarea pagubelor se fac de catre Asigurator, direct sau prin imputerniciti, impreuna cu Asiguratul sau imputernicitii sai, ori de catre experti, daca s-a convenit acest lucru.

Stabilirea si plata despagubirilor se fac de catre Asigurator in baza documentatiei complete privind cauzele si imprejurarile in care s-a produs evenimentul asigurat, precum si pagubele produse.

In situatiile in care organele in drept nu au intocmit acte cu privire la cauzele si imprejurarile producerii evenimentului asigurat, respectiv la marimea pagubelor rezultate, acestea pot fi dovedite prin orice mijloace legale de proba, inclusiv cu expertize autorizate si/sau declaratii ale martorilor.

Valoarea despagubirii, incluzand prestatiile suplimentare, nu poate depasi suma asigurata, nici cuantumul pagubei si nici diferenta dintre valoarea reala a autovehiculului asigurat de la data incheierii asigurarii si valoarea ramasa.

9.4. Evaluarea pagubelor

Cuantumul pagubei este egal cu costul reparatiei partilor componente ori a pieselor avariate sau costul de inlocuire a acestora (inclusiv cheltuielile pentru materiale si pentru demontare-montare, aferente reparatiilor si inlocuirilor necesare) ca urmare a pagubelor produse din riscuri asigurate, inclusiv TVA (sub conditia prezentarii documentelor fiscale justificative) in cazul reparatiilor efectuate in Romania.

In cazul avarierii unor parti componente sau piese ale unui ansamblu sau subansamblu care nu pot fi inlocuite individual, se ia in considerare inlocuirea intregului ansamblu sau subansamblu.

Partile componente sau piesele care se considera necesar a fi inlocuite sunt:

a)     cele a caror reparare sau folosire (chiar reparate) nu mai este posibila din punct de vedere tehnic, datorita gradului lor de avariere;

b)     cele pentru care, cu toate ca reparatia este posibila, costul reparatiei (inclusiv cheltuielile pentru materiale si cele de demontare-montare aferente) depaseste valoarea de nou a partii componente sau a piesei respective la data producerii evenimentului asigurat (inclusiv cheltuielile pentru materiale si cele de demontare-montare aferente).

Se considera necesara revopsirea integrala a autovehiculului asigurat atunci cand partile exterioare avariate, dintr-un singur eveniment asigurat, reprezinta cel putin 50 % din suprafata exterioara totala a autovehiculului.

In cazul in care reparatia autovehiculului asigurat se efectueaza in regie proprie sau se solicita plata despagubirii inainte de efectuarea reparatiei, valoarea acesteia (exclusiv TVA) se stabileste pe baza evaluarii Asiguratorului.

In cazul in care, cu ocazia efectuarii reparatiei autovehiculului asigurat, s-au constatat si alte avarii datorate producerii evenimentului asigurat, care nu au putut fi constatate initial, Asiguratul este obligat sa instiinteze Asiguratorul in vederea intocmirii unui proces verbal suplimentar de constatare a daunelor. Prin neindeplinirea acestei obligatii de catre Asigurat, Asiguratorul poate refuza plata partii de despagubire corespunzatoare avariilor suplimentare constatate.

In cazul evenimentelor asigurate produse pe teritoriul Romaniei, reparatiile se efectueaza la atelierele de specialitate din Romania. Pentru evenimentele asigurate produse in afara teritoriului Romaniei, reparatiile se pot efectua in strainatate numai cu acordul Asiguratorului.

In cazul in care reparatia in strainatate nu se justifica din punct de vedere economic, Asiguratul poate abandona in strainatate epava autovehiculului asigurat numai cu acordul scris al Asiguratorului.

La daune majore, cu valori apropiate de dauna totala, partile pot conveni asupra modalitatii de rezolvare a daunei, inclusiv prin considerarea oportunitatii valorificarii autovehiculului avariat (epava) si a utilizarii sumelor rezultate in despagubirea acordata.

Daca exista obligatia platii unei despagubiri, dar cuantumul acesteia nu s-a putut stabili inca exact din diferite motive, Asiguratorul poate acorda Asiguratului, in baza unei cereri scrise a acestuia, un avans din drepturile cuvenite. Avansul nu poate depasi un procent de 50% din valoarea pieselor, componentelor si ansamblurilor ce urmeaza a fi inlocuite.

In urma producerii evenimentului asigurat, Asiguratorul este indreptatit sa retina din valoarea despagubirii cuvenite:

a)     fransizele prevazute in polita de asigurare;

b)     primele de asigurare datorate pana la sfarsitul duratei asigurarii, in situatia in care cuantumul despagubirii depaseste 20% din suma asigurata, cu exceptia cazurilor in care s-a convenit altfel

c)      valoarea ramasa, in situatia daunei totale, cu exceptia cazului in care Asiguratorul isi exprima optiunea pentru preluarea epavei. In aceasta ultima situatie Asiguratul este obligat sa procedeze la intocmirea formalitatilor legale de instrainare a bunului catre Asigurator, sau catre un tert desemnat de acesta;   

d)     alte sume datorate Asiguratorului.

Dupa plata unei despagubiri, suma asigurata se reintregeste automat, fara plata unei prime de asigurare suplimentare

Asiguratorul este indreptatit:

a)     sa amane acordarea despagubirii, daca in legatura cu realitatea producerii daunei a fost pornita o cercetare penala, pana la finalizarea acesteia;

b)     sa nu plateasca despagubirea, in cazul in care cererea de despagubire a Asiguratului are la baza declaratii false sau daca Asiguratul (sau orice alta persoana actionand in numele acestuia) a contribuit in mod deliberat la producerea pagubei;

c)     sa reduca despagubirea cuvenita, dupa producerea evenimentului asigurat, corespunzator raportului dintre prima de asigurare stabilita si cea care ar fi trebuit stabilita daca s-ar fi cunoscut exact imprejurarile privind riscul preluat sau sa refuze plata despagubirii daca, in raport cu acele imprejurari, asigurarea nu s-ar fi incheiat;

d)     sa nu plateasca despagubirea sau sa denunte polita de asigurare cu efect imediat, daca se dovedeste sau este evidenta reaua credinta a Asiguratului.

In cazul in care, la data formularii cererii de despagubire de catre Asigurat, autovehiculul in cauza este asigurat si la o alta societate de asigurare, pentru aceleasi riscuri, Asiguratorul va contribui la despagubire in conformitate cu prevederile legale.

In cazul in care, in momentul producerii evenimentului asigurat, asigurarea era in vigoare cu o suma asigurata declarata inferioara valorii reale a autovehiculului de la data incheierii asigurarii (subasigurare), despagubirea se reduce proportional, corespunzator raportului dintre suma asigurata prevazuta in polita de asigurare si valoarea reala a autovehiculului calculata la data incheierii asigurarii.

Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru evenimentele asigurate produse in perioada cat polita de asigurare a fost denuntata sau suspendata.

In situatiile in care drepturile din asigurare sunt cesionate in favoarea unei banci sau unei terte parti, despagubirea se va plati numai dupa obtinerea de catre Asigurat, a acordului de plata a despagubirii, cu mentionarea clara a beneficiarului despagubirii (Asigurat, terta persoana in favoarea careia au fost cesionate drepturile din asigurare, unitatea reparatoare, etc.). Daca in contractul de asigurare nu este desemnat un beneficiar, despagubirea se plateste Asiguratului.

Despagubirea va fi achitata in decurs de 15 zile lucratoare de la data cand au fost depuse la Asigurator toate documentele solicitate de acesta pentru stabilirea obligatiei de plata, din punct de vedere al temeiniciei solicitarii despagubirii si al marimii acesteia. Curgerea termenului prevazut la aliniatul precedent este intrerupta daca despagubirea nu poate fi stabilita sau platita din vina Asiguratului.

9.18. Furtul

Despagubirea se acorda numai daca de la data instiintarii Asiguratorului au trecut cel putin 60 de zile - pentru furtul autovehiculul asigurat, respectiv cel putin 30 de zile - pentru furtul partilor componente sau pieselor acestuia, iar organele de politie confirma, in scris, furtul precum si faptul ca autovehiculul asigurat, respectiv partile componente sau piesele acestuia nu au fost gasite.

Daca autovehiculul asigurat, respectiv partile componente sau piesele acestuia au fost gasite dupa plata despagubirii, Asiguratul poate opta in termen de maxim 15 de zile de la data gasirii, pentru:

a) restituirea catre Asigurator a despagubirii incasate sau a diferentei dintre aceasta si costul reparatiilor ori inlocuirii partilor componente sau a pieselor avariate ori incomplete;

b) pastrarea despagubirii incasate, situatie in care autovehiculul asigurat respectiv partile componente sau piesele acestuia devin proprietatea Asiguratorului, de la data gasirii, Asiguratul fiind obligat sa faca toate demersurile necesare in acest sens.

In toate cazurile de furt al autovehiculului asigurat despagubirea se acorda numai daca odata cu instiintarea daunei, Asiguratul a depus la Asigurator :

a) certificatul de inmatriculare si cartea de identitate a autovehiculului asigurat, in original;

b) toate randurile de chei ale autovehiculului asigurat, precum si toate telecomenzile declarate la incheierea asigurarii sau dovada scrisa ca acestea au fost predate organelor de politie pentru cercetari;

In situatia in care polita nu acopera si riscul de furt, Asiguratorul nu datoreaza despagubiri pentru furt ori pentru avariile produse in urma furtului sau a tentativei de furt (total sau partial);

9.19. Modalitati de plata

Asiguratorul plateste despagubirile in Lei (RON). Pentru cheltuielile efectuate de Asigurat in valuta se utilizeaza cursul comunicat de BNR valabil la data emiterii documentelor care atesta cheltuielile efectuate.

La cererea expresa a Asiguratului, plata despagubirilor se poate face si intr-o alta valuta agreata, dar numai in urmatoarele cazuri:

a)     la dauna totala, cand primele de asigurare au fost achitate numai in valuta;

b)     la dauna partiala, cand evenimentul s-a produs in afara teritoriului Romaniei, reparatia s-a efectuat in strainatate cu acordul scris al Asiguratorului si este necesara efectuarea platii direct prestatorului de servicii din strainatate;

c)      la dauna partiala, in cazul in care pentru repararea autovehiculului sunt necesare parti componente, piese sau materiale ce se pot achizitiona numai din strainatate, iar primele de asigurare au fost achitate in valuta.

Articolul 10. Dispozitii finale

In limita despagubirilor platite Asiguratului, Asiguratorul este subrogat in toate drepturile acestuia contra celor raspunzatori de producerea sau marirea pagubelor, cu conditia ca acestia sa nu fie Asiguratul sau prepusii sai, in cazul Asiguratilor persoane juridice, respectiv persoanele care au condus autovehiculul cu acordul acestuia, in cazul Asiguratilor persoane fizice.

Dreptul de a ridica pretentii fata de Asigurator cu privire la plata unor despagubiri se pierde la implinirea unui termen de 2 ani de la data producerii evenimentului asigurat.

Dupa trecerea acestui interval de timp, Asiguratorul este eliberat de obligatia platii despagubirilor.

De comun acord, Asiguratorul si Asiguratul pot modifica sau rezilia polita de asigurare oricand pe parcursul duratei asigurarii, modificarea sau rezilierea devenind efectiva de la data convenita, in scris, de catre parti.

Prevederile politei de asigurare se aplica in toate cazurile de pagube survenite inainte de denuntare sau reziliere, pana la lichidarea lor definitiva.

Respectarea riguroasa a obligatiilor ce-i revin Asiguratului, precum si presupunerea ca datele furnizate de catre acesta in cererea-chestionar sunt reale, vor fi conditii ce preced orice raspundere ce ii revine Asiguratorului.

Orice litigiu in legatura cu aplicarea prezentelor "Conditii de asigurare" se rezolva de catre instantele de judecata competente din Romania.

In cazul in care Asiguratorul sustine ca pagubele pentru care se solicita despagubiri nu se datoreaza producerii unui eveniment asigurat, sarcina de a dovedi contrariul ii revine Asiguratului.

Coeficientii de valoare ramasa - [ % din valoarea de nou ] Tabel 1

Felul

autovehiculului

Vechimea autovehiculului [ ani ]

I.a. Autovehicule de transport persoane, avand pana la 9 locuri inclusiv - autoturisme, autovehicule de teren, microbuze, motocicluri .

I.b Remorci, semiremorci, rulote, atase si alte asemenea, tractate sau atasate la autovehiculele din categoria I.a

II.a Autovehicule comerciale: autovehicule de transport persoane avand peste 9 locuri (autobuze, autocare, microbuze si alte asemenea); autovehicule de transport marfa (autovehicule mixte, autocamioane, autoutilitare, autobasculante, autocisterne), autotractoare cu sa, autovehicule construite sau echipate pt. diverse destinatii speciale, tractoare rutiere/agricole, utilaje agricole

II.b. Remorci, semiremorci si alte asemenea, tractate de autovehiculele din categoria II.a.

-------- ----- ------ ----- ----- ---------Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1897
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved