Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE
loading...Gradinita

BULETIN DE INFORMARE SI DOCUMENTARE A CADRELOR DIDACTICE

didactica pedagogie

+ Font mai mare | - Font mai micB U L E T I N

DE

INFORMARE SI DOCUMENTARE

A

CADRELOR DIDACTICE

Analiza de nevoi de formare continua
a.Situatie centralizatoare

Institutia

Numar

Personal de conducere,indrumare si control

Personal didactic

Personal didactic

auxiliar

Personal nedidactic

I.S.J.

C.C.D.

C.J.A.PJ.

Unitati de invataniant

b.Module de pregatire solicitate

Nr crt

MODUL DE FORMARE

GRUP

TINTA

MANAGEMENT

- directori si directori adjuncti nou

a. Managementul unitatii scolare

numiti in functie (urban+rural)

- directori si directori adjuncti care

solicita parcurgerea modulului-

- potentiali directori

-Total -(200)

b. Managementul de proiect

Toate nivelurile, toate disciplinele:

j.

- urban (20)

- rural (20)

c. Managementul clasei de elevi

Cadre didactice - (40) (rural+urban)

Diriginti - urban (20)

- rural (20)

d. Managementul conflictului si

Cadre didactice - (20)

tehnici de negociere

Consiliere si orientare scolara si

Responsabili cu activitatea educativa

profesionala

- urban (20); rural (20)

Tehnologia informatiei si comunicarii educationale (TICE) MULTIMEDIA

Toate nivelurile, toate disciplinele urban (40) - rural (20)

Didactica disciplinei Proiectarea unitatilor de invatare • Evaluarea cunostintelor

Metode si tehnici de predare

Toate nivelurile, toate disciplinele

urban (500)

rural (500)

invatarea activa

Toate nivelurile, toate disciplinele

rural (40) urban (40)

Tehnici didactice de varf

Toate nivelurile, toate disciplinele

- rural (20) - urban (20)

Educatia tehnologica

-cadre didactice din domeniul tehnologiilor (60)

Instruire diferentiata

Toate nivelurile, toate disciplinele (20)

Educatie inclusiva

Cadre didactice de etnie rroma (20)

Educatia pentru informatie in mediul rural devaforizat

• Ce este un CDI

• Amenajarea unui

CDI

• Activitati in CDI

• Constituirea proiectelor personale de dezvoltare a carierei

Inspectori scolari (20) Directori unitati scolare (20) Cadre didactice (120)

Responsabili cu activitatea educativa Diriginti din scoli cu CDI

urban (10)

rural (10)

METTEXT

INVATATORI - mediu rural (20) PROFESORI- mediu rural (20) Profesori indrumatori practica pedagogica (20)

Biblioteconomie

Bibliotecari scolari (20)

Administratie scolara

Administratori + contabili (20)

OFERTA DE PROGRAME DE FORMARE CONTINUA

A CASEI CORPULUI DIDACTIC MARAMURES

Schimbarile esentiale prevazute de reforma sistemului invatamantului romanesc vor permite o certa valorificare a potentialului uman si informational existent, prin largirea si diversificarea campului de activitati si competente, precum si prin imbunatatirea calitatii acestora.

Coordonatele functionale, cu implicare in mutatiile majore ce trebuie aplicate in campul educational, pornesc de la cerintele programelor ce aliniaza sistemul de invatamant romanesc standardelor presupuse de competitia europeana:

„Strategia Dezvoltarii Invatamantului Preuniversitar in perioada 2001-

2004, Planificare prospectiva pana in 2010;

„Standardul profesional pentru profesia didactica”;

„Programul national de relansare a invatamantului in mediul rural”;

Programul „Life-long learning”;

„Analiza nevoilor de formare continua” realizata de Casa Corpului Didactic in colaborare cu Inspectoratul Scolar Judetean Maramures.

Programele propuse spre dezvoltare sunt, de fapt, obiective strategice de atins si reflecta scopuri/principii in afara carora nu putem vorbi de o modernizare a invatamantului. Devine posibila astazi trecerea de la paradigma cantitatii la paradigma competitivitatii si calitatii.

In conformitate cu politicile de egalizare a sanselor la educatie, dezvoltarea invatamantului in mediul rural constituie una din prioritatile reformei sistemului de invatamant.

Situatia de dezavantaj a scolii rurale romanesti , a populatiei scolare din aceste arii si, in special, din zonele defavorizate, pune in discutie optiuni generoase, precum „educatia pentru toti” sau „egalitatea sanselor” si obiectivele care au stat la baza instituirii invatamantului public: egalitatea, accesul si mobilitatea sociala prin educatie.

In ultima perioada, politica educationala reintroduce intre prioritatile sale echitatea, egalitatea sanselor la educatie, stimularea motivatiei pentru invatare si parteneriatele la nivelul comunitatii.

In acest context trebuie incadrat accentul care se pune pe ameliorarea conditiilor, a oportunitatilor pentru educatie in mediul rural defavorizat.

Din perspectiva educatiei, se poate afirma ca printre principalele probleme care situeaza mediul rural intr-o pozitie defavorizata sunt:

*  deficitul de personal didactic calificat;

*  dotarea mai slaba cu echipamente scolare si materiale didactice;

*  statutul social si nivelul educational mai scazut al membrilor comunitatii, cu implicare asupra gradului de socializare a copiilor, tipului de valori si achizitii cognitive asimilate in familie.

Obiective:

*  Dezvoltarea competentelor necesare implementarii si adaptarii adiacente reformei din cadrul educatiei la specificul din mediul rural ( stabilirea curricum-ului la decizia scolii, alegerea manualelor alternative, aplicarea noului sistem de evaluare, planificarea si proiectarea activitatii didactice etc.)

*  Reactualizarea cunostintelor psiho-pedagogice si dezvoltarea capacitatilor de utilizare a metodelor moderne de educatie, metode de educatie compensatorie adecvate copiilor proveniti din familii dezavantajate socio-cultural; formarea de competente privind didactica instruirii in clase cu predare simultana.

*  Dezvoltarea unor abilitati de comunicare si cooperare cu institutiile cu rol educativ in comunitatea rurala ( familia, biserica, autoritati locale, asociatii si organizatii etc. )

*  Dezvoltarea competentelor de autoevaluare;

*  Dezvoltarea deprinderilor de lucru cu adultii;

*  Initiere in utilizarea noilor tehnologii informationale;

*  Dezvoltarea capacitatilor privind producerea de material didactic si altor resurse educationale adecvate noului curriculum si instrumentarea cadrelor didactice cu metode si tehnici de utilizare a acestora;

*  Initierea cadrelor didactice in elaborarea si implementarea de proiecte;

* Orientarea programelor de formare pe dezvoltarea de competente si nu pe acumularea de informatii si cunostinte academice.

Domeniile pentru care s-au formulat activitati de perfectionare sunt:

* Didactica disciplinei

*  Management scolar

*  Management educational

*  Consiliere, orientare scolara si profesionala

*  Educatia pentru sanatate

*  TICE, Multimedia

*  Biblioteca scolara

*  Legislatia scolara

* Centrele de documentare si informare

* Revista scolara

* Limbi moderne pentru incepatori

Urmand principiile moderne ale marketingului educational, s-a optat si pentru forme de perfectionare ce schimba directia vectorului informational. Astfel ca, activitatile de formare continua vizeaza variante ce transmit informatiile si actiunile necesare spre solicitant, pentru/si in interesul perfectionarii activitatii acestuia. In acest sens, s-au proiectat actiuni de perfectionare itinerante, care presupun deplasarea formatorilor in teritoriu, pentru grupuri de unitati de invatamant.

DIDACTICA DISCIPLINEI

ARGUMENT

Conceptia sociologica raportata la evolutia perfectionarii dascalului, cu scopul de a ajunge la stadiul de profesionist, antreneaza modificari asupra competentelor de baza ale cadrului didactic.

Societatea contemporana are asteptari ridicate de la profesori, drept care, ei trebuie sa-si actualizeze continuu cunostintele pentru a asigura generatiei tinere cunostintele si deprinderile necesare, de care depinde, ineluctabil, progresul economic si social. Toti cei integrati in campul educativ trebuie sa raspunda acestor cerinte prin participarea la programele de formare continua, care sa le dezvolte competentele profesionale de natura cognitiva, afectiva si practica.

Paleta componistica a cunostintelor de specialitate trebuie sa fie completata de competenta pedagogica a dascalului, cu focalizare pe formarea unor capacitati umane de inalt nivel, care sa includa motivatia pentru invatare, creativitatea si cooperarea.

Din totalul orelor destinate fiecarui modul, o treime va fi afectata evaluarii cunostintelor si competentelor dobandite.

Programele de formare continua pe care le propunem, consideram ca raspund cerintei Strategiei dezvoltarii invatamantului preuniversitar, de a aduce in viata actantilor educatiei informatia actualizata de metodica si de specialitate.

Consideram ca argumentul nostru se fundamenteaza pe urmatoarele 

OBIECTIVE GENERALE ale programului propus:

sa dezvolte competentele cadrelor didactice pe coordonatele proiectarii, predarii, evaluarii;

sa asigure includerea in formarea continua a tuturor cadrelor didactice interesate de problematica propusa, dar si a celor cu nevoi de formare relevate de inspectiile curente si speciale;

sa promoveze armonizarea ofertei competentei personale a dascalilor cu noile abordari conceptuale ale curriculumului national ;

sa creeze un sistem deschis de informare, comunicare, colaborare pentru toate cadrele didactice, pentru stimularea mobilitatii lor in interiorul sistemului de invatamant;

sa implementeze in sistemul de lucru la clasa un cadru activ-participativ pentru elevi;

sa cunoasca conceptia actuala asupra continutului specific si a calitatilor unui bun profesor, ca fundament al standardelor profesionale pentru profesia didactica;

sa asigure conditii optime pentru un invatamant inclusiv, cu sanse egale pentru toti .

Modulele propuse sunt urmatoarele:

I.            Proiectare didactica– 30 ore;

Modulul - Laborator prescolar;

Modulul - Probleme practice ale curriculum-ului in invatamantul primar,

gimnazial, liceal;

Modulul - Metodologia didactica in invatamantul primar cu predare

simultana;

Modulul - Proiectarea unitatilor de continut

II.          Evaluare didactica – 30 ore;

Modulul - Laborator prescolar;

Modulul - Probleme practice ale curriculum-ului in invatamantul primar,

gimnazial, liceal;

Modulul - Metodologia didactica in invatamantul primar cu predare

simultana – 30 ore;

Modulul - Metode si tehnici de evaluare utilizate in cadrul probelor de

examen pentru scoli profesionale si postliceale,

Modulul - Evaluarea cunostintelor elevului

III.       Metode de predare – 30 ore.

Modulul - Laborator prescolar;

Modulul - Aspecte practice ale curriculum-ului in invatamantul primar,

gimnazial, liceal;

Modulul - Metodologia didactica in invatamantul primar cu predare

simultana;

IV. Invatare activa

Modulul - Curs de initiere in activitatea muzicala si teatru de papusi a

profesorilor de limbi moderne;

Modulul - Metode si tehnici de invatare activa;

Modulul – Alternative de instruire activa si interactiva

V. Tehnici didactice la varf:

Modulul - Sa facem cunostinta cu Scoala ORFF;

Modulul – Cultivarea creativitatii in invatamant

Modulul – Managementul de proiect

Instruire diferentiata:

Modulul - Aplicatii ale Teoriei Inteligentelor Multiple

VI.         Formarea continua a personalului didactic
Modulul – Pregatirea examenelor pentru titularizarea in invatamant si
obtinerea gradelor didactice – o abordare metodica si rationala
Modulul - Educatia profesionala-componenta a calitatii (consilierea
profesorilor de Educatie tehnologica, a maistrilor)

Modulul – Educatia profesionala

FORMA DE INVATAMANT: zi

Laborator prescolar

CURRICULUM:

programarea activitatii de invatare

elaborarea proiectului didactic

asigurarea cu material didactic

SCOP:

Cunoasterea instrumentelor de proiectare si evaluare in contextul curriculumului actual, proiectarea unitatilor de invatare si construirea demersului didactic

OBIECTIVE SPECIFICE:

Proiectarea si sustinerea unor activitati care sa raspunda cerintelor curriculumului actual

Proiectarea si gestionarea eficienta a activitatilor de invatare

Elaborarea si aplicarea instrumentelor de evaluare sumativa si formativa

GRUP TINTA:

20 educatoare/grupa de lucru urban/rural

FORME DE EVALUARE:

Chestionare, portofoliu

MODUL DE CERTIFICARE:

Adeverinte de participare pentru fiecare modul, in baza numarului de ore si de tematica cursului (30 ore), eliberata de Casa Corpului Didactic Maramures

FINANTARE:

buget MEC

DURATA:

30 ore

LOCUL DESFASURARII:

Gradinita nr. 29 Baia Mare

Gradinita nr. 9 Sighetu Marmatiei

MANAGERI PROIECT:

Prof. Matan Ionel, director CCD

Pop Georgeta, inspector de specialitate

Prof. Todorut Gelu, metodist CCD

Probleme practice ale curriculum-ului in invatamantul primar, gimnazial si liceal

CURRICULUM:

programarea activitatii de invatare

elaborarea proiectului didactic

asigurarea cu material didactic

mijloace si tehnici de evaluare (initiala, continua, finala; formativa, sumativa)

SCOPUL

Familiarizarea profesorilor debutanti cu formele si metodele active de proiectare, predare, evaluare pentru fiecare nivel de invatamant

OBIECTIVE SPECIFICE

Sa elaboreze proiecte de lectii in conformitate cu cerintele curriculumului actual

Sa elaboreze si foloseasca instrumentele optime de evaluare (indeosebi formativa si autoevaluativa) a rezultatelor elevilor

Sa proiecteze si aplice strategii didactice eficiente si atractive in raport cu scopul si obiectivele propuse

Sa valorifice potentialul educativ al disciplinei, stimuland participarea activa si implicarea afectiva a elevului in procesul invatarii

GRUP TINTA

20 invatatori si profesori debutanti/grupa - (toate specialitatile);

gimnaziu (urban/rural)/ liceu

SISTEM DE EVALUARE

mape de lucru, test final

MOD DE CERTIFICARE

Adeverinte de participare pentru fiecare modul, in baza numarului de ore si de tematica cursului (30 ore), eliberata de Casa Corpului Didactic Maramures

FINANTARE

bugetul MEC

LOCUL DERULARII

Baia Mare, Sighetu Marmatiei

MANAGERI PROIECT:

Prof. Matan Ionel, director CCD

Prof. Baciu Florentina, psiholog CJAPP

Prof. Durus Ligia, metodist CCD

Prof. Todorut Gelu, metodist CCD

Metodologia didactica in invatamantul primar cu predare simultana

CURRICULUM

- proiectarea activitatilor de invatare

elaborarea proiectului didactic

- tehnica muncii diferentiate

SCOP:

Eficientizarea activitatii de predare-invatare, evaluare din scolile cu predare simultana

OBIECTIVE SPECIFICE

Sa-si formeze noi competente didactice, in contextul tehnicilor interactive de predare

Sa se initieze in folosirea de metode si materiale novatoare, aplicate campului educational propus

Sa-si formeze deprinderi de planificare si proiectare specifice

Sa urmareasca identificarea surselor informationale optime pentru propriile nevoi de dezvoltare sociala

GRUP TINTA:

20 invatatori de la scolile cu predare simultana (mediul rural)

FORME DE EVALUARE:

intocmirea de portofolii

MODALITATI DE CERTIFICARE:

Adeverinte de participare pentru fiecare modul, in baza numarului de ore si de tematica cursului (30 ore), eliberata de Casa Corpului Didactic Maramures

FINANTARE:

buget MEC

LOCUL DERULARII

Sighetu Marmatiei, Tg. Lapus, Farcasa

MANAGERI PROIECT:

Prof. Matan Ionel, director CCD

Prof. Baciu Florentina, psiholog CJAPP

Prof. Todorut Gelu, metodist CCD

Pop Georgeta, inspector de specialitate

PROIECTAREA UNITATILOR DE CONTINUT

CURRICULUM:

proiectarea anuala si semestriala a unitatilor de continut

elaborarea proiectelor de lectii

asigurarea cu material didactic specifice fiecarei unitati de invatare

managementul cadrului spatio-temporal

SCOP

Cresterea competentei in proiectarea unitatilor de invatare

OBIECTIVE SPECIFICE

Sa-si dezvolte competenta de fixare a scopului lectiei, a obiectivelor operationale, raportate la continuturile activitatilor de invatare si la timpul de instruire afectat

Sa cunoasca strategiile didactice optime ce permit adaptarea continuturilor la particularitatile de varsta si nivelul de cunostinte ale elevilor

Sa-si formeze deprinderi de proiectare a momentelor si formelor de evaluare / feed-back

GRUP TINTA:

20 cadre didactice/grupa (educatoare, invatatori, profesori de toate specialitatile; rural/urban); Cursul poate fi urmat si de studentii din anii terminali

FORME DE EVALUARE:

proiecte de lectii, elaborate pe ateliere de lucru (inclusiv sustinere)

MODALITATI DE CERTIFICARE

Adeverinte de participare pentru fiecare modul, in baza numarului de ore si de tematica cursului (30 ore), eliberata de Casa Corpului Didactic Maramures

FINANTARE

-buget MEC,

- contra-cost, pentru studenti

LOCUL DERULARII

Baia Mare, Sighetu Marmatiei, Tg. Lapus, Farcasa, Salistea de Sus

MANAGERI PROIECT:

Prof. Matan Ionel, director CCD

Pop Georgeta, inspector de specialitate

Prof. Durus Ligia, metodist CCD

Prof. Todorut Gelu, metodist CCD

METODE SI TEHNICI DE EVALUARE UTILIZATE IN CADRUL PROBELOR DE EXAMEN IN SCOLILE PROFESIONALE SI POSTLICEALE

CURRICULUM

Elaborarea de subiecte si bareme de notare pentru examenele de absolvire, conform programelor parcurse

SCOP

Redimensionarea nivelului de competenta in proiectarea/ corectarea/ evaluarea probelor de examen

OBIECTIVE SPECIFICE

Sa-si formeze abilitati de elaborare a subiectelor si baremelor de corectare

Sa-si formeze capacitatii de apreciere obiectiva a probelor de examen, prin stabilirea criteriilor si standardelor de performanta in evaluare

Sa dobaneasca competente de estimare a posibilitatilor de invatare ale elevilor

GRUP TINTA

profesori examinatori din scoli profesionale si postliceale

(In scolile profesionale si postliceale subiectele si baremele de corectare pentru probele de examen sunt elaborate de comisii de examen, numite de consiliul de administratie al unitatii de invatamant.)

FORME DE EVALUARE

elaborarea de subiecte si bareme de corectare

MODALITATI DE CERTIFICARE

Adeverinte de participare pentru fiecare modul, in baza numarului de ore si de tematica cursului (30 ore), eliberata de Casa Corpului Didactic Maramures

FINANTARE:

buget MEC

LOCUL DERULARII

Baia Mare

MANAGERI PROIECT:

Prof. Matan Ionel, director CCD

Prof. Baciu Florentina, psiholog CJAPP

Prof. Durus Ligia, metodist CCD

EVALUAREA CUNOSTINTELOR ELEVULUI

CURRICULUM:

- programarea activitatii de evaluare

- elaborarea testelor si a altor mijloace de evaluare (matrice de specificatie si matrice de evaluare)

- evaluarea pe baza descriptorilor de performanta

SCOP - Asigurarea validitatii aprecierii cunostintelor elevilor

OBIECTIVE SPECIFICE:

Sa-si amelioreze competenta in stabilirea obiectivelor si instrumentelor de evaluare in functie de varsta elevului si de tipul activitatii didactice

Sa realizeze aprecierea obiectiva si corecta, cantitativ si calitativ, rezultatele elevilor

Sa dobandeasca abilitati de planificare consecventa a evaluarii

Sa-i informam relativ la cele mai moderne tehnici de evaluare

Sa invete sa surprinda/inteleaga consecintele actului evaluativ pentru procesul inovarii didactice

GRUP TINTA

20 cadre didactice/grupa (educatoare, invatatoare, profesori de toate specialitatile; rural/urban)

FORME DE EVALUARE

Elaborarea unui portofoliu cuprinzand tehnicile si modalitatile de evaluare, potrivit disciplinei de predare a fiecarui participant

FINALIZARE-

Adeverinte de participare pentru fiecare modul, in baza numarului de ore si de tematica cursului (30 ore), eliberata de Casa Corpului Didactic Maramures

FINANTARE

buget MEC

LOCUL DERULARII

Baia Mare, Sighetu Marmatiei, Tg. Lapus, Farcasa, Salistea de Sus

MANAGERI PROIECT

Prof. Matan Ionel, director CCD,

Prof. Durus Ligia, metodist CCD,

Prof. Todorut Gelu, metodist CCD

Pop Georgeta, inspector de specialitate

CURS DE INITIERE IN ACTIVITATEA MUZICALA SI TEATRU DE PAPUSI A PROFESORILOR DE LIMBI MODERNE

CURRICULUM:

programarea secventelor de invatare

- invatarea activa, prin exploatarea cantecului si a teatrului de papusi

SCOP:

Eficientizarea activitatii profesorului de limbi moderne prin tehnici de lucru transdisciplinare

OBIECTIVE SPECIFICE:

Sa-si insuseasca algoritmii metodici si de specialitate, specifici activitatii muzicale si dramatice

Sa-si formeze capacitati de exploatare a cantecului si teatru de papusi in predarea limbilor moderne

Sa contextualizeze, personalizeze si dezvolte gandirea creativa transdisciplinara in demersul

didactic

GRUP TINTA:

20 profesori de limbi moderne

FORME DE EVALUARE

portofolii cuprinzand proiecte si miniproiecte de lectii

MODALITATI DE CERTIFICARE

Adeverinte de participare pentru fiecare modul, in baza numarului de ore si de tematica cursului (30 ore), eliberata de Casa Corpului Didactic Maramures

FINANTARE

buget MEC

LOCUL DERULARII:

Baia Mare

MANAGERI PROIECT

Prof. Matan Ionel, director CCD

Prof. Baciu Florentina, psiholog CJAPP

Prof. Durus Ligia, metodist CCD

' Sa facem cunostinta cu 'Scoala ORFF'

Motivatia si contextul in care se inscrie proiectul lipsa in judet, la nivelul invatamantului prescolar, a informatiilor privind pedagogia educatiei prin muzica si dans.

CURRICULUM:

-transmiterea experientelor acumulate pe parcursul cursului, la care s-a participat in perioada 9-13 iulie 2001.

- cunoasterea unui ansamblu de tehnici aplicate in cadrul pedagogiei Orff, structurate pe urmatoarele unitati de curs interactiv:

l. Prezentarea de ansamblu a institutiei Orff. a Universitatii Mozarteum din Salzburg( Austria), a obiectului de activitate a acestor institutii, a modalitatilor de formare, respectiv a schimburilor de experienta pe care le propun, (teorie); prezentarea programului cursului de perfectionare

. Timp acordat: l ora2. Elemente privind forme de baza ale miscarii ( curs practic). Timp acordat: 3 unitati a cate 2 ore - 6 ore astfel:

Unitatea 1. Tema 'Gaseste-ti un drum pe care mergi cum iti place'urmareste cultivarea capacitatii de a se misca liber intr-un spatiu, de a-si construi - facind apel la fantezia psiho-motrica individuala - propriul ansmblu de miscari si gesturi, mimica si pantomimica, propriul traseu, precum si la capacitatea de a-si include propriile creatii intr-o actiune de grup;

Unitatea 2. Tema 'Balans, incredere, rezistenta' urmareste gasirea propriului echilibru in timp ce se sprijina pe colegi, deprinderea contrabalansului, prin gasirea centrului de greutate al propriului corp, cultivarea vointei si a increderii, cultivarea imaginatiei privind diverse pozitii si constructii pentru a reda un ansamblu corporal static;

Unitatea 3. Tema ' Spatiu, timp, dinamica' urmareste calitatea miscarii prin abilitarea in alcatuirea unui ansamlu de gesturi (ale bratelor, picioarelor, intregului corp), pasi, deplasari ditr-un loc in altul, sarituri, rotiri, cuprinderea ansamblului propriu in ansamblul microgrupului si redarea acestuia in mai multe variante (timid, elastic, rigid, usor).

'O experienta inedita - cultura pop si percutia'( curs practic). Timpul acordat: 4 unitati de cate 2 ore = 8 Unitatea 1. Tema 'Haosul ordonat' urmareste deprinderea ritmului si aplicarea unor fomule ritmice simple la jocul cu scaune, xilofon, fluier sau vocal.

Unitatea 2. Tema 'Raspundem si imitam' urmareste deprinderea unor formule ritmice fixe sau variabile si aplicarea lor in jocuri imitative, de intrebare - raspuns, folosindu-se instrumente de percutie improvizate si formule recitative simple.

Unitatea 3. Tema 'Body swing' urmareste deprinderea ritmului si stimularea fanteziei in introducerea unor elemente de improvizare pe marginea acestuia.

Unitatea 4. Temele 'Walk and Play'+ ' Sezi -joaca - vorbeste' urmaresc deprinderea unor elemente simple de Bodypercussion si Bodybrumset

Dansuri folclorice (curs practic). Timpul acordat: 3 unitati de cate 2 ore = 6 ore

Unitatea l.Teme propuse: 'Eu si tu', ' Dansul cizmelor', 'La cumparat pantofi', 'Dansul pantofarului'.

Unitatea 2. Teme propuse: 'Tip- tap', 'Piciorusul', 'Pisica'.

Unitatea 3. Teme propuse: 'Memory', 'Dansul frunzelor','Dans catalan'.

Prin realizarea temelor din fiecare unitate, se urmareste construirea elementelor dansurilor in asa fel incat acestea sa capete logica in deprinderea graduala a diversilor pasi si combinatii ale acestora, oferind educatoarelor posibilitatea de a-si concepe apoi propriile activitati de predare a unor dansuri folclorice, adaptand pasii si ansamblul acestora la nivelul de dezvoltare psiho- motrica a copiilor de diferite varste (grupe).Rezultate scontate:

Apreciem ca, dupa parcurgerea celor 30 ore de curs interactiv, participantii vor putea sa-si formeze o imagine aproximativa despre conceptul de educatie prin muzica si dans, vor dobandi abilitati in a imbina creativ diverse forme ale miscarii, vor dobandi abilitati elementare de percutie, vor face cunostinta cu elemente ale culturii pop si vor fi capabile sa introduca in activitatea cu copiii metode si procedee eficiente de stimulare a creativitatii motrice si muzicale. Mai consideram ca la incheierea cursului participantii vor dobandi mai multa siguranta si incredere in sine.

SCOP: Prezentarea unei alternative numita 'Orff' si imbogatirea, pe aceasta cale, a culturii pedagogice a educatoarelor. Oferirea posibilitatii de a opta pentru diversificarea strategiilor educationale in gradinita de copii

OBIECTIVE SPECIFICE:

formarea unei imagini de ansamblu asupra institutiei 'Cari Orff;

cunoasterea unor strategii proprii educatiei prin muzica si miscare;

insusirea unor elemente ca: forme de baza ale miscarii, percutie, cultura pop, dans folcloric;

imbogatirea paletei strategiilor didactice aplicabile in gradinita;

GRUPUL TINTA 20 educatoare/grupa

EVALUAREA:

Imediata - prin analiza impactului temelor si activitatillor propuse
asupra grupului tinta.

Pe termen mediu - prin analiza gradului de schimbare in conceptia
privind abordarea strategiilor didactice noi;

- prin analiza gradului de disponibilitate privind participarea in viitor la astfel de cursuri, seminarii.

Pe termen lung - prin gradul de aplicare in grupele de prescolari a
abilitatilor dobandite.

Modalitati de implicare activa a participantilor: prin modul de concepere si propunere catre participanti, cursul presupune activitatea nemijlocita a fiecaruia si-1 determina sa-si folosesca imaginatia, fantezia, disponibilitatile fizice, cognitive, emotionale de care dispune.

MODALITATI DE CERTIFICARE

Adeverinte de participare pentru fiecare modul, in baza numarului de ore si de tematica cursului (30 ore), eliberata de Casa Corpului Didactic Maramures

FINANTARE

buget MEC

LOCUL DESFASURARII

Gradinita cu program prelungit nr. 29, Baia Mare,

Gradinita nr. 9 Sighetu Marmatiei

MANAGERI PROGRAM:

Prof. Matan Ionel, director CCD

Pop Georgeta, inspector de specialitate

Prof. Todorut Gelu, metodist CCD

Centrul National de Formare a Personalului din Invatamantul Preuniversitar (CNFP)

FISA DE PREZENTARE COMPONENTA MODUL*

Denumire modul:

PROGRAME PENTRU PERFECTIONAREA CADRELOR DIDACTICE

Denumire componenta modul:

METODE DE INVATARE ACTIVA

Prezentarea programei - componenta modul:

Timp alocat

Alternative de instruire activa si interactiva (actualizare, dezbatere predictiva, prezentare, analiza, exersare, aplicare la clasa)

15 ore

Schita/rezumatul temelor (suportul de curs) :**

Alternativelor de instruire activa si interactiva - actualizare, dezbatere predictiva;

Managementul grupului/echipei;

Tehnici si strategii de invatare prin cooperare:

lucrul in perechi;

predictiile in perechi;

predarea reciproca;

reteaua de discutii urmate de dezbatere.

Exersare in workshop-uri;

Aplicare la clasa;

Analiza, dezbatere de eficientizare.

Relevanta continuturilor in functie de actualitatea informatiei stiintifice:

Relevanta afirmata de apartenenta temelor la pedagogiile active, la centrarea lectiilor pe elev si de inscrierea temei in actualitatea pedagogica inovativa.

Se completeaza de catre responsabilul componentei de modul

** Se poate prerzenta separat, anexat fisei

*** Se anexeaza doua referate din partea unor experti in domeniu

Focalizarea pe curriculum national: integrala, realizata atat prin obiective si

textele suport propuse pentru activitatea in perechi si in vorkshop-uri, cat si prin tematica activitatilor la clasa incluse in modul.

Abordari interdisciplinare/transdisciplinare:

Realizare prin crearea de oportunitati privind extinderile implicite ale modulului (corelarea continuturilor diferitelor obiecte de invatamant si alcatuirea unor proiecte pedagogice pentru valohficarea acestora din perspectiva abordari interactive integrate, experimen-tarea unor noi instrumente de evaluare, alcatuirea de proiecte bazate pe interactivitate si pe munca in grup si in echipe de profesori si elevi, bibliografie transdisciplinara de certa actualitate).

Bibliografie: Conform Anexei

Relevanta bibliografiei: Bibliografia de certa actualitate releveaza cele mai noi orientari in domeniu.

Competente vizate

Activitati prpropu

propuse:

Formarea si dezvoltarea de competente pentru munca in echipa si pentru invatarea prin cooperare (managementul grupului, lucrul in perechi, predictiile in perechi, reteaua de discutii urmate de dezbatere); - Competente privind imbinarea judicioasa a practicilor educationale traditionale cu cele bazate pe colaborare si interactivitate.

Conform temelor

Schita

(si suportul

de curs)

Focalizarea continuturilor pe formarea competentelor:

Se asigura prin accentul pus pe activitatile practice (2/3 din totalul nr. de ore pe modul), prin organizarea judicioasa a workshop-urilor si prin valorificarea pedagogica a evalua-rilor formative, dublate de autoevaluari de sprijin si de optimizare.

Corectitudinea stiintifica: ***

Consistenta interna si sistematizarea continuturilor din domeniul psihopedagogiei si didacticilor de specialitate:****

Materiale si mijloace: specifice activitatilor Centrului de Resurse de la Colegiul National Pedagogic Cluj.

Metode si instrumente de evaluare:

Evaluarea se va va baza pe fise de evaluare si autoevaluare, completate de discutarea si analiza proiectelor, a portofoliilor cursantilor si a rezultatelor aplicarii acestor metode la scolile unde predau cursantii (evaluare in colaborare cu catedrele si directiunile scolilor)

Modalitati

organizare

a componentei

Timp alocat

Cursuri

Seminarii

Stagii

Practica

Proiecte

CULTIVAREA CREATIVITATII IN INVATAMANT

CURRICULUM:

teorii asupra creativitatii

tehnici de identificare si inventariere a potentialului creativ (corelatie cu inteligentele multiple)

exercitii de dezvoltare si cultivare a creativitatii in procesul de invatamant (pentru profesori si elevi)

proiectare didactica pe temeiul tehnicilor insusite

pedagogii alternative

SCOP:

Identificarea, exersarea modalitatilor si tehnicilor de stimulare a creativitatii in procesul de invatamant, in vederea obtinerii unei noi calitati in activitatea de predare-invatare

OBIECTIVE:

Sa inteleaga teoriile actuale privind natura si evaluarea creativitatii (T. Amabile, R. W. Weisberg, H. Gardner, M. Csikszentmihalyi, Michel si Berrardette Fustier)

Sa identifice factorii implicati in educarea creativitatii in scoala

Sa cunoasca potentialul creativ al elevilor

Sa inventarieze factorii stimulativi sau inhibitori ai creativitatii

Sa alcatuiasca un portofoliu de teste, exercitii si jocuri creative

Sa incurajeze capacitatile creative ale elevului vizate de profilul de formare, componenta reglatoare a Curriculumului national

GRUP TINTA:

20 profesori/grupa (mediul urban)

EVALUARE:

calitativ – analiza acelor indicatori care reflecta:

- imbunatatiri ale prestatiei profesorilor la clasa

- ameliorari ale rezultatelor scolare ale elevilor

cantitativ – numarul situatiilor /problemelor (aparent fara iesire) rezolvate

CERTIFICARE:

adeverinte de participare eliberate de CCD

FINANTARE:

buget MEC

LOCUL DERULARII:

Baia Mare

MANAGERI PROIECT:

Prof. Matan Ionel, director CCD

Prof. Baciu Florentina, psiholog CJAPP

Prof. Durus Ligia, metodist CCD

Prof. Todorut Gelu, metodist CCD

APLICATII ALE TEORIEI INTELIGENTELOR MULTIPLE

Cele mai recente studii din domeniul psihopedagogiei sustin ideea potrivit careia in procesul de predare-invatare nu avem de-a face cu elevi in exclusivitate buni sau cu elevi in exclusivitate slabi. Pornind de la aceasta realitate, prezentul curs isi propune sa ofere MODELE DE INSTRUIRE DIFERENTIATA bazate pe cunoasterea autentica a potentialului elevilor si pe abordarea corespunzatoare a metodelor de invatare.

Cadrele didactice participante vor dobandi o viziune pluralista asupra inteligentei umane, respectiv o recunoastere a modalitatilor distincte ale cunoasterii precum si a faptului ca elevii au capacitati cognitive diferite si stiluri proprii de invatare.

Teoria inteligentelor multiple a fost elaborata de Howard Gardner in 1985 si reprezinta una dintre cele mai importante descoperiri in domeniul psihopedagogiei. in teoria sa, Gardner, porneste de la ideea existentei unor inteligente diferite si autonome ce determina modalitati diverse de cunoastere, intelegere si invatare, intr-o asemenea acceptiune, inteligenta este considerata capacitatea de a rezolva probleme si de a realiza produse in situatii concrete de viata.

Pe temeiul teoriei lui Gardner, educatorii /invatatorii/profesorii pot crea lectii /programe / curriculare care contribuie la intelegerea diversitatii elevilor si asigura un cadru ce ia in considerare varietatea potentialului individual in procesul de invatare.

CURRICULUM:

- Prezentarea de modele de instruire diferentiata, in functie de cunoasterea exacta a potentialului elevilor

Metode de invatare adaptate la caracteristicile afective, cognitive si aptitudinale ale elevilor

- Rezilierea pluralista asupra inteligentei umane

- Modalitati de dezvoltare a inteligenteloR

SCOP - reconsiderarea stilului didactic;

OBIECTIVE SPECIFICE:

- Sa constientizeze faptul ca fiecare persoana poseda cele opt inteligente intr-o combinatie unica;

- Sa identifice si exerseze modalitatile de dezvoltare a inteligentelor;

- Sa surprinda interactiunile inteligentelor; crearea situatiilor de invatare care favorizeaza aceste interactiuni;

- Sa recunoasca existenta diversitatilor in cadrul aceluiasi tip de inteligenta;

GRUP TINTA : 2o cadre didactice /grupa

FORME DE EVALUARE:

Mapa de lucru, care sa contina teste, fise de lucru, fise de evaluare

MODALITATI DE CERTIFICARE

Adeverinte de participare pentru fiecare modul, in baza numarului de ore si de tematica cursului (30 ore), eliberata de Casa Corpului Didactic Maramures

FINANTATOR: buget MEC MANAGERI PROGRAM:

LOCUL DERULARII:Baia Mare  Prof. Matan Ionel, director CCD

Prof. Baciu Florentina, psiholog CJAPP

METODE SI TEHNICI DE INVATARE ACTIVA

CURRICULUM:

locul si rolul metodelor active in cadrul teoriilor socio-culturale existentiale

inventarul principalelor strategii activ-participative

dezvoltarea gandirii critice (fundamente teoretice si practice)

cunoasterea-actiune: a sti sa faci, a invata sa fii

SCOP:

Educarea abilitatii cadrelor didactice de a operationaliza elementele teoretice specifice disciplinelor de invatamant in situatii foarte variate pentru tinerii de varsta scolara

OBIECTIVE SPECIFICE

Sa constientizeze circumstantele in care profesorul poate sa utilizeze o anumita metoda de invatamant pentru a obtine maximum de efect, tinand cont de nivelul de pregatire si de disponibilitate al clasei de elevi;

Identificarea strategiilor optime de predare-invatare, atat pentru grupurile mici, cat si pentru grupurile mari de elevi;

Surprinderea modalitatilor eficace de evaluare ale lectiei/metodei in raport cu obiectivele instructionale.

GRUPUL TINTA: 20 cadre didactice/grupa

FORME DE EVALUARE:

Fise, studiu de caz

MODALITATI DE CERTIFICARE:

Adeverinte de participare pentru fiecare modul, in baza numarului de ore si de tematica cursului (30 ore), eliberata de Casa Corpului Didactic Maramures

FINANTARE

buget MEC

LOCUL DERULARII

Baia Mare

MANAGERI PROIECT

Prof. Matan Ionel, director CCD

Prof. Baciu Florentina, psiholog CJAPP

Prof. Durus Ligia, metodist CCD

EDUCATIA PROFESIONALA

CURRICULUM:

tehnici de inventariere si identificare a nevoilor de restructurare a subsistemului invatamant profesional si tehnic

noile finalitati ale formarii profesionale initiale in contextul dezvoltarii regionale

proiectarea si elaborarea standardelor de pregatire profesionala pentru calificarile care vor fi pregatite pentru invatamant profesional si tehnic

includerea competentelor specifice economiei cunoasterii si societatii informationale, a promovarii spiritului antreprenorial

- rolul multimedia in educatia profesionala, metode eficiente de invatare

- pregatire manageriala, managementul resurselor umane

SCOP:

Corelarea aptitudinilor personale cu cerintele standardelor cadrelor didactice din invatamantul profesional

OBIECTIVE SPECIFICE

Sa promoveze calitatea, ca element primordial al invatamantului profesional

Sa incurajeze atitudinea novatoare, ca factor orientat spre reusita, in domeniul marketingului,

Sa cunoasca impactul pozitiv al multimedia in cresterea eficientei dezvoltarii profesionale

- Sa inventarieze factorii care pot facilita integrarea in arealul economico-social

GRUP TINTA

20 Cadre didactice din invatamantul profesional/grupa

FORME DE EVALUARE

teste de cunostinte, abilitati si deprinderi

MODALITATI DE CERTIFICARE

adeverinte eliberate de CCD

FINANTARE

buget MEC, sponsorizare, taxa de participare

LOCUL DERULARII:

Baia Mare

MANAGERI PROIECT:

Prof. Matan Ionel, director CCD

Prof. Baciu Florentina, psiholog CJAPP

Prof. Durus Ligia, metodist CCD

Prof. Todorut Gelu, metodist CCD

MANAGEMENT DE PROIECT

CURRICULUM

Prezentarea bazei teoretice necesare metodei,

Planificarea activitatii pe teme interdisciplinare

Modalitati de diagnosticare a capacitatilor intelectuale

SCOP:

Extinderea investigatiei in cadrul metodei LOGFRAMG (matrice de proiect), derivata din managementul orientat spre obiective, folosita de Banca Mondiala in special pentru programele de formare in domeniul educatiei

OBIECTIVE SPECIFICE:

Sa ofere copiilor oportunitati de a se exprima pe ei insisi

Sa stimuleze si dezvolte pe multiple planuri personalitatea in curs de formare a copilului

- Sa verifice capacitati intelectuale si aptitudini creatoare

GRUP TINTA:

20 educatoare, directoare

FORME DE EVALUARE:

autoevaluare

chestionare

produse de grup

MODALITATI DE CERTIFICARE:

adeverinte eliberate de CCD

FINANTARE:

buget MEC

LOCUL DERULARII

Baia Mare

MANAGERI PROIECT:

Prof. Matan Ionel, director CCD

Pop Georgeta, inspector de specialitate

Centrul National de Formare a Personalului din Invatamantul Preuniversitar (CNFP)

FISA DE PREZENTARE COMPONENTA MODUL*

Denumire modul:

Formarea continua a personalului didactic

Denumire componenta modul:

Managementul examenelor de formare continua si de profesionalizare a carierei didactice:

Pregatirea examenelor pentru titularizarea in invatamant si obtinerea gradelor didactice - o abordare metodica si rationala

Prezentarea programei - componenta modul: Timp alocat: 15ore

Cum se pregateste, cum se sustine, cum se evalueaza/autoevalueaza si cum se valorifica pozitiv examenele pentru titularizarea in invatamant si obtinerea gradelor didactice? (De ce?, ce?, cat? cu ce resurse?, cum?, pentru cine?)

Schita/rezumatul temelor (suportul de curs)

De ce este necesara pregatirea metodica si rationala a examenelor pentru titularizarea in invatamant si obtinerea gradelor didactice

2. Cand, ce si cat trebuie sa pregateasca viitorii candidati pentru a avea succes la examenele pentru titularizarea in invatamant si obtinerea gradelor didactice?

3. Cu ce resurse pot fi pregatite si desfasurate aceste examene (umane, logistice, metodice, stiintifice, morale, pedagogice, materiale)?

Cum se elaboreaza/cum se redacteaza/cum se evalueaza un raspuns/o lucrare la examenele pentru titularizarea in invatamant si obtinerea gradelor didactice?

5.Cum se valorifica pedagogic, profesional si social un asemenea examen?

Relevanta continuturilor in functie de actualitatea informatiei stiintifice:

Continuturile reflecta metodologia pregatirii acestor examene (managementul examenelor de formare continua si de profesionalizare a carierei didactice), fiind in concordanta cu -informatiile stiintifice dobandite in pregatirea initiala a candidatilor si cu continuturile programelor de perfectionare si examen, programe elaborate de directiile/serviciile de specialitate ale MEC.

* Se completeaza de catre responsabilul componentei de modul

** Se poate prezenta separat, anexat fisei

*** Se anexeaza doua referate din partea unor experti in domeniu

Focalizarea pe curriculum national:

Focalizarea este asigurata prin tematica si continuturile modulului.

Abordari interdisciplinare/transdisciplinare:Conceput ca o abordare de management educational si social, modulul presupune relationari inter, multi si transdisciplinare, avand ca suport si o semnificativa bibliografie de dezvoltare profesionala transdisciplinara.

Bibliografia este asigurata de programele pentru examenele de titularizare si de formare continua, la care se adauga bibliografia de dezvoltare profesionala transdisciplinara anexata prezentei fise.

Relevanta bibliografiei:

Competente vizate

Activitati propuse:

- Competentele stiintifie cerute de programele de concurs; - competetente metodice vizate de necesitatea profesionaliza carierei didactice; competente manageriale (managementul de proiect/examen, managementul clasei/scolii, managementul de optimizare si succes).

Conform schitei/rezumatului temelor (suportului de curs)

 

Bibliografia de certa actualitate releveaza cele mai noi orientari in domeniu, respectand (uneori anticipand) directii si orientari nationale si internationale.

Focalizarea continuturilor pe formarea competentelor:

Se asigura prin accentul pus pe activitatile practice (2/3 din totalul nr. de ore pe modul), prin organizarea judicioasa a workshop-urilor si prin valorificarea pedagogica a evaluarilor formative, dublate de autoevaluari de sprijin si de optimizare.

Corectitudinea stiintifica

Consistenta interna si sistematizarea continuturilor din domeniul psihopedagogiei

si didacticilor de specialitate:

Materiale si mijloace:

Materialele si mijloacele sunt asigurate prin Centrul de Resurse 'Educatia 2000+' de la Colegiul National Pedagogic Cluj (dotare f. buna, inclusiv e-library).

Metode si instrumente de evaluare

Fise de evaluare a modulelor de formare si de autoevaluare a implicarii si interesului participantilor;

Monitorizarea aplicarii metodelor invatate, in principal prin verificarea „produselor”, a lucrarilor si a portofoliilor cursantilor (cu sprijinul si prin intermediul mentorilor si al directorilor din unitatile scolare implicate).

Modalitati de organizarea componentei

aplicarii metodelor invatate, in

principal prin verificarea „produselor', a lucrarilor si a portofoliilor cursantilor (cu sprijinul si prin intermediul mentorilor si al directorilor din unitatile scolare implicate).

Modalitati de

Timp alocat

Cursuri

2 ore

Seminarii

3ore

Stagii

Practica

4 ore

Proiecte

6 ore

Alte elemente relevante pentru evaluare

Analize SWOT, analiza si evaluarea unor subiecte de examen din anii precedenti,

simulare examen cu autoevaluare si masuri de optimizare a rezultatelor, alcatuirea

unor jurnale de pregatire/management al pregatirii cu dubla intrare.

EDUCATIA PROFESIONALA-COMPONENTA A CALITATII

CONSILIEREA PROFESORILOR DE EDUCATIE TEHNOLOGICA, A MAISTRILOR INSTRUCTORI SI PROFESORILOR DIN CATEDRA TEHNICA

CURRICULUM

competente profesionale, policalificari

cresterea responsabilitatii personale a angajatilor

sensibilizarea ofertantului de servicii si produse raportata la cerintele pietei

implementarea conceptului de educatie antreprenoriala

bariere in comunicare, dezvoltare profesionala, integrare in cerintele calitatii

SCOP:

Promovarea managementului calitatii prin orele de tehnologii

OBIECTIVE SPECIFICE:

Sa formeze o atitudine pozitiva in domeniul calitatii

Sa-si formeze deprinderi de organizare a muncii, marketing si de consiliere a clientului

Sa incurajeze deschiderea sistemului educational spre perspective novatoare ale contextului socio-economic

GRUP TINTA:

20 cadre didactice (maistri instructori, profesori din catedra tehnica, profesori de educatie tehnologica din gimnaziu)/grupa

FORME DE EVALUARE:

chestionare

portofolii

MODALITATI DE CERTIFICARE:

adeverinta de participare eliberata de CCD

FINANTARE:

buget MEC

LOCUL DERULARII:

Baia Mare

MANAGERI PROIECT:

Prof. Matan Ionel, director CCD

Prof. Baciu Florentina, psiholog CJAPP

Prof. Durus Ligia, metodist CCD

Prof. Todorut Gelu, metodist CCD

MANAGEMENT SCOLAR

ARGUMENT

Reforma structurala si functionala a scolii romanesti actioneaza si in domeniul managementului sistemului de invatamant, cu trimitere directa la managementul unitatii scolare.

Toate tarile se pun de acord asupra necesitatii imbunatatirii calitatii educatiei si a dezvoltarii inovatiei in acest sens; toate cunosc rolul motor pe care-l joaca formarea continua pentru atingerea acestor obiective raportate la echipele manageriale. Ea este, intr-adevar, o parghie de actiune pentru a opera reorientari mereu necesare, in timp ce este vorba despre sisteme vii, cum sunt cele din sistemul educativ.

„Strategia de formare si perfectionare a personalului didactic si a managerilor din invatamantul preuniversitar” prevede drept coordonate esentiale in formare „profesionalizarea carierei didactice in Romania”, „corelarea structurilor si a momentelor din cariera manageriala cu standardele pentru managerii din invatamantul preuniversitar si asigurarea unei dinamici profesionale prin utilizarea sistemului creditelor profesionale transferabile”. Aceste obiective atrag necesitatea ca, la nivelul sistemului scolar si al fiecarei unitati de invatamant, sa se dezvolte competente strategice noi.

Formarea directorilor de scoli, astfel ca acestia sa fie capabili sa proiecteze si sa asigure dezvoltarea institutionala a unitatilor scolare pe baza dimensiunilor programului national de formare manageriala, au in vedere urmatoarele

OBIECTIVE GENERALE:

-sa fie capabili sa elaboreze proiectul de dezvoltare institutionala

-sa cunoasca functiile managementului: proiectare, organizare, conducere operationala, control-evaluare, motivare, implicare/participare, formare/dezvoltare profesionala si personala, formarea grupurilor/dezvoltarea echipelor, negocierea /rezolvarea conflictelor

-Sa implementeze programele reformatoare de formare continua a managerilor scolari

-Sa consolideze competentele manageriale ale cursantilor

-Sa promoveze activitati manageriale descentralizate la nivelul scolii si al comunitatii locale pentru dezvoltarea pietei educationale din zona de referinta

-Sa disemineze rezultatele pozitive

-Sa realizeze, echilibrat, corelatia dintre activitatile manageriale semidescentralizate – descentralizate si cele centralizate.

-Sa elaboreze, implementeze si evalueze planurile de dezvoltare institutionala

FORMA DE INVATAMANT: zi

Modulele propuse sunt urmatoarele:

Management educational

Managementul institutiei scolare

Managementul proiectelor de cooperare internationala

Curriculum-ul acestor module ce structureaza programul se adreseaza inspectorilor scolari si directorilor unitatilor de invatamant.

MANAGEMENT EDUCATIONAL

CURRICULUM:

functiile si rolul managerului in sistemul educational

dezvoltarea calitatilor si abilitatilor manageriale raportat la responsabilii cu dezvoltarea profesionala

- standarde de competenta/matrici de specificatie si matrici de evaluare

SCOP

Actualizarea cunostintelor si dezvoltarea abilitatilor manageriale ale inspectorilor scolari, ale metodistilor de la CCD si ale profesorilor consilieri de la CJAPP

OBIECTIVE SPECIFICE

Sa defineasca si sa exemplifice notiunile teoretice din domeniul managementului educational

Sa aplice, pe exemple concrete si reale, cunostintele dobandite

Sa initieze si sa conduca eficient echipe

Sa-si dezvolte abilitatile necesare elaborarii unor proiecte

Sa stie sa gestioneze resursele personale

Sa evalueze solutiile alternative pentru rezolvarea situatiilor de criza

GRUPUL TINTA SI NUMARUL DE PARTICIPANTI

35 persoane (inspectori scolari, metodisti, consilieri)

SISTEM DE EVALUARE

chestionare, autoevaluare, observatia directa, interes si participare, calitatea produselor de grup

MODALITATI DE CERTIFICARE

adeverinta eliberata de CCD

FINANTARE:

buget MEC

LOCUL DERULARII

Baia Mare

MANAGERI PROIECT

Prof. Delia Pop, inspector scolar

Prof. Matan Ionel, director CCD

ARGUMENT

Conform politicilor educationale ale M.E.C. si dorintei de aliniere la calitatea si competentele invatamantului specific Comunitatii Euro­pene si pentru a ne integra mai usor in aceasta comunitate, in mana­gementul educational se impun urmatoarele prioritati:

trecerea la un sistem modern, descentralizat de organizare si functionare a sistemului scolar, de crestere a autoritatii decizionale a conducerii unitatilor scolare si mai ales a directorilor in domeniile resurselor umane, curriculare, financiare si de dezvoltare generala a scolii;

- directorul, angajat cu contract de management pe durata deter­minata si cu evaluare periodica va avea autoritatea, dar si responsabi­litatea realizarii, in unitatea scolara pe care o conduce, a politicilor
educationale nationale, regionale si locale;

- modificarile de statut si rol ale managerului atrag in mod obligatoriu regandirea formelor si a modalitatilor in care se realizeaza pregatirea initiala si continua a directorilor de unitati scolare prin prisma noilor functii si atributii ale acestuia.

Principalele functii si atributii ale directorului de scoala se pot defini in mod sintetic pe doua dimensiuni:

a) functia manageriala care se realizeaza prin:

proiectare, organizare, conducere operationala, control — evaluare pe dimensiunile finalitatilor orsanizationale;

motivare, implicare si participare, formare — dezvoltare profesionala, formarea grupelor — dezvoltarea echipelor, negocierea — rezolvarea conflictelor pe dimensiunea umana;

functiile de decizie si comunicare sunt comune celor doua dimensiuni si se realizeaza impreuna si prin atributiile enumerate;

b) domeniul functional in care se aplica:
management de curriculum;

managementul resurselor materiale si financiare;
-
managementul resurselor umane;

managementul dezvoltarii senerale a scolii, a relatiilor comuni­tare si sistemice.

Ca urmare, realizarea unui management educational de calitate si profesionist, in intreaga sa complexitate si diversitate de situatii, impune formarea continua a tuturor directorilor de scoli, in acest context, realizarea unui program de formare manageriala necesita cateva principii generale ca:

formarea metodologica in vederea practicarii reflexive a managementului educational;nu ca o simpla utilizare mecanica de tehnici, metode si procedee anterior insusite, ci prin reflectia in vederea dezvol­tarii inovatoare de metodologii si a aplicarii lor in functie de context;

largirea formarii si dezvoltarea experientei personale si profesionale prin cunoasterea unor contexte educationale cat mai diverse;

mutarea accentului pe pluralism, multiculturalism si policentrism; formare si consiliere in self- management pentru dezvoltarea propriei cariere profesionale;

formarea pentru munca in echipa si in managementul proiectelor colective, pentru o conducere eficienta;

formarea competentelor de analiza situationala si de orientare in medii socio — culturale din cele mai diverse, pentru asigurarea unor ser­vicii educationale diferentiate mergand pana la individualizare.

Plecand de la aceste considerente voi prezenta in continuare o pro­punere de program de formare manageriala pentru directorii de unitati scolare.

PROGRAM de formare manageriala pentru directorii de scoli

Durata : 3 saptamani (15 zile sau 120 de ore).

Obiective : la sfarsitul cursului de formare formabilii vor fi capabili:

-sa constientizeze rolul si rostul managerului si a managementului transformational in contextul reformei;

-sa constientizeze necesitatea formarii si autoformarii continue;

-sa practice profesiunea de manager reflexiv in vederea dezvoltarii inovative a unitatilor scolare conduse;

-sa gaseasca metode de a implica organizatia scolara in comunitatea locala ca element fara de care viitorul comunitatii nu ar exista;

- sa perceapa si sa valorifice transformational dinamica sociala.

Proiectarea cursului s-a realizat in doua etape sau nivele de studiu:

saptamana 1(40 de ore ) — Initiere;

- saptamana a II-a si a III-a (80 de ore) - Dezvoltare si evaluare. In stabilirea temelor, a continuturilor am tinut cont de cele patru dome­nii functionale : curriculum ( C), resurse financiare si materiale (RFM), resurse umane (RU) si dezvoltare si relatii comunitare (DRC). Fiecare saptamana de formare incepe cu o sedinta introductiv- recapi­tulativa in care se reiau problemele studiate anterior in forma sintetica, se face o analiza a activitatii desfasurate si se organizeaza saptamana in curs. Sfarsitul fiecarei saptamani presupune si o sedinta de concluzii si recomandari pentru pregatirea etapei urmatoare.

La temele privind legislatia scolara formatorii isi propun o colaborare cu juristul I.S.J., iar la cele ce abordeaza probleme financiar-contabile, cu un specialist in domeniu, in acest fel se asigura raspunsuri, solutii de specialitate la problemele ridicate de cele doua domenii.

Monitorizarea si evaluarea se vor realiza folosind urmatorul instrumen­tar : chestionare initiale, zilnice si finale; observatia; interevaluarea; auto­evaluarea; fise de apreciere; declaratii de intentie; liste de frecventa si participare; observarea comportamentului si a manifestarilor formabililor.

Activitatile de formare vor avea in cele trei saptamani urmatoarele continuturi: SAPTAMANA l - INITIERE

necesitatea si obiectivele formarii;

introducere in managementul educational;

comunicarea manageriala si conducerea transformationala;

gandirea pozitiva;

forme specifice de cunoastere si comunicare: interviul, analiza
tranzactionala, negocierea si rezolvarea conflictelor;

managementul timpului si administrarea stresului;

grup si echipa: concepte, constituire -functionare, roluri si tipuri de conducatori, delegarea,putere si influenta;

scoala —institutie si/sau organizatie;

tipuri de organizatie scolara;

cultura organizationala;

managementul educational si situational;

procesul decizional;

recapitulare, evaluare si pregatirea celei de-a doua etape.
SAPTAMANA a II-a-DEZVOLTARE

reluarea problemelor din prima saptamana;

procesul decizional;

planificarea dezvoltarii institutionale (DRC);

dezvoltare parteneriat — relatii comunitare (DRC);

marketing educational (DRC);
curriculum national—prezentare sintetica (C);

proiectare curriculara ( C);

managementul resurselor umane—prezentare sintetica (RU);

motivarea -prezentare generala (RU);

concluzii; pregatirea saptamanii a treia,
SAPTAMANA a III - a - DEZVOLTARE - EVALUARE

recapitularea problemelor din saptamana a II-a si analiza activitatii;

surse proprii de finantare (RFM);

identificarea resurselor financiare extrabugetare (RFM);

managementul clasei ( C);

evaluarea si selectarea manualelor scolare alternative — principii metodologice ( C);

conducerea reuniunilor si a altor activitati de echipa (DRC);
evaluarea — criterii de evaluare si indicatori de performanta (DRC);
elaborare de proiecte — evaluare — concluzii

ORARUL activitatilor de formare (modul intensiv rezidential si formare la distanta):

Ora ZiuaVineri

Sosirea partici­pantilor

Masa de pranz

S

S

S

Cina

Sambata

Mic dejun

S 4

S

S

S 6

Masa de pranz

S

S

S 9

Duminica

Mic dejun

S

s 11

S 12

Masa de pranz

Plecarea partici­pantilor

Total ore / modul: 12 sedinte a cate 2 ore = 24 ore formare (regim ret.)8 ore formare la distanta

Total ore formare/curs de patru module = 120 ore.

Modul I - 24 ore; Modul II-32 ore; Modul III-32 ore; Modul IV- 32 ore.

TEMEIUL LEGAL de realizare a cursului: CONTRACT sau CONVENTIE,
incheiat (a) intre C CD. Maramures, cu avizul I.S.J. si formatori.

Angajatorului ii revin urmatoarele obligatii:

-intocmirea listelor cu directorii care vor participa la curs (25 /grupa)-I.S.J.;

-anuntarea directorilor si asigurarea frecventei - L S. J.;

-stabilirea locului si a perioadei de desfasurare conform orarului pe module -I.S.J. si C CD.;

-asigurarea spatiilor adecvate, a mobilierului corespunzator si a logisticii (sali spatioase, mobilier modular, retroproiector, flip-chart, copiator)-CCD.;

- asigurarea consumabilelor necesare formatorilor si formabililor

(hartie xerox si pentru flip-chart, markere, evidentiatoare, folii pentru retroproiector, etc.) - C C. D. ;

-intocmirea statelor de plata pentru formatori - C CD.;

- asigurarea decontarii cheltuielilor de cazare, masa si transport pe baza ordinului de deplasare—C.C.D.
Formatorii se obliga:

- sa sustina cursuri de formare in conditii de maxima eficienta

daca angajatorul asigura toate cele necesare enumerate mai sus;

sa prezinte nota de fundamentare a cursului si programul;
-sa asigure si sa multiplice suportul de curs pentru formabili;

-sa intocmeasca un raport final cu observatiile si rezultatele evaluarii formabililor si cu precizari asupra desfasurarii cursului;

-sa prezinte documentele personale necesare incheierii conventiei sau contractului ( C K, adeverinta de salarizare, copie dupa B.L, copie dupa actul doveditor a calitatii de formator).

COSTURI ESTIMATIVE :pentru o grupa (25 dir. + 2form.) pe o perioada de 12 zile de formare (96 ore formare rez. +24 ore formare la distanta = 120 ore).

multiplicarea suportului de curs aprox.100 USD;rechizite si materialeaprox. 30 USD;

cheltuieli de personal (transport, cazare, diurna pentru formatori si formabili)aprox. 3SOOUSD; cheltuieli de personal (2 formatori; 2x96 ore = 192 ore)aprox. 330 USD. TOTAL aprox. 3960 USD.

MANAGEMENTUL PROGRAMELOR DE COOPERARE INTERNATIONALA

CURRICULUM:

Ce este managementul de proiect?

Fundamentele managementului de proiect (resurse, caracteristici, surse de informare, formularea unei propuneri, colaborari si consortii)

Activitatile si responsabilitatile participantilor

Fazele si conducerea unui proiect

Cauzele esecurilor

Feed-back prin activitati individuale/grup

SCOP:

Initiere in managementul proiectelor de cooperare internationala

OBIECTIVE SPECIFICE:

Sa asimileze limbajul specific exprimarii dezideratelor proiectului

Sa-si insuseasca deprinderile de redactare a etapelor unui proiect

Sa-si insuseasca parametrii ce trebuie urmariti in constituirea proiectului de cooperare europeana

Sa invete sa identifice resursele materiale, umane, financiare presupuse de realizarea proiectului

Sa surprinda impactul proiectului la nivelul sistemului de referinta

Sa identifice posibilele linii de continuitate ale proiectului (5-10 ani)

GRUP TINTA:

20 cadre didactice/grupa

FORME DE EVALUARE:

intocmirea unui proiect

MODALITATI DE CERTIFICARE:

adeverinta de participare eliberata de CCD

FINANTARE:

buget MEC

LOCUL DERULARII

Baia Mare

MANAGERI PROIECT:

Prof. Matan Ionel, director CCD

Prof. Durus Ligia, metodist CCD

Prof. Todorut Gelu, metodist CCD

MANAGEMENTUL EDUCATIONAL

ARGUMENT:

Managementul educational intruneste toate caracteristicile de baza ale managementului organizatiilor. Mai important este sa incercam sa identificam acele caracteristici care-l particularizeaza si-l diferentiaza.

Aceste particularitati provin, pe de o parte, din caracteristicile managementului psihologic, din care managementul educational face parte.

Valorizarea individului si a capacitatilor sale constituie obiectivul major al managementului educational. Si cand spunem acest lucru nu ne referim doar la elev, ci la toti membrii institutiei scolare. Ceea ce face ca directorul scolii, spre exemplu, sa nu fie doar, sau sa nu fie in primul rand un manager-administrator, ci un manager – educator.

La nivelul clasei invatatorul/profesorul –diriginte devine manager – educator. In aceasta calitate de manager al clasei, invatatorul/profesorul-diriginte organizeaza colectivul, proiecteaza activitatile acestuia, asigura promovarea si respectarea prevederilor regulamentelor, evalueaza performantele individuale si de grup, intervine cu masuri corectoare sau coercitive, lasand in acelasi timp loc pentru afirmarea spiritului de initiativa si autonomie a grupului pe care-l conduce.

OBIECTIVELE GENERALE propuse sunt:

Realizarea echitatii in educatie

Asigurarea educatiei de baza pentru toti elevii, ca viitori cetateni

Fundamentarea actului educational pe baza nevoilor de dezvoltare personala si profesionala a elevilor

Cresterea calitatii serviciilor educationale

Asigurarea complementaritatii educatiei formale, nonformale si informale

Deschiderea sistemului educational catre societate, mediul social, economic si cultural

Modulele propuse sunt pentru invatamantul de zi, structurate pe cate 30 de ore, astfel:

-Consilierea profesorilor diriginti debutanti

-Relatia dirigintilor cu familia elevului

-Managementul conflictului la nivelul clasei de elevi

CONSILIEREA PROFESORILOR DIRIGINTI DEBUTANTI

CURRICULUM:

Proiectarea activitatii dirigintelui

Colaborarea cu consiliul profesorilor clasei

Organizarea, cunoasterea si indrumarea elevilor in cadrul grupului-clasa

Documentele activitatii dirigintelui

Colaborarea dirigintelui cu familia elevului

SCOP:

Formarea de competente manageriale, de gestionare a resurselor umane ale clasei de elevi

OBIECTIVE SPECIFICE:

Sa proiecteze si realizeze activitati specifice

Sa identifice si gestioneze experientele cotidiene si situatiile de criza ale clasei

Sa armonizeze influentele educative la nivelul colectivului clasei de elevi

Sa identifice rezultatele si experientele pozitive in domeniul de referinta, in scopul diseminarii acestor rezultate

GRUP TINTA

20 profesori diriginti debutanti

FORME DE EVALUARE

mapa de lucru

portofoliu

MODALITATI DE CERTIFICARE

certificare prin adeverinta de participare eliberata de CCD

FINANTARE:

buget MEC

LOCUL DERULARII:

Baia Mare, Sighetu Marmatiei

MANAGERI PROIECT:

Prof. Matan Ionel, director CCD

Prof. Baciu Florentina, psiholog CJAPP

Prof. Durus Ligia, metodist CCD

Prof. Todorut Gelu, metodist CCD

RELATIA DIRIGINTILOR CU FAMILIA ELEVULUI

CURRICULUM:

- Roluri si responsabilitati ale dirigintelui in relatia cu familia elevului

- Modalitati de lucru ale dirigintilor cu familia

- Gestionarea situatiilor conflictuale si problematice

SCOP:

Dezvoltarea abilitatilor de consiliere a elevului si a familiei acestuia

OBIECTIVE SPECIFICE:

Sa-si formeze competente specifice privind aprecierea si evaluarea comportamentului elevilor

Sa identifice situatiile de criza

Sa invete sa foloseasca metode eficiente de comunicare cu familia

Sa-si formeze competente privind indrumarea parintilor in cazuri de insucces scolar, stari conflictuale, abandon scolar etc

GRUP TINTA:

20 de diriginti/grupa

FORME DE EVALUARE:

colocviu

fise de evaluare

MODALITATI DE CERTIFICARE:

adeverinta de participare eliberata de CCD

FINANTARE:

buget MEC

LOCUL DERULARII:

Baia Mare

MANAGERI PROIECT:

Prof. Matan Ionel, director CCD

Prof. Baciu Florentina, psiholog CJAPP

Prof. Durus Ligia, metodist CCD

Prof. Todorut Gelu, metodist CCD

MANAGEMENTUL CONFLICTULUI LA NIVELUL CLASEI DE ELEVI

Conflictul nu trebuie privit ca o forta negativa, distructiva. Identificandu-i cauzele si fortele angrenate, el poate deveni un moment de oportunitate, de interventie, de transformare, oferind circumstante de maturizare a factorilor implicati.

In cadrul scolii pot aparea conflicte/divergente intra si interpersonale, intra si interdisciplinare si chiar conflicte interioare personale ale elevilor (exemplu: intre posibilitati de dezvoltare si aspiratii).

Ca profesori avem capacitatea de a-i ajuta pe elevi sa obtina o imagine mai clara despre ei insisi, precum si despre mediul in care ei se dezvolta si totodata avem datoria de a-i invata sa transforme conflictele in sanse educative.

CURRICULUM:

filosofia conflictului

conflict si evolutie

schimbare si negociere

managementul conflictului

SCOP:

Cultivarea/exersarea capacitatii de a aborda conflictele intr-un mod constructiv, surprinderea potentialului pozitiv al acestora.

OBIECTIVE SPECIFICE:

Sa considere diferentele individuale si culturale ca firesti si necesare

Sa formuleze strategii de analiza critica a atitudinilor si punctelor de vedere in raport cu o diversitate de probleme

Sa identifice cauzele si natura conflictelor

Sa dezvolte competente utile pentru managerierea conflictelor

Sa dezvolte competente de comunicare in scopul dezamorsarii conflictelor

GRUP TINTA: 20 cadre didactice/grupa

FORME DE EVALUARE

fise, studiu de caz; managerierea unui/unor conflicte – proiect

CERTIFICARE:

Adeverinte de participare pentru fiecare modul, in baza numarului de ore si de tematica cursului (20 ore), eliberata de Casa Corpului Didactic Maramures

FINANTARE: buget MEC

LOCUL DERULARII:

Baia Mare

MANAGERI PROIECT:

Prof. Matan Ionel, director CCD

Prof. Baciu Florentina, psiholog CJAPP

Prof. Durus Ligia, metodist CCD

Prof. Todorut Gelu, metodist CCD

CONSILIERE, ORIENTARE SCOLARA SI PROFESIONALA

ARGUMENT:

Raspunzand noilor structuri ale curriculum-ului, conform cerintelor reformei din invatamant, demersul educativ – sub aspectul consilierii si al orientarii scolare si profesionale - se cere redimensionat.

Astfel, sunt vizate strategii plurinivelare de interventie, cu valente pozitive in scopul cresterii calitatii actului educational. Ameliorarea performantelor elevilor si facilitarea integrarii lor profesionale si sociale, reducerea absenteismului si a abandonului scolar sunt coordonatele pe care se inregistreaza efectele directe ale acestor directii de actiune.

Dupa cum se stie, grija fiecarei tari este, in mod normal, de a asigura o formare care protejeaza impotriva riscurilor somajului si de a da fiecarui cetatean o sansa in competitia social-economica, care devine din zi in zi mai acuta.

Scoala nu mai poate astazi fi privita ca un mediu rezervat doar invatarii. Eterogenitatea profesionala nu mai este nici ea caracterizata doar printr-o logica de predare, ci printr-o logica de invatare construita pornind de la activitatea intelectuala a elevului. Munca de consiliere si orientare reprezinta un exercitiu de adecvare a propriului potential (fizic, psihic, social) la dezideratele formulate.

In consecinta, formarea profesorilor, pe care se sprijina calitatea educatiei, cere o atentie crescuta si sub aspectul furnizarii serviciilor de consiliere si orientare scolara si profesionala.

Fiind un susbsistem social, educatia va avea in vedere si cererea de pregatire profesionala in raport cu dezvoltarea pietei muncii si cu tendintele de dezvoltare economica, pentru adaptarea planificarii educationale la nevoile de dezvoltare economica si sociala, la nivel local, judetean, regional si national.

OBIECTIVE GENERALE:

corelarea ofertei educationale cu cerintele dezvoltarii durabile a comunitatilor, in conditiile asigurarii coeziunii economice si sociale;

sa asigure revigorarea mentalitatilor comunitare, precum si a spiritului civic, al disciplinei, si a responsabilitatii

sa promoveze masuri de asigurare a egalitatii sanselor in educatie si integrare socio-profesionala

sa sensibilizeze segmentele de populatie cu impact in cultura profesionala, in scopul inlaturarii barierelor inhibitorii raportate la integrarea viitorilor absolventi in mediul socio-profesional

identificarea potentialului vocational

Modulele propuse pe tema consilierii, orientarii scolare si profesionale, structurate pe 20 de ore/modul, invatamant de zi, sunt urmatoarele:

Consiliere si orientare scolara

Formarea in psiho-pedagogie speciala

Formarea dirigintilor si pedagogilor scolari pe probleme de consiliere a adolescentilor privind activitatea scolara, extrascolara, profesionala si familiala

CONSILIERE SI ORIENTARE SCOLARA

CURRICULUM

autocunoastere, autoevaluare, autoeducare

nevoi profesionale in context micro si macro economico-social

colaborarea cu factorii educationali implicati

SCOP:

Cultivarea unui model de dezvoltare a carierei, favorizand un context de actiune in cadrul caruia activitatile factorilor implicati in decizia de orientare (consilieri scolari, profesori diriginti, responsabili OSP) sa fie concordante cu intentiile si capacitatile (fizice, intelectuale si aptitudinale) ale elevilor

OBIECTIVE SPECIFICE:

Sa familiarizeze, impreuna cu toti ceilalti factori educativi implicati, cu principalele trasee de dezvoltare personala si sociala a individului (autocunoastere, intelegerea contextului social-economic)

Sa asimileze tehnici de dezvoltare in planul educatiei si formarii profesionale (autoevaluarea potentialului intelectual, identificarea paletei multinationale, sa inteleaga lumea educatiei, rolul si finalitatile „educatiei pentru cariera”)

Sa inteleaga si sa-si insuseasca aspectele implicate in formularea deciziei de orientare (procese economice si sociale accesibile)

Sa constientizeze valoarea personala pe piata fortei de munca, importanta timpului liber si a vietii de familie

Sa stie diagnoza abilitatile sau dificultatile elevilor in orientarea scolara si profesionala

Sa urmareasca autoperfectionarea in activitatea educativ-formativa privind OSP

GRUP TINTA:

20 consilieri scolari, responsabili OSP, profesori-diriginti/grupa

FORME DE EVALUARE:

chestionare de apreciere

liste cuprinzand indicatori de evaluare

MODALITATI DE CERTIFICARE:

adeverinte de participare eliberate de CCD

FINANTARE:

buget MEC

LOCUL DERULARII:  Baia Mare

MANAGERI PROIECT:

Prof. Matan Ionel, director CCD

Prof. Baciu Florentina, psiholog CJAPP

Prof. Durus Ligia, metodist CCD

Prof. Todorut Gelu, metodist CCD

FORMAREA IN PSIHO-PEDAGOGIE SPECIALA

CURRICULUM:

educatia de tip participativ

prevenirea reactiilor negative de tip Groupthink (gandirea de grup)

abordarea situationala in satisfacerea nevoilor sarcinii de lucru, ale indivizilor si ale grupurilor

cooperarea, comunicarea, toleranta si expresia emotionala pozitiva raportate la cazurile cu nevoi speciale

SCOP:

Actualizarea pregatirii profesionale a profesorilor educatori

OBIECTIVE SPECIFICE:

Sa identifice cazurile cu nevoi speciale si sa contribuie constructiv la formarea personalitatii umane a acelor elevi

Sa promoveze educatia centrata pe elev, in scopul ameliorarii actului educativ

Sa urmareasca progresul scolar si de comportament al elevilor cu nevoi speciale si integrarea lor in colectivitate

Sa contribuie la realizarea actului de comunicare si colaborare ca element educativ si terapeutic

GRUP TINTA:

15 profesori educatori de la Casele de copii cu nevoi speciale

FORME DE EVALUARE :

fise de lucru

autoevaluare

chestionare

MODALITATI DE CERTIFICARE:

adeverinte eliberate de CCD

FINANTARE:

buget MEC

LOCUL DERULARII:

Baia Mare

MANAGERI PROIECT:

Prof. Matan Ionel, director CCD

Prof. Baciu Florentina, psiholog CJAPP

Prof. Durus Ligia, metodist CCD

Prof. Todorut Gelu, metodist CCD

FORMAREA DIRIGINTILOR SI PEDAGOGILOR SCOLARI PE PROBLEME DE CONSILIERE A ADOLESCENTILOR PRIVIND ACTIVITATEA SCOLARA, EXTRASCOLARA, PROFESIONALA SI FAMILIALA

CURRICULUM

comunicarea intre profesor si elevi, profesor-parinti

conflicte, stari emotionale cu urmari negative

ameliorarea comunicarii intre generatii

identificarea, cunoasterea, ameliorarea cazurilor de criza de personalitate

regimul de acordare a pedepselor si a recompenselor

SCOP:

Cunoasterea particularitatilor de manifestare a personalitatii adolescentilor si exersarea unor tehnici concrete de consiliere a acestora, in vederea extinderii ariei de implicare a pedagogului scolar in ameliorarea unor situatii de criza (scolara, sociala, profesionala, familiala, psiho-afectiva)

OBIECTIVE SPECIFICE:

Sa-si insuseasca principalele repere psihogenetice in caracterizarea etapei de varsta 16-18 ani

Sa exerseze modalitati de cunoastere a temperamentului si caracterului

Sa asimileze tehnici de consiliere adecvate situatiei de criza

Sa dezvolte strategii de rezolvare a conflictelor si interiorizarea lor ca valoare aparenta /functionala la nivel de individ /grup

Sa constituie un sistem just de apreciere a conotatiilor situatiilor de criza (oportunitati, riscuri, vulnerabilitate, puncte tari), precum si a factorilor implicati

Sa identifice nevoile de consiliere a tinerilor pe coordonate morale, profesionale, sociale, familiale

Sa faca demersuri pentru prevenirea abandonului scolar, a comportamentului deviant si integrarea in viata sociala

Sa-si centreze demersurile didactice pe formarea si dezvoltarea unor judecati estetice privind diferite aspecte ale realitatii naturale si sociale

GRUP TINTA: 20 de diriginti si pedagogi scolari

FORME DE EVALUARE:

cantitativa – numar de situatii rezolvate/ameliorate

indicatori statistici

calitativa – analiza psiho-sociologica a diagramei situatiilor de criza

MODALITATI DE CERTIFICARE: adeverinte de participare eliberate de CCD

FINANTARE: bugetul MEC

LOCUL DERULARII Baia Mare MANAGERI PROIECT:

Prof. Matan Ionel, director CCD  Prof. Baciu Florentina, psiholog CJAPP

Prof. Durus Ligia, metodist CCD

Prof. Todorut Gelu, metodist CCD

EDUCATIA PENTRU SANATATE

ARGUMENT

Dimensiunea educationala, din perspectiva efectelor globalizarii, considera ca aspect esential al educatiei din scoala si din afara ei necesitatea ca mediul scolar sa contribuie la dezvoltarea unui stil de viata armonios (mintal, emotional, fizic si socio-moral). Aceasta cerinta este sustinuta de proiectul „Educatia pentru sanatate in scoala romaneasca”, cuprins in Strategia dezvoltarii invatamantului preuniversitar. Amintim ca judetul Maramures se numara intre cele 15 judete ale tarii, unde se piloteaza programul amintit.

Raportat la obiectivele propuse prin structura interactiva si interdisciplinara a Programei de Educatie, cu cele patru capitole: sanatatea individului, sanatatea mediului, viata sociala si alte subiecte specifice, se vor putea sustine si dezvolta principiile curriculare moderne in invatamantul actual.

Sanatatea, componenta a politicii educationale, are in vedere nivelul modest de cunostinte de cultura generala cu privire la sanatate ale populatiei, mai ales in mediul rural, conditiile igienico-sanitare ale unor unitati de invatamant.

Trebuie sa promovam informarea fragmentara, propusa de Programul National „Educatia pentru sanatate”, cu scop de a depasi mentalitatea, prejudecatile adultilor in special, lucru care sa faciliteze colaborarea dintre profesori-elevi-parinti-comunitate pentru imbunatatirea sanatatii.

Actiunile de formare referitoare la mediul inconjurator si la problemele de sanatate si cele ce trateaza internationalizarea invatamantului si dimensiunea sa europeana, problemele de orientare scolara si profesionala, de relationare intre profesori si parintii elevilor sunt domenii importante promovate de Reforma, sub aspectul inovatiei si cel sociologic.

Programul raportat la axa sanitar-educativa se bazeaza pe urmatoarele

OBIECTIVE GENERALE:

sa identifice mutatiile intervenite structural in viata sociala, sanatate a populatiei scolare

sa promoveze activitati de formare a unor deprinderi de alimentatie rationala si de o viata sanatoasa la copii si tineri

sa dezvolte deprinderi de igiena si prevenire a bolilor cauzate de lipsa normelor igienice

sa se incadreze intr-o strategie comuna de informare si actiuni de prevenire si combatere a consumului de droguri, alcool, a fumatului

sa realizeze in mod indirect educatia adultilor

- sa disemineze experienta pozitiva.

Modulele propuse sunt urmatoarele:

- Educatia pentru sanatate in mediul rural (Igiena scolara si sociala) – 20 ore;

Violenta, alcoolul, tabagismul, si drogurile in viata tinerilor – 40 ore;

Managementul stresului – 20 ore,

Analiza tranzactionala in procesul de invatamant– 20 ore.

FORMA DE INVATAMANT: zi

EDUCATIA PENTRU SANATATE IN MEDIUL RURAL

CURRICULUM

programarea si proiectarea activitatilor din domeniul sanatatii

prezentarea si dezbaterea situatiilor de criza

elaborarea de materiale documentare

SCOP

Sensibilizarea cadrelor didactice din mediul rural pentru promovarea unui stil de viata

sanatos, in concordanta cu normele de igiena scolara si sociala

OBIECTIVE:

Sa dobandeasca un inventar de tehnici si modalitati de cultivare a unor comportamente igienico-sanitare si sociale sanatoase

Sa-si insuseasca tehnicile de realizare a materialelor in scopul promovarii educatiei pentru sanatate (minicolaje, pliante, afise)

GRUP TINTA

20 profesori diriginti din mediul rural la risc (localitati defavorizate, vulnerabile, marginalizate)

EVALUARE:

mape de lucru, care sa cuprinda: chestionare, proiecte si programe in scopul promovarii educatiei pentru sanatate

FINALIZARE

Adeverinte de participare pentru fiecare modul, in baza numarului de ore si de tematica cursului (30 ore), eliberata de Casa Corpului Didactic Maramures

FINANTARE:

buget MEC

LOCUL DERULARII:

Baia Mare, Sighetu Marmatiei, Tg. Lapus

MANAGERI PROIECT:

Prof. Matan Ionel, director CCD

Prof. Baciu Florentina, psiholog CJAPP

Prof. Todorut Gelu, metodist CCD

Prof. Durus Ligia, metodist CCD

Prof. Baciu Amelia, inspector scolar

VIOLENTA, ALCOOLUL, TABAGISMUL SI DROGURILE IN VIATA TINERILOR

CONSILIEREA DIRIGINTILOR SI PEDAGOGILOR SCOLARI

CURRICULUM

programarea activitatilor de consiliere

elaborarea materialelor necesare consilierii

prezentarea influentei mediului de viata asupra tinerilor

contexte ce genereaza conduite adictive

SCOP:

-Cultivarea unui stil de viata sanatos in randul populatiei scolare si educarea unei atitudini profilactice in vederea evitarii consumului de alcool, tutun, droguri

OBIECTIVE SPECIFICE

Sa promoveze optimizarea relatiilor din mediul scolar si familial, pentru crearea cadrului educatiei informale si formale privind sanatatea

Sa abordeze pozitiv starile conflictuale in scopul promovarii unei atitudini de toleranta, responsabilitate, echilibru psihic

Sa cunoasca principalele tipuri de droguri (legale si ilegale) si „contextele de consum”

Sa inventarieze cauzele care imping tinerii spre violenta si consumul de alcool, droguri, tutun

Sa realizeze mape/portofoliu cuprinzand posibile strategii de interventie

Sa initieze in scoli un punct de informare-documentare privind consecintele violentei si a consumului de droguri, a tabagismului, alcoolismului

GRUP TINTA:

15 diriginti si pedagogi scolari

FORME DE EVALUARE

chestionare propuse si modalitati de evaluare a raspunsurilor

inventarierea tinerilor cu probleme grave de comportament inainte si dupa efectuarea stagiului

MODALITATI DE CERTIFICARE

Adeverinte de participare pentru fiecare modul, in baza numarului de ore si de tematica cursului (30 ore), eliberata de Casa Corpului Didactic Maramures

FINANTARE:

buget MEC

LOCUL DERULARII

Baia Mare, Sighetu Marmatiei

MANAGERI PROIECT:

Prof. Matan Ionel, director CCD

Prof. Baciu Florentina, psiholog CJAPP

Prof. Durus Ligia, metodist CCD

Prof. Todorut Gelu, metodist CCD

Prof. Baciu Amelia, inspector scolar

MANAGEMENTUL STRESULUI

CURRICULUM

prezentarea situatiilor de stres pentru copii si tineri

tehnici de relationare interumana in situatii de stres

modalitati de gestionare a stresului

SCOP

Prezentarea modalitatilor de adaptare la stres

OBIECTIVE SPECIFICE

Sa cunoasca semnificatia notiunii de stres

Sa identifice sursele de stres reale si potentiale

Sa cunoasca formele de manifestare ale stresului in contextul procesului instructiv-educativ

Sa invete sa-si controleze capacitatea de a reactiona la situatiile stresante

GRUP TINTA

- 20 cadre didactice

FORME DE EVALUARE

teste

proiecte-strategii

MODALITATI DE CERTIFICARE

Adeverinte de participare pentru fiecare modul, in baza numarului de ore si de tematica cursului (30 ore), eliberata de Casa Corpului Didactic Maramures

FINANTARE

buget MEC

LOCUL DERULARII:

Baia Mare, Sighetu Marmatiei

MANAGERI PROIECT:

Prof. Matan Ionel, director CCD

Prof. Baciu Florentina, psiholog CJAPP

Prof. Durus Ligia, metodist CCD

Prof. Todorut Gelu, metodist CCD

Prof. Baciu Amelia, inspector scolar

ANALIZA TRANZACTIONALA IN PROCESUL DE INVATAMANT

CURRICULUM

proiectarea activitatilor de analiza tranzactionala

elaborarea de metode de comunicare

tipuri de comunicare, in functie de statut si rol

SCOP

Insusirea alfabetului cognitiv/emotional necesar construirii unor relatii trainice, respectiv reciproc profitabile

OBIECTIVE

Sa inteleaga semnificatia conceptului „analiza tranzactionala”

Sa identifice contextele educationale /instructive, in care aceasta poate fi utilizata

Sa dobandeasca abilitati de comunicare si negociere a situatiilor de criza

Sa distinga elementele /variabilele situatiei care conduc la roluri ce denatureaza comunicarea si relatiile dintre oameni

GRUP TINTA

- 20 cadre didactice

EVALUARE

studii de caz

FINALIZARE

Adeverinte de participare pentru fiecare modul, in baza numarului de ore si de tematica cursului (30 ore), eliberata de Casa Corpului Didactic Maramures

FINANTARE

- buget MEC

LOCUL DERULARII

Baia Mare, Sighetu Marmatiei

MANAGERI PROIECT:

Prof. Matan Ionel, director CCD

Prof. Baciu Florentina, psiholog CJAPP

Prof. Durus Ligia, metodist CCD

Prof. Todorut Gelu, metodist CCD

Prof. Baciu Amelia, inspector scolar

MULTIMEDIA

Viziunea novatoare a Strategiei de dezvoltare a invatamantului preuniversitar in domeniul educatiei, ca – de altfel – toate programele nationale referitoare la alinierea campului educational romanesc la standardele internationale, implica „alfabetizarea” in domeniul multimedia, cu implicare concreta in procesul de invatamant

Cunoasterea, progresul, performanta nu se pot face fara informatie si comunicare, indiferent de contextul socio-economic la care ne referim.

Managerii sistemelor educationale trebuie sa integreze noile tehnologii informationale, ele fiind direct legate de obiectivele educationale si institutionale ce trebuie indeplinite.

Intr-un mediu educativ optim, schimbarile operante prin Multimedia se inregistreaza in domeniul infrastructurii, la nivelul profesorilor, al elevilor si al administratorilor/managerilor.

Contextul autentic, real; invatarea activa, explorarea, investigarea; schimbul de informatii; munca de colaborare; instruirea centrata pe elev; progresul pe parcursuri multiple sunt cateva din mediile noi de invatare favorizare de utilizarea tehnologiei informationale si de comunicatie.

OBIECTIVELE GENERALE urmarite prin programul propus sunt :

Sa pregateasca toate cadrele didactice (si nedidactice) pentru o mai buna utilizare a tehnologiilor multimedia.

Sa existe o conectare compatibila a scolii la lumea din afara, astfel incat computerul sa devina in mod real un instrument didactic

Sa permita migrarea in timp si spatiu, ca modalitate de acces la o paleta informationala mult mai larga

Sa sustina invatarea activa, ridicarea valorii lectiilor, prin adaptarea ofertei noii tehnologii informationale la ritmul propriu de munca al individului.

Sa promoveze utilizarea Multimedia ca modalitate de orienta cadrele didactice in

folosirea calculatorului ca mijloc didactic.

Programul nostru are prevazute doua module, invatamant de zi, astfel:

Initiere in utilizarea calculatorului – 20 de ore

Rolul Multimedia in procesul de invatamant – 70 ore.

INITIERE IN UTILIZAREA CALCULATORULUI

CURRICULUM:

componentele periferice, functionare

programe uzuale

redactari texte

uzualitate didactica

SCOP:

Pregatirea personalului didactic pentru folosirea echipamentelor informatice ca instrumente ale comunicarii in activitatea didactica

OBIECTIVE SPECIFICE:

Sa-si formeze deprinderi de operare PC

Sa integreze calculatorul in activitatile didactice, ca sursa de informare, formare si evaluare

Sa perceapa in mod adecvat contributia dezvoltarii stiintei si tehnologiei la augumentarea rezultatelor actului educativ

GRUP TINTA:

20 cadre didactice/grupa (educatoare, invatatori, profesori gimnaziu/liceu; rural/urban)

FORME DE EVALUARE:

chestionare

testare practica

MOD DE CERTIFICARE:

20 ore de formare recunoscute prin adeverinte eliberate de CCD

FINANTARE:

taxa de participare

MANAGERI PROIECT:

Prof. Matan Ionel, director CCD

Prof. Todorut Gelu, metodist CCD

Prof. Durus Ligia, metodist CCD

Prof. Hudrea Mariana-Gabriela, inspector scolar

ROLUL MULTIMEDIA IN PROCESUL DE INVATAMANT

CURRICULUM

utilizarea CD-ROM-urilor didactice

utilizarea Internetului ca mijloc de documentare si informare

utilizarea postei electronice ca mijloc de informare, documentare si comunicare

realizarea de prezentari PowerPoint

realizarea de site-uri educationaleSCOP:

Modernizarea metodelor didactice prin utilizarea echipamentelor informatice in activitatile didactice

OBIECTIVE SPECIFICE:

Sa-si dezvolte abilitatile de folosire a tehnologiei informationale si a comunicatiei in activitatea scolara

Sa-si diversifice si remodeleze lectia prin integrarea facilitatilor Multimedia

Sa urmareasca valorificarea potentialului informational al Internetului la nevoile unei invatari active si transdisciplinare

GRUP TINTA:

-20 cadre didactice / grupa (educatoare, invatatori, profesori gimnaziu/liceu; rural/urban)

FORME DE EVALUARE:

chestionare

testare practica a competentelor dobandite

MODALITATI DE CERTIFICARE:

adeverinte de participare, eliberate de CCD

FINANTARE:

taxa de participare

LOCUL DERULARII

Baia Mare

MANAGERI DE PROGRAM,

Prof. Matan Ionel, director CCD

Prof. Durus Ligia, metodist CCD

Prof. Todorut Gelu, metodist CCD

Prof. Hudrea Mariana-Gabriela, inspector scolar

BIBLIOTECA SCOLARA

ARGUMENT:

Biblioteca scolara, element integrat in campul educativ scolar, se releva ca un spatiu al cunoasterii, informarii, documentarii, comunicarii. Fara indoiala, biblioteca si bibliotecarul sunt cuprinsi in spectrul educational prin valorificarea mereu reinnoita a ofertei complexe pe care o prezinta atat pentru educatori (cadrele didactice), cat si pentru educati (elevi).

Strategia Ministerului Educatiei si Cercetarii privind dezvoltarea invatamantului preuniversitar, prin programul „Asigurarea bazei materiale a invatamantului preuniversitar”, sub imperativul celor trei cerinte fundamentale ale sistemului educational – calitate, echitate si eficienta -, stabileste directiile de actiune privind asigurarea si modernizarea bazei materiale a invatamantului preuniversitar, in conditii de standardizare la nivel national.

Proiectul national „Biblioteci scolare” prevede crearea de biblioteci scolare in toate unitatile de invatamant si dotarea lor cu echipamente pentru inventarierea electronica bazata pe cod de bare, precum si cu tehnica de calcul si comunicatii si conectarea acestora la Internet. Aceste directii de actiune presupun, implicit, si o noua perspectiva in pregatirea profesionala a bibliotecarului, lucru ce se poate realiza printr-o formare initiala si continua de calitate.

Programul „life-long learning”, cu orientare asupra tuturor categoriilor socio-profesionale din mediul rural, reliefeaza necesitatea functionarea bibliotecii scolare ca un bun al intregii comunitati rurale, subliniind nevoia de diversitate a fondului de carte al acesteia, de sporire a numarului de carti pentru a raspunde nevoilor de informare ale copiilor si ale adultilor.

OBIECTIVELE GENERALE urmarite prin acest program sunt:

sa-si formeze/dezvolte deprinderile de comunicare/interrelationare umana

sa gestioneze eficient resursele materiale, temporale si umane raportate la demersul social-educativ al bibliotecii

sa perceapa pozitiv factorul inovativ impus de actualele cerinte ale invatamantul romanesc.

Modulele propuse de noi in acest sens sunt urmatoarele, prevazute pentru invatamant de zi:

Biblioteconomia.

Integrarea bibliotecilor in procesul de invatare

BIBLIOTECONOMIA

Programul de formare continua a personalului didactic auxiliar (bibliotecari) din invatamantul preuniversitar are ca suport legal Legea invatamantului, Statutul personalului didactic, H.G. nr. 604/2001, Metodologia de perfectionare a personalului din bibliotecile de invatamant aprobata de Consiliul National al Bibliotecilor din Invatamant, Legea Bibliotecilor, Instructiunile M.E.C. privind formarea continua a personalului din invatamantul preuniversitar.

Programul se adreseaza bibliotecarilor care nu au o pregatire de specialitate in domeniul biblioteconomiei si care au o vechime mai mica de 3 ani in biblioteca. Se adreseaza si persoanelor care doresc sa lucreze intr-o biblioteca. Beneficiari ai programului poate fi si personalul aflat in reconversie profesionala.

STRUCTURA PROGRAMULUI

a) Denumirea programului: Formarea continua a bibliotecarilor din invatamantul preuniversitar

b) Scopul programului: Insusirea notiunilor de baza din domeniul biblioteconomiei si a celorlalte activitati specifice acestui domeniu

c) Tipul de program: Program de scurta durata

d) Forma de invatamant: cu frecventa redusa; la distanta

e) Obiectivele programului

Cunoasterea de catre cursanti a metodelor si tehnicilor de biblioteca sub aspect teoretic si practic, privind constituirea si dezvoltarea colectiilor unei biblioteci,

prelucrarea si gestionarea colectiilor,

comunicarea informatiilor,

relatiile bibliotecii cu cititorii,

activitati specifice muncii cu cartea si a celor privitoare la metodologia muncii intelectuale

MIJLOACE SI TEHNICI DE INSTRUIRE - Metode active si interactive

MODALITATI DE ORGANIZARE A PROGRAMULUI

Activitati de predare, seminarii, aplicatii practice, stagii in biblioteca, proiecte

RESURSELE UMANE ALE PROGRAMULUI

Responsabilul de program: prof. HORVAT SALUC – vezi Anexa 2

Lista cu formatorii implicati in program – vezi Anexa nr. 3

Personalul de sprijin logistic si administrativ – personalul CCD

RESURSELE MATERIALE: Spatii: CCD; Dotari;Dotarea cu aparatura audiovizuala

Cursantii vor avea acces la baza informationala a Bibliotecii Universitatii de Nord Baia Mare, Biblioteca Judeteana „Petre Dulfu” Baia Mare, Biblioteca Casei Corpului Didactic si bibliotecile scolare de la care provin.

Furnizorul de program va pune la dispozitia cursantilor bibliografia minima (manuale de biblioteconomie, schite de curs, sinteze documentare etc), spatii proprii pentru activitatile teoretice si practice).

Resursele de timp prevazute in program vor fi utilizate sub forma unor activitati intensive compacte, prin executarea de lucrari practice pe grupe restranse de cursanti, prin proiecte pe diverse teme specifice. Activitatile se vor desfasura sub forma „cu frecventa redusa” si „invatamant la distanta”.

In cadrul metodologiei de realizare a programului se va urmari:

Transmiterea cunostintelor generale din domeniul psihopedagogiei si al relatiilor interumane

Prelegeri pe teme precis formulate

Seminarii si dezbateri folosind metode interactive (dezbateri pe probleme cu un anumit grad de dificultate, studiu de caz, referate, executarea de proiecte, aplicatii practice, vizite de documentare la biblioteci etc.)

CURRICULUM:

PLAN DE INVATAMANT – formare continua in biblioteconomie –

Nr. de ore (total) – 90 , din care:

pregatire teoretica – 50

pregatire practica - 30

proiecte, examene - 10

TEMATICA PLANULUI DE INVATAMANT

a) Teme cu continut psihopedagogic -……… 4 ore

1.Elemente de psihopedagogia lecturii: procese psihice ce compun actul receptarii informatiei prin lectura; formarea deprinderilor de lectura; deprinderi de lucru cu cartea, in functie de nivelul de cultura al cititorului, de posibilitatile acestuia de a intelege continutul si mesajul documentului consultat; conceptul de lectura, tipuri de lectura etc.

2.Elemente de sociologie a cartii si a lecturii. Tehnici de sondare si anchete privind circulatia cartii, frecventa cititorilor, cerinte de lectura, categorii de cititori

3.Legislatia in domeniul invatamantului………….2 ore

b) Teme de specialitate

1.Introducere in bibliologie. Ramurile bibliologiei. Biblioteconomia – ramura a bibliologiei…1 ora

2.Biblioteca, institutie de cultura, cu sarcina de a colectiona, pastra si conserva valorile spirituale materializate sub forma de documente purtatoare de informatii, punerea acestora la dispozitia cititorilor. Biblioteca institutiilor de invatamant, rolul acesteia in sprijinirea procesului instructiv-educativ ……2 ore

3.Sistemul bibliotecilor din Romania. Biblioteca nationala, bibliotecile institutiilor academice, bibliotecile de invatamant (universitare si preuniversitare), bibliotecile publice, bibliotecile specializate…2 ore

Sarcinile si atributiile fiecareia dintre acestea.

4.Dezvoltarea si organizarea colectiilor ……… 4 ore

Constituirea si dezvoltarea colectiilor bibliotecilor scolare. Criterii, cerinte

Tipuri de documente

Modalitati de dezvoltare: achizitii, donatii, schimburi, transferuri

5.Evidenta colectiilor. Evidentele primare si evidentele individuale…… 2 ore

6.Organizarea colectiilor……. 2 ore

- Sisteme de asezare a publicatiilor: asezarea dupa principii formale; dupa continutul documentelor

7. Cotarea publicatiilor: cotarea sistematic-alfabetica, cotarea pe formate

8. Organizarea colectiilor in functie de destinatia acestora, de timpul de documente sau de suportul acestora.

Fondul pentru imprumut, pentru sala de lectura, fondul de seriale, audiovizuale etc. … 2 ore

9. Prelucrarea documentelor (descrierea si catalogarea documentelor)…………………8 ore

-Descrierea bibliografica a documentelor. Reguli de descriere conform normelor ISBD

-Structura descrierii bibliografice: vedeta, corpul descrierii, elementele de acces si de codificare

-Descrierea bibliografica a publicatiilor monografice

-Descrierea bibliografica a publicatiilor seriale

-Descrierea bibliografica a altor categorii de documente (cartea veche, materiale audiovizuale etc)

10.Clasificarea si indexarea documentelor ……………4 ore

-Sisteme de clasificare

-Clasificarea zecimala universala.Structura C.Z.U.Indici principali / Indici auxiliari 

-Indexarea documentelor……………………………… 3 ore

- Tezaure si vocabulare controlate

11. Organizarea cataloagelor de biblioteca …………. 2 ore - Tipuri de cataloage: alfabetic, sistematic, topografic, geografic, bibliografic 12. Comunicarea documentelor……………………… 2 ore

Accesul cititorilor la colectii: accesul direct, accesul indirect

Imprumutul documentelor

Organizarea si indrumarea lecturii

Activitati specifice privitoare la indrumarea lecturii (intalniri cu autorii, prezentari de carte, expozitii etc)

13. Prezervarea si conservarea documentelor ………….. 1 ora

14. Gestionarea si administrarea documentelor………….1 ora

Predarea si primirea colectiilor

Verificarea (inventarierea) colectiilor

Eliminarea din evidenta a documentelor

15. Informarea si documentarea in biblioteca ………. …2 ore

Tipuri de bibliografii

16. Automatizarea si informatizarea in biblioteca ……….5 ore

Programe de biblioteca

Baze de date locale, nationale si internationale

Retele de biblioteci informatizate

Comunicarea documentelor prin sistemul informatizat. Internetul.

Nota: Fiecare tema expusa va fi urmata de aplicatii practice. Cursul va fi bogat in material ilustrativ, in exemple practice si vor fi insotite de o bibliografie adusa la zi.

FORMA DE FINANTARE: - taxa de participare

INTEGRAREA BIBLIOTECILOR IN PROCESUL DE INVATARE

CURRICULUM:

functia formativa si informativa a bibliotecii scolare

tehnici de invatare (luarea de notite, folosirea manualelor, tehnica citirii unei carti, extragerea de date esentiale, munca individuala etc)

tipologia cititorului

modalitati de stimulare a lecturii

SCOP:

Ameliorarea interactiunii dintre biblioteca – cadre didactice – elevi, in contextul procesului instructiv-educativ

OBIECTIVE SPECIFICE:

Sa perceapa formativ si informativ vectorul educational reprezentat de lectura

Sa cunoasca modalitatile de stimulare a lecturii

Sa stapaneasca tehnicile de alcatuire a bibliografiilor, ca etapa a activitatii de informare documentara

Sa-si dezvolte competenta de selectare a fondului de carte si publicatii ce urmeaza sa intre in biblioteca scolara

Sa cunoasca tehnicile moderne de clasificare zecimala a cartilor

GRUP TINTA:

25 bibliotecari scolari, cadre didactice

FORME DE EVALUARE

Mapa de lucru, cu:

-chestionare care sa contina criterii de utilitate a programelor

-miniproiecte de noi actiuni ale bibliotecii scolare

-teste de interrelationare si interecunoastere

FINALIZARE:

Adeverinte de participare pentru fiecare modul, in baza numarului de ore si de tematica cursului, eliberata de Casa Corpului Didactic Maramures

FINANTARE:

- buget MEC

LOCUL DERULARII

Baia Mare

MANAGERI PROIECT:

Prof. Matan Ionel, director CCD

Prof. Baciu Florentina, psiholog CJAPP

Prof. Durus Ligia, metodist CCD

Prof. Todorut Gelu, metodist CCD

LEGISLATIA SCOLARA

Ca urmare a impunerii factorului competitiv in munca din fiecare ramura educationala, aspect promovat prin „Strategia dezvoltarii invatamantului preuniversitar” elaborata de Ministerul Educatiei si Cercetarii, dar si a disfunctiilor de ordin legislativ sesizate in sistem, se inregistreaza o stringenta nevoie de perfectionare a personalului administrativ din unitatile de invatamant.

Aceasta formare continua se va realiza prin procesarea informatiilor teoretice si a aspectelor practice, concretizate in coordonatele functionale ale modulului de 20 de ore, invatamant de zi, de legislatie scolara.

CURRICULUM:

reactualizarea metodologiilor si regulamentelor care pun in aplicare prevederile legale din sistem;

cunoasterea prevederilor „Legii finantelor publice”, ale „Legii finantelor publice locale”, „Statutului personalului didactic” si alte acte normative ce reglementeaza componenta legislativa a sistemului educativ.

SCOP:

Cunoasterea si aplicarea cadrului legislativ din domeniul educatiei de catre personalul administrativ din unitatile de invatamant

OBIECTIVE SPECIFICE

Sa cunoasca actualele continuturi legislative si specificul activitatii educative din unitatile scolare

Dobandirea abilitatilor de prevenire si gestionare a situatiilor de nerespectare a cadrului legal in activitatea unitatilor de invatamant

GRUP TINTA:

20 persoane din sectorul administrativ (administratori, secretari, contabili)

FORME DE EVALUARE

studiu de caz (comentariu, problematizare) si

proiect de prevenire si gestionare a unei situatii de criza din domeniu (reala sau virtuala)

CERTIFICARE:

adeverinte de participare eliberate de CCD

FINANTARE:

buget MEC

LOCUL DERULARII:

Baia Mare

MANAGERI PROIECT:

Prof. Matan Ionel, director CCD

Prof. Baciu Florentina, psiholog CJAPP

Prof. Durus Ligia, metodist CCD

Prof. Todorut Gelu, metodist CCD

CENTRELE DE DOCUMENTARE SI INFORMARE

ARGUMENT:

Noua dimensiune europeana pe care se fundamenteaza coordonatele invatamantului romanesc aduce in prim-plan necesitatea fireasca si necesara a abordarii unor strategii didactice noi, cu focalizarea actiunii pe initierea, formarea si dezvoltarea copilului, ca principal actor si beneficiar al procesului de invatare.

Proiectul „Educatia pentru informatie in mediul rural defavorizat” (proiect bilateral romano-francez) promoveaza crearea Centrelor de documentare si informare, cu scopul de a oferi o mai buna insertie scolara.

C.D.I. este un centru de resurse pluridisciplinare, care pune la dispozitia elevilor, a cadrelor didactice si a comunitatii informatii folosind ca surse fondul de carte, reviste, casete audio-video, CD-ROM-uri, calculatoare conectate la Internet, echipament de multiplicare, consumabile etc. Activitatile pedagogice promovate vizeaza initierea in cercetarea documentara, iar activitatile de animatie stiintifica, pedagogica si culturala se orienteaza spre o mai vasta cunoastere si interesare indeosebi a populatiei scolare.

Programul propus de noi vizeaza atat componenta organizatorica a unui Centru de documentare si informare, cat si cea functionala.

C.D.I. vizeaza schimbarea relatiei profesor-elev, prin optimizarea ei, in actul invatarii, creand un nou parteneriat intre cei doi actori ai invatarii.

OBIECTIVELE GENERALE ale programului nostru sunt:

definirea CDI ca un spatiu al transversalitatii

dobandirea cunostintelor, a abilitatilor transferabile si a metodelor de lucru diversificate

initierea elevilor in manuirea instrumentului de lucru informatic si in interogarea bancilor de date

deschiderea scolii spre mediul inconjurator

favorizarea gustului pentru lectura

dezvoltarea notiunii de „proiect educativ” prin Media si imagini

favorizarea initiativelor echipelor pedagogice a profesorilor, documentaristului, partenerilor externi

facilitarea invatarii intr-un spatiu deschis spre cultura si imbogatire spirituala personala.

Modulele propuse de noi sunt:

Informatia in mediul rural defavorizat

Lectura suplimentara –ca modalitate de facilitare a comunicarii intra si interdisciplinare

- Activitatea Centrului de Resurse Pluridisciplinare si Perfectionare a cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar al Casei Corpului Didactic Maramures

- C.D.I. – alternativa a cadrului de invatare si educare

INFORMATIA IN MEDIUL RURAL DEFAVORIZAT

CURRICULUM

informatia – instrument de lucru si de cunoastere

documentarea pluridisciplinara – modalitate complexa de cunoastere

comunicarea – dinamica interrelationarii umane

SCOP

Asigurarea egalitatii sanselor la invatatura pentru elevii din mediul rural, prin asigurarea unei educatii de calitate, intr-un mediu favorabil invataturii

OBIECTIVE SPECIFICE

Promovarea unei pedagogii inovante, care dinamizeaza si modernizeaza parcursurile pedagogice traditionale, transformand atitudinea fata de invatare

Dezvoltarea unei atitudini pozitive fata de invatare in general

Favorizarea muncii in echipa

Asigurarea accesului liber la informatie si cultura a tuturor tinerilor si a membrilor comunitatii locale; stapanirea tehnicilor de informare si comunicare in educatie (TICE)

Formarea cetateanului constient si autonom, adaptat la lumea actuala prin intermediul vietii scolare

Egalitatea sanselor elevilor din mediul rural si urban

GRUP TINTA

Directori unitati scolare unde functioneaza CDI

Documentaristi CDI

Alte cadre didactice interesate

FORME DE EVALUARE

intocmirea de proiecte educationale

MODALITATI DE CERTIFICARE:

adeverinta eliberata de CCD

FINANTARE

buget MEC

Serviciul de Cooperare si Actiune Culturala din cadrul Ambasadei Frantei

Sponsori

LOCUL DESFASURARII:

Baia Mare

MANAGERI PROIECT:

Prof. Matan Ionel, director CCD

Prof. Baciu Florentina, psiholog CJAPP

Prof. Durus Ligia, metodist CCD

Prof. Todorut Gelu, metodist CCD

LECTURA SUPLIMENTARA –CA MODALITATE DE FACILITARE A COMUNICARII INTRA SI INTERDISCIPLINARE

CURRICULUM:

deziderate si necesitati ale lecturii din perspectiva elevului/dascalului

modalitati de incitare la lectura

tipuri de lectura activa

valorificarea lecturii

efectul de halou al lecturii suplimentare

SCOP:

Dezvoltarea competentei de studiu si comunicare la nivelul clasei, prin lectura suplimentara

OBIECTIVE SPECIFICE:

Sa identifice barierele din comunicarea verbala si scrisa a elevilor si sa inlature deficientele constatate

Sa foloseasca strategiile eficiente in cresterea apetitului pentru lectura, precum si stimularea creativitatii, intuitiei si imaginatiei

Sa ofere sprijin in dezvoltarea gandirii critice si a descoperirii valorilor artistice ale lecturilor suplimentare

GRUP TINTA:

20 persoane/grupa (10 profesori de limba romana, 5 invatatori, 5 bibliotecari)

FORME DE EVALUARE:

portofoliu (fisa de lectura tip, inventar al cartilor ce dezvolta comunicarea pe diferite registre, top al cartilor preferate de elevi, analiza S.W.O.T.)

MODALITATI DE CERTIFICARE:

adeverinte eliberate de CCD

FINANTARE:

buget MEC

LOCUL DERULARII:

Baia Mare

MANAGERI PROIECT:

Prof. Matan Ionel, director CCD

Prof. Baciu Florentina, psiholog CJAPP

Prof. Durus Ligia, metodist CCD

Prof. Todorut Gelu, metodist CCD

ACTIVITATEA CENTRULUI DE RESURSE PLURIDISCIPLINARE SI PERFECTIONARE A CADRELOR DIDACTICE DIN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR, AL CASEI CORPULUI DIDACTIC MARAMURES

CURRICULUM:

Echitatea in educatie, prioritate strategica a sistemului educativ din Romania

Strategii de lucru, servicii in Mediateca

Asistenta in valorificarea inovatiei pedagogice

Organizarea de intalniri, colocvii, seminarii din perspectiva educationala

SCOP

Facilitarea accesului la educatie prin intermediul CDI, in vederea adaptarii la mutatiile majore cotidiene

OBIECTIVE SPECIFICE

Sa-si insuseasca un protocol de comunicare necesar sensibilizarii populatiei scolare din mediul rural, referitor la nevoia de informatie

Sa observe, analizeze si interpreteze aspectele concrete din viata comunitatii rurale, care fac posibila implementarea reperelor informationale necesare

Sa adopte un pachet de metode optime, care sa duca la relevanta necesitatii unei informatii curente, corecte si responsabile in mediul rural defavorizat

Sa-si formeze banca de date si sa ofere ideea de informatie prin strategii de atragere a publicului cititor

Sa stie oferi informatia fara implicare directa, ci prin transferul de sarcina asupra subiectului interesat al cunoasterii

GRUP TINTA

20 persoane (profesorii documentaristi din CDI, viitori documentaristi, cadre didactice interesate)

FORME DE EVALUARE

materiale propuse pentru tipul de activitati de educare pentru informare

MODALITATI DE CERTIFICARE:

adeverinte eliberate de CCD

FINANTARE

buget MEC 

MANAGERI PROGRAM

Prof. Matan Ionel, director CCD

Prof. Baciu Florentina, psiholog CJAPP

Prof. Durus Ligia, metodist CCD

Prof. Todorut Gelu, metodist CCD

C.D.I. – ALTERNATIVA A CADRULUI DE INVATARE SI EDUCARE

CURRICULUM

egalitatea sanselor elevilor, personalului didactic si comunitatii locale la informatie

dezvoltarea deprinderilor de invatare autonoma, pregatirea pentru invatarea permanenta

educarea in spiritul cetateanului european (responsabil, dinamic, eficient, constructiv)

stimularea creativitatii

formarea capacitatii de informare, documentare si utilizare a informatiei pe diferite suporturi

SCOP

-Crearea de noi deprinderi de formare si informare

OBIECTIVE SPECIFICE

Sa invete noi modalitati de abordare a fondului informational pe o tema data,

Sa promoveze o pedagogie inovatoare, centrata pe elev, care sa dinamizeze si modernizeze atitudinea copilului fata de propria invatare

Sa favorizeze munca in echipa, in sensul implicarii dirijate si nedirijate a fiecarei persoane in activitatea de grup

Sa-si insuseasca noi tehnici de autoinformare si comunicare,

Sa invete sa conduca concursuri pe teme date (exemplu: padurea, marea, icoanele pe sticla, Delta Dunarii, minele din Maramures, teatrul de comedie, etc), exploatand resursele oferite de CDI (texte, interviuri, fotografii, desene, date statistice etc)

GRUP TINTA

profesori documentaristi din CDI, viitori documentaristi, alte cadre didactice interesate , din:

Baia Mare, Tg. Lapus, Sasar, Farcasa, Salistea de Sus

FORME DE EVALUARE

mapa de lucru, cu propuneri de activitati pentru CDI

MODALITATI DE CERTIFICARE

adeverinta de participare eliberata de CCD

FINANTARE

buget MEC

MANAGERI PROIECT:

Prof. Matan Ionel, director CCD

Prof. Baciu Florentina, psiholog CJAPP

Prof. Durus Ligia, metodist CCD

Prof. Todorut Gelu, metodist CCD

REVISTA SCOLARA

CURRICULUM:

constituirea echipei de redactie

demersuri arhitecturale in realizarea revistei

teme si continuturi

marketing, consultanta, cadru legal de aparitie

SCOP:

-Asistenta in elaborarea revistelor scolare pentru mediatizarea/ valorificarea /exploatarea

rezultatelor si experientelor dobandite in activitatea scolii

OBIECTIVE:

Sa cunoasca demersul legal de realizare a unei reviste scolare

Sa-si formeze competentele manageriale privind indrumarea spre realizarea publicatiei scolare

Sa dobandeasca abilitati de redactare PC si de selectare, spre prelucrare, a informatiilor obtinute ca material brut.

Sa asimileze cunostinte de design si marketing informational

GRUP TINTA:

20 cadre didactice interesate/grupa

EVALUARE:

Mape de lucru, care sa cuprinda:

teste cu tematica legislativa privind publicatiile,

materiale privind demersul operational de realizare a publicatiei scolare,

teme propuse

chestionare propuse pentru sondarea opiniei populatiei scolare etc

MOD DE CERTIFICARE:

adeverinta eliberata de CCD

FINANTARE:

- taxa de participare

MANAGERI PROIECT:

Prof. Matan Ionel, director CCD

Prof.Oancea Smaranda, bibliotecar CCD

Prof. Durus Ligia, metodist CCD

Prof. Todorut Gelu, metodist CCD

LIMBI MODERNE PENTRU INCEPATORI

CURRICULUM

conversatii situationale, abilitati de exprimare

corectitudinea gramaticala in mesajul scris si vorbit

dezvoltarea competentelor lingvistice

SCOP:

Imbogatirea competentelor lingvistice

OBIECTIVE:

Sa dobandeasca abilitati de comunicare intr-o limba moderna

Sa asimileze un registru de exprimare adecvat, in situatii concrete de comunicare

Sa dobandeasca capacitati de intelegere a mesajului verbal sau scris in limba moderna respectiva

Sa-si dezvolte deprinderi de exersare in scopul ameliorarii cunostintelor dobandite

GRUP TINTA:

20 persoane, din diverse categorii de solicitanti

EVALUARE:

teste finale

FINALIZARE:

adeverinte de participare eliberate de CCD

FORMATORI

- cadre didactice de specialitate

FINANTARE:

taxa de participare

MANAGERI PROIECT:

Prof. Matan Ionel, director CCD

Prof. Baciu Florentina, psiholog CJAPP

Prof. Durus Ligia, metodist CCD

FORMATORI:

EDUCATOARE:

Pop Marcela, Pop Georgeta, Span Rozalia, Mesaros Lidia, Cucu Amalia, Rad Jenica;

INVATATORI, STIINTE INTEGRATE:

Timocea Lucretia, Hopartean Ana, Macioca Mihai, Dragos Maria, Trif Georgeta, Pisuc Ileana, Bledea Ioan: Radu Mirela, Mois(Dunca) Ileana, Florea Luminita, Serban Margareta, Danciu Ioana, Tyekar Ana-Maria, Chende Paula, Andrei Maria, Ardelean Maria, Chereji Felicia, Ostas Nastaca , Tomoiaga Anuta, Ont Maria, Faur Elena, Maran Ioan, Pop Aurel, Put Zelica, Clara Kirmaier,

ROMANA:

Bilasco Claudia, Hendea Anca, Herta Cosette, Grosan Adelina, Ardelean Ramona, Bogovit Petru, Ienutas Monica, Bretan Violin,

MATEMATICA:

Heuberger Daniela, Friedrich Gabriela, Ilie Ella, Ienutas Vasile, Chis Dumitru, Coman Ioana, Mic Vasile; Sabau Stefan, Trif Margareta, Tiplea Ilana, Robu Vasile

FIZICA:

Nacu Delia, Stoian Lucian, Marton Ildiko, Mica Iosif, Todorut Gelu, Dragos Reghina, Dragos Viorel, Mica Iosif;

CHIMIE:

Csepregi Mihaela, Anitas Cornelia, Mihalache Georgeta, Chindris Anuta, Bodocehn Margareta, Pop Mariana, Pascut Elda;

GEOGRAFIE:

Nutiu Georgeta, Borzan Lucica, Ciurte Simion, Chindris Ioan, Vasilescu Ileana,

Hotea Victoria, Faur Victor;

BIOLOGIE:

Pop Ramona, Ciolpan Vasile, Ardelean Amalia, Grigor Ana, Farcas Rodica,

Coroian Parasca

ISTORIE:

Miclaus Lucian, Pop Gabriela, Ungureanu Maria, Tambus Zamfira, Voinaghi

Marius, Savu Marinela, Cotoz Lacrimioara;

LB.FRANCEZA:

Florian Adriana,Blenche Viorica,Muresan Maria,Vacla Florinela,Balan Simona,

Dunca Maria;

LB. ENGLEZA:

Matesan Mirela, Bancos Valeria, Mesco Emilia, Cret Mineta, Macioca Mihaela;

LB. GERMANA:

Pohl Andrea,

LB. MAGHIARA:

David Elisabeta,

LB. RROMANI:

Mihaly Loredana, Dragan Constantina, Horvat Ivan,

RELIGIE:

Pop Ioan Marian,

ED. FIZICA

Petrisor Costica, Toma Simona, Macioca Mihaela

MUZICA, DESEN, TEATRU DE PAPUSI:

Pasca Gavril, Tilca Mariana, Gheorghiu Rodica, Diaconu Adriana, Moisima

Camelia, Kovacs Bertalan, Boar Silvia, Bruzac Cristina;

INFORMATICA:

Teodorescu Alina, Berinde Claudiu, Bretan Andrei,

ED. TEHNOLOGICA:

Pripon Maria, Tarta Rodica, Butoi Valentina, Pop Iuliana, Pop Livia, Macavei

Rodica, Ananie Gheorghe;

ED. FIZICA:

Macovei Tania, Fangli Anton, Petrisor Costica, Toma Simona,

PSIHOPEDAGOGIE:

Pop Marieta, Bodea Maria, Bota Doina, Bese Ioan, Balai Zmina, Baciu

Florentina, Farcas Sanda, Crisan Claudia, Baciu Amelia, Acris Voichita,

Filip Terezia

ALTE DOMENII:

Bertea Mircea, Horvath Saluc, Filip Terezia, Friedrich Janina, Mica Iosif,

Hudrea Mariana-Gabriela, Pop Delia, Pop Mariana, Matan Ionel, Medisan

Mariana, Bodea Radu, Dumitru Ioana, Husti Monica, Baciu Florentina,

Durus Ligia

SOLICITARE INSCRIERE LA CURSURI DE FORMARE IN PERIOADA 15.X.2002 – 10.I.2003

CATRE

CASA CORPULUI DIDACTIC MARAMURES

NUMELE_____ _______ ______ ______________

PRENUMELE__________ ______ ____ ______________

Scoala __________ ______ ____ __ (titular, detasat, suplinitor),

specialitatea _____ _______ ______ ______

_____ _______ ______ ________ vechimea in invatamant ___________ grad

didactic__________

Va rog sa ma inscrieti la urmatoarele cursuri de formare:

_____ _______ ______ _______

Localitatea _________________

Data

_____ _______ ______ _______

ALTE OFERTE ALE C.C.D. MARAMURES

Servicii

Prezentari Power Point si prelucrari computerizate ale imaginilor pe diferite medii de stocare (magnetic, optic);

Realizarea de materiale informative (pliante, fluturasi, invitatii etc) cu caracter educativ sau din alte domenii;

Plastifiere documente, coperte de carte etc;

Consultanta in domeniul pregatirii profesionale a cadrelor didactice, gradelor didactice;

Intocmirea, la cerere, de bibliografii si mape didactice tematice;

Pregatire in vederea sustinerii concursurilor de ocupare a posturilor in invatamant;

Realizare pagini web in soft licentiat;

Acces la Internet

Multiplicari xerox.

Din oferta mediatecii si a bibliotecii:

o        Bibliografii de recomandare;

o        Bibliografii pentru lucrari de gradul I si de licenta, pentru sesiuni stiintifice, cercuri pedagogice

o        Expozitie de carte (la solicitare si in unitatile scolare);

  • Consultarea lucrarilor de referinta si a cartilor puse la dispozitie de Consiliul Britanic si de Serviciul Cultural Francez;
  • Consultarea presei centrale sau locale, a legislatiei din Monitorul Oficial si a colectiei de legi;
  • Auxiliare si material didactic
  • Inregistrari casete audio, video si CD-uri pentru uz didactic;
  • Alcatuirea de bibliografii tematice pentru cercuri pedagogice, comunicari stiintifice, grade didactice;
  • Expozitii de manuale alternative;
  • Imprumut la domiciliu (beletristica, pedagogie, stiinte etc.);
  • Mape tematice (OSP, educatia pentru sanatate etc.);
  • Carti de specialitate, soft educational

Activitate librarie

Libraria CCD cuprinde un fond de carte cu o tematica variata: (psihopedagogie, metodica, caiete tip pentru invatamantul prescolar si primar, materiale ajutatoare pentru examenul de capacitate si bacalaureat , carte diversa, etc.).

Cartile pot fi cumparate direct, in limita stocului, sau obtinute prin precomanda.

La solicitarea conducerii scolilor, libraria CCD poate organiza expozitii cu vanzare in unitatile scolare.

De asemenea, scolile pot delega o persoana care sa intermedieze comenzile cu libraria, in acest caz, plata cartilor putand fi facuta si in rate.

Editura ,,Maria Montessori”

Pentru cadrele didactice care vor sa publice, in baza unui contract, lucrari educative, stiintifice, metodice sau caiete metodice, Casa Corpului Didactic pune la dispozitie editura proprie.

Alte activitati

Actiuni metodico-stiintifice pentru toate categoriile de personal didactic, sesiuni de

comunicari, prezentari si lansari de carte, intalniri tematice

activitati cultural-artistice si loisir

mese rotunde

difuzare mijloace de invatamant si auxiliare educationale

oferte de resurse umane pentru activitati educationale

activitati culturale, sportive si de petrecere a timpului liber

alte activitati solicitate de personalul didactic.

ACTIUNI PROPUSE DE CASA CORPULUI DIDACTIC MARAMURES

PENTRU ANUL SCOLAR 2002-2003

1) Activitati de dezbatere pe diferite teme, lansari de carte, impreuna cu Biblioteca

judeteana

2) Activitati de promovare a ofertei Teatrului Dramatic Baia Mare

3) Vernisaje, expozitii ale cadrelor didactice, in spatiul Muzeului judetean

4) Schimburi de experienta cu CCD Iasi, Cluj

5) Excursii tematice – Sem. I – prof. biologie

II – prof. religie

6) Intalniri cu profesori din C.D.I. – activitati mediateca

7) Expozitii de material didactic in scoli

8) Elaborarea caietului dirigintelui

9) Activitate de Ziua Invatatorului

10) Activitati culturale (si sportive) ocazionate de diferite evenimente, sarbatori, aniversari

11) Consiliere, prezentare de soft educational, intocmirea de mape documentare - pe teme propuse pentru „O zi impreuna cu Dumneavoastra” (exemplu: ziua bibliotecarului, a informaticianului, a documentaristului, a metodistului, a redactorului de carte )

i

i i

Element integrat in campul educativ national, Casa Corpului Didactic Maramures se reliefeaza ca un spatiu al educarii si formarii, cu larga deschidere pedagogica, culturala si tehnica, fiind deschisa personalului din invatamant si studentilor. Personalul incadrat la CCD este atasat valorilor educationale, iar colaboratorii externi sunt interesati de activitatea sa.

Text Box: Colectivul de redactie

Director CCD Maramures
	Prof. Ionel Matan

Redactor sef
	Prof. Ligia Durus
Redactori:
	Prof. Florentina Baciu
	Prof. Gelu Todorut
	Prof. Amelia Baciu
	Prof. Georgeta Pop
Grafica si tehnoredactare:
	Ing. Robert Serban


Editura „Maria Montessori”

Casa Corpului Didactic Maramuresloading...


Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2114
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2020 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site